Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eduwikis

1,893 views

Published on

Introducció al curs de wikis

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

Eduwikis

  1. 1. Treballem col•laborativament: Fem un wiki (introducció) Material de suport a la formació presencial Lourdes Domenech
  2. 2. <ul><li>Wikis i eduwikis </li></ul><ul><li>Un wiki és un lloc web col·laboratiu. </li></ul><ul><li>Un wiki educatiu o eduwiki és un lloc web col·laboratiu amb finalitats educatives . </li></ul><ul><li>Els wikis permeten… </li></ul><ul><ul><li>Gestionar la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactuar alumnat-professorat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavorir la comunicació i la participació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Socialitzar la informació. Fer-la més accessible. </li></ul></ul>
  3. 3. TIPUS DE WIKIS Els wikis poden ser: Individuals: de cada estudiant o professor. Grupals: de grups d’estudiants (grups classe) o professors (grups de matèria) Intergrupals: interdepartamentals, intercentres… models de comunicació Wiki d’alumne (s) un ________un / molts Wiki de professor un ________ molts Wiki grupal (departamental / intedepartamental / centre molts ________ molts
  4. 4. QUÈ PERMET FER UN WIKI? COMPARTIR CONEIXEMENT Crear comunitats d’aprenentatge Compilar informació Tasques de cerca i selecció Analitzar Tasques de discussió i anàlisi Crear Tasques de creació <ul><li>Resums </li></ul><ul><li>Apunts </li></ul><ul><li>Enllaços d’interès… </li></ul><ul><li>Opinions </li></ul><ul><li>Interpretacions </li></ul><ul><li>Resolució de problemes </li></ul><ul><li>Creació literària / no literària </li></ul><ul><li>Redacció de textos de tipologies diferents </li></ul>Individual Col·lectiu

×