SlideShare a Scribd company logo
UNIVERSITETI HAXHI ZEKA
FAKULLTETI I BIZNESIT- KONTABILITET DHE FINANCA
LENDA: BAZAT E INFORMATIKES
PUNIM SEMINARIK
TEMA: PAISJET HYRESE DHE DALESE
MENTORI:
MSc.JAHJA LATA
MSc.VJOSA HAJDARI
PUNOI:
EGZON DEDA
ALBION ARIFAJ
PEJE 2015
1.Hyrje
2.Pajisjet hyërse
2.1.Tastiera
2.2.Miu
2.3.Ekrani i ndjeshëm për prekje
2.4.Drëza komanduese për të luajtur lojra
2.5Laps që përdoret për tablet PC dhe PDA
2.6.Pa.jisjet për skanim
2.7.Lexuesit e kartelave
2.8.Lexuesit e barkodeve
2.9.Fotoaparat digjital
2.10.Kamer digjitale
2.11.Pajisje hyrëse për audio
3.Pajisjet dalëse
3.1.Monitori
3.2.Printerët
3.3.Pajisjet dalëse për audio
4.Pajisjet hyrëse dhe dalëse
4.1.Fax makina
4.2.Pajisjet multifunksionale
4.Përfundimi
5.Literatura
Në në këtë punim seminarik do te shtjellojmë temen pajisjet dalëse dhe hyrëse të kompjuterit.
Duke e ditur rendësine e madhe që e kane këto pajisje do te mundohemi se në menyrën sa më
të mirë të mundur të bëjm shqyrtimin e secilit prej tyre, perdorimin dhe efektin që e kanë.
Me pare nuk kanë egzistuar kaq shumë pajisje kompjuterik.
Së pari si pajisje hyrëse kompjuterike ka qenë tastiera kurse, si pajisje dalëse kane qenë
monitori apo ndonjë printer matricor.
Sot në botën bashkohore të teknologjis egzistojnë shumë pajisje të sofistikuara të cilat kryej
shumë funksione të rendësishme dhe teë veqanta per përdoruesit e teknologjis së
informacionit
Kompjuteret dhe pajisjet e tyre neve na mundësojnë që të kemi një përdorimë më te gjerë të
punëve dhe lidhshmerive të puneve, kumunikimit të kompjutereve me kompjuter të tjerë në
gjuhën të cilen e kuptojnë, e shkruajn dhe e interpretojn.
Pajisjet hyrëse janë pajisje shumë të rendësishme të kompjuterëve, janë pjesë harduerike.
Pajisjet hyrëse paraqesin qdo të dhënë apo udhëzim që perdoret nga një kompjuter.
Pajisjet hyrëse janë pajisje periferike, të cilat bëjnë transformimin e informacioneve në
sinjale, respektivisht këto pajisje e bëjne të mundur ndërveprimin në mes të njeriut dhe
kompjuterit.
Këto pajisje mundësojne përkthimin e zërave, imazheve, fjaleve dhe aksioneve të tjera të cilat
njeriu i kupton dhe i proceson në kompjuter.
Pajisjet Hyrëse ndahen në:
2.1.Tastiera
2.2.Miu
2.3.Ekrani i ndjeshëm për prekje
2.4.Doreza komanduese për të luajtur lojra
2.5.Laps që përdorët për tablet PC dhe PDA
2.6.Skaneret optik
2.7.Lexuesit e kartelave
2.8.Lexuesit e barkodeve
2.9.Fotoaparat digjital
2.10.Kamer digjitale
2.11.Mikrofon
2.12.Pajisje hyrëse për zë
2.1.Tastiera
Një nga mënyrat më të zakonshme për futjen e të dhënave në kompjuter behët përmes
tastieres.
Tastiera konverton numra, shkronja dhe karaktere të ndryshme dhe të veqanta në sinjale
elektronike në menyrë që njerëzit ti kuptojnë.
Tastet e tastireres mund të ndahen në taste:
1. Bazike
2. Funksionale
3. Numerike
4. Kursorike dhe
1. Ndihmëse
2.2 Miu
Miu është një pajisje hyrëse në kompjuter,shumë e rëndësishme dhe e cila kryen funksione të
kontrollimi t dhe monitorimit të shënimeve të paraqitura në monitor.
1. Miu Optik: ështe një maus i cili nuk ka pjesë të lëvizshme,dhe levizjet arrihen përmes
shqisave të lehta. Kjo pajisje është e sakt dhe nuk ka nevojë për pastrim periodik.
2. Miu Mekanik: kjo pajisje përbëhet nga një pjesë rrumbullake në fund,të bashkangjitur
me një kabllo të njësis së sistemit.
3. Miu Wireless: ështe një pajisije e cila funksionon kryesisht me bateria, këto zakonisht
përdorin valet e radios apo valet infra të kuqe, të lehta për të kumunikuar me njësi të
sistemit.
4. Trackeball: kontrollon shënuesin duke lëvizur me gisht.
5. Touch Surfaces
• Pointing Stic
2.3.Ekrani i ndjeshëm për prekje(Touch screen)
Ekrani i ndjeshëm për prekje është një lloj munitori shumë i veqante me shtresa të jashtme
nga palstika. Prapa kësaj shtrese janë të paraqitura trare të pa dukshëm nga dritë infra të
kuqe.
Veprimet ose komandat e kësaj pajisje arrihen përmes prekjes së gishtërinjeve gjë që e bënë
pajisjen shumë me komode, fleksibile dhe e përshtatshme në shumë aspekte të rëndësishme.
Multi-touch screen-ështe pajisja e cila më komanden tonë arrihet përmes prekjes së më
shumë se një gishtërinjë,gjë që e mundëson rrotullimin e objekteve grafike,ose në rritjen e
objekteve të ndryshme, tkurrjen e objekteve dhe shumë alternativa të tjera të rendësishme të
cilat e bjëjnë punët tona më fleksibile.
2.4.Doreza komanduese për të luajtur lojra(Ioysticks)
Doreza komanduese për të luajtur lojra është një pajisje shumë e rendësishme dhe shumë e
popullarizuar e cila përdoret për lojra kompjuterike.
Kjo pajisje është shumë e përdorshme.
2.5.Lapsa për tablet PC dhe PDA
Këto pajisje janë lapsa që përdoren për të nxjerrë imazhe në një ekran dhe kryesisht përdoren
për tablet PC DHE PDA.
2.6.Pajisjet për skanim
Scanner Optik
Flatbed Scanner
Scanner për dokumente
Portable scanner
2.7.Lexuesit e kartelave
Magnetic card reader
Radio frequency card readers
2.11.Pajisjet hyrëse për audio
Voice recognition systems
Voice command mode
Dictation mode
2.9-10.Pajisje për kapjen e fotografive
Fotoaparat digjital
Kamerat digjitale
Webcams(Ueb kamerat)
2.8.Lexuesit e barkodave
Lexuesit e barkodave janë ose shkop handhel ose skaner platformë.
Kryesisht këto përmbajnë qeliza fotoelektrike që mund ti identifikojmë apo lexojnë barkodet e
caktuara.
Këta lexues zakonisht përdoren në supermarket.(Universal Product Code)
Pajisjet dalëse të kompjuterit janë pajisje shumë të rendësishmë dhe të cilat kryejnë funksione
të rendësishme dhe të vëqanta.
Pajisjet dalëse të kompjuterit i përpunojn të dhënat dhe informatat dhe i transmetojnë ato në
formën e teksteve, audiove dhe videove.
Këto pajisje bëjnë paraqitjen vizuale të teksteve,garfikëve dhe videove.
3.1.Monitori
3.2.Printeret
3.3.Plotter
3.4.Fax makina
3.5.Pajisjet multifunksionale
3.6.Pajisjet telefonike që përdorin lidhjen e internetit për kumunikim.
3.1.Monitori
Monitori është pajisje shumë e rëndësishme e kompjuterit, është pajisje dalëse.
Eshtë ekran i cili paraqet vizualisht imazhet e teksteve dhe grafikëve të ndryshëm duke
mundësuar sa më mirë kuptimin e tyre.
Fotografitë në këtë ekran janë të formuara nga dot-ët dhe pixel-ët, këto i referohen më së
shumti paraqitjes, qatrtësisë, kualitetit ne ekran me gjerësinë dhe gjatësinë e caktuar,
perimetrin etj.
E-books
Cathode-ray
Data-projector
High definiton television
3.2Shtypësit
Éshtë pajisje periferike dalëse të cilat të dhënat në ekran i paraqesin në letër.
Sikurse kompjuteri ka memorien e vetë dhe shtypësi e ka memorien e vetë.
Sa më shumë memorie të ketë shtypësi aq më lehtë do të shtypen faqet që kanë më shumë
grafike.
Egzistojnë lloje të ndryshme të shtypësve
:
Shtypësit Laserik
Shtypësit laserik me ngjyrë
Shtypësi Jnk-jet
Shtypësit matricor
Ploteri
3.3.Pajisjet dalëse për audio
Janë pajisje dalëse të cilat informojnë audio nga kompjuteri në tingujt që përdoruesit të mund
ti kuptojnë.
Më të përdorshumit janë:spikerët dhe kufjet.
Sigital media players-pajisje e specializuar në formimin, transfermimin dhe transmetimin e
audio fajllave.
4.1.Faksi
Është një pajisje shumë e rëndësishmë e cila përbën kombinimin e dy pajisjeve, dalëse dhe
hyrëse. Për të dërguar një faks,duhet të skanohet imazhi i caktuar dhe pastaj përmes linjave
standarte telefonike bëhet dërgimi elektronik.
Për te pranuar një faks këto pajisje e kthejnë në pjesën e kundërt procesin dhe e printojnë
dokumentin e caktuar duke përdorur sinjalet e marra nga linja telefonike.
4.2.Pajisjet multifunksionale-të njohura si të githa në një,kombinimi i kapaciteteve të
skanerit, printerit, faksit dhe fotokopjeve.
4.3.Pajisjet Telefonike-është një pajisje e cila i bënë transmetimin e thirrjeve telefonike
pranë rrjetave telefonike.
-Computer-to-computer(Kompjuter në kompjuter)
-Computer-to-traditional telephone(Kompjuter në telefon tradicional)
-Traditional telephone-to-traditional telephone(telefonë tradicional në telefonë tradicional)
Ne në këtë punim seminarik me temen ”Pajisjet hyrëse dhe dalëse” jemi munduar që të sqarojme disa
pajisjet kryesore te kompjuterit.
Ne e dimë që kompjuteri është një pajisje shumë e rëndësishme elektronike e cila i pëpunon të dhënat
dhe i shëndërron në informata të dobishme.
Kompjuteri është një pajisje e cila pa pajisjet ndihmëse të saj nuk do ka kishte efektin që e ka tani.
Me përdorimin e këtyre pajisjeve bëhet e mundur përdorimi më i shpejt dhe më fleksibil i kompjuterit
dhe ndikimi i tij në aspekte të rëndësishmë të punës ne PC.
Me zhvillimin e teknologjis dhe futjes në përdorim të pajisjeve të reja kompjuterike puna bëhet më e
përsosur.
Përveq kësaj ne kemi munduar qe përmes burimeve tona të mundshme te sigurojmë informata te plota
dhe te besueshme.
Informatika 2012: Paisjet hyrëse dhe dalëse në kompjuterë - Ushtr.
Paisjet hyrëse dhe dalëse -MSc.Jahja Lataj | Facebook
Doracak për ECDL(European Computer Driving Licence)
paisjet hyrëse dhe dalëse

More Related Content

What's hot

Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi
 
interneti
internetiinterneti
interneti
Izaura Xhumari
 
Printeri
PrinteriPrinteri
Printeri
Xhelil palloshi
 
Projekt ne TIK
Projekt ne TIKProjekt ne TIK
Projekt ne TIKAnisa 19
 
Shpallja e Pavarësisë në Vorë më 28
Shpallja e Pavarësisë në Vorë  më 28Shpallja e Pavarësisë në Vorë  më 28
Shpallja e Pavarësisë në Vorë më 28
Adelina Dani
 
energjia
energjia energjia
energjia
ANA KOSHI
 
Projekt ne informatike
Projekt ne informatike Projekt ne informatike
Projekt ne informatike
NA XXXXXXXXXXXXX
 
Pajisjet periferike hyrëse vii
Pajisjet periferike hyrëse viiPajisjet periferike hyrëse vii
Pajisjet periferike hyrëse viiFlora Aliji
 
Algoritmet
AlgoritmetAlgoritmet
Algoritmet
Valdet Shala
 
Projekt ne informatike
Projekt ne informatikeProjekt ne informatike
Projekt ne informatike
NA XXXXXXXXXXXXX
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
 
Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet (hardware)
Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet (hardware)Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet (hardware)
Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet (hardware)ArDit Mani
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari
 
Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
Ervis Leçi
 
VIRUSET DHE ANTIVIRUSET
VIRUSET DHE ANTIVIRUSETVIRUSET DHE ANTIVIRUSET
VIRUSET DHE ANTIVIRUSET
roni45
 
Alumini dhe komponimet e tij
Alumini dhe komponimet e tijAlumini dhe komponimet e tij
Alumini dhe komponimet e tij
Erhan Luma
 
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.
Besi Çuni
 

What's hot (20)

Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
 
interneti
internetiinterneti
interneti
 
Printeri
PrinteriPrinteri
Printeri
 
Projekt ne TIK
Projekt ne TIKProjekt ne TIK
Projekt ne TIK
 
Shpallja e Pavarësisë në Vorë më 28
Shpallja e Pavarësisë në Vorë  më 28Shpallja e Pavarësisë në Vorë  më 28
Shpallja e Pavarësisë në Vorë më 28
 
energjia
energjia energjia
energjia
 
Projekt ne informatike
Projekt ne informatike Projekt ne informatike
Projekt ne informatike
 
Pajisjet periferike hyrëse vii
Pajisjet periferike hyrëse viiPajisjet periferike hyrëse vii
Pajisjet periferike hyrëse vii
 
Algoritmet
AlgoritmetAlgoritmet
Algoritmet
 
Projekt ne informatike
Projekt ne informatikeProjekt ne informatike
Projekt ne informatike
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
 
Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet (hardware)
Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet (hardware)Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet (hardware)
Kompjuteri, ndertimi dhe funksionet (hardware)
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
 
Droga dhe shendeti
Droga dhe shendetiDroga dhe shendeti
Droga dhe shendeti
 
VIRUSET DHE ANTIVIRUSET
VIRUSET DHE ANTIVIRUSETVIRUSET DHE ANTIVIRUSET
VIRUSET DHE ANTIVIRUSET
 
Ajri
AjriAjri
Ajri
 
Alumini dhe komponimet e tij
Alumini dhe komponimet e tijAlumini dhe komponimet e tij
Alumini dhe komponimet e tij
 
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.
 
Algoritmet C++
Algoritmet C++Algoritmet C++
Algoritmet C++
 

Similar to paisjet hyrëse dhe dalëse

kompjuteri
kompjuterikompjuteri
kompjuteri
kamila zerellari
 
Leksioni 9 pajisjet periferike
Leksioni 9  pajisjet periferikeLeksioni 9  pajisjet periferike
Leksioni 9 pajisjet periferikeXhendris Ismaili
 
Njohuri baze per kompjutera
Njohuri baze per kompjuteraNjohuri baze per kompjutera
Njohuri baze per kompjutera
ArberLaloshi
 
Kompjuteri, Historiku i tij dhe pjeset harduerike te tij ( CPU - Mikroproces...
Kompjuteri, Historiku i tij dhe pjeset harduerike te tij ( CPU - Mikroproces...Kompjuteri, Historiku i tij dhe pjeset harduerike te tij ( CPU - Mikroproces...
Kompjuteri, Historiku i tij dhe pjeset harduerike te tij ( CPU - Mikroproces...
Lirim Jahiu
 
Bota e Internetit. Permbledhje e njohurive
Bota e Internetit. Permbledhje e njohuriveBota e Internetit. Permbledhje e njohurive
Bota e Internetit. Permbledhje e njohurive
KleantaKaremanaj2
 
Pyetje nga lënda e informatikës për vitin e parë
Pyetje nga lënda e informatikës për vitin e parëPyetje nga lënda e informatikës për vitin e parë
Pyetje nga lënda e informatikës për vitin e parë
Lirie Memeti
 
Ramadan Sanli kompjuteri
Ramadan Sanli kompjuteriRamadan Sanli kompjuteri
Ramadan Sanli kompjuteri
Ramadan ŞANLI
 
Ligj 3 mimoza_luta
Ligj 3 mimoza_lutaLigj 3 mimoza_luta
Ligj 3 mimoza_luta
Valdet Shala
 
Kompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tijKompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tijAltin Emiri
 
Grafikat Kompjuterike
Grafikat KompjuterikeGrafikat Kompjuterike
Grafikat Kompjuterike
Enea Xhani
 
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik  Projektimi i Sistemeve InformativePunim Seminarik  Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Veton Sopjani
 
Multimediaa
MultimediaaMultimediaa
Multimediaa
SanijeKadrija
 
software hardware
software hardwaresoftware hardware
software hardwareFred Kapo
 
Teknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteriTeknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteri
FlorentinaQenaj
 
Kontrolli i qasjes përmes Fingerprint
Kontrolli i qasjes përmes FingerprintKontrolli i qasjes përmes Fingerprint
Kontrolli i qasjes përmes Fingerprint
yllferizi
 
Teknologjia kompjuteri
Teknologjia kompjuteriTeknologjia kompjuteri
Teknologjia kompjuteri
Olt Shala
 
Ligjerata 5
Ligjerata 5Ligjerata 5
Ligjerata 5
Ferdi Nuredini
 

Similar to paisjet hyrëse dhe dalëse (20)

kompjuteri
kompjuterikompjuteri
kompjuteri
 
Leksioni 9 pajisjet periferike
Leksioni 9  pajisjet periferikeLeksioni 9  pajisjet periferike
Leksioni 9 pajisjet periferike
 
Punimi i Arbrit
Punimi i ArbritPunimi i Arbrit
Punimi i Arbrit
 
Njohuri baze per kompjutera
Njohuri baze per kompjuteraNjohuri baze per kompjutera
Njohuri baze per kompjutera
 
Kompjuteri, Historiku i tij dhe pjeset harduerike te tij ( CPU - Mikroproces...
Kompjuteri, Historiku i tij dhe pjeset harduerike te tij ( CPU - Mikroproces...Kompjuteri, Historiku i tij dhe pjeset harduerike te tij ( CPU - Mikroproces...
Kompjuteri, Historiku i tij dhe pjeset harduerike te tij ( CPU - Mikroproces...
 
Informatik,
Informatik,Informatik,
Informatik,
 
Bota e Internetit. Permbledhje e njohurive
Bota e Internetit. Permbledhje e njohuriveBota e Internetit. Permbledhje e njohurive
Bota e Internetit. Permbledhje e njohurive
 
Programet aplikative
Programet aplikative Programet aplikative
Programet aplikative
 
Pyetje nga lënda e informatikës për vitin e parë
Pyetje nga lënda e informatikës për vitin e parëPyetje nga lënda e informatikës për vitin e parë
Pyetje nga lënda e informatikës për vitin e parë
 
Ramadan Sanli kompjuteri
Ramadan Sanli kompjuteriRamadan Sanli kompjuteri
Ramadan Sanli kompjuteri
 
Ligj 3 mimoza_luta
Ligj 3 mimoza_lutaLigj 3 mimoza_luta
Ligj 3 mimoza_luta
 
Kompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tijKompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tij
 
Grafikat Kompjuterike
Grafikat KompjuterikeGrafikat Kompjuterike
Grafikat Kompjuterike
 
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik  Projektimi i Sistemeve InformativePunim Seminarik  Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
 
Multimediaa
MultimediaaMultimediaa
Multimediaa
 
software hardware
software hardwaresoftware hardware
software hardware
 
Teknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteriTeknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteri
 
Kontrolli i qasjes përmes Fingerprint
Kontrolli i qasjes përmes FingerprintKontrolli i qasjes përmes Fingerprint
Kontrolli i qasjes përmes Fingerprint
 
Teknologjia kompjuteri
Teknologjia kompjuteriTeknologjia kompjuteri
Teknologjia kompjuteri
 
Ligjerata 5
Ligjerata 5Ligjerata 5
Ligjerata 5
 

paisjet hyrëse dhe dalëse

 • 1. UNIVERSITETI HAXHI ZEKA FAKULLTETI I BIZNESIT- KONTABILITET DHE FINANCA LENDA: BAZAT E INFORMATIKES PUNIM SEMINARIK TEMA: PAISJET HYRESE DHE DALESE MENTORI: MSc.JAHJA LATA MSc.VJOSA HAJDARI PUNOI: EGZON DEDA ALBION ARIFAJ PEJE 2015
 • 2. 1.Hyrje 2.Pajisjet hyërse 2.1.Tastiera 2.2.Miu 2.3.Ekrani i ndjeshëm për prekje 2.4.Drëza komanduese për të luajtur lojra 2.5Laps që përdoret për tablet PC dhe PDA 2.6.Pa.jisjet për skanim 2.7.Lexuesit e kartelave 2.8.Lexuesit e barkodeve 2.9.Fotoaparat digjital 2.10.Kamer digjitale 2.11.Pajisje hyrëse për audio 3.Pajisjet dalëse 3.1.Monitori 3.2.Printerët 3.3.Pajisjet dalëse për audio 4.Pajisjet hyrëse dhe dalëse 4.1.Fax makina 4.2.Pajisjet multifunksionale 4.Përfundimi 5.Literatura
 • 3. Në në këtë punim seminarik do te shtjellojmë temen pajisjet dalëse dhe hyrëse të kompjuterit. Duke e ditur rendësine e madhe që e kane këto pajisje do te mundohemi se në menyrën sa më të mirë të mundur të bëjm shqyrtimin e secilit prej tyre, perdorimin dhe efektin që e kanë. Me pare nuk kanë egzistuar kaq shumë pajisje kompjuterik. Së pari si pajisje hyrëse kompjuterike ka qenë tastiera kurse, si pajisje dalëse kane qenë monitori apo ndonjë printer matricor. Sot në botën bashkohore të teknologjis egzistojnë shumë pajisje të sofistikuara të cilat kryej shumë funksione të rendësishme dhe teë veqanta per përdoruesit e teknologjis së informacionit Kompjuteret dhe pajisjet e tyre neve na mundësojnë që të kemi një përdorimë më te gjerë të punëve dhe lidhshmerive të puneve, kumunikimit të kompjutereve me kompjuter të tjerë në gjuhën të cilen e kuptojnë, e shkruajn dhe e interpretojn.
 • 4. Pajisjet hyrëse janë pajisje shumë të rendësishme të kompjuterëve, janë pjesë harduerike. Pajisjet hyrëse paraqesin qdo të dhënë apo udhëzim që perdoret nga një kompjuter. Pajisjet hyrëse janë pajisje periferike, të cilat bëjnë transformimin e informacioneve në sinjale, respektivisht këto pajisje e bëjne të mundur ndërveprimin në mes të njeriut dhe kompjuterit. Këto pajisje mundësojne përkthimin e zërave, imazheve, fjaleve dhe aksioneve të tjera të cilat njeriu i kupton dhe i proceson në kompjuter. Pajisjet Hyrëse ndahen në: 2.1.Tastiera 2.2.Miu 2.3.Ekrani i ndjeshëm për prekje 2.4.Doreza komanduese për të luajtur lojra 2.5.Laps që përdorët për tablet PC dhe PDA 2.6.Skaneret optik 2.7.Lexuesit e kartelave 2.8.Lexuesit e barkodeve 2.9.Fotoaparat digjital 2.10.Kamer digjitale 2.11.Mikrofon 2.12.Pajisje hyrëse për zë
 • 5. 2.1.Tastiera Një nga mënyrat më të zakonshme për futjen e të dhënave në kompjuter behët përmes tastieres. Tastiera konverton numra, shkronja dhe karaktere të ndryshme dhe të veqanta në sinjale elektronike në menyrë që njerëzit ti kuptojnë. Tastet e tastireres mund të ndahen në taste: 1. Bazike 2. Funksionale 3. Numerike 4. Kursorike dhe 1. Ndihmëse
 • 6. 2.2 Miu Miu është një pajisje hyrëse në kompjuter,shumë e rëndësishme dhe e cila kryen funksione të kontrollimi t dhe monitorimit të shënimeve të paraqitura në monitor. 1. Miu Optik: ështe një maus i cili nuk ka pjesë të lëvizshme,dhe levizjet arrihen përmes shqisave të lehta. Kjo pajisje është e sakt dhe nuk ka nevojë për pastrim periodik. 2. Miu Mekanik: kjo pajisje përbëhet nga një pjesë rrumbullake në fund,të bashkangjitur me një kabllo të njësis së sistemit. 3. Miu Wireless: ështe një pajisije e cila funksionon kryesisht me bateria, këto zakonisht përdorin valet e radios apo valet infra të kuqe, të lehta për të kumunikuar me njësi të sistemit. 4. Trackeball: kontrollon shënuesin duke lëvizur me gisht. 5. Touch Surfaces • Pointing Stic
 • 7. 2.3.Ekrani i ndjeshëm për prekje(Touch screen) Ekrani i ndjeshëm për prekje është një lloj munitori shumë i veqante me shtresa të jashtme nga palstika. Prapa kësaj shtrese janë të paraqitura trare të pa dukshëm nga dritë infra të kuqe. Veprimet ose komandat e kësaj pajisje arrihen përmes prekjes së gishtërinjeve gjë që e bënë pajisjen shumë me komode, fleksibile dhe e përshtatshme në shumë aspekte të rëndësishme. Multi-touch screen-ështe pajisja e cila më komanden tonë arrihet përmes prekjes së më shumë se një gishtërinjë,gjë që e mundëson rrotullimin e objekteve grafike,ose në rritjen e objekteve të ndryshme, tkurrjen e objekteve dhe shumë alternativa të tjera të rendësishme të cilat e bjëjnë punët tona më fleksibile.
 • 8. 2.4.Doreza komanduese për të luajtur lojra(Ioysticks) Doreza komanduese për të luajtur lojra është një pajisje shumë e rendësishme dhe shumë e popullarizuar e cila përdoret për lojra kompjuterike. Kjo pajisje është shumë e përdorshme. 2.5.Lapsa për tablet PC dhe PDA Këto pajisje janë lapsa që përdoren për të nxjerrë imazhe në një ekran dhe kryesisht përdoren për tablet PC DHE PDA.
 • 9. 2.6.Pajisjet për skanim Scanner Optik Flatbed Scanner Scanner për dokumente Portable scanner 2.7.Lexuesit e kartelave Magnetic card reader Radio frequency card readers
 • 10. 2.11.Pajisjet hyrëse për audio Voice recognition systems Voice command mode Dictation mode 2.9-10.Pajisje për kapjen e fotografive Fotoaparat digjital Kamerat digjitale Webcams(Ueb kamerat) 2.8.Lexuesit e barkodave Lexuesit e barkodave janë ose shkop handhel ose skaner platformë. Kryesisht këto përmbajnë qeliza fotoelektrike që mund ti identifikojmë apo lexojnë barkodet e caktuara. Këta lexues zakonisht përdoren në supermarket.(Universal Product Code)
 • 11. Pajisjet dalëse të kompjuterit janë pajisje shumë të rendësishmë dhe të cilat kryejnë funksione të rendësishme dhe të vëqanta. Pajisjet dalëse të kompjuterit i përpunojn të dhënat dhe informatat dhe i transmetojnë ato në formën e teksteve, audiove dhe videove. Këto pajisje bëjnë paraqitjen vizuale të teksteve,garfikëve dhe videove. 3.1.Monitori 3.2.Printeret 3.3.Plotter 3.4.Fax makina 3.5.Pajisjet multifunksionale 3.6.Pajisjet telefonike që përdorin lidhjen e internetit për kumunikim. 3.1.Monitori Monitori është pajisje shumë e rëndësishme e kompjuterit, është pajisje dalëse. Eshtë ekran i cili paraqet vizualisht imazhet e teksteve dhe grafikëve të ndryshëm duke mundësuar sa më mirë kuptimin e tyre. Fotografitë në këtë ekran janë të formuara nga dot-ët dhe pixel-ët, këto i referohen më së shumti paraqitjes, qatrtësisë, kualitetit ne ekran me gjerësinë dhe gjatësinë e caktuar, perimetrin etj. E-books Cathode-ray Data-projector High definiton television
 • 12. 3.2Shtypësit Éshtë pajisje periferike dalëse të cilat të dhënat në ekran i paraqesin në letër. Sikurse kompjuteri ka memorien e vetë dhe shtypësi e ka memorien e vetë. Sa më shumë memorie të ketë shtypësi aq më lehtë do të shtypen faqet që kanë më shumë grafike. Egzistojnë lloje të ndryshme të shtypësve : Shtypësit Laserik Shtypësit laserik me ngjyrë Shtypësi Jnk-jet Shtypësit matricor Ploteri
 • 13. 3.3.Pajisjet dalëse për audio Janë pajisje dalëse të cilat informojnë audio nga kompjuteri në tingujt që përdoruesit të mund ti kuptojnë. Më të përdorshumit janë:spikerët dhe kufjet. Sigital media players-pajisje e specializuar në formimin, transfermimin dhe transmetimin e audio fajllave.
 • 14. 4.1.Faksi Është një pajisje shumë e rëndësishmë e cila përbën kombinimin e dy pajisjeve, dalëse dhe hyrëse. Për të dërguar një faks,duhet të skanohet imazhi i caktuar dhe pastaj përmes linjave standarte telefonike bëhet dërgimi elektronik. Për te pranuar një faks këto pajisje e kthejnë në pjesën e kundërt procesin dhe e printojnë dokumentin e caktuar duke përdorur sinjalet e marra nga linja telefonike. 4.2.Pajisjet multifunksionale-të njohura si të githa në një,kombinimi i kapaciteteve të skanerit, printerit, faksit dhe fotokopjeve. 4.3.Pajisjet Telefonike-është një pajisje e cila i bënë transmetimin e thirrjeve telefonike pranë rrjetave telefonike. -Computer-to-computer(Kompjuter në kompjuter) -Computer-to-traditional telephone(Kompjuter në telefon tradicional) -Traditional telephone-to-traditional telephone(telefonë tradicional në telefonë tradicional)
 • 15. Ne në këtë punim seminarik me temen ”Pajisjet hyrëse dhe dalëse” jemi munduar që të sqarojme disa pajisjet kryesore te kompjuterit. Ne e dimë që kompjuteri është një pajisje shumë e rëndësishme elektronike e cila i pëpunon të dhënat dhe i shëndërron në informata të dobishme. Kompjuteri është një pajisje e cila pa pajisjet ndihmëse të saj nuk do ka kishte efektin që e ka tani. Me përdorimin e këtyre pajisjeve bëhet e mundur përdorimi më i shpejt dhe më fleksibil i kompjuterit dhe ndikimi i tij në aspekte të rëndësishmë të punës ne PC. Me zhvillimin e teknologjis dhe futjes në përdorim të pajisjeve të reja kompjuterike puna bëhet më e përsosur. Përveq kësaj ne kemi munduar qe përmes burimeve tona të mundshme te sigurojmë informata te plota dhe te besueshme.
 • 16. Informatika 2012: Paisjet hyrëse dhe dalëse në kompjuterë - Ushtr. Paisjet hyrëse dhe dalëse -MSc.Jahja Lataj | Facebook Doracak për ECDL(European Computer Driving Licence)