SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Edukimi fizik
Edukimi fizik për njeriun është i domosdoshëm
Vazhdon të flitet për rolin e edukimit
fizik në trupin e njeriut, mendjen e
në veçanti parandalimin e
mbipeshës, sëmundjeve të zemrës
diabetit te njerëzit. Ndërkohë që një
pjesë tjetër, ajo antisportive e
shoqërisë, për arsye të njohura dhe
të panjohura, përben kontingjentin
e rrezikuar nga sindroma
hypokinetike ku bëjnë pjesë përveç
sëmundjeve dhe shumë të tjera, ku
më parandaluese do të veçonim
ndryshimet muskulore e skeletike,
sëmundjet e tëmthit e mëlçisë,
zorrëve, impotencës seksuale etj.
Koncepti i shëndetit
Shëndeti është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës njerëzore. Madje,
në mënyrë disi filozofike, shpesh herë njerëzit I referohen konceptit të
shëndetit si “një qëllim më vete i ekzistencës”.Në njëfarë mënyre,
shëndeti ose mungesa e tij, janë terma të pranishëm pothuajse në të
gjitha kontekstet apo dimensionet e ekzistencës së shoqërisë njerëzore.
Kjo është veçanërisht e vërtetë për “mirëqenien fizike” të organizmit, së
cilës njerëzit i referohen pothuajse çdo ditë në biseda me njëri-
tjetrin.Diskutimet rreth komponentëve të tjerë të shëndetit, siç është p.sh.
“mirëqenia shpirtërore” apo, “emocionale”, janë më shumë të kufizuara
në mjedise intime, apo në grupe të një besimi fetar të caktuar.
Problemet e shëndetit mendor janë akoma edhe më shumë të kufizuara
në mjedise tepër intime, për vetë karakterin sensitiv të sëmundjeve apo
çrregullimeve që lidhen me sferën psiko-emocionale.Sidoqoftë, gjatë
jetës së përditshme njerëzit i referohen herë pas here një apo disa
komponentëve të shëndetit të tyre në situata dhe në kontekste të
ndryshme, duke e konsideruar atë (shëndetin) si kapitalin më të çmuar
në jetë. Shendeti dhe sjellja jone gjeja me e rendesishme per cdo njeri .
Përfitimet e aktivitetit fizik
Për të moshuarit aktiviteti fizik i përhershëm:
•Përmirëson shëndetin dhe rrit kualitetin e
jetës
•Ndihmon të ruani pavarësinë nëpërmjet
formës tuaj të mirë fizike (nuk keni nevojë tju
shërbejë njeri)
•Parandalon sëmundjet
•Përmirëson simptomat dhe/ose ngadalëson
progresin e sëmundjeve kronike
•Ndihmon në ndërtimin e muskujve të fortë,
fleksibël dhe të balancuar për të parandaluar
rrëzimet
•Lejon trupit të rigjenerohet më shpejt pas një
sëmundje
Më shumë sport në shkolla për një edukim të shëndetshëm
Çdo sport ka karakteristika të veçanta që duhen marrë në konsideratë,
sidomos kur bëhet fjalë për të zgjedhur për fëmijët e vegjël, në kopsht
apo fillore, një moshë delikate për rritjen fizike dhe psikologjike të tyre.
“Por aktualisht, problemi i jetës sedentare dhe mbipeshës na bën që të
mendojmë se duhet të merren me një lloj sporti, nuk ka rëndësi se çfarë.
Mjafton të lëvizin”, thonë ekspertët.
Sipas të dhënave, të rinjtë mes moshës 11 dhe 14 vjeç, praktikojnë
kryesisht sporte jashtë shkollës, ku jo gjithmonë ky lloj aktiviteti fizik
është ai i duhuri. “Sot, kemi shumë lloj ushqimesh në dispozicion dhe
nuk harxhojmë më energji për të lëvizur, falë ashensorëve, makinave
dhe mjeteve të tjera të transportit. Kjo ndikon negativisht”. Aktiviteti fizik,
i praktikuar në mënyrë jo të rregullt nga të rinjtë, ka shumë pak ndikim
në këtë ekuilibër. Është e vështirë që dy orë lëvizje në javë mund të
bëjnë diferencën. Duhet një aktivitet i rregullt fizik. Më mirë të shkosh
dhe të kthehesh në këmbë ose me biçikletë gjithë ditët”. Sipas
sondazheve, ata që qëndrojnë larg çdo lloj aktiviteti fizik janë të rinjtë që
thonë se kanë pak kohë në dispozicion apo që e pranojnë se lëvizja nuk
i pëlqen aspak. Pjesa më e madhe e adoleshentëve që bëjnë sport, e
praktikojnë sepse ju duket argëtues.
Basketbolli në shkollë
Fëmijët e sotëm, mund të jenë sportistët e së ardhmes. Eksperiencat
e tyre sportive dhe të edukimit sportiv kanë një ndikim të madh në
pjesëmarrjen, vlerat dhe qëndrimet kundrejt aktivitetit fizik dhe në
jetë. Nga ky këndvështrim, edukimi i fëmijëve me anë të basketbollit
në shkollë është një mjet i rëndësishëm me ndikim edukativ, sportiv
dhe shëndetësor. Ndërmarrja e një iniciative të tillë me përfshirjen e
fëmijëve të qyteteve kryesore të vendit ku dhe tradita nuk mungon do
të hapë një perspektivë të re në përhapjen dhe zhvillimin e
basketbollit në vendin tonë.
EDUKIMI FIZIK DHE SHOQERIA
Botëkuptimi se edukimi fizik është pjesë e një shoqërie është një
pasqyrë reale dhe e rëndësishmë në zhvillimi e të rinjëve. Është mjaftë
e rëndësishme dhe domëthënese së shoqëria dhe edukimi fizik janë të
ndërlidhur njëra më tjetren apo mund të themi se shpirtërisht janë të
lidhura. E gjithë kjo lidhet me faktin se gjithenjë të rinjët janë nën
shoqërimin e bashkëmoshatareve në kryerjen e veprimatarive të
edukimit fizik.Zhvillim i të rinjeve është në masë të madhe i varur nga
edukimi fizik ashtu edhe gjendja shendetësor e atyre të rinjëve. Edukimi
fizik është pjesë e pa ndarë e shkencave shoqërore me çka lenë më
kuptuar rëndësinë e shoqërisë në edukimin fizik. Në suazat e zhvillimi të
shoqërisë nivel të tillë ka arritur të zhvillohen edhe proceset e
metodologjisë së punës në edukimin fizik. Dihet mjaftë mirë se pa
ndikim të shoqërisë nuk mund të ec, e perparojë as njerëzimi sepse
është e ditur se edukimi fizik tek njerëzit është një nga proceset
kryesore të zhvillimit të tij. Edukimi fizik tek njerëzit është i rëndësishmë
edhe në aktivitete e proceset të tjera të zhvillimi të njeriut. Mirëpo gjeja
primare e të gjithëve është se pa shoqërorizimin e dikujet nuk mund të
jetë e mundur të bashkëveprojë për jetën e tij të përditëshme e të
aktiviteteve të edukimit fizik.
NËSE E SHOHIM SE SHOQËRIA KA ECJEN TË MBARËSHME GJATË KËTIJ SHEKULLIT EKZISTOJNË
MËNYRA TË MËDHA TË PËRPARIMIT TË EDUKIMIT FIZIK DHE SHËNDETI TË NJERIUT NË
PËRGJITHËSI. MIRËPO NIVELI I EDUKIMIT FIZIK NË SHOQËRIN ËSHTË MJAFTË I RËNDËSISHMË
DHE I PA TJETËRESUSHËM NË ZHVILLIMIN E PËRPARIMIN E NJERIUT. RËNDËSIA E SHOQËRISË NË
EDUKIMIN FIZIK ËSHTË SEPSE GJITHË HERË NJERIU KA NEVOJË TË JETË NË SHOQËRIM MË DIKE,
ME QËLLIMI QË TË ARRIN OBJEKTIVAT E TIJ TË EDUKIMIT FIZIK. MEGJITHATË DIHET MJAFTË
MIRË SË RËNDËSIA E EDUKIMIT FIZIK NË SHOQËRI ËSHTË NJË NGA ELEMENTET PRIORITARE TË
ZHVILLIMI TË NJERIUT. PUNA PEDAGOGJIKE DHE BASHKËPUNIMI NDËRMJET DY E MË SHUMË
VETA NDËRLIDHET ME PUNË NË EDUKIMIN FIZIK NË PËRGJITHËSI DHE SHOQËRINË NË VEÇANTI.
PO QE SË NXËNËSIT APO TË RINJËT, MARRINË NJOHURI KONCEPTIVE QYSH NË MOSHË MË TË
REJA, ATA DOMOSDO DO TË JETË TË MIRË DHE TË RËNDËSISHMË NË PREFEKSIONIMI E
ELEMENTEVE TË EDUKIMIT FIZIK. ROLI I SHOQËRISË NË EDUKIMIN FIZIK ËSHTË I RËNDËSISË SË
MADHE, SI PËR NGA ZHVILLIMI ASHTU DHE NGA PËRPARIMIN E NDIKIMI I KËSAJ LËMIJE NË
SHOQËRI. SHOQËRIA NË EDUKIMIN FIZIK KA ROLË TË MADHE NË SHUMË ASPEKT. NDËRKOHË
NE DO TË CEKIMI, VETËM ATO VEPRIME APO AKTIVITITET TË RËNDËSISË SË VEÇANTË, SEPSE
ËSHTË NJOHUR DHE DITUR PËR ROLIN DHE RËNDËSIA E EDUKIMIT FIZIK NË SHOQËRI, E CILI
ËSHTË NJË PROCES I PA TJETËRESUSHËM NË VEPRIME E ATYRE QË MIRREN ME EDUKIMIN FIZIK.
Roli dhe rëndësia
Ushtrimet e rregullta zvogelojn rrezikun nga kanceri I gjirt
Femrat mund te reduktojne ndjeshem rrezikun nga paraqitja e
kancerit ne gji me ane te aktivitetit fizik te rregullt , thon
shkenctaren nga Universiteti North Carolina. Rezultatet e
hulmutimit te ri kane treguar se edhe aktiviteti I rregullt fizik
me I vogel , zvogelon rrezikun nga paraqitja e kancerit deri
me 6%. Megjithate , reduktimi me I madh I rrezikut eshte te
femrat qe ushtrojne 10-19 ore gjate jave. Per te arritur ne ket
perfundim , shkencetaret kishin krahasuar 1500 femra pa
kancer te gjirit me 1550 femra qe kishin kancer te gjirit. Isht
zbuluar qe femrat qe kishin ushtruar aktivitet fizik gjate viteve
riprodhuese dhe gjate viteve te menopauses , kishin rrezik te
zvogeluar nga paraqitja e kancerit . Efekt pozitiv ishte tek
femrat qe kishin ushtruar 10-19 ore gjate jave(nga 2 ore per 5
dit ) dhe tek ata zvogelimi nga rreziku ishte vetem 30% .
Gjithashtu Loren McCalou thot qe trashesia eshte armiku I
trupit te femres dhe se rritja e peshes trupore eshte faktor I cili
sjell ne rritjen e rrezikut nga kanceri I gjirit
EDUKATE FIZIKE DHE SPORT

More Related Content

What's hot

Historia e skënderbeut
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeutenis vladi
 
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemDieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemArenoardReno
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
 
Projekt historie
Projekt historieProjekt historie
Projekt historieS Gashi
 
Duhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliEgi Zenelaj
 
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Fleurati
 
Ushqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeUshqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeExhitah Vasija
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiFacebook
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)CleaInanis24
 
Huazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipebusinessforlife
 
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshmeTema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshmeJetmira Sula
 
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareExhitah Vasija
 
Ndotja e mjedisit
Ndotja e mjedisitNdotja e mjedisit
Ndotja e mjedisitOlsi Sita
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.ronela hasanaj
 

What's hot (20)

Historia e skënderbeut
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeut
 
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemDieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
 
Projekt historie
Projekt historieProjekt historie
Projekt historie
 
Duhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
 
Mbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisitMbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisit
 
Ushqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeUshqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshme
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
 
Ora edukative Te drejtat e femijeve
Ora edukative    Te drejtat e femijeve Ora edukative    Te drejtat e femijeve
Ora edukative Te drejtat e femijeve
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
 
Huazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipe
 
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshmeTema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
 
Lakimi emrit
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit
 
Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
 
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
 
Kimi- Hekuri
Kimi- HekuriKimi- Hekuri
Kimi- Hekuri
 
Ndotja e mjedisit
Ndotja e mjedisitNdotja e mjedisit
Ndotja e mjedisit
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
 

Similar to Ushtrimet fizike mbi shendetin

Edukimi fizik-Blertë Jashari
Edukimi fizik-Blertë JashariEdukimi fizik-Blertë Jashari
Edukimi fizik-Blertë JashariBlertaJashari
 
Projekti FInal - Elvisi Miglena Alketi.docx
Projekti FInal - Elvisi Miglena Alketi.docxProjekti FInal - Elvisi Miglena Alketi.docx
Projekti FInal - Elvisi Miglena Alketi.docxajazimahmut
 
Si ndikojne aktivitetet fizike ne shendetin e njeriut
Si ndikojne aktivitetet fizike ne shendetin e njeriutSi ndikojne aktivitetet fizike ne shendetin e njeriut
Si ndikojne aktivitetet fizike ne shendetin e njeriutAriola Hida
 
Ndikimi i iaktivitetit fizik ne shendetin mendor dhe psikologjig.pptx
Ndikimi i iaktivitetit fizik ne shendetin mendor dhe psikologjig.pptxNdikimi i iaktivitetit fizik ne shendetin mendor dhe psikologjig.pptx
Ndikimi i iaktivitetit fizik ne shendetin mendor dhe psikologjig.pptxkidowi2399
 
Projekt Biologji XIb Ervis Cara
Projekt Biologji XIb Ervis CaraProjekt Biologji XIb Ervis Cara
Projekt Biologji XIb Ervis CaraErvis Cara
 
biologjia dhe shendeti
biologjia dhe shendetibiologjia dhe shendeti
biologjia dhe shendetiArens Rapushi
 
1 shkolla dhe vlerat edukimit nutricional prezantim
1 shkolla dhe vlerat edukimit nutricional prezantim1 shkolla dhe vlerat edukimit nutricional prezantim
1 shkolla dhe vlerat edukimit nutricional prezantimBleon Qesaraku
 
Piramida ushqimore
Piramida ushqimorePiramida ushqimore
Piramida ushqimoreXhuLia Muca
 
Rëndësia 121211212212212sd21221212221212
Rëndësia 121211212212212sd21221212221212Rëndësia 121211212212212sd21221212221212
Rëndësia 121211212212212sd21221212221212LabinotAjazi
 
Universiteti i tiranes
Universiteti i tiranesUniversiteti i tiranes
Universiteti i tiranesFreskida
 
Puna edukativo shendesore ne instutucione te ndryshme dhe me grupacione te po...
Puna edukativo shendesore ne instutucione te ndryshme dhe me grupacione te po...Puna edukativo shendesore ne instutucione te ndryshme dhe me grupacione te po...
Puna edukativo shendesore ne instutucione te ndryshme dhe me grupacione te po...SuelaBuzhala
 
Projekt by Alket Selimaj
Projekt by Alket SelimajProjekt by Alket Selimaj
Projekt by Alket SelimajTekla Jamiles
 
Një jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshmeNjë jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshmeMario Peleshka
 

Similar to Ushtrimet fizike mbi shendetin (20)

alijagashi.pptx
alijagashi.pptxalijagashi.pptx
alijagashi.pptx
 
Edukimi fizik-Blertë Jashari
Edukimi fizik-Blertë JashariEdukimi fizik-Blertë Jashari
Edukimi fizik-Blertë Jashari
 
Projekti FInal - Elvisi Miglena Alketi.docx
Projekti FInal - Elvisi Miglena Alketi.docxProjekti FInal - Elvisi Miglena Alketi.docx
Projekti FInal - Elvisi Miglena Alketi.docx
 
Si ndikojne aktivitetet fizike ne shendetin e njeriut
Si ndikojne aktivitetet fizike ne shendetin e njeriutSi ndikojne aktivitetet fizike ne shendetin e njeriut
Si ndikojne aktivitetet fizike ne shendetin e njeriut
 
Ndikimi i iaktivitetit fizik ne shendetin mendor dhe psikologjig.pptx
Ndikimi i iaktivitetit fizik ne shendetin mendor dhe psikologjig.pptxNdikimi i iaktivitetit fizik ne shendetin mendor dhe psikologjig.pptx
Ndikimi i iaktivitetit fizik ne shendetin mendor dhe psikologjig.pptx
 
Projekt Biologji XIb Ervis Cara
Projekt Biologji XIb Ervis CaraProjekt Biologji XIb Ervis Cara
Projekt Biologji XIb Ervis Cara
 
biologjia dhe shendeti
biologjia dhe shendetibiologjia dhe shendeti
biologjia dhe shendeti
 
my first upload
my first uploadmy first upload
my first upload
 
1 shkolla dhe vlerat edukimit nutricional prezantim
1 shkolla dhe vlerat edukimit nutricional prezantim1 shkolla dhe vlerat edukimit nutricional prezantim
1 shkolla dhe vlerat edukimit nutricional prezantim
 
Piramida ushqimore
Piramida ushqimorePiramida ushqimore
Piramida ushqimore
 
Malnutricioni
MalnutricioniMalnutricioni
Malnutricioni
 
Rëndësia 121211212212212sd21221212221212
Rëndësia 121211212212212sd21221212221212Rëndësia 121211212212212sd21221212221212
Rëndësia 121211212212212sd21221212221212
 
Universiteti i tiranes
Universiteti i tiranesUniversiteti i tiranes
Universiteti i tiranes
 
Puna edukativo shendesore ne instutucione te ndryshme dhe me grupacione te po...
Puna edukativo shendesore ne instutucione te ndryshme dhe me grupacione te po...Puna edukativo shendesore ne instutucione te ndryshme dhe me grupacione te po...
Puna edukativo shendesore ne instutucione te ndryshme dhe me grupacione te po...
 
Projekt by Alket Selimaj
Projekt by Alket SelimajProjekt by Alket Selimaj
Projekt by Alket Selimaj
 
2
22
2
 
Social
SocialSocial
Social
 
Një jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshmeNjë jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshme
 
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
 
Ed.Fizike.pptx
Ed.Fizike.pptxEd.Fizike.pptx
Ed.Fizike.pptx
 

More from #MesueseAurela Elezaj

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
 
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...#MesueseAurela Elezaj
 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
 
Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës #MesueseAurela Elezaj
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
 
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.#MesueseAurela Elezaj
 
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON#MesueseAurela Elezaj
 

More from #MesueseAurela Elezaj (20)

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
 
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
 
Projekt : Fizike
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike
 
Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ
 
" Hamleti"
" Hamleti"" Hamleti"
" Hamleti"
 
Statistike – Projekt matematike
Statistike – Projekt matematike Statistike – Projekt matematike
Statistike – Projekt matematike
 
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
 
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
 
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeçStudim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
 
Shkëmbinjtë sedimentarë
Shkëmbinjtë sedimentarëShkëmbinjtë sedimentarë
Shkëmbinjtë sedimentarë
 
Plan ditor
Plan ditor Plan ditor
Plan ditor
 
Testim : Teorema e Pitagores
Testim : Teorema e Pitagores Testim : Teorema e Pitagores
Testim : Teorema e Pitagores
 
Rubrika : Autorë
Rubrika : AutorëRubrika : Autorë
Rubrika : Autorë
 
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/LiqenetUJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
 
Gazeta
Gazeta Gazeta
Gazeta
 
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
 
Reviste : Te famshem
Reviste : Te famshem Reviste : Te famshem
Reviste : Te famshem
 
PROJEKT MATEMATIKE
PROJEKT MATEMATIKE PROJEKT MATEMATIKE
PROJEKT MATEMATIKE
 

Ushtrimet fizike mbi shendetin

 • 2. Edukimi fizik për njeriun është i domosdoshëm Vazhdon të flitet për rolin e edukimit fizik në trupin e njeriut, mendjen e në veçanti parandalimin e mbipeshës, sëmundjeve të zemrës diabetit te njerëzit. Ndërkohë që një pjesë tjetër, ajo antisportive e shoqërisë, për arsye të njohura dhe të panjohura, përben kontingjentin e rrezikuar nga sindroma hypokinetike ku bëjnë pjesë përveç sëmundjeve dhe shumë të tjera, ku më parandaluese do të veçonim ndryshimet muskulore e skeletike, sëmundjet e tëmthit e mëlçisë, zorrëve, impotencës seksuale etj.
 • 3. Koncepti i shëndetit Shëndeti është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës njerëzore. Madje, në mënyrë disi filozofike, shpesh herë njerëzit I referohen konceptit të shëndetit si “një qëllim më vete i ekzistencës”.Në njëfarë mënyre, shëndeti ose mungesa e tij, janë terma të pranishëm pothuajse në të gjitha kontekstet apo dimensionet e ekzistencës së shoqërisë njerëzore. Kjo është veçanërisht e vërtetë për “mirëqenien fizike” të organizmit, së cilës njerëzit i referohen pothuajse çdo ditë në biseda me njëri- tjetrin.Diskutimet rreth komponentëve të tjerë të shëndetit, siç është p.sh. “mirëqenia shpirtërore” apo, “emocionale”, janë më shumë të kufizuara në mjedise intime, apo në grupe të një besimi fetar të caktuar. Problemet e shëndetit mendor janë akoma edhe më shumë të kufizuara në mjedise tepër intime, për vetë karakterin sensitiv të sëmundjeve apo çrregullimeve që lidhen me sferën psiko-emocionale.Sidoqoftë, gjatë jetës së përditshme njerëzit i referohen herë pas here një apo disa komponentëve të shëndetit të tyre në situata dhe në kontekste të ndryshme, duke e konsideruar atë (shëndetin) si kapitalin më të çmuar në jetë. Shendeti dhe sjellja jone gjeja me e rendesishme per cdo njeri .
 • 4. Përfitimet e aktivitetit fizik Për të moshuarit aktiviteti fizik i përhershëm: •Përmirëson shëndetin dhe rrit kualitetin e jetës •Ndihmon të ruani pavarësinë nëpërmjet formës tuaj të mirë fizike (nuk keni nevojë tju shërbejë njeri) •Parandalon sëmundjet •Përmirëson simptomat dhe/ose ngadalëson progresin e sëmundjeve kronike •Ndihmon në ndërtimin e muskujve të fortë, fleksibël dhe të balancuar për të parandaluar rrëzimet •Lejon trupit të rigjenerohet më shpejt pas një sëmundje
 • 5.
 • 6. Më shumë sport në shkolla për një edukim të shëndetshëm Çdo sport ka karakteristika të veçanta që duhen marrë në konsideratë, sidomos kur bëhet fjalë për të zgjedhur për fëmijët e vegjël, në kopsht apo fillore, një moshë delikate për rritjen fizike dhe psikologjike të tyre. “Por aktualisht, problemi i jetës sedentare dhe mbipeshës na bën që të mendojmë se duhet të merren me një lloj sporti, nuk ka rëndësi se çfarë. Mjafton të lëvizin”, thonë ekspertët. Sipas të dhënave, të rinjtë mes moshës 11 dhe 14 vjeç, praktikojnë kryesisht sporte jashtë shkollës, ku jo gjithmonë ky lloj aktiviteti fizik është ai i duhuri. “Sot, kemi shumë lloj ushqimesh në dispozicion dhe nuk harxhojmë më energji për të lëvizur, falë ashensorëve, makinave dhe mjeteve të tjera të transportit. Kjo ndikon negativisht”. Aktiviteti fizik, i praktikuar në mënyrë jo të rregullt nga të rinjtë, ka shumë pak ndikim në këtë ekuilibër. Është e vështirë që dy orë lëvizje në javë mund të bëjnë diferencën. Duhet një aktivitet i rregullt fizik. Më mirë të shkosh dhe të kthehesh në këmbë ose me biçikletë gjithë ditët”. Sipas sondazheve, ata që qëndrojnë larg çdo lloj aktiviteti fizik janë të rinjtë që thonë se kanë pak kohë në dispozicion apo që e pranojnë se lëvizja nuk i pëlqen aspak. Pjesa më e madhe e adoleshentëve që bëjnë sport, e praktikojnë sepse ju duket argëtues.
 • 7. Basketbolli në shkollë Fëmijët e sotëm, mund të jenë sportistët e së ardhmes. Eksperiencat e tyre sportive dhe të edukimit sportiv kanë një ndikim të madh në pjesëmarrjen, vlerat dhe qëndrimet kundrejt aktivitetit fizik dhe në jetë. Nga ky këndvështrim, edukimi i fëmijëve me anë të basketbollit në shkollë është një mjet i rëndësishëm me ndikim edukativ, sportiv dhe shëndetësor. Ndërmarrja e një iniciative të tillë me përfshirjen e fëmijëve të qyteteve kryesore të vendit ku dhe tradita nuk mungon do të hapë një perspektivë të re në përhapjen dhe zhvillimin e basketbollit në vendin tonë.
 • 8.
 • 9. EDUKIMI FIZIK DHE SHOQERIA Botëkuptimi se edukimi fizik është pjesë e një shoqërie është një pasqyrë reale dhe e rëndësishmë në zhvillimi e të rinjëve. Është mjaftë e rëndësishme dhe domëthënese së shoqëria dhe edukimi fizik janë të ndërlidhur njëra më tjetren apo mund të themi se shpirtërisht janë të lidhura. E gjithë kjo lidhet me faktin se gjithenjë të rinjët janë nën shoqërimin e bashkëmoshatareve në kryerjen e veprimatarive të edukimit fizik.Zhvillim i të rinjeve është në masë të madhe i varur nga edukimi fizik ashtu edhe gjendja shendetësor e atyre të rinjëve. Edukimi fizik është pjesë e pa ndarë e shkencave shoqërore me çka lenë më kuptuar rëndësinë e shoqërisë në edukimin fizik. Në suazat e zhvillimi të shoqërisë nivel të tillë ka arritur të zhvillohen edhe proceset e metodologjisë së punës në edukimin fizik. Dihet mjaftë mirë se pa ndikim të shoqërisë nuk mund të ec, e perparojë as njerëzimi sepse është e ditur se edukimi fizik tek njerëzit është një nga proceset kryesore të zhvillimit të tij. Edukimi fizik tek njerëzit është i rëndësishmë edhe në aktivitete e proceset të tjera të zhvillimi të njeriut. Mirëpo gjeja primare e të gjithëve është se pa shoqërorizimin e dikujet nuk mund të jetë e mundur të bashkëveprojë për jetën e tij të përditëshme e të aktiviteteve të edukimit fizik.
 • 10. NËSE E SHOHIM SE SHOQËRIA KA ECJEN TË MBARËSHME GJATË KËTIJ SHEKULLIT EKZISTOJNË MËNYRA TË MËDHA TË PËRPARIMIT TË EDUKIMIT FIZIK DHE SHËNDETI TË NJERIUT NË PËRGJITHËSI. MIRËPO NIVELI I EDUKIMIT FIZIK NË SHOQËRIN ËSHTË MJAFTË I RËNDËSISHMË DHE I PA TJETËRESUSHËM NË ZHVILLIMIN E PËRPARIMIN E NJERIUT. RËNDËSIA E SHOQËRISË NË EDUKIMIN FIZIK ËSHTË SEPSE GJITHË HERË NJERIU KA NEVOJË TË JETË NË SHOQËRIM MË DIKE, ME QËLLIMI QË TË ARRIN OBJEKTIVAT E TIJ TË EDUKIMIT FIZIK. MEGJITHATË DIHET MJAFTË MIRË SË RËNDËSIA E EDUKIMIT FIZIK NË SHOQËRI ËSHTË NJË NGA ELEMENTET PRIORITARE TË ZHVILLIMI TË NJERIUT. PUNA PEDAGOGJIKE DHE BASHKËPUNIMI NDËRMJET DY E MË SHUMË VETA NDËRLIDHET ME PUNË NË EDUKIMIN FIZIK NË PËRGJITHËSI DHE SHOQËRINË NË VEÇANTI. PO QE SË NXËNËSIT APO TË RINJËT, MARRINË NJOHURI KONCEPTIVE QYSH NË MOSHË MË TË REJA, ATA DOMOSDO DO TË JETË TË MIRË DHE TË RËNDËSISHMË NË PREFEKSIONIMI E ELEMENTEVE TË EDUKIMIT FIZIK. ROLI I SHOQËRISË NË EDUKIMIN FIZIK ËSHTË I RËNDËSISË SË MADHE, SI PËR NGA ZHVILLIMI ASHTU DHE NGA PËRPARIMIN E NDIKIMI I KËSAJ LËMIJE NË SHOQËRI. SHOQËRIA NË EDUKIMIN FIZIK KA ROLË TË MADHE NË SHUMË ASPEKT. NDËRKOHË NE DO TË CEKIMI, VETËM ATO VEPRIME APO AKTIVITITET TË RËNDËSISË SË VEÇANTË, SEPSE ËSHTË NJOHUR DHE DITUR PËR ROLIN DHE RËNDËSIA E EDUKIMIT FIZIK NË SHOQËRI, E CILI ËSHTË NJË PROCES I PA TJETËRESUSHËM NË VEPRIME E ATYRE QË MIRREN ME EDUKIMIN FIZIK. Roli dhe rëndësia
 • 11. Ushtrimet e rregullta zvogelojn rrezikun nga kanceri I gjirt Femrat mund te reduktojne ndjeshem rrezikun nga paraqitja e kancerit ne gji me ane te aktivitetit fizik te rregullt , thon shkenctaren nga Universiteti North Carolina. Rezultatet e hulmutimit te ri kane treguar se edhe aktiviteti I rregullt fizik me I vogel , zvogelon rrezikun nga paraqitja e kancerit deri me 6%. Megjithate , reduktimi me I madh I rrezikut eshte te femrat qe ushtrojne 10-19 ore gjate jave. Per te arritur ne ket perfundim , shkencetaret kishin krahasuar 1500 femra pa kancer te gjirit me 1550 femra qe kishin kancer te gjirit. Isht zbuluar qe femrat qe kishin ushtruar aktivitet fizik gjate viteve riprodhuese dhe gjate viteve te menopauses , kishin rrezik te zvogeluar nga paraqitja e kancerit . Efekt pozitiv ishte tek femrat qe kishin ushtruar 10-19 ore gjate jave(nga 2 ore per 5 dit ) dhe tek ata zvogelimi nga rreziku ishte vetem 30% . Gjithashtu Loren McCalou thot qe trashesia eshte armiku I trupit te femres dhe se rritja e peshes trupore eshte faktor I cili sjell ne rritjen e rrezikut nga kanceri I gjirit