Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs ice 2013 s4

Curs Habilitats Digitals i Eines 2.0 ICE 2013
Sessió 4

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curs ice 2013 s4

 1. 1. Eines per ENSENYAR i APRENDRE Sessió 4 
 2. 2. Eines per ENSENYAR i APRENDRE 1 2 3 4 • El nou rol del professorat • Plataformes educatives i Entorns virtuals d’aprenentatge • Els Mooc’s • Eines 2.0 per a l’aula
 3. 3. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Encetem el darrer bloc amb una presentació del professor Manuel Area Moreira de la Universidad de La Laguna sobre la Docencia Virtual  Conferencia Manuel Area Moreira
 4. 4. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Plataformes educatives   Una eina que integra serveis i aplicacions que permeten interactuar a diferents usuaris amb finalitats pedagògiques/educatives Exemples d’usos  Gestió económica i acadèmica entre un centre i les famílies dels alumnes  Distribució de continguts educatius digitals  Mapa conceptual sobre Plataformes Educatives
 5. 5. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Entorns (Ambients) Virtuals d’Aprenentatge    Son espais dissenyats per la interacció entre els alumnes i els professors. Inclouen eines que permeten organitzar i distribuir continguts, materials i desenvolupar activitats pedagògiques com ara cursos. Moodle és una de les més utilitzades pel món acadèmic.  Infografia animada sobre Moodle
 6. 6. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Característiques       Accés online Faciliten la gestió i l’administració al professor Canvia el rol del professor (de transmissor a creador de materials i mètodes) i de l’alumne (investiga, busca, analitza, connecta, intercanvia) Permet generar i publicar contingut (plantilles) interactiu i personalitzat Inclouen eines que promouen l’aprenentatge colaboratiu i participatiu Permeten registrar i obtenir dades de valor dels i pels professors i alumnes
 7. 7. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Moocs (Massive Open Online Course)       Una modalitat de curs universitari que s’ofereix de forma gratuïta sota la filosofia d’alliberar el coneixement Ha de ser un curs orientat a l’aprenentatge on es pugui acreditar-ne la superació) Massiu, abast global, ilimitat Concepció connectivista, quants més nodes, més possibilitats d’aprendre En línia, no requereix assistència a l’aula Obert, amb materials accessibles i gratuïts a Internet
 8. 8. ACTIVITAT: Mooc’s: una moda o el futur de l’educació superior? Aquest moviment està creant un debat entorn al paper de les universitats i de l’aprenentatge al llarg de la vida. Busqueu informació sobre els MOOCS a Internet. Feu servir aquest organitzador visual per expressar el vostre pensament i visió entorn aquest tema.
 9. 9. Veig… Penso… Em pregunto…
 10. 10. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Internet, a més de ser una font de continguts per a l’aprenentatge també posa al nostre abast eines 2.0 per crear i compartir els nostres propis continguts i materials a l’aula:        Mapes i diagrames (Bubbl.us, Freemind…) Línies de temps (Timerime, My Heritage…) Activitats educatives (Ardora, Testeando…) Targetes didàctiques (Flashcards Exchange, Quizlet…) Infografies (Infogr.am…) Llibres digitals (Calameo…) …  Blog Xarxa TIC amb catàleg de eines 2.0 i tutorials
 11. 11. ACTIVITAT: reflexió i avaluació Et convidem a fer una reflexió sobre l’ús pràctic dels continguts d’aquest curs a la teva tasca professional.
 12. 12. Pensa i anota a la primera columna d’aquesta taula quines habilitats estan relacionades amb les teves tasques professionals. Després identifica quines eines feies servir per desenvolupar-les ABANS del curs i proposa quines faries o t’agradaria fer servir DESPRES del curs. HABILITAT TASCA EINES ABANS EINES DESPRES Trobar i buscar Organitzar Compartir Crear Relacionar-se Ensenyar i aprendre Valora i reflexiona sobre el nivell de canvi i transformació entre la columna ABANS i DESPRES i recull una frase a mode de conclusió.
 13. 13.  Moltes gràcies per la vostra participació Tere Vida tvidam@gmail.com @terevida http://www.linkedin.com/in/te revida

×