Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Entorns Virtuals d'Aprenentatge Xerrada al seminari de coordinació de Palu Novembre

Xerrada sobre els usos didàctic de les TIC als centres educatius, treball amb continguts i entrons virtuals...

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Entorns Virtuals d'Aprenentatge Xerrada al seminari de coordinació de Palu Novembre

 1. 1. Entorns virtuals per a l’aprenentatge
 2. 2. Les activitats telemàtiques fomenten...
 3. 3. <ul><li>Possibilitats educatives dels entorns virtuals </li></ul>Sintetització Adaptables Recerca informació Ús didàctic d’internet Aprenentages significatius Treball en grup Treball autònom Regulació del procés Assoliment CB
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. <ul><li>Què ens cal per dur a terme activitats telemàtiques? </li></ul><ul><ul><li>Equipament informàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Connectivitat . </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixement bàsic de les eines de comunicació (navegació, correu-e, tractament de text, edició de so i imatges...). </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines d’internet : aplicacions web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixement recomanable d’altres eines de creació d’activitats </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Implicacions metodològiques i organitzatives </li></ul><ul><ul><li>Al centre: </li></ul></ul><ul><ul><li>Acord del claustre i de consell escolar </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(adaptació curricular, horaris, ús d’equipaments, sortides...). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Complicitat i coordinació de l’equip docent o del departament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació a les famílies </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(alguns projectes permeten el seguiment i la participació des de casa). </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Implicacions metodològiques i organitzatives </li></ul><ul><ul><li>A l’aula: </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivació de l’alumnat </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(ambientació de l’aula, cartellera, comunicació personal, implicació de les famílies...). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Organització del temps i de l’ espai </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(flexibilitat, mobilitat, facilitat d’accés als equipaments...). </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Implicacions metodològiques i organitzatives </li></ul><ul><ul><li>A l’aula: </li></ul></ul><ul><ul><li>Paper del/de la mestre/a </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(orientar, provocar la reflexió i el debat, ajudar a sintetitzar, reconduir i centrar els temes d’estudi...). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Diversitat d’ activitats </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(individuals, en petit grup, col·lectives... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>amb l’ordinador i sense). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Diversitat de procediments </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(cerca, entrevista, síntesi, presentació, contrast d’opinions...). </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Activitats digitals? Quines?
 11. 11. <ul><li>Com treballar a l’aula? </li></ul><ul><ul><li>Agrupació alumnat: Individual/ parella/ grupets/ gran grup </li></ul></ul><ul><ul><li>Necessito connexió a internet? Quantes hores? </li></ul></ul><ul><ul><li>Necessito pissarra digital ? Quin ús en faig? </li></ul></ul><ul><ul><li>I ordinadors a l’aula, quants? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com fer l’ avaluació dels alumnes? </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport didàctic i tècnic. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Gràcies!!!!  </li></ul><ul><li>Carmina Pinya </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×