214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij

924 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
924
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Nico. Welkom bij deze workshop. Presentatie samen met Marion Martijn, locatiedirecteur VMBO Oranje Nassau College in Zoetermeer en Magreet Vink afdelingsleider bij dezelfde school. Nico Verbeij: adviseur bij VKA in een groep die o.a. scholen helpt bij het formuleren maar vooral uitvoeren van leermiddelenbeleid. Programma. In opdracht van de VO Raad een aanpak ontwikkeld t.b.v. integraal leermiddelenbeleid. O.a. een planmodel ontwikkeld dat ik kort toelicht inclusief de aanpak in de school om te komen tot een gedragen leermiddelenbeleid. Casus Oranje Nassaucollege als casus Hoe was de aanpak? Wat is het resultaat? Wat waren de leerpunten? Doen we zo kort mogelijk om gelegenheid te hebben voor vragen/discussie. Mijn vraag aan u: Noteer tijdens onze verhalen vragen/opmerkingen op de geeltjes: vragen op groen / opmerkingen op geel. We verwachten van iedereen minstens 1 vraag en 1 opmerking. Tijdens Vragen/discussie onderdeel clusteren we de vragen en kiezen we waarover we zullen doorgaan.
 • Nico. De integraliteit zit hem in: Leermiddelen hebben niet alleen te maken met Onderwijs en middelen maar ook met ICT, organisatie en personeel  gaan we zelf ontwikkelen  als team aanpakken  eist organisatie en deskundigheid/taakverdeling + ICT + geld.  moet natuurlijk bijdragen aan kwalitatief beter maar ook efficiënt onderwijs. Een koppeling tussen Visie  Ambitie: uit interne ontwikkelingen (nieuw gebouw, verschuiving in doelgroep enz.) uit externe ontwikkelingen: gratis schoolboeken, open leermateriaal, antwoord op te grote uitval enz. Doorstoten naar concrete activiteiten die vakgroepen gaan uitvoeren.
 • Nico Om de visie en de ambities echt te “vatten” maken we in de leermiddelenbeleidsprojecten gebruik van een aanpak die afkomstig is uit de “informatie-architectuurmethode”. Deze start met het formuleren van “richtinggevende uitspraken”: principes. Nu kan iedereen daarover mooie volzinnen bedenken maar dat is niet genoeg  leg maar eens goed uit wat je bedoelt  bedenk maar direct de consequenties. Voorbeeld: ONC
 • Nico Voorbeeld van ONC uitspraak: niveau van Onderwijs
 • Nico: Algemene aanpak
 • Marion/Margreet. Aanleiding om Leermiddelenbeleid aan te pakken
 • Marion/Margreet. Aanpak in stappen
 • Marion/Margreet. Aanpak in stappen
 • Marion/Margreet. Resultaten tot nu toe: Docenten kijken kritischer naar hun leermiddelenpakket Er worden minder overbodige leermiddelen (vb werkboeken) aangeschaft Iedereen is betrokken ook bij beleidsontwikkeling op dit terrein Meer digitaal leermateriaal beschikbaar gekomen o.a. door OVC
 • Marion/Margreet. Leerpunten: Een systematische aanpak helpt Externe ondersteuning voor het uitvoeren van onderdelen is nuttig
 • Marion/Margreet. Resultaten tot nu toe: Docenten kijken kritischer naar hun leermiddelenpakket Er worden minder overbodige leermiddelen (vb werkboeken) aangeschaft Iedereen is betrokken ook bij beleidsontwikkeling op dit terrein Meer digitaal leermateriaal beschikbaar gekomen o.a. door OVC
 • Visie op leren / onderwijs / organisatie Deskundigheid inclusief houding Digitaal leermateriaal ICT (harde infrastructuur) Leiderschap op alle niveaus en t.b.v. de balans Samenwerking / ondersteuning: strategisch samenwerken en laten ondersteunen waar kan
 • Leermiddelen
 • 214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij

  1. 1. Leermiddelenbeleid: waarom en hoe? Marion Martijn, Margreet Vink, Nico Verbeij Onderwijsdagen 2009
  2. 2. Programma <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Integraal leermiddelenbeleid </li></ul><ul><ul><li>Model </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpak </li></ul></ul><ul><li>Casus Oranje Nassaucollege </li></ul><ul><ul><li>Aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerpunten </li></ul></ul><ul><li>Vragen en discussie </li></ul>
  3. 3. Integraal leermiddelenbeleid <ul><li>Visie </li></ul><ul><li>Uitspraken over: </li></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul><ul><li>Organisatie en personeel </li></ul><ul><li>ICT en middelen </li></ul><ul><li>Ambitie </li></ul><ul><li>Wenselijke ontwikkelingen: </li></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul><ul><li>Organisatie en personeel </li></ul><ul><li>ICT en middelen </li></ul>Huidige situatie Concrete activiteiten (projecten)
  4. 4. Richtinggevende uitspraken Uitspraak Uitleg Consequenties
  5. 5. Richtinggevende uitspraken: voorbeeld Uitspraak In ons onderwijs staat 'leren leren' van de leerlingen centraal. Uitleg Onder 'leren leren' wordt het bevorderen van metacognitieve vaardigheden verstaan. <ul><li>Consequenties </li></ul><ul><li>• Leermateriaal zet de leerlingen aan tot een goede voorbereiding op het leren. </li></ul><ul><li>• Voorbereiding en reflectie zijn een expliciet onderdeel van leermateriaal en zetten de leerlingen hier ook toe aan. </li></ul><ul><li>• Digitale leermaterialen hebben de mogelijkheden in zich om de leerling formatieve feedback te geven tijdens het gebruik ervan. </li></ul><ul><li>• Leermaterialen hebben een, voor leerlingen, duidelijke eenduidige opbouw en structuur. </li></ul><ul><li>Digitaal leermateriaal is opgebouwd volgens de missie/visie van de ONC die aansluiten op de leerpsychologische aspecten van de OVC. </li></ul>
  6. 6. Aanpak <ul><li>Analyse van documenten </li></ul><ul><li>Diepte (interviews) met schoolleiding - opinion leaders - vakgroepen </li></ul><ul><li>Online informatie verzamelen bij docenten / leerlingen </li></ul><ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>Vastleggen in leermiddelenbeleidsplan </li></ul><ul><li>Vervolgacties plannen </li></ul>
  7. 8. ONC Aanleiding <ul><li>Onderwijsvernieuwing </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van digitaal leermateriaal </li></ul><ul><li>Iedere leerling straks een eigen laptop </li></ul><ul><li>Regeling gratis schoolboeken </li></ul>
  8. 9. ONC: Aanpak <ul><li>Vragenlijst onder docenten en leerlingen: </li></ul><ul><ul><li>Kenmerken huidige leermiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Eisen van docenten aan leermiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mate van gebruik functionaliteiten ELO </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruiksvriendelijkheid ELO </li></ul></ul>
  9. 10. ONC: Aanpak <ul><li>2. Workshops met afvaardiging van docenten </li></ul><ul><li>Terugkoppeling resultaten vragenlijst </li></ul><ul><li>Eisen aan leermiddelen toelichten </li></ul><ul><li>Prioriteiten stellen aan de eisen </li></ul><ul><li>Inventariseren uitdagingen, kansen en zorgen </li></ul>
  10. 11. ONC: Aanpak <ul><li>Terugkoppeling opbrengsten in de teams </li></ul><ul><li>vervolgstap: Overeenstemming per team bereiken in prioritering van eisen </li></ul><ul><li>Kaders vaststellen t.b.v. leermiddelenkeuzes in de teams </li></ul><ul><li>Jaarlijks wordt de pdca-cyclus toegepast </li></ul>
  11. 12. ONC Resultaat <ul><li>Eigenaarschap bij alle betrokkenen: leermiddelen afgestemd op missie visie en beleid van de school </li></ul><ul><li>4-in-balans (ict)  helder scholingsplan </li></ul><ul><li>Snellere ontwikkeling en implementatie digitale leermiddelen </li></ul><ul><li>Gemiddelde boekenprijs van 414,-- naar < 316,-- euro </li></ul><ul><li>Financiering laptops voor leerlingen </li></ul>
  12. 13. ONC Leerpunten <ul><li>Tijdwinst door gebruik format VO-raad </li></ul><ul><li>Tijdwinst door inzet externe expertise </li></ul><ul><li>Wederom bevestiging: </li></ul><ul><li>samen ontwikkelen = eigenaarschap creëren </li></ul>
  13. 15. Vragen / discussie <ul><li>Bedenktijd </li></ul><ul><li>Vragen ophangen / clusteren </li></ul><ul><li>Antwoorden </li></ul>
  14. 16. Contact <ul><li>Oranje Nassaucollege </li></ul><ul><ul><li>Marion Martijn: mmartijn@onc.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>Margreet Vink: mvink@onc.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>www.onc.nl </li></ul></ul><ul><li>Verdonck Klooster & Associates </li></ul><ul><ul><li>Nico Verbeij: nico.verbeij@vka.nl 06-10557087 </li></ul></ul><ul><ul><li>www.vka.nl </li></ul></ul>
  15. 17. Reserve sheets
  16. 18. 4 in balans
  17. 19. Definities <ul><li>Leermiddelen : Alle hulpmiddelen die worden ingezet t.b.v. het leerproces. </li></ul><ul><li>Leermaterialen: Alle fysieke en digitale materialen die ingezet worden t.b.v. het leerproces. </li></ul><ul><ul><li>Digitaal leermateriaal : Het materiaal dat via internet/intranet beschikbaar is en waarbij een computer nodig is. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Statisch materiaal: lezen op het beeldscherm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interactief materiaal: leerling – computer interactie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Folio leermateriaal : “papieren” leermateriaal: leerboeken, werkboeken </li></ul></ul><ul><ul><li>Overig leermateriaal : practicummaterialen, gymmaterialen </li></ul></ul>
  18. 20. Definities Leermiddelen Leermateriaal Digitaal Folio Overig

  ×