SlideShare a Scribd company logo
‫במחנה‬ ‫היחיד‬ ‫דילמת‬
האדם מחפש-משמעות
‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫פרנקל‬ ‫ויקטור‬1905‫וגבריאל‬ ‫אלזה‬ ‫להוריו‬ ‫בווינה‬,
‫יהודים‬ ‫שניהם‬.
‫השכלה‬:‫דוקטור‬ ‫תואר‬ ‫וקיבל‬ ‫הרפואה‬ ‫לימודי‬ ‫את‬ ‫השלים‬
‫בשנת‬ ‫לרפואה‬1930.‫בשנת‬1924‫הראשון‬ ‫מאמרו‬ ‫נתפרסם‬,
‫פרויד‬ ‫של‬ ‫בעידודו‬.‫ופסיכיאטריה‬ ‫לנוירולוגיה‬ ‫כפרופסור‬ ‫כיהן‬
‫וינה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫של‬ ‫לרפואה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬.‫השנים‬ ‫בין‬1940–
1942‫של‬ ‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫הנוירולוגית‬ ‫המחלקה‬ ‫כמנהל‬ ‫כיהן‬
‫רוטשילד‬.
‫בשנת‬ ‫נישא‬1941‫לטילי‬‫גרוסר‬,‫בשואה‬ ‫שנספתה‬.‫במהלך‬
‫אושוויץ‬ ‫ההשמדה‬ ‫במחנה‬ ‫נאסר‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬,
‫בדכאו‬,‫ריכוז‬ ‫מחנות‬ ‫ובעוד‬,‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫למשך‬.‫המלחמה‬ ‫לאחר‬
‫בפילוסופיה‬ ‫דוקטור‬ ‫תואר‬ ‫השלים‬(1949.)
‫השנים‬ ‫בין‬1946–1970‫בווינה‬ ‫הנוירולוגית‬ ‫המרפאה‬ ‫את‬ ‫ניהל‬.
‫חיי‬ ‫על‬ ‫האסיר‬ ‫של‬ ‫הנפשיות‬ ‫בתגובותיו‬ ‫שלבים‬ ‫שלושה‬
‫המחנה‬:
‫למחנה‬ ‫הכנסתו‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ‫הזמן‬ ‫פרק‬
‫המחנה‬ ‫שיגרת‬ ‫על‬ ‫היטב‬ ‫הסכין‬ ‫שבו‬ ‫הזמן‬ ‫פרק‬
‫לחופשי‬ ‫ויציאתו‬ ‫שחרורו‬ ‫שלאחר‬ ‫הפרק‬
‫ההלם‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫לשלב‬ ‫האופייני‬ ‫הסימפטום‬.
‫אל‬ ‫האסיר‬ ‫של‬ ‫הפורמלית‬ ‫להכנסתו‬ ‫קדם‬ ‫אפילו‬ ‫ההלם‬
‫המחנה‬:
‫בקרון‬-
1500‫לילות‬ ‫וכמה‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫ברכבת‬ ‫הנוסעים‬ ‫היו‬ ‫איש‬,80
‫קרון‬ ‫בכל‬ ‫היו‬ ‫איש‬,‫מטענם‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫לשכב‬ ‫נאלצו‬ ‫כולם‬,
‫רכושם‬ ‫של‬ ‫העלובה‬ ‫השארית‬.‫וגדושים‬ ‫מלאים‬ ‫היו‬ ‫הקרונות‬
‫אורו‬ ‫הסתנן‬ ‫החלונות‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫החלק‬ ‫דרך‬ ‫שרק‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬
‫העולה‬ ‫השחר‬ ‫של‬ ‫האפור‬..‫מקרב‬ ‫צעקה‬ ‫פרצה‬ ‫לפתע‬
‫הנוסעים‬" :‫אושוויץ‬ ‫שלט‬ ‫הנה‬"!‫כל‬ ‫מפעום‬ ‫עמדו‬ ‫רגע‬ ‫אותו‬
‫הלבבות‬.‫אושוויץ‬-‫הזוועות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סימל‬ ‫השם‬ ‫עצם‬..
‫גדולים‬ ‫מרחקים‬ ‫לאורך‬ ‫דוקרני‬ ‫תיל‬ ‫של‬ ‫אחדות‬ ‫שורות‬,
‫שמירה‬ ‫מגדלי‬,‫דמויות‬ ‫של‬ ‫ארוכים‬ ‫וטורים‬ ‫זרקורים‬
‫לבושות‬ ‫אדם‬‫בלויים‬..‫נשמעו‬‫ושריקות‬ ‫צווחות‬.
‫גסים‬ ‫קולות‬ ‫לשמוע‬ ‫עלינו‬ ‫נגזר‬ ‫מעתה‬.
‫תורי‬ ‫הגיע‬,‫פירושו‬ ‫ימינה‬ ‫כי‬ ‫אוזני‬ ‫על‬ ‫לחש‬ ‫מישהו‬,
‫ולבלתי‬ ‫לחולים‬ ‫שמאלה‬ ‫הדרך‬ ‫ואילו‬ ‫לעבודה‬ ‫להישלח‬
‫לעבודה‬ ‫מסוגלים‬.
‫הס‬ ‫איש‬"‫אותי‬ ‫סקר‬ ‫ס‬,‫כמהסס‬ ‫נראה‬,‫על‬ ‫הניח‬ ‫כך‬ ‫אחר‬
‫ידיו‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫כתפי‬.‫לעצמי‬ ‫לשוות‬ ‫רב‬ ‫מאמץ‬ ‫עשיתי‬
‫נמרצת‬ ‫הופעה‬,‫עד‬ ‫כתפי‬ ‫את‬ ‫אט‬ ‫אט‬ ‫סובב‬ ‫והוא‬
‫ימין‬ ‫לצד‬ ‫ופני‬ ‫שעמדתי‬,‫צד‬ ‫אותו‬ ‫אל‬ ‫ועברתי‬.
‫שלי‬ ‫הראשונה‬ ‫הסלקציה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬.
‫הטרנספורט‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫לרובו‬,90%‫בערך‬–‫מוות‬.
האדם מחפש-משמעות
‫זמן‬ ‫במחנה‬ ‫ששהו‬ ‫אסירים‬ ‫שאלתי‬ ‫בערב‬‫מה‬,‫לאן‬‫נשלח‬
‫פ‬ ‫ועמיתי‬ ‫חברי‬'.
-‫שמאל‬ ‫לצד‬ ‫נשלח‬ ‫האם‬?
-‫כן‬,‫עניתי‬.
-‫כן‬ ‫אם‬,‫שם‬ ‫לראותו‬ ‫אתה‬ ‫יכול‬,‫לי‬ ‫אמרו‬.
-‫איפה‬?‫כמה‬ ‫בריחוק‬ ‫הארובה‬ ‫אל‬ ‫הצביעה‬ ‫אחת‬ ‫יד‬
‫מטרים‬ ‫מאות‬,‫אל‬ ‫אש‬ ‫לשון‬ ‫מתמרת‬ ‫הייתה‬ ‫שממנה‬
‫פולין‬ ‫של‬ ‫האפורים‬ ‫שמיה‬.
‫ידידך‬ ‫נמצא‬ ‫שם‬,‫למרום‬ ‫נישא‬.‫היתה‬‫התשובה‬.
‫החיטוי‬ ‫בצריף‬,‫אחד‬ ‫של‬ ‫אמונו‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫ניסיתי‬
‫הוותיקים‬ ‫האסירים‬,‫בכיס‬ ‫נייר‬ ‫של‬ ‫גליל‬ ‫על‬ ‫הצבעתי‬
‫ואמרתי‬ ‫מעילי‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬:‫הבט‬,‫ספר‬ ‫של‬ ‫היד‬ ‫כתב‬ ‫זה‬
‫מדעי‬,‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫זה‬ ‫יד‬ ‫כתב‬ ‫בידי‬ ‫לקיים‬ ‫עלי‬,‫טמון‬ ‫בו‬
‫חיי‬ ‫מפעל‬,‫מבין‬ ‫אתה‬?
‫פניו‬ ‫על‬ ‫גיחוך‬ ‫פשט‬ ‫אט‬ ‫אט‬,‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫רחמים‬ ‫מביע‬
‫משועשע‬,‫מלגלג‬,‫אחת‬ ‫מילה‬ ‫כלפי‬ ‫שאג‬ ‫ולבסוף‬ ‫מעליב‬:
"‫חרא‬."
‫מעשה‬ ‫ועשיתי‬ ‫שהיא‬ ‫כמות‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫רגע‬ ‫אותו‬,
‫הקודמים‬ ‫חיי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מחקתי‬.
‫שחבטו‬ ‫רצועות‬ ‫הראשונים‬ ‫הצליפה‬ ‫קולות‬ ‫נשמעו‬ ‫ואז‬
‫הערומים‬ ‫בגופות‬.
‫שערה‬ ‫אף‬ ‫הניחו‬ ‫לא‬ ‫אלא‬ ‫ראשינו‬ ‫שער‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫גילחו‬
‫גופינו‬ ‫בכל‬ ‫אחת‬.
‫עובדת‬ ‫חדרה‬ ‫במקלחות‬ ‫עומדים‬ ‫שהיינו‬ ‫בשעה‬‫ערייתנו‬.
‫אכן‬,‫הערומים‬ ‫מגופותינו‬ ‫חוץ‬ ‫כלום‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫לא‬–‫אפילו‬
‫ממנו‬ ‫ניטל‬ ‫השיער‬.
‫מעצרנו‬ ‫ימי‬ ‫משארכו‬,‫על‬ ‫היומית‬ ‫המזון‬ ‫מנת‬ ‫הועמדה‬
‫ביותר‬ ‫קלוש‬ ‫מרק‬,‫ביום‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫לנו‬ ‫שניתן‬,‫מנת‬ ‫ועל‬
‫הרגילה‬ ‫הדלה‬ ‫הלחם‬.
‫לעור‬ ‫שמתחת‬ ‫שומן‬ ‫של‬ ‫האחרונות‬ ‫השכבות‬ ‫משנעלמו‬
‫לשלדים‬ ‫ודמינו‬,‫עצמן‬ ‫מכלות‬ ‫גופותינו‬ ‫את‬ ‫ראינו‬.
‫של‬ ‫התנגדותו‬ ‫כוח‬ ‫ניטל‬ ‫מעתה‬‫הגוף‬.‫בזה‬‫מתו‬ ‫זה‬ ‫אחר‬
‫שבצריפינו‬ ‫הקטנה‬ ‫החבורה‬ ‫בני‬.
‫ומתי‬ ‫עכשיו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫תורו‬ ‫לחשב‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬
‫עצמו‬ ‫של‬ ‫התור‬ ‫יגיע‬.
‫החדשים‬ ‫לאסירים‬ ‫נכונו‬ ‫הפתעות‬ ‫הרבה‬.
‫הרפואה‬ ‫שספרי‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫למדו‬ ‫שביננו‬ ‫הרפואה‬ ‫אנשי‬
‫משקרים‬..
‫שינה‬ ‫בלא‬ ‫לאדם‬ ‫קיום‬ ‫שאין‬ ‫למדנו‬..
‫אוכל‬ ‫שלא‬ ‫מסוימים‬ ‫דברים‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫משוכנע‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬
‫לעשות‬:‫ואלה‬ ‫אלה‬ ‫תנאים‬ ‫בלי‬ ‫לישון‬ ‫אוכל‬ ‫לא‬..
‫ערוכות‬ ‫שהיו‬ ‫במיטות‬ ‫ישנו‬ ‫באושוויץ‬ ‫הראשונים‬ ‫בלילות‬
‫שורה‬ ‫בכל‬ ‫שורה‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫שורה‬,‫שניים‬ ‫עד‬ ‫שניים‬ ‫שרוחבה‬
‫מטרים‬ ‫וחצי‬,‫אנשים‬ ‫תשעה‬ ‫שוכבים‬ ‫היו‬,‫על‬ ‫ממש‬
‫הקרשים‬.‫שתי‬‫התשעה‬ ‫לכל‬ ‫משותפות‬ ‫שמיכות‬...
‫עליהם‬ ‫לחלום‬ ‫מרבה‬ ‫שהאסיר‬ ‫הנושאים‬ ‫היו‬ ‫מה‬?
‫לחם‬,‫עוגה‬,‫ונעימות‬ ‫חמות‬ ‫ואמבטיות‬ ‫סיגריות‬.
‫לא‬ ‫לעולם‬‫אשכח‬,‫לילה‬‫אחד‬‫כשנתעוררתי‬‫לקול‬ ‫משנתי‬
‫אסיר‬ ‫של‬ ‫גניחותיו‬.‫איום‬ ‫שסיוט‬ ‫היה‬ ‫נראה‬
‫מבעתו‬.‫רציתי‬‫מסכן‬ ‫אותו‬ ‫להעיר‬.‫ידי‬ ‫את‬ ‫עצרתי‬ ‫פתאום‬
,‫ככל‬ ‫מזוויע‬ ‫ויהיה‬ ‫חלום‬ ‫ששום‬ ‫הבנתי‬ ‫רגע‬ ‫באותו‬
‫שיהיה‬,‫סביבנו‬ ‫המחנה‬ ‫למציאות‬ ‫ישווה‬ ‫לא‬,‫אליה‬ ‫אשר‬
‫להחזירו‬ ‫עמדתי‬.
‫ב‬ ‫מכל‬ ‫הנורא‬ ‫הרגע‬24‫היקיצה‬ ‫רגע‬ ‫היה‬ ‫המחנה‬ ‫של‬ ‫השעות‬.
3‫רחם‬ ‫בלי‬ ‫אותנו‬ ‫קורעות‬ ‫היו‬ ‫משרוקית‬ ‫של‬ ‫שריקות‬.
‫רטובות‬ ‫בנעליים‬ ‫להתלבט‬ ‫מתחילים‬ ‫היינו‬ ‫שעה‬ ‫אותה‬,
‫הפצועות‬ ‫רגלינו‬ ‫את‬ ‫לתוכן‬ ‫לתחוב‬ ‫יכולנו‬ ‫רב‬ ‫שבקושי‬.‫ברגעי‬
‫פעוטות‬ ‫צרות‬ ‫על‬ ‫ויבבות‬ ‫אנחות‬ ‫ברגיל‬ ‫נשמעו‬ ‫אלה‬ ‫השכמה‬
‫ערך‬,‫לשרוכים‬ ‫ששימש‬ ‫תיל‬ ‫קריעת‬ ‫על‬ ‫כגון‬.
‫אדם‬ ‫שמעתי‬ ‫אחד‬ ‫בוקר‬,‫אמיץ‬ ‫כאיש‬ ‫שהכרתיו‬,‫כילד‬ ‫בוכה‬
‫היה‬ ‫ואנוס‬ ‫רגליו‬ ‫מידת‬ ‫מכפי‬ ‫הצטמקו‬ ‫שנעליו‬ ‫משום‬ ‫קטן‬
‫המושלגת‬ ‫המצעד‬ ‫רחבת‬ ‫אל‬ ‫יחף‬ ‫לצאת‬.
האדם מחפש-משמעות
‫בשלוליות‬ ‫מבוססים‬ ‫בחשיכה‬ ‫דשדשנו‬.‫לידי‬ ‫שצעד‬ ‫האיש‬
,‫פתאום‬ ‫לי‬ ‫לחש‬".‫לראותנו‬ ‫יכלו‬ ‫שלנו‬ ‫הנשים‬ ‫אילו‬
‫עכשיו‬.‫אני‬‫מקוה‬‫נמצאות‬ ‫שהן‬ ‫במחנות‬ ‫יותר‬ ‫להן‬ ‫שטוב‬
‫בחלקנו‬ ‫עולה‬ ‫מה‬ ‫יודעות‬ ‫ואינן‬ ‫בהם‬"‫בשמים‬ ‫הסתכלתי‬
,‫בחדות‬ ‫קוויה‬ ‫וציירה‬ ‫אשתי‬ ‫בדמות‬ ‫דבקה‬ ‫רוחי‬
‫מפליאה‬.
‫שתיארוה‬ ‫כפי‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫שראיתי‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫זו‬
‫המשוררים‬-‫והנעלה‬ ‫הסופית‬ ‫המטרה‬ ‫היא‬ ‫שהאהבה‬
‫האדם‬ ‫ישאף‬ ‫אליה‬ ‫אשר‬ ‫ביותר‬.
‫ובאהבה‬ ‫האהבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נושע‬ ‫האדם‬.
‫חיה‬ ‫עודנה‬ ‫אשתי‬ ‫אם‬ ‫ידעתי‬ ‫לא‬
‫אהבתי‬ ‫מעצמת‬ ‫יגרע‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫היה‬ ‫לא‬..‫לו‬ ‫כי‬ ‫סבורני‬
‫אז‬ ‫ידעתי‬‫שאישתי‬‫מתה‬,‫מתמכר‬ ‫הייתי‬ ‫עדיין‬
‫בדמותה‬ ‫להסתכלות‬.
‫אל‬ ‫להימלט‬ ‫לאסיר‬ ‫הניחה‬ ‫הפנימיים‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫העצמה‬
‫הריקנות‬ ‫מפני‬ ‫מחסה‬ ‫למצוא‬ ‫לו‬ ‫סייעה‬ ‫ובכך‬ ‫העבר‬,
‫השממון‬‫של‬ ‫הרוחנית‬ ‫והדלות‬‫הוויתו‬.
‫על‬ ‫חברו‬ ‫לב‬ ‫את‬ ‫העיר‬ ‫שאסיר‬ ‫לפעמים‬ ‫קרה‬ ‫במחנה‬ ‫גם‬
‫הנישאים‬ ‫העצים‬ ‫בעד‬ ‫השמש‬ ‫שקיעת‬ ‫של‬ ‫יפה‬ ‫מראה‬.
‫אחד‬ ‫ערב‬‫בעודינו‬‫עייפים‬ ‫מוטלים‬.,‫אחד‬ ‫לחדר‬ ‫פרץ‬
‫ונחזה‬ ‫המסדרים‬ ‫מגרש‬ ‫אל‬ ‫נצא‬ ‫כי‬ ‫והציע‬ ‫האסירים‬
‫החמה‬ ‫בשקיעה‬.
‫נסיון‬‫בחירת‬ ‫חופש‬ ‫האדם‬ ‫בידי‬ ‫כי‬ ‫לנו‬ ‫מורה‬ ‫המחנה‬ ‫חיי‬
‫פעולה‬.‫על‬ ‫לגבור‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬‫האפאתיה‬,‫את‬ ‫לדכא‬
‫הרגיזות‬.‫חירות‬ ‫של‬ ‫שארית‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מסוגל‬ ‫אדם‬
‫רוחנית‬,‫המחשבה‬ ‫עצמאות‬ ‫של‬.
‫במחנות‬ ‫שחיינו‬ ‫אנחנו‬,‫היו‬ ‫אשר‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬
‫אחרים‬ ‫של‬ ‫רוחם‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫לצריף‬ ‫מצריף‬ ‫עוברים‬,‫כדי‬
‫האחרונה‬ ‫לחמם‬ ‫מפרוסת‬ ‫להם‬ ‫לפרוס‬.
‫את‬ ‫האדם‬ ‫מן‬ ‫לגזול‬ ‫שפשר‬ ‫הוכיחו‬‫הכל‬‫אחד‬ ‫מדבר‬ ‫חוץ‬.
‫ודרכו‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫חירותו‬ ‫את‬.
‫בעתיד‬ ‫אמונתו‬ ‫שאבדה‬ ‫אסיר‬,‫בעתידו‬–‫נחתם‬ ‫גורלו‬.
‫והנפש‬ ‫הגוף‬ ‫ניוון‬ ‫וסופו‬ ‫נדרדר‬ ‫הוא‬.
‫לפתע‬ ‫כלל‬ ‫דרך‬ ‫קרה‬ ‫זה‬.
‫להתלבש‬ ‫לקום‬ ‫בסירובו‬ ‫הדבר‬ ‫התחיל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
‫ולהתיצב‬‫במסדר‬.‫לנוע‬ ‫בלי‬ ‫במיטתו‬ ‫לשכב‬ ‫הוסיף‬ ‫הוא‬.
‫נכנע‬ ‫פשוט‬ ‫הוא‬.
‫המחנה‬ ‫אסיר‬,‫לעתיד‬ ‫מטרה‬ ‫היה‬ ‫צריך‬.
‫איזה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ ‫כל‬"‫למה‬"‫יחיה‬ ‫שלמענו‬,‫לשאת‬ ‫יוכל‬
‫כל‬ ‫כמעט‬"‫איך‬"
‫אחד‬ ‫יום‬,‫השחרור‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬,‫בין‬ ‫מהלך‬ ‫הייתי‬
‫למחנה‬ ‫הקרובה‬ ‫עיירה‬ ‫עבר‬ ‫אל‬ ‫מלבלבים‬ ‫דשא‬ ‫נאות‬.
‫עמדי‬ ‫על‬ ‫עמדתי‬,‫סביב‬ ‫הסתכלתי‬,‫אל‬ ‫עיני‬ ‫נשאתי‬
‫השמים‬-‫ברכי‬ ‫על‬ ‫כרעתי‬ ‫ואחר‬.
‫ברוחי‬ ‫מהדהד‬ ‫היה‬ ‫אחד‬ ‫פסוק‬ ‫רק‬:
‫מין‬‫המיצר‬‫יה‬ ‫קראתי‬,‫במרחביה‬ ‫ענני‬"
‫זה‬ ‫פסוק‬ ‫ושיננתי‬ ‫ברך‬ ‫קראתי‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫אזכור‬ ‫לא‬.
‫אני‬ ‫יודע‬ ‫אך‬,‫ההוא‬ ‫ביום‬ ‫כי‬,‫ההיא‬ ‫בשעה‬,‫חיי‬ ‫החלו‬
‫החדשים‬.
‫צעד‬-‫אנוש‬ ‫יצור‬ ‫והייתי‬ ‫שבתי‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫הלכתי‬ ‫צעד‬.
https://www.youtube.com/watch?v=JaQE1
nfuX18

More Related Content

What's hot

Pk8 s2kd4.1.t1 proses pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam
Pk8 s2kd4.1.t1 proses pembuatan produk kerajinan bahan lunak alamPk8 s2kd4.1.t1 proses pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam
Pk8 s2kd4.1.t1 proses pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam
Agus Tri
 
Buku panduan solat
Buku panduan solatBuku panduan solat
Buku panduan solat
drafunt
 
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACB
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACBĐề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACB
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACB
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Media Mengajar Akuntansi Dasar-Dwi Harti- KI KD 2018-Kelas X SMK-Bab 3.pptx
Media Mengajar Akuntansi Dasar-Dwi Harti- KI KD 2018-Kelas X SMK-Bab 3.pptxMedia Mengajar Akuntansi Dasar-Dwi Harti- KI KD 2018-Kelas X SMK-Bab 3.pptx
Media Mengajar Akuntansi Dasar-Dwi Harti- KI KD 2018-Kelas X SMK-Bab 3.pptx
bayu45191
 
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
GLC
 
Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014
Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014
Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014
Raphael Bastide
 

What's hot (6)

Pk8 s2kd4.1.t1 proses pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam
Pk8 s2kd4.1.t1 proses pembuatan produk kerajinan bahan lunak alamPk8 s2kd4.1.t1 proses pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam
Pk8 s2kd4.1.t1 proses pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam
 
Buku panduan solat
Buku panduan solatBuku panduan solat
Buku panduan solat
 
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACB
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACBĐề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACB
Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACB
 
Media Mengajar Akuntansi Dasar-Dwi Harti- KI KD 2018-Kelas X SMK-Bab 3.pptx
Media Mengajar Akuntansi Dasar-Dwi Harti- KI KD 2018-Kelas X SMK-Bab 3.pptxMedia Mengajar Akuntansi Dasar-Dwi Harti- KI KD 2018-Kelas X SMK-Bab 3.pptx
Media Mengajar Akuntansi Dasar-Dwi Harti- KI KD 2018-Kelas X SMK-Bab 3.pptx
 
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
 
Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014
Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014
Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014
 

Similar to האדם מחפש-משמעות

מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdfמדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
Leonid Ledata
 
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdfמדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
Leonid Ledata
 
עוד חמש דקות
עוד חמש דקותעוד חמש דקות
עוד חמש דקות
Harel Agmon
 
עוד חמש דקות
עוד חמש דקותעוד חמש דקות
עוד חמש דקות
Harel Agmon
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
tarbutisrael
 
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
tarbut_il
 
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולםבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
Yad Vashem
 
לאישה
לאישהלאישה
לאישה
veredsch
 
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגיתהיהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
Leonid Ledata
 
Yehudonut היהודונות האידיאולוגית
Yehudonut היהודונות האידיאולוגיתYehudonut היהודונות האידיאולוגית
Yehudonut היהודונות האידיאולוגית
Leonid Ledata
 
Inьсиденты
InьсидентыInьсиденты
Inьсиденты
Leonid Ledata
 
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 20111997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
Beit Theresienstadt - בית טרזין
 
Eichmann trial
Eichmann trialEichmann trial
Eichmann trial
Yad Vashem
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
Leonid Ledata
 
On suffering and the voices of real children in Israeli law. (Hebrew) על סבל ...
On suffering and the voices of real children in Israeli law. (Hebrew) על סבל ...On suffering and the voices of real children in Israeli law. (Hebrew) על סבל ...
On suffering and the voices of real children in Israeli law. (Hebrew) על סבל ...
Ya'ir Ronen
 
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
chaymm
 

Similar to האדם מחפש-משמעות (17)

מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdfמדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
 
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdfמדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
מדי צנעה מדי חטא ודובון הדבש שוב ושוב.pdf
 
עוד חמש דקות
עוד חמש דקותעוד חמש דקות
עוד חמש דקות
 
עוד חמש דקות
עוד חמש דקותעוד חמש דקות
עוד חמש דקות
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולםבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
 
לאישה
לאישהלאישה
לאישה
 
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגיתהיהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
 
Yehudonut היהודונות האידיאולוגית
Yehudonut היהודונות האידיאולוגיתYehudonut היהודונות האידיאולוגית
Yehudonut היהודונות האידיאולוגית
 
Inьсиденты
InьсидентыInьсиденты
Inьсиденты
 
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 20111997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
 
המסע לפולין אוגוסט 2010
המסע לפולין אוגוסט 2010המסע לפולין אוגוסט 2010
המסע לפולין אוגוסט 2010
 
Eichmann trial
Eichmann trialEichmann trial
Eichmann trial
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
 
On suffering and the voices of real children in Israeli law. (Hebrew) על סבל ...
On suffering and the voices of real children in Israeli law. (Hebrew) על סבל ...On suffering and the voices of real children in Israeli law. (Hebrew) על סבל ...
On suffering and the voices of real children in Israeli law. (Hebrew) על סבל ...
 
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!
 

More from 44ofir

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
44ofir
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
44ofir
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
44ofir
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
44ofir
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
44ofir
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
44ofir
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
44ofir
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
44ofir
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
44ofir
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
44ofir
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
44ofir
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
44ofir
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
44ofir
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
44ofir
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
44ofir
 

More from 44ofir (20)

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
 

האדם מחפש-משמעות

 • 3. ‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫פרנקל‬ ‫ויקטור‬1905‫וגבריאל‬ ‫אלזה‬ ‫להוריו‬ ‫בווינה‬, ‫יהודים‬ ‫שניהם‬. ‫השכלה‬:‫דוקטור‬ ‫תואר‬ ‫וקיבל‬ ‫הרפואה‬ ‫לימודי‬ ‫את‬ ‫השלים‬ ‫בשנת‬ ‫לרפואה‬1930.‫בשנת‬1924‫הראשון‬ ‫מאמרו‬ ‫נתפרסם‬, ‫פרויד‬ ‫של‬ ‫בעידודו‬.‫ופסיכיאטריה‬ ‫לנוירולוגיה‬ ‫כפרופסור‬ ‫כיהן‬ ‫וינה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫של‬ ‫לרפואה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬.‫השנים‬ ‫בין‬1940– 1942‫של‬ ‫החולים‬ ‫בבית‬ ‫הנוירולוגית‬ ‫המחלקה‬ ‫כמנהל‬ ‫כיהן‬ ‫רוטשילד‬. ‫בשנת‬ ‫נישא‬1941‫לטילי‬‫גרוסר‬,‫בשואה‬ ‫שנספתה‬.‫במהלך‬ ‫אושוויץ‬ ‫ההשמדה‬ ‫במחנה‬ ‫נאסר‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬, ‫בדכאו‬,‫ריכוז‬ ‫מחנות‬ ‫ובעוד‬,‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫למשך‬.‫המלחמה‬ ‫לאחר‬ ‫בפילוסופיה‬ ‫דוקטור‬ ‫תואר‬ ‫השלים‬(1949.) ‫השנים‬ ‫בין‬1946–1970‫בווינה‬ ‫הנוירולוגית‬ ‫המרפאה‬ ‫את‬ ‫ניהל‬.
 • 4. ‫חיי‬ ‫על‬ ‫האסיר‬ ‫של‬ ‫הנפשיות‬ ‫בתגובותיו‬ ‫שלבים‬ ‫שלושה‬ ‫המחנה‬: ‫למחנה‬ ‫הכנסתו‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ‫הזמן‬ ‫פרק‬ ‫המחנה‬ ‫שיגרת‬ ‫על‬ ‫היטב‬ ‫הסכין‬ ‫שבו‬ ‫הזמן‬ ‫פרק‬ ‫לחופשי‬ ‫ויציאתו‬ ‫שחרורו‬ ‫שלאחר‬ ‫הפרק‬
 • 5. ‫ההלם‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫לשלב‬ ‫האופייני‬ ‫הסימפטום‬. ‫אל‬ ‫האסיר‬ ‫של‬ ‫הפורמלית‬ ‫להכנסתו‬ ‫קדם‬ ‫אפילו‬ ‫ההלם‬ ‫המחנה‬: ‫בקרון‬- 1500‫לילות‬ ‫וכמה‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫ברכבת‬ ‫הנוסעים‬ ‫היו‬ ‫איש‬,80 ‫קרון‬ ‫בכל‬ ‫היו‬ ‫איש‬,‫מטענם‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫לשכב‬ ‫נאלצו‬ ‫כולם‬, ‫רכושם‬ ‫של‬ ‫העלובה‬ ‫השארית‬.‫וגדושים‬ ‫מלאים‬ ‫היו‬ ‫הקרונות‬ ‫אורו‬ ‫הסתנן‬ ‫החלונות‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫החלק‬ ‫דרך‬ ‫שרק‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫העולה‬ ‫השחר‬ ‫של‬ ‫האפור‬..‫מקרב‬ ‫צעקה‬ ‫פרצה‬ ‫לפתע‬ ‫הנוסעים‬" :‫אושוויץ‬ ‫שלט‬ ‫הנה‬"!‫כל‬ ‫מפעום‬ ‫עמדו‬ ‫רגע‬ ‫אותו‬ ‫הלבבות‬.‫אושוויץ‬-‫הזוועות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סימל‬ ‫השם‬ ‫עצם‬..
 • 6. ‫גדולים‬ ‫מרחקים‬ ‫לאורך‬ ‫דוקרני‬ ‫תיל‬ ‫של‬ ‫אחדות‬ ‫שורות‬, ‫שמירה‬ ‫מגדלי‬,‫דמויות‬ ‫של‬ ‫ארוכים‬ ‫וטורים‬ ‫זרקורים‬ ‫לבושות‬ ‫אדם‬‫בלויים‬..‫נשמעו‬‫ושריקות‬ ‫צווחות‬. ‫גסים‬ ‫קולות‬ ‫לשמוע‬ ‫עלינו‬ ‫נגזר‬ ‫מעתה‬.
 • 7. ‫תורי‬ ‫הגיע‬,‫פירושו‬ ‫ימינה‬ ‫כי‬ ‫אוזני‬ ‫על‬ ‫לחש‬ ‫מישהו‬, ‫ולבלתי‬ ‫לחולים‬ ‫שמאלה‬ ‫הדרך‬ ‫ואילו‬ ‫לעבודה‬ ‫להישלח‬ ‫לעבודה‬ ‫מסוגלים‬. ‫הס‬ ‫איש‬"‫אותי‬ ‫סקר‬ ‫ס‬,‫כמהסס‬ ‫נראה‬,‫על‬ ‫הניח‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫ידיו‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫כתפי‬.‫לעצמי‬ ‫לשוות‬ ‫רב‬ ‫מאמץ‬ ‫עשיתי‬ ‫נמרצת‬ ‫הופעה‬,‫עד‬ ‫כתפי‬ ‫את‬ ‫אט‬ ‫אט‬ ‫סובב‬ ‫והוא‬ ‫ימין‬ ‫לצד‬ ‫ופני‬ ‫שעמדתי‬,‫צד‬ ‫אותו‬ ‫אל‬ ‫ועברתי‬. ‫שלי‬ ‫הראשונה‬ ‫הסלקציה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬. ‫הטרנספורט‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫לרובו‬,90%‫בערך‬–‫מוות‬.
 • 9. ‫זמן‬ ‫במחנה‬ ‫ששהו‬ ‫אסירים‬ ‫שאלתי‬ ‫בערב‬‫מה‬,‫לאן‬‫נשלח‬ ‫פ‬ ‫ועמיתי‬ ‫חברי‬'. -‫שמאל‬ ‫לצד‬ ‫נשלח‬ ‫האם‬? -‫כן‬,‫עניתי‬. -‫כן‬ ‫אם‬,‫שם‬ ‫לראותו‬ ‫אתה‬ ‫יכול‬,‫לי‬ ‫אמרו‬. -‫איפה‬?‫כמה‬ ‫בריחוק‬ ‫הארובה‬ ‫אל‬ ‫הצביעה‬ ‫אחת‬ ‫יד‬ ‫מטרים‬ ‫מאות‬,‫אל‬ ‫אש‬ ‫לשון‬ ‫מתמרת‬ ‫הייתה‬ ‫שממנה‬ ‫פולין‬ ‫של‬ ‫האפורים‬ ‫שמיה‬. ‫ידידך‬ ‫נמצא‬ ‫שם‬,‫למרום‬ ‫נישא‬.‫היתה‬‫התשובה‬.
 • 10. ‫החיטוי‬ ‫בצריף‬,‫אחד‬ ‫של‬ ‫אמונו‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫ניסיתי‬ ‫הוותיקים‬ ‫האסירים‬,‫בכיס‬ ‫נייר‬ ‫של‬ ‫גליל‬ ‫על‬ ‫הצבעתי‬ ‫ואמרתי‬ ‫מעילי‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬:‫הבט‬,‫ספר‬ ‫של‬ ‫היד‬ ‫כתב‬ ‫זה‬ ‫מדעי‬,‫מחיר‬ ‫בכל‬ ‫זה‬ ‫יד‬ ‫כתב‬ ‫בידי‬ ‫לקיים‬ ‫עלי‬,‫טמון‬ ‫בו‬ ‫חיי‬ ‫מפעל‬,‫מבין‬ ‫אתה‬? ‫פניו‬ ‫על‬ ‫גיחוך‬ ‫פשט‬ ‫אט‬ ‫אט‬,‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫רחמים‬ ‫מביע‬ ‫משועשע‬,‫מלגלג‬,‫אחת‬ ‫מילה‬ ‫כלפי‬ ‫שאג‬ ‫ולבסוף‬ ‫מעליב‬: "‫חרא‬." ‫מעשה‬ ‫ועשיתי‬ ‫שהיא‬ ‫כמות‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫רגע‬ ‫אותו‬, ‫הקודמים‬ ‫חיי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מחקתי‬.
 • 11. ‫שחבטו‬ ‫רצועות‬ ‫הראשונים‬ ‫הצליפה‬ ‫קולות‬ ‫נשמעו‬ ‫ואז‬ ‫הערומים‬ ‫בגופות‬. ‫שערה‬ ‫אף‬ ‫הניחו‬ ‫לא‬ ‫אלא‬ ‫ראשינו‬ ‫שער‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫גילחו‬ ‫גופינו‬ ‫בכל‬ ‫אחת‬. ‫עובדת‬ ‫חדרה‬ ‫במקלחות‬ ‫עומדים‬ ‫שהיינו‬ ‫בשעה‬‫ערייתנו‬. ‫אכן‬,‫הערומים‬ ‫מגופותינו‬ ‫חוץ‬ ‫כלום‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫לא‬–‫אפילו‬ ‫ממנו‬ ‫ניטל‬ ‫השיער‬.
 • 12. ‫מעצרנו‬ ‫ימי‬ ‫משארכו‬,‫על‬ ‫היומית‬ ‫המזון‬ ‫מנת‬ ‫הועמדה‬ ‫ביותר‬ ‫קלוש‬ ‫מרק‬,‫ביום‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫לנו‬ ‫שניתן‬,‫מנת‬ ‫ועל‬ ‫הרגילה‬ ‫הדלה‬ ‫הלחם‬. ‫לעור‬ ‫שמתחת‬ ‫שומן‬ ‫של‬ ‫האחרונות‬ ‫השכבות‬ ‫משנעלמו‬ ‫לשלדים‬ ‫ודמינו‬,‫עצמן‬ ‫מכלות‬ ‫גופותינו‬ ‫את‬ ‫ראינו‬. ‫של‬ ‫התנגדותו‬ ‫כוח‬ ‫ניטל‬ ‫מעתה‬‫הגוף‬.‫בזה‬‫מתו‬ ‫זה‬ ‫אחר‬ ‫שבצריפינו‬ ‫הקטנה‬ ‫החבורה‬ ‫בני‬. ‫ומתי‬ ‫עכשיו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫תורו‬ ‫לחשב‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫עצמו‬ ‫של‬ ‫התור‬ ‫יגיע‬.
 • 13. ‫החדשים‬ ‫לאסירים‬ ‫נכונו‬ ‫הפתעות‬ ‫הרבה‬. ‫הרפואה‬ ‫שספרי‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫למדו‬ ‫שביננו‬ ‫הרפואה‬ ‫אנשי‬ ‫משקרים‬.. ‫שינה‬ ‫בלא‬ ‫לאדם‬ ‫קיום‬ ‫שאין‬ ‫למדנו‬.. ‫אוכל‬ ‫שלא‬ ‫מסוימים‬ ‫דברים‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫משוכנע‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬ ‫לעשות‬:‫ואלה‬ ‫אלה‬ ‫תנאים‬ ‫בלי‬ ‫לישון‬ ‫אוכל‬ ‫לא‬.. ‫ערוכות‬ ‫שהיו‬ ‫במיטות‬ ‫ישנו‬ ‫באושוויץ‬ ‫הראשונים‬ ‫בלילות‬ ‫שורה‬ ‫בכל‬ ‫שורה‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫שורה‬,‫שניים‬ ‫עד‬ ‫שניים‬ ‫שרוחבה‬ ‫מטרים‬ ‫וחצי‬,‫אנשים‬ ‫תשעה‬ ‫שוכבים‬ ‫היו‬,‫על‬ ‫ממש‬ ‫הקרשים‬.‫שתי‬‫התשעה‬ ‫לכל‬ ‫משותפות‬ ‫שמיכות‬...
 • 14. ‫עליהם‬ ‫לחלום‬ ‫מרבה‬ ‫שהאסיר‬ ‫הנושאים‬ ‫היו‬ ‫מה‬? ‫לחם‬,‫עוגה‬,‫ונעימות‬ ‫חמות‬ ‫ואמבטיות‬ ‫סיגריות‬. ‫לא‬ ‫לעולם‬‫אשכח‬,‫לילה‬‫אחד‬‫כשנתעוררתי‬‫לקול‬ ‫משנתי‬ ‫אסיר‬ ‫של‬ ‫גניחותיו‬.‫איום‬ ‫שסיוט‬ ‫היה‬ ‫נראה‬ ‫מבעתו‬.‫רציתי‬‫מסכן‬ ‫אותו‬ ‫להעיר‬.‫ידי‬ ‫את‬ ‫עצרתי‬ ‫פתאום‬ ,‫ככל‬ ‫מזוויע‬ ‫ויהיה‬ ‫חלום‬ ‫ששום‬ ‫הבנתי‬ ‫רגע‬ ‫באותו‬ ‫שיהיה‬,‫סביבנו‬ ‫המחנה‬ ‫למציאות‬ ‫ישווה‬ ‫לא‬,‫אליה‬ ‫אשר‬ ‫להחזירו‬ ‫עמדתי‬.
 • 15. ‫ב‬ ‫מכל‬ ‫הנורא‬ ‫הרגע‬24‫היקיצה‬ ‫רגע‬ ‫היה‬ ‫המחנה‬ ‫של‬ ‫השעות‬. 3‫רחם‬ ‫בלי‬ ‫אותנו‬ ‫קורעות‬ ‫היו‬ ‫משרוקית‬ ‫של‬ ‫שריקות‬. ‫רטובות‬ ‫בנעליים‬ ‫להתלבט‬ ‫מתחילים‬ ‫היינו‬ ‫שעה‬ ‫אותה‬, ‫הפצועות‬ ‫רגלינו‬ ‫את‬ ‫לתוכן‬ ‫לתחוב‬ ‫יכולנו‬ ‫רב‬ ‫שבקושי‬.‫ברגעי‬ ‫פעוטות‬ ‫צרות‬ ‫על‬ ‫ויבבות‬ ‫אנחות‬ ‫ברגיל‬ ‫נשמעו‬ ‫אלה‬ ‫השכמה‬ ‫ערך‬,‫לשרוכים‬ ‫ששימש‬ ‫תיל‬ ‫קריעת‬ ‫על‬ ‫כגון‬. ‫אדם‬ ‫שמעתי‬ ‫אחד‬ ‫בוקר‬,‫אמיץ‬ ‫כאיש‬ ‫שהכרתיו‬,‫כילד‬ ‫בוכה‬ ‫היה‬ ‫ואנוס‬ ‫רגליו‬ ‫מידת‬ ‫מכפי‬ ‫הצטמקו‬ ‫שנעליו‬ ‫משום‬ ‫קטן‬ ‫המושלגת‬ ‫המצעד‬ ‫רחבת‬ ‫אל‬ ‫יחף‬ ‫לצאת‬.
 • 17. ‫בשלוליות‬ ‫מבוססים‬ ‫בחשיכה‬ ‫דשדשנו‬.‫לידי‬ ‫שצעד‬ ‫האיש‬ ,‫פתאום‬ ‫לי‬ ‫לחש‬".‫לראותנו‬ ‫יכלו‬ ‫שלנו‬ ‫הנשים‬ ‫אילו‬ ‫עכשיו‬.‫אני‬‫מקוה‬‫נמצאות‬ ‫שהן‬ ‫במחנות‬ ‫יותר‬ ‫להן‬ ‫שטוב‬ ‫בחלקנו‬ ‫עולה‬ ‫מה‬ ‫יודעות‬ ‫ואינן‬ ‫בהם‬"‫בשמים‬ ‫הסתכלתי‬ ,‫בחדות‬ ‫קוויה‬ ‫וציירה‬ ‫אשתי‬ ‫בדמות‬ ‫דבקה‬ ‫רוחי‬ ‫מפליאה‬. ‫שתיארוה‬ ‫כפי‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫שראיתי‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫זו‬ ‫המשוררים‬-‫והנעלה‬ ‫הסופית‬ ‫המטרה‬ ‫היא‬ ‫שהאהבה‬ ‫האדם‬ ‫ישאף‬ ‫אליה‬ ‫אשר‬ ‫ביותר‬. ‫ובאהבה‬ ‫האהבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נושע‬ ‫האדם‬.
 • 18. ‫חיה‬ ‫עודנה‬ ‫אשתי‬ ‫אם‬ ‫ידעתי‬ ‫לא‬ ‫אהבתי‬ ‫מעצמת‬ ‫יגרע‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫היה‬ ‫לא‬..‫לו‬ ‫כי‬ ‫סבורני‬ ‫אז‬ ‫ידעתי‬‫שאישתי‬‫מתה‬,‫מתמכר‬ ‫הייתי‬ ‫עדיין‬ ‫בדמותה‬ ‫להסתכלות‬.
 • 19. ‫אל‬ ‫להימלט‬ ‫לאסיר‬ ‫הניחה‬ ‫הפנימיים‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫העצמה‬ ‫הריקנות‬ ‫מפני‬ ‫מחסה‬ ‫למצוא‬ ‫לו‬ ‫סייעה‬ ‫ובכך‬ ‫העבר‬, ‫השממון‬‫של‬ ‫הרוחנית‬ ‫והדלות‬‫הוויתו‬. ‫על‬ ‫חברו‬ ‫לב‬ ‫את‬ ‫העיר‬ ‫שאסיר‬ ‫לפעמים‬ ‫קרה‬ ‫במחנה‬ ‫גם‬ ‫הנישאים‬ ‫העצים‬ ‫בעד‬ ‫השמש‬ ‫שקיעת‬ ‫של‬ ‫יפה‬ ‫מראה‬. ‫אחד‬ ‫ערב‬‫בעודינו‬‫עייפים‬ ‫מוטלים‬.,‫אחד‬ ‫לחדר‬ ‫פרץ‬ ‫ונחזה‬ ‫המסדרים‬ ‫מגרש‬ ‫אל‬ ‫נצא‬ ‫כי‬ ‫והציע‬ ‫האסירים‬ ‫החמה‬ ‫בשקיעה‬.
 • 20. ‫נסיון‬‫בחירת‬ ‫חופש‬ ‫האדם‬ ‫בידי‬ ‫כי‬ ‫לנו‬ ‫מורה‬ ‫המחנה‬ ‫חיי‬ ‫פעולה‬.‫על‬ ‫לגבור‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬‫האפאתיה‬,‫את‬ ‫לדכא‬ ‫הרגיזות‬.‫חירות‬ ‫של‬ ‫שארית‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מסוגל‬ ‫אדם‬ ‫רוחנית‬,‫המחשבה‬ ‫עצמאות‬ ‫של‬. ‫במחנות‬ ‫שחיינו‬ ‫אנחנו‬,‫היו‬ ‫אשר‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫רוחם‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫לצריף‬ ‫מצריף‬ ‫עוברים‬,‫כדי‬ ‫האחרונה‬ ‫לחמם‬ ‫מפרוסת‬ ‫להם‬ ‫לפרוס‬. ‫את‬ ‫האדם‬ ‫מן‬ ‫לגזול‬ ‫שפשר‬ ‫הוכיחו‬‫הכל‬‫אחד‬ ‫מדבר‬ ‫חוץ‬. ‫ודרכו‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫חירותו‬ ‫את‬.
 • 21. ‫בעתיד‬ ‫אמונתו‬ ‫שאבדה‬ ‫אסיר‬,‫בעתידו‬–‫נחתם‬ ‫גורלו‬. ‫והנפש‬ ‫הגוף‬ ‫ניוון‬ ‫וסופו‬ ‫נדרדר‬ ‫הוא‬. ‫לפתע‬ ‫כלל‬ ‫דרך‬ ‫קרה‬ ‫זה‬. ‫להתלבש‬ ‫לקום‬ ‫בסירובו‬ ‫הדבר‬ ‫התחיל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ולהתיצב‬‫במסדר‬.‫לנוע‬ ‫בלי‬ ‫במיטתו‬ ‫לשכב‬ ‫הוסיף‬ ‫הוא‬. ‫נכנע‬ ‫פשוט‬ ‫הוא‬.
 • 22. ‫המחנה‬ ‫אסיר‬,‫לעתיד‬ ‫מטרה‬ ‫היה‬ ‫צריך‬. ‫איזה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ ‫כל‬"‫למה‬"‫יחיה‬ ‫שלמענו‬,‫לשאת‬ ‫יוכל‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬"‫איך‬"
 • 23. ‫אחד‬ ‫יום‬,‫השחרור‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬,‫בין‬ ‫מהלך‬ ‫הייתי‬ ‫למחנה‬ ‫הקרובה‬ ‫עיירה‬ ‫עבר‬ ‫אל‬ ‫מלבלבים‬ ‫דשא‬ ‫נאות‬. ‫עמדי‬ ‫על‬ ‫עמדתי‬,‫סביב‬ ‫הסתכלתי‬,‫אל‬ ‫עיני‬ ‫נשאתי‬ ‫השמים‬-‫ברכי‬ ‫על‬ ‫כרעתי‬ ‫ואחר‬. ‫ברוחי‬ ‫מהדהד‬ ‫היה‬ ‫אחד‬ ‫פסוק‬ ‫רק‬: ‫מין‬‫המיצר‬‫יה‬ ‫קראתי‬,‫במרחביה‬ ‫ענני‬" ‫זה‬ ‫פסוק‬ ‫ושיננתי‬ ‫ברך‬ ‫קראתי‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫אזכור‬ ‫לא‬. ‫אני‬ ‫יודע‬ ‫אך‬,‫ההוא‬ ‫ביום‬ ‫כי‬,‫ההיא‬ ‫בשעה‬,‫חיי‬ ‫החלו‬ ‫החדשים‬. ‫צעד‬-‫אנוש‬ ‫יצור‬ ‫והייתי‬ ‫שבתי‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫הלכתי‬ ‫צעד‬.