SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Veronica Carauș,
Coordonator CEIAC
Colegiul de Industrie Ușoară Bălți
1. Evaluarea calității educației oferite de către
instituția de învățământ și asigurarea
condițiilor optime pentru realizarea acesteia.
2. Elaborarea, coordonarea și aplicarea
procedurilor de asigurare a calității.
3. Monitorizarea activității instituției în aspectul
asigurării calității.
4. Asigurarea transparenței proceselor de evaluare
internă a calității.
5. Dezvoltarea și promovarea culturii calității.
Comisia de Evaluare Internă
și Asigurare a Calității
INSTRUIREA
ȘI FORMAREA
CONTINUĂ
FORMAREA
EXPERȚILOR LOCALI
ÎN ASIGURAREA
CALITĂȚII.
Ateliere de lucru
DISCUȚII ȘI
DEZBATERI PRIVIND
ELABORAREA
MANUALULUI DE
AUTOEVALUARE
Realizarea
temelor de casă
VIZITA DE LUCRU ÎN
ROMÂNIA.
Familiarizarea cu
sisitemul de asigurare a
calității. Raport
ELABORAREA
METODOLOGIILOR DE
ASIGURARE A
CALITĂȚII
COLABORAREA,
CONLUCRAREA CU
COLEGII, SCHIMB DE
EXPERIENȚĂ
STUDIEREA ȘI
IMPLIMENTAREA
DOCUMENTELOR
NORMATIVE DE STAT
I
SURSE INTERNE
DE INFORMARE
ȘI DOCUMENTARE
ACTIVITATEA
CEIAC
ÎN CADRUL
INSTITUȚIEI
DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
II.1
Eaborarea documentelor
normative de organizare și
funcționare al CEIAC
la nivel de instituție
II.3
Activitatea de monitorizare a
procesului de formare continuă
a cadrelor didactice
II.4
Evaluarea și monitorizarea
rezultatelor învățării
II.2
Structura și activitatea
organizatorică a CEIAC
II.5
Activitatea în vederea
implimentării elementelor și
indicilor de calitate în procesul
educațional (ex)
II
Strategia de Evaluare
Internă a Calității
Structura:
1. Motivația/Misiunea. Viziunea
2. Proiectarea și planificarea
activității de evaluare a
calității.
3. Modalități de implimentare a
strategiei de evaluare a
calității.
4.Instrumente și proceduri de
evaluare internă.
5 Modalități și proceduri de
îmbunătățire a calității.
Regulamentul de
funcționanare a
CEIAC
Structura:
Argument
1. Dispoziții generale.
2. Structura organizatorică a
CEIAC
3. Atribuțiile și activitățile
CEIAC.
4. Dispoziții finale.
Organigrama instituției.
PLAN DE ACȚIUNI, INDICATORII DE PERFORMANȚĂ,
PRODUSE REALIZATE
RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE
PLAN DE ACȚIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII
DIVERSE DOCUMENTE NECESARE PENTRU
MONITORIZAREA, EVALUAREA PROCESULUI DE
ASIGURARE A CALITĂȚII
Portofoliul CEIAC. Agenda de lucru. Registrul
implimentării Sistemului de Management al
calității.
Formarea, activitatea, portofoliul grupurilor de
lucru.
Ședințe de lucru/extraordinare ale CEIAC.
Proces-verbal.
Conlucrarea CEIAC cu unitățile de structură a
instituției de învățământ (corespondența,
prezentarea raportului la consiliul
administrativ, profesoral, cabinetul metodic)
INDICATORII PLANIFICAȚI
EVALUAREA
INDICATORILOR
METODE DE EVALUARE
Cerințele unitare pentru
Portofoliile catedrele
didactice
Evaluarea
Portofoliului
Oralul evaluării
Portofoliilor Catedrelor
Didactice
Cerințele unitare pentru
Portofoliile cadrelor
didactice, caiete de sarcini,
ghidul elevului
Evaluarea
Portofoliului
Oralul evaluării
Portofoliilor cadrelor
didactice
Fișele de evaluare a
activității cadrului didactic
pe anul de studii
Evaluarea fișei și
prezentarea
dovezilor
Verificarea realității.
La finele anului de
studiu
Cerințe unitare pentru
evaluarea completării
registrelor
Verificarea
registrelor
Elaborarea fiselor de
evaluare, completarea,
analizarea rezultatelor
ASIGURAREA TRANSPARENȚEI REZULTATELOR
Atelier de lucru cu
privire la
Autoevaluarea și
îmbunătățirea calității
în instituțiile de
îmvățământ profesional-
tehnic
Expert național Muraru Elena
Seminar
teoretico-practic:
De la absenteismul
școlar
la insuccesul școlar
Comunicare
Rezultatele evaluării
portofoliilor cadrelor
didactice și ale catedrelor.
Propuneri de îmbunătățire. Cerințe
unice pentru completarea
portofoliilor
E 7
E 2
Masa rotundă
Filiere
profesionale
și proiectarea carierei
Participanți: agenții economici,
elevii, părinții, cadrele
didactice, administrația
colegiului, reprezentant al
sindicatului instituției
Seminar
teoretic
Aspecte teoretice
privind evaluarea
externă a instituțiilor
de învățământ
profesional tehnic
E 6
Seminar
Organizarea
procesului de
evaluare
a rezultatelor
învățării
Mecanismul evaluării
inițiale a elevilor
înmatriculați
Obiectivul:
Identificarea condițiilor
în care elevii pot să se
pregătească și să
integreze optimal în
activitatea de învățare
în programul de
instruire care urmează
E
2,5,9
Mecanizmul monitorizării
procesului de evaluare a
rezultatelor învățării
Obiectivul:
Aplicarea strategiilor de
evaluare a rezultatelor
de învățare,raportare
la punctele de evaluare,
intercalarea acestora
în vederea evaluării
eficiente a proceselor
de instruire.
Rezultate
EVALUAREA
CALITĂȚII
II. OBIECTUL
INVESTIGAȚIEI
Persoanal
Activitate
Grup de elevi
Evenimente
Operațiuni
mintale
Ansamblul
de măsurări
Operațiuni
practice
Culegere și
interpretare
de date
(cantitative și
calitative)
Starea și
însușirile
psihice.
Rezultate
Obiective
III
Judecarea
valorii
Comparare
Analizare
RezultateResursele utilizate
EVALUAREA
EFICIENTĂ
A
B
 Managementul informațional
Familiarizarea cu sistemul de asigurare a calității,
organizarea sistemului de învățământ în instituții:
1. Instruirea în baza ofertei de muncă.
2. Târgul educațional.
1. Baza de date a elevilor înmatriculați, mediul
familial, indicii de eficiență.
2. Evaluarea internă, anuală-inspecția tehnică.
3. Fișele de evaluare a CD/punctaje.
4. Portofoliile stagiilor de practică.
5. Activitatea Comitetelor Sectoriale (ME+MM+S+ÎPT+C).
6. Firma de exercițiu.
7. Formula de finanțare a ÎPT. Sancționarea ÎPT.
8. Furnizarea diverselor servicii, cursuri-certificate.
9. Formarea continuă a cadrelor didactice.
1. Colaborarea la nivel republican a instituțiilor
de stat+ÎPT+Sindicatele+Agenții Economici
2. Lipsa interesului de implicare a agenților
economici în monitorizarea procesului de
pregătire a tinerilor specialiști, angajarea în
câmpul muncii, reținerea prin diverse pîrghii
3. Lipsa vizitelor la instituții, verificarea
documentelor realizate, prelucrarea
rezultatelor
4. Organizarea sesiunilor de formare de către
ANACIP . Studierea și elaborarea provizorie a
raportului de autoevaluare
1. Activitatea conform cerințelor Manualului de
Autoevaluare, documentelor normative de stat.
2. Studierea indicatorului ,,mediul familial” parte
componentă a bazei de date a elevilor
înmatriculați, evaluarea prognostică.
3. Implicarea în organizarea și desfășurarea
,,Târgului Educațional ” ( Zona Nord/ municipiu ).
4. Promovarea activităților corespunzătoare
,,Firmei de exercițiu ”
5. Participare la concursul Cel mai bun plan de afaceri
6. Desfășurarea întrunirilor pe Zona Nord/CEIAC
7. Monitorizarea procesului de instruire.
8. Revizuirea standardelor ocupaționale, planurilor de
formare profesională –corespunderea cerințelor pieții
muncii.
Analiza școlii ca organizație reflectă o anumită ,,cultură
organizațională” / ,,sănătate organizațională”, care poate
fi definită drept ,,un complex specific de reprezentări,
valori, credințe conducătoare, înțelesuri, căi de gândire
împărtășite de membrii organizației, care determină
modurile în care aceștia se vor comporta în interiorul și
în afara organizației respective și care sunt transmise
noilor membri drept corecte” (Iosifescu. ARACIP).

More Related Content

What's hot

Razboiul de secesiune
Razboiul de secesiuneRazboiul de secesiune
Razboiul de secesiunegruianul
 
Etnogeneza poporului roman_si_a_limbii_r
Etnogeneza poporului roman_si_a_limbii_rEtnogeneza poporului roman_si_a_limbii_r
Etnogeneza poporului roman_si_a_limbii_rAntoArdelean
 
Stefan paun didactica_istoriei (1)
Stefan paun didactica_istoriei (1)Stefan paun didactica_istoriei (1)
Stefan paun didactica_istoriei (1)CIUREA VIORICA
 
Prevenirea arsurile chimice cu acizi sau baze
Prevenirea arsurile chimice cu acizi sau bazePrevenirea arsurile chimice cu acizi sau baze
Prevenirea arsurile chimice cu acizi sau bazeAdriana Mihai
 
Paralelismul in spatiu
Paralelismul in spatiuParalelismul in spatiu
Paralelismul in spatiuVirginia Ilina
 
Lumea slava in_sec_viix
Lumea slava in_sec_viixLumea slava in_sec_viix
Lumea slava in_sec_viixCIUREA VIORICA
 
Circuitul oscilant
Circuitul oscilantCircuitul oscilant
Circuitul oscilantssuser6ea37d
 
Contabilitatea capitalului social
Contabilitatea capitalului socialContabilitatea capitalului social
Contabilitatea capitalului socialRodica B
 
Elementele climatice
Elementele climaticeElementele climatice
Elementele climaticeButuc Carmen
 
Fişa cadru de autoevaluare
Fişa cadru de autoevaluareFişa cadru de autoevaluare
Fişa cadru de autoevaluareCimpeanemese
 

What's hot (20)

Razboiul de secesiune
Razboiul de secesiuneRazboiul de secesiune
Razboiul de secesiune
 
Diseminare proiect Erasmus+
Diseminare proiect Erasmus+Diseminare proiect Erasmus+
Diseminare proiect Erasmus+
 
Etnogeneza poporului roman_si_a_limbii_r
Etnogeneza poporului roman_si_a_limbii_rEtnogeneza poporului roman_si_a_limbii_r
Etnogeneza poporului roman_si_a_limbii_r
 
Lecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptxLecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptx
 
Mihail Sadoveanu
Mihail Sadoveanu Mihail Sadoveanu
Mihail Sadoveanu
 
Metode de predare
Metode de predareMetode de predare
Metode de predare
 
Stefan paun didactica_istoriei (1)
Stefan paun didactica_istoriei (1)Stefan paun didactica_istoriei (1)
Stefan paun didactica_istoriei (1)
 
Moldova independentă
Moldova independentăMoldova independentă
Moldova independentă
 
Egiptul antic
Egiptul anticEgiptul antic
Egiptul antic
 
Prevenirea arsurile chimice cu acizi sau baze
Prevenirea arsurile chimice cu acizi sau bazePrevenirea arsurile chimice cu acizi sau baze
Prevenirea arsurile chimice cu acizi sau baze
 
Paralelismul in spatiu
Paralelismul in spatiuParalelismul in spatiu
Paralelismul in spatiu
 
Lumea slava in_sec_viix
Lumea slava in_sec_viixLumea slava in_sec_viix
Lumea slava in_sec_viix
 
Cd leziuni elementare digestiv
Cd leziuni elementare  digestivCd leziuni elementare  digestiv
Cd leziuni elementare digestiv
 
Clasa 9 -2023.docx
Clasa 9 -2023.docxClasa 9 -2023.docx
Clasa 9 -2023.docx
 
Circuitul oscilant
Circuitul oscilantCircuitul oscilant
Circuitul oscilant
 
Contabilitatea capitalului social
Contabilitatea capitalului socialContabilitatea capitalului social
Contabilitatea capitalului social
 
Elementele climatice
Elementele climaticeElementele climatice
Elementele climatice
 
Electricitate
ElectricitateElectricitate
Electricitate
 
Fişa cadru de autoevaluare
Fişa cadru de autoevaluareFişa cadru de autoevaluare
Fişa cadru de autoevaluare
 
Logica
LogicaLogica
Logica
 

Similar to Diseminarea bunelor practice 22.05.17

R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3mincudeva
 
Documente cerute de aracip in evaluarea externa
Documente cerute de aracip in evaluarea externaDocumente cerute de aracip in evaluarea externa
Documente cerute de aracip in evaluarea externaApostu Cornelia
 
Portofoliul grupa 2 subgrupa 3 cluj sustinere 14.03.2015
Portofoliul grupa 2 subgrupa 3 cluj sustinere 14.03.2015Portofoliul grupa 2 subgrupa 3 cluj sustinere 14.03.2015
Portofoliul grupa 2 subgrupa 3 cluj sustinere 14.03.2015VIOLETA-IOANA MURESAN
 
R05 pl5 prezentare_bucursti
R05 pl5 prezentare_bucurstiR05 pl5 prezentare_bucursti
R05 pl5 prezentare_bucurstimincudeva
 
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Colegiul de Industrie Usoara
 
Strategia ceac -
Strategia ceac -Strategia ceac -
Strategia ceac -scmargineni
 
Culegere_de_bune_practici-1.pdf
Culegere_de_bune_practici-1.pdfCulegere_de_bune_practici-1.pdf
Culegere_de_bune_practici-1.pdfCristinaIani1
 
16 fisa gradatie laborant 2011
16  fisa gradatie laborant 201116  fisa gradatie laborant 2011
16 fisa gradatie laborant 2011Cera Monika
 
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...Daniela Munca-Aftenev
 
Profilul Centrului Lingvistic American
Profilul Centrului Lingvistic AmericanProfilul Centrului Lingvistic American
Profilul Centrului Lingvistic AmericanDaniela Munca-Aftenev
 
Atributiile responsabilului comisiei de perfectionare
Atributiile responsabilului comisiei de perfectionareAtributiile responsabilului comisiei de perfectionare
Atributiile responsabilului comisiei de perfectionareMihaela Laura Și Adrian
 
Activ metodice 2014 2015
Activ metodice 2014 2015Activ metodice 2014 2015
Activ metodice 2014 2015deliamustaca
 
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela UdreaPrezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela UdreaIMI PQ NET Romania
 
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...Aurelia Pisau
 
R05 pl5 prezentare_cluj_2
R05 pl5 prezentare_cluj_2R05 pl5 prezentare_cluj_2
R05 pl5 prezentare_cluj_2mincudeva
 
MODEL_portofoliu_CEAC.doc
MODEL_portofoliu_CEAC.docMODEL_portofoliu_CEAC.doc
MODEL_portofoliu_CEAC.docCodrutaBalea
 

Similar to Diseminarea bunelor practice 22.05.17 (20)

Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
 
R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3
 
Documente cerute de aracip in evaluarea externa
Documente cerute de aracip in evaluarea externaDocumente cerute de aracip in evaluarea externa
Documente cerute de aracip in evaluarea externa
 
Portofoliul grupa 2 subgrupa 3 cluj sustinere 14.03.2015
Portofoliul grupa 2 subgrupa 3 cluj sustinere 14.03.2015Portofoliul grupa 2 subgrupa 3 cluj sustinere 14.03.2015
Portofoliul grupa 2 subgrupa 3 cluj sustinere 14.03.2015
 
R05 pl5 prezentare_bucursti
R05 pl5 prezentare_bucurstiR05 pl5 prezentare_bucursti
R05 pl5 prezentare_bucursti
 
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
 
Strategia ceac -
Strategia ceac -Strategia ceac -
Strategia ceac -
 
Culegere_de_bune_practici-1.pdf
Culegere_de_bune_practici-1.pdfCulegere_de_bune_practici-1.pdf
Culegere_de_bune_practici-1.pdf
 
16 fisa gradatie laborant 2011
16  fisa gradatie laborant 201116  fisa gradatie laborant 2011
16 fisa gradatie laborant 2011
 
Pm ceac 2016-2017
Pm ceac 2016-2017Pm ceac 2016-2017
Pm ceac 2016-2017
 
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
 
Profilul Centrului Lingvistic American
Profilul Centrului Lingvistic AmericanProfilul Centrului Lingvistic American
Profilul Centrului Lingvistic American
 
Atributiile responsabilului comisiei de perfectionare
Atributiile responsabilului comisiei de perfectionareAtributiile responsabilului comisiei de perfectionare
Atributiile responsabilului comisiei de perfectionare
 
Activ metodice 2014 2015
Activ metodice 2014 2015Activ metodice 2014 2015
Activ metodice 2014 2015
 
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela UdreaPrezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea
 
0 cdlprofilservicii
0 cdlprofilservicii0 cdlprofilservicii
0 cdlprofilservicii
 
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
 
R05 pl5 prezentare_cluj_2
R05 pl5 prezentare_cluj_2R05 pl5 prezentare_cluj_2
R05 pl5 prezentare_cluj_2
 
MODEL_portofoliu_CEAC.doc
MODEL_portofoliu_CEAC.docMODEL_portofoliu_CEAC.doc
MODEL_portofoliu_CEAC.doc
 
CEAC.docx
CEAC.docxCEAC.docx
CEAC.docx
 

More from Colegiul de Industrie Usoara

понятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхColegiul de Industrie Usoara
 
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”Colegiul de Industrie Usoara
 
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМColegiul de Industrie Usoara
 

More from Colegiul de Industrie Usoara (20)

Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M
 
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F
 
Analiza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MTAnaliza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MT
 
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
 
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
 
Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017
 
понятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данных
 
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
 
Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor
 
Masini si aparate
Masini si aparateMasini si aparate
Masini si aparate
 
Frizerie și cosmetică
Frizerie și cosmeticăFrizerie și cosmetică
Frizerie și cosmetică
 
Securitatea
Securitatea Securitatea
Securitatea
 
Filatura si tesatorie
Filatura si tesatorieFilatura si tesatorie
Filatura si tesatorie
 
формы и отчеты
формы и отчетыформы и отчеты
формы и отчеты
 
метод хорд
метод хордметод хорд
метод хорд
 
Metoda coardelor
Metoda coardelorMetoda coardelor
Metoda coardelor
 
Переменный ток
Переменный токПеременный ток
Переменный ток
 
Цепи переменного тока
Цепи переменного токаЦепи переменного тока
Цепи переменного тока
 
Mişcarea corpului pe verticală
Mişcarea corpului pe verticalăMişcarea corpului pe verticală
Mişcarea corpului pe verticală
 
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
 

Diseminarea bunelor practice 22.05.17

 • 1. Veronica Carauș, Coordonator CEIAC Colegiul de Industrie Ușoară Bălți
 • 2. 1. Evaluarea calității educației oferite de către instituția de învățământ și asigurarea condițiilor optime pentru realizarea acesteia. 2. Elaborarea, coordonarea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității. 3. Monitorizarea activității instituției în aspectul asigurării calității. 4. Asigurarea transparenței proceselor de evaluare internă a calității. 5. Dezvoltarea și promovarea culturii calității.
 • 3. Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității
 • 4. INSTRUIREA ȘI FORMAREA CONTINUĂ FORMAREA EXPERȚILOR LOCALI ÎN ASIGURAREA CALITĂȚII. Ateliere de lucru DISCUȚII ȘI DEZBATERI PRIVIND ELABORAREA MANUALULUI DE AUTOEVALUARE Realizarea temelor de casă VIZITA DE LUCRU ÎN ROMÂNIA. Familiarizarea cu sisitemul de asigurare a calității. Raport ELABORAREA METODOLOGIILOR DE ASIGURARE A CALITĂȚII COLABORAREA, CONLUCRAREA CU COLEGII, SCHIMB DE EXPERIENȚĂ STUDIEREA ȘI IMPLIMENTAREA DOCUMENTELOR NORMATIVE DE STAT I SURSE INTERNE DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE
 • 5. ACTIVITATEA CEIAC ÎN CADRUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT II.1 Eaborarea documentelor normative de organizare și funcționare al CEIAC la nivel de instituție II.3 Activitatea de monitorizare a procesului de formare continuă a cadrelor didactice II.4 Evaluarea și monitorizarea rezultatelor învățării II.2 Structura și activitatea organizatorică a CEIAC II.5 Activitatea în vederea implimentării elementelor și indicilor de calitate în procesul educațional (ex) II
 • 6. Strategia de Evaluare Internă a Calității Structura: 1. Motivația/Misiunea. Viziunea 2. Proiectarea și planificarea activității de evaluare a calității. 3. Modalități de implimentare a strategiei de evaluare a calității. 4.Instrumente și proceduri de evaluare internă. 5 Modalități și proceduri de îmbunătățire a calității. Regulamentul de funcționanare a CEIAC Structura: Argument 1. Dispoziții generale. 2. Structura organizatorică a CEIAC 3. Atribuțiile și activitățile CEIAC. 4. Dispoziții finale. Organigrama instituției.
 • 7. PLAN DE ACȚIUNI, INDICATORII DE PERFORMANȚĂ, PRODUSE REALIZATE RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE PLAN DE ACȚIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII DIVERSE DOCUMENTE NECESARE PENTRU MONITORIZAREA, EVALUAREA PROCESULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII
 • 8.
 • 9.
 • 10. Portofoliul CEIAC. Agenda de lucru. Registrul implimentării Sistemului de Management al calității. Formarea, activitatea, portofoliul grupurilor de lucru. Ședințe de lucru/extraordinare ale CEIAC. Proces-verbal. Conlucrarea CEIAC cu unitățile de structură a instituției de învățământ (corespondența, prezentarea raportului la consiliul administrativ, profesoral, cabinetul metodic)
 • 11. INDICATORII PLANIFICAȚI EVALUAREA INDICATORILOR METODE DE EVALUARE Cerințele unitare pentru Portofoliile catedrele didactice Evaluarea Portofoliului Oralul evaluării Portofoliilor Catedrelor Didactice Cerințele unitare pentru Portofoliile cadrelor didactice, caiete de sarcini, ghidul elevului Evaluarea Portofoliului Oralul evaluării Portofoliilor cadrelor didactice Fișele de evaluare a activității cadrului didactic pe anul de studii Evaluarea fișei și prezentarea dovezilor Verificarea realității. La finele anului de studiu Cerințe unitare pentru evaluarea completării registrelor Verificarea registrelor Elaborarea fiselor de evaluare, completarea, analizarea rezultatelor ASIGURAREA TRANSPARENȚEI REZULTATELOR
 • 12. Atelier de lucru cu privire la Autoevaluarea și îmbunătățirea calității în instituțiile de îmvățământ profesional- tehnic Expert național Muraru Elena Seminar teoretico-practic: De la absenteismul școlar la insuccesul școlar Comunicare Rezultatele evaluării portofoliilor cadrelor didactice și ale catedrelor. Propuneri de îmbunătățire. Cerințe unice pentru completarea portofoliilor E 7 E 2
 • 13. Masa rotundă Filiere profesionale și proiectarea carierei Participanți: agenții economici, elevii, părinții, cadrele didactice, administrația colegiului, reprezentant al sindicatului instituției
 • 14. Seminar teoretic Aspecte teoretice privind evaluarea externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic E 6 Seminar Organizarea procesului de evaluare a rezultatelor învățării
 • 15. Mecanismul evaluării inițiale a elevilor înmatriculați Obiectivul: Identificarea condițiilor în care elevii pot să se pregătească și să integreze optimal în activitatea de învățare în programul de instruire care urmează E 2,5,9 Mecanizmul monitorizării procesului de evaluare a rezultatelor învățării Obiectivul: Aplicarea strategiilor de evaluare a rezultatelor de învățare,raportare la punctele de evaluare, intercalarea acestora în vederea evaluării eficiente a proceselor de instruire.
 • 16.
 • 17. Rezultate EVALUAREA CALITĂȚII II. OBIECTUL INVESTIGAȚIEI Persoanal Activitate Grup de elevi Evenimente Operațiuni mintale Ansamblul de măsurări Operațiuni practice Culegere și interpretare de date (cantitative și calitative) Starea și însușirile psihice. Rezultate Obiective III Judecarea valorii Comparare Analizare RezultateResursele utilizate EVALUAREA EFICIENTĂ A B
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24. Familiarizarea cu sistemul de asigurare a calității, organizarea sistemului de învățământ în instituții: 1. Instruirea în baza ofertei de muncă. 2. Târgul educațional. 1. Baza de date a elevilor înmatriculați, mediul familial, indicii de eficiență. 2. Evaluarea internă, anuală-inspecția tehnică. 3. Fișele de evaluare a CD/punctaje. 4. Portofoliile stagiilor de practică. 5. Activitatea Comitetelor Sectoriale (ME+MM+S+ÎPT+C). 6. Firma de exercițiu. 7. Formula de finanțare a ÎPT. Sancționarea ÎPT. 8. Furnizarea diverselor servicii, cursuri-certificate. 9. Formarea continuă a cadrelor didactice.
 • 25. 1. Colaborarea la nivel republican a instituțiilor de stat+ÎPT+Sindicatele+Agenții Economici 2. Lipsa interesului de implicare a agenților economici în monitorizarea procesului de pregătire a tinerilor specialiști, angajarea în câmpul muncii, reținerea prin diverse pîrghii 3. Lipsa vizitelor la instituții, verificarea documentelor realizate, prelucrarea rezultatelor 4. Organizarea sesiunilor de formare de către ANACIP . Studierea și elaborarea provizorie a raportului de autoevaluare
 • 26. 1. Activitatea conform cerințelor Manualului de Autoevaluare, documentelor normative de stat. 2. Studierea indicatorului ,,mediul familial” parte componentă a bazei de date a elevilor înmatriculați, evaluarea prognostică. 3. Implicarea în organizarea și desfășurarea ,,Târgului Educațional ” ( Zona Nord/ municipiu ). 4. Promovarea activităților corespunzătoare ,,Firmei de exercițiu ” 5. Participare la concursul Cel mai bun plan de afaceri 6. Desfășurarea întrunirilor pe Zona Nord/CEIAC 7. Monitorizarea procesului de instruire. 8. Revizuirea standardelor ocupaționale, planurilor de formare profesională –corespunderea cerințelor pieții muncii.
 • 27. Analiza școlii ca organizație reflectă o anumită ,,cultură organizațională” / ,,sănătate organizațională”, care poate fi definită drept ,,un complex specific de reprezentări, valori, credințe conducătoare, înțelesuri, căi de gândire împărtășite de membrii organizației, care determină modurile în care aceștia se vor comporta în interiorul și în afara organizației respective și care sunt transmise noilor membri drept corecte” (Iosifescu. ARACIP).