SlideShare a Scribd company logo
‫יודנראט‬
‫אפשרית‬ ‫בלתי‬ ‫במציאות‬ ‫הנהגה‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬
‫ברבים‬:‫יודנראטים‬,judenrate/
‫היהודיות‬ ‫בקהילות‬ ‫הגרמנים‬ ‫בפקודת‬ ‫שקמו‬ ‫מועצות‬
‫באירופה‬ ‫הכיבוש‬ ‫בשטחי‬.
‫הוראת‬ ‫לפי‬‫רינהרד‬‫היידריך‬‫מיום‬21/9/39‫באגרת‬
‫הבזק‬.
."‫מועצת‬ ‫להקים‬ ‫יש‬ ‫יהודית‬ ‫קהילה‬ ‫בכל‬-‫יהודית‬ ‫זקנים‬,
‫מאישים‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫תורכב‬ ‫אשר‬
‫שנותרו‬ ‫והרבנים‬ ‫סמכותיים‬.‫מועצת‬-‫עד‬ ‫תמנה‬ ‫הזקנים‬
24‫יהודים‬ ‫גברים‬(‫לגודל‬ ‫בהתאם‬
‫היהודית‬ ‫הקהילה‬.)‫האחריות‬ ‫במלוא‬ ‫תישא‬ ‫היא‬
‫זו‬ ‫מלה‬ ‫שבמשמעות‬,‫מדויק‬ ‫לביצוע‬,‫לוח‬ ‫ולפי‬
‫הזמנים‬,‫ויינתנו‬ ‫שניתנו‬ ‫ההוראות‬ ‫כל‬ ‫של‬"
‫הבזק‬ ‫אגרת‬ ‫תוכן‬ ‫פי‬ ‫על‬:
‫לביצוען‬ ‫ואחריות‬ ‫הגרמנים‬ ‫הוראות‬ ‫מילוי‬
‫הגטו‬ ‫תחומי‬ ‫אל‬ ‫היהודים‬ ‫להעברת‬ ‫אחריות‬
‫ע‬ ‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫רשימות‬ ‫עריכת‬"‫מין‬ ‫פ‬,‫גיל‬,
‫מקצוע‬.
‫כפייה‬ ‫לעבודת‬ ‫אנשים‬ ‫גיוס‬.
‫הגרמנים‬ ‫לידי‬ ‫ומסירתן‬ ‫דירות‬ ‫פינוי‬
‫ערך‬ ‫חפצי‬ ‫והחרמת‬ ‫קנסות‬ ‫תשלום‬
‫הגטו‬ ‫לאכלוס‬ ‫אחראים‬
‫שיטורי‬ ‫גוף‬ ‫הקמת‬-‫היהודית‬ ‫המשטרה‬–‫שמירת‬
‫הציבורי‬ ‫הסדר‬,‫הברחות‬ ‫מניעת‬.
‫עבודה‬ ‫למחנות‬ ‫עובדים‬ ‫אספקת‬
‫הגטאות‬ ‫לבידוד‬ ‫הגרמנית‬ ‫המדיניות‬ ‫לנוכח‬,‫התקיים‬ ‫לא‬
‫השונים‬ ‫היודנראט‬ ‫ראשי‬ ‫בין‬ ‫רשמי‬ ‫קשר‬.‫זאת‬ ‫למרות‬
‫רוב‬‫היודנראטים‬‫דומה‬ ‫באופן‬ ‫פעלו‬:
‫לסעד‬ ‫מחלקות‬ ‫הוקמו‬,‫הדדית‬ ‫עזרה‬,‫תברואה‬,‫חינוך‬,
‫תרבות‬,‫תעסוקה‬,‫משפטית‬ ‫מערכת‬,‫ועוד‬ ‫תברואה‬.
‫מנהיגים‬ ‫של‬ ‫מזרחה‬ ‫בריחה‬ ‫החלה‬ ‫הגרמנים‬ ‫פלישת‬ ‫עם‬,
‫פולטיקאים‬‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫חברי‬.
‫מכך‬ ‫כתוצאה‬,‫ביותר‬ ‫הקשות‬ ‫בשעותיהן‬ ‫פולין‬ ‫קהילות‬,
‫וראשי‬ ‫המקצועית‬ ‫המסורתית‬ ‫ההנהגה‬ ‫ללא‬ ‫נותרו‬
‫הבינוני‬ ‫הדרג‬ ‫מן‬ ‫הגיעו‬ ‫היודנראט‬.
‫וככלל‬ ‫הכיבוש‬ ‫ארצות‬ ‫בכל‬ ‫אחידה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫מציאות‬
‫ציבור‬ ‫אישי‬ ‫שירתו‬ ‫ביודנראט‬,‫עסקנים‬ ‫רבנים‬
‫להכליל‬ ‫שניתן‬ ‫ככל‬,‫את‬ ‫למלא‬ ‫היודנראט‬ ‫ראשי‬ ‫ניסו‬
‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫היהודיות‬ ‫ההנהגות‬ ‫של‬ ‫המסורתי‬ ‫התפקיד‬
‫ההיסטוריה‬:
‫להביא‬‫להשרדותן‬‫היהודיות‬ ‫הקהילות‬ ‫של‬
‫סבלן‬ ‫על‬ ‫להקל‬:‫מזון‬ ‫להשיג‬,‫תרופות‬,‫תעסוקה‬
‫הקהילות‬ ‫של‬ ‫יכולתן‬ ‫לבין‬ ‫הגרמנים‬ ‫דרישות‬ ‫בין‬ ‫לתווך‬
‫אלה‬ ‫דרישות‬ ‫לספק‬.
‫שונות‬ ‫היו‬ ‫הגרמנים‬ ‫מטרות‬....
‫אירופה‬ ‫יהודי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לרצוח‬ ‫הגרמנים‬ ‫מהחלטת‬ ‫החל‬
(‫סתיו‬1941),‫נדרשו‬‫היודנראטים‬‫יומיות‬ ‫מכסות‬ ‫לספק‬
‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫של‬"‫מזרח‬"‫עד‬ ‫הגטו‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫לדילול‬
‫של‬ ‫הסופי‬ ‫לחיסולו‬‫הגטו‬.‫הגרמנים‬‫במדיניות‬ ‫נקטו‬
‫עבודה‬ ‫למחנות‬ ‫המשלוחים‬ ‫יעד‬ ‫את‬ ‫והציגו‬ ‫הטעיה‬
‫במזרח‬.
‫את‬ ‫ולספק‬ ‫הגרמנים‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫האם‬
‫המכסות‬?
‫אדם‬‫צ‬'‫רניאקוב‬,‫יו‬"‫היודנראט‬ ‫ר‬‫בוארשה‬,‫יד‬ ‫לתת‬ ‫סירב‬
‫וב‬ ‫לגירוש‬ ‫יהודים‬ ‫ללכידת‬-23‫ביולי‬1942‫אחר‬ ‫בארבע‬-
‫התאבד‬ ‫הצהריים‬.‫לפי‬‫גירסה‬‫פתק‬ ‫שולחנו‬ ‫על‬ ‫נמצא‬ ‫אחת‬
‫לאשתו‬ ‫מיועד‬,‫נאמר‬ ‫ובו‬:'‫ידי‬ ‫במו‬ ‫להרוג‬ ‫ממני‬ ‫תובעים‬
‫עמי‬ ‫מבני‬ ‫ילדים‬.‫המוות‬ ‫זולת‬ ‫דבר‬ ‫נותר‬ ‫לא‬'.‫התפרש‬ ‫מותו‬
‫הגבול‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫מוכן‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫למחאה‬ ‫כביטוי‬
‫יהודים‬ ‫הסגרת‬ ‫ובין‬ ‫בגטו‬ ‫הפעילות‬ ‫שבין‬.
https://www.youtube.com/watch?v=2GphW
JqT_hk
‫היו‬ ‫של‬ ‫להורג‬ ‫להוצאתו‬ ‫יוביל‬ ‫סירוב‬"‫ובמקומו‬ ‫ר‬
‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫ואין‬ ‫המכסה‬ ‫את‬ ‫שיספק‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫ימונה‬
‫נכונים‬ ‫ששיקוליו‬ ‫ראוי‬ ‫אדם‬ ‫יהיה‬.
‫המכסה‬ ‫תסופק‬ ‫לא‬ ‫אם‬,‫מספר‬ ‫ויחטפו‬ ‫הגרמנים‬ ‫יכנסו‬
‫ברורים‬ ‫קריטריונים‬ ‫ללא‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫רב‬.
‫ע‬ ‫המכסה‬ ‫אספקת‬"‫פתח‬ ‫פותחת‬ ‫היודנראט‬ ‫י‬
‫הנשלחים‬ ‫מספר‬ ‫להפחתת‬ ‫להתמקחות‬.
‫נשלחים‬ ‫לבחור‬ ‫ליודנראט‬ ‫תאפשר‬ ‫נשלחים‬ ‫אספקת‬
‫באופן‬‫מושכל‬:‫חולים‬,‫זקנים‬....
https://www.youtube.com/watch?v=-
edRknZ5Frg
‫יודנראט‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫גורלם‬‫במז‬'
‫אירופה‬
‫מוחלטים‬ ‫מספרים‬‫אחוזים‬
‫התפקיד‬ ‫על‬ ‫ויתרו‬212.9
‫נאסרו‬ ‫או‬ ‫הוצאו‬131.8
‫הגירושים‬ ‫לפני‬ ‫נרצחו‬‫להשמדה‬18225.3
‫הגירוש‬ ‫במהלך‬ ‫נרצחו‬38353.2
‫התאבדו‬91.2
‫טבעי‬ ‫מוות‬ ‫מתו‬263.6
‫בחיים‬ ‫נשארו‬8612.0
‫יו‬ ‫התנהגות‬"‫הראשונים‬ ‫ר‬(‫דור‬
‫ראשון‬)
‫מספרים‬‫אחוזים‬
‫סייעו‬,‫גזרות‬ ‫למלא‬ ‫סירבו‬
‫כלכליות‬,‫אקציות‬ ‫מפני‬ ‫הזהירו‬
4530.9
‫אי‬ ‫בגלל‬ ‫התפקיד‬ ‫על‬ ‫ויתרו‬
‫המדיניות‬ ‫עם‬ ‫השלמה‬
117.5
‫הגרמנים‬ ‫בידי‬ ‫סולקו‬2617.9
‫התאבדו‬53.4
‫המחתרת‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫קיימו‬21.3
‫לקהילה‬ ‫סייעו‬,‫למלא‬ ‫סירבו‬
‫כלכליות‬ ‫פקודות‬,‫הזהירו‬
‫מאקציה‬
1615.8
‫אי‬ ‫בגלל‬ ‫התפקיד‬ ‫על‬ ‫ויתרו‬
‫למדיניות‬ ‫הסכמה‬
43.9
‫אי‬ ‫לנוכח‬ ‫הגרמנים‬ ‫בידי‬ ‫סולקו‬
‫שת‬"‫פ‬
87.9
‫בני‬ ‫למסור‬ ‫סירוב‬ ‫בשל‬ ‫נרצחו‬
‫אדם‬
22.0
‫התאבדו‬11.0
‫מחתרת‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫קיימו‬11.0
הסטוריה  יודנראט
‫בסקי‬‫רומקו‬,‫חיים‬ ‫כי‬‫ד‬‫ר‬‫מ‬(1944-1877)‫ב‬‫יוש‬-
‫בגטו‬ ‫רט‬‫דנ‬‫היו‬ ‫ראש‬‫דז‬‫לו‬'.‫בסקי‬‫רומקו‬‫ד‬‫ל‬‫ו‬‫נ‬
‫אילינו‬ ‫ר‬‫כפ‬‫ב‬.‫השתקע‬ ‫ר‬‫צעי‬ ‫בגיל‬‫דז‬‫בלו‬,'
‫צלחה‬‫ה‬ ‫בלי‬ ‫ך‬‫א‬ ‫ר‬‫במסח‬ ‫כוחו‬ ‫את‬ ‫ניסה‬,‫והיה‬
‫ר‬‫זוט‬ ‫רי‬‫בו‬‫צי‬ ‫לעסקן‬.‫ץ‬‫ר‬‫מ‬ ‫גילה‬ ‫אלה‬ ‫עיסוקים‬‫ב‬
‫כלה‬‫הש‬ ‫ר‬‫מחוס‬ ‫היותו‬ ‫רות‬‫למ‬.‫היה‬ ‫ר‬‫מספ‬ ‫שנים‬
‫בית‬ ‫מנהל‬-‫די‬‫יהו‬ ‫יתומים‬‫בק‬‫בהלנו‬,‫ריה‬‫ב‬‫ר‬‫פ‬‫ב‬
‫של‬ ‫צפוניים‬‫ה‬‫דז‬‫לו‬'.‫בשנת‬1937‫להנהלת‬ ‫ר‬‫בח‬‫נ‬
‫דז‬‫בלו‬ ‫דית‬‫היהו‬ ‫הקהילה‬'‫מפלגת‬ ‫מטעם‬
‫ליים‬‫ל‬‫כ‬‫ה‬ ‫ציונים‬‫ה‬,‫מפלגתו‬ ‫עם‬ ‫ך‬‫כס‬‫הסת‬ ‫ך‬‫א‬,
‫ר‬‫ב‬‫ח‬ ‫להיות‬ ‫ך‬‫והמשי‬ ‫רותה‬‫מ‬ ‫את‬ ‫בל‬‫לק‬ ‫ב‬‫ר‬‫סי‬
‫שולחיו‬ ‫של‬ ‫צונם‬‫ר‬‫ל‬ ‫ד‬‫בניגו‬ ‫הקהילה‬ ‫הנהלת‬.
‫לודז‬ ‫כיבוש‬ ‫עם‬'‫בה‬ ‫פוזרו‬ ‫הגרמנים‬ ‫בידי‬,‫כבשאר‬
‫בפולין‬ ‫המקומות‬,‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ‫מוסדות‬,
‫יודנרט‬ ‫הכובשים‬ ‫הקימו‬ ‫ובמקומם‬(‫בלודז‬'‫שמו‬ ‫היה‬
‫אלטסטנרט‬.‫ב‬-13‫באוקטובר‬1939‫השלטונות‬ ‫מינו‬
‫את‬‫רומקובסקי‬‫לתפקיד‬'‫היהודים‬ ‫זקן‬',‫כינויו‬
‫יושב‬ ‫של‬ ‫הרשמי‬-‫היודנרט‬ ‫ראש‬‫בלודז‬'.‫זה‬ ‫בתפקיד‬
‫הגטו‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫זמן‬ ‫כול‬ ‫נשאר‬‫בלודז‬,'‫לחיסולו‬ ‫עד‬
‫באוגוסט‬1944.‫ישירות‬ ‫כפוף‬ ‫והיה‬‫למינהל‬‫הגטו‬
‫הנס‬ ‫עמד‬ ‫שבראשו‬‫ביבוב‬.
‫העניקו‬ ‫הגרמניים‬ ‫השלטונות‬‫לרומקובסקי‬‫סמכויות‬
‫היום‬ ‫חיי‬ ‫בניהול‬ ‫הקשורים‬ ‫התחומים‬ ‫בכול‬ ‫נרחבות‬-‫יום‬
‫בגטו‬ ‫הכלואה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬,‫עבודה‬ ‫מפעלי‬ ‫ארגון‬ ‫כגון‬,
‫מזון‬ ‫חלוקת‬,‫תברואה‬ ‫שירותי‬,‫דיור‬,‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫מינוי‬
‫ועוד‬.‫היהודית‬ ‫המשטרה‬ ‫הועמדה‬ ‫לרשותו‬('‫שירות‬
‫הסדר‬'),‫בגטו‬ ‫הסדר‬ ‫על‬ ‫האחראית‬.‫עבודה‬ ‫מפעלי‬ ‫בארגון‬
‫ר‬ ‫גילה‬ ‫בגטו‬ ‫פנימיים‬ ‫חיים‬ ‫וניהול‬'‫ארגון‬ ‫וכושר‬ ‫רב‬ ‫מרץ‬
‫מרשים‬.‫ר‬ ‫ניצל‬ ‫זאת‬ ‫עם‬'‫שהעניק‬ ‫הסמכויות‬ ‫את‬ ‫במלואן‬
‫לו‬‫מינהל‬‫בניהול‬ ‫ציבור‬ ‫וגורמי‬ ‫אישים‬ ‫מלשתף‬ ‫ונמנע‬ ‫הגטו‬
‫בגטו‬ ‫הכלואה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫ענייני‬.‫חסרו‬ ‫לא‬ ‫בהתנהגותו‬
‫השלטון‬ ‫תאוות‬ ‫של‬ ‫גילויים‬.
הסטוריה  יודנראט
הסטוריה  יודנראט
הסטוריה  יודנראט
‫לרעב‬ ‫הגטו‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫בכך‬ ‫ודן‬..
‫רומקובסקי‬‫מפני‬ ‫הגטו‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫מטרה‬ ‫לעצמו‬ ‫שם‬
‫חיסולו‬.
‫ולא‬ ‫עובדות‬ ‫לידיים‬ ‫הזקוקים‬ ‫שהגרמנים‬ ‫האמין‬
‫הגרמנית‬ ‫המלחמה‬ ‫לתעשיית‬ ‫התורם‬ ‫יצרני‬ ‫גטו‬ ‫יחסלו‬.
‫הרבים‬ ‫במפעלים‬ ‫לעבודות‬ ‫הגטו‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫גייס‬
‫בגטו‬ ‫שהקים‬
https://www.youtube.com/watch?v=hssoR
m-Q8FA
.‫בסוף‬1941,‫בחלמנו‬ ‫השמדה‬ ‫מחנה‬ ‫של‬ ‫הקמתו‬ ‫עם‬,‫כפו‬
‫על‬ ‫הגרמניים‬ ‫השלטונות‬‫רומקובסקי‬‫חלק‬ ‫הוצאת‬ ‫את‬ ‫לארגן‬
‫הגטו‬ ‫מן‬ ‫מהאוכלוסייה‬,‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫יישובה‬ ‫לשם‬ ‫כביכול‬.
‫בגטו‬ ‫ידוע‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אף‬,‫לא‬ ‫וגם‬‫לרומקובסקי‬,‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬
‫השמדה‬ ‫מחנה‬,‫הכרוכות‬ ‫הסכנות‬ ‫של‬ ‫ההרגשה‬ ‫מאיש‬ ‫נעלמה‬ ‫לא‬
‫בגירוש‬.‫רומקובסקי‬‫להקטין‬ ‫הגרמנים‬ ‫אצל‬ ‫לפעול‬ ‫לשווא‬ ‫ניסה‬
‫המגורשים‬ ‫מספר‬ ‫את‬.‫ינואר‬ ‫בחודשים‬-‫מאי‬1942‫מן‬ ‫הוצאו‬
‫הגטו‬55,000‫יהודים‬,‫נרצחו‬ ‫חלמנו‬ ‫ההשמדה‬ ‫למחנה‬ ‫הועברו‬.
‫רומקובסקי‬‫ומנגנון‬‫האלטסטנרט‬‫שבניהולו‬,‫שבידיהם‬ ‫אלה‬ ‫היו‬
‫לא‬ ‫ומי‬ ‫יגורש‬ ‫מי‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫הגרמנים‬ ‫השאירו‬‫ישאר‬‫לעת‬
‫עתה‬...‫עד‬ ‫נמשכו‬ ‫הגירושים‬‫לחסול‬‫הגטו‬.
‫ה‬ ‫הגיון‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫היצרני‬ ‫גטו‬"‫הם‬ ‫הנשלחים‬:
‫הגטו‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫יכולים‬ ‫שאינם‬ ‫אלה‬
‫עבודתם‬ ‫בכושר‬:
‫תינוקות‬,‫ילדים‬,‫חולים‬,‫זקנים‬.

...‫ל‬ ‫ע‬‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬.‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ד‬–‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬.
‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬.‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬
‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ו‬.‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬,‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ש‬,‫ן‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫י‬
‫ח‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ל‬.‫ן‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ץ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ב‬" :‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫א‬,‫ם‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬!
–‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬‫ת‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬,‫ם‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬( " . . .‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ב‬
‫ף‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ה‬. . . )‫ן‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ף‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬
‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬,‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ו‬–"‫ו‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫נ‬. "‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ה‬" :‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ה‬
‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬?"‫ם‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫א‬
‫ל‬ ‫ע‬—‫ה‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬"‫ו‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬"‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬"‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬?"‫ו‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ג‬ ‫ה‬,‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬
‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬,‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ל‬,‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬
‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬.‫ם‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬,‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬
‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ק‬ ‫ל‬,‫ף‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫ב‬!‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬
‫ח‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬,‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ח‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ג‬. . .
(‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫י‬)
‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ל‬.‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ג‬,‫ם‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬
‫ם‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ו‬.‫ן‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬,‫ם‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ל‬.‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫נ‬
‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ל‬.‫ה‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬,‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫נ‬.‫ל‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ר‬
‫ע‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫צ‬,‫ד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ר‬–‫ל‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ב‬
‫מ‬-9‫ד‬ ‫ע‬1 0.‫י‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬.‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬–‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬
‫ל‬ ‫י‬ ‫ג‬1 0.‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬.
‫ת‬ ‫פ‬ ‫ח‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ש‬.‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬,
‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫א‬,‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬,‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫א‬" :‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬
‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬. "‫ד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬
‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ה‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬.‫ת‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬
‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מ‬,‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מ‬.
‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ה‬,‫ל‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ש‬,‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬
‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬-‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ה‬. . .

הסטוריה  יודנראט
. . "‫ם‬‫י‬‫י‬‫ח‬‫י‬‫ק‬‫ס‬‫ב‬ ‫ו‬‫ק‬‫מ‬‫ו‬‫ר‬‫ו‬‫י‬‫י‬‫ח‬‫ל‬ ‫ץ‬‫ק‬ ‫ם‬‫ש‬ ‫ו‬‫נ‬‫י‬‫א‬,‫ך‬ ‫י‬‫ש‬‫מ‬‫מ‬ ‫א‬‫ו‬‫ה‬
‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ח‬‫ל‬,‫ע‬‫נ‬‫כ‬ ‫ו‬‫ש‬‫מ‬‫ת‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ע‬‫צ‬‫מ‬‫א‬‫ב‬ ‫ש‬‫ם‬‫י‬‫ל‬‫ו‬‫ח‬‫ה‬,‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ק‬‫ז‬‫ה‬‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ט‬‫ק‬‫ה‬‫ו‬
‫ם‬‫י‬‫א‬‫י‬‫ר‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ל‬‫י‬‫צ‬‫ה‬‫ל‬ ‫ו‬‫ח‬‫ו‬‫כ‬ ‫ב‬,‫ה‬‫ד‬ ‫ו‬‫ב‬ ‫ע‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬ ‫י‬‫ש‬‫כ‬ ‫ה‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ק‬‫ז‬‫ח‬‫ה‬.‫א‬‫ו‬‫ה‬
‫ו‬‫ב‬ ‫ש‬ ‫ן‬‫ו‬‫ב‬ ‫ש‬‫ח‬ ‫ה‬‫ש‬‫ו‬‫ע‬‫ת‬‫ו‬‫ד‬ ‫ר‬ ‫ש‬‫ה‬‫ה‬‫ת‬‫פ‬‫ר‬ ‫ו‬‫ג‬ ‫ה‬‫ר‬ ‫ט‬‫מ‬‫ל‬ ‫ת‬‫כ‬ ‫פ‬‫ו‬‫ה‬ ‫ה‬‫מ‬‫כ‬ ‫ל‬‫ש‬,
‫ע‬‫נ‬‫מ‬‫נ‬ ‫י‬‫ת‬‫ל‬‫ב‬ ‫ה‬ ‫י‬‫ע‬‫צ‬‫מ‬‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬ ‫ח‬‫א‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ם‬‫ת‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬‫ה‬‫ו‬.‫ן‬‫ו‬‫ב‬ ‫ש‬‫ח‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫כ‬ ‫ז‬‫ב‬ ‫ש‬ ‫ה‬‫א‬‫ר‬ ‫נ‬
‫ה‬‫ז‬‫ה‬,‫ז‬‫ד‬ ‫ו‬‫ל‬ ‫ו‬‫ט‬‫ג‬'‫ב‬ ‫ו‬‫ל‬‫ת‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ד‬ ‫מ‬‫ו‬‫ע‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ד‬ ‫ע‬‫ש‬ ‫ד‬ ‫י‬‫ח‬‫י‬‫ה‬ ‫ו‬‫ט‬‫ג‬‫ה‬ ‫א‬‫ו‬‫ה‬-2
‫ט‬‫ס‬‫ו‬‫ג‬‫ו‬‫א‬‫ב‬1944,‫ק‬‫ח‬‫ר‬ ‫מ‬‫ב‬ ‫ב‬ ‫צ‬‫י‬‫נ‬ ‫י‬‫ט‬‫י‬‫י‬‫ב‬ ‫ו‬‫ס‬‫ה‬ ‫א‬‫ב‬ ‫צ‬‫ה‬‫ש‬‫כ‬120‫ק‬"‫מ‬.
‫ר‬ ‫מ‬‫ו‬‫ל‬ ‫ן‬‫ת‬‫י‬‫נ‬ ‫ם‬‫א‬‫ה‬‫י‬ ‫ק‬‫ס‬‫ב‬ ‫ו‬ ‫ק‬‫מ‬‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש‬‫ת‬‫א‬ ‫ל‬‫י‬‫צ‬‫ה‬‫ל‬ ‫י‬‫ד‬ ‫כ‬ ‫ו‬‫ת‬‫מ‬‫ש‬ ‫נ‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ב‬ ‫י‬‫ר‬ ‫ק‬‫מ‬
‫ו‬‫ט‬‫ג‬‫ה‬ ‫י‬‫י‬‫ח‬?
‫ר‬ ‫ש‬‫פ‬‫א‬ ‫ם‬‫א‬‫ה‬‫ר‬ ‫מ‬‫א‬‫ל‬‫ן‬‫ט‬‫ש‬‫ה‬ ‫ם‬‫ע‬ ‫ת‬‫י‬‫ר‬ ‫ב‬ ‫ת‬‫ר‬ ‫ו‬‫כ‬ ‫א‬‫ו‬‫ה‬‫ש‬?
‫א‬‫ש‬‫ו‬‫נ‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫מ‬‫א‬‫נ‬ ‫ה‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬,‫ב‬ ‫ר‬ ‫ס‬‫ל‬ ‫ם‬‫ה‬‫י‬‫ל‬‫ע‬ ‫ה‬‫י‬‫ה‬‫ש‬,‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ג‬‫ל‬ ‫ם‬‫ה‬‫י‬‫ל‬‫ע‬ ‫ה‬‫י‬‫ה‬‫ש‬
‫ת‬‫ו‬‫ד‬ ‫ג‬‫נ‬‫ת‬‫ה‬,‫ם‬‫ת‬‫ו‬‫א‬ ‫ו‬‫כ‬ ‫פ‬‫ה‬‫י‬ ‫א‬‫ל‬‫ש‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ל‬‫ב‬ ‫ו‬ ‫ם‬‫ת‬‫ו‬‫א‬ ‫ו‬‫ת‬‫י‬‫מ‬‫י‬‫ש‬ ‫ף‬ ‫י‬‫ד‬ ‫ע‬ ‫ה‬‫י‬‫ה‬‫ש‬
‫ה‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬‫פ‬ ‫י‬‫פ‬‫ת‬‫ש‬‫מ‬‫ל‬.
‫ו‬‫מ‬‫י‬‫ר‬ ‫פ‬‫ל‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬‫א‬ ‫י‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫ק‬‫ס‬‫ב‬ ‫ו‬‫ק‬‫מ‬‫ו‬‫ר‬‫ש‬"‫ה‬‫י‬ ‫ד‬ ‫ג‬‫ר‬ ‫ט‬‫ה‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬‫י‬ ‫א‬
‫ל‬‫י‬ ‫ע‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫א‬‫ו‬ ‫ה‬‫ש‬ ‫ו‬ ‫ט‬‫ג‬‫ה‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫י‬ ‫ד‬ ‫ג‬‫ר‬ ‫ט‬‫ה‬ ‫ת‬‫א‬‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬‫צ‬‫ע‬ ‫ל‬‫ש‬,‫א‬‫ל‬ ‫ן‬‫י‬‫ד‬ ‫ת‬‫י‬‫ב‬ ‫ם‬ ‫ו‬‫ש‬
‫ו‬‫ת‬‫ו‬‫א‬ ‫ת‬‫ו‬‫כ‬ ‫ז‬‫ל‬ ‫ל‬‫ו‬‫כ‬ ‫י‬ ‫ה‬‫י‬‫ה‬,‫י‬‫ר‬ ‫ס‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬‫ש‬‫י‬‫מ‬‫ב‬ ‫א‬‫ל‬ ‫ד‬ ‫ו‬‫ח‬‫י‬‫י‬‫ב‬. "
(‫ג‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ר‬,‫ץ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ע‬,‫מ‬ ‫ע‬'7 3)
‫ההיסטורי‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬?‫תיאר‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬
‫פרופ‬ ‫אותו‬'‫יהודה‬‫באואר‬‫אכזרי‬ ‫ועריץ‬ ‫שתלטן‬ ‫כזקן‬,‫שכמעט‬
‫יהודים‬ ‫רבבות‬ ‫להציל‬ ‫הצליח‬.‫ליד‬ ‫הרוסים‬ ‫נעצרו‬ ‫לו‬‫הוויסלה‬
"‫מאוד‬ ‫רבים‬ ‫יהודים‬ ‫משתחררים‬ ‫היו‬ ‫בגטו‬ ‫כי‬ ‫מאוד‬ ‫ייתכן‬
‫לסלקם‬ ‫מספיקים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שהגרמנים‬."‫הוא‬ ‫הזאת‬ ‫האפשרות‬ ‫על‬
‫מענה‬ ‫חסרת‬ ‫שאלה‬ ‫הציב‬" :‫ומשבחים‬ ‫מהללים‬ ‫היינו‬ ‫אז‬ ‫כלום‬
‫חיים‬ ‫את‬‫רומקובסקי‬‫יהודים‬ ‫אלף‬ ‫שישים‬ ‫של‬ ‫כמצילם‬?."‫אחרי‬
‫הגיעה‬ ‫דור‬ ‫שנות‬‫אונגר‬‫דומה‬ ‫למסקנה‬:‫את‬ ‫לשפוט‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬
‫רומקובסקי‬‫שהשליטו‬ ‫האבסורד‬ ‫מממלכת‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫והתנהגותו‬
‫הנאצים‬.‫הקורבן‬ ‫את‬ ‫האשמנו‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬,‫אנו‬ ‫היום‬ ‫אך‬
‫הנאשם‬ ‫הזאת‬ ‫בטרגדיה‬ ‫כי‬ ‫מבינים‬‫האמיתי‬‫הרוצח‬ ‫הוא‬,‫לא‬
‫הקורבן‬.
הסטוריה  יודנראט

More Related Content

What's hot

Auschwitz birkenau
Auschwitz birkenauAuschwitz birkenau
Auschwitz birkenau
annasz71
 
The nuremberg law powerpoint
The nuremberg law powerpointThe nuremberg law powerpoint
The nuremberg law powerpoint
dw101599
 
ЗУНР
ЗУНРЗУНР
Директорія УНР
Директорія УНРДиректорія УНР
Директорія УНР
Alina Lesychna
 
Holocausto
HolocaustoHolocausto
HOLOCAUSTO
HOLOCAUSTOHOLOCAUSTO
HOLOCAUSTO
zaida_
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
44ofir
 
голодомори різних часів в Україні
голодомори різних часів в Україніголодомори різних часів в Україні
голодомори різних часів в Україні
NataKvasha
 
Крим. …і реальність : інформаційний список літератури до Дня спротиву окупаці...
Крим. …і реальність : інформаційний список літератури до Дня спротиву окупаці...Крим. …і реальність : інформаційний список літератури до Дня спротиву окупаці...
Крим. …і реальність : інформаційний список літератури до Дня спротиву окупаці...
Дарницька Книгиня
 
Holocaust ppt
Holocaust pptHolocaust ppt
Holocaust ppt
sjnewborn
 
Чорнобиль – жива рана землі нашої
Чорнобиль – жива рана землі нашоїЧорнобиль – жива рана землі нашої
Чорнобиль – жива рана землі нашої
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Auschwitz Präsentation
Auschwitz  PräsentationAuschwitz  Präsentation
Auschwitz Präsentation
Robert Bobrek
 
The Holocaust Notes
The Holocaust NotesThe Holocaust Notes
The Holocaust Notes
MayanaJoseph
 
Союз Визволення України
Союз Визволення УкраїниСоюз Визволення України
Союз Визволення України
Repetiy
 
Holocaust & WWII ppt
Holocaust & WWII pptHolocaust & WWII ppt
Holocaust & WWII ppt
carneyh1
 
Україна на початку XX ст.
Україна на початку XX ст.Україна на початку XX ст.
Україна на початку XX ст.
lsandylenko
 
Auschwitz
AuschwitzAuschwitz
Auschwitz
lolaceituno
 
Stages of the Holocaust
Stages of the HolocaustStages of the Holocaust
Stages of the Holocaust
Dan McDowell
 
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
Carlos López
 
Concentration camps
Concentration campsConcentration camps
Concentration camps
Aditi Patel
 

What's hot (20)

Auschwitz birkenau
Auschwitz birkenauAuschwitz birkenau
Auschwitz birkenau
 
The nuremberg law powerpoint
The nuremberg law powerpointThe nuremberg law powerpoint
The nuremberg law powerpoint
 
ЗУНР
ЗУНРЗУНР
ЗУНР
 
Директорія УНР
Директорія УНРДиректорія УНР
Директорія УНР
 
Holocausto
HolocaustoHolocausto
Holocausto
 
HOLOCAUSTO
HOLOCAUSTOHOLOCAUSTO
HOLOCAUSTO
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
 
голодомори різних часів в Україні
голодомори різних часів в Україніголодомори різних часів в Україні
голодомори різних часів в Україні
 
Крим. …і реальність : інформаційний список літератури до Дня спротиву окупаці...
Крим. …і реальність : інформаційний список літератури до Дня спротиву окупаці...Крим. …і реальність : інформаційний список літератури до Дня спротиву окупаці...
Крим. …і реальність : інформаційний список літератури до Дня спротиву окупаці...
 
Holocaust ppt
Holocaust pptHolocaust ppt
Holocaust ppt
 
Чорнобиль – жива рана землі нашої
Чорнобиль – жива рана землі нашоїЧорнобиль – жива рана землі нашої
Чорнобиль – жива рана землі нашої
 
Auschwitz Präsentation
Auschwitz  PräsentationAuschwitz  Präsentation
Auschwitz Präsentation
 
The Holocaust Notes
The Holocaust NotesThe Holocaust Notes
The Holocaust Notes
 
Союз Визволення України
Союз Визволення УкраїниСоюз Визволення України
Союз Визволення України
 
Holocaust & WWII ppt
Holocaust & WWII pptHolocaust & WWII ppt
Holocaust & WWII ppt
 
Україна на початку XX ст.
Україна на початку XX ст.Україна на початку XX ст.
Україна на початку XX ст.
 
Auschwitz
AuschwitzAuschwitz
Auschwitz
 
Stages of the Holocaust
Stages of the HolocaustStages of the Holocaust
Stages of the Holocaust
 
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
 
Concentration camps
Concentration campsConcentration camps
Concentration camps
 

Similar to הסטוריה יודנראט

Eichmann trial
Eichmann trialEichmann trial
Eichmann trial
Yad Vashem
 
בהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעהבהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעה
chaymm
 
כבוד האדם וחירותו לאור ההלכה
כבוד האדם וחירותו לאור ההלכהכבוד האדם וחירותו לאור ההלכה
כבוד האדם וחירותו לאור ההלכה
rabbiod
 
נצחיות עם ישראל
 נצחיות עם ישראל נצחיות עם ישראל
נצחיות עם ישראל
safa brura
 
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאהחודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
רשת מתנסים קרית טבעון
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
Leonid Ledata
 
דיבור חדש גיליון 4
דיבור חדש  גיליון 4דיבור חדש  גיליון 4
דיבור חדש גיליון 4
Aviad Sheck
 
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
יהושע גלעד
 
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
יהושע גלעד
 
במבט בוחן
במבט בוחןבמבט בוחן
במבט בוחן
chaymm
 
חודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודים
חודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודיםחודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודים
חודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודים
Yad Vashem
 
מזכר 48
מזכר 48מזכר 48
מזכר 48
Merkaz
 
להסיר מסוה - בירור דברים
להסיר מסוה - בירור דבריםלהסיר מסוה - בירור דברים
להסיר מסוה - בירור דברים
chaymm
 
ktav17_.pdf
ktav17_.pdfktav17_.pdf
ktav17_.pdf
Leonid Ledata
 
Nuremberg crimes against humanity-peace (hebrew)
Nuremberg  crimes against humanity-peace (hebrew)Nuremberg  crimes against humanity-peace (hebrew)
Nuremberg crimes against humanity-peace (hebrew)
VogelDenise
 
גיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנהגיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנה
shiri sabag
 
2015 כתב העת על הדרך
2015 כתב העת על הדרך2015 כתב העת על הדרך
2015 כתב העת על הדרך
Lilach Yona
 
נבואות על הגלות
נבואות על הגלותנבואות על הגלות
נבואות על הגלות
safa brura
 
החברה והתרבות בעתיד
החברה והתרבות בעתידהחברה והתרבות בעתיד
החברה והתרבות בעתיד
Dudi Rosenberg
 

Similar to הסטוריה יודנראט (20)

Eichmann trial
Eichmann trialEichmann trial
Eichmann trial
 
בהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעהבהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעה
 
כבוד האדם וחירותו לאור ההלכה
כבוד האדם וחירותו לאור ההלכהכבוד האדם וחירותו לאור ההלכה
כבוד האדם וחירותו לאור ההלכה
 
נצחיות עם ישראל
 נצחיות עם ישראל נצחיות עם ישראל
נצחיות עם ישראל
 
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאהחודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
חודש ימי המוזיקה 2014 - התוכנית המלאה
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
 
דיבור חדש גיליון 4
דיבור חדש  גיליון 4דיבור חדש  גיליון 4
דיבור חדש גיליון 4
 
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
 
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
חכמת החיים של וורן באפט איש העסקים האגדי.
 
במבט בוחן
במבט בוחןבמבט בוחן
במבט בוחן
 
חודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודים
חודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודיםחודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודים
חודשי הכיבוש הראשונים בפולין והשפעתם על גורל היהודים
 
מזכר 48
מזכר 48מזכר 48
מזכר 48
 
להסיר מסוה - בירור דברים
להסיר מסוה - בירור דבריםלהסיר מסוה - בירור דברים
להסיר מסוה - בירור דברים
 
ktav17_.pdf
ktav17_.pdfktav17_.pdf
ktav17_.pdf
 
Nuremberg crimes against humanity-peace (hebrew)
Nuremberg  crimes against humanity-peace (hebrew)Nuremberg  crimes against humanity-peace (hebrew)
Nuremberg crimes against humanity-peace (hebrew)
 
גיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנהגיליון 94 - ראש השנה
גיליון 94 - ראש השנה
 
צדק חברתי ביהדות להקרנה - 15-11-11 - דב קולר
צדק חברתי ביהדות  להקרנה - 15-11-11 - דב קולרצדק חברתי ביהדות  להקרנה - 15-11-11 - דב קולר
צדק חברתי ביהדות להקרנה - 15-11-11 - דב קולר
 
2015 כתב העת על הדרך
2015 כתב העת על הדרך2015 כתב העת על הדרך
2015 כתב העת על הדרך
 
נבואות על הגלות
נבואות על הגלותנבואות על הגלות
נבואות על הגלות
 
החברה והתרבות בעתיד
החברה והתרבות בעתידהחברה והתרבות בעתיד
החברה והתרבות בעתיד
 

More from 44ofir

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
44ofir
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
44ofir
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
44ofir
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
44ofir
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
44ofir
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
44ofir
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
44ofir
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
44ofir
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
44ofir
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
44ofir
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
44ofir
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
44ofir
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
44ofir
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
44ofir
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
44ofir
 
זהויות9.4
זהויות9.4זהויות9.4
זהויות9.4
44ofir
 

More from 44ofir (20)

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
 
זהויות9.4
זהויות9.4זהויות9.4
זהויות9.4
 

הסטוריה יודנראט

 • 2. ‫ברבים‬:‫יודנראטים‬,judenrate/ ‫היהודיות‬ ‫בקהילות‬ ‫הגרמנים‬ ‫בפקודת‬ ‫שקמו‬ ‫מועצות‬ ‫באירופה‬ ‫הכיבוש‬ ‫בשטחי‬. ‫הוראת‬ ‫לפי‬‫רינהרד‬‫היידריך‬‫מיום‬21/9/39‫באגרת‬ ‫הבזק‬.
 • 3. ."‫מועצת‬ ‫להקים‬ ‫יש‬ ‫יהודית‬ ‫קהילה‬ ‫בכל‬-‫יהודית‬ ‫זקנים‬, ‫מאישים‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫תורכב‬ ‫אשר‬ ‫שנותרו‬ ‫והרבנים‬ ‫סמכותיים‬.‫מועצת‬-‫עד‬ ‫תמנה‬ ‫הזקנים‬ 24‫יהודים‬ ‫גברים‬(‫לגודל‬ ‫בהתאם‬ ‫היהודית‬ ‫הקהילה‬.)‫האחריות‬ ‫במלוא‬ ‫תישא‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫מלה‬ ‫שבמשמעות‬,‫מדויק‬ ‫לביצוע‬,‫לוח‬ ‫ולפי‬ ‫הזמנים‬,‫ויינתנו‬ ‫שניתנו‬ ‫ההוראות‬ ‫כל‬ ‫של‬"
 • 4. ‫הבזק‬ ‫אגרת‬ ‫תוכן‬ ‫פי‬ ‫על‬: ‫לביצוען‬ ‫ואחריות‬ ‫הגרמנים‬ ‫הוראות‬ ‫מילוי‬ ‫הגטו‬ ‫תחומי‬ ‫אל‬ ‫היהודים‬ ‫להעברת‬ ‫אחריות‬ ‫ע‬ ‫היהודית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫רשימות‬ ‫עריכת‬"‫מין‬ ‫פ‬,‫גיל‬, ‫מקצוע‬.
 • 5. ‫כפייה‬ ‫לעבודת‬ ‫אנשים‬ ‫גיוס‬. ‫הגרמנים‬ ‫לידי‬ ‫ומסירתן‬ ‫דירות‬ ‫פינוי‬ ‫ערך‬ ‫חפצי‬ ‫והחרמת‬ ‫קנסות‬ ‫תשלום‬
 • 6. ‫הגטו‬ ‫לאכלוס‬ ‫אחראים‬ ‫שיטורי‬ ‫גוף‬ ‫הקמת‬-‫היהודית‬ ‫המשטרה‬–‫שמירת‬ ‫הציבורי‬ ‫הסדר‬,‫הברחות‬ ‫מניעת‬. ‫עבודה‬ ‫למחנות‬ ‫עובדים‬ ‫אספקת‬
 • 7. ‫הגטאות‬ ‫לבידוד‬ ‫הגרמנית‬ ‫המדיניות‬ ‫לנוכח‬,‫התקיים‬ ‫לא‬ ‫השונים‬ ‫היודנראט‬ ‫ראשי‬ ‫בין‬ ‫רשמי‬ ‫קשר‬.‫זאת‬ ‫למרות‬ ‫רוב‬‫היודנראטים‬‫דומה‬ ‫באופן‬ ‫פעלו‬: ‫לסעד‬ ‫מחלקות‬ ‫הוקמו‬,‫הדדית‬ ‫עזרה‬,‫תברואה‬,‫חינוך‬, ‫תרבות‬,‫תעסוקה‬,‫משפטית‬ ‫מערכת‬,‫ועוד‬ ‫תברואה‬.
 • 8. ‫מנהיגים‬ ‫של‬ ‫מזרחה‬ ‫בריחה‬ ‫החלה‬ ‫הגרמנים‬ ‫פלישת‬ ‫עם‬, ‫פולטיקאים‬‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫חברי‬. ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬,‫ביותר‬ ‫הקשות‬ ‫בשעותיהן‬ ‫פולין‬ ‫קהילות‬, ‫וראשי‬ ‫המקצועית‬ ‫המסורתית‬ ‫ההנהגה‬ ‫ללא‬ ‫נותרו‬ ‫הבינוני‬ ‫הדרג‬ ‫מן‬ ‫הגיעו‬ ‫היודנראט‬. ‫וככלל‬ ‫הכיבוש‬ ‫ארצות‬ ‫בכל‬ ‫אחידה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫מציאות‬ ‫ציבור‬ ‫אישי‬ ‫שירתו‬ ‫ביודנראט‬,‫עסקנים‬ ‫רבנים‬
 • 9. ‫להכליל‬ ‫שניתן‬ ‫ככל‬,‫את‬ ‫למלא‬ ‫היודנראט‬ ‫ראשי‬ ‫ניסו‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫היהודיות‬ ‫ההנהגות‬ ‫של‬ ‫המסורתי‬ ‫התפקיד‬ ‫ההיסטוריה‬: ‫להביא‬‫להשרדותן‬‫היהודיות‬ ‫הקהילות‬ ‫של‬ ‫סבלן‬ ‫על‬ ‫להקל‬:‫מזון‬ ‫להשיג‬,‫תרופות‬,‫תעסוקה‬ ‫הקהילות‬ ‫של‬ ‫יכולתן‬ ‫לבין‬ ‫הגרמנים‬ ‫דרישות‬ ‫בין‬ ‫לתווך‬ ‫אלה‬ ‫דרישות‬ ‫לספק‬.
 • 11. ‫אירופה‬ ‫יהודי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לרצוח‬ ‫הגרמנים‬ ‫מהחלטת‬ ‫החל‬ (‫סתיו‬1941),‫נדרשו‬‫היודנראטים‬‫יומיות‬ ‫מכסות‬ ‫לספק‬ ‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫של‬"‫מזרח‬"‫עד‬ ‫הגטו‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫לדילול‬ ‫של‬ ‫הסופי‬ ‫לחיסולו‬‫הגטו‬.‫הגרמנים‬‫במדיניות‬ ‫נקטו‬ ‫עבודה‬ ‫למחנות‬ ‫המשלוחים‬ ‫יעד‬ ‫את‬ ‫והציגו‬ ‫הטעיה‬ ‫במזרח‬.
 • 12. ‫את‬ ‫ולספק‬ ‫הגרמנים‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫האם‬ ‫המכסות‬?
 • 13. ‫אדם‬‫צ‬'‫רניאקוב‬,‫יו‬"‫היודנראט‬ ‫ר‬‫בוארשה‬,‫יד‬ ‫לתת‬ ‫סירב‬ ‫וב‬ ‫לגירוש‬ ‫יהודים‬ ‫ללכידת‬-23‫ביולי‬1942‫אחר‬ ‫בארבע‬- ‫התאבד‬ ‫הצהריים‬.‫לפי‬‫גירסה‬‫פתק‬ ‫שולחנו‬ ‫על‬ ‫נמצא‬ ‫אחת‬ ‫לאשתו‬ ‫מיועד‬,‫נאמר‬ ‫ובו‬:'‫ידי‬ ‫במו‬ ‫להרוג‬ ‫ממני‬ ‫תובעים‬ ‫עמי‬ ‫מבני‬ ‫ילדים‬.‫המוות‬ ‫זולת‬ ‫דבר‬ ‫נותר‬ ‫לא‬'.‫התפרש‬ ‫מותו‬ ‫הגבול‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫מוכן‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫למחאה‬ ‫כביטוי‬ ‫יהודים‬ ‫הסגרת‬ ‫ובין‬ ‫בגטו‬ ‫הפעילות‬ ‫שבין‬.
 • 15. ‫היו‬ ‫של‬ ‫להורג‬ ‫להוצאתו‬ ‫יוביל‬ ‫סירוב‬"‫ובמקומו‬ ‫ר‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫ואין‬ ‫המכסה‬ ‫את‬ ‫שיספק‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫ימונה‬ ‫נכונים‬ ‫ששיקוליו‬ ‫ראוי‬ ‫אדם‬ ‫יהיה‬. ‫המכסה‬ ‫תסופק‬ ‫לא‬ ‫אם‬,‫מספר‬ ‫ויחטפו‬ ‫הגרמנים‬ ‫יכנסו‬ ‫ברורים‬ ‫קריטריונים‬ ‫ללא‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫רב‬. ‫ע‬ ‫המכסה‬ ‫אספקת‬"‫פתח‬ ‫פותחת‬ ‫היודנראט‬ ‫י‬ ‫הנשלחים‬ ‫מספר‬ ‫להפחתת‬ ‫להתמקחות‬. ‫נשלחים‬ ‫לבחור‬ ‫ליודנראט‬ ‫תאפשר‬ ‫נשלחים‬ ‫אספקת‬ ‫באופן‬‫מושכל‬:‫חולים‬,‫זקנים‬....
 • 17. ‫יודנראט‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫גורלם‬‫במז‬' ‫אירופה‬ ‫מוחלטים‬ ‫מספרים‬‫אחוזים‬ ‫התפקיד‬ ‫על‬ ‫ויתרו‬212.9 ‫נאסרו‬ ‫או‬ ‫הוצאו‬131.8 ‫הגירושים‬ ‫לפני‬ ‫נרצחו‬‫להשמדה‬18225.3 ‫הגירוש‬ ‫במהלך‬ ‫נרצחו‬38353.2 ‫התאבדו‬91.2 ‫טבעי‬ ‫מוות‬ ‫מתו‬263.6 ‫בחיים‬ ‫נשארו‬8612.0
 • 18. ‫יו‬ ‫התנהגות‬"‫הראשונים‬ ‫ר‬(‫דור‬ ‫ראשון‬) ‫מספרים‬‫אחוזים‬ ‫סייעו‬,‫גזרות‬ ‫למלא‬ ‫סירבו‬ ‫כלכליות‬,‫אקציות‬ ‫מפני‬ ‫הזהירו‬ 4530.9 ‫אי‬ ‫בגלל‬ ‫התפקיד‬ ‫על‬ ‫ויתרו‬ ‫המדיניות‬ ‫עם‬ ‫השלמה‬ 117.5 ‫הגרמנים‬ ‫בידי‬ ‫סולקו‬2617.9 ‫התאבדו‬53.4 ‫המחתרת‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫קיימו‬21.3
 • 19. ‫לקהילה‬ ‫סייעו‬,‫למלא‬ ‫סירבו‬ ‫כלכליות‬ ‫פקודות‬,‫הזהירו‬ ‫מאקציה‬ 1615.8 ‫אי‬ ‫בגלל‬ ‫התפקיד‬ ‫על‬ ‫ויתרו‬ ‫למדיניות‬ ‫הסכמה‬ 43.9 ‫אי‬ ‫לנוכח‬ ‫הגרמנים‬ ‫בידי‬ ‫סולקו‬ ‫שת‬"‫פ‬ 87.9 ‫בני‬ ‫למסור‬ ‫סירוב‬ ‫בשל‬ ‫נרצחו‬ ‫אדם‬ 22.0 ‫התאבדו‬11.0 ‫מחתרת‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫קיימו‬11.0
 • 21. ‫בסקי‬‫רומקו‬,‫חיים‬ ‫כי‬‫ד‬‫ר‬‫מ‬(1944-1877)‫ב‬‫יוש‬- ‫בגטו‬ ‫רט‬‫דנ‬‫היו‬ ‫ראש‬‫דז‬‫לו‬'.‫בסקי‬‫רומקו‬‫ד‬‫ל‬‫ו‬‫נ‬ ‫אילינו‬ ‫ר‬‫כפ‬‫ב‬.‫השתקע‬ ‫ר‬‫צעי‬ ‫בגיל‬‫דז‬‫בלו‬,' ‫צלחה‬‫ה‬ ‫בלי‬ ‫ך‬‫א‬ ‫ר‬‫במסח‬ ‫כוחו‬ ‫את‬ ‫ניסה‬,‫והיה‬ ‫ר‬‫זוט‬ ‫רי‬‫בו‬‫צי‬ ‫לעסקן‬.‫ץ‬‫ר‬‫מ‬ ‫גילה‬ ‫אלה‬ ‫עיסוקים‬‫ב‬ ‫כלה‬‫הש‬ ‫ר‬‫מחוס‬ ‫היותו‬ ‫רות‬‫למ‬.‫היה‬ ‫ר‬‫מספ‬ ‫שנים‬ ‫בית‬ ‫מנהל‬-‫די‬‫יהו‬ ‫יתומים‬‫בק‬‫בהלנו‬,‫ריה‬‫ב‬‫ר‬‫פ‬‫ב‬ ‫של‬ ‫צפוניים‬‫ה‬‫דז‬‫לו‬'.‫בשנת‬1937‫להנהלת‬ ‫ר‬‫בח‬‫נ‬ ‫דז‬‫בלו‬ ‫דית‬‫היהו‬ ‫הקהילה‬'‫מפלגת‬ ‫מטעם‬ ‫ליים‬‫ל‬‫כ‬‫ה‬ ‫ציונים‬‫ה‬,‫מפלגתו‬ ‫עם‬ ‫ך‬‫כס‬‫הסת‬ ‫ך‬‫א‬, ‫ר‬‫ב‬‫ח‬ ‫להיות‬ ‫ך‬‫והמשי‬ ‫רותה‬‫מ‬ ‫את‬ ‫בל‬‫לק‬ ‫ב‬‫ר‬‫סי‬ ‫שולחיו‬ ‫של‬ ‫צונם‬‫ר‬‫ל‬ ‫ד‬‫בניגו‬ ‫הקהילה‬ ‫הנהלת‬.
 • 22. ‫לודז‬ ‫כיבוש‬ ‫עם‬'‫בה‬ ‫פוזרו‬ ‫הגרמנים‬ ‫בידי‬,‫כבשאר‬ ‫בפולין‬ ‫המקומות‬,‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ‫מוסדות‬, ‫יודנרט‬ ‫הכובשים‬ ‫הקימו‬ ‫ובמקומם‬(‫בלודז‬'‫שמו‬ ‫היה‬ ‫אלטסטנרט‬.‫ב‬-13‫באוקטובר‬1939‫השלטונות‬ ‫מינו‬ ‫את‬‫רומקובסקי‬‫לתפקיד‬'‫היהודים‬ ‫זקן‬',‫כינויו‬ ‫יושב‬ ‫של‬ ‫הרשמי‬-‫היודנרט‬ ‫ראש‬‫בלודז‬'.‫זה‬ ‫בתפקיד‬ ‫הגטו‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫זמן‬ ‫כול‬ ‫נשאר‬‫בלודז‬,'‫לחיסולו‬ ‫עד‬ ‫באוגוסט‬1944.‫ישירות‬ ‫כפוף‬ ‫והיה‬‫למינהל‬‫הגטו‬ ‫הנס‬ ‫עמד‬ ‫שבראשו‬‫ביבוב‬.
 • 23. ‫העניקו‬ ‫הגרמניים‬ ‫השלטונות‬‫לרומקובסקי‬‫סמכויות‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ ‫בניהול‬ ‫הקשורים‬ ‫התחומים‬ ‫בכול‬ ‫נרחבות‬-‫יום‬ ‫בגטו‬ ‫הכלואה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬,‫עבודה‬ ‫מפעלי‬ ‫ארגון‬ ‫כגון‬, ‫מזון‬ ‫חלוקת‬,‫תברואה‬ ‫שירותי‬,‫דיור‬,‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫מינוי‬ ‫ועוד‬.‫היהודית‬ ‫המשטרה‬ ‫הועמדה‬ ‫לרשותו‬('‫שירות‬ ‫הסדר‬'),‫בגטו‬ ‫הסדר‬ ‫על‬ ‫האחראית‬.‫עבודה‬ ‫מפעלי‬ ‫בארגון‬ ‫ר‬ ‫גילה‬ ‫בגטו‬ ‫פנימיים‬ ‫חיים‬ ‫וניהול‬'‫ארגון‬ ‫וכושר‬ ‫רב‬ ‫מרץ‬ ‫מרשים‬.‫ר‬ ‫ניצל‬ ‫זאת‬ ‫עם‬'‫שהעניק‬ ‫הסמכויות‬ ‫את‬ ‫במלואן‬ ‫לו‬‫מינהל‬‫בניהול‬ ‫ציבור‬ ‫וגורמי‬ ‫אישים‬ ‫מלשתף‬ ‫ונמנע‬ ‫הגטו‬ ‫בגטו‬ ‫הכלואה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫ענייני‬.‫חסרו‬ ‫לא‬ ‫בהתנהגותו‬ ‫השלטון‬ ‫תאוות‬ ‫של‬ ‫גילויים‬.
 • 27. ‫לרעב‬ ‫הגטו‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫בכך‬ ‫ודן‬..
 • 28. ‫רומקובסקי‬‫מפני‬ ‫הגטו‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫מטרה‬ ‫לעצמו‬ ‫שם‬ ‫חיסולו‬. ‫ולא‬ ‫עובדות‬ ‫לידיים‬ ‫הזקוקים‬ ‫שהגרמנים‬ ‫האמין‬ ‫הגרמנית‬ ‫המלחמה‬ ‫לתעשיית‬ ‫התורם‬ ‫יצרני‬ ‫גטו‬ ‫יחסלו‬. ‫הרבים‬ ‫במפעלים‬ ‫לעבודות‬ ‫הגטו‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫גייס‬ ‫בגטו‬ ‫שהקים‬ https://www.youtube.com/watch?v=hssoR m-Q8FA
 • 29. .‫בסוף‬1941,‫בחלמנו‬ ‫השמדה‬ ‫מחנה‬ ‫של‬ ‫הקמתו‬ ‫עם‬,‫כפו‬ ‫על‬ ‫הגרמניים‬ ‫השלטונות‬‫רומקובסקי‬‫חלק‬ ‫הוצאת‬ ‫את‬ ‫לארגן‬ ‫הגטו‬ ‫מן‬ ‫מהאוכלוסייה‬,‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫יישובה‬ ‫לשם‬ ‫כביכול‬. ‫בגטו‬ ‫ידוע‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אף‬,‫לא‬ ‫וגם‬‫לרומקובסקי‬,‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫השמדה‬ ‫מחנה‬,‫הכרוכות‬ ‫הסכנות‬ ‫של‬ ‫ההרגשה‬ ‫מאיש‬ ‫נעלמה‬ ‫לא‬ ‫בגירוש‬.‫רומקובסקי‬‫להקטין‬ ‫הגרמנים‬ ‫אצל‬ ‫לפעול‬ ‫לשווא‬ ‫ניסה‬ ‫המגורשים‬ ‫מספר‬ ‫את‬.‫ינואר‬ ‫בחודשים‬-‫מאי‬1942‫מן‬ ‫הוצאו‬ ‫הגטו‬55,000‫יהודים‬,‫נרצחו‬ ‫חלמנו‬ ‫ההשמדה‬ ‫למחנה‬ ‫הועברו‬. ‫רומקובסקי‬‫ומנגנון‬‫האלטסטנרט‬‫שבניהולו‬,‫שבידיהם‬ ‫אלה‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫ומי‬ ‫יגורש‬ ‫מי‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫הגרמנים‬ ‫השאירו‬‫ישאר‬‫לעת‬ ‫עתה‬...‫עד‬ ‫נמשכו‬ ‫הגירושים‬‫לחסול‬‫הגטו‬.
 • 30. ‫ה‬ ‫הגיון‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫היצרני‬ ‫גטו‬"‫הם‬ ‫הנשלחים‬: ‫הגטו‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫יכולים‬ ‫שאינם‬ ‫אלה‬ ‫עבודתם‬ ‫בכושר‬: ‫תינוקות‬,‫ילדים‬,‫חולים‬,‫זקנים‬.
 • 31.  ...‫ל‬ ‫ע‬‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬.‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ד‬–‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬. ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬.‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ו‬.‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬,‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ש‬,‫ן‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ל‬.‫ן‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ץ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ב‬" :‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫א‬,‫ם‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬! –‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬‫ת‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬,‫ם‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬( " . . .‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ף‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ה‬. . . )‫ן‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ף‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬,‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ו‬–"‫ו‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫נ‬. "‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ה‬" :‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬?"‫ם‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ע‬—‫ה‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬"‫ו‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬"‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬"‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬?"‫ו‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ג‬ ‫ה‬,‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬,‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ל‬,‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬.‫ם‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬,‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ק‬ ‫ל‬,‫ף‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫ב‬!‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬,‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ח‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ג‬. . . (‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫י‬) ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ל‬.‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ג‬,‫ם‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ו‬.‫ן‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬,‫ם‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ל‬.‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ל‬.‫ה‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬,‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫נ‬.‫ל‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫צ‬,‫ד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ר‬–‫ל‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫מ‬-9‫ד‬ ‫ע‬1 0.‫י‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬.‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬–‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ג‬1 0.‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬. ‫ת‬ ‫פ‬ ‫ח‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ש‬.‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬, ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫א‬,‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬,‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫א‬" :‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬. "‫ד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ה‬,‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬.‫ת‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מ‬,‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫מ‬. ‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ה‬,‫ל‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ש‬,‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬-‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ה‬. . . 
 • 33. . . "‫ם‬‫י‬‫י‬‫ח‬‫י‬‫ק‬‫ס‬‫ב‬ ‫ו‬‫ק‬‫מ‬‫ו‬‫ר‬‫ו‬‫י‬‫י‬‫ח‬‫ל‬ ‫ץ‬‫ק‬ ‫ם‬‫ש‬ ‫ו‬‫נ‬‫י‬‫א‬,‫ך‬ ‫י‬‫ש‬‫מ‬‫מ‬ ‫א‬‫ו‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ח‬‫ל‬,‫ע‬‫נ‬‫כ‬ ‫ו‬‫ש‬‫מ‬‫ת‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ע‬‫צ‬‫מ‬‫א‬‫ב‬ ‫ש‬‫ם‬‫י‬‫ל‬‫ו‬‫ח‬‫ה‬,‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ק‬‫ז‬‫ה‬‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ט‬‫ק‬‫ה‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫א‬‫י‬‫ר‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ל‬‫י‬‫צ‬‫ה‬‫ל‬ ‫ו‬‫ח‬‫ו‬‫כ‬ ‫ב‬,‫ה‬‫ד‬ ‫ו‬‫ב‬ ‫ע‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬ ‫י‬‫ש‬‫כ‬ ‫ה‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ק‬‫ז‬‫ח‬‫ה‬.‫א‬‫ו‬‫ה‬ ‫ו‬‫ב‬ ‫ש‬ ‫ן‬‫ו‬‫ב‬ ‫ש‬‫ח‬ ‫ה‬‫ש‬‫ו‬‫ע‬‫ת‬‫ו‬‫ד‬ ‫ר‬ ‫ש‬‫ה‬‫ה‬‫ת‬‫פ‬‫ר‬ ‫ו‬‫ג‬ ‫ה‬‫ר‬ ‫ט‬‫מ‬‫ל‬ ‫ת‬‫כ‬ ‫פ‬‫ו‬‫ה‬ ‫ה‬‫מ‬‫כ‬ ‫ל‬‫ש‬, ‫ע‬‫נ‬‫מ‬‫נ‬ ‫י‬‫ת‬‫ל‬‫ב‬ ‫ה‬ ‫י‬‫ע‬‫צ‬‫מ‬‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬ ‫ח‬‫א‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ם‬‫ת‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬‫ה‬‫ו‬.‫ן‬‫ו‬‫ב‬ ‫ש‬‫ח‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫כ‬ ‫ז‬‫ב‬ ‫ש‬ ‫ה‬‫א‬‫ר‬ ‫נ‬ ‫ה‬‫ז‬‫ה‬,‫ז‬‫ד‬ ‫ו‬‫ל‬ ‫ו‬‫ט‬‫ג‬'‫ב‬ ‫ו‬‫ל‬‫ת‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ד‬ ‫מ‬‫ו‬‫ע‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ד‬ ‫ע‬‫ש‬ ‫ד‬ ‫י‬‫ח‬‫י‬‫ה‬ ‫ו‬‫ט‬‫ג‬‫ה‬ ‫א‬‫ו‬‫ה‬-2 ‫ט‬‫ס‬‫ו‬‫ג‬‫ו‬‫א‬‫ב‬1944,‫ק‬‫ח‬‫ר‬ ‫מ‬‫ב‬ ‫ב‬ ‫צ‬‫י‬‫נ‬ ‫י‬‫ט‬‫י‬‫י‬‫ב‬ ‫ו‬‫ס‬‫ה‬ ‫א‬‫ב‬ ‫צ‬‫ה‬‫ש‬‫כ‬120‫ק‬"‫מ‬. ‫ר‬ ‫מ‬‫ו‬‫ל‬ ‫ן‬‫ת‬‫י‬‫נ‬ ‫ם‬‫א‬‫ה‬‫י‬ ‫ק‬‫ס‬‫ב‬ ‫ו‬ ‫ק‬‫מ‬‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש‬‫ת‬‫א‬ ‫ל‬‫י‬‫צ‬‫ה‬‫ל‬ ‫י‬‫ד‬ ‫כ‬ ‫ו‬‫ת‬‫מ‬‫ש‬ ‫נ‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ב‬ ‫י‬‫ר‬ ‫ק‬‫מ‬ ‫ו‬‫ט‬‫ג‬‫ה‬ ‫י‬‫י‬‫ח‬? ‫ר‬ ‫ש‬‫פ‬‫א‬ ‫ם‬‫א‬‫ה‬‫ר‬ ‫מ‬‫א‬‫ל‬‫ן‬‫ט‬‫ש‬‫ה‬ ‫ם‬‫ע‬ ‫ת‬‫י‬‫ר‬ ‫ב‬ ‫ת‬‫ר‬ ‫ו‬‫כ‬ ‫א‬‫ו‬‫ה‬‫ש‬? ‫א‬‫ש‬‫ו‬‫נ‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫מ‬‫א‬‫נ‬ ‫ה‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬,‫ב‬ ‫ר‬ ‫ס‬‫ל‬ ‫ם‬‫ה‬‫י‬‫ל‬‫ע‬ ‫ה‬‫י‬‫ה‬‫ש‬,‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ג‬‫ל‬ ‫ם‬‫ה‬‫י‬‫ל‬‫ע‬ ‫ה‬‫י‬‫ה‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ד‬ ‫ג‬‫נ‬‫ת‬‫ה‬,‫ם‬‫ת‬‫ו‬‫א‬ ‫ו‬‫כ‬ ‫פ‬‫ה‬‫י‬ ‫א‬‫ל‬‫ש‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ל‬‫ב‬ ‫ו‬ ‫ם‬‫ת‬‫ו‬‫א‬ ‫ו‬‫ת‬‫י‬‫מ‬‫י‬‫ש‬ ‫ף‬ ‫י‬‫ד‬ ‫ע‬ ‫ה‬‫י‬‫ה‬‫ש‬ ‫ה‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬‫פ‬ ‫י‬‫פ‬‫ת‬‫ש‬‫מ‬‫ל‬. ‫ו‬‫מ‬‫י‬‫ר‬ ‫פ‬‫ל‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬‫א‬ ‫י‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫ק‬‫ס‬‫ב‬ ‫ו‬‫ק‬‫מ‬‫ו‬‫ר‬‫ש‬"‫ה‬‫י‬ ‫ד‬ ‫ג‬‫ר‬ ‫ט‬‫ה‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬‫י‬ ‫ע‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫א‬‫ו‬ ‫ה‬‫ש‬ ‫ו‬ ‫ט‬‫ג‬‫ה‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫י‬ ‫ד‬ ‫ג‬‫ר‬ ‫ט‬‫ה‬ ‫ת‬‫א‬‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬‫צ‬‫ע‬ ‫ל‬‫ש‬,‫א‬‫ל‬ ‫ן‬‫י‬‫ד‬ ‫ת‬‫י‬‫ב‬ ‫ם‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫ו‬‫ת‬‫ו‬‫א‬ ‫ת‬‫ו‬‫כ‬ ‫ז‬‫ל‬ ‫ל‬‫ו‬‫כ‬ ‫י‬ ‫ה‬‫י‬‫ה‬,‫י‬‫ר‬ ‫ס‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬‫ש‬‫י‬‫מ‬‫ב‬ ‫א‬‫ל‬ ‫ד‬ ‫ו‬‫ח‬‫י‬‫י‬‫ב‬. " (‫ג‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ר‬,‫ץ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ע‬,‫מ‬ ‫ע‬'7 3)
 • 34. ‫ההיסטורי‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬?‫תיאר‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬ ‫פרופ‬ ‫אותו‬'‫יהודה‬‫באואר‬‫אכזרי‬ ‫ועריץ‬ ‫שתלטן‬ ‫כזקן‬,‫שכמעט‬ ‫יהודים‬ ‫רבבות‬ ‫להציל‬ ‫הצליח‬.‫ליד‬ ‫הרוסים‬ ‫נעצרו‬ ‫לו‬‫הוויסלה‬ "‫מאוד‬ ‫רבים‬ ‫יהודים‬ ‫משתחררים‬ ‫היו‬ ‫בגטו‬ ‫כי‬ ‫מאוד‬ ‫ייתכן‬ ‫לסלקם‬ ‫מספיקים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שהגרמנים‬."‫הוא‬ ‫הזאת‬ ‫האפשרות‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫חסרת‬ ‫שאלה‬ ‫הציב‬" :‫ומשבחים‬ ‫מהללים‬ ‫היינו‬ ‫אז‬ ‫כלום‬ ‫חיים‬ ‫את‬‫רומקובסקי‬‫יהודים‬ ‫אלף‬ ‫שישים‬ ‫של‬ ‫כמצילם‬?."‫אחרי‬ ‫הגיעה‬ ‫דור‬ ‫שנות‬‫אונגר‬‫דומה‬ ‫למסקנה‬:‫את‬ ‫לשפוט‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫רומקובסקי‬‫שהשליטו‬ ‫האבסורד‬ ‫מממלכת‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫והתנהגותו‬ ‫הנאצים‬.‫הקורבן‬ ‫את‬ ‫האשמנו‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬,‫אנו‬ ‫היום‬ ‫אך‬ ‫הנאשם‬ ‫הזאת‬ ‫בטרגדיה‬ ‫כי‬ ‫מבינים‬‫האמיתי‬‫הרוצח‬ ‫הוא‬,‫לא‬ ‫הקורבן‬.