SlideShare a Scribd company logo
“Особливості застосування інструментарію
“Особливості застосування інструментарію
оцінювання готовності дитини до навчання в
оцінювання готовності дитини до навчання в
умовах реформування української школи”
умовах реформування української школи”
Підготувала консулльтант КУ “ЦПРПП Барсьщї МР”
Віталія Абрамович
Коротко про інструментарій
Коротко про інструментарій
01.
02.
03.
04.
Структура інструментарію
Структура інструментарію
Комплекс діагностичних завдань “Чарівні
перетворення”
Алгоритм застосування КЗД “Чарівні перетворення”
(сценарій)
Критерії оцінювання результатів застосування КЗД
“Чарівні перетворення (протоколи)
Результати застосування КЗД “Чарівні перетворення”
Коротко про інструментарій
Коротко про інструментарій
Коротко про інструментарій
Коротко про інструментарій
Ключові компетентності дитини на момент завершення здобуття дошкільної освіти, а саме: рухова і
здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна,
логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий
розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча
(художньо-продуктивна, музична, театралізована проявляються через наскрізні здатності, вміння та
навички, досвід, які дитина демонструє у повсякденній життєдіяльності та у спеціально створених
ситуаціях освітньої взаємодії:
У фокусі аналізу досягнень дитини
за допомогою КДЗ «Чарівні перетворення»
з їх числа є такі:
-наявність досвіду ігрової діяльності;
- наявність досвіду взаємодії з однолітками;
- вміння взаємодіяти з дорослим у ситуації освітньої взаємодії;
- вміння робити вибір/обирати;
- здатність оцінювати складність гри, вправи, завдання;
- здатність об’єктивно оцінювати результат (продукт виконання)
власної діяльності;
- здатність створювати образи, оперувати в уяві;
- вміння виконувати дії за зразком;
- вміння виконувати дії за словесною інструкцією;
- вміння виявляти цілеспрямованість, активність у досягненні мети,
готовність долати труднощі.
01. 02.
03.
КДЗ «Чарівні
перетворення»
застосовується у
форматі ігрової
взаємодії дорослого із
дитиною старшого
дошкільного віку.
Складається із трьох
ігрових завдань:
«Чарівні
перетворення
фігури»
«Придумай гру з
іграшкою» «Шлях до чарівної
скриньки»
Вони об’єднані в сценарій –
чіткий алгоритм дій підготовки
проведення та
узагальнення результатів.
Коротко про інструментарій
Коротко про інструментарій
01.
КДЗ «Чарівні перетворення» слід застосовувати
виключно з метою визначення актуального стану
сформованих у дитини віком від 5 років 6 місяців
соціально-психологічних навичок в контексті
формулювання висновків щодо прогнозів її
природнього та гармонійного переходу в нову
ситуацію розвитку – початок шкільного навчання в
Новій українській школі. В ході застосування КДЗ
«Чарівні перетворення» не відбувається жодних
вимірювань інтелектуальних досягнень дитини, а
також не формулюються висновки, які можуть
негативно вплинути на подальшу долю дитини.
02.
КДЗ «Чарівні перетворення» рекомендовано
використовувати в період січень – березень року, в
який передбачається початок навчання дитини у
закладі загальної середньої освіти, тобто за 5-6
місяців до вступу у перший клас Нової української
школи. Саме такий проміжок часу вбачається
доцільним для ефективного здійснення
розвивальних чи корегувальних впливів, якщо у
них виявиться потреба. За їх відсутності здобуття
дошкільної освіти продовжується без змін.
03.
Інформування батьків про намір, мету, спосіб
застосування, час взаємодії із дитиною, отримання згоди,
повідомлення результатів є обов’язковим та
конфіденційним. На основі результатів застосування КДЗ
«Чарівні перетворення» укладаються пропозиції та/або
рекомендації щодо актуалізації виховних впливів на
дитину з боку батьків та педагогів. Рішення щодо
виконання/ігнорування отриманих за результатами
застосування КДЗ «Чарівні перетворення» рекомендацій є
виключним правом батьків.
Коротко про інструментарій
Коротко про інструментарій
Алгоритм застосування КДЗ «Чарівні перетворення» (сценарій)
1. Встановлення контакту із дитиною
2. Завдання «Придумай гру з іграшкою»
3. Завдання «Шлях до чарівної скриньки»
4. Завдання «Чарівні перетворення фігури»
5. Підсумки
Встановлення контакту із дитиною
Дії психолога/педагога
Запросити дитину пограти разом.
У разі, коли дитина з Вами
незнайома – познайомитись.
Привіт! Давай знайомитися. Мене
звати … . А тебе? Дуже приємно!
Давай пограємо разом.
Дії дитини
Погоджується на спілкування з
дорослим.
Знайомиться. Погоджується /
не погоджується пограти разом
Дії психолога/педагога
Я впевнена у тому, що ти любиш грати та знаєш багато ігор. Подивись,
які у мене є іграшки (конструктор, лялька, м’яч, автомобіль). Обери одну
цікаву для тебе та придумай гру, як пограти з нею. Ти пам’ятаєш, що з
іграшкою можна гратися в гру самому або з друзями. В грі у кожного учасника
можуть бути ролі. А також бувають правила, яких необхідно дотримуватися.
Гра з чогось починається. Та колись закінчується. Ти маєш декілька хвилин,
щоб придумати гру. Скажи, коли ти будеш готовий про неї розказати.
Примітка. Слідкуємо за вибором дитини. За потреби – допомагаємо зробити
вибір. Слідкуємо за часом (2-3 хв. на вигадування гри), заохочуємо,
допомагаємо розказати.
Дії дитини
Обирає предмет.
Придумує гру.
Розповідає
Завдання «Придумай гру з іграшкою»
Завдання «Шлях до чарівної скриньки» Дії психолога/педагога
А зараз я пропоную тобі погратися у мою гру. Ти згоден(на)? Гра буде
називатися «Шлях до чарівної скриньки». Давай разом замалюємо цей шлях
(тренувальне завдання, зразок малюнку - рис.0). Спочатку оберемо чим ми
будемо малювати шлях – олівцем простим, чи кольоровим, що ще тобі може
знадобитися (гумка). Зараз ми будемо малювати шлях, треба постаратися, щоб
він був гарними й акуратними. Для цього потрібно уважно мене слухати і
малювати так, як я буду говорити. Я буду казати, на скільки клітинок і в яку
сторону ти повинен провести лінію. Наступну лінію малюєш там, де
закінчилася попередня. Нагадай, де в тебе права рука? Витягни її в бік — куди
вона вказала? (На двері, на вікно тощо). Коли я скажу, що потрібно провести
лінію вправо, ти її проводиш до дверей (вибрати будь-який наочний орієнтир).
Де ліва рука? Коли я скажу, що потрібно провести лінію вліво, згадай про руки
(або будь-який орієнтир ліворуч). Тепер пробуємо проходити шлях.
Постав олівець на точку (аркуш у велику клітинку з позначеною точкою).
Малюй, не відриваючи олівець від паперу: одна клітинка вниз (пауза), одна
клітина вправо (пауза), одна клітинка вгору (пауза), одна клітинка вправо
(пауза), одна клітинка вниз (пауза). Далі продовжуй малювати такий самий
візерунок сам(а)». Під час виконання завдання можна підбадьорювати дитину,
але не слід робити жодних додаткових вказівок.
По завершенню малювання дитиною тренувального завдання (рис. 0)
психолог пропонує продовжити виконання завдання «Шлях до чарівної
скриньки»: Дивись сюди (показує конверт із завданнями різної складності):
виконавши це завдання ми дістанемося до чарівної скриньки. Ти хочеш це
зробити? (чекає на відповідь дитини, в разі згоди продовжує).
Добре! Граємо далі.
Шлях до скриньки обирати тобі. Подивись. Він може бути простим
(Рис.1), середньої складності (Рис.2), складним (Рис.3).
Якщо ти вибереш складний шлях і пройдеш його, ти отримаєш нагороду
− 3 наліпки, якщо ти вибереш шлях середньої складності і пройдеш його, ти
отримаєш − 2 наліпки, якщо ти вибереш легкий шлях і пройдеш його, ти
отримаєш 1 наліпку. Якщо ти вибереш шлях і не пройдеш його - нагороди не
буде. Старайся виконати завдання.
А тепер подивись ще раз на завдання(вказує на завдання різної
складності), це − складний шлях для проходження, це − середньої складності,
а це − легкий. Вибирай той, який ти вважаєш, що виконаєш (пауза). Молодець
ти вибрав(ла) свій шлях до скриньки.
Об’єктивно оцінюємо і озвучуємо результат виконання завдання.
Як-от:
На мою думку, ти вибрав цікавий і непростий шлях до скриньки. Ти
виконав завдання дуже гарно та правильно, отримуєш три наліпки. Або, «Не
дуже гарно та не зовсім правильно і отримуєш дві наліпки»; «Сьогодні у тебе
не вийшло виконати завдання, але ти старався(лася), тому отримуєш одну
наліпку; тобі зовсім не хотілося йти до скриньки, але я думаю, що ти вмієш
це робити добре і наступним разом покажеш усі свої уміння).
Робимо паузу, та спостерігаємо за реакцією дитини.
Візьми усі наліпки, хай вони нагадують тобі про нашу зустріч
Дії дитини
Слухає завдання
Виконує малюнок (Рис.0)
Обирає рівень складності завдання
Виконує завдання
Примітка. У процесі виконання можна підбадьорювати, але не слід давати
жодних додаткових вказівок
Завдання «Чарівні перетворення фігури»
Дії психолога/педагога
Ти вибрав(ла) свій шлях до скриньки. Ось і вона. (Дістаємо коробку)
Відкриваємо. (Дістаємо з коробки аркуш паперу з намальованою
геометричною фігурою – квадратом).
Зараз ми з тобою будемо продовжувати свої чаклунські справи -
малювати. Уяви себе «чарівником». Спробуй свою «чарівну силу» і перетвори
геометричну фігуру так, щоб вийшов малюнок. Домалюй до геометричної
фігури певні елементи таким чином, щоб перетворити її на річ або істоту, що
пов’язані або з тобою, або з людьми, природою, або з технікою. Постарайся
намалювати якомога краще – так, як ти вмієш.
Після виконання завдання дорослий запитує дитину:
- Ти закінчив(ла) роботу? Більше нічого не треба домальовувати?
- Що ти намалював(ла)?
- Як ти вважаєш, чи впорався(лася) ти із завданням?
Відкриває коробку
Обирає аркуш.
Виконує завдання
Відповідає на запитання
Підсумки:
мені було приємно провести
час із тобою!
До зустрічі!
Дії дитини
Вихідні дані
Ім'я, перша літера прізвища дитини ________________________________
Стать: 1 - хлопчик; 2 - дівчина
Вік дитини на момент взаємодії (повних років, місяців) _______________
Дата проведення апробації (місяць, день, рік)________________________
Час проведення апробації (тривалість у хвилинах)____________________
*Для ЗЗСО: Дитина відвідувала заклад дошкільної освіти: так ні
Протокол № 1 до завдання «Придумай гру з іграшкою»
Інструкція: оцініть дії дитини під час виконання діагностичних завдань
за визначеними показниками: поставте прапорець (✓) навпроти відповідного
показника, потрібний бал обведіть (підкресліть, виділіть тощо).
Вибір дитиною іграшки
Іграшки ✓
Конструктор
Лялька
М’яч
Автомобіль
Показник Оцінка, бал
Обрав(ла) іграшку самостійно 2
Обрав(ла) іграшку за пропозицією дорослого 1
Не обрав(ла) іграшку (відмовився від виконання завдання) 0
Дослівний текст придуманої дитиною гри з іграшкою
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Критерії оцінювання результатів
застосування
КДЗ «Чарівні перетворення» (протоколи)
Протокол № 2 до завдання «Шлях до
чарівної скриньки»
Протокол № 3 до завдання
«Чарівні перетворення фігури»
Протокол № 4 оцінювання сформованості
довільної регуляції дій дитини
під час взаємодії та виконання усіх завдань
Протокол № 3 до завдання
«Чарівні перетворення фігури»
(продовження)

More Related Content

Similar to Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навчання в умовах реформування української школи.pdf

проект учителя математики Скиби Анастасії Миколаївни
проект учителя математики Скиби Анастасії Миколаївнипроект учителя математики Скиби Анастасії Миколаївни
проект учителя математики Скиби Анастасії Миколаївни
Sprint
 
"Даючи знання не забирай здоров'я"
"Даючи знання не забирай здоров'я""Даючи знання не забирай здоров'я"
"Даючи знання не забирай здоров'я"
Sprint
 
Батькам майбутнього першокласника
Батькам майбутнього першокласникаБатькам майбутнього першокласника
Батькам майбутнього першокласника
vmakarets
 
розвиток логічного мислення на уроках маткматики в початкових класах
розвиток логічного мислення на уроках маткматики в початкових класахрозвиток логічного мислення на уроках маткматики в початкових класах
розвиток логічного мислення на уроках маткматики в початкових класах
Nata Благій
 
майстер клас по базарному
майстер клас по базарномумайстер клас по базарному
майстер клас по базарному
Lala Lalala
 
психолог рекомендує
психолог рекомендуєпсихолог рекомендує
психолог рекомендує
Alexandr Miroshnik
 
Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «П...
Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «П...Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «П...
Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «П...
Ковпитська ЗОШ
 
Розробка батьківських зборів у формі тренінгу «Ідемо у перший клас у Нову укр...
Розробка батьківських зборів у формі тренінгу «Ідемо у перший клас у Нову укр...Розробка батьківських зборів у формі тренінгу «Ідемо у перший клас у Нову укр...
Розробка батьківських зборів у формі тренінгу «Ідемо у перший клас у Нову укр...
Ковпитська ЗОШ
 
нестандартні
нестандартнінестандартні
нестандартні
paginec
 
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребамикорекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
Anhelina Mytsura
 
Я досліджую світ 1 клас Частина 1
Я досліджую світ 1 клас Частина 1Я досліджую світ 1 клас Частина 1
Я досліджую світ 1 клас Частина 1
Anna04081968
 

Similar to Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навчання в умовах реформування української школи.pdf (20)

проект учителя математики Скиби Анастасії Миколаївни
проект учителя математики Скиби Анастасії Миколаївнипроект учителя математики Скиби Анастасії Миколаївни
проект учителя математики Скиби Анастасії Миколаївни
 
"Даючи знання не забирай здоров'я"
"Даючи знання не забирай здоров'я""Даючи знання не забирай здоров'я"
"Даючи знання не забирай здоров'я"
 
Батькам майбутнього першокласника
Батькам майбутнього першокласникаБатькам майбутнього першокласника
Батькам майбутнього першокласника
 
розвиток логічного мислення на уроках маткматики в початкових класах
розвиток логічного мислення на уроках маткматики в початкових класахрозвиток логічного мислення на уроках маткматики в початкових класах
розвиток логічного мислення на уроках маткматики в початкових класах
 
24
2424
24
 
майстер клас по базарному
майстер клас по базарномумайстер клас по базарному
майстер клас по базарному
 
1
11
1
 
психолог рекомендує
психолог рекомендуєпсихолог рекомендує
психолог рекомендує
 
212,23.pdf
212,23.pdf212,23.pdf
212,23.pdf
 
374,23.docx
374,23.docx374,23.docx
374,23.docx
 
Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «П...
Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «П...Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «П...
Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «П...
 
60
6060
60
 
43
4343
43
 
5 уроків
5 уроків5 уроків
5 уроків
 
64
6464
64
 
Розробка батьківських зборів у формі тренінгу «Ідемо у перший клас у Нову укр...
Розробка батьківських зборів у формі тренінгу «Ідемо у перший клас у Нову укр...Розробка батьківських зборів у формі тренінгу «Ідемо у перший клас у Нову укр...
Розробка батьківських зборів у формі тренінгу «Ідемо у перший клас у Нову укр...
 
нестандартні
нестандартнінестандартні
нестандартні
 
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребамикорекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
корекційні ігри та вправи для дітей з особливими освітніми потребами
 
Я досліджую світ 1 клас Частина 1
Я досліджую світ 1 клас Частина 1Я досліджую світ 1 клас Частина 1
Я досліджую світ 1 клас Частина 1
 
1
11
1
 

More from ssuser7541ef1

Підсумки, перспективи роботи профспільнот педагогів ЗДО (2).pdf
Підсумки, перспективи роботи профспільнот педагогів ЗДО (2).pdfПідсумки, перспективи роботи профспільнот педагогів ЗДО (2).pdf
Підсумки, перспективи роботи профспільнот педагогів ЗДО (2).pdf
ssuser7541ef1
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
ssuser7541ef1
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
ssuser7541ef1
 
Стрельчук Н.О._Освітні втрати. Для педагогів ЗЗСОpptx
Стрельчук Н.О._Освітні втрати. Для педагогів ЗЗСОpptxСтрельчук Н.О._Освітні втрати. Для педагогів ЗЗСОpptx
Стрельчук Н.О._Освітні втрати. Для педагогів ЗЗСОpptx
ssuser7541ef1
 
Освітні втрати в ЗЗСО: поняття освітніх втрат, інструменти подолання освітніх...
Освітні втрати в ЗЗСО: поняття освітніх втрат, інструменти подолання освітніх...Освітні втрати в ЗЗСО: поняття освітніх втрат, інструменти подолання освітніх...
Освітні втрати в ЗЗСО: поняття освітніх втрат, інструменти подолання освітніх...
ssuser7541ef1
 
STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання ...
STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання ...STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання ...
STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання ...
ssuser7541ef1
 
ЗУ.pdf
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef1
 
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
ssuser7541ef1
 
Фіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef1
 
Психологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdf
ssuser7541ef1
 
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
ssuser7541ef1
 
Резильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdf
ssuser7541ef1
 
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
Навчальний 2023-2024 н.р..pptxНавчальний 2023-2024 н.р..pptx
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
ssuser7541ef1
 
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx
ssuser7541ef1
 
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
ssuser7541ef1
 
Класний керівник в НУШ .pptx
Класний керівник в НУШ .pptxКласний керівник в НУШ .pptx
Класний керівник в НУШ .pptx
ssuser7541ef1
 
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdfпрофесійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
ssuser7541ef1
 
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdfFacebook-публікація 940x788 пікс.pdf
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf
ssuser7541ef1
 
ЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdfЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdf
ssuser7541ef1
 

More from ssuser7541ef1 (20)

Підсумки, перспективи роботи профспільнот педагогів ЗДО (2).pdf
Підсумки, перспективи роботи профспільнот педагогів ЗДО (2).pdfПідсумки, перспективи роботи профспільнот педагогів ЗДО (2).pdf
Підсумки, перспективи роботи профспільнот педагогів ЗДО (2).pdf
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Стрельчук Н.О._Освітні втрати. Для педагогів ЗЗСОpptx
Стрельчук Н.О._Освітні втрати. Для педагогів ЗЗСОpptxСтрельчук Н.О._Освітні втрати. Для педагогів ЗЗСОpptx
Стрельчук Н.О._Освітні втрати. Для педагогів ЗЗСОpptx
 
Освітні втрати в ЗЗСО: поняття освітніх втрат, інструменти подолання освітніх...
Освітні втрати в ЗЗСО: поняття освітніх втрат, інструменти подолання освітніх...Освітні втрати в ЗЗСО: поняття освітніх втрат, інструменти подолання освітніх...
Освітні втрати в ЗЗСО: поняття освітніх втрат, інструменти подолання освітніх...
 
STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання ...
STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання ...STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання ...
STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання ...
 
ЗУ.pdf
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
 
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
 
Фіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
 
Психологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdf
 
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
 
Резильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdf
 
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
Навчальний 2023-2024 н.р..pptxНавчальний 2023-2024 н.р..pptx
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
 
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx
 
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
 
Класний керівник в НУШ .pptx
Класний керівник в НУШ .pptxКласний керівник в НУШ .pptx
Класний керівник в НУШ .pptx
 
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdfпрофесійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
 
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdfFacebook-публікація 940x788 пікс.pdf
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf
 
ЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdfЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdf
 

Recently uploaded

Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdfНаказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Ostap Vuschna
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptxПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ssuserd1824d
 
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptxУправлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
ssuserce4e97
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
sadochok
 
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdfГлавлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
olaola5673
 
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdfОснови_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
olaola5673
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у ПольщіПрактика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
tetiana1958
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 

Recently uploaded (20)

Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdfНаказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
Наказ про зарахування 1 класу 2024 2025.pdf
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptxПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО СХОВИЩЕ захисна споруда.pptx
 
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptxУправлінські процеси закладу освіти.pptx
Управлінські процеси закладу освіти.pptx
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptxzvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
zvit_kerivnuka_ZDO28_2023-2024_n.rik.pptx
 
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdfГлавлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
Главлит_2_0_Книжкова_цензура_в_Росії.pdf
 
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdfОснови_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
Основи_історичної_просвіти_—_для_перекладу.pdf
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у ПольщіПрактика студентів на складі одягу H&M у Польщі
Практика студентів на складі одягу H&M у Польщі
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 

Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навчання в умовах реформування української школи.pdf

 • 1. “Особливості застосування інструментарію “Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навчання в оцінювання готовності дитини до навчання в умовах реформування української школи” умовах реформування української школи” Підготувала консулльтант КУ “ЦПРПП Барсьщї МР” Віталія Абрамович
 • 2.
 • 4. 01. 02. 03. 04. Структура інструментарію Структура інструментарію Комплекс діагностичних завдань “Чарівні перетворення” Алгоритм застосування КЗД “Чарівні перетворення” (сценарій) Критерії оцінювання результатів застосування КЗД “Чарівні перетворення (протоколи) Результати застосування КЗД “Чарівні перетворення” Коротко про інструментарій Коротко про інструментарій
 • 5. Коротко про інструментарій Коротко про інструментарій Ключові компетентності дитини на момент завершення здобуття дошкільної освіти, а саме: рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована проявляються через наскрізні здатності, вміння та навички, досвід, які дитина демонструє у повсякденній життєдіяльності та у спеціально створених ситуаціях освітньої взаємодії: У фокусі аналізу досягнень дитини за допомогою КДЗ «Чарівні перетворення» з їх числа є такі: -наявність досвіду ігрової діяльності; - наявність досвіду взаємодії з однолітками; - вміння взаємодіяти з дорослим у ситуації освітньої взаємодії; - вміння робити вибір/обирати; - здатність оцінювати складність гри, вправи, завдання; - здатність об’єктивно оцінювати результат (продукт виконання) власної діяльності; - здатність створювати образи, оперувати в уяві; - вміння виконувати дії за зразком; - вміння виконувати дії за словесною інструкцією; - вміння виявляти цілеспрямованість, активність у досягненні мети, готовність долати труднощі.
 • 6. 01. 02. 03. КДЗ «Чарівні перетворення» застосовується у форматі ігрової взаємодії дорослого із дитиною старшого дошкільного віку. Складається із трьох ігрових завдань: «Чарівні перетворення фігури» «Придумай гру з іграшкою» «Шлях до чарівної скриньки» Вони об’єднані в сценарій – чіткий алгоритм дій підготовки проведення та узагальнення результатів. Коротко про інструментарій Коротко про інструментарій
 • 7. 01. КДЗ «Чарівні перетворення» слід застосовувати виключно з метою визначення актуального стану сформованих у дитини віком від 5 років 6 місяців соціально-психологічних навичок в контексті формулювання висновків щодо прогнозів її природнього та гармонійного переходу в нову ситуацію розвитку – початок шкільного навчання в Новій українській школі. В ході застосування КДЗ «Чарівні перетворення» не відбувається жодних вимірювань інтелектуальних досягнень дитини, а також не формулюються висновки, які можуть негативно вплинути на подальшу долю дитини. 02. КДЗ «Чарівні перетворення» рекомендовано використовувати в період січень – березень року, в який передбачається початок навчання дитини у закладі загальної середньої освіти, тобто за 5-6 місяців до вступу у перший клас Нової української школи. Саме такий проміжок часу вбачається доцільним для ефективного здійснення розвивальних чи корегувальних впливів, якщо у них виявиться потреба. За їх відсутності здобуття дошкільної освіти продовжується без змін. 03. Інформування батьків про намір, мету, спосіб застосування, час взаємодії із дитиною, отримання згоди, повідомлення результатів є обов’язковим та конфіденційним. На основі результатів застосування КДЗ «Чарівні перетворення» укладаються пропозиції та/або рекомендації щодо актуалізації виховних впливів на дитину з боку батьків та педагогів. Рішення щодо виконання/ігнорування отриманих за результатами застосування КДЗ «Чарівні перетворення» рекомендацій є виключним правом батьків. Коротко про інструментарій Коротко про інструментарій
 • 8.
 • 9. Алгоритм застосування КДЗ «Чарівні перетворення» (сценарій) 1. Встановлення контакту із дитиною 2. Завдання «Придумай гру з іграшкою» 3. Завдання «Шлях до чарівної скриньки» 4. Завдання «Чарівні перетворення фігури» 5. Підсумки Встановлення контакту із дитиною Дії психолога/педагога Запросити дитину пограти разом. У разі, коли дитина з Вами незнайома – познайомитись. Привіт! Давай знайомитися. Мене звати … . А тебе? Дуже приємно! Давай пограємо разом. Дії дитини Погоджується на спілкування з дорослим. Знайомиться. Погоджується / не погоджується пограти разом
 • 10. Дії психолога/педагога Я впевнена у тому, що ти любиш грати та знаєш багато ігор. Подивись, які у мене є іграшки (конструктор, лялька, м’яч, автомобіль). Обери одну цікаву для тебе та придумай гру, як пограти з нею. Ти пам’ятаєш, що з іграшкою можна гратися в гру самому або з друзями. В грі у кожного учасника можуть бути ролі. А також бувають правила, яких необхідно дотримуватися. Гра з чогось починається. Та колись закінчується. Ти маєш декілька хвилин, щоб придумати гру. Скажи, коли ти будеш готовий про неї розказати. Примітка. Слідкуємо за вибором дитини. За потреби – допомагаємо зробити вибір. Слідкуємо за часом (2-3 хв. на вигадування гри), заохочуємо, допомагаємо розказати. Дії дитини Обирає предмет. Придумує гру. Розповідає Завдання «Придумай гру з іграшкою»
 • 11. Завдання «Шлях до чарівної скриньки» Дії психолога/педагога А зараз я пропоную тобі погратися у мою гру. Ти згоден(на)? Гра буде називатися «Шлях до чарівної скриньки». Давай разом замалюємо цей шлях (тренувальне завдання, зразок малюнку - рис.0). Спочатку оберемо чим ми будемо малювати шлях – олівцем простим, чи кольоровим, що ще тобі може знадобитися (гумка). Зараз ми будемо малювати шлях, треба постаратися, щоб він був гарними й акуратними. Для цього потрібно уважно мене слухати і малювати так, як я буду говорити. Я буду казати, на скільки клітинок і в яку сторону ти повинен провести лінію. Наступну лінію малюєш там, де закінчилася попередня. Нагадай, де в тебе права рука? Витягни її в бік — куди вона вказала? (На двері, на вікно тощо). Коли я скажу, що потрібно провести лінію вправо, ти її проводиш до дверей (вибрати будь-який наочний орієнтир). Де ліва рука? Коли я скажу, що потрібно провести лінію вліво, згадай про руки (або будь-який орієнтир ліворуч). Тепер пробуємо проходити шлях. Постав олівець на точку (аркуш у велику клітинку з позначеною точкою). Малюй, не відриваючи олівець від паперу: одна клітинка вниз (пауза), одна клітина вправо (пауза), одна клітинка вгору (пауза), одна клітинка вправо (пауза), одна клітинка вниз (пауза). Далі продовжуй малювати такий самий візерунок сам(а)». Під час виконання завдання можна підбадьорювати дитину, але не слід робити жодних додаткових вказівок. По завершенню малювання дитиною тренувального завдання (рис. 0) психолог пропонує продовжити виконання завдання «Шлях до чарівної скриньки»: Дивись сюди (показує конверт із завданнями різної складності): виконавши це завдання ми дістанемося до чарівної скриньки. Ти хочеш це зробити? (чекає на відповідь дитини, в разі згоди продовжує). Добре! Граємо далі. Шлях до скриньки обирати тобі. Подивись. Він може бути простим (Рис.1), середньої складності (Рис.2), складним (Рис.3). Якщо ти вибереш складний шлях і пройдеш його, ти отримаєш нагороду − 3 наліпки, якщо ти вибереш шлях середньої складності і пройдеш його, ти отримаєш − 2 наліпки, якщо ти вибереш легкий шлях і пройдеш його, ти отримаєш 1 наліпку. Якщо ти вибереш шлях і не пройдеш його - нагороди не буде. Старайся виконати завдання. А тепер подивись ще раз на завдання(вказує на завдання різної складності), це − складний шлях для проходження, це − середньої складності, а це − легкий. Вибирай той, який ти вважаєш, що виконаєш (пауза). Молодець ти вибрав(ла) свій шлях до скриньки. Об’єктивно оцінюємо і озвучуємо результат виконання завдання. Як-от: На мою думку, ти вибрав цікавий і непростий шлях до скриньки. Ти виконав завдання дуже гарно та правильно, отримуєш три наліпки. Або, «Не дуже гарно та не зовсім правильно і отримуєш дві наліпки»; «Сьогодні у тебе не вийшло виконати завдання, але ти старався(лася), тому отримуєш одну наліпку; тобі зовсім не хотілося йти до скриньки, але я думаю, що ти вмієш це робити добре і наступним разом покажеш усі свої уміння). Робимо паузу, та спостерігаємо за реакцією дитини. Візьми усі наліпки, хай вони нагадують тобі про нашу зустріч Дії дитини Слухає завдання Виконує малюнок (Рис.0) Обирає рівень складності завдання Виконує завдання Примітка. У процесі виконання можна підбадьорювати, але не слід давати жодних додаткових вказівок
 • 12. Завдання «Чарівні перетворення фігури» Дії психолога/педагога Ти вибрав(ла) свій шлях до скриньки. Ось і вона. (Дістаємо коробку) Відкриваємо. (Дістаємо з коробки аркуш паперу з намальованою геометричною фігурою – квадратом). Зараз ми з тобою будемо продовжувати свої чаклунські справи - малювати. Уяви себе «чарівником». Спробуй свою «чарівну силу» і перетвори геометричну фігуру так, щоб вийшов малюнок. Домалюй до геометричної фігури певні елементи таким чином, щоб перетворити її на річ або істоту, що пов’язані або з тобою, або з людьми, природою, або з технікою. Постарайся намалювати якомога краще – так, як ти вмієш. Після виконання завдання дорослий запитує дитину: - Ти закінчив(ла) роботу? Більше нічого не треба домальовувати? - Що ти намалював(ла)? - Як ти вважаєш, чи впорався(лася) ти із завданням? Відкриває коробку Обирає аркуш. Виконує завдання Відповідає на запитання Підсумки: мені було приємно провести час із тобою! До зустрічі! Дії дитини
 • 13. Вихідні дані Ім'я, перша літера прізвища дитини ________________________________ Стать: 1 - хлопчик; 2 - дівчина Вік дитини на момент взаємодії (повних років, місяців) _______________ Дата проведення апробації (місяць, день, рік)________________________ Час проведення апробації (тривалість у хвилинах)____________________ *Для ЗЗСО: Дитина відвідувала заклад дошкільної освіти: так ні Протокол № 1 до завдання «Придумай гру з іграшкою» Інструкція: оцініть дії дитини під час виконання діагностичних завдань за визначеними показниками: поставте прапорець (✓) навпроти відповідного показника, потрібний бал обведіть (підкресліть, виділіть тощо). Вибір дитиною іграшки Іграшки ✓ Конструктор Лялька М’яч Автомобіль Показник Оцінка, бал Обрав(ла) іграшку самостійно 2 Обрав(ла) іграшку за пропозицією дорослого 1 Не обрав(ла) іграшку (відмовився від виконання завдання) 0 Дослівний текст придуманої дитиною гри з іграшкою __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Критерії оцінювання результатів застосування КДЗ «Чарівні перетворення» (протоколи)
 • 14.
 • 15. Протокол № 2 до завдання «Шлях до чарівної скриньки» Протокол № 3 до завдання «Чарівні перетворення фігури»
 • 16. Протокол № 4 оцінювання сформованості довільної регуляції дій дитини під час взаємодії та виконання усіх завдань Протокол № 3 до завдання «Чарівні перетворення фігури» (продовження)