Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les TIC

20,321 views

Published on

Published in: Education
 • Lourdes, és molt bona la presentació.
  Mercè Genís
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • He citat i penjat la seva presentació en el meu bloc, on parlo una mica sobre les TIC a l'aula.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Clap clap clap. Impresionante Lourdes, gracias a mi 'escasísimo' dominio del catalán creo haber entendido lo que cuentas y no puedo más que felicitarte. Gracias por condensarlo y resumirlo tan claramente.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Les TIC

 1. 1. LES TIC a l’aula, algunes consideracions… Setembre 2008 Lourdes Domenech
 2. 2. <ul><li>D’UNA PEDAGOGIA… </li></ul><ul><li>Pedagogia : Ciència o art d’ensenyar i educar. </li></ul><ul><ul><li>Educar : Formar algú perquè desenvolupi les </li></ul></ul><ul><ul><li>seves capacitats físiques, intel·lectuals i morals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ensenyar : 1. Comunicar a algú coneixements mitjançant explicacions. 2. Mostrar, indicar. </li></ul></ul>D’una pedagogia que anem fent… Des de les definicions anteriors es desprèn que pedagogia és una... Ciència que mostra el camí (1) on trobar el coneixement (2) i que permet a l’estudiant desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals i morals (competències) (3). Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 3. 3. D’una pedagogia que anem fent… UN NOU MODEL EDUCATIU DOGC DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. http ://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm Article 8 8.2. En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora , l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual , les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors . <ul><li>EL QUE FINS ARA ERA OPCIONAL, ARA ÉS PRESCRIPTIU. </li></ul>Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 4. 4. D’una pedagogia que anem fent… UN NOU MODEL SOCIAL <ul><li>ELS DOCENTS NO ENS PODEM QUEDAR ATURATS DAVANT ELS CANVIS SOCIALS. </li></ul><ul><li>LA TECNOLOGIA ÉS EN TOTS ELS ÀMBITS (administratiu, professional, oci...) I, PER TANT, HA DE TENIR UNA PRESÈNCIA A L’ÀMBIT EDUCATIU. </li></ul>Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 5. 5. D’una pedagogia que anem fent… NADIUS DIGITALS vs. IMMIGRANTS DIGITALS <ul><li>QUIN ÚS FAN ELS JOVES DE LA TECNOLOGIA EN L’ÀMBIT ESCOLAR? </li></ul>Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 6. 6. D’una pedagogia que anem fent… UN NOU MODEL EDUCATIU AMB TIC i TAC LES TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) LES TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement | Tècniques d’Aprenentatge Col·laboratiu) Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 7. 7. D’una pedagogia que anem fent… <ul><li>COM COMENÇAR A INTEGRAR LES TIC? </li></ul>Les TIC a l’aula: algunes consideracions <ul><li>INFORMACIÓ: </li></ul><ul><li>CONÈIXER EXPERIÈNCIES </li></ul><ul><li>2. ACTITUD: </li></ul><ul><li>PREGUNTAR </li></ul><ul><li>PERDRE LA POR </li></ul>
 8. 8. D’una pedagogia que anem fent… NO ESTEM SOLS ALUMNAT CENTRE PROFESSORS Projecte curricular de centre / Pla d’integració de les TIC. Equipaments (aules, equips informàtics, suport tècnic) Formació en TIC Comunitats de pràctica (grups de treball, equips docents, àrees, comissions…) Iniciatives individuals -col·lectives / Competència digital (nivellador/ desnivellador social) Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 9. 9. D’una pedagogia que anem fent… Comunitats de pràctica (grups de treball, equips docents, àrees, comissions…) Iniciatives individuals col·lectives QUÈ SÉ I QUÈ NO SÉ? QUÈ PODEM FER JUNTS? (departaments, equips docents…) 1+1, 1+1, 1+1… (de dos en dos) | 1+1+1, 1+1+1… (de quatre en quatre) FORMACIÓ = FORMAR PER A L’ACCIÓ Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 10. 10. <ul><li>FASES D’IMPLANTACIÓ DE LES TIC: </li></ul><ul><li>INICIAL : Ús esporàdic de les TIC. </li></ul><ul><li>COMBINADA : Les TIC com a suport per a les classes. </li></ul><ul><li>INTEGRADA : Les TIC integrades. Apropiació i invenció. </li></ul>D’una pedagogia que anem fent… ON ESTEM I CAP A ON VOLEM ANAR? Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 11. 11. D’una pedagogia que anem fent… MODELS EDUCATIUS Model conductista (VERTICAL) Model constructivista (HORITZONTAL) Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 12. 12. D’una pedagogia que anem fent… MODELS EDUCATIUS Model conductista (Parlo jo...) Model constructivista (Parlem-ne...) Poseu-vos còmodes, prepareu els quaderns i escolteu atentament el que us vinc a explicar . Adaptat de: http ://www40. brinkster.com / ccarrasc / explicando%20 _ teorias_Aprendizaje.htm Abans d’explicar-vos en què es basa el model constructivista, m’agradaria que fessim un cercle per dialogar més comòdament. Per exemple: M’agradaria preguntar-vos quines estratègies docents us han funcionat i quines no. Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 13. 13. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions <ul><li>INTERNET... </li></ul><ul><li>COM A BIBLIOTECA </li></ul><ul><li>COM A IMPREMTA </li></ul><ul><li>COM A CANAL DE COMUNICACIÓ (Jordi Adell) </li></ul>
 14. 14. ULL !!! Fer el mateix de sempre amb nous mitjans NO és integrar les TIC. PISSARRA ANALÒGICA PISSARRA DIGITAL CANÓ DE PROJECCIÓ LLIBRE DE TEXT INTERNET EJERCICIS HOTPOTATOES... D’una pedagogia que anem fent… ENS POSEM A TREBALLAR Les TIC a l’aula: algunes consideracions LES TIC NO SÓN EDUCATIVES PER SE.
 15. 15. D’una pedagogia que anem fent… ENS POSEM A TREBALLAR AMB QUINES UTILITATS? Hi ha molt per escollir: Les TIC a l’aula: algunes consideracions GRATUÏTAT FACILITAT D’ÚS SOCIALITZACIÓ
 16. 16. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions BLOCS GESTORS DE CONTINGUTS AULA VIRTUAL MOODLE RSS MARCADORS SOCIALS
 17. 17. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions PLANTILLES i GENERADORS D’ACTIVITATS Investigació i consulta de fonts (constructivisme) Exercicis de memòria, repetició, imitació de models, comprensió lectora… (conductisme) CACERES DEL TRESOR WEBQUEST, MINIQUEST HOTPOTATOES, JCLIC, LIM
 18. 18. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions EDITORS I GESTORS D’IMATGES PICASA i FLICKR <ul><li>Organitzar, etiquetar y compartir fotos personals o de projectes d’aula. </li></ul><ul><li>Crear col·leccions (diaporames). </li></ul>MYPICTR, PIXENATE Editar imatges (retallar àrees, modificar el color, textures…)
 19. 19. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions MULTIMÈDIA: ÀUDIO (podcasting) AUDACITY Enregistar i editar arxius de so (podcast). Enregistrar lectures d’autors o textos de producció pròpia. ANTOLOGIES, ENTREVISTES, ANUNCIS… Audició de textos amb fons musical. L’èxit de l’mp3…
 20. 20. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions MULTIMEDIA: VÍDEOS Vídeos de Youtube, Dailymotion… <ul><li>Recurs informatiu o motivador d’una activitat. </li></ul><ul><li>Anuncis publicitaris, lletres de cançons, documentals, entrevistes… </li></ul>CONSULTA DE VÍDEOS CREACIÓ DE VÍDEO (professors) CREACIÓ DE VÍDEO (alumnes)
 21. 21. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions MULTIMÈDIA: PRESENTACIONS <ul><li>Suport per a l’exposició d’un tema </li></ul><ul><li>Antologies de textos (cites, poemes, figures retòriques...) </li></ul><ul><li>Col·leccions d’imatges (d’autors, èpoques…) </li></ul>TUTORIALS SLIDESHARE http:// www.slideshare.net / lourdes.domenech
 22. 22. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions MAPES ( geotagging) TAGZANIA <ul><li>Crear itineraris (viatges literaris). </li></ul><ul><li>Assenyalar localitzacions. </li></ul><ul><li>Elaborar mapes lingüístics. </li></ul>ALUMNES. Mapa lingüístic familiar. Crear mapes personals o col·laboratius
 23. 23. D’una pedagogia que anem fent… Les TIC a l’aula: algunes consideracions Wikis, Wikipèdia (escriptura col·laborativa) Videoconferència | streaming Hi ha molt per escollir: Clubs de lectura on line… (projectes col·laboratius)
 24. 24. D’una pedagogia que anem fent… CURRRÍCULUM D’ÀREA O TRANSVERSAL “ Si no sabes a que puerto te diriges, ningún viento es favorable&quot; SENECA Les TIC a l’aula: algunes consideracions PER ON COMENCEM? Nivell educatiu Tria dels objectius Tria dels continguts i de les competències 1. Comunicativa lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Matemàtica 5. Aprendre a aprendre 6. Autonomia i iniciativa personal 7. Coneixement i la interacció amb el món físic 8. Social i ciutadana.
 25. 25. D’una pedagogia que anem fent… CONTEXT D’APLICACIÓ Docents: àrea, més d’una àrea, equip docent (detecció de necessitats formatives) AGENTS INFRAESTRUCTURES Les TIC a l’aula: algunes consideracions Número d’alumnes i grups Espais del centre : aula ordinària, multimèdia, biblioteca, sala multiusos, aula matèria… Espais extraescolars: bliblioteca municipal, teatre, cinema, arxiu, ajuntament, carrer, sala d’exposicions, clubs socials…
 26. 26. D’una pedagogia que anem fent… ELS RECURSOS I LES ACTIVITATS Les TIC a l’aula: algunes consideracions METODOLOGIA: Aprenentatge col·laboratiu, estils d’aprenentatge, intel·ligències múltiples Disseny d’activitats : de diagnosi, de síntesi, d’aplicació // individuals, grupals // avaluatives, coavaluatives, autoavaluatives. Estratègies de participació: individual, col·laborativa. RECURSOS: fonts bibliogràfiques, fonts digitals, mitjans tecnològics (ordinador, càmera de vídeo, micròfons)…
 27. 27. D’una pedagogia que anem fent… LA TEMPORITZACIÓ I L’AVALUACIÓ Article 18 (DOGC DECRET 143/2007) 18.5 El professorat avaluarà tant els aprenentatges de l'alumne, com els processos d'ensenyament emprats i la pròpia pràctica docent. AVALUACIÓ Les TIC a l’aula: algunes consideracions Avaluació de l’alumnat : contínua. Avaluació dels procès i dels resultats per part del professorat: Pràctica reflexiva / anàlisi DAFO. TEMPORITZACIÓ I SEQÜÈNCIACIÓ: calendari del curs, número de sessions.
 28. 28. D’una pedagogia que anem fent… Elaborem un pla d’acció: projecte Experimentem noves éstratègies d’ús. El posem en pràctica La compartim amb altres docents (socialització). ENS POSEM A TREBALLAR Avaluem l’experiència Les TIC a l’aula: algunes consideracions
 29. 29. QUÈ CAL PER SORTIR DE L’ACTUAL SITUACIÓ DE PROVISIONALITAT? <ul><li>FORMACIÓ </li></ul><ul><li>EQUIPAMENTS </li></ul><ul><li>AJUTS </li></ul>LIDERATGE INSTITUCIONAL (NOU DECRET) Les TIC a l’aula: algunes consideracions D’una pedagogia que anem fent…
 30. 30. EN MANS DE QUI RECAU LA RESPONSABILITAT D’ INCORPORA LES TIC? <ul><li>PROFESSORAT </li></ul><ul><li>sense por a l’experimentació </li></ul><ul><li>amb voluntat de canvi </li></ul><ul><li>interès per l’(auto) formació i el treball col·laboratiu </li></ul>Les TIC a l’aula: algunes consideracions D’una pedagogia que anem fent…
 31. 31. Les TIC a l’aula: algunes consideracions Les TAC ja no són una moda, són una peça clau del sistema educatiu. D’una pedagogia que anem fent…

×