Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El Campus Virtual de l'Escola Joan Pelegrí amb Moodle Exemples d’ús a l’àrea de ciències experimentals  Herminio Manzano...
El context: l’Escola Joan Pelegrí <ul><li>L’Escola Joan Pelegrí (fins el 1994 Escola Tècnica Professional d’Hostafrancs) é...
<ul><li>Equipament informàtic: </li></ul><ul><ul><li>6 aules d’informàtica a tres edificis. Ordinadors a laboratoris, aule...
El Servei d’Informàtica <ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Supervisar el bon funcionament del sistema i dels serveis ...
Els promotors TIC de les àrees <ul><li>Els promotors TIC són docents de les diferents àrees de secundària amb importants c...
El nostre punt de partida: la difusió d’informació i de continguts web educatius abans del Campus Virtual <ul><li>Activita...
<ul><li>Continguts corporatius: </li></ul><ul><ul><li>A l’espai web www.joanpelegri.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Edició...
<ul><li>Problemes del model de publicació web anterior al CV: </li></ul><ul><ul><li>Excessiva dependència respecte del Ser...
Com millorar i facilitar la creació i difusió de continguts web? <ul><li>Es buscava un producte/sistema basat en web que: ...
Moodle...? <ul><li>Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environement) és un programari desenvolupat per al di...
Moodle a la nostra escola <ul><li>El Servei d’Informàtica presenta Moodle-Campus Virtual a l’equip de direcció amb un pro...
<ul><li>Primeres proves : novembre-desembre 2004. </li></ul><ul><li>Projecte : gener 2005 </li></ul><ul><li>L’equip de dir...
Visitem el Campus Virtual… <ul><li>Campus Virtual de l’Escola Joan Pelegrí: http://www.joanpelegri.org </li></ul>[email_a...
Què podem fer al Campus Virtual? <ul><li>El professorat pot, amb molta facilitat: </li></ul><ul><ul><li>Confeccionar i pub...
Què podem fer al Campus Virtual? <ul><li>La direcció, coordinació o serveis poden: </li></ul><ul><ul><li>Disposar d’un esp...
Problemes... <ul><li>Alguns alumnes no valoren ni s’impliquen en l’ús del Campus. </li></ul><ul><li>Costa que el professo...
Estructura del Campus Virtual [email_address]
Exemple d’ús a l’àrea de Ciències Experimentals [email_address]
Què hem fet a l’àrea de Ciències? <ul><li>Tenim un espai per a cada matèria que impartim a l’àrea. </li></ul><ul><li>Tots ...
Els continguts dels espais <ul><li>Continguts no interactius: </li></ul><ul><ul><li>Apunts </li></ul></ul><ul><ul><li>Enun...
El professorat de l’àrea <ul><li>Cada professor disposa del seu propi espai, on pot publicar continguts concrets, encomana...
El professorat de l’àrea: la correcció de tasques <ul><li>La correcció de tasques lliurades per l’alumnat permet avaluar i...
Valoració de l’ús del Campus Virtual a l’àrea de ciències <ul><li>Per l’alumnat el treball a Internet a través del Campus ...
El futur de les TIC a l’Escola. <ul><li>Creiem que podem usar algunes capacitats de les noves tecnologies, al voltant del ...
<ul><li>Escola Joan Pelegrí </li></ul><ul><li>de la Fundació Cultural Hostafrancs </li></ul><ul><li>Barcelona, juny de 200...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rosa Bobé Bruguera - "Nuestra experiencia de Campus Virtual con Moodle"

755 views

Published on

"FORMACION DEL PROFESORADO
Sesiones técnicas seleccionadas por el Comité de Programa.
(Cataluña - M. Rosa Bobé Bruguera)
"

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Rosa Bobé Bruguera - "Nuestra experiencia de Campus Virtual con Moodle"

 1. 1. El Campus Virtual de l'Escola Joan Pelegrí amb Moodle Exemples d’ús a l’àrea de ciències experimentals Herminio Manzano Bojadós [email_address] - Servei d’Informàtica M. Rosa Bobé Bruguera [email_address] - Àrea de Ciències Experimentals [email_address]
 2. 2. El context: l’Escola Joan Pelegrí <ul><li>L’Escola Joan Pelegrí (fins el 1994 Escola Tècnica Professional d’Hostafrancs) és una escola privada concertada que forma part de la Fundació Cultural Hostafrancs (FCH). </li></ul><ul><li>Impartim educació infantil (x3), primària (x3), ESO (x6), batxillerat (x6), CFGS (x6). </li></ul><ul><li>També s’imparteix educació no reglada : cursos ocupacionals i programes de garantia social. </li></ul><ul><li>Ubicada en tres edificis al barri d’Hostafrancs de Barcelona. </li></ul><ul><li>Més de 100 docents i de 1800 alumnes . </li></ul>[email_address]
 3. 3. <ul><li>Equipament informàtic: </li></ul><ul><ul><li>6 aules d’informàtica a tres edificis. Ordinadors a laboratoris, aules específiques (música, física, dibuix...), despatxos de serveis i gestió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Taules multimèdia mòbils amb portàtil i projector. </li></ul></ul><ul><ul><li>Racó de l’ordinador a totes les aules d’infantil i primària. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tres centres de control (un principal i dos secundaris) amb 10 servidors que satisfan les necessitats de tota la xarxa. </li></ul></ul><ul><li>Les persones: </li></ul><ul><ul><li>El Servei d’Informàtica està format per un equip fix de dues persones: el tècnic especialista en sistemes informàtics (jornada completa) i un professor responsable del Servei (dedicació al servei de mitja jornada). </li></ul></ul><ul><ul><li>Els promotors TIC són professors de les àrees de secundària amb capacitats tecnològiques. </li></ul></ul>El context: l’Escola Joan Pelegrí [email_address]
 4. 4. El Servei d’Informàtica <ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Supervisar el bon funcionament del sistema i dels serveis informàtics de la FCH així com realitzar les tasques de manteniment i de seguretat necessàries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Instal·lar programari. Testejar nous productes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realitzar aplicacions a mida per resoldre necessitats específiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessorar i donar suport en l’edició digital de documents , bé en suport paper, bé en suport web. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir els espais web de la FCH i el Campus Virtual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar i dur a terme la formació i el reciclatge informàtic del personal de l’Escola. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposar a l’equip de direcció polítiques de promoció de l’aplicació de noves tecnologies TIC a l’Escola. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>El futur de les TIC a la FCH. (www.joanpelegri.com/publica/tic.pdf) </li></ul></ul></ul></ul></ul>[email_address]
 5. 5. Els promotors TIC de les àrees <ul><li>Els promotors TIC són docents de les diferents àrees de secundària amb importants capacitats en l’ús de les noves tecnologies, alhora que una contrastada capacitat didàctica de les seves matèries. </li></ul><ul><li>Són els encarregats de dinamitzar i potenciar l’ús de les TICs a cada àrea. </li></ul><ul><li>A partir de les peticions del professorat es recerquen els continguts demanats o es creen aquells materials o activitats que s’adapten a les necessitats. </li></ul><ul><li>Els continguts trobats o creats es pengen al Campus Virtual. </li></ul><ul><li>S’està procedint a la digitalització dels continguts preexistents en format paper, acetat o document de text. </li></ul><ul><li>A les reunions d’àrea expliquen el treball fet i proposen noves iniciatives TIC. </li></ul><ul><li>Es treballa d’acord amb el Servei d’Informàtica. </li></ul>[email_address]
 6. 6. El nostre punt de partida: la difusió d’informació i de continguts web educatius abans del Campus Virtual <ul><li>Activitats i noticies institucionals/corporatives: </li></ul><ul><ul><li>Comunicació informal-oral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Circulars sobre paper. </li></ul></ul><ul><ul><li>Circulars amb correu electrònic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revista escolar sobre paper “Calaix de Sastre”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicació a l’espai web (www.joanpelegri.com) . </li></ul></ul><ul><li>Continguts didàctics: </li></ul><ul><ul><li>Material-dossiers de producció pròpia fotocopiats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicació web a espais personals del professorat, bé a servidors externs (XTEC, etc.), bé a servidor intern. </li></ul></ul><ul><li>Avisos i convocatòries de gestió, direcció, coordinació: </li></ul><ul><ul><li>Suport paper: bústia física del professorat, anuncis a les cartelleres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tramesa per correu electrònic (poc sistemàtica). </li></ul></ul><ul><li>Calendaris: </li></ul><ul><ul><li>Edició sobre paper: bústia física del professorat. </li></ul></ul><ul><li>Emmagatzematge d’informació: </li></ul><ul><ul><li>Suport paper: armaris, sales de professors, taules... </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport digital: discos locals, suports USB i servidor de fitxers centralitzat a la xarxa </li></ul></ul><ul><li>Lliurament de treballs, memòries, informes </li></ul><ul><ul><li>Normalment en format de paper </li></ul></ul><ul><ul><li>Excepcionalment a través del correu electrònic del professorat </li></ul></ul>[email_address]
 7. 7. <ul><li>Continguts corporatius: </li></ul><ul><ul><li>A l’espai web www.joanpelegri.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Edició i publicació de continguts centralitzada al Servei d’Informàtica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Continguts d’interactivitat limitada . Excepte la possibilitat d’enviar correus des de la web, reserva de llibres de text o consulta la base de dades de la biblioteca. </li></ul></ul><ul><li>Continguts didàctics: </li></ul><ul><ul><li>Espais web propis del professorat amb criteris de disseny i qualitat poc uniformes. </li></ul></ul><ul><ul><li>El professorat “no tècnic” que vol difondre continguts ho fa a través del Servei d’Informàtica que els hi publica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Continguts bàsicament de lectura per a l’alumnat (apunts, informes, exemples), poca interacció dels continguts amb qui els consulti i pràcticament nul retorn de la interacció cap al professorat. </li></ul></ul>El nostre punt de partida: la difusió d’informació i de continguts web educatius abans del Campus Virtual [email_address]
 8. 8. <ul><li>Problemes del model de publicació web anterior al CV: </li></ul><ul><ul><li>Excessiva dependència respecte del Servei d’Informàtica . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actualització de continguts poc àgil. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Càrrega desbordant de tasques de publicació web al Servei d’Informàtica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Per crear continguts web són necessaris coneixements tècnics avançats per part dels docents (edició de text, retoc d’imatges, integració web, HTML, FTP...) que sovint impliquen dedicació extraordinària o formació addicional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els professors amb coneixements tècnics avançats gestionen i dissenyen el seu espai amb criteris particulars poc homogenis amb la resta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els continguts publicats són molt poc interactius i per tant resulten poc atractius als potencials usuaris. </li></ul></ul>El nostre punt de partida: la difusió d’informació i de continguts web abans del Campus Virtual [email_address]
 9. 9. Com millorar i facilitar la creació i difusió de continguts web? <ul><li>Es buscava un producte/sistema basat en web que: </li></ul><ul><ul><li>Simplifiqués la publicació de continguts web. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferís criteris de disseny homogenis . </li></ul></ul><ul><ul><li>Descentralitzés la publicació i gestió dels continguts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permetés un sistema de noticies i calendari àgil i diari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilités un sistema d’avisos i de comunicació àgil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavorís compartir amb seguretat informació emmagatzemada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permetés un alt nivell d’interacció entre els continguts i els usuaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavorís la creació d’activitats d’aprenentatge basades en web. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fos atractiu per a l’alumnat i que captés la seva atenció en el seu temps d’ús de l’ordinador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fos instal·lable i administrable als nostres propis servidors . </li></ul></ul><ul><ul><li>Que tingués un cost de compra o manteniment raonable . </li></ul></ul>[email_address]
 10. 10. Moodle...? <ul><li>Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environement) és un programari desenvolupat per al disseny d’activitats d’aprenentatge a distància. Espai web de Moodle. </li></ul><ul><li>Usat per milers d’escoles i universitats d’arreu del món per desenvolupar els seus Campus Virtuals. Usat com a eina complementària o principal de formació i comunicació. </li></ul><ul><li>Descobrim que Moodle: </li></ul><ul><ul><li>Permet ser instal·lat amb “relativa facilitat” a qualsevol servidor web . </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilita la publicació de continguts web per part de professors no tecnòlegs sense grans coneixements tècnics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet la creació d’activitats d’aprenentatge que potencien i aprofundeixen la comunicació entre els docents i l’alumnat : fòrums de debat, enquestes, tasques amb retroacció, glossaris, wikis, diàlegs... </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitza i personalitza la informació que ha de rebre cada usuari en funció de les seves preferències (calendaris personalitzats, rebuda de correus a mida, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Simplifica i descentralitza les tasques de manteniment general del sistema. </li></ul></ul><ul><ul><li>Personalitza l’entorn de treball de forma molt senzilla i atractiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>El sistema de suport a les incidències és solvent : bé per part de l’equip de desenvolupament del producte, bé en la comunitat d’usuaris d’arreu del món, també en català. </li></ul></ul>[email_address]
 11. 11. Moodle a la nostra escola <ul><li>El Servei d’Informàtica presenta Moodle-Campus Virtual a l’equip de direcció amb un projecte de calendari d’implementació i d’inversions que inclou: </li></ul><ul><ul><li>El maquinari necessari , pressupost i calendari d’adquisició </li></ul></ul><ul><ul><li>El procés de posada en marxa del Campus Virtual al servidor operatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>La difusió de les capacitats del CV entre la comunitat educativa </li></ul></ul><ul><ul><li>La formació del professorat </li></ul></ul>[email_address]
 12. 12. <ul><li>Primeres proves : novembre-desembre 2004. </li></ul><ul><li>Projecte : gener 2005 </li></ul><ul><li>L’equip de direcció aprova el projecte i assigna els recursos necessaris per a la seva posada en marxa a partir del mes de febrer de 2005. </li></ul><ul><li>El sistema funciona a partir del mes d’abril de 2005. </li></ul><ul><li>Es fan proves serioses amb professorat i alumnat durant el tercer trimestre del curs 2004-2005. </li></ul><ul><li>El sistema és completament operatiu a partir del mes de setembre de 2005. </li></ul><ul><li>Actualitzem la versió de Moodle el mes de febrer de 2007. </li></ul>Moodle a la nostra escola: calendari [email_address]
 13. 13. Visitem el Campus Virtual… <ul><li>Campus Virtual de l’Escola Joan Pelegrí: http://www.joanpelegri.org </li></ul>[email_address]
 14. 14. Què podem fer al Campus Virtual? <ul><li>El professorat pot, amb molta facilitat: </li></ul><ul><ul><li>Confeccionar i publicar continguts web sense cap coneixement tècnic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllaçar continguts web d’altres autors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Difondre i compartir carpetes que continguin qualsevol document digital (textos, fulls de càlcul, imatges, vídeos, MP3...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicar cites al calendari: bé de difusió global, bé a un nivell concret, bé personals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear fòrums de debat on plantejar idees i propostes a altres professors o alumnes i rebre allí i/o per correu electrònic les seves respostes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissenyar activitats de treball de les quals s’espera el lliurament d’una memòria o d’un informe a través del CV, les rep, les puntua, les comenta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantejar enquestes per sondejar estats d’opinió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar proves objectives autocorrectives que respon l’alumnat, el sistema corregeix i de les quals es rep la nota automàticament. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>L’alumnat pot: </li></ul><ul><ul><li>Consultar documents i materials digitals de tota mena. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lliurar treballs o memòries escrites amb editors de text. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realitzar activitats directament al CV. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar a fòrums o diàlegs directes amb altres companys o professors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Descarregar qualsevol document digital preparat i compartit pels professors. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>[email_address]
 15. 15. Què podem fer al Campus Virtual? <ul><li>La direcció, coordinació o serveis poden: </li></ul><ul><ul><li>Disposar d’un espai de comunicació d’ús exclusiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartir documents de forma segura i exclusiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantejar fòrums de debat a la comunitat educativa (claustres virtuals). </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar l’agenda/calendari de forma dinàmica dels diversos espais corresponents als nivells que gestiona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rebre incidències i comunicacions dels usuaris dels serveis, instal.lacions, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>L’AMPA pot: </li></ul><ul><ul><li>Disposar d’un espai de publicació web eficient i senzill d’administrar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar d’un espai de comunicació d’ús exclusiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartir documents de forma segura i exclusiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Tothom registrat al CV pot: </li></ul><ul><ul><li>Publicar noticies o comentar les anteriors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar a fòrums de debat. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>[email_address]
 16. 16. Problemes... <ul><li>Alguns alumnes no valoren ni s’impliquen en l’ús del Campus. </li></ul><ul><li>Costa que el professorat s’acostumi a usar la pantalla i els recursos d’internet a través del CV en lloc dels sistemes tradicionals de llibre / paper. </li></ul><ul><li>Hi ha reticències entre certa part del professorat i entre els equips de gestió per implicar-se en l’ús de les TIC i internet a l’aula , amb o sense CV. </li></ul><ul><ul><li>Preveuen avançadament complicacions insalvables d’horaris i espais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferim diverses modalitats de formació per vèncer les reticències. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intentem donar fiabilitat al sistema del CV i als equips fixos i mòbils des dels quals s’hi accedeix per donar seguretat i confiança als usuaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>El CV simplifica, objectivament, les feines i no fa necessaris grans coneixements tècnics. </li></ul></ul><ul><li>Incidències tècniques del sistema (caigudes de la línia ADSL, penjades dels servidors, errors al servidor de correu...) que dificulten o impedeixen l’accés al Campus Virtual. </li></ul><ul><ul><li>En els tres anys de funcionament efectiu hem patit només tres aturades de més de 24 h.: dues derivades de mals funcionament de l’ADSL i una per l’actualització de la versió de Moodle. </li></ul></ul>[email_address]
 17. 17. Estructura del Campus Virtual [email_address]
 18. 18. Exemple d’ús a l’àrea de Ciències Experimentals [email_address]
 19. 19. Què hem fet a l’àrea de Ciències? <ul><li>Tenim un espai per a cada matèria que impartim a l’àrea. </li></ul><ul><li>Tots els professors i professores tenen un espai propi. </li></ul><ul><li>A l’ESO, el contingut de cada espai s’organitza segons els temes del llibre per facilitar la recerca als alumnes. També hi ha material per als crèdits variables i per a les sortides de l’àrea. </li></ul><ul><li>A Batxillerat, s’organitza per blocs de contingut. </li></ul><ul><li>A Cicles Formatius, s’organitza per nivell i matèries. </li></ul>[email_address]
 20. 20. Els continguts dels espais <ul><li>Continguts no interactius: </li></ul><ul><ul><li>Apunts </li></ul></ul><ul><ul><li>Enunciats de pràctiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Llistats d’exercicis </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Vídeos </li></ul></ul><ul><li>Continguts interactius/activitats didàctiques: </li></ul><ul><ul><li>Pròpies del CV: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glossaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fòrums </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qüestionaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Complementàries/alienes al CV. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webquest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Simulacions (Applets de Java, Javascript) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats J-Clic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hot-Potatoes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quaderns virtuals </li></ul></ul></ul>[email_address]
 21. 21. El professorat de l’àrea <ul><li>Cada professor disposa del seu propi espai, on pot publicar continguts concrets, encomanar tasques o fer activitats d’aprenentatge. </li></ul>[email_address]
 22. 22. El professorat de l’àrea: la correcció de tasques <ul><li>La correcció de tasques lliurades per l’alumnat permet avaluar i comentar el seu treball. </li></ul>[email_address]
 23. 23. Valoració de l’ús del Campus Virtual a l’àrea de ciències <ul><li>Per l’alumnat el treball a Internet a través del Campus és més motivador i atractiu. L’accés a sistemes de simulació permet visualitzar aspectes de les matèries que són difícilment experimentables a un laboratori de secundària. </li></ul><ul><li>Permet fer tractament de la diversitat amb un contingut diversificat amb diferents nivells d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>El lliurement d’informes a través del CV ha permès estalviar centenars de kilograms de paper i molta tinta. Hem contribuït d’aquesta forma a la conservació del medi, tal com preveu la nostra implicació en el projecte “Agenda 21”. </li></ul><ul><li>La disponibilitat dels treballs de l’alumnat a Internet ha permés que els docents puguin corregir-los i comentar-los des de qualsevol lloc sense transportar muntanyes de paper. </li></ul><ul><li>L’alumnat ha pogut lliurar els seus treballs a qualsevol hora dins dels terminis fixats. </li></ul><ul><li>Per a la majoria de l’alumnat ha estat fàcil treballar amb sistemes telemàtics, desmentint algunes reticències inicials del professorat. </li></ul>[email_address]
 24. 24. El futur de les TIC a l’Escola. <ul><li>Creiem que podem usar algunes capacitats de les noves tecnologies, al voltant del Campus Virtual, per facilitar l’ensenyament-aprenentatge. </li></ul><ul><li>S’ha de fer un esforç constant per dotar-se de les eines i coneixements tecnològics necessaris. Moodle és una bona eina en constant desenvolupament. </li></ul><ul><li>El professorat, que domina els continguts de la seva àrea, ha vist com es posen a la seva disposició eines que faciliten la creació de continguts web i la comunicació amb l’alumnat. </li></ul><ul><li>L’alumnat ha descobert que pot usar l’ordinador per treballar i aprendre a internet. També han vist que el professorat els pot ajudar a aprendre en un context tecnològic i que tots plegats poden fer servir els mateixos instruments per aprendre/ensenyar i comunicar-se millor. </li></ul><ul><li>La nostra escola assumeix que l’educació del futur no es pot entendre sense l’ús dels recursos tecnològics integrats en el procés d’aprenentatge. </li></ul>[email_address]
 25. 25. <ul><li>Escola Joan Pelegrí </li></ul><ul><li>de la Fundació Cultural Hostafrancs </li></ul><ul><li>Barcelona, juny de 2008 </li></ul>[email_address]

×