Storytelling. Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen

ETION
ETIONETION
Storytelling
Inspiratienota 123, juni 2021
1
Auteur: Jochanan Eynikel
Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen
1. Het bedrijf als verhaal
2. Bovenstroom- vs. onderstroomverhalen
3. Hoe werkt een verhaal
4. Aan de slag met storytelling
 Stap 1. Het vertrek – het waarom van verandering
 Stap 2. De beproeving – samen door verandering
 Stap 3. De terugkeer – borging van verandering
5. Conclusie
2
Storytelling
Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen
3
In ondernemingen speelt een continue dynamiek tussen identiteit en
verandering. Hoe kunnen ondernemingen hun eigenheid en
geloofwaardigheid behouden en tegelijk succesvol zijn in
transformatieprocessen?
→ Het antwoord zit voor een groot deel in verhalen.
Storytelling
4
• Net als religie, politiek of cultuur is economie sterk onderhevig aan
verhalen → narratieve of verhalende economie (Shiller, 2019) →
ervaringen die we online en offline met elkaar delen in verhalen, bepalen
steeds meer onze economische keuzes en het vertrouwen dat we hebben
in een onderneming.
• In essentie zijn bedrijven niet veel meer dan een geheel van verhalen.
Een bedrijf stopt niet met bestaan wanneer de gebouwen verdwijnen,
maar als het ‘einde verhaal is’, als er niet meer in geloofd wordt → bedrijf
failliet.
• Verhalen behoren tot de kern van elke organisatie: hoe medewerkers,
klanten en betrokkenen spreken over een bedrijf bepaalt voor een groot
stuk de identiteit, het beeld en het succes van een onderneming.
• Verhalen kunnen een bedrijf maken of kraken → hoe kunnen bedrijven
verhalen of ‘storytelling’ meer benutten?
 We maakt van een verhaal een geloofwaardig verhaal?
 Hoe met behulp van verhalen transformatieprocessen versterken?
1. Het bedrijf als verhaal
5
• De echte kracht van verhalen ligt niet in de esthetiek (mooi
marketingverhaal), maar in de ethiek van verhalen. Indien goed aangewend,
kunnen verhalen een bron van authenticiteit en betrokkenheid zijn.
• Scheringa en Beemster (2020) maken het onderscheid tussen verhalen uit
de bovenstroom en uit de onderstroom.
 De bovenstroom is de rationele bedrijfsrealiteit → tastbaar, meetbaar en
schijnbaar makkelijk te managen.
 De onderstroom is de irrationele bedrijfsrealiteit→ zaken die vaak als
soft en moeilijk te managen worden beschouwd.
2. Bovenstroom- vs. onderstroomverhalen
De onderstroom en de bovenstroom in organisaties
Bron: Eynikel (2018) naar Scheringa en Beemster (2020)
6
• Zowel de bovenstroom als de onderstroom bevatten een veelheid aan
verhalen.
 Bovenstroom: zorgvuldig opgestelde verhalen → de officiële
communicatie.
 Onderstroom: de praktijkverhalen → geen geconstrueerde, maar
beleefde verhalen, in de eerste plaats een weerslag van de ervaring
van de verteller.
• Verhalen uit de bovenstroom en de onderstroom kunnen dicht bijeen liggen
of net heel ver uit elkaar.
 Dicht bijeen: een bedrijf wordt doorgaans als authentiek en integer
ervaren: het plaatje klopt. Het bedrijf doet wat het zegt.
 Ver uiteen: de woorden en daden van de onderneming spreken elkaar
tegen → de onderneming wordt als onbetrouwbaar en misleidend
beschouwd.
Waar het dus op aankomt, is de communicatie van de bovenstroom te
verbinden met de verhalen in de onderstroom en vice versa. Om dat te
doen moeten we eerst begrijpen hoe verhalen werken.
7
• De menselijke evolutie leert ons waarom mensen verhalen vertellen → 3
motivaties voor het delen van verhalen die samenhangen met 3 wezenlijke
kenmerken van ons mens-zijn (Scheringa en Beemster, 2020):
 Cognitieve redenen: informatie beter kunnen opslaan en doorgeven
(homo sapiens).
 Sociale redenen: zich verbinden met anderen (homo socialis).
 Spirituele redenen: betekenis zoeken in de veelheid aan ervaringen
(homo significans).
• Organisatiecontext: verhalen helpen het grotere verhaal van de organisatie
zichtbaar te maken (cognitieve functie), medewerkers en klanten te
verbinden (sociale functie) en betekenis te brengen in de economische
activiteiten (zingevende functie).
• Wat een verhaal tot een verhaal maakt, is de structuur: een eigen,
universele structuur (mono-mythe). Dit oerverhaal werd vooral bekend door
Joseph Campbell; hij beschreef de blauwdruk achter elk verhaal als ‘The
Hero’s Journey’ of ‘De Reis van de Held’ (Campbell, 1949) → verhalen
delen een zelfde structuur van een held, of groep van helden, die een
(innerlijke) reis maakt en daarin een veranderproces doormaakt.
3. Hoe werkt een verhaal?
8
• Campbell onderscheidt liefst zeventien stappen in de reis die helden in
verhalen doormaken. Vanuit de focus op storytelling bij
bedrijfstransformaties beperken we ons tot de drie hoofddelen van een
verhalenstructuur.
De reis van de held
Bron: ETION naar Campbell (1949)
9
• Om vanuit verhalen transformatie te realiseren in bedrijven, brengen we het
organisatiemodel van de boven- en onderstroom en Campbells
verhalenstructuur samen. Het eerste zorgt voor stabiliteit en authenticiteit in
het veranderproces. Het tweede, de metafoor van de heldenreis, geeft er
dynamiek aan.
• We onderscheiden drie methodische stappen voor veranderprocessen,
geïnspireerd op het verhalenmodel van Campbell. De verhalen fungeren
daarbij als verbindingskanalen tussen de bovenstroom en de onderstroom.
 Stap 1. Het vertrek — het waarom van verandering: elke verandering
begint met een doel, maar is dat helder voor iedereen? → zolang het
zicht op de onderstroom van de verandering troebel blijft, is het moeilijk
de verandering tastbaar te maken en mensen hiervoor te motiveren.
 Medewerkers en belanghebbenden zo vroeg mogelijk betrekken in
het veranderproces: ervaring en behoeften delen → potentiële
succesfactoren en valkuilen worden zo in het proces sneller
opgevangen → verzamelen van verhalen van betrokkenen is van
goud waard in deze aanvangsfase.
 Een zo helder mogelijk beeld krijgen van het doel van het
veranderingsproces en van de wijze waarop de betrokkenen zich
hiertoe verhouden.
4. Aan de slag met storytelling
10
 Stap 2. De beproeving — samen door de verandering: het team
duikt in de verandering via gerichte initiatieven en proefprojecten. Zoals
de held in het verhaal beproevingen moet doorstaan en daarbij
tegenstanders en medestanders tegenkomt, gaat de organisatie in deze
fase met vallen en opstaan aan de slag met de verandering. Ook hier
kan storytelling deel uitmaken van het veranderproces:
 In welke initiatieven of gedrag zien we vandaag al kiemen van de
gewenste verandering? Wat maakte dit mogelijk? Wat is er nodig
om dit meer te doen?
 Wat zeggen klanten over onze nieuwe aanpak? Welke woorden
geven ze hieraan?
 Wat is tot dusver de grootste mislukking in onze digitale
transformatie? Wat leert dit ons over wat we in de toekomst nodig
hebben?
 Stap 3. De terugkeer — borging van verandering: integratie van de
nieuwe inzichten en ideeën in de bestaande structuren. De nieuwe
onderstroom moet zichtbaar worden in een nieuwe bovenstroom. Ook
hier kan storytelling een rol spelen, zoals in gerichte borgingssessies:
 Waarin wordt het succes van de verandering zichtbaar?
 Welke verhalen van betrokkenen tonen dat?
 Welke waarden en woorden geven uitdrukking aan ons nieuwe
verhaal?
• Verhalen vormen de lijm van elke organisatie. Ze bieden zowel houvast
als dynamiek bij transformaties.
• Echte verandering vraagt voldoende raakvlakken met de
praktijkverhalen van medewerkers en betrokkenen → anders faalt de
transformatie of verliest de organisatie aan geloofwaardigheid omdat
het bovenstroomverhaal niet correspondeert met de
onderstroomverhalen van zij die de verandering moeten waarmaken of
gewaarworden → Een nieuw verhaal aan de buitenkant, begint aan de
binnenkant.
Download de volledige inspiratienota via
https://etion.be/kennisbank/storytelling-hoe-verhalen-bedrijven-kunnen-veranderen
11
4. Conclusie
1 of 11

Recommended

Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2 by
Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2
Van winstmaximalisatie naar purposemaximalisatie_def_v1.2Tamara Ronteltap MMC
281 views21 slides
Veranderverhaal by
VeranderverhaalVeranderverhaal
VeranderverhaalElizabeth Van Silfhout
1K views12 slides
Storytelling 11 mei by
Storytelling 11 meiStorytelling 11 mei
Storytelling 11 meiHogeschool Inholland
2K views106 slides
De Held in Geld by
De Held in Geld De Held in Geld
De Held in Geld Peter de Kuster
314 views122 slides
De Held in Geld by
De Held in Geld De Held in Geld
De Held in Geld Peter de Kuster
313 views122 slides
De Held in Geld by
De Held in Geld De Held in Geld
De Held in Geld Peter de Kuster
678 views122 slides

More Related Content

Similar to Storytelling. Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen

Van Hel naar Hemel (12) by
Van Hel naar Hemel (12)Van Hel naar Hemel (12)
Van Hel naar Hemel (12)Peter de Kuster
216 views7 slides
Storytelling voor bedrijven en organisaties by
Storytelling voor bedrijven en organisatiesStorytelling voor bedrijven en organisaties
Storytelling voor bedrijven en organisatiescorporatestoryteller.be
555 views31 slides
Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperk by
Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperkIconische merken bouwen in een nieuw tijdperk
Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperkWhat if Robert
1.7K views61 slides
Nieuwe Business Modellen by
Nieuwe Business ModellenNieuwe Business Modellen
Nieuwe Business ModellenJoost Reedijk
339 views3 slides
Storytelling by
StorytellingStorytelling
StorytellingMieke Bouma
1.9K views22 slides
Trendboek 2015: Wederopbouw by
Trendboek 2015: WederopbouwTrendboek 2015: Wederopbouw
Trendboek 2015: WederopbouwBob van Leeuwen
2.5K views43 slides

Similar to Storytelling. Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen(20)

Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperk by What if Robert
Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperkIconische merken bouwen in een nieuw tijdperk
Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperk
What if Robert1.7K views
Nieuwe Business Modellen by Joost Reedijk
Nieuwe Business ModellenNieuwe Business Modellen
Nieuwe Business Modellen
Joost Reedijk339 views
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg by Evelien Verkade
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorgToelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg
Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg
Evelien Verkade4.9K views
Zij Leefden Lang en Gelukkig (4) by Peter de Kuster
Zij Leefden Lang en Gelukkig (4)Zij Leefden Lang en Gelukkig (4)
Zij Leefden Lang en Gelukkig (4)
Peter de Kuster295 views
Succesfactoren van veranderverhalen (Johanna Kroon) by Adfo Groep | Events
Succesfactoren van veranderverhalen (Johanna Kroon)Succesfactoren van veranderverhalen (Johanna Kroon)
Succesfactoren van veranderverhalen (Johanna Kroon)
Kansen zien kansen benutten okw woerden by Piet van Vugt
Kansen zien kansen benutten okw woerdenKansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerden
Piet van Vugt693 views
5 kenmerken van waardengedreven ondernemen by ETION
5 kenmerken van waardengedreven ondernemen5 kenmerken van waardengedreven ondernemen
5 kenmerken van waardengedreven ondernemen
ETION1.4K views
Zij Leefden Lang en Gelukkig in Parijs by Peter de Kuster
Zij Leefden Lang en Gelukkig in ParijsZij Leefden Lang en Gelukkig in Parijs
Zij Leefden Lang en Gelukkig in Parijs
Peter de Kuster259 views
Trendsfactory: Transmedia Storytelling, door Rob Prass by LECTRIC
Trendsfactory: Transmedia Storytelling, door Rob PrassTrendsfactory: Transmedia Storytelling, door Rob Prass
Trendsfactory: Transmedia Storytelling, door Rob Prass
LECTRIC786 views
Kaj Morel 2012 - Marketing in het tijdperk van de betekeniseconomie by Kaj Morel
Kaj Morel 2012 - Marketing in het tijdperk van de betekeniseconomieKaj Morel 2012 - Marketing in het tijdperk van de betekeniseconomie
Kaj Morel 2012 - Marketing in het tijdperk van de betekeniseconomie
Kaj Morel938 views

More from ETION

Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering? by
Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?
Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?ETION
82 views13 slides
Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets by
Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoetsModerne Monetaire Theorie: de praktijktoets
Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoetsETION
21 views13 slides
Geopolitiek: gewapende interdependentie by
Geopolitiek: gewapende interdependentieGeopolitiek: gewapende interdependentie
Geopolitiek: gewapende interdependentieETION
16 views7 slides
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie by
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatieDe arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatieETION
18 views13 slides
Circulariteit: de cirkel rond maken by
Circulariteit: de cirkel rond makenCirculariteit: de cirkel rond maken
Circulariteit: de cirkel rond makenETION
22 views8 slides
Corona, een jaar later by
Corona, een jaar laterCorona, een jaar later
Corona, een jaar laterETION
221 views14 slides

More from ETION(20)

Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering? by ETION
Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?
Mensgericht digitaliseren. Hoe teams meekrijgen in digitale verandering?
ETION82 views
Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets by ETION
Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoetsModerne Monetaire Theorie: de praktijktoets
Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets
ETION21 views
Geopolitiek: gewapende interdependentie by ETION
Geopolitiek: gewapende interdependentieGeopolitiek: gewapende interdependentie
Geopolitiek: gewapende interdependentie
ETION16 views
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie by ETION
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatieDe arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie
De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie
ETION18 views
Circulariteit: de cirkel rond maken by ETION
Circulariteit: de cirkel rond makenCirculariteit: de cirkel rond maken
Circulariteit: de cirkel rond maken
ETION22 views
Corona, een jaar later by ETION
Corona, een jaar laterCorona, een jaar later
Corona, een jaar later
ETION221 views
Zinvol werk vanuit psychologische veiligheid by ETION
Zinvol werk vanuit psychologische veiligheidZinvol werk vanuit psychologische veiligheid
Zinvol werk vanuit psychologische veiligheid
ETION178 views
Arbeidsmarkt 2021: het nieuwe normaal vormgeven by ETION
Arbeidsmarkt 2021: het nieuwe normaal vormgevenArbeidsmarkt 2021: het nieuwe normaal vormgeven
Arbeidsmarkt 2021: het nieuwe normaal vormgeven
ETION127 views
Zinvol belonen by ETION
Zinvol belonenZinvol belonen
Zinvol belonen
ETION803 views
Coöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschap by ETION
Coöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschapCoöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschap
Coöperatief ondernemen. De kracht van mede-eigenaarschap
ETION93 views
Zelfinzicht bij leiders by ETION
Zelfinzicht bij leidersZelfinzicht bij leiders
Zelfinzicht bij leiders
ETION77 views
Succesvol ondernemerschap. Een bewegend doelwit in veranderende tijden by ETION
Succesvol ondernemerschap. Een bewegend doelwit in veranderende tijdenSuccesvol ondernemerschap. Een bewegend doelwit in veranderende tijden
Succesvol ondernemerschap. Een bewegend doelwit in veranderende tijden
ETION102 views
Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0 by ETION
Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0
Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0
ETION84 views
Moeder, waarom leren wij? by ETION
Moeder, waarom leren wij?Moeder, waarom leren wij?
Moeder, waarom leren wij?
ETION60 views
Werken met vluchtelingen by ETION
Werken met vluchtelingenWerken met vluchtelingen
Werken met vluchtelingen
ETION38 views
Deeleconomie: digitalisering, commons & platforms by ETION
Deeleconomie: digitalisering, commons & platformsDeeleconomie: digitalisering, commons & platforms
Deeleconomie: digitalisering, commons & platforms
ETION49 views
De winstpremie als participatief breekijzer by ETION
De winstpremie als participatief breekijzerDe winstpremie als participatief breekijzer
De winstpremie als participatief breekijzer
ETION54 views
De jonge ondernemer in beeld by ETION
De jonge ondernemer in beeldDe jonge ondernemer in beeld
De jonge ondernemer in beeld
ETION875 views
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant by ETION
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkantIntrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant
ETION327 views
De maakbare medewerker by ETION
De maakbare medewerkerDe maakbare medewerker
De maakbare medewerker
ETION582 views

Storytelling. Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen

 • 1. Storytelling Inspiratienota 123, juni 2021 1 Auteur: Jochanan Eynikel Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen
 • 2. 1. Het bedrijf als verhaal 2. Bovenstroom- vs. onderstroomverhalen 3. Hoe werkt een verhaal 4. Aan de slag met storytelling  Stap 1. Het vertrek – het waarom van verandering  Stap 2. De beproeving – samen door verandering  Stap 3. De terugkeer – borging van verandering 5. Conclusie 2 Storytelling Hoe verhalen bedrijven kunnen veranderen
 • 3. 3 In ondernemingen speelt een continue dynamiek tussen identiteit en verandering. Hoe kunnen ondernemingen hun eigenheid en geloofwaardigheid behouden en tegelijk succesvol zijn in transformatieprocessen? → Het antwoord zit voor een groot deel in verhalen. Storytelling
 • 4. 4 • Net als religie, politiek of cultuur is economie sterk onderhevig aan verhalen → narratieve of verhalende economie (Shiller, 2019) → ervaringen die we online en offline met elkaar delen in verhalen, bepalen steeds meer onze economische keuzes en het vertrouwen dat we hebben in een onderneming. • In essentie zijn bedrijven niet veel meer dan een geheel van verhalen. Een bedrijf stopt niet met bestaan wanneer de gebouwen verdwijnen, maar als het ‘einde verhaal is’, als er niet meer in geloofd wordt → bedrijf failliet. • Verhalen behoren tot de kern van elke organisatie: hoe medewerkers, klanten en betrokkenen spreken over een bedrijf bepaalt voor een groot stuk de identiteit, het beeld en het succes van een onderneming. • Verhalen kunnen een bedrijf maken of kraken → hoe kunnen bedrijven verhalen of ‘storytelling’ meer benutten?  We maakt van een verhaal een geloofwaardig verhaal?  Hoe met behulp van verhalen transformatieprocessen versterken? 1. Het bedrijf als verhaal
 • 5. 5 • De echte kracht van verhalen ligt niet in de esthetiek (mooi marketingverhaal), maar in de ethiek van verhalen. Indien goed aangewend, kunnen verhalen een bron van authenticiteit en betrokkenheid zijn. • Scheringa en Beemster (2020) maken het onderscheid tussen verhalen uit de bovenstroom en uit de onderstroom.  De bovenstroom is de rationele bedrijfsrealiteit → tastbaar, meetbaar en schijnbaar makkelijk te managen.  De onderstroom is de irrationele bedrijfsrealiteit→ zaken die vaak als soft en moeilijk te managen worden beschouwd. 2. Bovenstroom- vs. onderstroomverhalen De onderstroom en de bovenstroom in organisaties Bron: Eynikel (2018) naar Scheringa en Beemster (2020)
 • 6. 6 • Zowel de bovenstroom als de onderstroom bevatten een veelheid aan verhalen.  Bovenstroom: zorgvuldig opgestelde verhalen → de officiële communicatie.  Onderstroom: de praktijkverhalen → geen geconstrueerde, maar beleefde verhalen, in de eerste plaats een weerslag van de ervaring van de verteller. • Verhalen uit de bovenstroom en de onderstroom kunnen dicht bijeen liggen of net heel ver uit elkaar.  Dicht bijeen: een bedrijf wordt doorgaans als authentiek en integer ervaren: het plaatje klopt. Het bedrijf doet wat het zegt.  Ver uiteen: de woorden en daden van de onderneming spreken elkaar tegen → de onderneming wordt als onbetrouwbaar en misleidend beschouwd. Waar het dus op aankomt, is de communicatie van de bovenstroom te verbinden met de verhalen in de onderstroom en vice versa. Om dat te doen moeten we eerst begrijpen hoe verhalen werken.
 • 7. 7 • De menselijke evolutie leert ons waarom mensen verhalen vertellen → 3 motivaties voor het delen van verhalen die samenhangen met 3 wezenlijke kenmerken van ons mens-zijn (Scheringa en Beemster, 2020):  Cognitieve redenen: informatie beter kunnen opslaan en doorgeven (homo sapiens).  Sociale redenen: zich verbinden met anderen (homo socialis).  Spirituele redenen: betekenis zoeken in de veelheid aan ervaringen (homo significans). • Organisatiecontext: verhalen helpen het grotere verhaal van de organisatie zichtbaar te maken (cognitieve functie), medewerkers en klanten te verbinden (sociale functie) en betekenis te brengen in de economische activiteiten (zingevende functie). • Wat een verhaal tot een verhaal maakt, is de structuur: een eigen, universele structuur (mono-mythe). Dit oerverhaal werd vooral bekend door Joseph Campbell; hij beschreef de blauwdruk achter elk verhaal als ‘The Hero’s Journey’ of ‘De Reis van de Held’ (Campbell, 1949) → verhalen delen een zelfde structuur van een held, of groep van helden, die een (innerlijke) reis maakt en daarin een veranderproces doormaakt. 3. Hoe werkt een verhaal?
 • 8. 8 • Campbell onderscheidt liefst zeventien stappen in de reis die helden in verhalen doormaken. Vanuit de focus op storytelling bij bedrijfstransformaties beperken we ons tot de drie hoofddelen van een verhalenstructuur. De reis van de held Bron: ETION naar Campbell (1949)
 • 9. 9 • Om vanuit verhalen transformatie te realiseren in bedrijven, brengen we het organisatiemodel van de boven- en onderstroom en Campbells verhalenstructuur samen. Het eerste zorgt voor stabiliteit en authenticiteit in het veranderproces. Het tweede, de metafoor van de heldenreis, geeft er dynamiek aan. • We onderscheiden drie methodische stappen voor veranderprocessen, geïnspireerd op het verhalenmodel van Campbell. De verhalen fungeren daarbij als verbindingskanalen tussen de bovenstroom en de onderstroom.  Stap 1. Het vertrek — het waarom van verandering: elke verandering begint met een doel, maar is dat helder voor iedereen? → zolang het zicht op de onderstroom van de verandering troebel blijft, is het moeilijk de verandering tastbaar te maken en mensen hiervoor te motiveren.  Medewerkers en belanghebbenden zo vroeg mogelijk betrekken in het veranderproces: ervaring en behoeften delen → potentiële succesfactoren en valkuilen worden zo in het proces sneller opgevangen → verzamelen van verhalen van betrokkenen is van goud waard in deze aanvangsfase.  Een zo helder mogelijk beeld krijgen van het doel van het veranderingsproces en van de wijze waarop de betrokkenen zich hiertoe verhouden. 4. Aan de slag met storytelling
 • 10. 10  Stap 2. De beproeving — samen door de verandering: het team duikt in de verandering via gerichte initiatieven en proefprojecten. Zoals de held in het verhaal beproevingen moet doorstaan en daarbij tegenstanders en medestanders tegenkomt, gaat de organisatie in deze fase met vallen en opstaan aan de slag met de verandering. Ook hier kan storytelling deel uitmaken van het veranderproces:  In welke initiatieven of gedrag zien we vandaag al kiemen van de gewenste verandering? Wat maakte dit mogelijk? Wat is er nodig om dit meer te doen?  Wat zeggen klanten over onze nieuwe aanpak? Welke woorden geven ze hieraan?  Wat is tot dusver de grootste mislukking in onze digitale transformatie? Wat leert dit ons over wat we in de toekomst nodig hebben?  Stap 3. De terugkeer — borging van verandering: integratie van de nieuwe inzichten en ideeën in de bestaande structuren. De nieuwe onderstroom moet zichtbaar worden in een nieuwe bovenstroom. Ook hier kan storytelling een rol spelen, zoals in gerichte borgingssessies:  Waarin wordt het succes van de verandering zichtbaar?  Welke verhalen van betrokkenen tonen dat?  Welke waarden en woorden geven uitdrukking aan ons nieuwe verhaal?
 • 11. • Verhalen vormen de lijm van elke organisatie. Ze bieden zowel houvast als dynamiek bij transformaties. • Echte verandering vraagt voldoende raakvlakken met de praktijkverhalen van medewerkers en betrokkenen → anders faalt de transformatie of verliest de organisatie aan geloofwaardigheid omdat het bovenstroomverhaal niet correspondeert met de onderstroomverhalen van zij die de verandering moeten waarmaken of gewaarworden → Een nieuw verhaal aan de buitenkant, begint aan de binnenkant. Download de volledige inspiratienota via https://etion.be/kennisbank/storytelling-hoe-verhalen-bedrijven-kunnen-veranderen 11 4. Conclusie

Editor's Notes

 1. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 2. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 3. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 4. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 5. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 6. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 7. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 8. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 9. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen