SlideShare a Scribd company logo
Maj 2013 
1. Jeśli Action Learning, to Metodą TROP 
2. Smakuj Rozwój – Nowa inicjatywa społeczna Grupy TROP 
3. Kursy Action Learning w ofercie Grupy TROP 
4. Wyróżnij się profesjonalizmem – certyfikat II stopnia Metody TROP 
5. Wakacje z TROPem 
6. Zmiana i Rozwój – TROP dla firm 
7. TROPowieści 
8. Kalendarium TROP – Co? Gdzie? Kiedy? 
9. Co słychać w SWAT? Kalendarium spotkań 
10. Redakcja TROPlettera 
Dołącz do nas:
Maj 2013 
Czym jest Action Learning? Na co warto zwrócić uwagę pracując tą metodą i dlaczego jest ona tak skuteczna? 
Action Learning to forma pracy, za ojca której uważa się profesora Reginalda Revansa. Mimo tego, że w Polsce wydaje się ona stawiać pierwsze kroki (choć są tacy jak my, którzy wykorzystują ją w swoich szkoleniach), pierwsze publikacje profesora Revansa powstały już w latach 40. XX wieku. 
Istnieje kilka historii opowiadających o tym, w jaki sposób doszedł on do tego, by uczyć zespoły poprzez wyciąganie wniosków ze swoich działań, a nie narzucać im wcześniej przedstawione teorie i schematy. Jedna z nich mówi o tym, że podczas swoich zajęć zauważył, że czas, który uczestnicy spędzają na przerwach jest bardziej efektywny niż godziny przesiadywania w sali. Osoby te wymieniały się swoim doświadczeniem, omawiały konkretne przypadki i analizowały swoje zachowania, co w rezultacie uczyło ich i rozwijało. 
Jakkolwiek wygląda historia zapoczątkowania Action Learning jako świadomej techniki, używanej do pracy w zespole i do uczenia się, chcielibyśmy przedstawić to, czym właściwie ona jest i z jakich założeń wychodzi. 
Zapraszamy do lektury opisu czym jest metoda Action Learning i dlaczego jest tak skuteczna, autorstwa Doroty Szczepan-Jakubowskiej. 
Action Learning – czyli nauka w działaniu. 
Pojęcie to funkcjonuje w TROP w dwóch znaczeniach: jako filar Metody TROP, zasada mówiąca o tym, że proces edukacyjny może mieć w centrum uwagi realne działanie indywidualne lub grupowe, które jednocześnie jest opracowywane poznawczo pod kątem edukacyjnym. Zasada ta przeciwstawia naukę w działaniu nauce w oparciu o teorię, gdzie działanie często jest w ogóle pomijane; jako konkretna metoda edukacyjna nazwana w ten sposób przez Johna Adaira, która w Metodzie TROP została rozwinięta i zmodyfikowana. W tym znaczeniu Action Learning polega na zespołowej analizie sposobu realizacji codziennych zadań, szczególnie zadań o charakterze projektowym. Refleksja nad wykonaniem zadań dotyczy zarówno aspektu merytorycznego (np. przygotowywanego produktu), jak też społecznego – jakości współpracy, komunikacji, relacji z pozostałą częścią organizacji. Metoda ta może być również zastosowana do pracy w ramach projektów rozwoju danego środowiska prowadzonych np. przez organizacje pozarządowe jako sposób angażowania różnych beneficjentów danego projektu w implementację jego efektów. 
W centrum uwagi Action Learning jest efektywność warunkowana zarówno kwestiami merytorycznymi (Czy robimy to, co trzeba? Czy postawiliśmy właściwy cel naszych działań? Czy ten projekt jest właściwie zorganizowany?), jak też międzyludzkimi (Czy mamy właściwe relacje?). Rozwój uczestników Action Learning polega zarówno na realizacji indywidualnych potencjałów, potrzeb, ambicji, planów, jak też na rozwoju zespołu jako całości, a nawet organizacji. Jednak w Action Learning rozwój indywidualny odbywa się niejako „przy okazji” pracy nad podnoszeniem jakości współpracy zespołowej. Istotne są raczej relacje zadaniowe z innymi oraz całościowy klimat współpracy w zespole. 
JEŚLI ACTION LEARNING, TO METODĄ TROP
Maj 2013 
Formy spotkań Action Learning, stosowane w Metodzie TROP 
Wyróżniliśmy trzy formy pracy Action Learning, które można zastosować: uczestnicy spotkania roboczego dotyczącego spraw merytorycznych, a prowadzonego przez lidera (menedżera) zajmują się równocześnie kwestią relacji, a w szczególności komunikacji. Za pracę nad tym aspektem odpowiedzialny jest trener zewnętrzny, który posługuje się metodą STOP-klatek; członkowie zespołu lub inne zainteresowane projektem osoby spotykają się po to, aby omówić przebieg realizacji jakiejś części projektu. Spotkanie prowadzi moderator, którym jest albo ktoś zewnętrzny w stosunku do zespołu, albo jego lider. W tym wypadku lider musi być przeszkolony, a przede wszystkim powinien mieć z uczestnikami projektu prawidłowe, czyli życzliwe i równe relacje. Ta forma Action Learning przypomina to, co w edukacji nazywa się refleksyjną praktyką; dowolne spotkanie opisane w punkcie pierwszym lub drugim prowadzi lider, a trener występuje jako superwizor uczestnicząc w nim lub omawiając jego przebieg na sesji indywidualnej. 
Kluczowym czynnikiem sukcesu metody Action Learning jest dobrze zawarty kontrakt: uczestnicy powinni świadomie zdecydować się na wykorzystanie swoich refleksji i przeżyć dla wyciagnięcia wniosków na przyszłość. Ponadto ważna jest gotowość do otrzymywania i udzielania informacji zwrotnych ukierunkowanych na podnoszenie efektywności całego zespołu. Spotkania Action Learning mają określoną strukturę i rytuały pozwalające wszystkim uczestnikom na przedstawienie przebiegu realizacji projektu ze swojego punktu widzenia. Bardzo ważna jest przy tym koncentracja na mocnych stronach i sukcesach, bowiem to one stanowią wskazówkę, co należy robić dalej. Ponadto buduje to poczucie bezpieczeństwa i ułatwia zajmowanie się błędami i trudnościami. 
Po sukcesie akcji społecznej „Współpraca oparta na empatii” zapraszamy do naszego kolejnego działania, tym razem skoncentrowanego na promowaniu uczenia się w działaniu, czyli Action Learning. Wszystkie osoby, które chciałaby współtworzyć wspomniane działanie, wspólnie z nami zaplanować jego przebieg, a przy tym wszystkim uczyć się w działaniu zapraszamy do kontaktu: smakujrozwoj@grupatrop.pl / tel. 22 613 28 91 
SMAKUJ ROZWÓJ – NOWA INICJATYWA SPOŁECZNA GRUPY TROP
Maj 2013 
Zmiana w organizacji? Przygotuj się do niej w Szkole Moderatorów Action Learning. 
Action Learning to coś znacznie więcej niż technika szkoleniowa. To niezwykle skuteczna i efektywna metoda pracy, pozwalająca realizować cele zarówno zawodowe jak i rozwojowe. Z codziennych zadań tworzymy sytuację edukacyjną, która pozwala nam się rozwijać. 
Dlaczego jest tak skuteczna? 
Ponieważ uczymy się w niej działając, analizując i wyciągając wnioski. Bazujemy na tym co realne i bieżące, a nie abstrakcyjne i teoretyczne. Taka praca przyniesie świetne efekty, musi jednak zostać w sposób umiejętny przygotowana i przeprowadzona. Wtedy stanowi doskonałe narzędzie dla menedżerów i liderów na konstruktywne przeprowadzenie procesu trwałej zmiany w organizacji. 
Dlatego przygotowaliśmy ofertę Szkoły Moderatorów Action Learning. Realizujemy ją w postaci szkoleń wewnętrznych w firmach oraz w Akademii TROP jako szkolenie otwarte. 
Do Szkoły Moderatorów Action Learning zapraszamy już jesienią 2013. 
Więcej informacji można uzyskać: akademia@grupatrop.pl (szkolenia otwarte) dlafirm@grupatrop.pl (szkolenia wewnętrzne) oraz telefonicznie pod numerem: 22 615 28 91. 
„Metodyka uczenia w działaniu w pracy trenera – Action Learning”. Ostatni bezpłatny kurs dla trenerów 
Zapraszamy do udziału w ostatnim, bezpłatnym kursie trenerskim, przygotowującym do pracy metodą Action Learning. Zajęcia rozpoczynają się już 1 lipca 2013 r. Kurs składa się z 9 dni warsztatowych (3x3 dni) oraz 20 godzin superwizji uczestniczącej. 
Więcej informacji tutaj. 
Dlaczego warto? 
Podczas kursu uczestnicy poszerzają swoją wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem metodyki Action Learning w pracy z grupą, rozwijają swoje kompetencje w praktyce. Trener prowadzący warsztat odwołuje się do realnych sytuacji, doświadczenia uczestników, traktując je jako przedmiot refleksji i źródło planowania efektywnych działań grupy. Uczestnicy, uczą się w działaniu, jednocześnie rozwiązują dylematy związane z codziennością zawodową. 
Takie podejście procentuje. Dzięki niemu szkolenia prowadzone przez uczestników stają się wydarzeniami, podczas których grupa samodzielnie może znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania czy trudności 
KURSY ACTION LEARNING W OFERCIE GRUPY TROP
Maj 2013 
zawodowe. Szkolenie prowadzone przez naszych uczestników to spotkanie inspiracji i pragmatycznego podejścia do zagadnień rozwojowych. 
Kurs odbywa się w ramach projektu „Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Informacje oraz zapisy pod adresem szkoleniaefs@grupatrop.pl / 22 615 28 91. 
W momencie, gdy na rynku jest już wielu praktykujących trenerów i coachów, dobrze jest się wyróżniać. Proponujemy wzięcie udziału w półrocznym programie Szkoły II stopnia dla praktykujących trenerów lub coachów. Otwiera to możliwość ubiegania się o Certyfikat II stopnia TROP i PTP. Dzięki temu nie tylko będziecie mogli pokazać wyższy poziom kwalifikacji, ale dacie się zobaczyć się od strony osób nieustannie dokształcających się i rozwijających w tym co robią. 
Czy nie tego oczekujemy od profesjonalistów? 
Szkoła Trenerów II stopnia 
Zapraszamy do udziału w programie, który pozwoli poszukać nowych rozwiązań na znane problemy, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i nie pozwoli popaść w rutynę. 
Oferta szkoły skierowana jest do praktykujących trenerów, którzy w środowisku refleksyjnych praktyków mogą wymieniać się doświadczeniami zawodowymi (więcej...). 
Rozpoczęcie Szkoły Trenerów II stopnia – 29 czerwca 2013 
Szkoła Coachów II stopnia 
Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w półrocznym programie – Szkole Coachów II stopnia. Program szkoły skupia się na rozwoju pożądanych rynkowo, a jednocześnie unikalnych kompetencji tj. na coachingu grupowym, systemowym ujęciu relacji w coachingu oraz na technikach pracy na Tu i Teraz (więcej...). 
Rozpoczęcie Szkoły Coachów II stopnia – 28 września 2013. 
Jeżeli zainteresowała Cię Szkoła Trenerów II stopnia lub Szkoła Coachów II Stopnia, zapraszamy po więcej informacji: akademia@grupatrop.pl / 22 615 52 40. 
WYRÓŻNIJ SIĘ PROFESJONALIZMEM – CERTYFIKAT II STOPNIA METODY TROP
Maj 2013 
Zapraszamy do naszej nowej inicjatywy pod hasłem „Wakacje z TROPem”. Na zbliżający się letni czas przygotowaliśmy dla Was dwie propozycje: 
GPS – Wakacyjna Intensywna Superwizja Trenerska 
Osoby pracujące Metodą TROP nieustannie szukają nowych rozwiązań. Taka już jest nasza specyfika. Ostatnie dwa lata to okres dużych zmian i bardzo intensywnego usprawniania naszego podejścia. Wprowadziliśmy zmiany w definiowaniu filarów Metody TROP i rozwinęliśmy nowe narzędzia ich stosowania. Zmodyfikowaliśmy sposób traktowania celów i ewaluacji efektów. Bardzo ciekawa jest metodyka ewaluacji szkoleń i coachingu! Rozwinęliśmy podejście do budowania warsztatu. Wprowadziliśmy nowe metody pracy: coaching grupowy, Action Learning i superwizję GPS. Innowacje dotyczą również nowych obszarów pracy. W tej chwili koncentrujemy się na bardzo obiecującej pracy związanej z budowaniem partnerstw lokalnych. 
Wszystkie osoby ciekawe tych innowacji, współpracujące z TROP oraz osoby pragnące odnowić certyfikat zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach typu GPS pod tytułem „Metoda TROP w nowej odsłonie”. Zapraszamy na następujące spotkania: 
1-2 lipca 2013 – Metody wyznaczania celów i ewaluacji coachingów, szkoleń i programów zmiany. Prowadząca: Dorota Szczepan-Jakubowska 
3-4 lipca 2013 – Nowe narzędzia w coachingu oraz metody prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu w Metodzie TROP. Prowadząca: Dorota Szczepan-Jakubowska 
15-16 lipca 2013 – Budowanie własnej Ścieżki Rozwoju i superwizja własnej pracy trenerskiej. Z elementem seminarium „Metoda TROP w aktywizowaniu środowiska trenerów”. Prowadzący: Jacek Jakubowski. 
Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym kursie, dwóch lub we wszystkich. 
Start-Up – Program rozwoju własnej działalności biznesowej. 
Start-Up to program rozpoczynający się 1 sierpnia 2013, którego celem jest przygotowanie do działalności przedsiębiorczej osób stawiających pierwsze kroki na rynku szkoleniowym i edukacyjnym. 
Jeśli masz pomysł na własny biznes albo chcesz wypromować swoją osobę na rynku – zapraszamy do skorzystania z naszej wakacyjnej oferty. Zajęcia prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach: prawnicy, księgowi, informatycy, itd. Jeśli chcesz zbudować fundamenty pod swoją działalność, to ten kurs jest dla Ciebie. 
Zapisy i kontakt w sprawie kursów GPS i START UP: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91. 
WAKACJE Z TROPEM
Maj 2013 
Grupa TROP to nie tylko Szkoła Trenerów, Coachów, Liderów czy Moderatorów. To również programy dedykowane firmom, zarówno dużym korporacjom, administracji publicznej jak i małym firmom rodzinnym. Realizujemy zarówno krótkie szkolenia jak i długotrwałe programy. 
Wspieramy organizacje w następujących obszarach: 
W kolejnych TROPletterach będziemy przybliżać programy dla firm prezentując przykłady dotychczasowej współpracy w wymienionych obszarach. 
Zapraszamy do kontaktu i współpracy: 22 615 28 91 / dlafirm@grupatrop.pl 
Program rozwoju liderów Programy Rozwoju Kadry Szkoleniowej Wspieranie od strony kulturowej zmian związanych z procesami biznesowymi Budowanie kultur organizacyjnych nastawionych na uczenie się i realizację wartości Coaching menedżerski 
Wprowadzenie coachingowego stylu zarządzania Lider przez integrację Budowanie kultury nastawionej na naukę w działaniu Lider moderatorem zmiany kulturowej Praca z sytuacjami trudnymi oraz konflik- tem w organizacji Budowanie zespołów trenerskich Szkolenia zaawanso- wane dla coachów, trenerów i mentorów Metodyka ewaluacji i działań rozwojowych Trener i coach jako moderator zmiany Budowanie kultury Lean Wspieranie procesów integracji kultury organizacyjnej w trakcie fuzji Wspieranie zmian strategicznych poprzez oddziaływanie na kulturę organizacyjną Wspieranie zmian w kulturze firmy związanych z nowymi systemami informatycznymi Rozwijanie talentów w firmie Budowanie współpracy opartej na empatii Budowanie organizacji uczącej się Wdrażanie wartości w firmie Budowanie partycy- pacyjnej kultury zorientowanej na klienta. Coaching dedykowany: zarządowi, menadżerom wyższego i niższego szczebla oraz talentom firmy 
ZMIANA I ROZWÓJ – TROP DLA FIRM
Maj 2013 
Kolejna edycja Szkoły Trenerów Biznesu już za nami... 
To już 29. edycja Szkoły Trenerów Biznesu, która w maju tego roku opuściła nasze mury. 
Absolwentom tej grupy życzymy samych sukcesów w rozwijaniu siebie i podążaniu ścieżką trenerską. Mamy nadzieję nie rozstawać się z Wami na długo :) 
Załączamy zdjęcie z zakończenia Szkoły 
Niezapomniany zjazd w Szkole Coachów II Stopnia 
Chcielibyśmy zaprezentować Wam zdjęcia ze zjazdu Szkoły Coachów I stopnia, jaki odbył się podczas jednego z majowych weekendów. 
Zajęcia prowadzone są we współpracy z Agatą Wiatrowską, właścicielką szkoły „Horse Sense”. Użyta do pracy metoda Horse Assisted Education sprawia, że to konie stają się trenerami. W trakcie warsztatu uczestnicy mogli obserwować swój sposób wchodzenia w relację, podejście do wykonania zadania, nastawienie do niepowodzeń i sukcesów w pracy z końmi, które mogli przełożyć na refleksje dotyczące pracy z klientem w coachingu. 
Zetknięcie z naturą, uważne „bycie” w trakcie ćwiczeń, a także zadbanie przez prowadzących o cały proces nauki sprawiło, że wyjazd ten zostanie zapamiętany przez wszystkich na długi czas. 
Obecnie zjazdy z końmi znajdują sie w programie Szkoły Coachów II stopnia, na którą serdecznie zapraszamy. 
TROPOWIEŚCI
Maj 2013 
Co? 
Gdzie? 
Kiedy? 
Kontakt Superwizje grupowe dla Coachów i Mediatorów Boutique Bed & Breakfast ul. Smolna 14/7 godz: 17:30-21:30. 18.06.2013 23.07.2013 13.08.2013 26.09.2013 23.10.2013 26.11.2013 17.12.2013 akademia@grupatrop.pl Szkoła Trenerów II Stopnia Siedziba Grupy TROP* od 29.06.2013 akademia@grupatrop.pl Superwizje Grupowe dla Trenerów (zjazdy GPS) Siedziba Grupy TROP* 29-30.06.2013 21-22.09.2013 23-24.11.2013 18-19.01.2014 15-16.03.2014 14-15.06.2014 akademia@grupatrop.pl „Metodyka uczenia w działaniu w pracy trenera – Action Learning” (EFS) Józefów k/Warszawy od 01.07.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl Metody wyznaczania celów i ewaluacji coachingów, szkoleń i programów zmiany (GPS) Siedziba Grupy TROP* 01-02.07.2013 akademia@grupatrop.pl Nowe narzędzia w coachingu oraz prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu w Metodzie TROP (GPS) Siedziba Grupy TROP* 03-04.07.2013 akademia@grupatrop.pl Budowanie własnej Ścieżki Rozwoju i superwizja własnej pracy trenerskiej (GPS) Siedziba Grupy TROP* 15-16.07.2013 akademia@grupatrop.pl 
KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY?
Maj 2013 
Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera (EFS) Józefów k/Warszawy od 19.07.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl Program Start-Up Siedziba Grupy TROP* od 01.08.2013 akademia@grupatrop.pl Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera (EFS) Józefów k/Warszawy od 19.08.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl Działania twórcze jako narzędzie pracy trenera (EFS) Józefów k/Warszawy od 23.08.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl Szkoła Coachów II Stopnia Siedziba Grupy TROP* od 28.09.2013 akademia@grupatrop.pl Szkoła Umiejętności Psychologicznych Lidera Organizacji Przyszłości Siedziba Grupy TROP* od 26.10.2013 akademia@grupatrop.pl Szkoła Moderatorów Action Learning Siedziba Grupy TROP* jesień 2013 akademia@grupatrop.pl 
KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY? CIĄG DALSZY 
*Siedziba Grupy TROP ul. Pożaryskiego 69, Warszawa
Maj 2013 
Spotkania w ramach SWATa odbywają się już w wielu miejscach w Polsce: w Poznaniu, w Bydgoszczy, i w Warszawie. W maju odbyło się też pierwsze spotkanie SWAT w Łodzi. 
Podczas spotkań poruszane są bardzo różnorodne tematy: w Bydgoszczy działają trenerzy wraz ze swoimi dziećmi i dla dzieci, w Warszawie rozmawialiśmy o partnerstwach lokalnych jako ciekawym obszarze dla działań trenerskich a w Poznaniu najbliższe spotkanie poświęcone będzie radości... 
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco umieszczamy informacje o wydarzeniach, refleksje uczestników po spotkaniach SWAT i wiele ciekawych informacji ze świata trenerskiego. 
Co za nami? 
21 maja IV spotkanie SWAT w Bydgoszczy – organizator: Karol Rakoniewski, karol@rakoniewski.pl 27 maja I spotkanie SWAT w Łodzi – organizator: Anna Łazicka, inspirosa.anna.lazicka@gmail.com 
Kalendarium najbliższych spotkań SWAT: 
Co? 
Gdzie? 
Kiedy? 
Temat 
Organizator IV spotkanie SWAT Poznań Stary Młynek ul. Żydowska 9 29 maja godz. 19:00 Jak wyzwalać pozytywną energię w sobie i w innych Małgosia Kruszewska gotinplus@gmail.com Spotkanie SWAT Warszawa-Anin ul. Pożaryskiego 69 12 czerwca godz. 17:30 Spotkanie z Jacem Jakubowskim Monika Dziak dziakmonika7@gmial.com 
Dołącz do SWATa na Facebooku (kliknij) 
CO SŁYCHAĆ W SWAT
Maj 2013 
Marietta Banach Koordynator Kierunków Trener, Coach, Mediator Alicja Kulawik Koordynator Kierunku Lider i Moderator zmiany oraz Konwersatoriów Blended Learning Justyna Zacharuk Trener, coach, konsultant w dziale Zmiana i Rozwój – projekty dla firm 
Beata Borkowska-Ślósarska Trener, coach, mediator, kierownik w programie trenerskim dotowanym z EFS Sonia Jakubowska Trener, konsultant w dziale Zmiana i Rozwój, koordynator Centrum Certyfikacji, specjalista ds. rekrutacji Maciek Trawka Specjalista ds. IT, programista strony internetowej, redaktor i edytor materiałów TROP 
Zapraszamy do kontaktu i współpracy: biuro@grupatrop.pl 22 615 28 91 
TROPLETTER PRZYGOTOWALI

More Related Content

What's hot

Leadership fundametals
Leadership fundametalsLeadership fundametals
Leadership fundametals
PatrykSmolik
 
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
Oferta akademia menedżera_xxi_wieku
Oferta akademia menedżera_xxi_wiekuOferta akademia menedżera_xxi_wieku
Oferta akademia menedżera_xxi_wieku
Pracownia Rozwoju
 
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_finalPl learning tool module 3 topic 2_polish_final
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final
TOTVET
 
Organizacja ucząca się
Organizacja ucząca sięOrganizacja ucząca się
Organizacja ucząca się
TomaszPoskrobko
 
5 poziomów przywództwa J.C. Maxwell'a - Manage or Die Collection of Inspiration
5 poziomów przywództwa J.C. Maxwell'a - Manage or Die Collection of Inspiration5 poziomów przywództwa J.C. Maxwell'a - Manage or Die Collection of Inspiration
5 poziomów przywództwa J.C. Maxwell'a - Manage or Die Collection of Inspiration
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
EPPIDO - Odpowiedź na współczesne potrzeby organizacji - Manage or Die Inspir...
EPPIDO - Odpowiedź na współczesne potrzeby organizacji - Manage or Die Inspir...EPPIDO - Odpowiedź na współczesne potrzeby organizacji - Manage or Die Inspir...
EPPIDO - Odpowiedź na współczesne potrzeby organizacji - Manage or Die Inspir...
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimyTROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
Grupa Trop
 
Konwent HR PSZK 07.06.13
Konwent HR PSZK 07.06.13Konwent HR PSZK 07.06.13
Konwent HR PSZK 07.06.13
SMichalska3
 
Kompetencje strategiczne - Manage or Die Inspiration
Kompetencje strategiczne - Manage or Die InspirationKompetencje strategiczne - Manage or Die Inspiration
Kompetencje strategiczne - Manage or Die Inspiration
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
Szkoła Facylitacji Pathways Polska
Szkoła Facylitacji Pathways PolskaSzkoła Facylitacji Pathways Polska
Szkoła Facylitacji Pathways Polska
Szkoła Facylitacji Pathways
 
Multi level-projects-łukasz dąbrówka wystąpienie - kongres sprzedaż-28.11-skrót
Multi level-projects-łukasz dąbrówka wystąpienie - kongres sprzedaż-28.11-skrótMulti level-projects-łukasz dąbrówka wystąpienie - kongres sprzedaż-28.11-skrót
Multi level-projects-łukasz dąbrówka wystąpienie - kongres sprzedaż-28.11-skrót
multilevelprojects
 
Zintegrowany system Lean Management - Manage or Die Collection of Inspiration
Zintegrowany system Lean Management - Manage or Die Collection of InspirationZintegrowany system Lean Management - Manage or Die Collection of Inspiration
Zintegrowany system Lean Management - Manage or Die Collection of Inspiration
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration
Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die InspirationKluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration
Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012
Grupa Trop
 
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of InspirationMenedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
ZPC - wady i zalety - Manage or Die Collection of Inspiration
ZPC - wady i zalety - Manage or Die Collection of InspirationZPC - wady i zalety - Manage or Die Collection of Inspiration
ZPC - wady i zalety - Manage or Die Collection of Inspiration
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
Renata wasylów coaching grupowy czy coaching zespołu
Renata wasylów coaching grupowy czy coaching zespołuRenata wasylów coaching grupowy czy coaching zespołu
Renata wasylów coaching grupowy czy coaching zespołu
Coaching Warszawa
 

What's hot (20)

Leadership fundametals
Leadership fundametalsLeadership fundametals
Leadership fundametals
 
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
 
Ulotka_FC_7h
Ulotka_FC_7hUlotka_FC_7h
Ulotka_FC_7h
 
Oferta akademia menedżera_xxi_wieku
Oferta akademia menedżera_xxi_wiekuOferta akademia menedżera_xxi_wieku
Oferta akademia menedżera_xxi_wieku
 
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_finalPl learning tool module 3 topic 2_polish_final
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final
 
Organizacja ucząca się
Organizacja ucząca sięOrganizacja ucząca się
Organizacja ucząca się
 
5 poziomów przywództwa J.C. Maxwell'a - Manage or Die Collection of Inspiration
5 poziomów przywództwa J.C. Maxwell'a - Manage or Die Collection of Inspiration5 poziomów przywództwa J.C. Maxwell'a - Manage or Die Collection of Inspiration
5 poziomów przywództwa J.C. Maxwell'a - Manage or Die Collection of Inspiration
 
EPPIDO - Odpowiedź na współczesne potrzeby organizacji - Manage or Die Inspir...
EPPIDO - Odpowiedź na współczesne potrzeby organizacji - Manage or Die Inspir...EPPIDO - Odpowiedź na współczesne potrzeby organizacji - Manage or Die Inspir...
EPPIDO - Odpowiedź na współczesne potrzeby organizacji - Manage or Die Inspir...
 
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimyTROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
 
Konwent HR PSZK 07.06.13
Konwent HR PSZK 07.06.13Konwent HR PSZK 07.06.13
Konwent HR PSZK 07.06.13
 
Kompetencje strategiczne - Manage or Die Inspiration
Kompetencje strategiczne - Manage or Die InspirationKompetencje strategiczne - Manage or Die Inspiration
Kompetencje strategiczne - Manage or Die Inspiration
 
Szkoła Facylitacji Pathways Polska
Szkoła Facylitacji Pathways PolskaSzkoła Facylitacji Pathways Polska
Szkoła Facylitacji Pathways Polska
 
Multi level-projects-łukasz dąbrówka wystąpienie - kongres sprzedaż-28.11-skrót
Multi level-projects-łukasz dąbrówka wystąpienie - kongres sprzedaż-28.11-skrótMulti level-projects-łukasz dąbrówka wystąpienie - kongres sprzedaż-28.11-skrót
Multi level-projects-łukasz dąbrówka wystąpienie - kongres sprzedaż-28.11-skrót
 
Zintegrowany system Lean Management - Manage or Die Collection of Inspiration
Zintegrowany system Lean Management - Manage or Die Collection of InspirationZintegrowany system Lean Management - Manage or Die Collection of Inspiration
Zintegrowany system Lean Management - Manage or Die Collection of Inspiration
 
Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration
Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die InspirationKluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration
Kluczowe kompetencje organizacyjne - Manage or Die Inspiration
 
TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012
 
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of InspirationMenedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
 
ZPC - wady i zalety - Manage or Die Collection of Inspiration
ZPC - wady i zalety - Manage or Die Collection of InspirationZPC - wady i zalety - Manage or Die Collection of Inspiration
ZPC - wady i zalety - Manage or Die Collection of Inspiration
 
Renata wasylów coaching grupowy czy coaching zespołu
Renata wasylów coaching grupowy czy coaching zespołuRenata wasylów coaching grupowy czy coaching zespołu
Renata wasylów coaching grupowy czy coaching zespołu
 
PM_KATALOG_A4_web_indd
PM_KATALOG_A4_web_inddPM_KATALOG_A4_web_indd
PM_KATALOG_A4_web_indd
 

Viewers also liked

CEIS
CEISCEIS
Alleinunterhalter CoolCat für Live-Auftritte in der ganzen Schweiz!
Alleinunterhalter CoolCat für Live-Auftritte in der ganzen Schweiz!Alleinunterhalter CoolCat für Live-Auftritte in der ganzen Schweiz!
Alleinunterhalter CoolCat für Live-Auftritte in der ganzen Schweiz!
Reto Sollberger
 
Tanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásáról
Tanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásárólTanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásáról
Tanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásáról
Csikós Ilona
 
воронеж, 2012 выступление на секции по инвсетициям
воронеж, 2012 выступление на секции по инвсетициямворонеж, 2012 выступление на секции по инвсетициям
воронеж, 2012 выступление на секции по инвсетициям
Кирилл Готовцев
 
Hans Leijström Disruptive Media
Hans Leijström Disruptive MediaHans Leijström Disruptive Media
Hans Leijström Disruptive Media
DisruptiveMedia
 
Gbcm advanced programmes
Gbcm advanced programmesGbcm advanced programmes
Gbcm advanced programmes
Qeis Kamran
 
Faculty postions at GCBS
Faculty postions at GCBSFaculty postions at GCBS
Faculty postions at GCBS
Bhutan Canada
 
Wolrd Farmers´ Organization. Farmletter August 2012
Wolrd Farmers´ Organization. Farmletter August 2012Wolrd Farmers´ Organization. Farmletter August 2012
Wolrd Farmers´ Organization. Farmletter August 2012
Pilar Roman
 
PR-кейс ИНГО Украина
PR-кейс ИНГО УкраинаPR-кейс ИНГО Украина
PR-кейс ИНГО Украина
Publicity Creating
 
Project Management SKills Training Programme
Project Management SKills Training ProgrammeProject Management SKills Training Programme
Project Management SKills Training Programme
m_beresford
 
All you need is love
All you need is love All you need is love
All you need is love
guimera
 
А. В. Сук - "Продажі - пристрасть чи продажа!"
А. В. Сук - "Продажі - пристрасть чи продажа!"А. В. Сук - "Продажі - пристрасть чи продажа!"
А. В. Сук - "Продажі - пристрасть чи продажа!"
hrushetskyy
 
Programme de travail partenarial 2015 d'AudéLor et Lorient Technopole
Programme de travail partenarial 2015 d'AudéLor et Lorient TechnopoleProgramme de travail partenarial 2015 d'AudéLor et Lorient Technopole
Programme de travail partenarial 2015 d'AudéLor et Lorient Technopole
AudéLor
 
A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE RECEPÇÃO DA HOMOSSEXUALID...
A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE RECEPÇÃO DA HOMOSSEXUALID...A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE RECEPÇÃO DA HOMOSSEXUALID...
A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE RECEPÇÃO DA HOMOSSEXUALID...
Vanessa de Castro
 
The process of Tazkiya
The process of TazkiyaThe process of Tazkiya
The process of Tazkiya
Al-Mahmud Ali
 
Guía de Visual Fox Pro 9.0
Guía de Visual Fox Pro 9.0Guía de Visual Fox Pro 9.0
Guía de Visual Fox Pro 9.0
Tito Arias Cordova
 

Viewers also liked (18)

Kniga 4
Kniga 4Kniga 4
Kniga 4
 
CEIS
CEISCEIS
CEIS
 
Alleinunterhalter CoolCat für Live-Auftritte in der ganzen Schweiz!
Alleinunterhalter CoolCat für Live-Auftritte in der ganzen Schweiz!Alleinunterhalter CoolCat für Live-Auftritte in der ganzen Schweiz!
Alleinunterhalter CoolCat für Live-Auftritte in der ganzen Schweiz!
 
Tanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásáról
Tanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásárólTanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásáról
Tanulmány a Ganoderma fogkrém Candida ellenes hatásáról
 
Eco vacation
Eco vacationEco vacation
Eco vacation
 
воронеж, 2012 выступление на секции по инвсетициям
воронеж, 2012 выступление на секции по инвсетициямворонеж, 2012 выступление на секции по инвсетициям
воронеж, 2012 выступление на секции по инвсетициям
 
Hans Leijström Disruptive Media
Hans Leijström Disruptive MediaHans Leijström Disruptive Media
Hans Leijström Disruptive Media
 
Gbcm advanced programmes
Gbcm advanced programmesGbcm advanced programmes
Gbcm advanced programmes
 
Faculty postions at GCBS
Faculty postions at GCBSFaculty postions at GCBS
Faculty postions at GCBS
 
Wolrd Farmers´ Organization. Farmletter August 2012
Wolrd Farmers´ Organization. Farmletter August 2012Wolrd Farmers´ Organization. Farmletter August 2012
Wolrd Farmers´ Organization. Farmletter August 2012
 
PR-кейс ИНГО Украина
PR-кейс ИНГО УкраинаPR-кейс ИНГО Украина
PR-кейс ИНГО Украина
 
Project Management SKills Training Programme
Project Management SKills Training ProgrammeProject Management SKills Training Programme
Project Management SKills Training Programme
 
All you need is love
All you need is love All you need is love
All you need is love
 
А. В. Сук - "Продажі - пристрасть чи продажа!"
А. В. Сук - "Продажі - пристрасть чи продажа!"А. В. Сук - "Продажі - пристрасть чи продажа!"
А. В. Сук - "Продажі - пристрасть чи продажа!"
 
Programme de travail partenarial 2015 d'AudéLor et Lorient Technopole
Programme de travail partenarial 2015 d'AudéLor et Lorient TechnopoleProgramme de travail partenarial 2015 d'AudéLor et Lorient Technopole
Programme de travail partenarial 2015 d'AudéLor et Lorient Technopole
 
A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE RECEPÇÃO DA HOMOSSEXUALID...
A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE RECEPÇÃO DA HOMOSSEXUALID...A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE RECEPÇÃO DA HOMOSSEXUALID...
A INFLUÊNCIA DA TELENOVELA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE RECEPÇÃO DA HOMOSSEXUALID...
 
The process of Tazkiya
The process of TazkiyaThe process of Tazkiya
The process of Tazkiya
 
Guía de Visual Fox Pro 9.0
Guía de Visual Fox Pro 9.0Guía de Visual Fox Pro 9.0
Guía de Visual Fox Pro 9.0
 

Similar to TROPletter - maj 2013 - Action Learning

TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
Grupa Trop
 
#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji
adrianseroczynski
 
#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf
adrianseroczynski
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
Grupa Trop
 
Folder Action Learning
Folder Action LearningFolder Action Learning
Folder Action Learning
Certes
 
Kurs Trenerski 1 stopnia realizowanego przez ITFF https://trainers.org
Kurs Trenerski 1 stopnia realizowanego przez ITFF https://trainers.orgKurs Trenerski 1 stopnia realizowanego przez ITFF https://trainers.org
Kurs Trenerski 1 stopnia realizowanego przez ITFF https://trainers.org
International Trainers and Facilitators Federation
 
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptimaDialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Tomasz Kras
 
Learning tool M1_T4 Organize the learning process
Learning tool M1_T4 Organize the learning processLearning tool M1_T4 Organize the learning process
Learning tool M1_T4 Organize the learning process
TOTVET
 
Newsletter nr 3 Kurs.pdf
Newsletter nr 3 Kurs.pdfNewsletter nr 3 Kurs.pdf
Newsletter nr 3 Kurs.pdf
SPUstrobna
 
Learning tool M4_T4 Assesment and improving the program
Learning tool M4_T4 Assesment and improving the programLearning tool M4_T4 Assesment and improving the program
Learning tool M4_T4 Assesment and improving the program
TOTVET
 
ArronPartners Offerta
ArronPartners OffertaArronPartners Offerta
ArronPartners Offerta
ArronPartners
 
TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013
Grupa Trop
 
#Przywództwo.pptx
#Przywództwo.pptx#Przywództwo.pptx
#Przywództwo.pptx
adrianseroczynski
 
Motywacja pozaplacowa mateusz mrozowski
Motywacja pozaplacowa  mateusz mrozowskiMotywacja pozaplacowa  mateusz mrozowski
Motywacja pozaplacowa mateusz mrozowski
MilenaWzorek
 
Reinvent hr 4 - work-out
Reinvent hr 4 - work-outReinvent hr 4 - work-out
Reinvent hr 4 - work-out
Bartek Janowicz
 
Learning tool M1_T3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool M1_T3 Design the Training Plan together with VET teacherLearning tool M1_T3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool M1_T3 Design the Training Plan together with VET teacher
TOTVET
 
Learning tool M2_T2 Work in team and cooperate with training team and other s...
Learning tool M2_T2 Work in team and cooperate with training team and other s...Learning tool M2_T2 Work in team and cooperate with training team and other s...
Learning tool M2_T2 Work in team and cooperate with training team and other s...
TOTVET
 

Similar to TROPletter - maj 2013 - Action Learning (20)

TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
 
#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji
 
#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
 
Folder Action Learning
Folder Action LearningFolder Action Learning
Folder Action Learning
 
Kurs Trenerski 1 stopnia realizowanego przez ITFF https://trainers.org
Kurs Trenerski 1 stopnia realizowanego przez ITFF https://trainers.orgKurs Trenerski 1 stopnia realizowanego przez ITFF https://trainers.org
Kurs Trenerski 1 stopnia realizowanego przez ITFF https://trainers.org
 
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptimaDialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
 
Learning tool M1_T4 Organize the learning process
Learning tool M1_T4 Organize the learning processLearning tool M1_T4 Organize the learning process
Learning tool M1_T4 Organize the learning process
 
Newsletter nr 3 Kurs.pdf
Newsletter nr 3 Kurs.pdfNewsletter nr 3 Kurs.pdf
Newsletter nr 3 Kurs.pdf
 
Learning tool M4_T4 Assesment and improving the program
Learning tool M4_T4 Assesment and improving the programLearning tool M4_T4 Assesment and improving the program
Learning tool M4_T4 Assesment and improving the program
 
ArronPartners Offerta
ArronPartners OffertaArronPartners Offerta
ArronPartners Offerta
 
TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013
 
#Przywództwo.pptx
#Przywództwo.pptx#Przywództwo.pptx
#Przywództwo.pptx
 
Ulotka_FC_7h
Ulotka_FC_7hUlotka_FC_7h
Ulotka_FC_7h
 
C4P coachingcamp_2012
C4P coachingcamp_2012C4P coachingcamp_2012
C4P coachingcamp_2012
 
Motywacja pozaplacowa mateusz mrozowski
Motywacja pozaplacowa  mateusz mrozowskiMotywacja pozaplacowa  mateusz mrozowski
Motywacja pozaplacowa mateusz mrozowski
 
Reinvent hr 4 - work-out
Reinvent hr 4 - work-outReinvent hr 4 - work-out
Reinvent hr 4 - work-out
 
Learning tool M1_T3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool M1_T3 Design the Training Plan together with VET teacherLearning tool M1_T3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool M1_T3 Design the Training Plan together with VET teacher
 
Learning tool M2_T2 Work in team and cooperate with training team and other s...
Learning tool M2_T2 Work in team and cooperate with training team and other s...Learning tool M2_T2 Work in team and cooperate with training team and other s...
Learning tool M2_T2 Work in team and cooperate with training team and other s...
 
Aretes_General_2016
Aretes_General_2016Aretes_General_2016
Aretes_General_2016
 

More from Grupa Trop

E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015
Grupa Trop
 
TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015
Grupa Trop
 
TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015
Grupa Trop
 
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystansTROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
Grupa Trop
 
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianieTROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
Grupa Trop
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
Grupa Trop
 
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca sięTROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczyTROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
Grupa Trop
 
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
Grupa Trop
 
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobisteTROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
Grupa Trop
 
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
Grupa Trop
 
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwojuTROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
Grupa Trop
 
Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii
Grupa Trop
 
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Grupa Trop
 
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmianyEwaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Grupa Trop
 

More from Grupa Trop (16)

E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015
 
TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015
 
TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015
 
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystansTROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
 
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianieTROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
 
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca sięTROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
 
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczyTROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
 
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
 
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
 
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobisteTROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
 
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
 
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwojuTROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
 
Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii
 
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
 
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmianyEwaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
 

TROPletter - maj 2013 - Action Learning

 • 1. Maj 2013 1. Jeśli Action Learning, to Metodą TROP 2. Smakuj Rozwój – Nowa inicjatywa społeczna Grupy TROP 3. Kursy Action Learning w ofercie Grupy TROP 4. Wyróżnij się profesjonalizmem – certyfikat II stopnia Metody TROP 5. Wakacje z TROPem 6. Zmiana i Rozwój – TROP dla firm 7. TROPowieści 8. Kalendarium TROP – Co? Gdzie? Kiedy? 9. Co słychać w SWAT? Kalendarium spotkań 10. Redakcja TROPlettera Dołącz do nas:
 • 2. Maj 2013 Czym jest Action Learning? Na co warto zwrócić uwagę pracując tą metodą i dlaczego jest ona tak skuteczna? Action Learning to forma pracy, za ojca której uważa się profesora Reginalda Revansa. Mimo tego, że w Polsce wydaje się ona stawiać pierwsze kroki (choć są tacy jak my, którzy wykorzystują ją w swoich szkoleniach), pierwsze publikacje profesora Revansa powstały już w latach 40. XX wieku. Istnieje kilka historii opowiadających o tym, w jaki sposób doszedł on do tego, by uczyć zespoły poprzez wyciąganie wniosków ze swoich działań, a nie narzucać im wcześniej przedstawione teorie i schematy. Jedna z nich mówi o tym, że podczas swoich zajęć zauważył, że czas, który uczestnicy spędzają na przerwach jest bardziej efektywny niż godziny przesiadywania w sali. Osoby te wymieniały się swoim doświadczeniem, omawiały konkretne przypadki i analizowały swoje zachowania, co w rezultacie uczyło ich i rozwijało. Jakkolwiek wygląda historia zapoczątkowania Action Learning jako świadomej techniki, używanej do pracy w zespole i do uczenia się, chcielibyśmy przedstawić to, czym właściwie ona jest i z jakich założeń wychodzi. Zapraszamy do lektury opisu czym jest metoda Action Learning i dlaczego jest tak skuteczna, autorstwa Doroty Szczepan-Jakubowskiej. Action Learning – czyli nauka w działaniu. Pojęcie to funkcjonuje w TROP w dwóch znaczeniach: jako filar Metody TROP, zasada mówiąca o tym, że proces edukacyjny może mieć w centrum uwagi realne działanie indywidualne lub grupowe, które jednocześnie jest opracowywane poznawczo pod kątem edukacyjnym. Zasada ta przeciwstawia naukę w działaniu nauce w oparciu o teorię, gdzie działanie często jest w ogóle pomijane; jako konkretna metoda edukacyjna nazwana w ten sposób przez Johna Adaira, która w Metodzie TROP została rozwinięta i zmodyfikowana. W tym znaczeniu Action Learning polega na zespołowej analizie sposobu realizacji codziennych zadań, szczególnie zadań o charakterze projektowym. Refleksja nad wykonaniem zadań dotyczy zarówno aspektu merytorycznego (np. przygotowywanego produktu), jak też społecznego – jakości współpracy, komunikacji, relacji z pozostałą częścią organizacji. Metoda ta może być również zastosowana do pracy w ramach projektów rozwoju danego środowiska prowadzonych np. przez organizacje pozarządowe jako sposób angażowania różnych beneficjentów danego projektu w implementację jego efektów. W centrum uwagi Action Learning jest efektywność warunkowana zarówno kwestiami merytorycznymi (Czy robimy to, co trzeba? Czy postawiliśmy właściwy cel naszych działań? Czy ten projekt jest właściwie zorganizowany?), jak też międzyludzkimi (Czy mamy właściwe relacje?). Rozwój uczestników Action Learning polega zarówno na realizacji indywidualnych potencjałów, potrzeb, ambicji, planów, jak też na rozwoju zespołu jako całości, a nawet organizacji. Jednak w Action Learning rozwój indywidualny odbywa się niejako „przy okazji” pracy nad podnoszeniem jakości współpracy zespołowej. Istotne są raczej relacje zadaniowe z innymi oraz całościowy klimat współpracy w zespole. JEŚLI ACTION LEARNING, TO METODĄ TROP
 • 3. Maj 2013 Formy spotkań Action Learning, stosowane w Metodzie TROP Wyróżniliśmy trzy formy pracy Action Learning, które można zastosować: uczestnicy spotkania roboczego dotyczącego spraw merytorycznych, a prowadzonego przez lidera (menedżera) zajmują się równocześnie kwestią relacji, a w szczególności komunikacji. Za pracę nad tym aspektem odpowiedzialny jest trener zewnętrzny, który posługuje się metodą STOP-klatek; członkowie zespołu lub inne zainteresowane projektem osoby spotykają się po to, aby omówić przebieg realizacji jakiejś części projektu. Spotkanie prowadzi moderator, którym jest albo ktoś zewnętrzny w stosunku do zespołu, albo jego lider. W tym wypadku lider musi być przeszkolony, a przede wszystkim powinien mieć z uczestnikami projektu prawidłowe, czyli życzliwe i równe relacje. Ta forma Action Learning przypomina to, co w edukacji nazywa się refleksyjną praktyką; dowolne spotkanie opisane w punkcie pierwszym lub drugim prowadzi lider, a trener występuje jako superwizor uczestnicząc w nim lub omawiając jego przebieg na sesji indywidualnej. Kluczowym czynnikiem sukcesu metody Action Learning jest dobrze zawarty kontrakt: uczestnicy powinni świadomie zdecydować się na wykorzystanie swoich refleksji i przeżyć dla wyciagnięcia wniosków na przyszłość. Ponadto ważna jest gotowość do otrzymywania i udzielania informacji zwrotnych ukierunkowanych na podnoszenie efektywności całego zespołu. Spotkania Action Learning mają określoną strukturę i rytuały pozwalające wszystkim uczestnikom na przedstawienie przebiegu realizacji projektu ze swojego punktu widzenia. Bardzo ważna jest przy tym koncentracja na mocnych stronach i sukcesach, bowiem to one stanowią wskazówkę, co należy robić dalej. Ponadto buduje to poczucie bezpieczeństwa i ułatwia zajmowanie się błędami i trudnościami. Po sukcesie akcji społecznej „Współpraca oparta na empatii” zapraszamy do naszego kolejnego działania, tym razem skoncentrowanego na promowaniu uczenia się w działaniu, czyli Action Learning. Wszystkie osoby, które chciałaby współtworzyć wspomniane działanie, wspólnie z nami zaplanować jego przebieg, a przy tym wszystkim uczyć się w działaniu zapraszamy do kontaktu: smakujrozwoj@grupatrop.pl / tel. 22 613 28 91 SMAKUJ ROZWÓJ – NOWA INICJATYWA SPOŁECZNA GRUPY TROP
 • 4. Maj 2013 Zmiana w organizacji? Przygotuj się do niej w Szkole Moderatorów Action Learning. Action Learning to coś znacznie więcej niż technika szkoleniowa. To niezwykle skuteczna i efektywna metoda pracy, pozwalająca realizować cele zarówno zawodowe jak i rozwojowe. Z codziennych zadań tworzymy sytuację edukacyjną, która pozwala nam się rozwijać. Dlaczego jest tak skuteczna? Ponieważ uczymy się w niej działając, analizując i wyciągając wnioski. Bazujemy na tym co realne i bieżące, a nie abstrakcyjne i teoretyczne. Taka praca przyniesie świetne efekty, musi jednak zostać w sposób umiejętny przygotowana i przeprowadzona. Wtedy stanowi doskonałe narzędzie dla menedżerów i liderów na konstruktywne przeprowadzenie procesu trwałej zmiany w organizacji. Dlatego przygotowaliśmy ofertę Szkoły Moderatorów Action Learning. Realizujemy ją w postaci szkoleń wewnętrznych w firmach oraz w Akademii TROP jako szkolenie otwarte. Do Szkoły Moderatorów Action Learning zapraszamy już jesienią 2013. Więcej informacji można uzyskać: akademia@grupatrop.pl (szkolenia otwarte) dlafirm@grupatrop.pl (szkolenia wewnętrzne) oraz telefonicznie pod numerem: 22 615 28 91. „Metodyka uczenia w działaniu w pracy trenera – Action Learning”. Ostatni bezpłatny kurs dla trenerów Zapraszamy do udziału w ostatnim, bezpłatnym kursie trenerskim, przygotowującym do pracy metodą Action Learning. Zajęcia rozpoczynają się już 1 lipca 2013 r. Kurs składa się z 9 dni warsztatowych (3x3 dni) oraz 20 godzin superwizji uczestniczącej. Więcej informacji tutaj. Dlaczego warto? Podczas kursu uczestnicy poszerzają swoją wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem metodyki Action Learning w pracy z grupą, rozwijają swoje kompetencje w praktyce. Trener prowadzący warsztat odwołuje się do realnych sytuacji, doświadczenia uczestników, traktując je jako przedmiot refleksji i źródło planowania efektywnych działań grupy. Uczestnicy, uczą się w działaniu, jednocześnie rozwiązują dylematy związane z codziennością zawodową. Takie podejście procentuje. Dzięki niemu szkolenia prowadzone przez uczestników stają się wydarzeniami, podczas których grupa samodzielnie może znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania czy trudności KURSY ACTION LEARNING W OFERCIE GRUPY TROP
 • 5. Maj 2013 zawodowe. Szkolenie prowadzone przez naszych uczestników to spotkanie inspiracji i pragmatycznego podejścia do zagadnień rozwojowych. Kurs odbywa się w ramach projektu „Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Informacje oraz zapisy pod adresem szkoleniaefs@grupatrop.pl / 22 615 28 91. W momencie, gdy na rynku jest już wielu praktykujących trenerów i coachów, dobrze jest się wyróżniać. Proponujemy wzięcie udziału w półrocznym programie Szkoły II stopnia dla praktykujących trenerów lub coachów. Otwiera to możliwość ubiegania się o Certyfikat II stopnia TROP i PTP. Dzięki temu nie tylko będziecie mogli pokazać wyższy poziom kwalifikacji, ale dacie się zobaczyć się od strony osób nieustannie dokształcających się i rozwijających w tym co robią. Czy nie tego oczekujemy od profesjonalistów? Szkoła Trenerów II stopnia Zapraszamy do udziału w programie, który pozwoli poszukać nowych rozwiązań na znane problemy, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i nie pozwoli popaść w rutynę. Oferta szkoły skierowana jest do praktykujących trenerów, którzy w środowisku refleksyjnych praktyków mogą wymieniać się doświadczeniami zawodowymi (więcej...). Rozpoczęcie Szkoły Trenerów II stopnia – 29 czerwca 2013 Szkoła Coachów II stopnia Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w półrocznym programie – Szkole Coachów II stopnia. Program szkoły skupia się na rozwoju pożądanych rynkowo, a jednocześnie unikalnych kompetencji tj. na coachingu grupowym, systemowym ujęciu relacji w coachingu oraz na technikach pracy na Tu i Teraz (więcej...). Rozpoczęcie Szkoły Coachów II stopnia – 28 września 2013. Jeżeli zainteresowała Cię Szkoła Trenerów II stopnia lub Szkoła Coachów II Stopnia, zapraszamy po więcej informacji: akademia@grupatrop.pl / 22 615 52 40. WYRÓŻNIJ SIĘ PROFESJONALIZMEM – CERTYFIKAT II STOPNIA METODY TROP
 • 6. Maj 2013 Zapraszamy do naszej nowej inicjatywy pod hasłem „Wakacje z TROPem”. Na zbliżający się letni czas przygotowaliśmy dla Was dwie propozycje: GPS – Wakacyjna Intensywna Superwizja Trenerska Osoby pracujące Metodą TROP nieustannie szukają nowych rozwiązań. Taka już jest nasza specyfika. Ostatnie dwa lata to okres dużych zmian i bardzo intensywnego usprawniania naszego podejścia. Wprowadziliśmy zmiany w definiowaniu filarów Metody TROP i rozwinęliśmy nowe narzędzia ich stosowania. Zmodyfikowaliśmy sposób traktowania celów i ewaluacji efektów. Bardzo ciekawa jest metodyka ewaluacji szkoleń i coachingu! Rozwinęliśmy podejście do budowania warsztatu. Wprowadziliśmy nowe metody pracy: coaching grupowy, Action Learning i superwizję GPS. Innowacje dotyczą również nowych obszarów pracy. W tej chwili koncentrujemy się na bardzo obiecującej pracy związanej z budowaniem partnerstw lokalnych. Wszystkie osoby ciekawe tych innowacji, współpracujące z TROP oraz osoby pragnące odnowić certyfikat zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach typu GPS pod tytułem „Metoda TROP w nowej odsłonie”. Zapraszamy na następujące spotkania: 1-2 lipca 2013 – Metody wyznaczania celów i ewaluacji coachingów, szkoleń i programów zmiany. Prowadząca: Dorota Szczepan-Jakubowska 3-4 lipca 2013 – Nowe narzędzia w coachingu oraz metody prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu w Metodzie TROP. Prowadząca: Dorota Szczepan-Jakubowska 15-16 lipca 2013 – Budowanie własnej Ścieżki Rozwoju i superwizja własnej pracy trenerskiej. Z elementem seminarium „Metoda TROP w aktywizowaniu środowiska trenerów”. Prowadzący: Jacek Jakubowski. Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym kursie, dwóch lub we wszystkich. Start-Up – Program rozwoju własnej działalności biznesowej. Start-Up to program rozpoczynający się 1 sierpnia 2013, którego celem jest przygotowanie do działalności przedsiębiorczej osób stawiających pierwsze kroki na rynku szkoleniowym i edukacyjnym. Jeśli masz pomysł na własny biznes albo chcesz wypromować swoją osobę na rynku – zapraszamy do skorzystania z naszej wakacyjnej oferty. Zajęcia prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach: prawnicy, księgowi, informatycy, itd. Jeśli chcesz zbudować fundamenty pod swoją działalność, to ten kurs jest dla Ciebie. Zapisy i kontakt w sprawie kursów GPS i START UP: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91. WAKACJE Z TROPEM
 • 7. Maj 2013 Grupa TROP to nie tylko Szkoła Trenerów, Coachów, Liderów czy Moderatorów. To również programy dedykowane firmom, zarówno dużym korporacjom, administracji publicznej jak i małym firmom rodzinnym. Realizujemy zarówno krótkie szkolenia jak i długotrwałe programy. Wspieramy organizacje w następujących obszarach: W kolejnych TROPletterach będziemy przybliżać programy dla firm prezentując przykłady dotychczasowej współpracy w wymienionych obszarach. Zapraszamy do kontaktu i współpracy: 22 615 28 91 / dlafirm@grupatrop.pl Program rozwoju liderów Programy Rozwoju Kadry Szkoleniowej Wspieranie od strony kulturowej zmian związanych z procesami biznesowymi Budowanie kultur organizacyjnych nastawionych na uczenie się i realizację wartości Coaching menedżerski Wprowadzenie coachingowego stylu zarządzania Lider przez integrację Budowanie kultury nastawionej na naukę w działaniu Lider moderatorem zmiany kulturowej Praca z sytuacjami trudnymi oraz konflik- tem w organizacji Budowanie zespołów trenerskich Szkolenia zaawanso- wane dla coachów, trenerów i mentorów Metodyka ewaluacji i działań rozwojowych Trener i coach jako moderator zmiany Budowanie kultury Lean Wspieranie procesów integracji kultury organizacyjnej w trakcie fuzji Wspieranie zmian strategicznych poprzez oddziaływanie na kulturę organizacyjną Wspieranie zmian w kulturze firmy związanych z nowymi systemami informatycznymi Rozwijanie talentów w firmie Budowanie współpracy opartej na empatii Budowanie organizacji uczącej się Wdrażanie wartości w firmie Budowanie partycy- pacyjnej kultury zorientowanej na klienta. Coaching dedykowany: zarządowi, menadżerom wyższego i niższego szczebla oraz talentom firmy ZMIANA I ROZWÓJ – TROP DLA FIRM
 • 8. Maj 2013 Kolejna edycja Szkoły Trenerów Biznesu już za nami... To już 29. edycja Szkoły Trenerów Biznesu, która w maju tego roku opuściła nasze mury. Absolwentom tej grupy życzymy samych sukcesów w rozwijaniu siebie i podążaniu ścieżką trenerską. Mamy nadzieję nie rozstawać się z Wami na długo :) Załączamy zdjęcie z zakończenia Szkoły Niezapomniany zjazd w Szkole Coachów II Stopnia Chcielibyśmy zaprezentować Wam zdjęcia ze zjazdu Szkoły Coachów I stopnia, jaki odbył się podczas jednego z majowych weekendów. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Agatą Wiatrowską, właścicielką szkoły „Horse Sense”. Użyta do pracy metoda Horse Assisted Education sprawia, że to konie stają się trenerami. W trakcie warsztatu uczestnicy mogli obserwować swój sposób wchodzenia w relację, podejście do wykonania zadania, nastawienie do niepowodzeń i sukcesów w pracy z końmi, które mogli przełożyć na refleksje dotyczące pracy z klientem w coachingu. Zetknięcie z naturą, uważne „bycie” w trakcie ćwiczeń, a także zadbanie przez prowadzących o cały proces nauki sprawiło, że wyjazd ten zostanie zapamiętany przez wszystkich na długi czas. Obecnie zjazdy z końmi znajdują sie w programie Szkoły Coachów II stopnia, na którą serdecznie zapraszamy. TROPOWIEŚCI
 • 9. Maj 2013 Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt Superwizje grupowe dla Coachów i Mediatorów Boutique Bed & Breakfast ul. Smolna 14/7 godz: 17:30-21:30. 18.06.2013 23.07.2013 13.08.2013 26.09.2013 23.10.2013 26.11.2013 17.12.2013 akademia@grupatrop.pl Szkoła Trenerów II Stopnia Siedziba Grupy TROP* od 29.06.2013 akademia@grupatrop.pl Superwizje Grupowe dla Trenerów (zjazdy GPS) Siedziba Grupy TROP* 29-30.06.2013 21-22.09.2013 23-24.11.2013 18-19.01.2014 15-16.03.2014 14-15.06.2014 akademia@grupatrop.pl „Metodyka uczenia w działaniu w pracy trenera – Action Learning” (EFS) Józefów k/Warszawy od 01.07.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl Metody wyznaczania celów i ewaluacji coachingów, szkoleń i programów zmiany (GPS) Siedziba Grupy TROP* 01-02.07.2013 akademia@grupatrop.pl Nowe narzędzia w coachingu oraz prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu w Metodzie TROP (GPS) Siedziba Grupy TROP* 03-04.07.2013 akademia@grupatrop.pl Budowanie własnej Ścieżki Rozwoju i superwizja własnej pracy trenerskiej (GPS) Siedziba Grupy TROP* 15-16.07.2013 akademia@grupatrop.pl KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY?
 • 10. Maj 2013 Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera (EFS) Józefów k/Warszawy od 19.07.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl Program Start-Up Siedziba Grupy TROP* od 01.08.2013 akademia@grupatrop.pl Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera (EFS) Józefów k/Warszawy od 19.08.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl Działania twórcze jako narzędzie pracy trenera (EFS) Józefów k/Warszawy od 23.08.2013 szkoleniaefs@grupatrop.pl Szkoła Coachów II Stopnia Siedziba Grupy TROP* od 28.09.2013 akademia@grupatrop.pl Szkoła Umiejętności Psychologicznych Lidera Organizacji Przyszłości Siedziba Grupy TROP* od 26.10.2013 akademia@grupatrop.pl Szkoła Moderatorów Action Learning Siedziba Grupy TROP* jesień 2013 akademia@grupatrop.pl KALENDARIUM GRUPY TROP – CO? GDZIE? KIEDY? CIĄG DALSZY *Siedziba Grupy TROP ul. Pożaryskiego 69, Warszawa
 • 11. Maj 2013 Spotkania w ramach SWATa odbywają się już w wielu miejscach w Polsce: w Poznaniu, w Bydgoszczy, i w Warszawie. W maju odbyło się też pierwsze spotkanie SWAT w Łodzi. Podczas spotkań poruszane są bardzo różnorodne tematy: w Bydgoszczy działają trenerzy wraz ze swoimi dziećmi i dla dzieci, w Warszawie rozmawialiśmy o partnerstwach lokalnych jako ciekawym obszarze dla działań trenerskich a w Poznaniu najbliższe spotkanie poświęcone będzie radości... Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco umieszczamy informacje o wydarzeniach, refleksje uczestników po spotkaniach SWAT i wiele ciekawych informacji ze świata trenerskiego. Co za nami? 21 maja IV spotkanie SWAT w Bydgoszczy – organizator: Karol Rakoniewski, karol@rakoniewski.pl 27 maja I spotkanie SWAT w Łodzi – organizator: Anna Łazicka, inspirosa.anna.lazicka@gmail.com Kalendarium najbliższych spotkań SWAT: Co? Gdzie? Kiedy? Temat Organizator IV spotkanie SWAT Poznań Stary Młynek ul. Żydowska 9 29 maja godz. 19:00 Jak wyzwalać pozytywną energię w sobie i w innych Małgosia Kruszewska gotinplus@gmail.com Spotkanie SWAT Warszawa-Anin ul. Pożaryskiego 69 12 czerwca godz. 17:30 Spotkanie z Jacem Jakubowskim Monika Dziak dziakmonika7@gmial.com Dołącz do SWATa na Facebooku (kliknij) CO SŁYCHAĆ W SWAT
 • 12. Maj 2013 Marietta Banach Koordynator Kierunków Trener, Coach, Mediator Alicja Kulawik Koordynator Kierunku Lider i Moderator zmiany oraz Konwersatoriów Blended Learning Justyna Zacharuk Trener, coach, konsultant w dziale Zmiana i Rozwój – projekty dla firm Beata Borkowska-Ślósarska Trener, coach, mediator, kierownik w programie trenerskim dotowanym z EFS Sonia Jakubowska Trener, konsultant w dziale Zmiana i Rozwój, koordynator Centrum Certyfikacji, specjalista ds. rekrutacji Maciek Trawka Specjalista ds. IT, programista strony internetowej, redaktor i edytor materiałów TROP Zapraszamy do kontaktu i współpracy: biuro@grupatrop.pl 22 615 28 91 TROPLETTER PRZYGOTOWALI