SlideShare a Scribd company logo
อัลบั้มรูปการปฏิบัติงานและผู้อยู่เบื้องหลัง โครงการฝังรากฟันเทียมพระราชทาน ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
๗ มกราคม๒๕๕๔ ทพ.และบุคลากรร่วมกันเตรียมการ และร่วมดูวีดีทัศน์จากสถาบันทันตกรรม
๑๐ มกราคม๒๕๕๔ ด้วย๓แรงประสาน งานปฏิบัติการฝังรากฟันเทียมจึงดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยตามปกติด้วย
ตรวจช่องปากและแนะนำเบื้องต้น จุดตรวจซักประวัติวัดความดัน บริการถอนฟันทั่วไป ออกหน่วยทันตกรรมชุมชน โดยรถทันตกรรม บริการทันตกรรมทั่วไป
บริการทันตกรรมเด็ก บริการทันตกรรมจัดฟัน ผู้ป่วยปรึกษาศัลยกรรมช่องปากได้รับการนัดรักษาวันพุธ๑๑ม.ค.๕๔ ๑.อุบัติเหตุฟันเคลื่อน ๒.แคะรากฟันตกค้าง ผป.ขอเลื่อนให้หายเจ็บปากจะมาติดต่อเอง
ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ ,คุณ อัมพร ปักษี ช่วยกันลงประวัติการรักษาในบัตรบันทึกการรักษาผู้ป่วยนอก ลงข้อมูลงานฝังรากฟันเทียมพระราชทานในคอมพิวเตอร์ ๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ ,คุณ อัมพร ปักษี สรุปยอดจำนวนผู้ได้รับการฝังรากฟันเทียมพระราชทาน ๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
๑๐มกราคม ๒๕๕๔ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ๙.๐๐ - ๑๗.๔๐ น. ฝังรากฟันเทียมฯ ๑๔ ราย
พี่ยิ้ม และ น้องเกตุช่วยกันดูแลรายละเอียดฟิล์มและสมุดบันทึก โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน ๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้รับการฝังรากฟันเทียม ๗ รายผู้ป่วยผิดนัด๒ราย โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงพยาบาลสองพี่น้อง ๓ ราย โรงพยาบาลสามชุก ๓ ราย โรงพยาบาลอู่ทอง ๑ ราย ไม่สามารถฝังได้ ๑ ราย โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ทีมบันทึกร่วมกันแข็งขัน บันทึกรายละเอียดสมุดบันทึก โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน ๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ บ่ายวันที่๑๐มกราคม ๒๕๕๔
     รอยยิ้มคุณหมอดอนเจดีย์กับผู้ป่วยได้ฝัง ๕ ราย     รอยยิ้มคุณหมอศรีประจันต์กับผู้ป่วยได้ฝัง ๔ ราย ได้รับการฝังรากฟันเทียม๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ ๑๐มกราคม ๒๕๕๔ ช่วงบ่ายเสร็จสิ้น ๑๗.๕๐ น.
สัมมนาขั้นตอนการผ่าตัด วันที่๑๐มกราคม ๒๕๕๔
ประมวลภาพปฏิบัติการณ์ฝังรากฟันเทียม๑๐มกราคม ๒๕๕๔
รอยยิ้มพิมพ์ใจทีมพี่ผู้ช่วยผ่าตัด สถาบันทันตกรรม       ๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ     ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ๑๗.๒๐ น.
ขอปรบมือให้ ทพญ.อุไร บัวทอง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ที่ประสานงานถ่ายภาพรังสีแพนอรามิกนอกเวลาราชการ
ขอขอบพระคุณ พญ.จงดี เเจ้งศรีสุข หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา ที่อำนวยการอนุญาติถ่ายภาพรังสีแพนอรามิกนอกเวลาราชการ
Dedicated to Boss หน่วยฝังรากฟันเทียมพระราชทาน สถาบันทันตกรรม บุคลากรกลุ่มงานทันตกรรม PollaBungorn Dr.B
  ทำงานเป็นทีม สถาบันทันตกรรมเจ้าพระยายมราช เทคนิคบริการ ทพ.วัชระ ตั้งศรีสกุล คุณ สายันต์ แผนกเอ็กซเรย์ ทพญ.อุไร บัวทอง สสจ.สังฆราช ทพญ.ศศิธร บุญมี คุณ อัมพรปักษี ,ปทุมพร ชโลธร ,วาสนา ขุนทอง กำลังใจ
ทุกคนทำงานเป็นทีม interbeing
ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ ♥ นพ. สุรกิจ ถิรภัทรพันธุ์ ขอขอบคุณที่คุณหมอช่วยคัดกรองผู้ป่วยเข้ารับการฝังรากฟันเทียมพระราชทานและกำลังใจให้แก่คุณหมอที่น่ารักของเรา ๔๖ วันฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ
ยมราชได้ ๒๐ คนแล้ว ;)
๑๑ มกราคม ๒๕๕๔  ๙.๐๐-๒.๐๐ น. ฝังรากฟันเทียมฯ ๑๕ ราย

More Related Content

Viewers also liked

ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ดระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ดNithimar Or
 
หลวงตาบัว
หลวงตาบัวหลวงตาบัว
หลวงตาบัวdentyomaraj
 
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 Pค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 Pdentyomaraj
 
01 loads
01 loads01 loads
01 loadsELIMENG
 
Esthetic in Dentistry
Esthetic in DentistryEsthetic in Dentistry
Esthetic in Dentistrytechno UCH
 
ฟันปลอม
ฟันปลอมฟันปลอม
ฟันปลอมBallista Pg
 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547dentyomaraj
 
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพแพทย์ ประจำปี 2557
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพแพทย์ ประจำปี 2557ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพแพทย์ ประจำปี 2557
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพแพทย์ ประจำปี 2557techno UCH
 
9789740335368
97897403353689789740335368
9789740335368CUPress
 
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in ThailandRational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailanddentyomaraj
 
การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมPeeradej Chaiyapan
 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 2555 2
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 2555 2เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 2555 2
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 2555 2Rajin Arora
 
Review literature vital pulp therapy
Review literature vital pulp therapyReview literature vital pulp therapy
Review literature vital pulp therapydentyomaraj
 

Viewers also liked (20)

Ummoua1
Ummoua1Ummoua1
Ummoua1
 
Bolivia
BoliviaBolivia
Bolivia
 
ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ดระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ โรงพยาบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
หลวงตาบัว
หลวงตาบัวหลวงตาบัว
หลวงตาบัว
 
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 Pค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
 
01 loads
01 loads01 loads
01 loads
 
Generealized cervical resorption case present
Generealized cervical resorption case presentGenerealized cervical resorption case present
Generealized cervical resorption case present
 
Emphysema from Cl V restoration
Emphysema from Cl V restorationEmphysema from Cl V restoration
Emphysema from Cl V restoration
 
16 prosth[1]
16 prosth[1]16 prosth[1]
16 prosth[1]
 
Esthetic in Dentistry
Esthetic in DentistryEsthetic in Dentistry
Esthetic in Dentistry
 
ฟันปลอม
ฟันปลอมฟันปลอม
ฟันปลอม
 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
 
Color in esthetic dentistry
Color in esthetic dentistryColor in esthetic dentistry
Color in esthetic dentistry
 
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพแพทย์ ประจำปี 2557
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพแพทย์ ประจำปี 2557ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพแพทย์ ประจำปี 2557
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพแพทย์ ประจำปี 2557
 
Casepresentgivenpdf
CasepresentgivenpdfCasepresentgivenpdf
Casepresentgivenpdf
 
9789740335368
97897403353689789740335368
9789740335368
 
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in ThailandRational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
 
การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม
 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 2555 2
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 2555 2เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 2555 2
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 2555 2
 
Review literature vital pulp therapy
Review literature vital pulp therapyReview literature vital pulp therapy
Review literature vital pulp therapy
 

Similar to Photo albumDental ImplantationDay10012011

ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.dentyomaraj
 
Ortho price list 2012
Ortho price list 2012Ortho price list 2012
Ortho price list 2012dentyomaraj
 
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนมทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนมBallista Pg
 
Korach flood sunthorn
Korach flood sunthornKorach flood sunthorn
Korach flood sunthorntaem
 

Similar to Photo albumDental ImplantationDay10012011 (6)

ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.
 
Ortho price list 2012
Ortho price list 2012Ortho price list 2012
Ortho price list 2012
 
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนมทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
 
(20 พ.ค 56) service profile (ส่งเจี๊ยบ)
(20 พ.ค 56) service profile (ส่งเจี๊ยบ)(20 พ.ค 56) service profile (ส่งเจี๊ยบ)
(20 พ.ค 56) service profile (ส่งเจี๊ยบ)
 
Oha@chiangmai54
Oha@chiangmai54Oha@chiangmai54
Oha@chiangmai54
 
Korach flood sunthorn
Korach flood sunthornKorach flood sunthorn
Korach flood sunthorn
 

More from dentyomaraj

Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55dentyomaraj
 
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai languageKid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai languagedentyomaraj
 
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284dentyomaraj
 
บทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidaseบทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidasedentyomaraj
 
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น dentyomaraj
 
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาสามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาdentyomaraj
 
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลักวัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลักdentyomaraj
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑dentyomaraj
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓dentyomaraj
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒dentyomaraj
 
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัวหนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัวdentyomaraj
 
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุขร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุขdentyomaraj
 
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697dentyomaraj
 
โยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะโยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะdentyomaraj
 
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechการพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechdentyomaraj
 
Poster preprosthetic surgery
Poster preprosthetic surgeryPoster preprosthetic surgery
Poster preprosthetic surgerydentyomaraj
 
Poster ฟันเทียมถอดได้ rooj
Poster ฟันเทียมถอดได้ roojPoster ฟันเทียมถอดได้ rooj
Poster ฟันเทียมถอดได้ roojdentyomaraj
 
What goes around comes around
What goes around comes aroundWhat goes around comes around
What goes around comes arounddentyomaraj
 
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับ
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับ
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับdentyomaraj
 
การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ
การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ
การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ dentyomaraj
 

More from dentyomaraj (20)

Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55
 
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai languageKid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
 
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
 
บทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidaseบทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidase
 
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
 
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาสามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
 
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลักวัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
 
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัวหนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
 
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุขร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
 
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
 
โยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะโยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะ
 
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechการพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
 
Poster preprosthetic surgery
Poster preprosthetic surgeryPoster preprosthetic surgery
Poster preprosthetic surgery
 
Poster ฟันเทียมถอดได้ rooj
Poster ฟันเทียมถอดได้ roojPoster ฟันเทียมถอดได้ rooj
Poster ฟันเทียมถอดได้ rooj
 
What goes around comes around
What goes around comes aroundWhat goes around comes around
What goes around comes around
 
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับ
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับ
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๑,แผ่นพับ
 
การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ
การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ
การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ
 

Photo albumDental ImplantationDay10012011