SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Onderwijsdagen 2015, 11 november
CUMULUS: MAATWERK
VOOR DE DOCENT
Henk Douna
Docent economie, Het Amsterdams Lyceum
Oprichter Cumulus
henk@cumulus.co
2
EVEN VOORSTELLEN
cumulus.co
3
BOOM
BUST
BOOM
cumulus.co
4
Steven Kinsella in Boom Bust Boom
Bron: npodoc
DE BELANGRIJKSTE LES
“Lessen beklijven nooit. We vergeten ze.”
cumulus.co
5
“DIT KEER IS HET ECHT ANDERS”
Volgens velen
Bron: www.deonderwijsdagen.nl, malmberg.nl, leswijs.nl, vo-raad.nl, leerling2020.nl
“Het onderwijs verandert razendsnel.”
“In 2017 moet met ict gepersonaliseerd onderwijs
mogelijk zijn”
“Adaptief leren op smartphone, pc, laptop én tablet”
“Iedere leerling volgt zijn eigen gepersonaliseerde
leerroute.”
cumulus.co
6
DE (FINANCIËLE) BELANGEN ZIJN GROOT
Voorbeeld: partners van de Onderwijsdagen 2015
Partners van de Onderwijsdagen 2015 naar categorie
7
7
9
12
21
0 5 10 15 20 25
Overige software
Hardware
Uitgeverij / 'content'
IT dienstverlener of
adviesbureau
Platform om te delen,
organiseren, etc.
Bron: deonderwijsdagen.nl, analyse Henk Douna
Voorbeelden
Aantal partners
cumulus.co
7
VERRASSING!
Ook dit keer is het niet anders
“The most important thing is a person. A person who incites your
curiosity and feeds your curiosity; and machines cannot do that
in the same way that people can.”
Bron: Daniel Morrow interviewt Steve Jobs in 1996 over onderwijs en technologie; Trouw
Bart Jan Spruyt
(in 2013)
“Onderwijs is en blijft een vorm van kennisoverdracht. Er is een
curriculum. Er zijn dingen waarvan wij als samenleving vinden
dat kinderen die moeten weten. Dingen die de leraar weet, en de
leerling niet. Dat mag ouderwets klinken, maar het is en blijft de
kern.
Het sluit helemaal niet uit dat je interactieve werkvormen
gebruikt, door leerlingen bijvoorbeeld zelf informatie te laten
verzamelen. Maar dat kan alleen als scholieren enige voorkennis
hebben over een onderwerp. Hoe zouden ze de informatie die ze
vinden anders moeten beoordelen?”
Steve Jobs
(in 1996)
cumulus.co
8
Leraar 2032
De docent centraal
cumulus.co
9
WAT HEEFT DIE DOCENT EIGENLIJK NODIG?
Voor een goede les economie
Voorbeeld – twee lessen over Griekenland
“Hoe heeft het zover kunnen komen?”
Economische theorie
Statistieken (ECB, CPB)
Beeldmateriaal
Opgaven
cumulus.co 29
EN ‘NIEMAND’ HOUDT ZICH AAN DE AFSPRAKEN
Staatschuld (max. 60%) en financieringstekort (max. 3%)
Luxemburg
Finland
Ierland
Griekenland
Italië
Frankrijk Portugal
België
Spanje
NL
Duitsland
0 20 40 60 80 100 120 140 160
0 20 40 60 80 100 120 140 160
12
10
8
6
4
2
0
12
10
8
6
4
2
0
Staatsschuld: maximaal 60% van het BBP
Financieringstekort:
maximaal3%vanhetBBP
NL
(2016)
Griekenland
(2016)
Situatie 2012
Bron: Rabobank, Miljoenennota 2016
cumulus.co 28
EEN GEZAMENLIJKE BANKREKENING?
Ontwikkeling rente van 10-jaars staatsobligaties
0
5
10
15
20
25
30
1993 1994 1996 1998 1999 2001 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2013 2014
Rente op 10-jaars staatsobligatie
Bron: ECB
Griekenland
Nederland
Griekenland
krijgt euro
Start
Eurocrisis
Op weg naar
een Grexit?
cumulus.co 30
Begrotingssaldo
•  Meestal een begrotingstekort.
•  Het verschil moet door de overheid worden geleend op
de kapitaalmarkt.
HOE ZAT HET OOK AL WEER?
Begrotingssaldo en financieringssaldo
= Ontvangsten – Uitgaven
Financieringssaldo = Ontvangsten –
Uitgaven
(excl. aflossing)
•  De laatste jaren een financieringstekort
•  Het financieringstekort is gelijk aan de toename van de
staatsschuld
–  De staatsschuld neemt toe door het begrotingstekort
–  De staatsschuld neemt af door de aflossing
cumulus.co
DE EMU-NORMEN
Financieringssaldo en staatsschuld
32
Financieringstekort
BBP
EMU-financieringsquote =
Staatsschuld
BBP
EMU-schuldquote =
x 100%
x 100%
EMU-norm
Tekort
maximaal
3%
Maximaal
60%
cumulus.co
VRAAG 1
Ontvangsten en uitgaven
Vraag
Bereken voor 2014 de overheidsuitgaven
exclusief aflossing staatsschuld.
Antwoord
Financieringssaldo = ontvangsten –
uitgaven (exclusief aflossing)
Financieringstekort = 0,024 x € 315,38 mrd
= 7,56 mrd
Dus overheidsuitgaven (exclusief aflossing)
= € 90 mrd + 7,56 mrd = € 97,56 mrd
Gegevens
33
Over 2014 zijn van de overheid van dit
EMU-land de volgende gegevens bekend:
•  BBP: € 315 miljard
•  Ontvangsten van de overheid: € 90
miljard
•  Aflossing staatsschuld: € 9 miljard
•  Financieringstekort: 2,4% van het BBP
Kop of munt
Recente krantenartikelen
“Het is de kunst van de docent om
met alle technologische middelen een
TED-talk-achtige les te geven. Het
‘samen huiswerk maken’ verdwijnt,
want dat is immers het moment dat
iedereen achterover hangt en
gedemotiveerd raakt.”
Chiem Balduk (17)
leerling 6 vwo, NRC
cumulus.co 27
OPRICHTEN VAN DE ECONOMISCHE UNIE?
Met terugwerkende kracht
15 april 2014
Wat is dat, een Europese bankenunie?
In de Europese Bankenunie komen alle Europese banken onder één toezichthouder, delen
alle banken in de garantstelling van elkaars spaargelden (een Europese stroppenpot) en
komt er één ’resolutiemechanisme’ voor het geval een bank om dreigt te vallen.
15 april 2014
EU begint met kapitaalunieI
Het kapitaalverkeer in de Europese Unie moet worden vergemakkelijkt en geharmoniseerd.
Dat is het doel van de nieuwe kapitaalunie. Na de totstandkoming van de bankenunie is
woensdag een nieuwe stap gezet naar verdere integratie van de financiële markten.
Bron: telegraaf.nl, volkskrant.nl
DATUM VK
Bron: NRC
cumulus.co
!
1
Fiducia in Italia
De overheidsbegroting (havo)
2p 1. Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.
Een staatsobligatie is een lening aan de overheid met een ...(1)... looptijd en in de
meeste gevallen een ...(2)... rente. Staatsobligaties worden door beleggers meestal
beoordeeld als beleggingen met een ...(3)... risico dan beleggingen in aandelen.
Kies uit:
bij (1) korte / lange
bij (2) variabele / vaste
bij (3) hoger / lager
uit een krant van november 2011: “De eurocrisis is niet gestopt bij Griekenland, maar
verspreidt zich over de andere landen van de eurozone. Italië heeft nu een staatsschuld van
120 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl die volgens de afspraken
maximaal 60 procent mag zijn.”
“De crisis in Italië verergert. Beleggers schatten het risico van beleggen in Italiaanse
staatsobligaties hoger in. Mede daardoor is de rente op nieuw uitgegeven Italiaanse
staatsobligaties binnen enkele maanden gestegen tot 7,2%. Zo’n hoge rente kan ertoe leiden
dat de staatsschuld van Italië nog verder toeneemt. Premier Monti wil met een
bezuinigingspakket en belastingverhoging het vertrouwen terugbrengen in de Italiaanse
overheidsfinanciën.”
2p 2. Leg uit hoe een hoger risico voor beleggers leidt tot een hogere rente op nieuw
uit te geven staatsobligaties.
2p 3. Leg uit hoe bij aanhoudende overheidstekorten een stijging van de rente op
nieuw uit te geven staatsobligaties leidt tot een verdere stijging van de totale
Italiaanse staatsschuld.
Italië overweegt in 2011 een beroep te doen op het Europese Noodfonds (EFSF). Econoom
Disconti doet over dat fonds een uitspraak: “In de afspraken die zijn gemaakt bij de start van
de eurozone is al een risico op moral hazard (risico op moreel wangedrag) aanwezig. Met de
oprichting van het Europese Noodfonds wordt dat risico nog groter.”
2p 4. Leg uit hoe de oprichting van het EFSF het risico op moral hazard in de eurozone
kan vergroten. Gebruik onderstaande bron 1.
bron 1 – Europees Noodfonds EFSF en afspraken bij de start van de eurozone
De lidstaten van de eurozone hebben een Europees Noodfonds voor de euro ingesteld. Doel
is het verschaffen van financiële steun aan lidstaten die in financiële moeilijkheden verkeren.
Hiertoe worden gelden aangetrokken op de vermogensmarkten. Deelnemende landen
storten in totaal ongeveer 1.000 miljard euro in het Noodfonds.
afspraken bij de start van de eurozone:
− Het overheidstekort mag niet meer bedragen dan 3% van het bbp.
− De staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van het bbp.
− Het is niet toegestaan dat lidstaten elkaar financieel bijstaan.
− Elke lidstaat verplicht zich om regelmatig betrouwbare economische informatie te geven.
− Een lidstaat kan niet door de overige lidstaten uit de eurozone worden gezet, maar kan
wel vrijwillig vertrekken.
cumulus.co
10
WAT HEEFT DIE DOCENT EIGENLIJK NODIG?
Een combinatie van vakinhoud, actualiteit en didactiek
Life Inside a Secret Chinese Bitcoin Mine (2015)
0
5
10
15
20
25
30
1993 1994 1996 1998 1999 2001 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2013 2014
Rente op 10-jaars staatsobligatie
Griekenland
Nederland
Griekenland
krijgt euro
Start
Eurocrisis
13 juli 2015: Nieuw pakket leningen
voor Griekenland (€ 86 mrd)
Nederland belastingparadijs
11 augustus 2015
China devalueert renminbi
12 oktober 2015
Onsexy verdrag TTIP verhit gemoederen
cumulus.co
11
HET BOEK
Eens in de vijf jaar een nieuwe druk
Voorbeeld LWEO – marktleider economie lesmethodes
Bron: LWEO
cumulus.co
12
DE ‘NIEUWE’ DIGITALE LESMETHODES
Het boek in een digitaal jasje
Bron: malmberg.nl
Voorbeeld Malmberg – geschiedenis methode
cumulus.co
13
CUMULUS DIGITALE LESMETHODE
Een platform met inhoud
1
3
4
2
6
•  Een digitale lesmethode
5
•  Waarbij de docent centraal staat
•  Inhoud als uitgangspunt
•  Naar eigen inzicht te gebruiken en aan te passen
•  Continu in ontwikkeling
•  Door een vakkundige redactie van docenten
cumulus.co
14
HOE WE ZIJN BEGONNEN
Måla tekenpapier (IKEA) en post-its (HEMA)
cumulus.co
15
WAAR STAAN WE NU?
Cumulus economie
Een kleine rondleiding door Cumulus
cumulus.co
16
NEGEN THEMA’S
Op basis van macro-economische kringloop en syllabus CvTE
cumulus.co
17
LESSEN
De basis van Cumulus
cumulus.co
18
ACTUELE AANVULLINGEN EN OPGAVEN
Voor elk onderwerp
cumulus.co
cumulus.co
ECONOMIE
havo / vwo
Inkomens- en vermogensverdeling – les 1
De Lorenzcurve
Theorieles
19
VOORBEELD VAN EEN LES
Combinatie van vakinhoud, didactiek en actualiteit
cumulus.co 15
Een vuilnisman
verdient meer
dan een bankier
Bron: decorrespondent.nl cumulus.co 16
LOONSTROOKJE VAN EEN VOETBALLER
Feyenoord keeper Kenneth Vermeer (september 2014)
cumulus.co 17
Opdracht: verdeel met je buurvrouw/-man in totaal € 50.000 (netto
per maand) over de 10 onderstaande beroepen op een – volgens
jullie – rechtvaardige manier. Zorg dat je het eens wordt!
Elin
e
WIE VERDIENT WAT?
In tweetallen, 5-10 minuten
Beroep
1. Manager bij een bank
2. Verpleegkundige
3. Wijkagent
4. Chirurg in een academisch ziekenhuis
5. Groepsleider op een kinderdagverblijf
6. Docent op een middelbare school
7. Voetballer bij Nederlandse profclub
8. Hoogleraar / professor
9. Productiemedewerker in een koekjesfabriek
10. Buschauffeur
TOTAAL
Netto maandsalaris
€ 50.000,-
17
cumulus.co
Verschillen tussen beroepen
Verschillen binnen een beroep
INKOMENSVERSCHILLEN
Oorzaken en meningen
•  Opleiding
•  Verantwoordelijkheid
•  Schaarste (vraag en aanbod)
•  Arbeidsomstandigheden
•  Leeftijd
•  Functieverschillen (bijv. 1e graads vs.
2e graads docent)
•  Werktijden
•  Het bedrijf waar je werkt
Oorzaken
De overheid
Economen
•  Streeft naar een rechtvaardige
verdeling
•  Nivelleren van de inkomens: kleiner
maken van inkomensverschillen
•  Vraag: hoe moeten we hiermee
omgaan? SP versus VVD?
•  Voor: inkomensverschillen hebben
een prikkelende werking op niet-
werkenden of mensen met lage
inkomens
•  Tegen: te grote inkomensverschillen
leiden tot criminaliteit en slechte
volksgezondheid
Meningen
18 cumulus.co
DE LORENZCURVE
De inkomensverdeling in een grafiek
Aandeel inkomen in procenten
van het totale inkomen
Aandeel personen in procenten
van het totale aantal personen
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
.
19
•  De Lorenzcurve geeft een
verdeling weer
•  De Lorenzcurve zegt niets
over absolute aantallen,
bijv.
–  Aantal personen
–  Nominaal inkomen
Merk op
10% hoogste inkomens, verdienen
45% van het totale inkomen
cumulus.co 20
LATEN WE EEN INKOMENSVERDELING TEKENEN
In zes stappen. Pak pen en papier!
€ 200.000,-
per jaar
(primair inkomen)
€ 100.000,-
€ 80.000,-
€ 30.000,-
€ 50.000,-
€ 40.000,-
€ 20.000,-
€ 10.000,-
€ 5.000,-
€ 0,-
cumulus.co 21
1. EERST ALLEMAAL OP EEN RIJ
Van laag naar hoog inkomen
€ 200.000,-
per jaar
(primair
inkomen)
€ 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,-
cumulus.co 22
2. TEKEN EEN TABEL
Zeven rijen, zeven kolommen
€ 200.000,-
per jaar
€ 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,-
1
5
4
3
2
cumulus.co 23
3. VERDEEL DE GROEP IN VIJF KWINTIELEN
Vul de eerste twee kolommen in
€ 200.000,-
per jaar
€ 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,-
Absoluut
1
5
4
3
2
Elke
groep
is even
groot
Absoluut
Personen Inkomen
cumulus.co 24
4. BEREKEN HET PROCENTUELE AANDEEL
Vul de volgende twee kolommen in
€ 200.000,-
per jaar
€ 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,-
1
5
4
3
2
2
2
2
2
2
5.000
300.000
130.000
70.000
30.000
Absoluut Procentueel aandeel
Inkomen Personen InkomenPersonen
cumulus.co 25
5. MAAK CUMULATIEF
Vul de laatste twee kolommen in
€ 200.000,-
per jaar
€ 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,-
1
5
4
3
2
20%
20%
20%
20%
20%
1%
56%
24%
13%
6%
20%
100%
80%
60%
40%
1%
100%
44%
20%
7%
“Samenvoegend,
ophopend”
Absoluut Procentueel aandeel Cumulatief
2
2
2
2
2
5.000
300.000
130.000
70.000
30.000
Personen Inkomen Personen InkomenPersonen Inkomen
cumulus.co
20
CONTINU IN ONTWIKKELING
Door redactie van docenten
cumulus.co
21
CONTINU IN ONTWIKKELING
Door een redactie van docenten
cumulus.co
22
DIT SCHOOLJAAR TESTEN WE
Vanaf 1 januari alle inhoud beschikbaar
•  Testscholen
–  We zijn na de zomer met 35
docenten begonnen
–  Op dit moment 64 docenten
op het platform
•  Inhoud
–  Vier thema’s in de testversie
–  Vanaf 1 januari 2016 is alle
inhoud beschikbaar (€ 7,- per
leerling per jaar)
Eerste groep testscholen
Aanmeldingen tot 17 augustus 2015: 35 scholen
verspreid over 26 locaties
cumulus.co
23
Meer zien?
Meld je aan op www.cumulus.co
Vragen?
Mail henk@cumulus.co
cumulus.co

More Related Content

Similar to Cumulus: een digitale lesmethode die zich aanpast aan de docent

GROENBOEK - naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels
GROENBOEK - naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelselsGROENBOEK - naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels
GROENBOEK - naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelselsAon Nederland
 
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017Thierry Debels
 
Vergrijzing en wie betaald de rekening?
Vergrijzing en wie betaald de rekening?Vergrijzing en wie betaald de rekening?
Vergrijzing en wie betaald de rekening?Christiaan van Gorkum
 
Ontwikkelingslanden moeten schulden niet meer afbetalen voor België
Ontwikkelingslanden moeten schulden niet meer afbetalen voor BelgiëOntwikkelingslanden moeten schulden niet meer afbetalen voor België
Ontwikkelingslanden moeten schulden niet meer afbetalen voor BelgiëThierry Debels
 
De Croo doneert miljoen euro voor Palestijnse coronacrisis
De Croo doneert miljoen euro voor Palestijnse coronacrisis De Croo doneert miljoen euro voor Palestijnse coronacrisis
De Croo doneert miljoen euro voor Palestijnse coronacrisis Thierry Debels
 
Arbeidsvoorwaardennota definitief december 2015
Arbeidsvoorwaardennota definitief december 2015Arbeidsvoorwaardennota definitief december 2015
Arbeidsvoorwaardennota definitief december 2015CNV Vakcentrale
 
Concept Arbeidsvoorwaardennota 2015 CNV
Concept Arbeidsvoorwaardennota 2015 CNVConcept Arbeidsvoorwaardennota 2015 CNV
Concept Arbeidsvoorwaardennota 2015 CNVCNV Vakcentrale
 
Septemberverklaring 2015 - Geert Bourgeois
Septemberverklaring 2015 - Geert BourgeoisSeptemberverklaring 2015 - Geert Bourgeois
Septemberverklaring 2015 - Geert BourgeoisActuaTV
 
Presentatie Rotary Oirschot
Presentatie Rotary OirschotPresentatie Rotary Oirschot
Presentatie Rotary Oirschothan mesters
 
Waar verdient Nederland over 10 jaar geld mee? -ONL voor ondernemers
Waar verdient Nederland over 10 jaar geld mee? -ONL voor ondernemersWaar verdient Nederland over 10 jaar geld mee? -ONL voor ondernemers
Waar verdient Nederland over 10 jaar geld mee? -ONL voor ondernemersChris Noordam
 
291012 regeerakkoord
291012 regeerakkoord291012 regeerakkoord
291012 regeerakkoordultra18
 
Geloof in snelle groei is illusie
Geloof in snelle groei is illusieGeloof in snelle groei is illusie
Geloof in snelle groei is illusieWouter de Heij
 
Artikels omtrent economisch onderwerp
Artikels omtrent economisch onderwerpArtikels omtrent economisch onderwerp
Artikels omtrent economisch onderwerpLaura De Laender
 
Presentatie avans academie_lezing_20 april
Presentatie avans academie_lezing_20 aprilPresentatie avans academie_lezing_20 april
Presentatie avans academie_lezing_20 aprilAvansacademielezing
 
Debatsessie 29mei2013
Debatsessie 29mei2013Debatsessie 29mei2013
Debatsessie 29mei2013Febelfin
 

Similar to Cumulus: een digitale lesmethode die zich aanpast aan de docent (20)

GROENBOEK - naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels
GROENBOEK - naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelselsGROENBOEK - naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels
GROENBOEK - naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels
 
2014 01-22 presentatie rotary
2014 01-22 presentatie rotary2014 01-22 presentatie rotary
2014 01-22 presentatie rotary
 
2014 01-22 presentatie rotary
2014 01-22 presentatie rotary2014 01-22 presentatie rotary
2014 01-22 presentatie rotary
 
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
Introductie economie - Thierry Debels - Academiejaar 2016-2017
 
Vergrijzing en wie betaald de rekening?
Vergrijzing en wie betaald de rekening?Vergrijzing en wie betaald de rekening?
Vergrijzing en wie betaald de rekening?
 
20091016
2009101620091016
20091016
 
Ontwikkelingslanden moeten schulden niet meer afbetalen voor België
Ontwikkelingslanden moeten schulden niet meer afbetalen voor BelgiëOntwikkelingslanden moeten schulden niet meer afbetalen voor België
Ontwikkelingslanden moeten schulden niet meer afbetalen voor België
 
De Croo doneert miljoen euro voor Palestijnse coronacrisis
De Croo doneert miljoen euro voor Palestijnse coronacrisis De Croo doneert miljoen euro voor Palestijnse coronacrisis
De Croo doneert miljoen euro voor Palestijnse coronacrisis
 
Arbeidsvoorwaardennota definitief december 2015
Arbeidsvoorwaardennota definitief december 2015Arbeidsvoorwaardennota definitief december 2015
Arbeidsvoorwaardennota definitief december 2015
 
Concept Arbeidsvoorwaardennota 2015 CNV
Concept Arbeidsvoorwaardennota 2015 CNVConcept Arbeidsvoorwaardennota 2015 CNV
Concept Arbeidsvoorwaardennota 2015 CNV
 
Septemberverklaring 2015 - Geert Bourgeois
Septemberverklaring 2015 - Geert BourgeoisSeptemberverklaring 2015 - Geert Bourgeois
Septemberverklaring 2015 - Geert Bourgeois
 
Presentatie Rotary Oirschot
Presentatie Rotary OirschotPresentatie Rotary Oirschot
Presentatie Rotary Oirschot
 
Waar verdient Nederland over 10 jaar geld mee? -ONL voor ondernemers
Waar verdient Nederland over 10 jaar geld mee? -ONL voor ondernemersWaar verdient Nederland over 10 jaar geld mee? -ONL voor ondernemers
Waar verdient Nederland over 10 jaar geld mee? -ONL voor ondernemers
 
291012 regeerakkoord
291012 regeerakkoord291012 regeerakkoord
291012 regeerakkoord
 
Geloof in snelle groei is illusie
Geloof in snelle groei is illusieGeloof in snelle groei is illusie
Geloof in snelle groei is illusie
 
Artikels omtrent economisch onderwerp
Artikels omtrent economisch onderwerpArtikels omtrent economisch onderwerp
Artikels omtrent economisch onderwerp
 
Presentatie avans academie_lezing_20 april
Presentatie avans academie_lezing_20 aprilPresentatie avans academie_lezing_20 april
Presentatie avans academie_lezing_20 april
 
121008 cbs hv bovern 1
121008 cbs hv bovern 1121008 cbs hv bovern 1
121008 cbs hv bovern 1
 
Debatsessie 29mei2013
Debatsessie 29mei2013Debatsessie 29mei2013
Debatsessie 29mei2013
 
DEF meets KAS BANK
DEF meets KAS BANKDEF meets KAS BANK
DEF meets KAS BANK
 

More from SURF Events

Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23SURF Events
 
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22SURF Events
 
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...SURF Events
 
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...SURF Events
 
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...SURF Events
 
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...SURF Events
 
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22SURF Events
 
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...SURF Events
 
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...SURF Events
 
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...SURF Events
 
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...SURF Events
 
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...SURF Events
 
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...SURF Events
 
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...SURF Events
 
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...SURF Events
 
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...SURF Events
 
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...SURF Events
 
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...SURF Events
 
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...SURF Events
 
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...SURF Events
 

More from SURF Events (20)

Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
Biking on the edge - Jerome Mies - SRD23
 
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
Onderwijsinnovatie Management CardGame - Ysbrand Hoetjes - OWD22
 
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
Hoe door een multidisciplinaire aanpak de ondersteuning van het leren en werk...
 
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
Gebruikers aan het woord, effectief doorontwikkelen - Jeffrey Braak & Larissa...
 
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
Hoe geven de HU en Fontys vorm aan studentgestuurd onderwijs met hulp van een...
 
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
Blended education en de organisatie van onderwijs - Judith Vennix& Ralf Hille...
 
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
Kickstart de blend- modellen en benaderingen - Barend Last (UM) - OWD22
 
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobilitei...
 
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
Accelereren op leven lang ontwikkelen met (micro)credentials, badges en actio...
 
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
Green Award; trigger voor het verduurzamen van ict onderwijs - Claudia Tempel...
 
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
De Le-Do-Loop- een nieuwe methode om hoogcognitieve leerdoelen te bereiken - ...
 
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
Een open boek ontwikkelen- het proces - Loes van Hove & Martijn Ouwehand (TU/...
 
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (...
 
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
The impact of technology on society - how to become a responsible designer of...
 
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
Uncovering technologies #2- Cloud, Edge & XR - Tim Kok, David Salek, Esther v...
 
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
Trainen met impact in onderwijslogistiek - Iwan Brouns & Lisanne van Brouwers...
 
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
From Emergency Remote Teaching to Post Covid Teaching & Learning - Chris Rouw...
 
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
Digitale en open leermaterialen in NL- samenwerking centraal - Lieke Rensink ...
 
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
Kan jij wat. Over de groei en reflectie tool voor de onderwijskundig ict prof...
 
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
Hybride onderwijsvormen - Michel Jansen (SURF), Jet Bierman & Natasa Brouwer ...
 

Cumulus: een digitale lesmethode die zich aanpast aan de docent

 • 1. Onderwijsdagen 2015, 11 november CUMULUS: MAATWERK VOOR DE DOCENT Henk Douna Docent economie, Het Amsterdams Lyceum Oprichter Cumulus henk@cumulus.co
 • 4. 4 Steven Kinsella in Boom Bust Boom Bron: npodoc DE BELANGRIJKSTE LES “Lessen beklijven nooit. We vergeten ze.” cumulus.co
 • 5. 5 “DIT KEER IS HET ECHT ANDERS” Volgens velen Bron: www.deonderwijsdagen.nl, malmberg.nl, leswijs.nl, vo-raad.nl, leerling2020.nl “Het onderwijs verandert razendsnel.” “In 2017 moet met ict gepersonaliseerd onderwijs mogelijk zijn” “Adaptief leren op smartphone, pc, laptop én tablet” “Iedere leerling volgt zijn eigen gepersonaliseerde leerroute.” cumulus.co
 • 6. 6 DE (FINANCIËLE) BELANGEN ZIJN GROOT Voorbeeld: partners van de Onderwijsdagen 2015 Partners van de Onderwijsdagen 2015 naar categorie 7 7 9 12 21 0 5 10 15 20 25 Overige software Hardware Uitgeverij / 'content' IT dienstverlener of adviesbureau Platform om te delen, organiseren, etc. Bron: deonderwijsdagen.nl, analyse Henk Douna Voorbeelden Aantal partners cumulus.co
 • 7. 7 VERRASSING! Ook dit keer is het niet anders “The most important thing is a person. A person who incites your curiosity and feeds your curiosity; and machines cannot do that in the same way that people can.” Bron: Daniel Morrow interviewt Steve Jobs in 1996 over onderwijs en technologie; Trouw Bart Jan Spruyt (in 2013) “Onderwijs is en blijft een vorm van kennisoverdracht. Er is een curriculum. Er zijn dingen waarvan wij als samenleving vinden dat kinderen die moeten weten. Dingen die de leraar weet, en de leerling niet. Dat mag ouderwets klinken, maar het is en blijft de kern. Het sluit helemaal niet uit dat je interactieve werkvormen gebruikt, door leerlingen bijvoorbeeld zelf informatie te laten verzamelen. Maar dat kan alleen als scholieren enige voorkennis hebben over een onderwerp. Hoe zouden ze de informatie die ze vinden anders moeten beoordelen?” Steve Jobs (in 1996) cumulus.co
 • 8. 8 Leraar 2032 De docent centraal cumulus.co
 • 9. 9 WAT HEEFT DIE DOCENT EIGENLIJK NODIG? Voor een goede les economie Voorbeeld – twee lessen over Griekenland “Hoe heeft het zover kunnen komen?” Economische theorie Statistieken (ECB, CPB) Beeldmateriaal Opgaven cumulus.co 29 EN ‘NIEMAND’ HOUDT ZICH AAN DE AFSPRAKEN Staatschuld (max. 60%) en financieringstekort (max. 3%) Luxemburg Finland Ierland Griekenland Italië Frankrijk Portugal België Spanje NL Duitsland 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 20 40 60 80 100 120 140 160 12 10 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 0 Staatsschuld: maximaal 60% van het BBP Financieringstekort: maximaal3%vanhetBBP NL (2016) Griekenland (2016) Situatie 2012 Bron: Rabobank, Miljoenennota 2016 cumulus.co 28 EEN GEZAMENLIJKE BANKREKENING? Ontwikkeling rente van 10-jaars staatsobligaties 0 5 10 15 20 25 30 1993 1994 1996 1998 1999 2001 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2013 2014 Rente op 10-jaars staatsobligatie Bron: ECB Griekenland Nederland Griekenland krijgt euro Start Eurocrisis Op weg naar een Grexit? cumulus.co 30 Begrotingssaldo •  Meestal een begrotingstekort. •  Het verschil moet door de overheid worden geleend op de kapitaalmarkt. HOE ZAT HET OOK AL WEER? Begrotingssaldo en financieringssaldo = Ontvangsten – Uitgaven Financieringssaldo = Ontvangsten – Uitgaven (excl. aflossing) •  De laatste jaren een financieringstekort •  Het financieringstekort is gelijk aan de toename van de staatsschuld –  De staatsschuld neemt toe door het begrotingstekort –  De staatsschuld neemt af door de aflossing cumulus.co DE EMU-NORMEN Financieringssaldo en staatsschuld 32 Financieringstekort BBP EMU-financieringsquote = Staatsschuld BBP EMU-schuldquote = x 100% x 100% EMU-norm Tekort maximaal 3% Maximaal 60% cumulus.co VRAAG 1 Ontvangsten en uitgaven Vraag Bereken voor 2014 de overheidsuitgaven exclusief aflossing staatsschuld. Antwoord Financieringssaldo = ontvangsten – uitgaven (exclusief aflossing) Financieringstekort = 0,024 x € 315,38 mrd = 7,56 mrd Dus overheidsuitgaven (exclusief aflossing) = € 90 mrd + 7,56 mrd = € 97,56 mrd Gegevens 33 Over 2014 zijn van de overheid van dit EMU-land de volgende gegevens bekend: •  BBP: € 315 miljard •  Ontvangsten van de overheid: € 90 miljard •  Aflossing staatsschuld: € 9 miljard •  Financieringstekort: 2,4% van het BBP Kop of munt Recente krantenartikelen “Het is de kunst van de docent om met alle technologische middelen een TED-talk-achtige les te geven. Het ‘samen huiswerk maken’ verdwijnt, want dat is immers het moment dat iedereen achterover hangt en gedemotiveerd raakt.” Chiem Balduk (17) leerling 6 vwo, NRC cumulus.co 27 OPRICHTEN VAN DE ECONOMISCHE UNIE? Met terugwerkende kracht 15 april 2014 Wat is dat, een Europese bankenunie? In de Europese Bankenunie komen alle Europese banken onder één toezichthouder, delen alle banken in de garantstelling van elkaars spaargelden (een Europese stroppenpot) en komt er één ’resolutiemechanisme’ voor het geval een bank om dreigt te vallen. 15 april 2014 EU begint met kapitaalunieI Het kapitaalverkeer in de Europese Unie moet worden vergemakkelijkt en geharmoniseerd. Dat is het doel van de nieuwe kapitaalunie. Na de totstandkoming van de bankenunie is woensdag een nieuwe stap gezet naar verdere integratie van de financiële markten. Bron: telegraaf.nl, volkskrant.nl DATUM VK Bron: NRC cumulus.co ! 1 Fiducia in Italia De overheidsbegroting (havo) 2p 1. Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst. Een staatsobligatie is een lening aan de overheid met een ...(1)... looptijd en in de meeste gevallen een ...(2)... rente. Staatsobligaties worden door beleggers meestal beoordeeld als beleggingen met een ...(3)... risico dan beleggingen in aandelen. Kies uit: bij (1) korte / lange bij (2) variabele / vaste bij (3) hoger / lager uit een krant van november 2011: “De eurocrisis is niet gestopt bij Griekenland, maar verspreidt zich over de andere landen van de eurozone. Italië heeft nu een staatsschuld van 120 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl die volgens de afspraken maximaal 60 procent mag zijn.” “De crisis in Italië verergert. Beleggers schatten het risico van beleggen in Italiaanse staatsobligaties hoger in. Mede daardoor is de rente op nieuw uitgegeven Italiaanse staatsobligaties binnen enkele maanden gestegen tot 7,2%. Zo’n hoge rente kan ertoe leiden dat de staatsschuld van Italië nog verder toeneemt. Premier Monti wil met een bezuinigingspakket en belastingverhoging het vertrouwen terugbrengen in de Italiaanse overheidsfinanciën.” 2p 2. Leg uit hoe een hoger risico voor beleggers leidt tot een hogere rente op nieuw uit te geven staatsobligaties. 2p 3. Leg uit hoe bij aanhoudende overheidstekorten een stijging van de rente op nieuw uit te geven staatsobligaties leidt tot een verdere stijging van de totale Italiaanse staatsschuld. Italië overweegt in 2011 een beroep te doen op het Europese Noodfonds (EFSF). Econoom Disconti doet over dat fonds een uitspraak: “In de afspraken die zijn gemaakt bij de start van de eurozone is al een risico op moral hazard (risico op moreel wangedrag) aanwezig. Met de oprichting van het Europese Noodfonds wordt dat risico nog groter.” 2p 4. Leg uit hoe de oprichting van het EFSF het risico op moral hazard in de eurozone kan vergroten. Gebruik onderstaande bron 1. bron 1 – Europees Noodfonds EFSF en afspraken bij de start van de eurozone De lidstaten van de eurozone hebben een Europees Noodfonds voor de euro ingesteld. Doel is het verschaffen van financiële steun aan lidstaten die in financiële moeilijkheden verkeren. Hiertoe worden gelden aangetrokken op de vermogensmarkten. Deelnemende landen storten in totaal ongeveer 1.000 miljard euro in het Noodfonds. afspraken bij de start van de eurozone: − Het overheidstekort mag niet meer bedragen dan 3% van het bbp. − De staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van het bbp. − Het is niet toegestaan dat lidstaten elkaar financieel bijstaan. − Elke lidstaat verplicht zich om regelmatig betrouwbare economische informatie te geven. − Een lidstaat kan niet door de overige lidstaten uit de eurozone worden gezet, maar kan wel vrijwillig vertrekken. cumulus.co
 • 10. 10 WAT HEEFT DIE DOCENT EIGENLIJK NODIG? Een combinatie van vakinhoud, actualiteit en didactiek Life Inside a Secret Chinese Bitcoin Mine (2015) 0 5 10 15 20 25 30 1993 1994 1996 1998 1999 2001 2003 2004 2006 2008 2009 2011 2013 2014 Rente op 10-jaars staatsobligatie Griekenland Nederland Griekenland krijgt euro Start Eurocrisis 13 juli 2015: Nieuw pakket leningen voor Griekenland (€ 86 mrd) Nederland belastingparadijs 11 augustus 2015 China devalueert renminbi 12 oktober 2015 Onsexy verdrag TTIP verhit gemoederen cumulus.co
 • 11. 11 HET BOEK Eens in de vijf jaar een nieuwe druk Voorbeeld LWEO – marktleider economie lesmethodes Bron: LWEO cumulus.co
 • 12. 12 DE ‘NIEUWE’ DIGITALE LESMETHODES Het boek in een digitaal jasje Bron: malmberg.nl Voorbeeld Malmberg – geschiedenis methode cumulus.co
 • 13. 13 CUMULUS DIGITALE LESMETHODE Een platform met inhoud 1 3 4 2 6 •  Een digitale lesmethode 5 •  Waarbij de docent centraal staat •  Inhoud als uitgangspunt •  Naar eigen inzicht te gebruiken en aan te passen •  Continu in ontwikkeling •  Door een vakkundige redactie van docenten cumulus.co
 • 14. 14 HOE WE ZIJN BEGONNEN Måla tekenpapier (IKEA) en post-its (HEMA) cumulus.co
 • 15. 15 WAAR STAAN WE NU? Cumulus economie Een kleine rondleiding door Cumulus cumulus.co
 • 16. 16 NEGEN THEMA’S Op basis van macro-economische kringloop en syllabus CvTE cumulus.co
 • 17. 17 LESSEN De basis van Cumulus cumulus.co
 • 18. 18 ACTUELE AANVULLINGEN EN OPGAVEN Voor elk onderwerp cumulus.co
 • 19. cumulus.co ECONOMIE havo / vwo Inkomens- en vermogensverdeling – les 1 De Lorenzcurve Theorieles 19 VOORBEELD VAN EEN LES Combinatie van vakinhoud, didactiek en actualiteit cumulus.co 15 Een vuilnisman verdient meer dan een bankier Bron: decorrespondent.nl cumulus.co 16 LOONSTROOKJE VAN EEN VOETBALLER Feyenoord keeper Kenneth Vermeer (september 2014) cumulus.co 17 Opdracht: verdeel met je buurvrouw/-man in totaal € 50.000 (netto per maand) over de 10 onderstaande beroepen op een – volgens jullie – rechtvaardige manier. Zorg dat je het eens wordt! Elin e WIE VERDIENT WAT? In tweetallen, 5-10 minuten Beroep 1. Manager bij een bank 2. Verpleegkundige 3. Wijkagent 4. Chirurg in een academisch ziekenhuis 5. Groepsleider op een kinderdagverblijf 6. Docent op een middelbare school 7. Voetballer bij Nederlandse profclub 8. Hoogleraar / professor 9. Productiemedewerker in een koekjesfabriek 10. Buschauffeur TOTAAL Netto maandsalaris € 50.000,- 17 cumulus.co Verschillen tussen beroepen Verschillen binnen een beroep INKOMENSVERSCHILLEN Oorzaken en meningen •  Opleiding •  Verantwoordelijkheid •  Schaarste (vraag en aanbod) •  Arbeidsomstandigheden •  Leeftijd •  Functieverschillen (bijv. 1e graads vs. 2e graads docent) •  Werktijden •  Het bedrijf waar je werkt Oorzaken De overheid Economen •  Streeft naar een rechtvaardige verdeling •  Nivelleren van de inkomens: kleiner maken van inkomensverschillen •  Vraag: hoe moeten we hiermee omgaan? SP versus VVD? •  Voor: inkomensverschillen hebben een prikkelende werking op niet- werkenden of mensen met lage inkomens •  Tegen: te grote inkomensverschillen leiden tot criminaliteit en slechte volksgezondheid Meningen 18 cumulus.co DE LORENZCURVE De inkomensverdeling in een grafiek Aandeel inkomen in procenten van het totale inkomen Aandeel personen in procenten van het totale aantal personen 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 . 19 •  De Lorenzcurve geeft een verdeling weer •  De Lorenzcurve zegt niets over absolute aantallen, bijv. –  Aantal personen –  Nominaal inkomen Merk op 10% hoogste inkomens, verdienen 45% van het totale inkomen cumulus.co 20 LATEN WE EEN INKOMENSVERDELING TEKENEN In zes stappen. Pak pen en papier! € 200.000,- per jaar (primair inkomen) € 100.000,- € 80.000,- € 30.000,- € 50.000,- € 40.000,- € 20.000,- € 10.000,- € 5.000,- € 0,- cumulus.co 21 1. EERST ALLEMAAL OP EEN RIJ Van laag naar hoog inkomen € 200.000,- per jaar (primair inkomen) € 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,- cumulus.co 22 2. TEKEN EEN TABEL Zeven rijen, zeven kolommen € 200.000,- per jaar € 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,- 1 5 4 3 2 cumulus.co 23 3. VERDEEL DE GROEP IN VIJF KWINTIELEN Vul de eerste twee kolommen in € 200.000,- per jaar € 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,- Absoluut 1 5 4 3 2 Elke groep is even groot Absoluut Personen Inkomen cumulus.co 24 4. BEREKEN HET PROCENTUELE AANDEEL Vul de volgende twee kolommen in € 200.000,- per jaar € 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,- 1 5 4 3 2 2 2 2 2 2 5.000 300.000 130.000 70.000 30.000 Absoluut Procentueel aandeel Inkomen Personen InkomenPersonen cumulus.co 25 5. MAAK CUMULATIEF Vul de laatste twee kolommen in € 200.000,- per jaar € 100.000,-€ 80.000,-€ 30.000,- € 50.000,-€ 40.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,-€ 0,- 1 5 4 3 2 20% 20% 20% 20% 20% 1% 56% 24% 13% 6% 20% 100% 80% 60% 40% 1% 100% 44% 20% 7% “Samenvoegend, ophopend” Absoluut Procentueel aandeel Cumulatief 2 2 2 2 2 5.000 300.000 130.000 70.000 30.000 Personen Inkomen Personen InkomenPersonen Inkomen cumulus.co
 • 20. 20 CONTINU IN ONTWIKKELING Door redactie van docenten cumulus.co
 • 21. 21 CONTINU IN ONTWIKKELING Door een redactie van docenten cumulus.co
 • 22. 22 DIT SCHOOLJAAR TESTEN WE Vanaf 1 januari alle inhoud beschikbaar •  Testscholen –  We zijn na de zomer met 35 docenten begonnen –  Op dit moment 64 docenten op het platform •  Inhoud –  Vier thema’s in de testversie –  Vanaf 1 januari 2016 is alle inhoud beschikbaar (€ 7,- per leerling per jaar) Eerste groep testscholen Aanmeldingen tot 17 augustus 2015: 35 scholen verspreid over 26 locaties cumulus.co
 • 23. 23 Meer zien? Meld je aan op www.cumulus.co Vragen? Mail henk@cumulus.co cumulus.co