SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
26.1.2023 | 1
Pedagogin digitystä 3 op
DigiPuffetti - DigiPedagogiikan noutopöytä -hanke
Webinaari 26.1.2023 (1/6)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
DigiPuffetti –
DigiPedagogiikan
noutopöytä
Tampereen ammattikorkeakoulun
OPH-rahoitteinen opetustoimen
täydennyskoulutushanke:
www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/digipuffetti-
digipedagogiikan-noutopoyta
• XR uusien maailmojen avaajana 3 op
(Tampere & verkko, syksy 2023)
• Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja
jakaminen 3 op (verkossa, kevät ja syksy 2023)
Ohjelma klo 14.30-16.30
• Koulutuksen aloitus
• Johdanto verkkopedagogiikkaan
• Verkkokurssien suunnittelu ja arviointi
• Hybridiopetus
Tallenteet, materiaalit ja oppimistehtävät
löytyvät koulutuksen Padletista.
www.matleenalaakso.fi/2023/01/tyovuosi-2022.html
Kameran peukutus
Kuva: Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
Koulutuksen verkkoympäristö
Pedagogin digitystä 3 op
Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista verkko-
pedagogiikasta ja erilaisista digityökaluista.
Koulutukseen kuuluu kuusi tallennettavaa webinaaria ja etätehtävää.
• to 26.1.: Verkkopedagogiikka, hybridiopetus ja verkkokurssit.
• ke 1.2.: Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi.
• ma 13.2.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina
(esim. infograafit ja videot).
• to 23.2.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina
(esim. animaatiot ja interaktiiviset materiaalit)
• ke 8.3.: Verkkosisältöjen ja -tehtävien luominen H5P-työkaluilla.
• ti 21.3.: Sähköiset kokeet ja kyselyt
Ennakkotoiveita
• Pedagogiset jutut, konkreettiset käytännönjutut, suoraan luokkaan –jutut.
• Eri tapoja tuottaa digitaalista oppimateriaalia, esim. animaatiot.
• Uutta innostusta digityökalujen käyttöön, löytää itselle (sekä toimialan
opettajille) "työkalusalkkuun" täydennystä ja oppia systemaattisemmin
hyödyntämään digiä.
• Hyödyllisiä tietoja ja taitoja, jotta opiskeluprosessista tulee helpompaa,
kiinnostavampaa ja tehokkaampaa.
• Syventää osaamistani varsinkin H5P:n ja opiskelijoiden osallistamisen suhteen.
• Oppiakseni H5P:tä ja muita työkaluja, joilla kehittää suomen kielen etäopetusta
ja digioppimateriaaleja.
• Uusia ideoita ja oppivani HELPPOJA tapoja esimerkiksi tehdä omia materiaaleja,
tehtäviä, oppimispolkuja ym.
• Erityisesti odotan tutustumista H5P-työkaluihin.
• Kehittyä ja löytää uusia digityökaluja ja -taitoja opetuksen monipuolistamiseen
• Haluan päivittää tietojani, koska olen havainnut jo uusia "työkaluja”.
• Haluaisin kehittyä pedagogina ja verkko-opettajana ja hyödyntää digiä
monipuolisemmin oppitunneilla/etäopetuksessa/hybridiopetuksessa.
Ms Forms
Kuka olet? / Mitä kuuluu?
Millaisin odotuksin saavuit?
Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
classroomscreen.com
Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
Keskeiset teknologiat ja käytännöt
2022 EDUCAUSE Horizon Report®.,Teaching and Learning Edition (CC BY-NC-ND):
library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy
sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia
Koehler & Misihra 2006: tpack.org
Oheinen suomennos Harto Pönkä:
harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-
ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-
suunnittelu
TPACK-malli
jäsentää opettajan
osaamisvaatimuksia.
Opetuksen hyvät työtavat
Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
• Työskennellään asiantuntijatiimien tapaan.
• Suoritetaan todenmukaisia tehtäviä ja ratkotaan haastavia ongelmia.
• Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista
teknologiaa.
• Luodaan yhdessä uutta tietoa ja laaditaan konkreettisia tuotoksia
prosessin lopputuloksena.
Kuva: Alexas-Photos, CC0, pixabay.com
Keskeisimmät oppimiseen
vaikuttavat tekijät
Yhteistyö muiden kanssa
Omien ja ryhmän yhteisten
oppimisen prosessien säätely
Teknologian tuki
Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning
upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja
kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon
esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin
välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Yhteistä onnistuneille ryhmille
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Vuorovaikutuksella pyrittiin myös
jännityksen lieventämiseen ja
yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
Itsesäätelyn taitojen tukeminen
Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©):
oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia
ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac
Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn taitoja,
voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä.
• Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä,
pedagogiikkaa ja ohjausta.
• Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla.
Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan.
Esimerkkejä keinoista:
• Osallistavat menetelmät
• Vuorovaikutus
• Tutkiva oppiminen
• Simulaatiot
• Kannustus ja palaute
Erilaisia verkkokursseja
1. Ohjattu verkko-opetus
2. Itseopiskelu verkossa (non-stop)
3. MOOC-kurssit
(Massive Open Online Course)
4. Sulautuva oppiminen (blended learning)
5. Webinaarisarjat
Kaksi tapaa luoda verkkokursseja
Ruudunkaappauskuva Vesa Paajasen videosta Vuorovaikutus verkkokurssilla (2018).
UEF:n Flippausmanuaalin uusi versio: sites.uef.fi/flippaus/flippausmanuaali
Pedagoginen malli
Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna
verkkokurssin suunnittelussa. Usein yhdistetään useampaa mallia.
Kuva: OpenClipart-Vectors, CC0, pixabay.com
Case-oppiminen
Projektioppiminen
Yhteisöllinen oppiminen
Ilmiöpohjainen oppiminen
Ongelmaperustainen
oppiminen (PBL)
Käänteinen oppiminen
Sulautuva oppiminen
Verkko-opetuksen suunnittelu on
oppimisprosessin suunnittelua
Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
Kysy itseltäsi, mitä haluat
oppijan tekevän.
Verkossa ohjaat työskentelyä
oppimistehtävillä.
Pedagoginen käsikirjoitus
Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan
pienempiin osiin oppimispolun varrelle.
• Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan
toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista.
• Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden.
Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja
oman kurssin arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
3 avainta parempaan verkkokurssiin
Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun
1. Selkeys
Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää
todennäköisyyttä kurssisuorituksille.
2. Yhdessä tekeminen
Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia
etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio).
3. Ohjaus ja palaute
Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna
verkkokurssilla opettajan tärkein
tehtävä on ohjata ja antaa palautetta.
Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
Apoa-projektin esiin nostamia
amk-opiskelijoiden toiveita
https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja
Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020
• Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne
• Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä
• Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä
• Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!)
• Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä
• Ei turhia klikkauksia
Kuva: chenspec, pixabay.com
FiTechin suositukset
keskeyttämisten vähentämiseksi
Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla
1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen
sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen.
2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista,
että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot.
3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten
toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen.
4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen
osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
Hybridiopetus vai
opetustilanteen striimaus?
Kuva:Mohammed Hassan, CC0, pixabay.com
Mitä on hybridiopetus?
Hybridiopetuksella tarkoitetaan synkronista opetustilannetta,
missä osa ryhmästä on läsnä ja osa etänä. Molemmille ryhmille
tarjotaan mahdollisimman yhteneväinen oppimistilanne.
• Kaikki läsnä
• Ope läsnä, opiskelijat etänä
• Ope läsnä, opiskelijat läsnä+etänä
• Ope etänä, opiskelijat läsnä+etänä
• Ope etänä, opiskelijat läsnä
• Kaikki etänä
Kuvat: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
Hybridiopetuksen edellytyksiä
• Hyvä suunnittelu.
• Mielellään kouluttajapari, digitutor tai opiskelija apuna.
• Tilat, tekniset laitteet ja tuki.
• Työskentelyä verkon välineillä.
• Erityishuomio vuorovaikutukseen,
jotta etäosallistujat eivät jää sivuun!
Kuva: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
Samanaikainen opettaminen
2-3 tilassa on haastavaa
• Suunnittele ja ohjeista etukäteen, millaista osallistumista edellytät.
• Huolehdi, että kaikki näkevät ja kuulevat toisensa.
• Verkko-osallistujien osallistuminen haastavampaa – aloita heistä.
Esim. ota etäosallistujat vastaan ennen lähiosallistujien saapumista.
• Varasuunnitelma, jos jokin ei toimi odotetulla tavalla.
• Tallennatko (HyFlex)?
Kuvat: Elf-Moondance, pixabay.com
Etäosallistujan rooli
Ulkopuolella
Nenä kiinni lasissa
Samassa vedessä
Kuvat: pixabay.com
padlet.com/matlaakso/hybridi
Mitä opit tänään?
Jaa yksi ajatus
ääneen tai chattiin.
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansain-välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.fi
• Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin
tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

What's hot

KubeCon + CloudNativeCon Europe 2022 Recap - Batch/HPCの潮流とScheduler拡張事例 / Kub...
KubeCon + CloudNativeCon Europe 2022 Recap - Batch/HPCの潮流とScheduler拡張事例 / Kub...KubeCon + CloudNativeCon Europe 2022 Recap - Batch/HPCの潮流とScheduler拡張事例 / Kub...
KubeCon + CloudNativeCon Europe 2022 Recap - Batch/HPCの潮流とScheduler拡張事例 / Kub...Preferred Networks
 
WebRTCの技術解説 公開版
WebRTCの技術解説 公開版WebRTCの技術解説 公開版
WebRTCの技術解説 公開版Contest Ntt-west
 
Amazon SageMakerでscikit-learnで作ったモデルのEndpoint作成
Amazon SageMakerでscikit-learnで作ったモデルのEndpoint作成Amazon SageMakerでscikit-learnで作ったモデルのEndpoint作成
Amazon SageMakerでscikit-learnで作ったモデルのEndpoint作成西岡 賢一郎
 
クリエイティブワークを支えるHelix Core
クリエイティブワークを支えるHelix Coreクリエイティブワークを支えるHelix Core
クリエイティブワークを支えるHelix CoreSatoshi OKAWARA
 
クラウドサービス、AWS/Azure/GCP それぞれの Text to Speechを比べてみた
クラウドサービス、AWS/Azure/GCP それぞれの Text to Speechを比べてみたクラウドサービス、AWS/Azure/GCP それぞれの Text to Speechを比べてみた
クラウドサービス、AWS/Azure/GCP それぞれの Text to Speechを比べてみたDaizen Ikehara
 
ログ管理でウキウキAndroid Life (Log Management in Android)
ログ管理でウキウキAndroid Life (Log Management in Android)ログ管理でウキウキAndroid Life (Log Management in Android)
ログ管理でウキウキAndroid Life (Log Management in Android)Tomoaki Imai
 
ある工場の Redmine 2018 〜愛用しているプラグイン〜
ある工場の Redmine 2018 〜愛用しているプラグイン〜ある工場の Redmine 2018 〜愛用しているプラグイン〜
ある工場の Redmine 2018 〜愛用しているプラグイン〜Kohei Nakamura
 
高負荷に耐えうるWeb application serverの作り方
高負荷に耐えうるWeb application serverの作り方高負荷に耐えうるWeb application serverの作り方
高負荷に耐えうるWeb application serverの作り方yuta-ishiyama
 
Tableau Server Client(Python) でできる3000人規模の サーバーレス運用管理
Tableau Server Client(Python)でできる3000人規模のサーバーレス運用管理Tableau Server Client(Python)でできる3000人規模のサーバーレス運用管理
Tableau Server Client(Python) でできる3000人規模の サーバーレス運用管理Ken Takao
 
見終わったらすぐできる! VMware & Nutanix ユーザーのためのTerraform Cloud
見終わったらすぐできる! VMware & Nutanix ユーザーのためのTerraform Cloud見終わったらすぐできる! VMware & Nutanix ユーザーのためのTerraform Cloud
見終わったらすぐできる! VMware & Nutanix ユーザーのためのTerraform CloudWataru Unno
 
【たぶん日本初導入!】Azure Stack Hub with GPUの性能と機能紹介
【たぶん日本初導入!】Azure Stack Hub with GPUの性能と機能紹介【たぶん日本初導入!】Azure Stack Hub with GPUの性能と機能紹介
【たぶん日本初導入!】Azure Stack Hub with GPUの性能と機能紹介NTT Communications Technology Development
 
PFNのML/DL基盤を支えるKubernetesにおける自動化 / DevOpsDays Tokyo 2021
PFNのML/DL基盤を支えるKubernetesにおける自動化 / DevOpsDays Tokyo 2021PFNのML/DL基盤を支えるKubernetesにおける自動化 / DevOpsDays Tokyo 2021
PFNのML/DL基盤を支えるKubernetesにおける自動化 / DevOpsDays Tokyo 2021Preferred Networks
 
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymyksetLinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymyksetUraristeys
 
Power Appsのギャラリーを使いこなそう
Power Appsのギャラリーを使いこなそうPower Appsのギャラリーを使いこなそう
Power Appsのギャラリーを使いこなそうkorune ☆
 
JSON Value into Power Automate
JSON Value into Power AutomateJSON Value into Power Automate
JSON Value into Power AutomateTomoyuki Obi
 
[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例
[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例
[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例Naoya Kishimoto
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Matleena Laakso
 
初学者のためのプロンプトエンジニアリング実践.pptx
初学者のためのプロンプトエンジニアリング実践.pptx初学者のためのプロンプトエンジニアリング実践.pptx
初学者のためのプロンプトエンジニアリング実践.pptxAkifumi Niida
 

What's hot (20)

KubeCon + CloudNativeCon Europe 2022 Recap - Batch/HPCの潮流とScheduler拡張事例 / Kub...
KubeCon + CloudNativeCon Europe 2022 Recap - Batch/HPCの潮流とScheduler拡張事例 / Kub...KubeCon + CloudNativeCon Europe 2022 Recap - Batch/HPCの潮流とScheduler拡張事例 / Kub...
KubeCon + CloudNativeCon Europe 2022 Recap - Batch/HPCの潮流とScheduler拡張事例 / Kub...
 
WebRTCの技術解説 公開版
WebRTCの技術解説 公開版WebRTCの技術解説 公開版
WebRTCの技術解説 公開版
 
Amazon SageMakerでscikit-learnで作ったモデルのEndpoint作成
Amazon SageMakerでscikit-learnで作ったモデルのEndpoint作成Amazon SageMakerでscikit-learnで作ったモデルのEndpoint作成
Amazon SageMakerでscikit-learnで作ったモデルのEndpoint作成
 
クリエイティブワークを支えるHelix Core
クリエイティブワークを支えるHelix Coreクリエイティブワークを支えるHelix Core
クリエイティブワークを支えるHelix Core
 
クラウドサービス、AWS/Azure/GCP それぞれの Text to Speechを比べてみた
クラウドサービス、AWS/Azure/GCP それぞれの Text to Speechを比べてみたクラウドサービス、AWS/Azure/GCP それぞれの Text to Speechを比べてみた
クラウドサービス、AWS/Azure/GCP それぞれの Text to Speechを比べてみた
 
ログ管理でウキウキAndroid Life (Log Management in Android)
ログ管理でウキウキAndroid Life (Log Management in Android)ログ管理でウキウキAndroid Life (Log Management in Android)
ログ管理でウキウキAndroid Life (Log Management in Android)
 
ある工場の Redmine 2018 〜愛用しているプラグイン〜
ある工場の Redmine 2018 〜愛用しているプラグイン〜ある工場の Redmine 2018 〜愛用しているプラグイン〜
ある工場の Redmine 2018 〜愛用しているプラグイン〜
 
高負荷に耐えうるWeb application serverの作り方
高負荷に耐えうるWeb application serverの作り方高負荷に耐えうるWeb application serverの作り方
高負荷に耐えうるWeb application serverの作り方
 
Tableau Server Client(Python) でできる3000人規模の サーバーレス運用管理
Tableau Server Client(Python)でできる3000人規模のサーバーレス運用管理Tableau Server Client(Python)でできる3000人規模のサーバーレス運用管理
Tableau Server Client(Python) でできる3000人規模の サーバーレス運用管理
 
見終わったらすぐできる! VMware & Nutanix ユーザーのためのTerraform Cloud
見終わったらすぐできる! VMware & Nutanix ユーザーのためのTerraform Cloud見終わったらすぐできる! VMware & Nutanix ユーザーのためのTerraform Cloud
見終わったらすぐできる! VMware & Nutanix ユーザーのためのTerraform Cloud
 
【たぶん日本初導入!】Azure Stack Hub with GPUの性能と機能紹介
【たぶん日本初導入!】Azure Stack Hub with GPUの性能と機能紹介【たぶん日本初導入!】Azure Stack Hub with GPUの性能と機能紹介
【たぶん日本初導入!】Azure Stack Hub with GPUの性能と機能紹介
 
PFNのML/DL基盤を支えるKubernetesにおける自動化 / DevOpsDays Tokyo 2021
PFNのML/DL基盤を支えるKubernetesにおける自動化 / DevOpsDays Tokyo 2021PFNのML/DL基盤を支えるKubernetesにおける自動化 / DevOpsDays Tokyo 2021
PFNのML/DL基盤を支えるKubernetesにおける自動化 / DevOpsDays Tokyo 2021
 
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymyksetLinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
 
Power Appsのギャラリーを使いこなそう
Power Appsのギャラリーを使いこなそうPower Appsのギャラリーを使いこなそう
Power Appsのギャラリーを使いこなそう
 
JSON Value into Power Automate
JSON Value into Power AutomateJSON Value into Power Automate
JSON Value into Power Automate
 
[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例
[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例
[CEDEC 2021] 運用中タイトルでも怖くない! 『メルクストーリア』におけるハイパフォーマンス・ローコストなリアルタイム通信技術の導入事例
 
TwilioとWebRTC
TwilioとWebRTCTwilioとWebRTC
TwilioとWebRTC
 
[GKE & Spanner 勉強会] GKE 入門
[GKE & Spanner 勉強会] GKE 入門[GKE & Spanner 勉強会] GKE 入門
[GKE & Spanner 勉強会] GKE 入門
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
 
初学者のためのプロンプトエンジニアリング実践.pptx
初学者のためのプロンプトエンジニアリング実践.pptx初学者のためのプロンプトエンジニアリング実践.pptx
初学者のためのプロンプトエンジニアリング実践.pptx
 

Similar to Pedagogin digitystä 26.1.23

Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 11.10.22
Pedagogin digitystä 11.10.22Pedagogin digitystä 11.10.22
Pedagogin digitystä 11.10.22Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Matleena Laakso
 
Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20Matleena Laakso
 
Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22Matleena Laakso
 
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20 Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20 Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22Matleena Laakso
 
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20Matleena Laakso
 
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 30.9.21
Pedagogin digitystä 30.9.21Pedagogin digitystä 30.9.21
Pedagogin digitystä 30.9.21Matleena Laakso
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23Matleena Laakso
 
Yliopistopedagogiikka 27.11.20
Yliopistopedagogiikka 27.11.20Yliopistopedagogiikka 27.11.20
Yliopistopedagogiikka 27.11.20Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21Matleena Laakso
 
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Matleena Laakso
 
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMatleena Laakso
 
Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19
Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19
Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19Matleena Laakso
 
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Matleena Laakso
 
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaHarto Pönkä
 

Similar to Pedagogin digitystä 26.1.23 (20)

Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 
Pedagogin digitystä 11.10.22
Pedagogin digitystä 11.10.22Pedagogin digitystä 11.10.22
Pedagogin digitystä 11.10.22
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24
 
Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20
 
Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22
 
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
 
Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20 Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20
 
Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
 
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
 
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
 
Pedagogin digitystä 30.9.21
Pedagogin digitystä 30.9.21Pedagogin digitystä 30.9.21
Pedagogin digitystä 30.9.21
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
 
Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23
 
Yliopistopedagogiikka 27.11.20
Yliopistopedagogiikka 27.11.20Yliopistopedagogiikka 27.11.20
Yliopistopedagogiikka 27.11.20
 
Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21
 
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
 
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
 
Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19
Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19
Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19
 
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
 
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
 

More from Matleena Laakso

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfMatleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 

Pedagogin digitystä 26.1.23

 • 1. 26.1.2023 | 1 Pedagogin digitystä 3 op DigiPuffetti - DigiPedagogiikan noutopöytä -hanke Webinaari 26.1.2023 (1/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso
 • 2. DigiPuffetti – DigiPedagogiikan noutopöytä Tampereen ammattikorkeakoulun OPH-rahoitteinen opetustoimen täydennyskoulutushanke: www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/digipuffetti- digipedagogiikan-noutopoyta • XR uusien maailmojen avaajana 3 op (Tampere & verkko, syksy 2023) • Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op (verkossa, kevät ja syksy 2023)
 • 3. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Koulutuksen aloitus • Johdanto verkkopedagogiikkaan • Verkkokurssien suunnittelu ja arviointi • Hybridiopetus Tallenteet, materiaalit ja oppimistehtävät löytyvät koulutuksen Padletista.
 • 7. Pedagogin digitystä 3 op Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista verkko- pedagogiikasta ja erilaisista digityökaluista. Koulutukseen kuuluu kuusi tallennettavaa webinaaria ja etätehtävää. • to 26.1.: Verkkopedagogiikka, hybridiopetus ja verkkokurssit. • ke 1.2.: Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi. • ma 13.2.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina (esim. infograafit ja videot). • to 23.2.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina (esim. animaatiot ja interaktiiviset materiaalit) • ke 8.3.: Verkkosisältöjen ja -tehtävien luominen H5P-työkaluilla. • ti 21.3.: Sähköiset kokeet ja kyselyt
 • 8. Ennakkotoiveita • Pedagogiset jutut, konkreettiset käytännönjutut, suoraan luokkaan –jutut. • Eri tapoja tuottaa digitaalista oppimateriaalia, esim. animaatiot. • Uutta innostusta digityökalujen käyttöön, löytää itselle (sekä toimialan opettajille) "työkalusalkkuun" täydennystä ja oppia systemaattisemmin hyödyntämään digiä. • Hyödyllisiä tietoja ja taitoja, jotta opiskeluprosessista tulee helpompaa, kiinnostavampaa ja tehokkaampaa. • Syventää osaamistani varsinkin H5P:n ja opiskelijoiden osallistamisen suhteen. • Oppiakseni H5P:tä ja muita työkaluja, joilla kehittää suomen kielen etäopetusta ja digioppimateriaaleja. • Uusia ideoita ja oppivani HELPPOJA tapoja esimerkiksi tehdä omia materiaaleja, tehtäviä, oppimispolkuja ym. • Erityisesti odotan tutustumista H5P-työkaluihin. • Kehittyä ja löytää uusia digityökaluja ja -taitoja opetuksen monipuolistamiseen • Haluan päivittää tietojani, koska olen havainnut jo uusia "työkaluja”. • Haluaisin kehittyä pedagogina ja verkko-opettajana ja hyödyntää digiä monipuolisemmin oppitunneilla/etäopetuksessa/hybridiopetuksessa.
 • 10. Kuka olet? / Mitä kuuluu? Millaisin odotuksin saavuit? Kuvana Padlet-ympäristömme pohjakuva.
 • 12. Keskeiset teknologiat ja käytännöt 2022 EDUCAUSE Horizon Report®.,Teaching and Learning Edition (CC BY-NC-ND): library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
 • 13.
 • 14. Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Koehler & Misihra 2006: tpack.org Oheinen suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen- suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia.
 • 15. Opetuksen hyvät työtavat Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 • Työskennellään asiantuntijatiimien tapaan. • Suoritetaan todenmukaisia tehtäviä ja ratkotaan haastavia ongelmia. • Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. • Luodaan yhdessä uutta tietoa ja laaditaan konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Kuva: Alexas-Photos, CC0, pixabay.com
 • 16. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 • 17. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 • 18. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 19. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä. • Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja ohjausta. • Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla. Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan. Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute
 • 20. Erilaisia verkkokursseja 1. Ohjattu verkko-opetus 2. Itseopiskelu verkossa (non-stop) 3. MOOC-kurssit (Massive Open Online Course) 4. Sulautuva oppiminen (blended learning) 5. Webinaarisarjat
 • 21. Kaksi tapaa luoda verkkokursseja Ruudunkaappauskuva Vesa Paajasen videosta Vuorovaikutus verkkokurssilla (2018). UEF:n Flippausmanuaalin uusi versio: sites.uef.fi/flippaus/flippausmanuaali
 • 22. Pedagoginen malli Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna verkkokurssin suunnittelussa. Usein yhdistetään useampaa mallia. Kuva: OpenClipart-Vectors, CC0, pixabay.com Case-oppiminen Projektioppiminen Yhteisöllinen oppiminen Ilmiöpohjainen oppiminen Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) Käänteinen oppiminen Sulautuva oppiminen
 • 23. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 • 24. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 • 25.
 • 26. Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja oman kurssin arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
 • 27. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. 2. Yhdessä tekeminen Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). 3. Ohjaus ja palaute Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
 • 28. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia Kuva: chenspec, pixabay.com
 • 29. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 • 31. Mitä on hybridiopetus? Hybridiopetuksella tarkoitetaan synkronista opetustilannetta, missä osa ryhmästä on läsnä ja osa etänä. Molemmille ryhmille tarjotaan mahdollisimman yhteneväinen oppimistilanne. • Kaikki läsnä • Ope läsnä, opiskelijat etänä • Ope läsnä, opiskelijat läsnä+etänä • Ope etänä, opiskelijat läsnä+etänä • Ope etänä, opiskelijat läsnä • Kaikki etänä Kuvat: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 • 32. Hybridiopetuksen edellytyksiä • Hyvä suunnittelu. • Mielellään kouluttajapari, digitutor tai opiskelija apuna. • Tilat, tekniset laitteet ja tuki. • Työskentelyä verkon välineillä. • Erityishuomio vuorovaikutukseen, jotta etäosallistujat eivät jää sivuun! Kuva: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 • 33. Samanaikainen opettaminen 2-3 tilassa on haastavaa • Suunnittele ja ohjeista etukäteen, millaista osallistumista edellytät. • Huolehdi, että kaikki näkevät ja kuulevat toisensa. • Verkko-osallistujien osallistuminen haastavampaa – aloita heistä. Esim. ota etäosallistujat vastaan ennen lähiosallistujien saapumista. • Varasuunnitelma, jos jokin ei toimi odotetulla tavalla. • Tallennatko (HyFlex)? Kuvat: Elf-Moondance, pixabay.com
 • 34. Etäosallistujan rooli Ulkopuolella Nenä kiinni lasissa Samassa vedessä Kuvat: pixabay.com
 • 36. Mitä opit tänään? Jaa yksi ajatus ääneen tai chattiin.
 • 37. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi