SlideShare a Scribd company logo
Напрям 4
Управлінські процеси
закладу освіти
Вимога 4.1.
Наявність стратегії розвитку та
системи планування діяльності
закладу, моніторинг виконання
поставлених завдань
24. Зазначте в розробленні яких документів
Ви брали участь: (можна обрати кілька варіантів
відповідей).
• стратегія розвитку закладу освіти –
63,6 %;
• Положення «Внутрішня система
забезпечення якості освіти» – 23,6 %;
• річний план роботи закладу – 52,7 %;
• освітня програма закладу – 29,1 %;
• положення про академічну
доброчесність – 49,1 %;
• антибулінгова програма – 27,3 %;
• правила внутрішнього розпорядку –
45,5 %;
• в розробленні жодного документу
участі не брав/брала – 18,2 %.
25. Оцініть діяльність педагогічної ради закладу
освіти:
Вимога 4.2.
Формування відносин довіри,
прозорості, дотримання етичних
норм
18. Наскільки Ви погоджуєтесь із твердженнями:
2. З чим Ви пов'язуєте небажання Вашої
дитини йти до школи?
1. Вам подобається перебувати у школі?
2. Вам комфортно у школі (гімназії, ліцеї)?
4. Вам завжди вдається поспілкуватися з
керівництвом закладу освіти і досягти
взаєморозуміння?
9. На чию допомогу Ви найчастіше розраховуєте в
школі у розв’язання проблемних ситуацій з дитиною
(можливо обрати кілька відповідей)?
• 25,6% - на директора
• 9,8% – на заступників
директора
• 95,4% - на класного керівника
• 4,9% - на шкільного психолога
• 2,4 % - на соціального педагога
• 7% - на інших педагогів
• 7,3% - інших батьків
• 1,5% - на органи управління
освітою
15. Керівництво закладу освіти доступне та
відкрите до спілкування?
20. Чи вчасно розглядалися Ваші звернення до
керівництва та вживалися відповідні заходи
реагування на них?
16. Розглядає керівництво закладу освіти Ваші
звернення?
17. Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу
освіти: (можливо обрати кілька варіантів відповідей)?
• 80,5% - під час батьківських
зборів
• 82,9 % - від класного
керівника
• 40,2% - із соціальних мереж
• 16,5 % - із сайту
• 1,8% - з інтерактивної
платформи
• 0,6% - важко отримати
інформацію
Вимога 4.3.
Ефективність кадрової політики
та забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних
працівників
3. У закладі освіти створені умови для
постійного підвищення кваліфікації педагогів,
їх чергової та позачергової, добровільної
сертифікації тощо?
4. Що перешкоджає Вашому професійному
розвитку? (можна обрати кілька варіантів відповідей)
• 1,8% - опір з боку
керівництва
• 7,3% - відсутність
матеріального заохочення
з боку керівництва
• 14,5% – недостатня
матеріально-технічна база
• 1,8% – погані умови праці
• 81,8% - жодних перешкод
Вимога 4.4.
Організація освітнього процесу на
засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі
конструктивної співпраці учасників
освітнього процесу, взаємодії закладу
освіти з місцевою громадою
18. Чи порушують Ваші права учасника
освітнього процесу?
18. Чи дотримуються Ваші права у
закладі освіти?
19. Школа враховує думку батьків під час
прийняття важливих управлінських рішень?
33. Оберіть питання, у вирішенні яких Ви
брали участь? (можна обрати кілька варіантів
відповідей)
• оформлення та дизайн
навчальних приміщень
(32,1%)
• визначення профілю
навчання (29,2)
• визначення курсів за
вибором (16,1%)
• режим роботи школи (8,8%)
• дозвілля (12,4%)
• моя думка не враховувалася
(26,3%)
• інше (11,7%)
34. В яких ініціативах (заходах, проєктах,
подіях тощо) Ви берете участь?
35. Найчастіше участь у вищезазначених
заходах Ви брали:
36. Які позаурочні заходи організовуються у
школі? (можливо обрати кілька варіантів відповідей)
• екскурсії (32,1%)
• пікніки на природі
(45,3%)
• спортивні свята
(73,7%).
8. Ви задоволені в цілому організацією
освітнього процесу в школі?
3. Вас задовольняє розклад занять?
Вимога 4.5.
Формування та забезпечення
реалізації політики академічної
доброчесності
31. Проводяться з Вами бесіди про важливість
дотримання академічної доброчесності:
неприпустимість списування та плагіату …?
(можливо обрати кілька варіантів відповідей)
• 67,9 % - так, регулярно
проводяться
• 27% - так, але нерегулярно
• 7,3% - тільки на початку
навчального року
• 2,2% - подібні заходи не
проводились
• 2,9% - не розумію про що
йдеться
38. У яких формах вчителі і керівництво
інформують Вас про негативне ставлення до
корупції? (можна обрати кілька варіантів відповідей)
• уроки (68,6 %)
• позаурочні заходи (30,7%)
• бесіди (62%)
• бесіди із запрошеними гостями (12,4 %)
• через електронні ресурси
• (23,4 %)
• через індивідуальну роботу (4,4%)
• практично не інформують (6,6%)
28. У закладі освіти проводяться інформаційні,
освітні заходи, спрямовані на формування
негативного ставлення до корупції?
Рівні оцінювання за вимогами
Напрям Вимога Кількість балів
Результат
оцінювання
Управлінські
процеси закладу
освіти
Вимога 4.1. 3,3 Достатній
Вимога 4.2. 3,5 Достатній
Вимога 4.3. 3,3 Достатній
Вимога 4.4. 3,2 Достатній
Вимога 4.5. 3,5 Достатній
Загалом за
напрямком
3,4 Достатній
Завдання на майбутнє
З визначеними досягненнями і перевагами у діяльності керівництва ліцею і педпрацівників за
напрямом «Управлінські процеси закладу освіти» є ряд питань, які потребують вирішення і удосконалення, а
саме:
- продовжити здійснювати регулярний моніторинг досягнення цілей, визначених стратегією розвитку;
- при плануванні діяльності закладу освіти на наступний навчальний рік, брати результати, отримані під час
самооцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- здійснювати річне планування та відстеження його результативності відповідно до стратегії розвитку
ліцею;
- залучати до розробки річного плану всіх учасників освітнього процесу;
- регулярно оприлюднювати та оновлювати інформацію на офіційному вебсайті закладу;
- сприяти виявленню ініціатив та громадської активності учасників освітнього процесу, їхній участі в житті
місцевої громади;
- неухильно дотримуватись Положення про академічну доброчесність всіма учасниками освітнього
процесу;
- планувати і проводити інформаційні та просвітницькі заходи щодо формування в учасників освітнього
процесу нульової толерантності до корупції та запобігання випадків проявів академічної недоброчесності; -
підвищувати рівень психологічного мікроклімату в закладі, який буде прийнятний для більшості здобувачів
освіти;
- поступово збільшувати кількість педагогів, які проходитимуть добровільну сертифікацію;
- запроваджувати інноваційні форми взаємодії адміністрації та педагогічного колективу з батьками
(загальношкільні конференції, батьківські збори із залученням, за потреби, представників соціальних,
правоохоронних та інших служб, онлайн-консультації, використання скриньки зауважень і побажань,
індивідуальні зустрічі тощо) з метою покращення освітнього процесу Благовіщенського академічного ліцею
«Лідер»;
- продовжити роботу щодо впровадження електронного документообігу закладу.

More Related Content

Similar to Управлінські процеси закладу освіти.pptx

Vnutrisnya systema
Vnutrisnya systemaVnutrisnya systema
Vnutrisnya systema
andrijbug
 
Vsao str kut 2020 2021
Vsao str kut 2020 2021Vsao str kut 2020 2021
Vsao str kut 2020 2021
andrijbug
 
модель моніторингу у знз 31.10.17
модель моніторингу у знз 31.10.17модель моніторингу у знз 31.10.17
модель моніторингу у знз 31.10.17
MARO51
 
Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945
andrijbug
 
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152
Nikolay Shaygorodskiy
 
Діаграма вчителів.pdf
Діаграма вчителів.pdfДіаграма вчителів.pdf
Діаграма вчителів.pdf
ssuserac8ec11
 
ммо географи 11.06
ммо географи 11.06ммо географи 11.06
ммо географи 11.06
Irina Samoylova
 
причини впровадження моніторингових досліджень
причини впровадження моніторингових дослідженьпричини впровадження моніторингових досліджень
причини впровадження моніторингових досліджень
Admin Admin
 
Pozhennya pro VSZYO
Pozhennya pro VSZYOPozhennya pro VSZYO
Pozhennya pro VSZYO
ssuser07c1901
 
44Внут система КПНЗ ЦДЮТ Сонях КМР (1).pdf
44Внут система КПНЗ ЦДЮТ Сонях КМР (1).pdf44Внут система КПНЗ ЦДЮТ Сонях КМР (1).pdf
44Внут система КПНЗ ЦДЮТ Сонях КМР (1).pdf
ssuser46127c
 
Provisions on the internal quality assurance system
Provisions on the internal quality assurance systemProvisions on the internal quality assurance system
Provisions on the internal quality assurance system
Nikolay Shaygorodskiy
 
Poloshennya dsao 2021
Poloshennya dsao 2021Poloshennya dsao 2021
Poloshennya dsao 2021
Ostap Vuschna
 
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
Андррей Малахов
 
Vsao 2020 2021
Vsao 2020 2021Vsao 2020 2021
Vsao 2020 2021
Ostap Vuschna
 
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docПоложення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Rebbit2015
 
управління якістю
управління якістюуправління якістю
управління якістю
Ypravlinnya Osvitu
 
проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов
проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умовпроблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов
проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов
oseredok
 
ЖОІППО, дошкілля, метод.об'єднання
ЖОІППО, дошкілля, метод.об'єднанняЖОІППО, дошкілля, метод.об'єднання
ЖОІППО, дошкілля, метод.об'єднання
ZHOIPPO
 
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторингметод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
MARO51
 

Similar to Управлінські процеси закладу освіти.pptx (20)

Vnutrisnya systema
Vnutrisnya systemaVnutrisnya systema
Vnutrisnya systema
 
Vsao str kut 2020 2021
Vsao str kut 2020 2021Vsao str kut 2020 2021
Vsao str kut 2020 2021
 
модель моніторингу у знз 31.10.17
модель моніторингу у знз 31.10.17модель моніторингу у знз 31.10.17
модель моніторингу у знз 31.10.17
 
Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945
 
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152
 
Діаграма вчителів.pdf
Діаграма вчителів.pdfДіаграма вчителів.pdf
Діаграма вчителів.pdf
 
ммо географи 11.06
ммо географи 11.06ммо географи 11.06
ммо географи 11.06
 
причини впровадження моніторингових досліджень
причини впровадження моніторингових дослідженьпричини впровадження моніторингових досліджень
причини впровадження моніторингових досліджень
 
Pozhennya pro VSZYO
Pozhennya pro VSZYOPozhennya pro VSZYO
Pozhennya pro VSZYO
 
44Внут система КПНЗ ЦДЮТ Сонях КМР (1).pdf
44Внут система КПНЗ ЦДЮТ Сонях КМР (1).pdf44Внут система КПНЗ ЦДЮТ Сонях КМР (1).pdf
44Внут система КПНЗ ЦДЮТ Сонях КМР (1).pdf
 
Provisions on the internal quality assurance system
Provisions on the internal quality assurance systemProvisions on the internal quality assurance system
Provisions on the internal quality assurance system
 
Poloshennya dsao 2021
Poloshennya dsao 2021Poloshennya dsao 2021
Poloshennya dsao 2021
 
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
 
Vsao 2020 2021
Vsao 2020 2021Vsao 2020 2021
Vsao 2020 2021
 
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docПоложення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
 
управління якістю
управління якістюуправління якістю
управління якістю
 
проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов
проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умовпроблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов
проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов
 
polog 122.pdf
polog 122.pdfpolog 122.pdf
polog 122.pdf
 
ЖОІППО, дошкілля, метод.об'єднання
ЖОІППО, дошкілля, метод.об'єднанняЖОІППО, дошкілля, метод.об'єднання
ЖОІППО, дошкілля, метод.об'єднання
 
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторингметод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
 

More from ssuserce4e97

Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
Звіт самооцінювання напрям 3 23.pptx
Звіт самооцінювання напрям 3 23.pptxЗвіт самооцінювання напрям 3 23.pptx
Звіт самооцінювання напрям 3 23.pptx
ssuserce4e97
 
Стату ліцей новий 2023.pdf
Стату ліцей новий 2023.pdfСтату ліцей новий 2023.pdf
Стату ліцей новий 2023.pdf
ssuserce4e97
 
Звіт за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищем
Звіт за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищемЗвіт за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищем
Звіт за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищем
ssuserce4e97
 
Стратегія розвитку закладу.pptx
Стратегія розвитку закладу.pptxСтратегія розвитку закладу.pptx
Стратегія розвитку закладу.pptx
ssuserce4e97
 
Плакат_Міни.pdf
Плакат_Міни.pdfПлакат_Міни.pdf
Плакат_Міни.pdf
ssuserce4e97
 
ПЛ-Як-діяти-у-разі-виникн-хім-небезп-В-002.pdf
ПЛ-Як-діяти-у-разі-виникн-хім-небезп-В-002.pdfПЛ-Як-діяти-у-разі-виникн-хім-небезп-В-002.pdf
ПЛ-Як-діяти-у-разі-виникн-хім-небезп-В-002.pdf
ssuserce4e97
 
Пл-ХИМ-НЕБЕЗПЕКА-002.pdf
Пл-ХИМ-НЕБЕЗПЕКА-002.pdfПл-ХИМ-НЕБЕЗПЕКА-002.pdf
Пл-ХИМ-НЕБЕЗПЕКА-002.pdf
ssuserce4e97
 
ПЛ-Обережно-вибухонеб-В-002.pdf
ПЛ-Обережно-вибухонеб-В-002.pdfПЛ-Обережно-вибухонеб-В-002.pdf
ПЛ-Обережно-вибухонеб-В-002.pdf
ssuserce4e97
 
ПЛ-Мінна-безпека-В.pdf
ПЛ-Мінна-безпека-В.pdfПЛ-Мінна-безпека-В.pdf
ПЛ-Мінна-безпека-В.pdf
ssuserce4e97
 
Пам_Дії-у-разі-виявлен-ВНП-В.pdf
Пам_Дії-у-разі-виявлен-ВНП-В.pdfПам_Дії-у-разі-виявлен-ВНП-В.pdf
Пам_Дії-у-разі-виявлен-ВНП-В.pdf
ssuserce4e97
 
Пам-Як-зах-від-отр-хлором-В-002.pdf
Пам-Як-зах-від-отр-хлором-В-002.pdfПам-Як-зах-від-отр-хлором-В-002.pdf
Пам-Як-зах-від-отр-хлором-В-002.pdf
ssuserce4e97
 
Пам-У-разі-виявлення-ВНП-забор-В-002.pdf
Пам-У-разі-виявлення-ВНП-забор-В-002.pdfПам-У-разі-виявлення-ВНП-забор-В-002.pdf
Пам-У-разі-виявлення-ВНП-забор-В-002.pdf
ssuserce4e97
 
Пам-У-разі-аварії-на-хім-підпр-В-002.pdf
Пам-У-разі-аварії-на-хім-підпр-В-002.pdfПам-У-разі-аварії-на-хім-підпр-В-002.pdf
Пам-У-разі-аварії-на-хім-підпр-В-002.pdf
ssuserce4e97
 
Пам-При-насув-хмари-аміаку-В-002.pdf
Пам-При-насув-хмари-аміаку-В-002.pdfПам-При-насув-хмари-аміаку-В-002.pdf
Пам-При-насув-хмари-аміаку-В-002.pdf
ssuserce4e97
 
Пам-Обережно-міни-ВНП.pdf
Пам-Обережно-міни-ВНП.pdfПам-Обережно-міни-ВНП.pdf
Пам-Обережно-міни-ВНП.pdf
ssuserce4e97
 
Пам-Обережно-міни-мінні-пастки-В.pdf
Пам-Обережно-міни-мінні-пастки-В.pdfПам-Обережно-міни-мінні-пастки-В.pdf
Пам-Обережно-міни-мінні-пастки-В.pdf
ssuserce4e97
 
Дії-учасників-освітнього-процесу-в-разі-надзвичайних-ситуацій.pdf
Дії-учасників-освітнього-процесу-в-разі-надзвичайних-ситуацій.pdfДії-учасників-освітнього-процесу-в-разі-надзвичайних-ситуацій.pdf
Дії-учасників-освітнього-процесу-в-разі-надзвичайних-ситуацій.pdf
ssuserce4e97
 
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
ssuserce4e97
 

More from ssuserce4e97 (20)

Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
Звіт самооцінювання напрям 3 23.pptx
Звіт самооцінювання напрям 3 23.pptxЗвіт самооцінювання напрям 3 23.pptx
Звіт самооцінювання напрям 3 23.pptx
 
Стату ліцей новий 2023.pdf
Стату ліцей новий 2023.pdfСтату ліцей новий 2023.pdf
Стату ліцей новий 2023.pdf
 
Звіт за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищем
Звіт за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищемЗвіт за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищем
Звіт за результатами самооцінювання та спостереження за освітнім середовищем
 
Стратегія розвитку закладу.pptx
Стратегія розвитку закладу.pptxСтратегія розвитку закладу.pptx
Стратегія розвитку закладу.pptx
 
Плакат_Міни.pdf
Плакат_Міни.pdfПлакат_Міни.pdf
Плакат_Міни.pdf
 
ПЛ-Як-діяти-у-разі-виникн-хім-небезп-В-002.pdf
ПЛ-Як-діяти-у-разі-виникн-хім-небезп-В-002.pdfПЛ-Як-діяти-у-разі-виникн-хім-небезп-В-002.pdf
ПЛ-Як-діяти-у-разі-виникн-хім-небезп-В-002.pdf
 
Пл-ХИМ-НЕБЕЗПЕКА-002.pdf
Пл-ХИМ-НЕБЕЗПЕКА-002.pdfПл-ХИМ-НЕБЕЗПЕКА-002.pdf
Пл-ХИМ-НЕБЕЗПЕКА-002.pdf
 
ПЛ-Обережно-вибухонеб-В-002.pdf
ПЛ-Обережно-вибухонеб-В-002.pdfПЛ-Обережно-вибухонеб-В-002.pdf
ПЛ-Обережно-вибухонеб-В-002.pdf
 
ПЛ-Мінна-безпека-В.pdf
ПЛ-Мінна-безпека-В.pdfПЛ-Мінна-безпека-В.pdf
ПЛ-Мінна-безпека-В.pdf
 
Пам_Дії-у-разі-виявлен-ВНП-В.pdf
Пам_Дії-у-разі-виявлен-ВНП-В.pdfПам_Дії-у-разі-виявлен-ВНП-В.pdf
Пам_Дії-у-разі-виявлен-ВНП-В.pdf
 
Пам-Як-зах-від-отр-хлором-В-002.pdf
Пам-Як-зах-від-отр-хлором-В-002.pdfПам-Як-зах-від-отр-хлором-В-002.pdf
Пам-Як-зах-від-отр-хлором-В-002.pdf
 
Пам-У-разі-виявлення-ВНП-забор-В-002.pdf
Пам-У-разі-виявлення-ВНП-забор-В-002.pdfПам-У-разі-виявлення-ВНП-забор-В-002.pdf
Пам-У-разі-виявлення-ВНП-забор-В-002.pdf
 
Пам-У-разі-аварії-на-хім-підпр-В-002.pdf
Пам-У-разі-аварії-на-хім-підпр-В-002.pdfПам-У-разі-аварії-на-хім-підпр-В-002.pdf
Пам-У-разі-аварії-на-хім-підпр-В-002.pdf
 
Пам-При-насув-хмари-аміаку-В-002.pdf
Пам-При-насув-хмари-аміаку-В-002.pdfПам-При-насув-хмари-аміаку-В-002.pdf
Пам-При-насув-хмари-аміаку-В-002.pdf
 
Пам-Обережно-міни-ВНП.pdf
Пам-Обережно-міни-ВНП.pdfПам-Обережно-міни-ВНП.pdf
Пам-Обережно-міни-ВНП.pdf
 
Пам-Обережно-міни-мінні-пастки-В.pdf
Пам-Обережно-міни-мінні-пастки-В.pdfПам-Обережно-міни-мінні-пастки-В.pdf
Пам-Обережно-міни-мінні-пастки-В.pdf
 
Дії-учасників-освітнього-процесу-в-разі-надзвичайних-ситуацій.pdf
Дії-учасників-освітнього-процесу-в-разі-надзвичайних-ситуацій.pdfДії-учасників-освітнього-процесу-в-разі-надзвичайних-ситуацій.pdf
Дії-учасників-освітнього-процесу-в-разі-надзвичайних-ситуацій.pdf
 
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
 

Recently uploaded

«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (7)

«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 

Управлінські процеси закладу освіти.pptx

 • 2. Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань
 • 3. 24. Зазначте в розробленні яких документів Ви брали участь: (можна обрати кілька варіантів відповідей). • стратегія розвитку закладу освіти – 63,6 %; • Положення «Внутрішня система забезпечення якості освіти» – 23,6 %; • річний план роботи закладу – 52,7 %; • освітня програма закладу – 29,1 %; • положення про академічну доброчесність – 49,1 %; • антибулінгова програма – 27,3 %; • правила внутрішнього розпорядку – 45,5 %; • в розробленні жодного документу участі не брав/брала – 18,2 %.
 • 4. 25. Оцініть діяльність педагогічної ради закладу освіти:
 • 5. Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
 • 6. 18. Наскільки Ви погоджуєтесь із твердженнями:
 • 7. 2. З чим Ви пов'язуєте небажання Вашої дитини йти до школи?
 • 8. 1. Вам подобається перебувати у школі?
 • 9. 2. Вам комфортно у школі (гімназії, ліцеї)?
 • 10. 4. Вам завжди вдається поспілкуватися з керівництвом закладу освіти і досягти взаєморозуміння?
 • 11. 9. На чию допомогу Ви найчастіше розраховуєте в школі у розв’язання проблемних ситуацій з дитиною (можливо обрати кілька відповідей)? • 25,6% - на директора • 9,8% – на заступників директора • 95,4% - на класного керівника • 4,9% - на шкільного психолога • 2,4 % - на соціального педагога • 7% - на інших педагогів • 7,3% - інших батьків • 1,5% - на органи управління освітою
 • 12. 15. Керівництво закладу освіти доступне та відкрите до спілкування?
 • 13. 20. Чи вчасно розглядалися Ваші звернення до керівництва та вживалися відповідні заходи реагування на них?
 • 14. 16. Розглядає керівництво закладу освіти Ваші звернення?
 • 15. 17. Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу освіти: (можливо обрати кілька варіантів відповідей)? • 80,5% - під час батьківських зборів • 82,9 % - від класного керівника • 40,2% - із соціальних мереж • 16,5 % - із сайту • 1,8% - з інтерактивної платформи • 0,6% - важко отримати інформацію
 • 16. Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
 • 17. 3. У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової, добровільної сертифікації тощо?
 • 18. 4. Що перешкоджає Вашому професійному розвитку? (можна обрати кілька варіантів відповідей) • 1,8% - опір з боку керівництва • 7,3% - відсутність матеріального заохочення з боку керівництва • 14,5% – недостатня матеріально-технічна база • 1,8% – погані умови праці • 81,8% - жодних перешкод
 • 19. Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
 • 20. 18. Чи порушують Ваші права учасника освітнього процесу?
 • 21. 18. Чи дотримуються Ваші права у закладі освіти?
 • 22. 19. Школа враховує думку батьків під час прийняття важливих управлінських рішень?
 • 23. 33. Оберіть питання, у вирішенні яких Ви брали участь? (можна обрати кілька варіантів відповідей) • оформлення та дизайн навчальних приміщень (32,1%) • визначення профілю навчання (29,2) • визначення курсів за вибором (16,1%) • режим роботи школи (8,8%) • дозвілля (12,4%) • моя думка не враховувалася (26,3%) • інше (11,7%)
 • 24. 34. В яких ініціативах (заходах, проєктах, подіях тощо) Ви берете участь?
 • 25. 35. Найчастіше участь у вищезазначених заходах Ви брали:
 • 26. 36. Які позаурочні заходи організовуються у школі? (можливо обрати кілька варіантів відповідей) • екскурсії (32,1%) • пікніки на природі (45,3%) • спортивні свята (73,7%).
 • 27. 8. Ви задоволені в цілому організацією освітнього процесу в школі?
 • 28. 3. Вас задовольняє розклад занять?
 • 29. Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
 • 30. 31. Проводяться з Вами бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату …? (можливо обрати кілька варіантів відповідей) • 67,9 % - так, регулярно проводяться • 27% - так, але нерегулярно • 7,3% - тільки на початку навчального року • 2,2% - подібні заходи не проводились • 2,9% - не розумію про що йдеться
 • 31. 38. У яких формах вчителі і керівництво інформують Вас про негативне ставлення до корупції? (можна обрати кілька варіантів відповідей) • уроки (68,6 %) • позаурочні заходи (30,7%) • бесіди (62%) • бесіди із запрошеними гостями (12,4 %) • через електронні ресурси • (23,4 %) • через індивідуальну роботу (4,4%) • практично не інформують (6,6%)
 • 32. 28. У закладі освіти проводяться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції?
 • 33. Рівні оцінювання за вимогами Напрям Вимога Кількість балів Результат оцінювання Управлінські процеси закладу освіти Вимога 4.1. 3,3 Достатній Вимога 4.2. 3,5 Достатній Вимога 4.3. 3,3 Достатній Вимога 4.4. 3,2 Достатній Вимога 4.5. 3,5 Достатній Загалом за напрямком 3,4 Достатній
 • 34. Завдання на майбутнє З визначеними досягненнями і перевагами у діяльності керівництва ліцею і педпрацівників за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти» є ряд питань, які потребують вирішення і удосконалення, а саме: - продовжити здійснювати регулярний моніторинг досягнення цілей, визначених стратегією розвитку; - при плануванні діяльності закладу освіти на наступний навчальний рік, брати результати, отримані під час самооцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти; - здійснювати річне планування та відстеження його результативності відповідно до стратегії розвитку ліцею; - залучати до розробки річного плану всіх учасників освітнього процесу; - регулярно оприлюднювати та оновлювати інформацію на офіційному вебсайті закладу; - сприяти виявленню ініціатив та громадської активності учасників освітнього процесу, їхній участі в житті місцевої громади; - неухильно дотримуватись Положення про академічну доброчесність всіма учасниками освітнього процесу; - планувати і проводити інформаційні та просвітницькі заходи щодо формування в учасників освітнього процесу нульової толерантності до корупції та запобігання випадків проявів академічної недоброчесності; - підвищувати рівень психологічного мікроклімату в закладі, який буде прийнятний для більшості здобувачів освіти; - поступово збільшувати кількість педагогів, які проходитимуть добровільну сертифікацію; - запроваджувати інноваційні форми взаємодії адміністрації та педагогічного колективу з батьками (загальношкільні конференції, батьківські збори із залученням, за потреби, представників соціальних, правоохоронних та інших служб, онлайн-консультації, використання скриньки зауважень і побажань, індивідуальні зустрічі тощо) з метою покращення освітнього процесу Благовіщенського академічного ліцею «Лідер»; - продовжити роботу щодо впровадження електронного документообігу закладу.