SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
de praktijktoets
Inspiratienota 128, juni 2022
1
Auteur: Geert Janssens
Moderne Monetaire Theorie:
1. Verantwoording
2. Wat is MMT niet?
3. Wat is MMT dan wel?
3.1 Visie op staatsschuld
3.2 Functionele financiering
3.3 Keerzijde van dezelfde medaille?
4. Cruciale randvoorwaarden
4.1 Het algemeen belang
4.2 Gouden regels
5. Eurocrisis scherpgesteld
6. Bredere lessen
6.1 Pandemische schok
6.2 Investeringsvisie
6.3 Klimaattransitie: doen wat nodig is?
7. Conclusies
2
Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets
3
Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets
Moderne Monetaire Theorie (MMT) stelt dat schulden ook kunnen worden
voldaan met het drukken van nieuw geld. Dit is te mooi om waar te zijn.
MMT is echter veel meer dan een geldpers. De theorie laat ons door een
andere bril kijken naar de werking van ons huidig macro-economisch
systeem. Deze nota is geen pleidooi om MMT in te voeren, maar geeft
enkele aanzetten om er iets uit te leren.
1. Verantwoording
• MMT is geen nieuwe theorie. De voorbije jaren kreeg de theorie wind in
de zeilen, maar ook felle kritiek. Een oppervlakkige lezing doet namelijk
besluiten dat er gemakkelijke oplossingen zijn voor complexe problemen.
Die zijn er niet.
• Een minder oppervlakkige lezing van MMT brengt inzichten bij omtrent de
werking van de Europese Monetaire Unie, de aanpak van de pandemie
en de financiering van de klimaattransitie. De oorlog in Oekraïne zet deze
vraagstukken nog meer op scherp. We moeten aanvaarden dat er voor dit
soort voorvallen geen simpele oplossingen bestaan, ook niet onder MMT.
4
2. Wat is MMT niet?
MMT wordt vaak mooier voorgesteld dan het is: MMT bepleit helemaal niet
dat de overheid onbeperkt geld zou kunnen bijdrukken → monetaire
financiering is enkel een optie bij een onderbenutting van de economische
capaciteit en bij lage inflatie.
3.1 Visie op staatsschuld
• Consensusbenadering ziet de overheid als een huishouden. Elke euro die
je uitgeeft of leent, moet worden terugbetaald. Enige bron van inkomsten
zijn belastingen.
• Meer souplesse vertoont de visie waarbij de overheid wordt beschouwd als
een bedrijf dat kan lenen om te investeren. Toekomstige groei en inkom-
sten creëren een grotere terugbetalingscapaciteit om schulden af te lossen.
• Derde visie: publieke uitgaven moeten niet noodzakelijk worden
gefinancierd met belastingen noch schulden. S. Kelton: Federale overheid
kan je niet vergelijken met een huishouden of bedrijf. Het vermogen om
geld uit te geven, is in principe onbegrensd, maar de echte uitdaging is om
het zinvol te besteden. Cruciaal: overheid moet beschikken over monetaire
soevereiniteit.
3. Wat is MMT dan wel?
We maken een vergelijking met de huidige consensusbenadering.
5
3.2 Functionele financiering
• Het geld zinvol besteden houdt in dat het beleid ten dienste moet staan van
burgers en samenleving.
• Geldschepping wordt niet door private banken gestuurd maar staat in
functie van het algemeen maatschappelijk belang.
3.3 Keerzijde van dezelfde medaille?
De opvattingen van MMT en de consensusbenadering zijn verrassend
gelijklopend voor wat betreft de wijze waarop de economie werkt. Het
verschil zit vooral in de toewijzing van de opdrachten.
Figuur 1: MMT versus de consensusbenadering
Bron: gebaseerd op Kasongo Kashama (2020); Mason en Jayadev (2018).
6
4. Cruciale randvoorwaarden
In theorie is er weinig verschil tussen de conventionele benadering en MMT.
In praktijk liggen de zaken heel wat complexer.
4.1 Het algemeen belang
• Volgens MMT moet democratische besluitvorming het nogal vage begrip
‘maatschappelijk belang’ inkleuren = eerste grote valkuil. Zou onder MMT
het algemeen belang beter worden gediend? Zouden we beter in staat zijn
om de kerntaken van de overheid af te bakenen?
• MMT zegt weinig of niets over de problematiek van overmatige subsidiëring
en de macht van belangengroeperingen → MMT riskeert op dezelfde
systemische inertie te stuiten die een efficiënte — of zelfs meer
democratische — besluitvorming tegenhoudt.
• Zouden we dankzij MMT de alsmaar grotere polarisering in het publieke
debat kunnen overstijgen? De situatie in de VS bewijst alvast van niet.
7
4.2 Gouden regels
• Monetaire financiering is onder MMT alleen toegestaan bij een lage
benutting van de productiecapaciteit en/of werkloosheid (cf. out-put gap).
Maar hoe gemakkelijk kan men die geldpers in de praktijk uitzetten? Zullen
politici, die moeten worden verkozen, kunnen weerstaan aan de
verlokkingen van de geldpers?
• Sommige auteurs stellen voor dat cruciale parameters, zoals inflatie en
capaciteitsbenutting, door een politiek onafhankelijk bureau moeten worden
vastgesteld (Kelton, 2017; Kleinknecht, 2021; Meijers et.al., 2021) → onder
MMT is er dus evenzeer een noodzaak om cruciale beslissingen in handen
te leggen van een politiek onafhankelijke instantie = spiegelbeeld van de rol
die de centrale banken vervullen onder de consensusbenadering (zie figuur
2 op volgende slide).
• De belangrijkste kritiek op MMT is dus dat er te weinig aandacht wordt
besteed aan de uitwerking en omschrijving van de politieke
besluitvormingsprocessen.
8
Figuur 2: Keerzijde van dezelfe medaille
Bron: ETION
9
5. Eurocrisis scherpgesteld
• Voorgaande kritiek is een belangrijke waarschuwing → vermijden dat we
blindelings meegaan in een avontuur waarvan de gevolgen nauwelijks te
overzien zijn.
• Anderzijds belet dit niet dat MMT ons een spiegel voorhoudt.
• Individuele leden van de eurozone beschikken niet over monetaire
soevereiniteit. Precies daarom kan MMT ons iets bijleren over de werking
van de eurozone en meer specifiek de pijnlijke episodes waarbij werd
gezocht naar uitwegen om het gebrek aan soevereiniteit te compenseren.
10
Figuur 3: Macro-economische samenhang
Bron: Inleiding tot de macro-economie
Binnen een muntunie spelen enkele macro-economische samenhangen mee. Het
begrotingstekort staat namelijk in een macro-economische relatie tot het
binnenlands particuliere spaaroverschot en het saldo op de handelsbalans met het
buitenland. Het is een boekhoudkundige onontkoombaarheid dat de som van deze
grootheden gelijk is aan nul. Deze samenhang geldt voor alle economische
systemen en is binnen de context van een muntunie bijzonder relevant.
11
6. Bredere lessen
Tot op vandaag blijft het een punt van discussie of MMT reeds concreet werd
uitgeprobeerd in de realiteit.
6.1 Pandemische schok
Ook het gecoördineerde antwoord van centrale banken en fiscale autoriteiten
op de pandemie is strikt genomen geen toepassing van MMT, maar het roept
wel vragen op.
6.2 Investeringsvisie
Terugkijkend naar de gebeurtenissen van de voorbije twee decennia, met de
eurocrisis op kop, dringt zich daarnaast een synthese op die ons brengt tot
een betere afstemming tussen monetair en budgettair beleid.
6.3 Klimaattransitie
Het MMT-denkkader zet klimaattransitie voorop als een maatschappelijke
doelstelling.
12
7. Conclusies
• De claim van MMT dat ze het algemeen belang beter zal dienen, moeten
we sterk betwijfelen. Maar MMT daagt ons wel uit om gevestigde
denkbeelden in vraag te stellen en door een andere bril te kijken naar
hedendaagse vraagstukken.
• MMT leert alvast dat de consensusbenadering meer oog moet hebben
voor de macro-economische samenhang en de daaruit resulterende
dynamieken binnen een monetaire unie.
• MMT riskeert evenzeer gebukt te gaan onder de tekortkomingen van
democratische besluitvorming, waarbij de macht van belangengroepen en
gevestigde waarden het beleid ervan weerhoudt om het maatschappelijk
belang te stellen boven particuliere belangen.
• MMT spreekt niet tegen dat de huidige inflatie-opstoot vraagt om een
meer restrictief monetair en fiscaal beleid. Ze leert ons echter ook dat het
rentewapen een bot instrument is om bepaalde structurele problemen aan
te pakken zoals de aanbodproblemen in de logistieke ketens.
• We moeten kunnen accepteren dat een pandemie, een oorlog,…
gebeurtenissen zijn die ons overkomen en waartegen weinig kruid is
gewassen.
• De vrees voor stagflatie zoals in de jaren 1970 en 1980 is niet van de
lucht maar er zijn ook grote verschillen. We zijn vandaag niet alleen
veel rijker, er is ook de veel sterkere en meer geïntegreerde Europese
markt en de euro die bescherming biedt aan kleinere landen zoals
België. Laten we ons niet van de wijs brengen door (Angelsaksisch
getinte) pleidooien die in het verleden al meermaals hebben
geprobeerd om het bestaan van de euro af te doen als een anomalie.
• Onze politici moeten niet alleen durven zeggen waar het op staat maar
ook meer doen met de middelen die ze vandaag reeds hebben. Ze
moeten aangeven waar we de komende jaren (decennia) naartoe
gaan. Vandaag is er namelijk geen plan, laat staan een visie. Waarom
zouden mensen niet gecharmeerd worden door MMT in een wereld
waar beleidsmensen niet verder komen dan de waan van de dag?
Download de volledige inspiratienota via
https://etion.be/kennis/moderne-monetaire-theorie-de-praktijktoets
13

More Related Content

Similar to Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets

Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Thierry Debels
 
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
ABN AMRO
 
La déclaration d'Elio Di Rupo devant la Chambre
La déclaration d'Elio Di Rupo devant la ChambreLa déclaration d'Elio Di Rupo devant la Chambre
La déclaration d'Elio Di Rupo devant la Chambre
codip
 
Fex 131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd...
Fex  131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd...Fex  131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd...
Fex 131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd...
Flevum
 
Bespreking artikels omtrent economisch onderwerp OFFICIEEL
Bespreking artikels omtrent economisch onderwerp OFFICIEELBespreking artikels omtrent economisch onderwerp OFFICIEEL
Bespreking artikels omtrent economisch onderwerp OFFICIEEL
neeltjd
 
Pamflet nieuwjaarsreceptie CD&V
Pamflet nieuwjaarsreceptie CD&VPamflet nieuwjaarsreceptie CD&V
Pamflet nieuwjaarsreceptie CD&V
LBC_REALDOLMEN
 
Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2
Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2
Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2
Tamara Ronteltap MMC
 

Similar to Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets (20)

Joris Luyendijk, maandag 23februari2015 in Oss
Joris Luyendijk, maandag 23februari2015 in OssJoris Luyendijk, maandag 23februari2015 in Oss
Joris Luyendijk, maandag 23februari2015 in Oss
 
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
 
Presentatie Rotary Oirschot
Presentatie Rotary OirschotPresentatie Rotary Oirschot
Presentatie Rotary Oirschot
 
Cumulus: een digitale lesmethode die zich aanpast aan de docent
Cumulus: een digitale lesmethode die zich aanpast aan de docentCumulus: een digitale lesmethode die zich aanpast aan de docent
Cumulus: een digitale lesmethode die zich aanpast aan de docent
 
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
BN AMRO Nederland na corona in vier scenarios (industrie), juli 2020
 
Wonennadecrisis
WonennadecrisisWonennadecrisis
Wonennadecrisis
 
Prinsjesdag Rabobank Graafschap-Noord
Prinsjesdag Rabobank Graafschap-Noord Prinsjesdag Rabobank Graafschap-Noord
Prinsjesdag Rabobank Graafschap-Noord
 
Kpn visie op finance
Kpn visie op financeKpn visie op finance
Kpn visie op finance
 
Dilemma's voor onze tijd
Dilemma's voor onze tijdDilemma's voor onze tijd
Dilemma's voor onze tijd
 
Essay Innovatie- en Industriebeleid (Dany Jacobs en Evert-Jan Velzing)
Essay Innovatie- en Industriebeleid (Dany Jacobs en Evert-Jan Velzing)Essay Innovatie- en Industriebeleid (Dany Jacobs en Evert-Jan Velzing)
Essay Innovatie- en Industriebeleid (Dany Jacobs en Evert-Jan Velzing)
 
Presentatie avans academie_lezing_20 april
Presentatie avans academie_lezing_20 aprilPresentatie avans academie_lezing_20 april
Presentatie avans academie_lezing_20 april
 
Den haag kneuterdijk
Den haag kneuterdijkDen haag kneuterdijk
Den haag kneuterdijk
 
La déclaration d'Elio Di Rupo devant la Chambre
La déclaration d'Elio Di Rupo devant la ChambreLa déclaration d'Elio Di Rupo devant la Chambre
La déclaration d'Elio Di Rupo devant la Chambre
 
Fex 131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd...
Fex  131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd...Fex  131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd...
Fex 131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd...
 
Rolandvd brinkartikel def
Rolandvd brinkartikel defRolandvd brinkartikel def
Rolandvd brinkartikel def
 
Bespreking artikels omtrent economisch onderwerp OFFICIEEL
Bespreking artikels omtrent economisch onderwerp OFFICIEELBespreking artikels omtrent economisch onderwerp OFFICIEEL
Bespreking artikels omtrent economisch onderwerp OFFICIEEL
 
Inleiding Eddy Van Lancker (ABVV)
Inleiding Eddy Van Lancker (ABVV)Inleiding Eddy Van Lancker (ABVV)
Inleiding Eddy Van Lancker (ABVV)
 
Pamflet nieuwjaarsreceptie CD&V
Pamflet nieuwjaarsreceptie CD&VPamflet nieuwjaarsreceptie CD&V
Pamflet nieuwjaarsreceptie CD&V
 
Vijf werven voor 'failed state' belgië
Vijf werven voor 'failed state' belgiëVijf werven voor 'failed state' belgië
Vijf werven voor 'failed state' belgië
 
Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2
Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2
Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2
 

More from ETION

More from ETION (20)

Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?
Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?
Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?
 
Geopolitiek: gewapende interdependentie
Geopolitiek: gewapende interdependentieGeopolitiek: gewapende interdependentie
Geopolitiek: gewapende interdependentie
 
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatieDe arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie
 
Circulariteit: de cirkel rond maken
Circulariteit: de cirkel rond makenCirculariteit: de cirkel rond maken
Circulariteit: de cirkel rond maken
 
Storytelling. Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen
Storytelling. Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderenStorytelling. Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen
Storytelling. Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen
 
Corona, een jaar later
Corona, een jaar laterCorona, een jaar later
Corona, een jaar later
 
Zinvol werk vanuit psychologische veiligheid
Zinvol werk vanuit psychologische veiligheidZinvol werk vanuit psychologische veiligheid
Zinvol werk vanuit psychologische veiligheid
 
Arbeidsmarkt 2021: het nieuwe normaal vormgeven
Arbeidsmarkt 2021: het nieuwe normaal vormgevenArbeidsmarkt 2021: het nieuwe normaal vormgeven
Arbeidsmarkt 2021: het nieuwe normaal vormgeven
 
Zinvol belonen
Zinvol belonenZinvol belonen
Zinvol belonen
 
Coöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschap
Coöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschapCoöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschap
Coöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschap
 
Zelfinzicht bij leiders
Zelfinzicht bij leidersZelfinzicht bij leiders
Zelfinzicht bij leiders
 
Succesvol ondernemerschap. Een bewegend doelwit in veranderende tijden
Succesvol ondernemerschap. Een bewegend doelwit in veranderende tijdenSuccesvol ondernemerschap. Een bewegend doelwit in veranderende tijden
Succesvol ondernemerschap. Een bewegend doelwit in veranderende tijden
 
Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0
Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0
Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0
 
Moeder, waarom leren wij?
Moeder, waarom leren wij?Moeder, waarom leren wij?
Moeder, waarom leren wij?
 
Werken met vluchtelingen
Werken met vluchtelingenWerken met vluchtelingen
Werken met vluchtelingen
 
Deeleconomie: digitalisering, commons & platforms
Deeleconomie: digitalisering, commons & platformsDeeleconomie: digitalisering, commons & platforms
Deeleconomie: digitalisering, commons & platforms
 
De winstpremie als participatief breekijzer
De winstpremie als participatief breekijzerDe winstpremie als participatief breekijzer
De winstpremie als participatief breekijzer
 
De jonge ondernemer in beeld
De jonge ondernemer in beeldDe jonge ondernemer in beeld
De jonge ondernemer in beeld
 
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkantIntrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant
 
De maakbare medewerker
De maakbare medewerkerDe maakbare medewerker
De maakbare medewerker
 

Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets

 • 1. de praktijktoets Inspiratienota 128, juni 2022 1 Auteur: Geert Janssens Moderne Monetaire Theorie:
 • 2. 1. Verantwoording 2. Wat is MMT niet? 3. Wat is MMT dan wel? 3.1 Visie op staatsschuld 3.2 Functionele financiering 3.3 Keerzijde van dezelfde medaille? 4. Cruciale randvoorwaarden 4.1 Het algemeen belang 4.2 Gouden regels 5. Eurocrisis scherpgesteld 6. Bredere lessen 6.1 Pandemische schok 6.2 Investeringsvisie 6.3 Klimaattransitie: doen wat nodig is? 7. Conclusies 2 Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets
 • 3. 3 Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets Moderne Monetaire Theorie (MMT) stelt dat schulden ook kunnen worden voldaan met het drukken van nieuw geld. Dit is te mooi om waar te zijn. MMT is echter veel meer dan een geldpers. De theorie laat ons door een andere bril kijken naar de werking van ons huidig macro-economisch systeem. Deze nota is geen pleidooi om MMT in te voeren, maar geeft enkele aanzetten om er iets uit te leren. 1. Verantwoording • MMT is geen nieuwe theorie. De voorbije jaren kreeg de theorie wind in de zeilen, maar ook felle kritiek. Een oppervlakkige lezing doet namelijk besluiten dat er gemakkelijke oplossingen zijn voor complexe problemen. Die zijn er niet. • Een minder oppervlakkige lezing van MMT brengt inzichten bij omtrent de werking van de Europese Monetaire Unie, de aanpak van de pandemie en de financiering van de klimaattransitie. De oorlog in Oekraïne zet deze vraagstukken nog meer op scherp. We moeten aanvaarden dat er voor dit soort voorvallen geen simpele oplossingen bestaan, ook niet onder MMT.
 • 4. 4 2. Wat is MMT niet? MMT wordt vaak mooier voorgesteld dan het is: MMT bepleit helemaal niet dat de overheid onbeperkt geld zou kunnen bijdrukken → monetaire financiering is enkel een optie bij een onderbenutting van de economische capaciteit en bij lage inflatie. 3.1 Visie op staatsschuld • Consensusbenadering ziet de overheid als een huishouden. Elke euro die je uitgeeft of leent, moet worden terugbetaald. Enige bron van inkomsten zijn belastingen. • Meer souplesse vertoont de visie waarbij de overheid wordt beschouwd als een bedrijf dat kan lenen om te investeren. Toekomstige groei en inkom- sten creëren een grotere terugbetalingscapaciteit om schulden af te lossen. • Derde visie: publieke uitgaven moeten niet noodzakelijk worden gefinancierd met belastingen noch schulden. S. Kelton: Federale overheid kan je niet vergelijken met een huishouden of bedrijf. Het vermogen om geld uit te geven, is in principe onbegrensd, maar de echte uitdaging is om het zinvol te besteden. Cruciaal: overheid moet beschikken over monetaire soevereiniteit. 3. Wat is MMT dan wel? We maken een vergelijking met de huidige consensusbenadering.
 • 5. 5 3.2 Functionele financiering • Het geld zinvol besteden houdt in dat het beleid ten dienste moet staan van burgers en samenleving. • Geldschepping wordt niet door private banken gestuurd maar staat in functie van het algemeen maatschappelijk belang. 3.3 Keerzijde van dezelfde medaille? De opvattingen van MMT en de consensusbenadering zijn verrassend gelijklopend voor wat betreft de wijze waarop de economie werkt. Het verschil zit vooral in de toewijzing van de opdrachten. Figuur 1: MMT versus de consensusbenadering Bron: gebaseerd op Kasongo Kashama (2020); Mason en Jayadev (2018).
 • 6. 6 4. Cruciale randvoorwaarden In theorie is er weinig verschil tussen de conventionele benadering en MMT. In praktijk liggen de zaken heel wat complexer. 4.1 Het algemeen belang • Volgens MMT moet democratische besluitvorming het nogal vage begrip ‘maatschappelijk belang’ inkleuren = eerste grote valkuil. Zou onder MMT het algemeen belang beter worden gediend? Zouden we beter in staat zijn om de kerntaken van de overheid af te bakenen? • MMT zegt weinig of niets over de problematiek van overmatige subsidiëring en de macht van belangengroeperingen → MMT riskeert op dezelfde systemische inertie te stuiten die een efficiënte — of zelfs meer democratische — besluitvorming tegenhoudt. • Zouden we dankzij MMT de alsmaar grotere polarisering in het publieke debat kunnen overstijgen? De situatie in de VS bewijst alvast van niet.
 • 7. 7 4.2 Gouden regels • Monetaire financiering is onder MMT alleen toegestaan bij een lage benutting van de productiecapaciteit en/of werkloosheid (cf. out-put gap). Maar hoe gemakkelijk kan men die geldpers in de praktijk uitzetten? Zullen politici, die moeten worden verkozen, kunnen weerstaan aan de verlokkingen van de geldpers? • Sommige auteurs stellen voor dat cruciale parameters, zoals inflatie en capaciteitsbenutting, door een politiek onafhankelijk bureau moeten worden vastgesteld (Kelton, 2017; Kleinknecht, 2021; Meijers et.al., 2021) → onder MMT is er dus evenzeer een noodzaak om cruciale beslissingen in handen te leggen van een politiek onafhankelijke instantie = spiegelbeeld van de rol die de centrale banken vervullen onder de consensusbenadering (zie figuur 2 op volgende slide). • De belangrijkste kritiek op MMT is dus dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de uitwerking en omschrijving van de politieke besluitvormingsprocessen.
 • 8. 8 Figuur 2: Keerzijde van dezelfe medaille Bron: ETION
 • 9. 9 5. Eurocrisis scherpgesteld • Voorgaande kritiek is een belangrijke waarschuwing → vermijden dat we blindelings meegaan in een avontuur waarvan de gevolgen nauwelijks te overzien zijn. • Anderzijds belet dit niet dat MMT ons een spiegel voorhoudt. • Individuele leden van de eurozone beschikken niet over monetaire soevereiniteit. Precies daarom kan MMT ons iets bijleren over de werking van de eurozone en meer specifiek de pijnlijke episodes waarbij werd gezocht naar uitwegen om het gebrek aan soevereiniteit te compenseren.
 • 10. 10 Figuur 3: Macro-economische samenhang Bron: Inleiding tot de macro-economie Binnen een muntunie spelen enkele macro-economische samenhangen mee. Het begrotingstekort staat namelijk in een macro-economische relatie tot het binnenlands particuliere spaaroverschot en het saldo op de handelsbalans met het buitenland. Het is een boekhoudkundige onontkoombaarheid dat de som van deze grootheden gelijk is aan nul. Deze samenhang geldt voor alle economische systemen en is binnen de context van een muntunie bijzonder relevant.
 • 11. 11 6. Bredere lessen Tot op vandaag blijft het een punt van discussie of MMT reeds concreet werd uitgeprobeerd in de realiteit. 6.1 Pandemische schok Ook het gecoördineerde antwoord van centrale banken en fiscale autoriteiten op de pandemie is strikt genomen geen toepassing van MMT, maar het roept wel vragen op. 6.2 Investeringsvisie Terugkijkend naar de gebeurtenissen van de voorbije twee decennia, met de eurocrisis op kop, dringt zich daarnaast een synthese op die ons brengt tot een betere afstemming tussen monetair en budgettair beleid. 6.3 Klimaattransitie Het MMT-denkkader zet klimaattransitie voorop als een maatschappelijke doelstelling.
 • 12. 12 7. Conclusies • De claim van MMT dat ze het algemeen belang beter zal dienen, moeten we sterk betwijfelen. Maar MMT daagt ons wel uit om gevestigde denkbeelden in vraag te stellen en door een andere bril te kijken naar hedendaagse vraagstukken. • MMT leert alvast dat de consensusbenadering meer oog moet hebben voor de macro-economische samenhang en de daaruit resulterende dynamieken binnen een monetaire unie. • MMT riskeert evenzeer gebukt te gaan onder de tekortkomingen van democratische besluitvorming, waarbij de macht van belangengroepen en gevestigde waarden het beleid ervan weerhoudt om het maatschappelijk belang te stellen boven particuliere belangen. • MMT spreekt niet tegen dat de huidige inflatie-opstoot vraagt om een meer restrictief monetair en fiscaal beleid. Ze leert ons echter ook dat het rentewapen een bot instrument is om bepaalde structurele problemen aan te pakken zoals de aanbodproblemen in de logistieke ketens. • We moeten kunnen accepteren dat een pandemie, een oorlog,… gebeurtenissen zijn die ons overkomen en waartegen weinig kruid is gewassen.
 • 13. • De vrees voor stagflatie zoals in de jaren 1970 en 1980 is niet van de lucht maar er zijn ook grote verschillen. We zijn vandaag niet alleen veel rijker, er is ook de veel sterkere en meer geïntegreerde Europese markt en de euro die bescherming biedt aan kleinere landen zoals België. Laten we ons niet van de wijs brengen door (Angelsaksisch getinte) pleidooien die in het verleden al meermaals hebben geprobeerd om het bestaan van de euro af te doen als een anomalie. • Onze politici moeten niet alleen durven zeggen waar het op staat maar ook meer doen met de middelen die ze vandaag reeds hebben. Ze moeten aangeven waar we de komende jaren (decennia) naartoe gaan. Vandaag is er namelijk geen plan, laat staan een visie. Waarom zouden mensen niet gecharmeerd worden door MMT in een wereld waar beleidsmensen niet verder komen dan de waan van de dag? Download de volledige inspiratienota via https://etion.be/kennis/moderne-monetaire-theorie-de-praktijktoets 13