SlideShare a Scribd company logo
Harto Pönkä
15.3.2016
Nuorten some
- faktoja ja kysymyksiä
Lapset ja nuoret kasvavat nettiin
Keskustelua, yhteisöjä, sisältöjä
KAVERIT!!!  ❤
Suora yhteys ihmisten välillä
Käyttänyt internetiä
viimeisten 3 kk aikana
Käyttää internetiä
yleensä useita kertoja
päivässä
Käyttänyt
matkapuhelimella
internetiä muualla
kuin kotona tai
työpaikalla viimeisten
3 kk aikana
Seurannut
yhteisöpalvelua
viimeisten 3 kk
aikana
%-osuus väestöstä
16-24
100 89 96 93
25-34
100 92 89 87
35-44
99 90 87 70
45-54
97 76 70 51
55-64
90 61 50 35
65-74
69 36 23 19
75-89
31 13 4 5
Miehet
88 69 65 51
Naiset
86 67 60 55
Yhteensä 16–89 87 68 62 53
Lähde: Tilastokeskus, 11/2015, http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tie_001_fi.html
Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-
ja-snapchat-kilpasilla/
Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-
ja-snapchat-kilpasilla/
Mitä sosiaalisen median
palveluja teidän perheessä
käytetään?
a) lapset & nuoret
b) vanhemmat
Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152
Noin 2 miljoonaa kk-käyttäjää Suomessa.
Suosituin some-palvelu 15-55-vuotiailla.
Suomen suosituimmat tubettajat
Lähde: http://vlogit.fi/ (27.1.2016)
• Edelleen suosituin some-
palvelu yli 18-vuotiailla
• Lähes 1.59 miljardia
käyttäjää/kk
– Suomessa n. 2,4 miljoonaa
• 934 miljoonaa
mobiilikäyttäjää/pv
• Facebook Messenger vahva
pikaviestipalveluissa
• Facebook omistaa myös
WhatsAppin (osti v. 2014)
Lähde: http://newsroom.fb.com/company-info/
R. Dunbar, 2016, http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/1/150292 (N=2000)
Kuva: Lähde: GlobalWebIndex, 2016, Trends 16, http://insight.globalwebindex.net/trends-16
• Käyttäjillä oli tutkimuksen
mukaan keskimäärin
n. 150 kaveria
– Naisilla n. 165
– Miehillä n. 145
• Lähipiiri n. 4 kaveria
• Ystäväpiiri n. 14 kaveria, joilta
odottaisi esim. sympatiaa
• ”Aitoja” kavereita n. 27 %
(=40 kaveria)
Suomessa oli WhatsAppin käyttäjiä
syksyllä 2015 lähes
2 miljoonaa
WhatsAppin käyttö keskittyy lähipiiriin:
parhaat kaverit, koululuokka, harrastusryhmät, perhe
Lähde: Polaris Nordic Digital Music Survey 2015. YouGov, Teosto, Tono, Koda, 2015,
https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-ja-
Lähde: http://yle.fi/uutiset/hei_hei_facebook_tallaisen_sosiaalisen_median_nuoret_saivat_tilalle/8304451
Some taskussa
WhatsApp
(16 vuotta)
Instagram
(13 vuotta)
Snapchat
(13 vuotta)
Lähde: https://photoworld.com/how-big-is-snapchat/
Jaetut kuvat
per 10 sekuntia
Lähde: Pew Research Center, 2015, Mobile Access Shifts Social Media Use and Other Online Activities,
http://www.pewinternet.org/2015/04/09/mobile-access-shifts-social-media-use-and-other-online-activities/ (N=534)
• 52 % amerikkalaisteineistä
(13-17-v.) käytti Instagramia
– Tytöistä 61 %
– Pojista 44 %
– 13-14-vuotiaista 44 %
– 15-17-vuotiaista 58 %
• Teineillä oli keskimäärin
150 seuraajaa
– Tytöillä 200
– Pojilla 100
• Amerikkalaisista aikuisista
Instagramia käytti 21 %
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä
• Kuvien tykkäykset ja kommentit ovat fyysisen
kauneuden vertaisarvioinnin mittari
• Kavereiden merkitys:
1. Kaveripiirin mieltymykset vaikuttavat itsestä julkaistaviin
kuviin ”kuviteltuna koeyleisönä”
2. Kaverit ovat yhteisten kauneusnormien tuomareita
3. Kavereilta opitaan mm. valokuvauksesta, editoinnista
sekä tykkäys- ja kommenttimäärien odotuksista ja
kriteereistä
4. Kaverit ovat vertailukohteita itselle
• Vertailu voi olla vahingollista nuoren itsetunnolle,
mutta sitä on vaikea välttää
Lähde: T. H. H. Chua & L. Chang, 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301424
Kauneusvertailu Instagramissa (teinitytöt)
Miten tärkeää ulkonäkö on?
Mitä kuvia/videoita voi julkaista?
Mitä tehdä, jos joku ________ yrittää lähestyä netin
kautta, esim. kehuu kuviasi, ehdottaa chattailua tms.?
L. Piwek & A. Joinson, 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301023 (N=209)
Kuva: Lähde: GlobalWebIndex, 2016, Trends 16, http://insight.globalwebindex.net/trends-16
• Tutkimuksen mukaan 47 %
aloitti Snapchatin käytön
kavereidensa vuoksi
• 80 % kertoi olevansa yhteydessä
korkeintaan 14 ihmiseen
– Läheisimmät kaverit, puoliso, perhe
• 63 % kertoi viimeksi saamansa
snapin olleen selfie
• 95 % kertoi edellisen
lähettämänsä snapin olleen kuva
– 55 % oli vastaus aiempaan viestiin
Mun mielestä just hyvä siinä kanavassa, et sitä ei oo
vielä pilattu sillai ku melkee kaikkii muita, siis someja,
et siel ei oo siis sitä väkisin, et sun silmille ei tuu sitä
markkinointii ja brändäystä, jos et ite haluu.
”
Lähde: Noora Kuusila, opinnäytetyö, 2015, https://www.theseus.fi/handle/10024/95957
Mitä somessa yleensä tehdään?
Somessa opitaan tärkeitä taitoja:
viestintä, yhteistyö, toisilta oppiminen,
sisältöjen teko, tiedonhaku, medialukutaito
Työolobarometri 2014, TEM, http://www.tem.fi/files/42242/barometri.pdf (N=349)
Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan,
jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
Yhteydenpito kavereihin, kohtauspaikka
Lähde: https://harto.wordpress.com/2016/01/27/sosiaalisen-median-tilannekatsaus-ja-dunbarin-sosiaaliset-piirit/
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2015),
lähde: http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015
Lähde: https://harto.wordpress.com/2015/02/20/kyselyn-tuloksia-nain-9-15-vuotiaat-kayttavat-sosiaalista-mediaa/ (N=60, 11-12/2014)
9-15-vuotiaat
Somen käytön seurauksia nuorilla
Sosiaalisen median palvelut ovat tuoneet elämääni: 2013 2015
Kavereita 82,0 % 69,6 %
Vertaistukea 60,6 % 65,3 %
Onnistumisen tunteita 73,8 % 73,7 %
Apua ongelmiini 66,3 % 66,2 %
Seurustelukumppanin 42,7 % 31,26 %
Lisävarmuutta 66,4 % 66,9 %
Lisätietoutta minua kiinnostavista asioista 86,0 % 92,9 %
Yhteenkuuluvuuden tunnetta 75,8 % 79,6 %
Iloa 91,9 % 92,6 %
Surua 56,8 % 43,1 %
Lähde: ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja
läsnäolo (2013 ja 2015), http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/ (N=3214) ja http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015/ (N=2618)
Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2015/08/18/heratys-milloin-viimeksi-katsoit-ulos-some-kuplastasi/
Pelisäännöt ja riskit
• Teoksen tekijänoikeudet ovat automaattisesti tekijällä, jos hän ei
luovu niistä. Suoja-aika on 70 vuotta kuolemasta.
• Yksityiskäyttö esim. opiskeluun on yleensä sallittua
• Tekijänoikeudet täytyy tarkistaa ennen teoksen julkista käyttöä
– Pätee myös esim. Googlella löydettyihin ja somessa jaettuihin teoksiin
kuten kuviin, videoihin, teksteihin ja musiikkiin
• Teoksen vähäinen lainaaminen lähde mainiten, valokuvaaminen
sekä idean käyttäminen apuna uuden teoksen luomisessa on
yleensä sallittua
• Tekijä voi luopua oikeuksistaan kokonaan tai osittain
– Public domain (PD) = luopuminen tekijänoikeuksista
– Creative Commons -lisenssi = käyttölupa tietyin ehdoin
– Tekijän kanssa tehty sopimus tai kysytty käyttölupa
• Valokuvien tekijänoikeudet ovat kuvaajalla, mutta niiden julkaisu
ei ole aina sallittua
– Muista otettujen tunnistettavien kuvien julkaisuun on syytä pyytää
lupa – lapset erityisasemassa
– Kuvan julkaisun voi estää esim. kotirauha, yksityisyyden suoja,
henkilötietolaki tai kuvassa näkyvän teoksen tekijänoikeudet
Tekijänoikeudet ja kuvien julkaisu lyhyesti
Lähde: https://harto.wordpress.com/2015/12/05/periscope-luokkahuoneessa-opetuksen-julkisuus-vs-yksityisyys-ja-tekijanoikeudet/
Case: Periscope luokkahuoneessa
Päättelyketju:
1. Opetus on julkista (POL)
2. Saat tehdä opetuksesta tallenteita omaan käyttöösi
3. Tallenteen julkistamisessa on otettava huomioon
henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki
4. Opettajan luentoesitys ja opiskelijoiden esitykset
ovat teoksia (Tekijänoik.neuv. lausunto 2006:11)
5. Opetuksessa syntyvän teoksen tallennus on sallittua
tilapäiseen opetuskäyttöön (TekijäL)
6. Teoksesta saa valmistaa kappaleen (kopion) yksityistä
käyttöä varten (TekijäL)
7. Kopioidun teoksen käyttö muuten kuin yksityisesti
vaatii tekijän luvan tai sopimuksen (TekijäL)
Lyhyesti: Oppilaiden koulussa kuvaamat Periscope-videot hyvin todennäköisesti
rikkovat Suomen lakia, jos niiden kuvaamiseen ja levittämiseen netissä ei ole
saatu etukäteen lupaa kaikilta videolähetyksissä esiintyviltä.
http://www.whatsapp.com/legal/
Tarkistuslista:
• Mikä on palvelun ikäraja?
• Mitä henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä tulee antaa?
• Saako yksittäinen käyttäjä luoda palveluun useita
käyttäjätunnuksia?
• Mitä oikeuksia palvelu saa tekemiisi sisältöihin kuten teksteihisi
ja valokuviisi? Voidaanko niitä käyttää muualla?
• Voidaanko tietojasi luovuttaa muille esimerkiksi mainontaa
varten?
• Mihin voit olla yhteydessä, jos palvelun käytössä ilmenee
ongelmia?
• Miten voit lopettaa palvelun käytön? Mitä tekemillesi sisällöille
ja muille sinusta kerätyille tiedoille tehdään siinä tapauksessa?
Palvelun käyttöehdot = sopimus
• Google: 13 vuotta
– YouTube, Blogger, Google+, Google Drive, Gmail
• Facebook: 13 vuotta
• WhatsApp: 16 vuotta
• Instagram: 13 vuotta
• Snapchat: 13 vuotta
• Periscope: ei ikärajaa
• Ask.fm: 13 vuotta
• Kik Messenger: 13 vuotta (suositus 17 v.)
• Twitter: 13 vuotta
• Tumblr: 13 vuotta
• WordPress: 13 vuotta
Verkkopalvelujen ikärajoja
Lisäksi lapsi tarvitsee
vanhemman luvan
sopimuksen tekoon.
Koulussa tapahtunutta
”Aina ei ymmärretä, mitä yksi kuva
tai video voi aiheuttaa.”
• Se, mikä kuiskattuna on ilkeätä pilkkaa, muuttuu netissä
helposti kunnianloukkaukseksi (=rikos).
• Eräässä kyselyssä 1/4 koululaisista kertoi kuvanneensa tai
videoineensa kiusaamistilannetta (Pelastakaa lapset ry).
• Nettikiusaaja ei ehkä tajua kiusaavansa, sillä netissä ei näe
vastapuolen ilmeitä eikä tunnereaktioita.
• Nettikiusaaminen liittyy yleensä (>90 %) koulukiusaamiseen
(Kiva-koulu)
• Kun kiusaaminen tulee esiin netissä, siihen voi olla mahdollista
puuttua varhaisessa vaiheessa
Lähteenä mm.: Pekka Ranta, http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some
Nettikiusaamisen muotoja
• Provosointi (ärsyttäminen, trollaus)
• Häirintä (kiusaamisviestit)
• Mustamaalaus (juorujen levittäminen)
• Tekeytyminen (toisen nimissä viestittely)
• Vuotaminen (tietojen, kuvien ja videoiden julkaisu)
• Huijaus (huijataan uhria kertomaan itsestään)
• Eristäminen (ei oteta ryhmään)
• Vaaniminen (jatkuva häirintä ja seuraaminen)
Lähde: Pekka Ranta, http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some
• Erilaisuus, toiseus
• Lumipalloilmiö
• Huomion puute
• Kiusaajan paha olo  kiusatun ”kiusaantumisherkkyys”
• Läheissuhteisiin liittyvä väkivalta (esim. kiusaaja voi olla
kotona kaltoin kohdeltu)
• Pätemisen tarve ryhmässä
• Kiusaaja on voinut itse olla aiemmin kiusattu
• Puuttuuko lapsilta kyky käsitellä ristiriitatilanteita, kun
aikuiset ovat ratkaisseet ne lasten puolesta?
Miksi kiusataan?
Lähde: Heikki Ervast, http://www.slideshare.net/heikkiervast/kiusaaminen-on-pirullinen-ongelma-ver2-240114
Kaikkeen ei pidä lähteä mukaan
Mitä luet ja katsot?
Mistä tykkäät?
Mitä jaat muille?
Mitä kerrot?
Mistä keskustelet?
Mihin ryhmiin liityt?
Keitä otat kavereiksi?
Missä olet mukana?
Kuva: centrifuga @Flickr, CC-BY-NC
Keskustelu
Mistä somen käytön
asioista kannattaa
sopia yhteisiä
toimintatapoja?
• Kaikkia ei tarvitse hyväksyä kaveriksi.
• Älä julkaise kaveristasi asioita, joita et haluaisi
nähdä itsestäsi.
• Älä lähde mukaan kiusaamiseen.
• Muista: itsesuojeluvaisto ja maalaisjärki
• Keskustele vanhemman tai opettajan kanssa, jos
kohtaat kiusaamista tai epäasiallista käytöstä.
• Voit vaikuttaa itse kaveripiirisi tapaan toimia
netissä.
Ohjeita nuorten turvalliseen someiluun
Lähteenä mm.: Pekka Ranta, http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Kiindumuskäitumine ja sõltuvuskäitumine
Kiindumuskäitumine ja sõltuvuskäitumineKiindumuskäitumine ja sõltuvuskäitumine
Kiindumuskäitumine ja sõltuvuskäitumine
Kalle Laane
 
Kompetencijos
KompetencijosKompetencijos
Kompetencijos
irmantasa
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Työterveyslaitos
 
Erinevad rahvused Eestis
Erinevad rahvused EestisErinevad rahvused Eestis
Erinevad rahvused Eestis
Natalja Dovgan
 
Kaheidulehelised
KaheidulehelisedKaheidulehelised
Kaheidulehelised
Birgit Usin
 
VN TEAS -hankkeen loppuraportin laatiminen valtioneuvoston julkaisupohjalle.pdf
VN TEAS -hankkeen loppuraportin laatiminen valtioneuvoston julkaisupohjalle.pdfVN TEAS -hankkeen loppuraportin laatiminen valtioneuvoston julkaisupohjalle.pdf
VN TEAS -hankkeen loppuraportin laatiminen valtioneuvoston julkaisupohjalle.pdf
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
 
Fotosüntees 2008
Fotosüntees 2008Fotosüntees 2008
Fotosüntees 2008
Kristel Mäekask
 
Genoommutatsioonid
GenoommutatsioonidGenoommutatsioonid
Genoommutatsioonid
Kristel Mäekask
 
Võrtsjärve ökosüsteem
Võrtsjärve ökosüsteemVõrtsjärve ökosüsteem
Võrtsjärve ökosüsteem
KatiK
 
Dumas "Kolm musketäri"
Dumas "Kolm musketäri"Dumas "Kolm musketäri"
Dumas "Kolm musketäri"
lykuningas
 
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
THL
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo
 
Kuusenkerkasta lisatuloa
Kuusenkerkasta lisatuloaKuusenkerkasta lisatuloa
Kuusenkerkasta lisatuloa
Suomen metsäkeskus
 
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Harto Pönkä
 
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
THL
 
Atmosfäär ja hüdrosfäär
Atmosfäär ja hüdrosfäärAtmosfäär ja hüdrosfäär
Atmosfäär ja hüdrosfäär
MeeliSonn
 
Arvamuslugu ja olemuslugu
Arvamuslugu ja olemusluguArvamuslugu ja olemuslugu
Arvamuslugu ja olemuslugu
Madis Kivisild
 

What's hot (20)

Kiindumuskäitumine ja sõltuvuskäitumine
Kiindumuskäitumine ja sõltuvuskäitumineKiindumuskäitumine ja sõltuvuskäitumine
Kiindumuskäitumine ja sõltuvuskäitumine
 
Kompetencijos
KompetencijosKompetencijos
Kompetencijos
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
 
Sõdade aeg euroopas
Sõdade aeg euroopasSõdade aeg euroopas
Sõdade aeg euroopas
 
Erinevad rahvused Eestis
Erinevad rahvused EestisErinevad rahvused Eestis
Erinevad rahvused Eestis
 
Kaheidulehelised
KaheidulehelisedKaheidulehelised
Kaheidulehelised
 
VN TEAS -hankkeen loppuraportin laatiminen valtioneuvoston julkaisupohjalle.pdf
VN TEAS -hankkeen loppuraportin laatiminen valtioneuvoston julkaisupohjalle.pdfVN TEAS -hankkeen loppuraportin laatiminen valtioneuvoston julkaisupohjalle.pdf
VN TEAS -hankkeen loppuraportin laatiminen valtioneuvoston julkaisupohjalle.pdf
 
Fotosüntees 2008
Fotosüntees 2008Fotosüntees 2008
Fotosüntees 2008
 
Genoommutatsioonid
GenoommutatsioonidGenoommutatsioonid
Genoommutatsioonid
 
Võrtsjärve ökosüsteem
Võrtsjärve ökosüsteemVõrtsjärve ökosüsteem
Võrtsjärve ökosüsteem
 
Dumas "Kolm musketäri"
Dumas "Kolm musketäri"Dumas "Kolm musketäri"
Dumas "Kolm musketäri"
 
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
 
Kuusenkerkasta lisatuloa
Kuusenkerkasta lisatuloaKuusenkerkasta lisatuloa
Kuusenkerkasta lisatuloa
 
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
 
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
 
Atmosfäär ja hüdrosfäär
Atmosfäär ja hüdrosfäärAtmosfäär ja hüdrosfäär
Atmosfäär ja hüdrosfäär
 
Arengumaad
ArengumaadArengumaad
Arengumaad
 
Arvamuslugu ja olemuslugu
Arvamuslugu ja olemusluguArvamuslugu ja olemuslugu
Arvamuslugu ja olemuslugu
 

Viewers also liked

Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Harto Pönkä
 
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutoksetNuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaSosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Harto Pönkä
 
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Harto Pönkä
 
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoTekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Harto Pönkä
 
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Harto Pönkä
 
Turvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessa
Harto Pönkä
 
Yläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaYläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessa
Harto Pönkä
 
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaMonilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä
 
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassaMaineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
Harto Pönkä
 
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
Harto Pönkä
 
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Harto Pönkä
 
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Harto Pönkä
 
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläRyhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Harto Pönkä
 
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Harto Pönkä
 
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiSosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Harto Pönkä
 

Viewers also liked (20)

Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
 
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutoksetNuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
 
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaSosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
 
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
 
Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016
 
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoTekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
 
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
 
Turvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessa
 
Yläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaYläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessa
 
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaMonilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
 
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassaMaineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
 
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
 
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
 
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
 
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
 
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläRyhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
 
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
 
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
 
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiSosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi
 

Similar to Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä

Somea huoltajille
Somea huoltajilleSomea huoltajille
Somea huoltajille
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välilläSosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Harto Pönkä
 
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Harto Pönkä
 
Nuoret, some ja opetus
Nuoret, some ja opetusNuoret, some ja opetus
Nuoret, some ja opetus
Harto Pönkä
 
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonSome-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median perusteita, esimerkkejä ja käyttöönoton vinkkejä kirjastol...
Sosiaalisen median perusteita, esimerkkejä ja käyttöönoton vinkkejä kirjastol...Sosiaalisen median perusteita, esimerkkejä ja käyttöönoton vinkkejä kirjastol...
Sosiaalisen median perusteita, esimerkkejä ja käyttöönoton vinkkejä kirjastol...
Harto Pönkä
 
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenäMobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Harto Pönkä
 
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)
Harto Pönkä
 
Yhteisöllisestä mediasta virtaa järjestötoimintaan ok opintokeskus
Yhteisöllisestä mediasta virtaa järjestötoimintaan ok opintokeskusYhteisöllisestä mediasta virtaa järjestötoimintaan ok opintokeskus
Yhteisöllisestä mediasta virtaa järjestötoimintaan ok opintokeskus
Saara Pajunpää
 
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaanVirkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Saara Pajunpää
 
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöönTurvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmastaSosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Harto Pönkä
 
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Menestyvät Järjestöt
 
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Opinlakeus
 
Suomi some 2016
Suomi some 2016Suomi some 2016
Suomi some 2016
Johanna Janhonen
 
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Matleena Laakso
 
Alumnit
AlumnitAlumnit
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tuloksetKokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Motiva
 
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Harto Pönkä
 

Similar to Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä (20)

Somea huoltajille
Somea huoltajilleSomea huoltajille
Somea huoltajille
 
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välilläSosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
 
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
 
Nuoret, some ja opetus
Nuoret, some ja opetusNuoret, some ja opetus
Nuoret, some ja opetus
 
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonSome-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
 
Sosiaalisen median perusteita, esimerkkejä ja käyttöönoton vinkkejä kirjastol...
Sosiaalisen median perusteita, esimerkkejä ja käyttöönoton vinkkejä kirjastol...Sosiaalisen median perusteita, esimerkkejä ja käyttöönoton vinkkejä kirjastol...
Sosiaalisen median perusteita, esimerkkejä ja käyttöönoton vinkkejä kirjastol...
 
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenäMobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
 
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)
 
Yhteisöllisestä mediasta virtaa järjestötoimintaan ok opintokeskus
Yhteisöllisestä mediasta virtaa järjestötoimintaan ok opintokeskusYhteisöllisestä mediasta virtaa järjestötoimintaan ok opintokeskus
Yhteisöllisestä mediasta virtaa järjestötoimintaan ok opintokeskus
 
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaanVirkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
 
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöönTurvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
 
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmastaSosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
 
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
 
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
 
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
 
Suomi some 2016
Suomi some 2016Suomi some 2016
Suomi some 2016
 
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
 
Alumnit
AlumnitAlumnit
Alumnit
 
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tuloksetKokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
Kokeilun paikka: tunnettuustutkimuksen tulokset
 
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
 

More from Harto Pönkä

Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Harto Pönkä
 
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Harto Pönkä
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Harto Pönkä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
Harto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Harto Pönkä
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (20)

Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
Nuorten ruutuaika räjähti – kiitos TikTokin?
 
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus EuroopassaTietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
Tietosuoja ja informaatioturvallisuus Euroopassa
 
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 

Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä

 • 1. Harto Pönkä 15.3.2016 Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä
 • 2. Lapset ja nuoret kasvavat nettiin
 • 6. Käyttänyt internetiä viimeisten 3 kk aikana Käyttää internetiä yleensä useita kertoja päivässä Käyttänyt matkapuhelimella internetiä muualla kuin kotona tai työpaikalla viimeisten 3 kk aikana Seurannut yhteisöpalvelua viimeisten 3 kk aikana %-osuus väestöstä 16-24 100 89 96 93 25-34 100 92 89 87 35-44 99 90 87 70 45-54 97 76 70 51 55-64 90 61 50 35 65-74 69 36 23 19 75-89 31 13 4 5 Miehet 88 69 65 51 Naiset 86 67 60 55 Yhteensä 16–89 87 68 62 53 Lähde: Tilastokeskus, 11/2015, http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tie_001_fi.html
 • 9. Mitä sosiaalisen median palveluja teidän perheessä käytetään? a) lapset & nuoret b) vanhemmat
 • 10. Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152 Noin 2 miljoonaa kk-käyttäjää Suomessa. Suosituin some-palvelu 15-55-vuotiailla.
 • 11. Suomen suosituimmat tubettajat Lähde: http://vlogit.fi/ (27.1.2016)
 • 12. • Edelleen suosituin some- palvelu yli 18-vuotiailla • Lähes 1.59 miljardia käyttäjää/kk – Suomessa n. 2,4 miljoonaa • 934 miljoonaa mobiilikäyttäjää/pv • Facebook Messenger vahva pikaviestipalveluissa • Facebook omistaa myös WhatsAppin (osti v. 2014) Lähde: http://newsroom.fb.com/company-info/
 • 13. R. Dunbar, 2016, http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/1/150292 (N=2000) Kuva: Lähde: GlobalWebIndex, 2016, Trends 16, http://insight.globalwebindex.net/trends-16 • Käyttäjillä oli tutkimuksen mukaan keskimäärin n. 150 kaveria – Naisilla n. 165 – Miehillä n. 145 • Lähipiiri n. 4 kaveria • Ystäväpiiri n. 14 kaveria, joilta odottaisi esim. sympatiaa • ”Aitoja” kavereita n. 27 % (=40 kaveria)
 • 14. Suomessa oli WhatsAppin käyttäjiä syksyllä 2015 lähes 2 miljoonaa WhatsAppin käyttö keskittyy lähipiiriin: parhaat kaverit, koululuokka, harrastusryhmät, perhe Lähde: Polaris Nordic Digital Music Survey 2015. YouGov, Teosto, Tono, Koda, 2015, https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-ja-
 • 18. Lähde: Pew Research Center, 2015, Mobile Access Shifts Social Media Use and Other Online Activities, http://www.pewinternet.org/2015/04/09/mobile-access-shifts-social-media-use-and-other-online-activities/ (N=534) • 52 % amerikkalaisteineistä (13-17-v.) käytti Instagramia – Tytöistä 61 % – Pojista 44 % – 13-14-vuotiaista 44 % – 15-17-vuotiaista 58 % • Teineillä oli keskimäärin 150 seuraajaa – Tytöillä 200 – Pojilla 100 • Amerikkalaisista aikuisista Instagramia käytti 21 %
 • 20. • Kuvien tykkäykset ja kommentit ovat fyysisen kauneuden vertaisarvioinnin mittari • Kavereiden merkitys: 1. Kaveripiirin mieltymykset vaikuttavat itsestä julkaistaviin kuviin ”kuviteltuna koeyleisönä” 2. Kaverit ovat yhteisten kauneusnormien tuomareita 3. Kavereilta opitaan mm. valokuvauksesta, editoinnista sekä tykkäys- ja kommenttimäärien odotuksista ja kriteereistä 4. Kaverit ovat vertailukohteita itselle • Vertailu voi olla vahingollista nuoren itsetunnolle, mutta sitä on vaikea välttää Lähde: T. H. H. Chua & L. Chang, 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301424 Kauneusvertailu Instagramissa (teinitytöt)
 • 21. Miten tärkeää ulkonäkö on? Mitä kuvia/videoita voi julkaista? Mitä tehdä, jos joku ________ yrittää lähestyä netin kautta, esim. kehuu kuviasi, ehdottaa chattailua tms.?
 • 22. L. Piwek & A. Joinson, 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301023 (N=209) Kuva: Lähde: GlobalWebIndex, 2016, Trends 16, http://insight.globalwebindex.net/trends-16 • Tutkimuksen mukaan 47 % aloitti Snapchatin käytön kavereidensa vuoksi • 80 % kertoi olevansa yhteydessä korkeintaan 14 ihmiseen – Läheisimmät kaverit, puoliso, perhe • 63 % kertoi viimeksi saamansa snapin olleen selfie • 95 % kertoi edellisen lähettämänsä snapin olleen kuva – 55 % oli vastaus aiempaan viestiin
 • 23. Mun mielestä just hyvä siinä kanavassa, et sitä ei oo vielä pilattu sillai ku melkee kaikkii muita, siis someja, et siel ei oo siis sitä väkisin, et sun silmille ei tuu sitä markkinointii ja brändäystä, jos et ite haluu. ” Lähde: Noora Kuusila, opinnäytetyö, 2015, https://www.theseus.fi/handle/10024/95957
 • 25. Somessa opitaan tärkeitä taitoja: viestintä, yhteistyö, toisilta oppiminen, sisältöjen teko, tiedonhaku, medialukutaito
 • 26. Työolobarometri 2014, TEM, http://www.tem.fi/files/42242/barometri.pdf (N=349) Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan, jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
 • 29. Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2015), lähde: http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015
 • 31. Somen käytön seurauksia nuorilla Sosiaalisen median palvelut ovat tuoneet elämääni: 2013 2015 Kavereita 82,0 % 69,6 % Vertaistukea 60,6 % 65,3 % Onnistumisen tunteita 73,8 % 73,7 % Apua ongelmiini 66,3 % 66,2 % Seurustelukumppanin 42,7 % 31,26 % Lisävarmuutta 66,4 % 66,9 % Lisätietoutta minua kiinnostavista asioista 86,0 % 92,9 % Yhteenkuuluvuuden tunnetta 75,8 % 79,6 % Iloa 91,9 % 92,6 % Surua 56,8 % 43,1 % Lähde: ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2013 ja 2015), http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/ (N=3214) ja http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015/ (N=2618)
 • 34. • Teoksen tekijänoikeudet ovat automaattisesti tekijällä, jos hän ei luovu niistä. Suoja-aika on 70 vuotta kuolemasta. • Yksityiskäyttö esim. opiskeluun on yleensä sallittua • Tekijänoikeudet täytyy tarkistaa ennen teoksen julkista käyttöä – Pätee myös esim. Googlella löydettyihin ja somessa jaettuihin teoksiin kuten kuviin, videoihin, teksteihin ja musiikkiin • Teoksen vähäinen lainaaminen lähde mainiten, valokuvaaminen sekä idean käyttäminen apuna uuden teoksen luomisessa on yleensä sallittua • Tekijä voi luopua oikeuksistaan kokonaan tai osittain – Public domain (PD) = luopuminen tekijänoikeuksista – Creative Commons -lisenssi = käyttölupa tietyin ehdoin – Tekijän kanssa tehty sopimus tai kysytty käyttölupa • Valokuvien tekijänoikeudet ovat kuvaajalla, mutta niiden julkaisu ei ole aina sallittua – Muista otettujen tunnistettavien kuvien julkaisuun on syytä pyytää lupa – lapset erityisasemassa – Kuvan julkaisun voi estää esim. kotirauha, yksityisyyden suoja, henkilötietolaki tai kuvassa näkyvän teoksen tekijänoikeudet Tekijänoikeudet ja kuvien julkaisu lyhyesti
 • 35. Lähde: https://harto.wordpress.com/2015/12/05/periscope-luokkahuoneessa-opetuksen-julkisuus-vs-yksityisyys-ja-tekijanoikeudet/ Case: Periscope luokkahuoneessa Päättelyketju: 1. Opetus on julkista (POL) 2. Saat tehdä opetuksesta tallenteita omaan käyttöösi 3. Tallenteen julkistamisessa on otettava huomioon henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki 4. Opettajan luentoesitys ja opiskelijoiden esitykset ovat teoksia (Tekijänoik.neuv. lausunto 2006:11) 5. Opetuksessa syntyvän teoksen tallennus on sallittua tilapäiseen opetuskäyttöön (TekijäL) 6. Teoksesta saa valmistaa kappaleen (kopion) yksityistä käyttöä varten (TekijäL) 7. Kopioidun teoksen käyttö muuten kuin yksityisesti vaatii tekijän luvan tai sopimuksen (TekijäL) Lyhyesti: Oppilaiden koulussa kuvaamat Periscope-videot hyvin todennäköisesti rikkovat Suomen lakia, jos niiden kuvaamiseen ja levittämiseen netissä ei ole saatu etukäteen lupaa kaikilta videolähetyksissä esiintyviltä.
 • 37. Tarkistuslista: • Mikä on palvelun ikäraja? • Mitä henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä tulee antaa? • Saako yksittäinen käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia? • Mitä oikeuksia palvelu saa tekemiisi sisältöihin kuten teksteihisi ja valokuviisi? Voidaanko niitä käyttää muualla? • Voidaanko tietojasi luovuttaa muille esimerkiksi mainontaa varten? • Mihin voit olla yhteydessä, jos palvelun käytössä ilmenee ongelmia? • Miten voit lopettaa palvelun käytön? Mitä tekemillesi sisällöille ja muille sinusta kerätyille tiedoille tehdään siinä tapauksessa? Palvelun käyttöehdot = sopimus
 • 38. • Google: 13 vuotta – YouTube, Blogger, Google+, Google Drive, Gmail • Facebook: 13 vuotta • WhatsApp: 16 vuotta • Instagram: 13 vuotta • Snapchat: 13 vuotta • Periscope: ei ikärajaa • Ask.fm: 13 vuotta • Kik Messenger: 13 vuotta (suositus 17 v.) • Twitter: 13 vuotta • Tumblr: 13 vuotta • WordPress: 13 vuotta Verkkopalvelujen ikärajoja Lisäksi lapsi tarvitsee vanhemman luvan sopimuksen tekoon.
 • 40. ”Aina ei ymmärretä, mitä yksi kuva tai video voi aiheuttaa.” • Se, mikä kuiskattuna on ilkeätä pilkkaa, muuttuu netissä helposti kunnianloukkaukseksi (=rikos). • Eräässä kyselyssä 1/4 koululaisista kertoi kuvanneensa tai videoineensa kiusaamistilannetta (Pelastakaa lapset ry). • Nettikiusaaja ei ehkä tajua kiusaavansa, sillä netissä ei näe vastapuolen ilmeitä eikä tunnereaktioita. • Nettikiusaaminen liittyy yleensä (>90 %) koulukiusaamiseen (Kiva-koulu) • Kun kiusaaminen tulee esiin netissä, siihen voi olla mahdollista puuttua varhaisessa vaiheessa Lähteenä mm.: Pekka Ranta, http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some
 • 41. Nettikiusaamisen muotoja • Provosointi (ärsyttäminen, trollaus) • Häirintä (kiusaamisviestit) • Mustamaalaus (juorujen levittäminen) • Tekeytyminen (toisen nimissä viestittely) • Vuotaminen (tietojen, kuvien ja videoiden julkaisu) • Huijaus (huijataan uhria kertomaan itsestään) • Eristäminen (ei oteta ryhmään) • Vaaniminen (jatkuva häirintä ja seuraaminen) Lähde: Pekka Ranta, http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some
 • 42. • Erilaisuus, toiseus • Lumipalloilmiö • Huomion puute • Kiusaajan paha olo  kiusatun ”kiusaantumisherkkyys” • Läheissuhteisiin liittyvä väkivalta (esim. kiusaaja voi olla kotona kaltoin kohdeltu) • Pätemisen tarve ryhmässä • Kiusaaja on voinut itse olla aiemmin kiusattu • Puuttuuko lapsilta kyky käsitellä ristiriitatilanteita, kun aikuiset ovat ratkaisseet ne lasten puolesta? Miksi kiusataan? Lähde: Heikki Ervast, http://www.slideshare.net/heikkiervast/kiusaaminen-on-pirullinen-ongelma-ver2-240114
 • 43. Kaikkeen ei pidä lähteä mukaan Mitä luet ja katsot? Mistä tykkäät? Mitä jaat muille? Mitä kerrot? Mistä keskustelet? Mihin ryhmiin liityt? Keitä otat kavereiksi? Missä olet mukana? Kuva: centrifuga @Flickr, CC-BY-NC
 • 44. Keskustelu Mistä somen käytön asioista kannattaa sopia yhteisiä toimintatapoja?
 • 45. • Kaikkia ei tarvitse hyväksyä kaveriksi. • Älä julkaise kaveristasi asioita, joita et haluaisi nähdä itsestäsi. • Älä lähde mukaan kiusaamiseen. • Muista: itsesuojeluvaisto ja maalaisjärki • Keskustele vanhemman tai opettajan kanssa, jos kohtaat kiusaamista tai epäasiallista käytöstä. • Voit vaikuttaa itse kaveripiirisi tapaan toimia netissä. Ohjeita nuorten turvalliseen someiluun Lähteenä mm.: Pekka Ranta, http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some