Digitaitomerkistö_2023.pptx

TIEKE Finnish Information Society Development Centre
TIEKE Finnish Information Society Development CentreTIEKE Finnish Information Society Development Centre
T I E K E
Digitaitomerkistö– valtakunnallinen osaamismerkistö
digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
digiosaaminen@tieke.fi
Twitter: @tiekery
2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
 Oulun ammattikorkeakoulu – koordinaattori
 Hämeen ammattikorkeakoulu
 TIEKE
 Suomen eOppimiskeskus
 Omnia
 Kiipulan ammattiopisto
 Koulutuskeskus Salpaus
 Luksia
 Koulutuskuntayhtymä OSAO
 Sedu
 Opintokeskus Sivis
 Lisäksi mukana:
• Opetushallitus
• DVV
• Ahjolan kansalaisopisto
Taustalla Osuvat taidot –hankeverkosto (1.8.2019 – 31.12.2021)
2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
Arvioitiin ja verrattiin viitekehyksiä ja niiden sisältöjä
ePerusteet
• Opetussuunnitelmien,
tutkintojen ja koulutusten
perusteet
varhaiskasvatuksesta
toiselle asteelle
DigComp
• Viisi keskeistä
digikompetenssia
• Tiedon haku ja hallinta,
viestintä ja yhteistoiminta,
sisällön tuottaminen,
turvallisuus,
ongelmanratkaisu-taidot
Osaaminen 2035
• Osaamisen
ennakointifoorumi
• geneerinen osaaminen
• yleinen työelämäosaaminen
• kansalaisen digiosaaminen
1.Digitaitotasot
• DiKATA-hankkeessa
määritellyt digitaitotasot
Osaamismerkistöjen taustalla kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä
Vertaillaan viitekehyksiä, sanoitetaan osaaminen
Digitaitojen osaamismerkistö
Ongelmanratkaisija (K5)
• Suunnitelmallinen työskentely
Hyötykäyttäjä (H4)
• Oman työn organisointi
Yhteistyöskentelijä (H3)
• Yhteistyö
Digiosaaja (T2)
• Minä digiosaajana
Perusosaaja (T1)
• Laitteiden valinta ja käyttö
• Tiedonhaku ja –arviointi
• Turvallinen toiminta
• Vastuullinen toiminta
• Viestintä ja asiointi
• Sovellusten käyttö ja hallinta
Osaamismerkistö kattaa ammatillisen koulutuksen Toiminta
digitaalisessa ympäristössä (TDY) osa-alueen pakolliset
osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. Yllä arvosanat T1 –
K5 vastaavat kyseisen osa-alueen arvosanoja.
2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2023 5
Perusosaaja
• tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti,
puhelin)
• käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia
• tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon
Laitteen käynnistys, verkkoyhteydet,
päivitykset, käyttötarkoituksen perustelu
• etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
• hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
• arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
• tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen
Tekijänoikeudet, tiedon ja sivustojen
luotettavuus,
Toiminnallinen tehtävä (tiedon haku,
selaimen välilehdet, kuva)
• tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
• suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja
haittaohjelmien estäminen)
• tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia
Laitteiden suojaus, virus- ja haittaohjelmat,
digihuijaus
Toiminnallinen tehtävä (salasanalause)
• tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja
hyvinvointiin
• käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
• ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa
• luoda ja muokkaa kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia
noudattaen
Toimiminen sosiaalisessa mediassa (tavat,
kuvat), verkkokiusaaminen
Toiminnallinen tehtävä (diaesitys
digihyvinvoinnista)
• tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin
• käyttää sähköisiä asiointipalveluja
• tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä
• suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
• tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä
• käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja
Vahva tunnistautuminen, turvallisuus,
julkiset asiointipalvelut, sähköposti, GDPR
Toiminnallinen tehtävä (sähköposti, jossa
liite)
• valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia
• tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja
• tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja
• tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa
• käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa
Tiedostokoot ja –muodot
Toiminnalliset tehtävät (tekstinkäsittely ja
taulukkolaskenta)
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2023 6
Monivalinnat
• digitaalinen identiteetti
• henkilökohtainen ja ammatillinen
läsnäolo sosiaalisessa mediassa
Toiminnallinen tehtävä
• oma digitaalinen osaaminen
• hallita ja suojata omaa digitaalista
identiteettiään
• tunnistaa digitaaliseen
jalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä
• erottaa henkilökohtaisen ja
ammatillisen läsnäolon
digitaalisissa ympäristöissä
• tunnistaa omaa digitaalista
osaamistaan ja sen
kehittämistarpeita
Digiosaaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2023 7
Monivalinta
• Creative commons –lisenssit
Toiminnalliset tehtävät
• tekijänoikeudet (Kopiraittilan
käyttö)
• verkkokokoukseen osallistuminen
• verkkokokouksen hyvät käytännöt
• käyttää digitaalisia työkaluja
yhteistyöhön ja -tuottamiseen
• muokkaa, yhdistää ja kehittää
digitaalisia sisältöjä uuteen
muotoon
• varastoi, siirtää ja jakaa digitaalista
sisältöä digitaalisten työkalujen
avulla
• hyödyntää ja valitsee
tarkoituksenmukaisia
tekijänoikeuksiin liittyviä lisenssejä
Yhteistyöskentelijä
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2023 8
Monivalinnat
• ajan- ja tehtävienhallinta
• digihyvinvointi
• digiteknologioiden vaikutus
terveyteen
Toiminnallinen tehtävä
• kalenterin luominen ja
kalenteritapahtumat
• digihyvinvointia edistävät asiat
• käyttää erilaisia sovelluksia työn
organisointiin
• edistää omaa digihyvinvointiaan
hyödyntämällä tietotyön hyviä
käytäntöjä
• hyödyntää itsensä johtamisen
(itsesäätely ja ajanhallinta)
apuvälineitä
Hyötykäyttäjä
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2023 9
Toiminnalliset tehtävät
• teknologioiden hyödyntäminen
erilaisissa tilanteissa
• ohje vastuullisesta ja turvallisesta
toiminnasta sosiaalisessa
mediassa ja digitaalisessa
ympäristössä
• ohjevideo etäkokoukseen
osallistumisesta
• tunnistaa itsenäisesti haasteita
digitaalisissa ympäristöissä
• tunnistaa uusien teknologioiden
tuomia mahdollisuuksia työssä ja
arjessa
• käyttää digitaalista teknologiaa
monipuolisesti tiedon etsimiseen,
tarkasteluun ja uuden tiedon
tuottamiseen
• ratkaista ongelmatilanteita
suunnitelmallisesti ja tehdä
perusteltuja kehittämisehdotuksia
Ongelmanratkaisija
2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 Merkkikohtaiset hakemuslomakkeet
 Monivalinta- ja toiminnalliset tehtävät
 Arvioijan ohjeet
Osaaminen osoitetaan merkkihakemuksilla
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2023 11
Digitaitomerkistön perusmerkkejä on myönnetty lähes 15.000 (31.12.2022)
Koontimerkkejä on myönnetty 2.400 kpl (31.12.2022)
Digitaitojen osaamismerkkien
myöntäminen ja suorittaminen
2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 Kouluttajakoulutus
 verkkokoulutus tai tallenteilta
 Open Badge Factoryn käyttöönotto
 Pro-lisenssi, verkostoituminen TIEKEn kanssa
 Osaamismerkistön tilaaminen
 TIEKE jakaa osaamismerkistön linkkeinä
organisaatiolle
 Jaetun merkistön käyttöönotto
 Merkistön viimeistely organisaation OBF:yssä
 Organisaatio on valmis myöntämään Osuvat
taidot –osaamismerkkejä
 Lisää prosessista TIEKEn verkkosivuilla
Näin organisaatio pääsee myöntämään osaamismerkkejä
2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14
 Digiosaaminen todennetaan
osaamismerkkihakemuksilla
 Osallistuminen koulutukseen
 Itseopiskelu
 Halu osoittaa aiemmin hankittua osaamista.
 Rekisteröityminen Open Badge Passporttiin
 maksuton pilvipalvelu tai mobiilisovellus
 Osaamismerkkihakemus
 Hyväksytty, hylätty tai pyydetty täydentämään
 Hyväksytyt osaamismerkit otetaan vastaan Open
Badge Passportissa
 Merkin voi avata julkiseksi ja jakaa eteenpäin, esim.
linkkinä tai LinkedIniin
 Merkkien suorittajien motivointi
 Miksi osaamismerkit?
Digitaitojen osaamismerkkien suorittaminen
Digitaitomerkistön verkkosivut: tieke.fi/digitaitomerkistö
Kysy lisää TIEKEstä: digiosaaminen@tieke.fi
1 of 15

Recommended

Verkkokurssin rakentajan 10 askelta by
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
5.7K views40 slides
Aktivoivia opetusmenetelmiä by
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
57.4K views74 slides
Mielenterveys ja työ by
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työTyöterveyslaitos
171 views43 slides
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit by
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitHarto Pönkä
4.2K views39 slides
Autenttiset oppimistehtävät verkossa by
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaKirsiViitanen
1.6K views11 slides

More Related Content

What's hot

Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut by
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutHarto Pönkä
13.2K views67 slides
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa by
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaKirsiViitanen
1.4K views24 slides
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus by
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjausHarto Pönkä
7.1K views78 slides
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet by
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetKatleena Kortesuo
3.5K views104 slides
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus Conexus by
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus ConexusHaastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus Conexus
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus ConexusCampus Conexus -projekti
1.4K views31 slides
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ... by
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...THL
569 views21 slides

What's hot(20)

Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut by Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K views
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa by KirsiViitanen
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
KirsiViitanen1.4K views
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus by Harto Pönkä
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
Harto Pönkä7.1K views
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet by Katleena Kortesuo
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Katleena Kortesuo3.5K views
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ... by THL
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
THL569 views
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy... by Työterveyslaitos
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Työterveyslaitos149 views
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 by Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Matleena Laakso5.9K views
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22 by Matleena Laakso
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Matleena Laakso305 views
Delfoi-menetelmä by anita rubin
Delfoi-menetelmäDelfoi-menetelmä
Delfoi-menetelmä
anita rubin2.9K views
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät by THL
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmätPauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
THL291 views
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista by THL
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
THL271 views
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin by Matleena Laakso
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinSomeketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Matleena Laakso3K views
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma by Työterveyslaitos
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Työterveyslaitos452 views
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020 by Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Matleena Laakso1.2K views
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön by Riina Vuorikari
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöönEurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Riina Vuorikari131 views
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23 by Matleena Laakso
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Matleena Laakso93 views

Similar to Digitaitomerkistö_2023.pptx

Tvt osaaminen 08022012 by
Tvt osaaminen 08022012Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012merjasj
745 views19 slides
Tvt osaaminen 05062012 by
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012merjasj
706 views21 slides
Osuvat taidot hh110220 by
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220Sanna Brauer
130 views36 slides
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit by
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritOsuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritSanna Brauer
313 views47 slides
Digikompassi ja digisivistys by
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysHarto Pönkä
50 views24 slides

Similar to Digitaitomerkistö_2023.pptx(20)

Tvt osaaminen 08022012 by merjasj
Tvt osaaminen 08022012Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012
merjasj745 views
Tvt osaaminen 05062012 by merjasj
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012
merjasj706 views
Osuvat taidot hh110220 by Sanna Brauer
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220
Sanna Brauer130 views
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit by Sanna Brauer
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritOsuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Sanna Brauer313 views
Digikompassi ja digisivistys by Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 views
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020 by Olli Pitkänen
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Olli Pitkänen558 views
Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman... by AKTIIVI
Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman...Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman...
Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman...
AKTIIVI278 views
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa by Irma Mänty
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Irma Mänty162 views
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto by Ebax Ltd
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkostoMetsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
Ebax Ltd375 views
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt by Matleena Laakso
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötNäyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Matleena Laakso3.4K views
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 by Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 views
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021 by Verke
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Verke94 views
Julkiset tietojärjestelmät ja niiden poliittinen ohjaus by Otso Kivekäs
Julkiset tietojärjestelmät ja niiden poliittinen ohjausJulkiset tietojärjestelmät ja niiden poliittinen ohjaus
Julkiset tietojärjestelmät ja niiden poliittinen ohjaus
Otso Kivekäs689 views
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos by Matleena Laakso
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K views

More from TIEKE Finnish Information Society Development Centre

TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen by
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE Finnish Information Society Development Centre
117 views33 slides
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen by
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKE Finnish Information Society Development Centre
3.3K views52 slides

More from TIEKE Finnish Information Society Development Centre(20)

Digitaitomerkistö_2023.pptx

 • 1. T I E K E Digitaitomerkistö– valtakunnallinen osaamismerkistö digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry digiosaaminen@tieke.fi Twitter: @tiekery
 • 2. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2  Oulun ammattikorkeakoulu – koordinaattori  Hämeen ammattikorkeakoulu  TIEKE  Suomen eOppimiskeskus  Omnia  Kiipulan ammattiopisto  Koulutuskeskus Salpaus  Luksia  Koulutuskuntayhtymä OSAO  Sedu  Opintokeskus Sivis  Lisäksi mukana: • Opetushallitus • DVV • Ahjolan kansalaisopisto Taustalla Osuvat taidot –hankeverkosto (1.8.2019 – 31.12.2021)
 • 3. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3 Arvioitiin ja verrattiin viitekehyksiä ja niiden sisältöjä ePerusteet • Opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle DigComp • Viisi keskeistä digikompetenssia • Tiedon haku ja hallinta, viestintä ja yhteistoiminta, sisällön tuottaminen, turvallisuus, ongelmanratkaisu-taidot Osaaminen 2035 • Osaamisen ennakointifoorumi • geneerinen osaaminen • yleinen työelämäosaaminen • kansalaisen digiosaaminen 1.Digitaitotasot • DiKATA-hankkeessa määritellyt digitaitotasot Osaamismerkistöjen taustalla kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä Vertaillaan viitekehyksiä, sanoitetaan osaaminen
 • 4. Digitaitojen osaamismerkistö Ongelmanratkaisija (K5) • Suunnitelmallinen työskentely Hyötykäyttäjä (H4) • Oman työn organisointi Yhteistyöskentelijä (H3) • Yhteistyö Digiosaaja (T2) • Minä digiosaajana Perusosaaja (T1) • Laitteiden valinta ja käyttö • Tiedonhaku ja –arviointi • Turvallinen toiminta • Vastuullinen toiminta • Viestintä ja asiointi • Sovellusten käyttö ja hallinta Osaamismerkistö kattaa ammatillisen koulutuksen Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. Yllä arvosanat T1 – K5 vastaavat kyseisen osa-alueen arvosanoja. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 • 5. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2023 5 Perusosaaja • tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti, puhelin) • käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia • tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon Laitteen käynnistys, verkkoyhteydet, päivitykset, käyttötarkoituksen perustelu • etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet) • hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video) • arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta • tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen Tekijänoikeudet, tiedon ja sivustojen luotettavuus, Toiminnallinen tehtävä (tiedon haku, selaimen välilehdet, kuva) • tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia • suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja haittaohjelmien estäminen) • tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia Laitteiden suojaus, virus- ja haittaohjelmat, digihuijaus Toiminnallinen tehtävä (salasanalause) • tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin • käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti • ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa • luoda ja muokkaa kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia noudattaen Toimiminen sosiaalisessa mediassa (tavat, kuvat), verkkokiusaaminen Toiminnallinen tehtävä (diaesitys digihyvinvoinnista) • tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin • käyttää sähköisiä asiointipalveluja • tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä • suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään • tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä • käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja Vahva tunnistautuminen, turvallisuus, julkiset asiointipalvelut, sähköposti, GDPR Toiminnallinen tehtävä (sähköposti, jossa liite) • valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia • tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja • tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja • tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa • käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa Tiedostokoot ja –muodot Toiminnalliset tehtävät (tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta)
 • 6. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2023 6 Monivalinnat • digitaalinen identiteetti • henkilökohtainen ja ammatillinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa Toiminnallinen tehtävä • oma digitaalinen osaaminen • hallita ja suojata omaa digitaalista identiteettiään • tunnistaa digitaaliseen jalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä • erottaa henkilökohtaisen ja ammatillisen läsnäolon digitaalisissa ympäristöissä • tunnistaa omaa digitaalista osaamistaan ja sen kehittämistarpeita Digiosaaja
 • 7. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2023 7 Monivalinta • Creative commons –lisenssit Toiminnalliset tehtävät • tekijänoikeudet (Kopiraittilan käyttö) • verkkokokoukseen osallistuminen • verkkokokouksen hyvät käytännöt • käyttää digitaalisia työkaluja yhteistyöhön ja -tuottamiseen • muokkaa, yhdistää ja kehittää digitaalisia sisältöjä uuteen muotoon • varastoi, siirtää ja jakaa digitaalista sisältöä digitaalisten työkalujen avulla • hyödyntää ja valitsee tarkoituksenmukaisia tekijänoikeuksiin liittyviä lisenssejä Yhteistyöskentelijä
 • 8. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2023 8 Monivalinnat • ajan- ja tehtävienhallinta • digihyvinvointi • digiteknologioiden vaikutus terveyteen Toiminnallinen tehtävä • kalenterin luominen ja kalenteritapahtumat • digihyvinvointia edistävät asiat • käyttää erilaisia sovelluksia työn organisointiin • edistää omaa digihyvinvointiaan hyödyntämällä tietotyön hyviä käytäntöjä • hyödyntää itsensä johtamisen (itsesäätely ja ajanhallinta) apuvälineitä Hyötykäyttäjä
 • 9. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2023 9 Toiminnalliset tehtävät • teknologioiden hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa • ohje vastuullisesta ja turvallisesta toiminnasta sosiaalisessa mediassa ja digitaalisessa ympäristössä • ohjevideo etäkokoukseen osallistumisesta • tunnistaa itsenäisesti haasteita digitaalisissa ympäristöissä • tunnistaa uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia työssä ja arjessa • käyttää digitaalista teknologiaa monipuolisesti tiedon etsimiseen, tarkasteluun ja uuden tiedon tuottamiseen • ratkaista ongelmatilanteita suunnitelmallisesti ja tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia Ongelmanratkaisija
 • 10. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10  Merkkikohtaiset hakemuslomakkeet  Monivalinta- ja toiminnalliset tehtävät  Arvioijan ohjeet Osaaminen osoitetaan merkkihakemuksilla
 • 11. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2023 11 Digitaitomerkistön perusmerkkejä on myönnetty lähes 15.000 (31.12.2022) Koontimerkkejä on myönnetty 2.400 kpl (31.12.2022)
 • 13. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13  Kouluttajakoulutus  verkkokoulutus tai tallenteilta  Open Badge Factoryn käyttöönotto  Pro-lisenssi, verkostoituminen TIEKEn kanssa  Osaamismerkistön tilaaminen  TIEKE jakaa osaamismerkistön linkkeinä organisaatiolle  Jaetun merkistön käyttöönotto  Merkistön viimeistely organisaation OBF:yssä  Organisaatio on valmis myöntämään Osuvat taidot –osaamismerkkejä  Lisää prosessista TIEKEn verkkosivuilla Näin organisaatio pääsee myöntämään osaamismerkkejä
 • 14. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14  Digiosaaminen todennetaan osaamismerkkihakemuksilla  Osallistuminen koulutukseen  Itseopiskelu  Halu osoittaa aiemmin hankittua osaamista.  Rekisteröityminen Open Badge Passporttiin  maksuton pilvipalvelu tai mobiilisovellus  Osaamismerkkihakemus  Hyväksytty, hylätty tai pyydetty täydentämään  Hyväksytyt osaamismerkit otetaan vastaan Open Badge Passportissa  Merkin voi avata julkiseksi ja jakaa eteenpäin, esim. linkkinä tai LinkedIniin  Merkkien suorittajien motivointi  Miksi osaamismerkit? Digitaitojen osaamismerkkien suorittaminen
 • 15. Digitaitomerkistön verkkosivut: tieke.fi/digitaitomerkistö Kysy lisää TIEKEstä: digiosaaminen@tieke.fi