Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

My documenta model d'implementació i cataleg 1

1,511 views

Published on

My documenta

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

My documenta model d'implementació i cataleg 1

 1. 1. mydocumenta.com Nova Generació TIC a les Aules. Model d’implementació en el centre. Idees Lab. Catàleg de Workshops.
 2. 2. mydocumenta és la nova solució TIC que ajuda a professors i alumnes a fer servir les tecnologies. Se centra a impulsar un aprenentatge creatiu, actiu i innovador. Alumnes i professors realitzen els seus treballs i continguts directament en format multimèdia, d'acord amb els nous models educatius del segle XXI. SEGURA POTENT MyDocumenta és un laboratori d'idees i propostes estimulants que permeten al professor incrementar la seva oferta formativa, potenciar les seves dinàmiques de classe, involucrar i motivar els alumnes. Fomenta el desenvolupament i adquisició d'habilitats per al segle XXI. Plataforma de recursos audiovisuals del professor  Treball diari dels alumnes de tots els nivells i àrees, des de Primària fins la Universitat.  Treballs en col·laboració entre alumnes, escoles i universitats.  Revistes i publicacions digitals. e-portafolis dels estudiants  Continguts docents.  Cursos.  Presentacions multimèdia. Creativa 2
 3. 3. MyDocumenta ofereix un model d'integració a les aules que possibilita a qualsevol professor generar i gestionar autònomament el seu propi projecte TIC, i als alumnes utilitzar les tecnologies per millorar els resultats i desenvolupar habilitats i competències. Cap professor sense el seu projecte TIC Posar la tecnologia en mans dels estudiants 30.000 professors i alumnes. 3
 4. 4. +Eines TIC +Formació Workshops Suport La tecnologia en mans dels estudiants Cap professor sense el seu projecte TIC ¿Com s'introdueix el model de MyDocumenta a les aules? Proposem un model d'implementació que gira al voltant de tres eixos principals: Formació amb un ampli i variat catàleg workshops per a totes les àrees i nivells, que brinda a tots els docents els coneixements, idees i models per desenvolupar el seu propi projecte amb les tecnologies. Suport i acompanyament al docent, que ajuda a implementar les propostes a l'aula, a generar i conduir les dinàmiques de treball, avaluar els processos i resultats, i a resoldre dubtes. MyDocumenta amb creatives, flexibles i potents funcionalitats per a professors i alumnes. • Continguts docents, • e-portafolis de l'estudiant, • propostes creatives, • presentacions ... 4
 5. 5. MyDocumenta proporciona als professors eines fàcils i flexibles per concretar les seves idees en uns formats TIC atractius i adequats a cada necessitat pedagògica. Alhora brinda a l'alumne autonomia per realitzar els seus treballs, estimulant la creativitat, el treball col·laboratiu i en equip, les capacitats comunicatives i l'expressió personal Un formador especialitzat, amb el suport d'un equip pedagògic i especialistes en les diferents àrees, durà a terme les activitats de formació segons els calendaris establerts en cada centre. La formació, amb un ampli catàleg de workshops per a totes les matèries i nivells, permet als docents adquirir habilitats i competències en l'ús de MyDocumenta. S'ofereixen models i creatives propostes per integrar les TIC en les dinàmiques de l'aula, així com per redissenyar les classes per a un treball més autònom de l'alumne i per incentivar el treball en equip. També es promou i facilita la creació, disseny i gestió de recursos i continguts propis del professorat. Un suport constant al llarg de tot el curs fa possible l'efectiva implantació del model MyDocumenta i la realització satisfactòria de les activitats proposades. Suport tècnic i de gestió: Seguretat de funcionament al llarg del curs. És un suport 24X7 per solucionar qualsevol incidència o resoldre qualsevol dubte. Suport pedagògic: Es realitza a través d'un equip pedagògic coordinat per un especialista que treballa de forma directa amb els docents i l'equip directiu. L'especialista estarà present en el campus els dies establerts realitzant formació, acompanyament a l'aula i tutories personalitzades. L'equip pedagògic donarà suport a distància als docents al llarg de tot el curs.  Acompanyament a l'aula. És útil en els moments crucials d'arrencada d'una nova activitat, o per a realitzar un canvi en les dinàmiques de treball amb els alumnes, etc. El pedagog que acompanya el docent a l'aula és una figura no invasiva, de suport, que col·labora amb el docent sense substituir-lo en la seva tasca.  Tutories personalitzades presencials i online. Per aclarir dubtes, validar i fer seguiment de les activitats, planificar nous enfocaments, discutir dinàmiques de classe i resultats, definir metodologies i ítems d'avaluació, etc.  Suport continu en línia. Un equip tècnic i pedagògic oferirà als docents un ajutonline via email, amb resposta en les 24 hores següents a la consulta.  Eines TIC  Formació Workshops  Suport 5
 6. 6. Totes les activitats que proposem en els nostres workshops estan pensades per integrar l'ús de les tecnologies en el treball quotidià de professors i alumnes, començant per propostes senzilles, atractives i molt fàcils d'integrar com "Investiga, organitza, presenta", "Com funciona el món", "Compartim el planeta" o "Contes i narracions". Altres propostes són per experimentar noves dinàmiques, estimular i desenvolupar els conceptes de creativitat, esperit crític, pensament creatiu i divergent, les habilitats comunicatives i la capacitat d'expressió personal. Entre elles "Enigma", "Diàlegs Socràtics" o "Viatgers del temps", centrades en el Inquiry Based Learning; "divulgadors científics", "Polipoemes científics" o "Inspired by..." que enfoquen el coneixement científic des d'una perspectiva audiovisual i artística; "Celebrities Interviews" o "El reportatge periodístic" estan específicament pensades per a l'alfabetització mediàtica, etc. Posar la tecnologia en mans dels alumnes Els objectius Cap professor sense el seu projecte TIC Possiblement el major encert de MyDocumenta és que ofereix als alumnes una eina fàcil, i al mateix temps potent i creativa, amb la qual treballar de manera individual o col·laborativa en un entorn segur. Amb necessitat de molt poc aprenentatge tecnològic els alumnes poden crear continguts, maquetar-los, organitzar la informació, fer presentacions i treballs d'investigació, o experimentar noves narratives audiovisuals. MyDocumenta ofereix als alumnes un alt grau d'autonomia en l'ús de les tecnologies. Aquest enfocament permet al professor centrar-se en la seva tasca docent, de guia, de coneixedor de l'assignatura, de conductor de dinàmiques, alliberant-lo de la necessitat de ser un expert en qüestions tecnològiques. 6
 7. 7. "Saber tocar botons no és un signe de maduració, sinó només de destresa. MyDocumenta els ajuda a treballar amb la informació i el coneixement i a construir narracions que moblen el cap i li donen sentit al món que els envolta, a madurar en el sistema educatiu, a establir relacions creatives entre ells i amb els professors (i viceversa), a socialitzar coneixements i experiències, no a deixar-los tancats al cap, cosa que ocorreria si només es potencia la seva destresa amb la tecnologia." Luis Ángel Fernández Hermana. Periodista científic, professor i consultor en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. "És una aplicació molt fàcil d'usar, molt intuïtiva. Ens 'ha enganxat', literalment, tant a alumnes com a professors. La seva estètica no recorda a cap altra. Motiva els alumnes a elaborar projectes, a experimentar, a cercar informació i a fer-ho correctament; saben que el seu treball pot ser compartit i consultat per alumnes i professorat d'altres escoles." Lourdes Boronat, Responsable d'implantació tecnologies a l’Escola Casas, Barcelona "Al principi la llibertat creativa pot espantar, però finalment és el que més motiva. En el meu cas necessitava una plataforma capaç d'aglutinar 13 adolescents amb greus problemes de conducta i aprenentatge. Així que vam decidir utilitzar MyDocumenta per fer una revista en línia i ha estat un èxit." Mireia Huete, psicopedagoga, Institut Domènech i Montaner, Barcelona. "MyDocumenta obre l'aula al món. Connecta l'escola i fa més proper, participatiu i interactiu l'aprenentatge de l'alumnat. El repte és descobrir noves possibilitats, compartir projectes i iniciatives amb altres escoles i institucions. MyDocumenta és un fantàstic entorn per treballar en col·laboració i explicar a la comunitat educativa cap a on va l'educació del segle XXI. La plataforma és una gran eina, fàcil i molt potent visualment i que permet explicar de forma clara i agradable les experiències que fem a les escoles.“ Pepa Jiménez, Escola Thau, Barcelona MyDocumenta. Testimonis 7
 8. 8. 8
 9. 9. Idees Lab Catàleg de Workshops
 10. 10. 10
 11. 11. Bloc 1. Iniciació i eines fonamentals de treball per al professor i l'alumne. Cursos de formació general sobre l'ús de MyDocumenta.
 12. 12. Workshop 1. MyDocumenta: Nova Generació TIC a les Aules. Aquesta formació s'adreça a tots els professors que volen aprendre a utilitzar l'entorn MyDocumenta com a eina de treball propi i per als alumnes. Es composa d'un primer taller d'iniciació i un mòdul opcional avançat. Nivell 1: Taller d’iniciació. Duració: 2 hores S'introdueix als participants en els conceptes bàsics de MyDocumenta i les seves potencialitats pedagògiques i creatives per als diferents nivells educatius i àrees, il·lustrat a través d'un recorregut per exemples i projectes realitzats per alumnes i formadors. Nivell 2: Aprofundiment en l'ús i gestió de l'entorn MyDocumenta. Duració: 6 hores S'explicaran i duran a la pràctica les funcionalitats de l'entorn MyDocumenta per a que els professors siguin capaços de generar continguts propis i dels alumnes: activitats de diferents tipologies, e-portafolis, etc. Aproximació de tipus general en la qual ens centrarem en l'ús funcional de l'entorn a més d'introduir algunes nocions de disseny avançat. Workshop 2. Alumne TIC: posa la tecnologia en mans dels alumnes. Duració: 4 hores. Es recomana complementar amb el taller "Investiga, organitza, presenta". S'adreça a: professors de tots els nivells educatius. Nivell de complexitat: baixa Una dels grans potencials de MyDocumenta resideix en el grau d'autonomia que ofereix als estudiants a l'hora de generar els seus propis materials: presentacions, tasques de classe realitzades de forma individual o col·laborativa, treballs de recerca, creacions audiovisuals, etc. Amb funcionalitats creatives i específicament dissenyades per a ells, MyDocumenta permet als alumnes desenvolupar les seves habilitats, coneixements i competències centrats en el seu treball, sense haver d'estar pendents de la tecnologia. A través d'aquest taller el professorat aprendrà a traspassar als alumnes els conceptes bàsics sobre l'ús de MyDocumenta per a què, des del primer contacte, siguin capaços i autònoms a l'hora de realitzar els seus projectes i tasques diàries i presentar-los en una exposició final en un atractiu suport multimèdia. Aquesta perspectiva en l'ús de les TIC permet al professor tornar a exercir el rol de guia, de pedagog, alliberant-lo de la necessitat de ser un expert en qüestions tecnològiques per a poder desenvolupar projectes TIC amb els alumnes. 12
 13. 13. Workshop 4. Professor autor Duració: 8 hores + treball personal. S'adreça a: professors de tots els nivells educatius. Nivell de complexitat: mitjà Es pretén potenciar la idea del professor com a autor de continguts i recursos educatius per a un aprenentatge enfocat en l'alumne. Des de la creació de recursos per a l'aula fins a l'edició i publicació d'un curs, d'una completa unitat didàctica o d'un llibre digital. Els professors aprendran a utilitzar MyDocumenta per generar i compartir els seus recursos i materials educatius en un atractiu format multimèdia, integrant textos, vídeos, àudios, a més de qualsevol tipus de document adjunt (tipus Power Point, Open Office, etc). Són materials que poden ser utilitzats a classe, compartits amb altres docents i actualitzats constantment. En finalitzar del curs, cada participant haurà creat dos continguts educatius en format multimèdia. Es generarà un repositori que integri tots els projectes creats pels participants i que pugui estar a disposició del professorat i alumnat de tota l'escola. Workshop 3. Investiga, organitza, presenta. Duració: 4 hores. S'adreça a: professors i alumnes de Primària, ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: baix. Propostes de treball per a projectes de totes les àrees i nivells, articulades al voltant de dos eixos: la recerca i la comunicació dels resultats. El treball s'organitza tant per aprofundir en els temes d’investigació com per dissenyar una comunicació efectiva i acurada. El punt final dels projectes és una presentació oral amb suport multimèdia. El taller aporta models, propostes, guions de treball, solucions d'edició i pautes per a les presentacions finals. És una proposta que es pot usar tant per als treballs dels alumnes de Primària sobre animals, països i cultures, com per als alumnes de Secundària que generen i presenten treballs de recerca: nano tecnologies, anàlisi de els Mitjans de comunicació, investigació social, etc. 13  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 14. 14. Workshop 5. e-portafolis. Duració: 6 hores. S'adreça a: professors de tots els nivells educatius. Nivell de complexitat: mitjà MyDocumenta com a e-portafolis ofereix a l'alumne un lloc virtual en el qual pot anar creant i recollint tots els seus treballs, individuals o col·laboratius. L'e-portafolis a més a més ofereix al docent una potent eina de seguiment i avaluació de l'alumne, al llarg d'un o diversos cursos, potenciant el concepte de continuïtat com un dels principals eixos de l'educació enfocada en l'alumne. Al llarg del curs s'oferirà als participants els coneixements necessaris per a que puguin ensenyar als seus alumnes a crear i gestionar el seu propi e-portafolis a MyDocumenta, i així mateix els coneixements que els permetin fer seguiment i establir formes d'avaluació basades en l'e-portafolis. 14  Visita el projecte d’exemple >>>
 15. 15. Bloc 2. INQUIRE, RESEARCH, THINK. Laboratori d'idees i reflexions. Touch the ideas. Curiositat. El pensament creatiu. Resolució de problemes. Aprenentatge basat en preguntes. Comunicació i col·laboració. Iniciativa i autonomia. 15
 16. 16. Workshop 6. Com funciona el món? Preguntes i reptes per a una investigació en grup. Duració: 3 hores. S'adreça a: professors i alumnes de Primària, ESO. Nivell de complexitat: baix. Aquest taller aporta models i forma als docents en l'ús a classe d'activitats que articulen les inquietuds, la curiositat i les ganes de participar dels alumnes, desenvolupant la capacitat de generar preguntes, col·laborar i dur a terme una exposició. Es proposa la realització d'investigacions puntuals en petits grups, a partir de les preguntes generades pel grup classe al voltant d'uns "objectes d'investigació". Els objectes de recerca poden ser proposats tant pels alumnes com pels professors i ser molt variats: un fet, un objecte, un invent, un animal, un personatge, un fenomen... Un cop finalitzada la ronda de preguntes, cada grup (de 2/4 alumnes) haurà de realitzar la investigació corresponent, plasmar-la en un projecte MyDocumenta i finalment exposar els resultats, de tal forma que la classe obtindrà respostes a les seves preguntes inicials i es tancarà el cercle del coneixement... O, potser només ha començat...? Workshop 7. Diàlegs Socràtics. Duració: 7.5 hores S'adreça a: Primària, ESO, Batxillerat. Nivell de complexitat: mitjà. Una original proposta de construcció col·laborativa del coneixement a través d'un procés de preguntes i respostes alternades que s'estableix entre companys al voltant d'un tema. Es basa en la idea socràtica de la maièutica, una tècnica que consisteix a interrogar una persona per fer que arribi al coneixement a través de les seves pròpies conclusions i no a través d'un coneixement après, i en la idea vygotskiana de Zona de Desenvolupament Proximal, atès que la dinàmica estimula a generar les preguntes en funció del coneixement adquirit per l'altre i empeny els alumnes a avançar en el seu procés de descobriment i aprenentatge. Al llarg de la formació es donaran les pautes per a poder desenvolupar l'activitat amb els alumnes i per crear i reforçar les dinàmiques de treball. 16  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 17. 17. Workshop 8. Enigma. Duració: 4.5 hores. S'adreça a: ESO, Batxillerat. Nivell de complexitat: baix - mitjà. Aprendre implica "saber donar una resposta"? O bé "'ser capaç de generar les preguntes adequades?“ L'Enigma pot ser un personatge, un lloc, un fet... La construcció d'enigmes ens permet posar en marxa un procés d'investigació i recerca de la informació que després haurem de tractar, organitzar i elaborar per a que serveixi d'indici a altres persones. D'aquesta manera, al mateix temps que creem la nostra col·lecció d'indicis en forma de joc, aprofundim sobre un tema específic. L'objectiu d'aquesta formació és proveir al professorat de les habilitats i competències per desenvolupar el projecte "Enigma" amb l'alumnat. S'oferiran els coneixements tecnològics necessaris per implementar-lo en MyDocumenta i fer el seguiment, I s'analitzarà la metodologia per iniciar dinàmiques de treball cooperatiu entre els alumnes. En col·laboració amb el Departament Educatiu de TV3. Workshop 9. Viatgers del temps. Les cròniques de... Duració: 6 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'últim cicle de Primària, ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: mitjà - alt Us imagineu poder passejar per la història, viatjar en el temps i viure en directe els esdeveniments d'altres èpoques? Batalles, amors, les primeres olimpíades, la ira dels déus grecs, la primera projecció cinematogràfica, la coronació de Tutankamon... Us proposem una aventura on els alumnes seran els cronistes dels temps passats! Una especial màquina del temps els portarà a un any situat entre el 4.000 AC i el 1999 D.C. El primer que hauran de fer serà intentar esbrinar els esdeveniments més importants de l’any. Imaginem per exemple que la màquina del temps els ha portat al 1531, any en què, entre altres coses esdevé el següent: • Enric VIII d'Anglaterra es proclama cap de l'Església Anglicana. • A Lisboa, un terratrèmol causa centenars de morts. • L'emperador Carles V funda la Universitat de Granada • Aparició del cometa Halley. Un cop triat el succés que més els inspira, els alumnes hauran de realitzar la crònica aportant la informació necessària per transmetre-la als espectadors en un projecte multimèdia. Per a això podran simular entrevistes a personatges, cercar imatges, il·lustracions, llegendes, documents textuals... També podran reconstruir moments específics amb seqüències de fotografies i vídeos generant petites ficcions. I utilitzaran tot això per crear un projecte MyDocumenta, que utilitzaran a més com a suport multimèdia per presentar el seu treball a la resta de la classe. Treball col·laboratiu, ideal en grups de 3. 17  Visita el projecte d’exemple >>>
 18. 18. Workshop 10. Treball de recerca. Duració: 4.5 hores (+1,5 H si s'estableix la participació d'un investigador del PRBB o ACCC) S'adreça a: professors i alumnes d'ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: mitjà - alt. Propostes de treball per a projectes de recerca i crèdits de síntesi, centrades en la recerca, la documentació i la comunicació. S’analitzaran i oferiran exemples de diferents treballs d’investigació elaborats en format multimèdia i que reflecteixen el procés evolutiu des de les idees inicials, la investigació, realització i documentació de maquetes i vídeos elaborats pels alumnes, en paral·lel a la documentació del propi treball de camp. El suport MyDocumenta esdevé l'acompanyant de l’alumne al llarg del seu procés d'immersió. Finalment també es revisaran exemples d’autoavaluació dels alumnes. En col·laboració amb: PRBB Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona; ACCC-Associació Catalana de Comunicació Científica . 18  Visita el projecte d’exemple >>>
 19. 19. Bloc 3. Llenguatge, narrativa, expressió, emoció. El poder del llenguatge. Llengua i reforç oral. Interacció entre les llengües. Llengua i expressió. Noves formes narratives. Llenguatges audiovisuals. Story telling, memòria i record. Creativitat. Intuïció. Empatia. 19
 20. 20. Workshop 11. Contes i relats. Duració: 4 hores. S'adreça a: professors i alumnes de Primària i ESO. Nivell de complexitat: baix Elaborar les clàssiques rondalles en format multimèdia, on els alumnes graven els contes amb les seves veus i creen a MyDocumenta seqüències d'imatges fotogràfiques que acompanyaran amb els seus enregistraments orals, decidint els colors, la tipografia i el disseny del projecte. O escriure contes d'invenció pròpia que a més s'acompanyaran de fotografies i sons que funcionaran com a banda sonora del conte. I moltes altres possibilitats més que ofereix MyDocumenta per descobrir la potència i poder dels llenguatges! Workshop 12. World Playground. Words for play. Duració: 5 hores. S'adreça a: professors de Primària, Llengua anglesa. Nivell de complexitat: baix. Creació de diverses activitats de treball d'adquisició i reforç de vocabulari en llengua anglesa plantejades com a jocs ideats i realitzats amb MyDocumenta: diccionari audiovisual, col·leccions personals, jocs de combinacions d'imatges i paraules (orals i/o escrites), jocs de completar, endevinalles, etc. S'utilitzen com a recurs d'aula, i també és possible involucrar els alumnes en la seva creació a través d'un treball col·lectiu i col·laboratiu. 20  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 21. 21. Workshop 13. Story Telling. Noves narratives audiovisuals. Duració: 4.5 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'últim cicle de Primària, ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: mitjà - baix. A través de la narració aprenem a plantejar reptes, a cercar i oferir elements suggeridors que permetran a d’altres reviure les sensacions de la nostra història original, a integrar situacions recordades i inventades... A filar i relatar mitjançant la força creativa dels alumnes i de les possibilitats que ens ofereixen els diferents elements dels llenguatges audiovisuals i les seves combinacions. Plantejarem activitats d'aprenentatge on els llenguatges, l'expressió i la creativitat es reforcen mútuament. Proposarem formes narratives lineals i altres no lineals, models de relat lliure, de teatre de les emocions, de reconstrucció del què ha passat, que involucren als alumnes en els nostres objectius formatius. Workshop 14. El meu lloc al món. Duració: 3 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'últim Cicle de Primària, ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: mitjà - baix. Cada persona té el seu lloc especial en el món. Per a alguns serà una ciutat, per a altres una habitació, un llibre per viatjar cap a llocs insòlits, un pensament on refugiar-se o evadir, un record, un somni... I segurament, si ens aturem a rumiar-ho uns instants, qualsevol d'aquests llocs està fet de sons, imatges, olors, paraules... i emocions. Aquesta activitat convida els participants a explicar el seu lloc al món utilitzant i barrejant diferents mitjans i llenguatges: àudio, vídeo, fotografies, sons, textos... per donar vida a una narració des d'una perspectiva personal i íntima. 21  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 22. 22. Workshop 15. Fotonovel·la, còmics, auques... Duració: 6 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'últim cicle de Primària i ESO. Nivell de complexitat: mitjà Taller sobre l'ús educatiu de la narrativa en diferents formats gràfics, a l'abast directe de tots els alumnes gràcies a MyDocumenta. L'alumne pot enregistrar vídeos, fotografiar, gravar sons i veus, dibuixar els elements de la seva realitat per recrear una història personal o que ha recollit en el seu entorn més proper. S'aprendrà a fer guions, a estructurar les diferents seqüències, a organitzar el treball i l'edició, a aprofitar els avantatges i el llenguatge propi de cada mitjà i gènere per crear una narració on qui tu vulguis serà el protagonista. 22  Visita el projecte d’exemple >>>
 23. 23. Bloc 4. COMUNICACIÓ. MEDIA LITERACY. Pensament Crític. Anàlisi dels mitjans de comunicació. Habilitats comunicatives. Organització, selecció i síntesi de la informació. Raonament. Propostes transversals. Comunicació Audiovisual. 23
 24. 24. Workshop 16. Compartint el planeta. Presentacions audiovisuals. Duració: 4.5 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'últim Cicle de Primària i ESO. Nivell de complexitat: mitjà L’activitat s'articula al voltant de dos eixos: la recerca i la comunicació. Propostes de treball dels alumnes com són els projectes de recerca, de descobriment i de divulgació del món, de la seva diversitat, de les diferents societats, per conèixer millor la nostra i entendre la multiculturalitat i el canvi, cada vegada més presents en les nostres vides. El mateix treball portarà als alumnes a generar una presentació final en format MyDocumenta que a més la podrà utilitzar com a suport per a una exposició oral. El taller aporta models, propostes, guions de treball i pautes per a les presentacions finals. Workshop 17. Cubs de saviesa. Duració: 3 hores. S'adreça a: professors i alumnes de tots els nivells educatius. Nivell de complexitat: baix. Taller orientat a l'elaboració i comunicació de "pastilles" del saber, una sèrie de continguts multimèdia presentats en forma de cub. Es treballarà la síntesi i concreció de coneixements al voltant d'un concepte, esdeveniment, personatge o fet històric. Es realitzarà en forma de cub multimèdia en el qual s'integraran text, imatges, àudio i vídeo. La pregunta que neix de la investigació ofereix la tercera dimensió del nostre cub. És una activitat fàcilment transferible a l'aula en l'àmbit de qualsevol assignatura. . 24  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 25. 25. L’aigua Workshop 18. Celebrities’ Interviews. Duració: 3 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'últim Cicle de Primària, ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: baix Simulació d'entrevistes a personatges coneguts. És un treball col·laboratiu en parelles o grups de 3. Cada alumne tria un personatge famós i de forma alternada els alumnes interpreten al personatge i l'entrevistador. Es planteja als alumnes un treball previ de documentació sobre la vida del personatge que els servirà per a l'elaboració de les preguntes i del guió de l'entrevista. Finalment es realitza l'enregistrament en vídeo de l'entrevista i la preparació d'un projecte MyDocumenta en el qual s'exposi el resultat, i que contindrà el vídeo i el text de l'entrevista a més a més d'imatges i vídeos addicionals del personatge triat. D'una manera molt motivadora treballarem les competències comunicatives i lingüístiques, potenciarem l'ús de la llengua estrangera a diversos nivells i el treball col·laboratiu. Workshop 19. (El meu) Video-ciència. Divulgadors científics. Duració: 4.5 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: mitjà - alt La divulgació científica ha pres gran rellevància en les últimes dècades, des d'Isaac Asimov o Carl Sagan fins a l'actualitat més recent amb el popularíssim Eduard Punset a través del seu programa Redes. Els divulgadors científics són grans comunicadors, apassionats, curiosos i tenen la capacitat de saber apropar-nos la ciència als neòfits, tot utilitzant el llenguatge i els recursos audiovisuals per transformar el llenguatge científic en un de més proper a tots els públics. Encara que pugui semblar que són dots innates, hi ha darrere un gran treball d’organització, selecció i construcció del coneixement. Plantejarem als nostres alumnes el repte de transformar-se en divulgadors científics, a través d'un múltiple treball de pensar, estructurar, redactar i enregistrar amb la seva veu els guions per acompanyar les imatges d’uns vídeos de caràcter científic sobre diferents arguments o temes, als quals se’ls hi ha tret l'àudio original. A partir dels coneixements prèviament adquirits els alumnes hauran de produir l'àudio que acompanyi i expliqui les imatges i afegir-lo al vídeo. És un treball molt motivador per als estudiants i ofereix al professor tot un seguit de possibilitats d'avaluació, tant del nivell d'adquisició i assimilació de conceptes, com de les competències i capacitats comunicatives de l'alumne. I, des del punt de vista tecnològic, és senzill de fer gràcies a les funcionalitats d'edició de MyDocumenta, que permet substituir l'àudio original d'un vídeo amb un de nou. 25  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 26. 26. Workshop 20. Anàlisi dels media. Duració: 6 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: mitjà. Internet, TV, mòbil... Els mitjans que ens envolten són potents canals de transmissió d’idees, valors i realitats. Analitzarem els recursos per a poder descodificar, contrastar i discernir els missatges, el què és informació i el què opinió, què i com se'ns transmet i per què. Utilitzarem MyDocumenta per establir espais d'observació crítica on reorganitzar, editar i presentar de manera contrastada els missatges de la publicitat, fragments de les xarxes, les conseqüències... testimonis alternatius per aprendre a veure i entendre el nostre món sota noves perspectives. Workshop 21. El reportatge periodístic. Duració: 6 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'ESO i Batxillerat. Nivell de complexitat: mitjà - alt El reportatge periodístic és un gènere molt versàtil que ens permet aprofundir sobre temes i aspectes socials, culturals, polítics, històrics... Objectiu final de la proposta és que els alumnes generin els seus propis reportatges en format multimèdia a MyDocumenta, a través d'un treball de recerca que els ajudi a desenvolupar el pensament crític, la curiositat i les habilitats comunicatives. Per això cal aprendre a observar, analitzar, contrastar, seleccionar i organitzar la informació. El taller ofereix al professor la metodologia, les pautes concretes de treball i el domini de les eines TIC, per poder desenvolupar i concloure un treball de reportatge periodístic amb els alumnes. En col·laboració amb: Col·legi de Periodistes de Catalunya. 26  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 27. 27. Bloc 5. Art. Ciència. Poesia. Cruïlla de fronteres. Interseccions i interaccions. La poètica de la ciència. Art per conèixer. Inspiració. Cercant formes d'expressió personal. Metàfores sonores i visuals. Paisatges sonors. Explorant les fronteres del coneixement a través de l'art. 27
 28. 28. Workshop 23. Soundscapes. Paisatges sonors. Duració: 5 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP. Nivell de complexitat: mitjà Des que Murray Schafer va definí el terme Soundscape (Paisatge sonor) per a denominar el nostre entorn acústic, el Paisatge Sonor ha esdevingut una pràctica docent contemporània que ha eliminat les fronteres entre l'art i la creació de noves formes de comunicació i el coneixement humà. Com els processos artístics, el Paisatge sonor presenta un instrument innovador per a l'educació, el que permet l'aprenentatge actiu i col·laboratiu en un enfocament multimodal. En la nostra proposta, el so i la imatge seran l'eix fonamental per articular la creació artística dels alumnes. Els participants poden desenvolupar habilitats de pensament creatiu i fer 'experimentació', 'exploració', 'descobriment', 'problema d'investigació', 'anàlisi', 'síntesi', ‘avaluació', presa de riscos", "decisió de decisions', 'resolució de problemes’ i ‘comunicació 'amb estratègies d'apropiació i transformació relacionats amb la comprensió de les convencions dins dels contextos culturals, a fi de convertir-les en un estil personal. Els educadors aprendran l'ús de noves tecnologies per a l'execució de projectes interdisciplinaris utilitzant la hibridació de llenguatges. . Workshop 22. Polipoemes científics. Duració: 5 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'ESO, Batxillerat, FP. Nivell de complexitat: mitjana La Polipoesia, com la explicació literal del terme explica, són "moltes poesies" o diverses maneres de crear i d'interpretar un poema, ja que integra disciplines com la performance, el sorollisme, els mitjans audiovisuals, l'acció poètica, la música i les noves tecnologies. D'aquesta manera, les possibilitats de trobada amb l'espectador són múltiples, polifacètiques, polièdriques i polimòrfiques. És a dir, polipoètiques. En aquest taller us proposem treballar la polipoesia per descobrir i transmetre la màgia i la poètica de la ciència. A partir d'una notícia o informació de tipus científic, ens plantegem realitzar un polipoema barrejant els llenguatges del text, del vídeo, de la fotografia i del so. Extrapolem el que més ens interessa de la informació i el transformem en una metàfora polipoètica en format multimèdia. En col·laboració amb: POCIÓ. Poesia i Educació, Grup de Recerca de la UB per a la innovació educativa. 28  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 29. 29. Workshop 24. Inspired by... Improvisacions interactives. Narratives no lineals. Obra oberta. Duració: 5 hores. S'adreça a: professors i alumnes d'Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP. Nivell de complexitat: mitjà MyDocumenta ha estat concebuda en la confluència dels mons artístic i pedagògic. A partir d'una senzilla quadrícula, les seves potents funcions multimèdia permeten crear nous llenguatges i narratives audiovisuals on els límits no estan definits, empenyent- nos a l'exploració més pura, innocent i entusiasta. En aquest workshop indagarem les possibilitats més creatives de MyDocumenta, aquelles que ens permeten barrejar elements audiovisuals i llenguatges per crear peces interactives. La inspiració pot procedir dels estímuls més variats: un Daphnia, un moviment de ball, el llançament d'un coet espacial, un fenomen atmosfèric, una conversa, una peça de vídeo art. MyDocumenta ens permet experimentar formes narratives i nous canals d'expressió a partir d’obres realitzades en altres formats: fotografies, sons, vídeos que poden esdevenir noves composicions, formes i lectures. Ens endinsarem en el terreny de les narratives no lineals i les subtils fronteres entre les disciplines: art, ciència, tecnologies. Crearem les nostres peces interactives amb múltiples lectures i aprendrem a generar propostes de creacions individuals i col·lectives on hi participin els nostres alumnes. . Workshop 25. Documentació de projectes d'educació artística. Duració: 6 hores. S'adreça a: professors de tots els nivells i assignatures. Nivell de complexitat: mitjà Molts professors d'art són grans generadors de propostes educatives i en molts casos també grans "documentadors" del treball que realitzen. A MyDocumenta, així com el nom indica, podem aplegar, explicar i presentar les nostres propostes i activitats, i amb una atenció especial les d'educació artística. La possibilitat d'integrar de forma dinàmica els diferents mitjans audiovisuals i de personalitzar en cada cas el disseny, ens permet crear cada proposta amb un llenguatge especial i únic. En aquest taller aprendrem a utilitzar MyDocumenta per generar un catàleg personal de totes les nostres propostes i activitats, documentant amb fotos, vídeos, textos, àudios... Podrem integrar en les presentacions aquells Power Point que vàrem fer fa anys per a una determinada activitat, elaborar una pàgina d’índex i assegurar-nos, a més, que la qualitat estètica d'aquestes presentacions respongui als nostres gustos i necessitats. Al llarg del taller analitzarem l'espai web www.art-e.mydocumenta.com, un extens catàleg online de més de 70 propostes d'educació artística. I també altres projectes que ens deixaran bocabadats per la seva qualitat estètica, comunicativa i per la facilitat amb què es poden crear. També dedicarem un temps a posar en pràctica les nocions i conceptes de documentació i disseny que analitzem.  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 30. 30. 30
 31. 31. Bloc 6. L'ESCOLA PARTICIPA! L'escola com a espai vital i dinàmic. Programes per a la participació activa. Recursos per a la comunicació del centre. Newsletters, clips d'informació, presentacions. Revista escolar. 31
 32. 32. Workshop 26. Living Library. Un projecte de biblioteca que creix. Duració: 7.5 hores. S'adreça a: responsables de la biblioteca, professors de tots els nivells. Nivell de complexitat: mitjà - alt Objectiu és dotar els participants de les capacitats i habilitats d'ús de MyDocumenta per crear i gestionar un projecte de biblioteca escolar multimèdia, interactiva, digital i participativa. Incentiva la idea de la biblioteca com a espai viu i dinàmic, que creix i s'enriqueix gràcies a les aportacions de professors i alumnes. El curs oferirà propostes i dinàmiques per involucrar els estudiants: contes, relats, story telling, poesia, etc., potenciant la creació de recursos compartits. Workshop 27. Revistes i magazines. Duració: 7.5 hores. S'adreça a: professors de tots els nivells educatius. Nivell de complexitat: mitjà - alt A MyDocumenta hi ha molts i variats exemples de revista del centre. S'elaboren periòdicament per part d'un equip editorial format per professors i, sobretot, pels mateixos alumnes. És un treball totalment transversal, col·laboratiu i estimulant per a tot el centre, on conflueixen des de les entrevistes en vídeo i els reportatges, les endevinalles i acudits, passant per la investigació, disseny, maquetació i organització de la informació. Tot un repte en el moment de bombardeig mediàtic en què vivim. 32  Visita el projecte d’exemple >>>  Visita el projecte d’exemple >>>
 33. 33. Workshop 28. De l'escola cap a l'exterior. Newsletters, píndoles d’infomació, presentacions i altres recursos per a la comunicació. Duració: 7.5 hores. S'adreça a: equip directiu, coordinadors i comunicadors. Nivell de complexitat: mitjà Aquesta formació està dirigida a conèixer MyDocumenta com a eina de producció d'informació per a la comunicació de l'escola cap a l'exterior. Explorarem formats com la newsletters, les píndoles d'informació, la mini web d'activitats concretes per enviar als pares, presentacions multimèdia per a congressos i conferències, la pàgina informativa d'un esdeveniment específic com un concert o la participació en un concurs, etc. Utilitzant aquests formats com a escenari, ens centrarem principalment en 3 aspectes: • La qualitat estètica de les produccions, amb un accent especial en un disseny que ens permeti transmetre la identitat i caràcter de l'escola. • L'organització funcional dels continguts, amb un missatge clar, directe i atractiu. • Les possibilitats i mecanismes per a la disseminació i comunicació pública dels continguts generats. 33  Visita el projecte d’exemple >>>
 34. 34. 34
 35. 35. Bloc 7. Continguts a MyDocumenta Descobreix el periodisme amb Rosa Maria Calaf. Documenta Catalunya. Aula TV3. La Marató de TV3. Poesia experimental catalana (1959-2004). Art-e(DUCACIÓ). Tot un Món. 35
 36. 36. Descobreix el periodisme amb Rosa Maria Calaf Un suggeridor curs de periodisme online, un viatge destinat a descobrir la pràctica i els dilemes del periodisme. Crea el teu propi reportatge online acompanyat pas a pas en aquesta aventura per Rosa Maria Calaf i reflexiona amb ella sobre temes de gran rellevància social com la condició de la dona en el món, els nens en situació de conflicte o la informació en l'era de la globalització. Aula TV3 Metodologies de l'ús dels audiovisuals com a recurs en els processos d'aprenentatge. AulaTV3 és un laboratori de idees per a la creació de propostes didàctiques on es treballen metodologies de l'ús dels audiovisuals com a recurs en els processos d'aprenentatge. La font de treball son clips audiovisuals extrets dels programes d'elaboració pròpia de TV3. Continguts a MyDocumenta Documenta Catalunya Participa en una creació col·lectiva de llocs, coses, persones i paraules… Mirades personals que documenten Catalunya. Quin és el teu lloc al món? Què és especial per a tu? Ara pots presentar-nos amb imatges el què és especial per a tu, fer les teves fotografies, vídeos, textos, músiques… i enviar-nos la teva postal multimèdia! La Marató de TV3 BENVINGUTS AL PROJECTE DE LA MARATÓ DE TV3 A LES AULES Recurs multimèdia que pretén estimular l’aprenentatge sobre el càncer. Fent les activitats podreu fer una aproximació de la mà d’experts, però també amb testimonis de gent que ha tingut o que té la malaltia, amb propostes didàctiques per realitzar a l’aula. 36  catalunya.mydocumenta.com >>>  rosamariacalaf.mydocumenta.com >>>  aulamaratotv3.mydocumenta.com >>>  aulatv3.mydocumenta.com >>>
 37. 37. Art-e(DUCACIÓ) Espai d'educació artística on trobareu propostes realitzades per educadors i artistes: imatges, vídeos, explicacions dels artistes o dels mestres especialistes, entrevistes, metodologies de treball que us permetran conèixer els resultats i també els processos i les idees que hi ha al darrere per poder-les aplicar amb èxit amb els vostres alumnes. Tot un Món, de Fundació Jaume Bofill i TV3 El material didàctic de Tot un Món és un recull d’orientacions i propostes pedagògiques a partir dels materials audiovisuals del programa de TV3 del mateix títol, i publicades per la Fundació Jaume Bofill dins la seva col·lecció Conciutadania Intercultural. El que us oferim en aquest espai multimèdia són una sèrie de propostes complementàries, basades en aquest material, i que us convidem a treballar a l’aula, sobre cinc temes bàsics vinculats amb el fet migratori i la diversitat: Marxar i arribar, Viure lluny de casa, Catalans d’arreu, La Catalunya diversa i Conviure. Continguts a MyDocumenta Poesia experimental catalana (1959-2004) Base de dades del projecte "La poesia experimental catalana des de 1959 a 2004" del Grup de Recerca Poció. Poesia i Educació del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Hi trobareu mostres de poesia visual, poesia sonora, poesia oral, polipoesia i totes les experimentacions poètiques que s'han donat en aquest mig segle, entrades tant pels noms dels poetes com pels noms d'actes, exposicions o revistes al voltant de la poesia experimental. 37  pocio.mydocumenta.com >>>  art-e.mydocumenta.com >>>  fundaciobofill.mydocumenta.com >>>
 38. 38. 38
 39. 39. Bloc 8. Música i improvisació. Aproximació lúdica a la creació visual i sonora contemporània. IMPROVISA. Animacions sonores l'aplicació que permet crear composicions audiovisuals tocant el teclat de l'ordinador com si es tractés d'un piano i interactuant amb els sons i les imatges. 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41 IMPROVISA. Animacions sonores. IMPROVISA. Animacions Sonores és l'aplicació que permet crear composicions audiovisuals tocant el teclat de l'ordinador com si es tractés d'un piano i interactuant amb els sons i les imatges. Pot ser utilitzada per músics, poetes, artistes i tota índole d'esperits creatius, tant professors com alumnes des d'Infantil fins la Universitat, com a eina de caràcter creatiu i formatiu. Tan sols requereix ganes d'explorar i, sobretot, d'aprendre a escoltar i a gaudir amb els sons i les imatges. A través del joc, del procés creatiu i de la col·laboració, els alumnes descobreixen i s'apassionen per una gran varietat de continguts musicals i sonors, des de la música antiga i la clàssica amb autors com Prokofiev, Debussy, Saint-Saëns, etc, a la més contemporània i experimental amb Webern, Boulez, Messiaen o John Cage, els paisatges sonors, la música experimental, el jazz, el rap, el pop-rock, etc. Adolescents de 13-14 anys poden realitzar mini concerts utilitzant petits sons (samplers) d’Stockhausen i barrejant-los en viu amb altres d'electrònica, techno o pop. La simplicitat i al mateix temps la riquesa d'IMPROVISA permeten que puguin utilitzar l’aplicació des d'alumnes de 7-8 anys fins a professionals per a concerts en viu. S'utilitza per a activitats d'aula, workshops, jornades especials del centre, concerts de cap d'any, etc. IMPROVISA. Animacions Sonores és una aplicació que s'instal·la de forma personalitzada en l'entorn virtual de cada escola. Juntament amb l'aplicació podràs escollir el paquet de carpetes sonores i visuals que desitgis. A més t'oferim la possibilitat de realitzar directament a l'escola els workshops, on els participants, a través d'un treball col·laboratiu en el qual es potencia l'escolta com a procés creatiu, creen i interpreten davant del públic mini concerts audiovisuals d'entre 1 a 3 minuts cadascun. Els workshops d'IMPROVISA. Animacions Sonores tenen una durada de 2 hores. Durant els últims 5 anys han constituït l'activitat TIC central de la Fundació Joan Miró de Barcelona amb més de 6.000 participants entre alumnes, professors i famílies. Claus d'èxit d'IMPROVISA: • L'escolta es transforma en un procés creatiu. La creació amb IMPROVISA estimula processos perceptius i mentals que sovint no reben la suficient atenció. • En treballar al voltant del concepte de "samplers“ (edició de petits trossets de so), l'alumne no identifica un determinat fragment musical amb un autor o estil en concret, sinó que el concep com una part susceptible d'encaixar i superposar-se a la composició que està realitzant en directe. Això permet que es familiaritzin amb la música més diversa sense prejudicis. • El treball original de les carpetes de sons i de les imatges, creats per músics i artistes contemporanis, assegura una experiència de màxima qualitat i promou l'excel·lència. • D'una manera molt directa i fresca, els alumnes experimenten la vivència d'interpretar la seva pròpia peça audiovisual davant d'un públic. És una forma complementària de comunicació que reforça enormement la capacitat de l'alumne d'actuar i expressar-se davant d'un grup de persones.  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>
 42. 42. 42
 43. 43. Característiques tècniques: ● 100% en línia - No requereix instal·lació. ● Espai Educatiu Segur. ● Funcionalitats creatives d'edició. ● “Drag & drop". ● Suporta tot tipus de formats d'arxiu. ● Co-edició dels continguts. ● Reutilització controlada de continguts. ● 3 nivells de permisos i jerarquies: administrador, professor i alumne. ● 3 àmbits de publicació: El grup de treball • El centre • Tota la comunitat. ● Creació de grups de treball entre alumnes, professors i centres. ● Adreça URL pròpia de cada centre (ex lamevaescola.mydocumenta.com). Possibilitat de múltiples URL’s per als departaments, revista del centre, AMPA, etc ● Els continguts realitzats es poden "embedar" a la web del centre. ● S'integra fàcilment amb la Plataforma utilitzada en el centre (LMS, EVA, etc) i s’ofereix la possibilitat de Single Sign On. 43 mydocumenta.com
 44. 44. Nova Generació TIC a les Aules. Model d’implementació en el centre. Idees Lab. Catàleg de Workshops. Per a més informació, pots contactar-nos: 649516806 // 690386746 E-mail: contact@mydocumenta.com www.mydocumenta.com Carrer de Betlem 22 – 08012 Barcelona . 44

×