SlideShare a Scribd company logo
‫תקופת‬‫הרנסאנס‬
‫כיתות‬ ‫שכבת‬ ‫פרויקט‬‫ח‬'
'
‫הפרויקט‬ ‫יעדי‬
‫התנסות‬‫ותלמידים‬ ‫מורים‬‫בשיטות‬‫חלופיות‬ ‫הוראה‬,(‫פרויקט‬,‫למידה‬
‫עצמאית‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬)‫והערכת‬‫חלופית‬
‫הקניית‬‫חקר‬ ‫מיומנויות‬‫בסיסיות‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫תוך‬‫ויצירתיות‬
‫גיבוש‬‫השכבה‬,‫כיתת‬ ‫למסגרת‬ ‫מעבר‬ ‫קשרים‬ ‫יצירת‬ ‫ועידוד‬‫האם‬
‫יצירת‬‫מסגרת‬‫והמורים‬ ‫השכבה‬ ‫מחנכי‬ ‫בין‬ ‫תחומי‬ ‫רב‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬
‫המקצועיים‬‫סביב‬‫מרכזי‬ ‫נושא‬‫משותף‬
‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬
‫בכיתות‬ ‫כללי‬ ‫הסבר‬‫ומטרותיו‬ ‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫המחנכים‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫הפרויקט‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫טיזרים‬ ‫מספר‬ ‫יצירת‬‫סקרנות‬ ‫לעורר‬ ‫כדי‬
‫והתלהבות‬
‫היסטוריה‬ ‫בשיעורי‬‫תקופת‬ ‫על‬ ‫לימוד‬‫הרנסאנס‬
‫סוכות‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬
‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬
‫פתיחה‬ ‫אירוע‬–‫נובמבר‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בשבוע‬
‫תחומיים‬ ‫רב‬ ‫מבוא‬ ‫שיעורי‬-‫בנובמבר‬ ‫שבועיים‬
‫נושא‬ ‫בחירת‬‫החקר‬ ‫לעבודת‬,‫המורה‬ ‫והתאמת‬ ‫הצוותים‬ ‫בניית‬
‫המנחה‬.‫נובמבר‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬.‫נושאים‬ ‫רשימת‬:
‫אדריכלות‬‫ותזונה‬ ‫אוכל‬‫העבדים‬ ‫סחר‬‫הנזירים‬ ‫מסדרי‬
‫רפואה‬‫האוניברסיטאות‬‫אסטרונומיה‬‫הדפוס‬ ‫מהפכת‬
‫אופנה‬‫שירה‬‫עולם‬ ‫מגלי‬‫הסחר‬ ‫חברות‬
‫אלכימיה‬‫ספרות‬‫מוסיקה‬‫הרפורמציה‬
‫ומסחר‬ ‫בנקאות‬‫תיאטרון‬‫אמריקה‬ ‫ילידי‬‫צבאית‬ ‫טכנולוגיה‬
‫האבירים‬ ‫מסדרי‬‫מחול‬‫מיסיונריות‬‫בידור‬
‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬
‫עבודה‬ ‫הגשת‬ ‫ובסיומה‬ ‫מונחית‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬( .‫ההנחיה‬ ‫על‬ ‫פרטים‬,‫על‬
‫העבודה‬ ‫מבנה‬–‫עמי‬)4‫בדצמבר‬ ‫שבועות‬
‫המנחה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫בדיקת‬‫שיפורסם‬ ‫למחוון‬ ‫בהתאם‬
‫הכנה‬‫תוצרים‬ ‫של‬ ‫והגשה‬–‫פרזנטציה‬,‫מודל‬,‫הצגה‬,‫משחק‬,‫ציור‬,.....
‫ינואר‬ ‫של‬ ‫ראשונה‬ ‫מחצית‬
‫יום‬‫שיא‬–‫העבודות‬ ‫של‬ ‫פרזנטציות‬ ‫יציגו‬ ‫תלמידים‬
‫עבודות‬ ‫של‬ ‫תערוכה‬
‫בחצר‬ ‫רנסנס‬ ‫ביריד‬ ‫דוכן‬
‫השכבה‬ ‫הורי‬ ‫יוזמנו‬ ‫השיא‬ ‫ליום‬–‫ינואר‬ ‫של‬ ‫שניה‬ ‫מחצית‬
‫מהפרויקט‬ ‫ולמורים‬ ‫לתלמידים‬ ‫יוצא‬ ‫מה‬?
‫בדרך‬ ‫התנסות‬‫הל‬"‫ה‬‫שונה‬
‫גיבוש‬
‫אתגר‬
‫הפרטניות‬ ‫בשעות‬ ‫להשתמש‬ ‫אחרת‬ ‫דרך‬(‫שרלוונטי‬ ‫למי‬)
‫ציון‬(‫גבוה‬)‫לתעודה‬–‫לתלמיד‬
‫ואולי‬–‫החינוכית‬ ‫היוזמה‬ ‫על‬ ‫העירייה‬ ‫מטעם‬ ‫פרס‬
‫החדשנית‬
‫הפרויקט‬ ‫ולהצלחת‬ ‫חיובית‬ ‫לחוויה‬
‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫מצד‬ ‫התלהבות‬
‫והתגייסות‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬

More Related Content

Similar to פרויקט רנסאנס

סקירת ספרות ומשתנה
סקירת ספרות ומשתנהסקירת ספרות ומשתנה
סקירת ספרות ומשתנה
Holon Institue of Technology - HIT
 
מינץ טל 2015 אקולוגיה וסביבה
מינץ טל 2015 אקולוגיה וסביבהמינץ טל 2015 אקולוגיה וסביבה
מינץ טל 2015 אקולוגיה וסביבה
Keren Kaplan Mintz
 
Chart based learning
Chart based learningChart based learning
Chart based learning
Or-Tal Kiriati
 
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"זמצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
eliarvivedu
 
ניסוי בהוברמן
ניסוי בהוברמןניסוי בהוברמן
ניסוי בהוברמן
oritka
 
ניסוי בהוברמן
ניסוי בהוברמןניסוי בהוברמן
ניסוי בהוברמן
guest32dded7a
 
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפיםהקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
Dalit Levy
 
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפיםהקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
Dalit Levy
 
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה... פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
יהושע גלעד
 
BWI Writing school van leer 2012
BWI Writing school van leer 2012BWI Writing school van leer 2012
BWI Writing school van leer 2012
anatpeleg
 
הון מדעי מיה הלוי
הון מדעי מיה הלוי הון מדעי מיה הלוי
הון מדעי מיה הלוי
sheatufim
 
Heart wisdom
Heart wisdomHeart wisdom
Heart wisdom
Eden Orion
 
אלראשדייה תקשוב 2012-2013
אלראשדייה  תקשוב 2012-2013אלראשדייה  תקשוב 2012-2013
אלראשדייה תקשוב 2012-2013
saleemsaleem
 
ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
 ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7 ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
Kibbutzim College of Education
 
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגלההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
leadinghr
 
תהליכי חקר - עדנה יובינר
תהליכי חקר - עדנה יובינרתהליכי חקר - עדנה יובינר
תהליכי חקר - עדנה יובינר
limelime
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
עידן אלמוג - המסע לעבר הוראה רב-כיוונית - מאמר
עידן אלמוג - המסע לעבר הוראה רב-כיוונית - מאמרעידן אלמוג - המסע לעבר הוראה רב-כיוונית - מאמר
עידן אלמוג - המסע לעבר הוראה רב-כיוונית - מאמר
Idan Almog
 
יישום דגם למפגש סינכרוני מהטרמה לתרומה
יישום דגם למפגש סינכרוני  מהטרמה לתרומהיישום דגם למפגש סינכרוני  מהטרמה לתרומה
יישום דגם למפגש סינכרוני מהטרמה לתרומה
ronitkav
 

Similar to פרויקט רנסאנס (20)

סקירת ספרות ומשתנה
סקירת ספרות ומשתנהסקירת ספרות ומשתנה
סקירת ספרות ומשתנה
 
מינץ טל 2015 אקולוגיה וסביבה
מינץ טל 2015 אקולוגיה וסביבהמינץ טל 2015 אקולוגיה וסביבה
מינץ טל 2015 אקולוגיה וסביבה
 
Chart based learning
Chart based learningChart based learning
Chart based learning
 
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"זמצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
 
ניסוי בהוברמן
ניסוי בהוברמןניסוי בהוברמן
ניסוי בהוברמן
 
ניסוי בהוברמן
ניסוי בהוברמןניסוי בהוברמן
ניסוי בהוברמן
 
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפיםהקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
 
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפיםהקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
הקמת קורס מקוון פתוח ורב משתתפים
 
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה... פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 
BWI Writing school van leer 2012
BWI Writing school van leer 2012BWI Writing school van leer 2012
BWI Writing school van leer 2012
 
הון מדעי מיה הלוי
הון מדעי מיה הלוי הון מדעי מיה הלוי
הון מדעי מיה הלוי
 
רוח 11
רוח 11רוח 11
רוח 11
 
Heart wisdom
Heart wisdomHeart wisdom
Heart wisdom
 
אלראשדייה תקשוב 2012-2013
אלראשדייה  תקשוב 2012-2013אלראשדייה  תקשוב 2012-2013
אלראשדייה תקשוב 2012-2013
 
ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
 ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7 ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
 
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגלההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
 
תהליכי חקר - עדנה יובינר
תהליכי חקר - עדנה יובינרתהליכי חקר - עדנה יובינר
תהליכי חקר - עדנה יובינר
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
עידן אלמוג - המסע לעבר הוראה רב-כיוונית - מאמר
עידן אלמוג - המסע לעבר הוראה רב-כיוונית - מאמרעידן אלמוג - המסע לעבר הוראה רב-כיוונית - מאמר
עידן אלמוג - המסע לעבר הוראה רב-כיוונית - מאמר
 
יישום דגם למפגש סינכרוני מהטרמה לתרומה
יישום דגם למפגש סינכרוני  מהטרמה לתרומהיישום דגם למפגש סינכרוני  מהטרמה לתרומה
יישום דגם למפגש סינכרוני מהטרמה לתרומה
 

More from 44ofir

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
44ofir
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
44ofir
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
44ofir
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
44ofir
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
44ofir
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
44ofir
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
44ofir
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
44ofir
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
44ofir
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
44ofir
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
44ofir
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
44ofir
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
44ofir
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
44ofir
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
44ofir
 

More from 44ofir (20)

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
 

פרויקט רנסאנס

 • 2. ‫הפרויקט‬ ‫יעדי‬ ‫התנסות‬‫ותלמידים‬ ‫מורים‬‫בשיטות‬‫חלופיות‬ ‫הוראה‬,(‫פרויקט‬,‫למידה‬ ‫עצמאית‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬)‫והערכת‬‫חלופית‬ ‫הקניית‬‫חקר‬ ‫מיומנויות‬‫בסיסיות‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫תוך‬‫ויצירתיות‬ ‫גיבוש‬‫השכבה‬,‫כיתת‬ ‫למסגרת‬ ‫מעבר‬ ‫קשרים‬ ‫יצירת‬ ‫ועידוד‬‫האם‬ ‫יצירת‬‫מסגרת‬‫והמורים‬ ‫השכבה‬ ‫מחנכי‬ ‫בין‬ ‫תחומי‬ ‫רב‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫המקצועיים‬‫סביב‬‫מרכזי‬ ‫נושא‬‫משותף‬
 • 3. ‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬ ‫בכיתות‬ ‫כללי‬ ‫הסבר‬‫ומטרותיו‬ ‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫המחנכים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפרויקט‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫טיזרים‬ ‫מספר‬ ‫יצירת‬‫סקרנות‬ ‫לעורר‬ ‫כדי‬ ‫והתלהבות‬ ‫היסטוריה‬ ‫בשיעורי‬‫תקופת‬ ‫על‬ ‫לימוד‬‫הרנסאנס‬ ‫סוכות‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬
 • 4. ‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬ ‫פתיחה‬ ‫אירוע‬–‫נובמבר‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בשבוע‬ ‫תחומיים‬ ‫רב‬ ‫מבוא‬ ‫שיעורי‬-‫בנובמבר‬ ‫שבועיים‬ ‫נושא‬ ‫בחירת‬‫החקר‬ ‫לעבודת‬,‫המורה‬ ‫והתאמת‬ ‫הצוותים‬ ‫בניית‬ ‫המנחה‬.‫נובמבר‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬.‫נושאים‬ ‫רשימת‬: ‫אדריכלות‬‫ותזונה‬ ‫אוכל‬‫העבדים‬ ‫סחר‬‫הנזירים‬ ‫מסדרי‬ ‫רפואה‬‫האוניברסיטאות‬‫אסטרונומיה‬‫הדפוס‬ ‫מהפכת‬ ‫אופנה‬‫שירה‬‫עולם‬ ‫מגלי‬‫הסחר‬ ‫חברות‬ ‫אלכימיה‬‫ספרות‬‫מוסיקה‬‫הרפורמציה‬ ‫ומסחר‬ ‫בנקאות‬‫תיאטרון‬‫אמריקה‬ ‫ילידי‬‫צבאית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫האבירים‬ ‫מסדרי‬‫מחול‬‫מיסיונריות‬‫בידור‬
 • 5. ‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬ ‫עבודה‬ ‫הגשת‬ ‫ובסיומה‬ ‫מונחית‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬( .‫ההנחיה‬ ‫על‬ ‫פרטים‬,‫על‬ ‫העבודה‬ ‫מבנה‬–‫עמי‬)4‫בדצמבר‬ ‫שבועות‬ ‫המנחה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫בדיקת‬‫שיפורסם‬ ‫למחוון‬ ‫בהתאם‬ ‫הכנה‬‫תוצרים‬ ‫של‬ ‫והגשה‬–‫פרזנטציה‬,‫מודל‬,‫הצגה‬,‫משחק‬,‫ציור‬,..... ‫ינואר‬ ‫של‬ ‫ראשונה‬ ‫מחצית‬ ‫יום‬‫שיא‬–‫העבודות‬ ‫של‬ ‫פרזנטציות‬ ‫יציגו‬ ‫תלמידים‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫תערוכה‬ ‫בחצר‬ ‫רנסנס‬ ‫ביריד‬ ‫דוכן‬ ‫השכבה‬ ‫הורי‬ ‫יוזמנו‬ ‫השיא‬ ‫ליום‬–‫ינואר‬ ‫של‬ ‫שניה‬ ‫מחצית‬
 • 6. ‫מהפרויקט‬ ‫ולמורים‬ ‫לתלמידים‬ ‫יוצא‬ ‫מה‬? ‫בדרך‬ ‫התנסות‬‫הל‬"‫ה‬‫שונה‬ ‫גיבוש‬ ‫אתגר‬ ‫הפרטניות‬ ‫בשעות‬ ‫להשתמש‬ ‫אחרת‬ ‫דרך‬(‫שרלוונטי‬ ‫למי‬) ‫ציון‬(‫גבוה‬)‫לתעודה‬–‫לתלמיד‬ ‫ואולי‬–‫החינוכית‬ ‫היוזמה‬ ‫על‬ ‫העירייה‬ ‫מטעם‬ ‫פרס‬ ‫החדשנית‬
 • 7. ‫הפרויקט‬ ‫ולהצלחת‬ ‫חיובית‬ ‫לחוויה‬ ‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫מצד‬ ‫התלהבות‬ ‫והתגייסות‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬