SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Ministerul Edcației al Republicii Moldova
COLEGIUL DE
INDUSTRIE UȘOARĂ,
m. BĂLȚI
Bălți - 2016
72320 ,,Modelarea, proiectarea și
tehnologia confecțiilor din tricot”
 Domeniul de formare profesională –
723 Textile (îmbrăcăminte și articole din piele)
 Termen de studii: 4 ani
 Forma de învățămînt – Cu frecvență de zi
 Calificarea –
Tehnician tehnolog în industria tricotajelor
 Modalități de evaluare finală –
Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă
 Certificare – diploma
 Limba de instruire – romînă / rusă
 Numărul total de credite de studii – 120
Descrierea generală a domeniului
Industria tricotajelor este una din cele mai
răspîndite ramuri ale industriei ușoare.
Specificul acestei ramuri constă în
realizarea procesului tehnologic deplin:
începînd cu prelucrarea materiei prime și
finalizînd cu realizarea articolelor tricotate
finite. Acest criteriu determină avantajele
tricotului fată de țesături: cheltueli de
producere mai mici, proprietăți superioare,
reducerea ciclului de producere, adaptare
mai ușoară la modă.
Domeniul de
activitate
Secțiile de preparație
a firelor
Secțiile industriei de
tricotare
Secțiile de finisare
Laboratorul industrial
Întreprinderile
industriale
Sectorul Controlului
de calitate
ÎCS ,,Aleinad” Bălți
ÎCS ,,NEW TREND”
SRL Balți
ÎM ,,INFINITextil” SRL
Chișinău
,, Fabrica de ciorapi”
Comrat
,,Moldabela” SRL
Ungheni
,,Steaua – Ret”
Chișinău, etc.
Întreprinderile de
producere
Funcțiile pe care le poate îndeplini
tehnicianul în industria tricotajelor
Tehnician laborant
Tehnician în industria
textilă
Tehnician mijloace tehnice
de instruire
Tehnician normare,
salarizare
Tehnician standardizare
Tehnician programare.
Finalități de studiu
ECVET - unul din instrumentele și
mecanismele care pot să sprijine
rezultatele învățării și să susțină învățarea
pe toată durata vieții.
Rezultatele învățrii descriu ceia ce o
persoană știe și poată sa facă pe tot
parcursul vieții.
Rezultatele învățării fac posibilă
recunoașterea învățării în vederea
obținerii unei calificări.
Decrierea calificării
Componenta
fundamentală
Desen tehnic
Studiul materialelelor
Desen de specialitate
Proiectarea proceselor
tehnologice
Compoziția costumului
Economia ramurii, etc.
Componente de formare
a abilităților și
competențelor generale
Informatica aplicată
Limba străină aplicată
Cultura comunicării,
etc.
Componentele de formare
în specialitate
Ocupații tipice pentru absolvent
Tehnician în industria tricotajelor
Tehnician în industria textilă
Tehnician mijloace tehnice de
instruire
Tehnician normare, salarizare,
organizare a muncii
Tehnician programare, lansare,
urmărire a producției
Tehnician standardizare
Competențe generale
Utilizarea terminologiei actuale, cunoașterea și
aplicarea limbajului de specialitate
Comunicarea verbală și scrisă în scopul
profesional
Dezvoltarea deprinderilor de a colabora
Manifestarea capacităților de generalizare,
structurare, concretizare, argumentare și
prezentare a propriilor elaborări.
Deprinderea de a utiliza tehnica de calcul
Posedă cultura gîndirii și comunicării.
Competențe fundamentale
Cnștientizarea procesului de învățare
Capacitatea de analizare științifică a
problemelor de producere
Structurarea cunoștințelor, transfer și
aplicare, sistematizare, analizare și
sinteză a informațiilor
Participare la programarea, organizarea
și realizarea activităților cu caracter
profesional.
Componenta de orientare
socio-umanistică
Cunoașterea și respectarea Constituției
a Republicii Moldova
Cunoașterea doctrinelor fundamentale în
domeniul științelor umanitare și social-
economice
Cunoașterea bazei psihologiei muncii
Dezvoltarea capacităților de a analiza
științififc problemele și procesele de
însemnătate socială
Competențe specifice
Aplicarea metodelor practice de proiectare
consttuctiv-tehnologică a confecțiilor din
tricoturi
Planificarea afacerii. Analizarea activității
economice
Stăpînirea abilităților fundamentale și
abilităților de antreprenoriat în condițiile
economiei de piață
Aplicarea metodelor practice de proiectare
constructiv - tehnologică a confecțiilor din
tricot
Diagnosticarea situațiilor reale ale
întreprinderilor
Planul stagiilor de practică
Practica de inițiere în specialitate (4 săptămîni,
sem. II) - 120 credite
Practica de specialitate (4 săptămîni, sem. IV) –
120 credite
Practica de specialitate I (3 săptămîni, sem. VI)
– 90 credite
Practica constructiv tehnologică (5 săptămîni,
sem. VII) – 150 credite
Practica ce precedează absolvirea (4 săptămîni,
sem. VIII) – 120 credite
Activități extracurriculare
Aspecte generale despre
indusria tricotajelor
Confirmarea existenţei tricotului
în antichitate
Fazale procesului de tricotare
Structura tricotului
Clasificarea tricoturilor
Avantajele tricoturilor
Bibliografie
Confirmarea existenţei tricotului
în antichitate
Diferite surse ne demonstrează că tricotul a existat încă în
antichitate, acest lucru este confirmat prin cercetări
cum ar fi:
 Descoperirea unui ciorap de lînă tricotat manual într-un
mormînt egiptean datînd din secolul al XIII-lea î.e.n.
 În Anglia, în timpul regilor Henric al IV – lea pînă la
Henric al VIII – lea, se purtau ciorapi tricotaţi din lînă
sau mătase.
 Meşteşugul tricotării manuale era practicat la început
numai de bărbaţi.
 Meşteşugul tricotării manuale era practicat la început
numai de bărbaţi.
Însă cu trecerea timpului,
necesitatea utilizării
tricoturilor a dus la apariţia
utilajului de tricotat
mecanic.
Deschizător de drumuri
în acest domeniu a fost
William Lee din Anglia, care
în 1585 creează prima
maşină mecanică de tricotat
ciorapi după principiul
tricotării manuale.
Maşina lui Lee avea o
productivitate de 600-1500
ochiuri/min.
 Tricotul – produs
textil, format din ochiuri
legate între ele,
dispuse sub formă de
şiruri şi rînduri.
 Tricotul poate fi obținut
pe cale mecanică, sau
prin buclarea
succesivă a unuia sau
mai multe fire
alimentate paralele.
 Procesul de formare a
tricotului este:
Recepția firelor
Tricotarea
Bobinareaa și urzirea
firelor firelor
Finisarea tricotului
Recepția, Controlul și
repasarea firelor
Fazale procesului de tricotare
Bobinarea
Trecerea firelor de
pe formate
provenite din filatură
pe formate adecvate
mașinilor de tricotat.
Operația se
realizează pe
mașinile de bobinat
Urzirea
Procesul de înfășurare
simultană și paralelă pe
un singur format a mai
multor fire
Procesul se
îndeplinește în cazul
realizării tricoturilor din
urzeală
Operația tehnologică se
efectuiază la mașinile
de urzit: în benzi,
secționale, drepte.
Tricotarea
Transformarea
firelor în bucle
și a buclelor
în ochiuri de tricot
sub acțiunea
organelor
producătoare
de ochiuri.
Mașini
circulare
de tricotat
Mașini
rectilinii
de tricotat
Structura tricotului
Ochiurile tricotate pot fi:
Ochiuri normale de tricot de
bătătură.
Ochiuri normale de tricot din
urzeală: închise sau
deschise
Structura tricotului
Elementele de structură ale unui
ochi normal de tricot de bătătură:
1-2, 5-6 – bucla de platină
2-3, 4-5 - flancurile
3-4 – bucla de ac
Elementele de structură ale unui
ochi normal de tricot de urzeală:
1-2 - segmente de legătură de
întrare
2-6 - segmente de legătură de
ieșire
5-4, 2-3 - flancurile ochiurilor
4-3 - bucla de ac
Clasificarea tricoturilor
După forma
tricoturlui:
a.Tricot metraj plan
b.Tricot metraj
tubular
c. Panouri tubulare
d. Detalii
semiconturate
e. Detalii conturte
plan
f. Detalii conturate
spațial
Clasificarea tricoturilor
După structură:
a.Legături de bază :
Pentru tricoturile de
bătătură și de urzeală
b.Legături derivate:
Pentru tricoturile de
bătătură și de urzeală
c.Legături cu desene:
Cuprind legături de bază
sau derivatele la care se
întîlnesc ochiuri de
diferite culori.
Clasificarea tricoturilor
După destinațe:
a. Tricoturi pentru articole
de îmbrăcăminte: lenjerie
ciorapi
Clasificarea tricoturilor
Băști
Mănuși
Îmbrăcăminte
exterioară
Tricoturi pentru
articole
de uz casnic
Tricoturi pentru
articole
tehnice și medicinale
Clasificarea tricoturilor
Fire naturale:
Lîna
Bumbacul
Clasificarea tricoturilor
Fire chimice sau în
amestec
Clasificarea tricoturilor
După modul de formare
a ochiurlor
Tricoturi de bătătură –
la care un rînd de ochiuri se
obține prin buclarea
succesivă
Tricoturi din urzeală -
la care un rînd de ochiuri se
obține prin buclarea simultană
a unuia sau mai multora
sisteme de fire
Avantajele tricoturilor
In comparaţie cu ţesăturile, tricoturile prezintă o serie
de avantaje, printre care enumerăm :
consum de materie primă mai redus
reducerea ciclului de producție
randament ridicat al utilajului folosit
adaptarea mai uşoară la linia modei
preţ de producţie mai scăzut
proprietăţi superioare a tricoturilor
 Sidora Preda, Tehnologia tricotajelor,
Iași 1997
 Floarea Catalan, Proiectarea
produselor textile,
2007, Editura Oscar Prinț.
 Emil Hagiu, Structura și proiectare tricoturilor,
1994, București.
 Cornelia Spanțu, Tehnologii textile, editura
economică preuniversitară, 2002.
 Ioan Cioara, Mariana Ursachi, Ingineria
proceselor textile, Editura Gh. Asachi, Iași, 2000.
Modelarea și tehnologia tricotajelor

More Related Content

What's hot

Produse de morărit si panificație
Produse de morărit si panificațieProduse de morărit si panificație
Produse de morărit si panificațieRodica B
 
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana LunguDaniela Munca-Aftenev
 
Proiect didactic
Proiect didacticProiect didactic
Proiect didacticnasy1985
 
Sistemul respirator
Sistemul respiratorSistemul respirator
Sistemul respiratorviviana
 
Compoziția decorativă ppt
Compoziția decorativă pptCompoziția decorativă ppt
Compoziția decorativă pptOlga Ostafi
 
Fiziologia sistemului respirator
Fiziologia sistemului respiratorFiziologia sistemului respirator
Fiziologia sistemului respiratoreusebiu87
 
Anatomia topografica a plaminului 1
Anatomia topografica a plaminului 1Anatomia topografica a plaminului 1
Anatomia topografica a plaminului 1Traian Mihaescu
 
Inima si sistemul cardiovascular
Inima si sistemul cardiovascularInima si sistemul cardiovascular
Inima si sistemul cardiovascularAnca Anca
 
Girlshare.ro anatomia omului
Girlshare.ro anatomia omuluiGirlshare.ro anatomia omului
Girlshare.ro anatomia omuluiadrian10001
 
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuiaMijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuiamihaela_iacob21
 
Anatomia funcțională a sistemului respirator - копия.pdf
Anatomia funcțională a sistemului respirator - копия.pdfAnatomia funcțională a sistemului respirator - копия.pdf
Anatomia funcțională a sistemului respirator - копия.pdfBiaByanka
 
Anotimpuri+fenomene ale naturii
Anotimpuri+fenomene ale naturiiAnotimpuri+fenomene ale naturii
Anotimpuri+fenomene ale naturiicami_rcs
 

What's hot (20)

Produse de morărit si panificație
Produse de morărit si panificațieProduse de morărit si panificație
Produse de morărit si panificație
 
Sistem nervos
Sistem nervosSistem nervos
Sistem nervos
 
Cultura plantelor.pptx
Cultura plantelor.pptxCultura plantelor.pptx
Cultura plantelor.pptx
 
1 decembrie 1918
1 decembrie 19181 decembrie 1918
1 decembrie 1918
 
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 
Proiect didactic
Proiect didacticProiect didactic
Proiect didactic
 
Scenariu -balul bobocilor
Scenariu -balul bobocilorScenariu -balul bobocilor
Scenariu -balul bobocilor
 
Sistemul respirator
Sistemul respiratorSistemul respirator
Sistemul respirator
 
Alge
AlgeAlge
Alge
 
Compoziția decorativă ppt
Compoziția decorativă pptCompoziția decorativă ppt
Compoziția decorativă ppt
 
Fiziologia sistemului respirator
Fiziologia sistemului respiratorFiziologia sistemului respirator
Fiziologia sistemului respirator
 
Calciul
CalciulCalciul
Calciul
 
Anatomia topografica a plaminului 1
Anatomia topografica a plaminului 1Anatomia topografica a plaminului 1
Anatomia topografica a plaminului 1
 
Inima si sistemul cardiovascular
Inima si sistemul cardiovascularInima si sistemul cardiovascular
Inima si sistemul cardiovascular
 
Girlshare.ro anatomia omului
Girlshare.ro anatomia omuluiGirlshare.ro anatomia omului
Girlshare.ro anatomia omului
 
Vertebrate
VertebrateVertebrate
Vertebrate
 
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuiaMijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
Mijloace de masurare pt marimi mecanice t vuia
 
Amfibienii
AmfibieniiAmfibienii
Amfibienii
 
Anatomia funcțională a sistemului respirator - копия.pdf
Anatomia funcțională a sistemului respirator - копия.pdfAnatomia funcțională a sistemului respirator - копия.pdf
Anatomia funcțională a sistemului respirator - копия.pdf
 
Anotimpuri+fenomene ale naturii
Anotimpuri+fenomene ale naturiiAnotimpuri+fenomene ale naturii
Anotimpuri+fenomene ale naturii
 

More from Colegiul de Industrie Usoara

Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Colegiul de Industrie Usoara
 
понятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхColegiul de Industrie Usoara
 
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”Colegiul de Industrie Usoara
 

More from Colegiul de Industrie Usoara (20)

Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M
 
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F
 
Analiza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MTAnaliza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MT
 
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
 
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
 
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
 
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
 
Diseminarea bunelor practice 22.05.17
Diseminarea bunelor practice 22.05.17Diseminarea bunelor practice 22.05.17
Diseminarea bunelor practice 22.05.17
 
Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017
 
понятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данных
 
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
 
Masini si aparate
Masini si aparateMasini si aparate
Masini si aparate
 
Frizerie și cosmetică
Frizerie și cosmeticăFrizerie și cosmetică
Frizerie și cosmetică
 
Securitatea
Securitatea Securitatea
Securitatea
 
Filatura si tesatorie
Filatura si tesatorieFilatura si tesatorie
Filatura si tesatorie
 
формы и отчеты
формы и отчетыформы и отчеты
формы и отчеты
 
метод хорд
метод хордметод хорд
метод хорд
 
Metoda coardelor
Metoda coardelorMetoda coardelor
Metoda coardelor
 
Переменный ток
Переменный токПеременный ток
Переменный ток
 
Цепи переменного тока
Цепи переменного токаЦепи переменного тока
Цепи переменного тока
 

Modelarea și tehnologia tricotajelor

 • 1. Ministerul Edcației al Republicii Moldova COLEGIUL DE INDUSTRIE UȘOARĂ, m. BĂLȚI Bălți - 2016
 • 2. 72320 ,,Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din tricot”  Domeniul de formare profesională – 723 Textile (îmbrăcăminte și articole din piele)  Termen de studii: 4 ani  Forma de învățămînt – Cu frecvență de zi  Calificarea – Tehnician tehnolog în industria tricotajelor  Modalități de evaluare finală – Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă  Certificare – diploma  Limba de instruire – romînă / rusă  Numărul total de credite de studii – 120
 • 3. Descrierea generală a domeniului Industria tricotajelor este una din cele mai răspîndite ramuri ale industriei ușoare. Specificul acestei ramuri constă în realizarea procesului tehnologic deplin: începînd cu prelucrarea materiei prime și finalizînd cu realizarea articolelor tricotate finite. Acest criteriu determină avantajele tricotului fată de țesături: cheltueli de producere mai mici, proprietăți superioare, reducerea ciclului de producere, adaptare mai ușoară la modă.
 • 4. Domeniul de activitate Secțiile de preparație a firelor Secțiile industriei de tricotare Secțiile de finisare Laboratorul industrial Întreprinderile industriale Sectorul Controlului de calitate ÎCS ,,Aleinad” Bălți ÎCS ,,NEW TREND” SRL Balți ÎM ,,INFINITextil” SRL Chișinău ,, Fabrica de ciorapi” Comrat ,,Moldabela” SRL Ungheni ,,Steaua – Ret” Chișinău, etc. Întreprinderile de producere
 • 5. Funcțiile pe care le poate îndeplini tehnicianul în industria tricotajelor Tehnician laborant Tehnician în industria textilă Tehnician mijloace tehnice de instruire Tehnician normare, salarizare Tehnician standardizare Tehnician programare.
 • 6. Finalități de studiu ECVET - unul din instrumentele și mecanismele care pot să sprijine rezultatele învățării și să susțină învățarea pe toată durata vieții. Rezultatele învățrii descriu ceia ce o persoană știe și poată sa facă pe tot parcursul vieții. Rezultatele învățării fac posibilă recunoașterea învățării în vederea obținerii unei calificări.
 • 8. Componenta fundamentală Desen tehnic Studiul materialelelor Desen de specialitate Proiectarea proceselor tehnologice Compoziția costumului Economia ramurii, etc. Componente de formare a abilităților și competențelor generale Informatica aplicată Limba străină aplicată Cultura comunicării, etc.
 • 10. Ocupații tipice pentru absolvent Tehnician în industria tricotajelor Tehnician în industria textilă Tehnician mijloace tehnice de instruire Tehnician normare, salarizare, organizare a muncii Tehnician programare, lansare, urmărire a producției Tehnician standardizare
 • 11. Competențe generale Utilizarea terminologiei actuale, cunoașterea și aplicarea limbajului de specialitate Comunicarea verbală și scrisă în scopul profesional Dezvoltarea deprinderilor de a colabora Manifestarea capacităților de generalizare, structurare, concretizare, argumentare și prezentare a propriilor elaborări. Deprinderea de a utiliza tehnica de calcul Posedă cultura gîndirii și comunicării.
 • 12. Competențe fundamentale Cnștientizarea procesului de învățare Capacitatea de analizare științifică a problemelor de producere Structurarea cunoștințelor, transfer și aplicare, sistematizare, analizare și sinteză a informațiilor Participare la programarea, organizarea și realizarea activităților cu caracter profesional.
 • 13. Componenta de orientare socio-umanistică Cunoașterea și respectarea Constituției a Republicii Moldova Cunoașterea doctrinelor fundamentale în domeniul științelor umanitare și social- economice Cunoașterea bazei psihologiei muncii Dezvoltarea capacităților de a analiza științififc problemele și procesele de însemnătate socială
 • 14. Competențe specifice Aplicarea metodelor practice de proiectare consttuctiv-tehnologică a confecțiilor din tricoturi Planificarea afacerii. Analizarea activității economice Stăpînirea abilităților fundamentale și abilităților de antreprenoriat în condițiile economiei de piață Aplicarea metodelor practice de proiectare constructiv - tehnologică a confecțiilor din tricot Diagnosticarea situațiilor reale ale întreprinderilor
 • 15. Planul stagiilor de practică Practica de inițiere în specialitate (4 săptămîni, sem. II) - 120 credite Practica de specialitate (4 săptămîni, sem. IV) – 120 credite Practica de specialitate I (3 săptămîni, sem. VI) – 90 credite Practica constructiv tehnologică (5 săptămîni, sem. VII) – 150 credite Practica ce precedează absolvirea (4 săptămîni, sem. VIII) – 120 credite
 • 16.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Aspecte generale despre indusria tricotajelor Confirmarea existenţei tricotului în antichitate Fazale procesului de tricotare Structura tricotului Clasificarea tricoturilor Avantajele tricoturilor Bibliografie
 • 21. Confirmarea existenţei tricotului în antichitate Diferite surse ne demonstrează că tricotul a existat încă în antichitate, acest lucru este confirmat prin cercetări cum ar fi:  Descoperirea unui ciorap de lînă tricotat manual într-un mormînt egiptean datînd din secolul al XIII-lea î.e.n.  În Anglia, în timpul regilor Henric al IV – lea pînă la Henric al VIII – lea, se purtau ciorapi tricotaţi din lînă sau mătase.  Meşteşugul tricotării manuale era practicat la început numai de bărbaţi.  Meşteşugul tricotării manuale era practicat la început numai de bărbaţi.
 • 22. Însă cu trecerea timpului, necesitatea utilizării tricoturilor a dus la apariţia utilajului de tricotat mecanic. Deschizător de drumuri în acest domeniu a fost William Lee din Anglia, care în 1585 creează prima maşină mecanică de tricotat ciorapi după principiul tricotării manuale. Maşina lui Lee avea o productivitate de 600-1500 ochiuri/min.
 • 23.  Tricotul – produs textil, format din ochiuri legate între ele, dispuse sub formă de şiruri şi rînduri.  Tricotul poate fi obținut pe cale mecanică, sau prin buclarea succesivă a unuia sau mai multe fire alimentate paralele.  Procesul de formare a tricotului este: Recepția firelor Tricotarea Bobinareaa și urzirea firelor firelor Finisarea tricotului Recepția, Controlul și repasarea firelor
 • 24. Fazale procesului de tricotare Bobinarea Trecerea firelor de pe formate provenite din filatură pe formate adecvate mașinilor de tricotat. Operația se realizează pe mașinile de bobinat
 • 25. Urzirea Procesul de înfășurare simultană și paralelă pe un singur format a mai multor fire Procesul se îndeplinește în cazul realizării tricoturilor din urzeală Operația tehnologică se efectuiază la mașinile de urzit: în benzi, secționale, drepte.
 • 26. Tricotarea Transformarea firelor în bucle și a buclelor în ochiuri de tricot sub acțiunea organelor producătoare de ochiuri.
 • 28.
 • 29. Structura tricotului Ochiurile tricotate pot fi: Ochiuri normale de tricot de bătătură. Ochiuri normale de tricot din urzeală: închise sau deschise
 • 30. Structura tricotului Elementele de structură ale unui ochi normal de tricot de bătătură: 1-2, 5-6 – bucla de platină 2-3, 4-5 - flancurile 3-4 – bucla de ac Elementele de structură ale unui ochi normal de tricot de urzeală: 1-2 - segmente de legătură de întrare 2-6 - segmente de legătură de ieșire 5-4, 2-3 - flancurile ochiurilor 4-3 - bucla de ac
 • 31. Clasificarea tricoturilor După forma tricoturlui: a.Tricot metraj plan b.Tricot metraj tubular c. Panouri tubulare d. Detalii semiconturate e. Detalii conturte plan f. Detalii conturate spațial
 • 32. Clasificarea tricoturilor După structură: a.Legături de bază : Pentru tricoturile de bătătură și de urzeală b.Legături derivate: Pentru tricoturile de bătătură și de urzeală c.Legături cu desene: Cuprind legături de bază sau derivatele la care se întîlnesc ochiuri de diferite culori.
 • 33. Clasificarea tricoturilor După destinațe: a. Tricoturi pentru articole de îmbrăcăminte: lenjerie ciorapi
 • 36. Tricoturi pentru articole de uz casnic Tricoturi pentru articole tehnice și medicinale
 • 39. Clasificarea tricoturilor După modul de formare a ochiurlor Tricoturi de bătătură – la care un rînd de ochiuri se obține prin buclarea succesivă Tricoturi din urzeală - la care un rînd de ochiuri se obține prin buclarea simultană a unuia sau mai multora sisteme de fire
 • 40. Avantajele tricoturilor In comparaţie cu ţesăturile, tricoturile prezintă o serie de avantaje, printre care enumerăm : consum de materie primă mai redus reducerea ciclului de producție randament ridicat al utilajului folosit adaptarea mai uşoară la linia modei preţ de producţie mai scăzut proprietăţi superioare a tricoturilor
 • 41.  Sidora Preda, Tehnologia tricotajelor, Iași 1997  Floarea Catalan, Proiectarea produselor textile, 2007, Editura Oscar Prinț.  Emil Hagiu, Structura și proiectare tricoturilor, 1994, București.  Cornelia Spanțu, Tehnologii textile, editura economică preuniversitară, 2002.  Ioan Cioara, Mariana Ursachi, Ingineria proceselor textile, Editura Gh. Asachi, Iași, 2000.