SlideShare a Scribd company logo
COLEGIUL UCECOM
“SPIRU HARET” BUCUREŞTI
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ-
EDUCAŢIE PENTRU
DIVERSITATE
MOTTO:
“Există un singur fel de a înţelege
oamenii, anume de a nu ne grăbi
să-i judecăm, ci de a trăi în
preajma lor, de a-i lăsa să se
explice, să se dezvăluie zi de zi,
să se zugrăvească ei înşişi în
ei...”
(Charles Augustin Saine – Beune)
INCLUZIUNEA SOCIALĂ
 Joacă un rol fundamental în viaţa omului.
 Incluziunea înseamnă a personaliza activităţile în
funcţie de nevoile fiecărui individ în parte, astfel încât
oricine, indiferent de deficienţă, să poată fi tratat ca un
membru al comunităţii din care face parte, iar diversele
forme de sprijin de care are nevoie să fie furnizate în
cadrul serviciilor sociale , educaţionale, medicale sau
al altor servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor
societăţii.
 Altfel spus, INCLUZIUNEA este un concept mai larg
care se referă la integrarea copilului cu cerinţe
educaţionale speciale atât în sistemul educaţional, cât
şi în cel comunitar, în ansamblul său.
PRINCIPIILE INCLUZIUNII
 Principiul drepturilor egale pentru o
dezvoltare conform potenţialului propriu.
 Principiul unicităţii caracteristicilor,
intereselor, abilităţilor, motivaţiei şi
nevoilor de învăţare.
 Principiul diversităţii, al respectării
abaterii de la standerdele normale.
 Principiul accesului şi participării
tuturor conform abilităţilor şi nivelului de
dezvoltare.
CE ADUCE NOU
CONCEPTUL DE
INCLUZIUNE?
 În condiţiile actuale, şcoala trebuie să-
şi extindă scopul şi rolul pentru a
putea răspunde unei mai mari
diversităţi a copiilor.
 Învăţământul, în calitatea sa de
prestator de servicii, trebuie să se
adapteze cerinţelor elevilor şi nu
invers. Altfel spus, este necesar să se
facă trecerea de la integrare la
incluziune.
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ –
ŞCOALĂ INCLUZIVĂ
CE SE ÎNŢELEGE PRIN EDUCAŢIE
INCLUZIVĂ ?
= EDUCAŢIE PENTRU TOŢI
= EDUCAŢIE PENTRU TOŢI
ÎMPREUNĂ
= EDUCAŢIA TUTOROR ESTE LA FEL
DE IMPORTANTĂ
INTEGRAREA...?
ADAPTAREA ELEVULUI LA
CERINŢELE ŞCOLII.
Intergrarea este asimilarea unui elev
în educaţia de masă, unde acesta se
adaptează sau nu, politicilor,
practicilor şi curriculei existente în
şcoala respectivă.
INCLUZIUNEA...?
ADAPTAREA ŞCOLII, OFERIND SERVICII
EDUCAŢIONALE SPECIALE, PENTRU A
VENI ÎN ÎNTÂMPINAREA NEVOILOR DE
ÎNVĂŢARE ŞI DE PARTICIPARE A
TUTUROR ELEVILOR, LA TOATE
ACTIVITĂŢILE.
Incluziunea se măsoară prin creşterea
gradului de participare şi reducerea gradului
de excluziune, sub orice formă s-ar putea
manifesta.
CE ESTE EDUCAŢIA INCLUZIVĂ/
ŞCOALA INCLUZIVĂ?
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ŞCOALA INCLUZIVĂ
 Este o provocare pentru
schimbarea atitudinilor, a
mentalităţilor, a politicilor şi
practicilor de excludere şi
segregare.
 Este mediul în care se învaţă acceptarea diversităţii
fizice, psihice, economice, sociale, culturale.
 Este şcoala care pune accent pe progresul
individual şi mai puţin pe comparaţiile dintre
elevi;
 Este şcoala în care se obişnuieşte învăţarea prin
cooperare, elevii/copiii sunt încurajaţi să se ajute
unii pe ceilalţi;
 Este şcoala care propune curriculum diferenţiat
pentru nevoi speciale şi grupuri diferite;
 Este şcoala în care se folosesc în mod curent
resursele comunităţii, părinţii, pentru a transmite
elevilor lecţii pe viu despre oameni şi culturi
diferite.
Abordarea în şcoala tradiţională Abordarea în şcoala incluzivă
Prioritatea o constituie”elevii buni” Toţi elevii sunt consideraţi la fel de
importanţi;
Colaborează cu părinţii şi cu comunitatea
pentru a îmbunătăţi frecvenţa şi a
reduce abandonul.
Dacă un elev se confruntă cu bariere în
învăţare deoarece părinţii săi nu au
urmat o şcoală şi îl încurajează să
lipsească de la şcoală, nu poate face
faţă curriculumului, este paralizat de
emoţii sau înfruntă alte situaţii....este
problema elevului.
Creează un mediu afectiv pozitiv în care
elevii au încredere în profesorii lor şi
care se adaptează la nevoile elevilor.
Şcolile sunt judecate după rezultatele
obţinute de cei mai buni elevi (de
exemplu la olimpiade,
concursuri...etc.)
Şcolile sunt judecate după progresul
înregistrat de toţi elevii.
Cei mai buni profesori instruiesc cei mai
buni elevi.
Cei mai buni profesori sunt aceia care pot
obţine progres cu toţi elevii.
CARACTERISTICILE ŞCOLII
INCLUZIVE
 Diversitatea este văzută ca o realitate şi deci ca o
resursă menită să sprijine educaţia.
 Fiecare copil are acces la cunoaştere, formare de
deprinderi.
 Învăţarea este individualizată.
 Se fac pregătiri şi amenajări speciale.
 Se colaborează cu familiile, ONG-uri, alţi membri ai
comunităţii.
 Se promovează flexibilitate la toate nivelurile.
 Există mari aşteptări pentru asigurarea succesului tuturor
elevilor.
 Există preocupare pentru perfecţionare.
 Contribuie la construirea comunităţii incluzive.
ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE
COMBĂTUTE ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ
 ETICHETAREA – esenţializarea subiectivă a
caracteristicilor persoanei, de obicei negative;
 Prejudecăţile - opinii , idei preconcepute, adesea
nefavorabile;
 Stereotipurile – justificări ale atitudinilor şi
comportamentelor faţă de ceilalţi;
 Discriminarea – nedreptăţirea, punerea în acţiune a
prejudecăţilor;
 Marginalizarea – desconsiderarea, neglijarea mai
mult sau mai puţin voită;
 Segregarea – formă gravă de discriminare, separare
fizică.
Metode de predare-învăţare
 Activităţi desfăşurate individual sau în grupe de lucru
 Criterii folosite pentru formarea grupelor de lucru:
- elevi cu aptitudini diferite
- elevi care se pot susţine reciproc
- elevi care pot îndeplini roluri diferite.
 Avantaje ale lucrului în echipă:
- cultivarea toleranţei, a spiritului de întrajutorare, a
încrederii reciproce, a colaborării, a respectului
colegial, a înţelegerii naturii umane.
Metode de predare-învăţare
Diferenţierea
Diferenţierea sarcinii de lucru şi a timpului alocat
- Gradarea sarcinilor de la uşoare la complexe
- Combinarea sarcinilor “pas cu pas” cu sarcinile de
dezvoltare
- Sarcini de lucru deschise
- Sarcini de lucru diferite pentru grupuri sau elevi diferiţi
Diferenţierea cunoştinţelor elevilor
- Abordarea tuturor stilurilor de învăţare
- Fişe de lucru ajutătoare pentru elevii care au nevoie
- Lucrul în echipă
Metode de predare-învăţare
 Diferenţierea răspunsului
- individualizarea răspunsurilor elevilor
- stabilirea de către elevi a obiectivelor proprii şi
autoevaluare în funcţie de acestea
- feed-back individualizat constructiv
- plan de dezvoltare cu implicarea elevului
DE CE SĂ FIM INCLUZIVI ŞI SĂ
REALIZĂM EDUCAŢIE INCLUZIVĂ?
 PENTRU CĂ INCLUZIUNEA ESTE STRÂNS LEGATĂ
DE RECUNOAŞTEREA ŞI ACCEPTAREA
DIVERSITĂŢII, CARE, LA RÂNDUL EI, STĂ LA BAZA
DEMOCRAŢIEI.
 PENTRU A NU PIERDE CALITĂŢILE ŞI
COMPETENŢELE ACELOR INDIVIZI DE VALOARE
EGALĂ CU ALŢII CARE, DIN DIVERSE MOTIVE,
SUNT AMENINŢAŢI CU EXCLUDEREA.
(În acest sens, conştiinţa copiilor, de la cea mai
fragedă vârstă trebuie formată, dezvoltată, învăţându-i
că primirea celor „diferiţi”alături de ei înşişi trebuie
făcută nu doar din obligaţie sau milă, ci pentru că
fiecare individ are dreptul de a participa la acţiuni
comune care să conducă la dezvoltarea ulterioară şi la
dezvoltarea comunităţii în care trăieşte).
CONCLUZII
 Între conceptele de incluziune şi integrare există o
diferenţă de nuanţă, primul subsumându-l pe al doilea.
 Argumentele care justifică educaţia incluzivă pot fi
sintetizate astfel:
Din perspectivă educaţională – în şcolile incluzive
toţi copiii învaţă împreună, fiind dezvoltate modalităţi
de predare care să corespundă diferenţelor
individuale, pentru ca toţi copiii să aibă de câştigat;
Din perspectivă socială – şcolile incluzive pot
schimba atitudinea faţă de DIVERSITATE, prin faptul
că permit tuturor elevilor să înveţe împreună, punând
astfel bazele unei societăţi deschise, democratice şi
nondiscriminatorii, care îi încurajează pe oameni să
trăiască împreună şi să se respecte reciproc

More Related Content

What's hot

Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica
Sxr Suxir
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Valeriu Sandru
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
Metode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluziveMetode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluzive
viorelfaina
 
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptxIntegrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
DanielaMuncaAftenev
 
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Lumi Codrescu
 
Strategii didactice 1
Strategii didactice 1Strategii didactice 1
Strategii didactice 1
Cristiana Stoica
 
EGALITATE DE GEN.ppt
EGALITATE DE GEN.pptEGALITATE DE GEN.ppt
EGALITATE DE GEN.ppt
NICOLETAMOCAN5
 
Structura studiului de caz
Structura studiului de cazStructura studiului de caz
Structura studiului de caz
Daniela Munca-Aftenev
 
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptxElevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
MaxDanyCekan
 
Traficul de persoane
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoaneRoxana Giusca
 
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Daniela Munca-Aftenev
 
Sfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţiSfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţi
TundeLaudat
 
Davidescu ppt
Davidescu pptDavidescu ppt
Davidescu ppt
slavaslava22
 
Fisa psihopedagogica
Fisa psihopedagogicaFisa psihopedagogica
Fisa psihopedagogicateo1971
 
Parinte copil
Parinte copilParinte copil
Parinte copil
Liliana Aurica Popescu
 
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSAPractici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Daniela Munca-Aftenev
 

What's hot (20)

Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
 
Toleranța
ToleranțaToleranța
Toleranța
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
 
Metode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluziveMetode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluzive
 
Referat
ReferatReferat
Referat
 
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptxIntegrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
Integrarea elevilor cu CES Tatiana Lungu PPT_Sesiunea 1.02.08.22.pptx
 
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
 
Strategii didactice 1
Strategii didactice 1Strategii didactice 1
Strategii didactice 1
 
EGALITATE DE GEN.ppt
EGALITATE DE GEN.pptEGALITATE DE GEN.ppt
EGALITATE DE GEN.ppt
 
Traditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuri
 
Structura studiului de caz
Structura studiului de cazStructura studiului de caz
Structura studiului de caz
 
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptxElevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
 
Traficul de persoane
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoane
 
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
 
Sfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţiSfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţi
 
Davidescu ppt
Davidescu pptDavidescu ppt
Davidescu ppt
 
Fisa psihopedagogica
Fisa psihopedagogicaFisa psihopedagogica
Fisa psihopedagogica
 
Parinte copil
Parinte copilParinte copil
Parinte copil
 
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSAPractici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
Practici pozitive în adaptarea școlară a copiilor cu TSA
 

Similar to Prezentare educatia-incluziva

1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
Alis Popa
 
Strategii de integrare_a_copiilor_cu_ces
Strategii de integrare_a_copiilor_cu_cesStrategii de integrare_a_copiilor_cu_ces
Strategii de integrare_a_copiilor_cu_ces
Scoala 10
 
incluziunea_3.ppt
incluziunea_3.pptincluziunea_3.ppt
incluziunea_3.ppt
GeorgianaIlie11
 
incluziunea_3.ppt
incluziunea_3.pptincluziunea_3.ppt
incluziunea_3.ppt
GeorgianaIlie11
 
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
Alisa Russu
 
topirceanu_florentina_manciu.ppt
topirceanu_florentina_manciu.ppttopirceanu_florentina_manciu.ppt
topirceanu_florentina_manciu.ppt
GeorgianaIlie11
 
educatie_incluziva
educatie_incluzivaeducatie_incluziva
educatie_incluziva
ssuser84b07d
 
creareaunuimediuincluziv.pdf
creareaunuimediuincluziv.pdfcreareaunuimediuincluziv.pdf
creareaunuimediuincluziv.pdf
NadeaGadirca1
 
creareaunuimediuincluziv-220809084948-4dc87229 (1).pdf
creareaunuimediuincluziv-220809084948-4dc87229 (1).pdfcreareaunuimediuincluziv-220809084948-4dc87229 (1).pdf
creareaunuimediuincluziv-220809084948-4dc87229 (1).pdf
Anastasia Ciutac
 
Rolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul PreșcolarRolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul PreșcolarChirileanu Teodor
 
Referat cerc pedagogic, 2013
Referat cerc pedagogic, 2013Referat cerc pedagogic, 2013
Referat cerc pedagogic, 2013
nicoletaiamandei80
 
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaEseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaRomanoButiQ
 
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileanaActiv metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileanaeconsiliere
 
Principii -Educaţie timpurie.pptx
Principii -Educaţie timpurie.pptxPrincipii -Educaţie timpurie.pptx
Principii -Educaţie timpurie.pptx
AlinaCristinaFurdui
 
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
ssuser993c0a
 
Tratarea diferentiata pdf
Tratarea diferentiata pdfTratarea diferentiata pdf
Tratarea diferentiata pdfcristy333
 
Tratarea Diferentiata Pdf
Tratarea Diferentiata PdfTratarea Diferentiata Pdf
Tratarea Diferentiata Pdf
cristy333
 
Educatia nutritionala a_elevului
Educatia nutritionala a_elevuluiEducatia nutritionala a_elevului
Educatia nutritionala a_elevuluiSima Sorin
 
Guide inclusive education
Guide inclusive educationGuide inclusive education
Guide inclusive education
mikarogova
 

Similar to Prezentare educatia-incluziva (20)

1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
 
Strategii de integrare_a_copiilor_cu_ces
Strategii de integrare_a_copiilor_cu_cesStrategii de integrare_a_copiilor_cu_ces
Strategii de integrare_a_copiilor_cu_ces
 
Copii cu ces
Copii cu cesCopii cu ces
Copii cu ces
 
incluziunea_3.ppt
incluziunea_3.pptincluziunea_3.ppt
incluziunea_3.ppt
 
incluziunea_3.ppt
incluziunea_3.pptincluziunea_3.ppt
incluziunea_3.ppt
 
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
 
topirceanu_florentina_manciu.ppt
topirceanu_florentina_manciu.ppttopirceanu_florentina_manciu.ppt
topirceanu_florentina_manciu.ppt
 
educatie_incluziva
educatie_incluzivaeducatie_incluziva
educatie_incluziva
 
creareaunuimediuincluziv.pdf
creareaunuimediuincluziv.pdfcreareaunuimediuincluziv.pdf
creareaunuimediuincluziv.pdf
 
creareaunuimediuincluziv-220809084948-4dc87229 (1).pdf
creareaunuimediuincluziv-220809084948-4dc87229 (1).pdfcreareaunuimediuincluziv-220809084948-4dc87229 (1).pdf
creareaunuimediuincluziv-220809084948-4dc87229 (1).pdf
 
Rolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul PreșcolarRolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
Rolul Educației Incluzive în Învățământul Preșcolar
 
Referat cerc pedagogic, 2013
Referat cerc pedagogic, 2013Referat cerc pedagogic, 2013
Referat cerc pedagogic, 2013
 
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaEseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
 
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileanaActiv metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileana
 
Principii -Educaţie timpurie.pptx
Principii -Educaţie timpurie.pptxPrincipii -Educaţie timpurie.pptx
Principii -Educaţie timpurie.pptx
 
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
 
Tratarea diferentiata pdf
Tratarea diferentiata pdfTratarea diferentiata pdf
Tratarea diferentiata pdf
 
Tratarea Diferentiata Pdf
Tratarea Diferentiata PdfTratarea Diferentiata Pdf
Tratarea Diferentiata Pdf
 
Educatia nutritionala a_elevului
Educatia nutritionala a_elevuluiEducatia nutritionala a_elevului
Educatia nutritionala a_elevului
 
Guide inclusive education
Guide inclusive educationGuide inclusive education
Guide inclusive education
 

More from Gradinita & Scoala IOANID

eval.for mod II.docx
eval.for mod II.docxeval.for mod II.docx
eval.for mod II.docx
Gradinita & Scoala IOANID
 
evaluare orala.docx
evaluare orala.docxevaluare orala.docx
evaluare orala.docx
Gradinita & Scoala IOANID
 
5-pasi-pentru-a-trece-drumul-in-siguranta.pdf
5-pasi-pentru-a-trece-drumul-in-siguranta.pdf5-pasi-pentru-a-trece-drumul-in-siguranta.pdf
5-pasi-pentru-a-trece-drumul-in-siguranta.pdf
Gradinita & Scoala IOANID
 
din-lumea-celor-care-nu-cuvanta.pdf
din-lumea-celor-care-nu-cuvanta.pdfdin-lumea-celor-care-nu-cuvanta.pdf
din-lumea-celor-care-nu-cuvanta.pdf
Gradinita & Scoala IOANID
 
Proiectsubst.recap.
Proiectsubst.recap.Proiectsubst.recap.
Proiectsubst.recap.
Gradinita & Scoala IOANID
 
Rolul părinților în organizarea și dirijarea corectă a
Rolul părinților în organizarea și dirijarea corectă aRolul părinților în organizarea și dirijarea corectă a
Rolul părinților în organizarea și dirijarea corectă a
Gradinita & Scoala IOANID
 

More from Gradinita & Scoala IOANID (6)

eval.for mod II.docx
eval.for mod II.docxeval.for mod II.docx
eval.for mod II.docx
 
evaluare orala.docx
evaluare orala.docxevaluare orala.docx
evaluare orala.docx
 
5-pasi-pentru-a-trece-drumul-in-siguranta.pdf
5-pasi-pentru-a-trece-drumul-in-siguranta.pdf5-pasi-pentru-a-trece-drumul-in-siguranta.pdf
5-pasi-pentru-a-trece-drumul-in-siguranta.pdf
 
din-lumea-celor-care-nu-cuvanta.pdf
din-lumea-celor-care-nu-cuvanta.pdfdin-lumea-celor-care-nu-cuvanta.pdf
din-lumea-celor-care-nu-cuvanta.pdf
 
Proiectsubst.recap.
Proiectsubst.recap.Proiectsubst.recap.
Proiectsubst.recap.
 
Rolul părinților în organizarea și dirijarea corectă a
Rolul părinților în organizarea și dirijarea corectă aRolul părinților în organizarea și dirijarea corectă a
Rolul părinților în organizarea și dirijarea corectă a
 

Recently uploaded

PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
NataliaPachevici
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptxPROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
MaryLicaciu
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
AngelaButnaru1
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
PopescuAnaMaria10
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
LAURA524699
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 

Recently uploaded (18)

PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptxPROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 

Prezentare educatia-incluziva

 • 1. COLEGIUL UCECOM “SPIRU HARET” BUCUREŞTI EDUCAŢIE INCLUZIVĂ- EDUCAŢIE PENTRU DIVERSITATE
 • 2. MOTTO: “Există un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi, să se zugrăvească ei înşişi în ei...” (Charles Augustin Saine – Beune)
 • 3. INCLUZIUNEA SOCIALĂ  Joacă un rol fundamental în viaţa omului.  Incluziunea înseamnă a personaliza activităţile în funcţie de nevoile fiecărui individ în parte, astfel încât oricine, indiferent de deficienţă, să poată fi tratat ca un membru al comunităţii din care face parte, iar diversele forme de sprijin de care are nevoie să fie furnizate în cadrul serviciilor sociale , educaţionale, medicale sau al altor servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor societăţii.  Altfel spus, INCLUZIUNEA este un concept mai larg care se referă la integrarea copilului cu cerinţe educaţionale speciale atât în sistemul educaţional, cât şi în cel comunitar, în ansamblul său.
 • 4. PRINCIPIILE INCLUZIUNII  Principiul drepturilor egale pentru o dezvoltare conform potenţialului propriu.  Principiul unicităţii caracteristicilor, intereselor, abilităţilor, motivaţiei şi nevoilor de învăţare.  Principiul diversităţii, al respectării abaterii de la standerdele normale.  Principiul accesului şi participării tuturor conform abilităţilor şi nivelului de dezvoltare.
 • 5. CE ADUCE NOU CONCEPTUL DE INCLUZIUNE?  În condiţiile actuale, şcoala trebuie să- şi extindă scopul şi rolul pentru a putea răspunde unei mai mari diversităţi a copiilor.  Învăţământul, în calitatea sa de prestator de servicii, trebuie să se adapteze cerinţelor elevilor şi nu invers. Altfel spus, este necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune.
 • 6. EDUCAŢIE INCLUZIVĂ – ŞCOALĂ INCLUZIVĂ CE SE ÎNŢELEGE PRIN EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ? = EDUCAŢIE PENTRU TOŢI = EDUCAŢIE PENTRU TOŢI ÎMPREUNĂ = EDUCAŢIA TUTOROR ESTE LA FEL DE IMPORTANTĂ
 • 7. INTEGRAREA...? ADAPTAREA ELEVULUI LA CERINŢELE ŞCOLII. Intergrarea este asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează sau nu, politicilor, practicilor şi curriculei existente în şcoala respectivă.
 • 8. INCLUZIUNEA...? ADAPTAREA ŞCOLII, OFERIND SERVICII EDUCAŢIONALE SPECIALE, PENTRU A VENI ÎN ÎNTÂMPINAREA NEVOILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI DE PARTICIPARE A TUTUROR ELEVILOR, LA TOATE ACTIVITĂŢILE. Incluziunea se măsoară prin creşterea gradului de participare şi reducerea gradului de excluziune, sub orice formă s-ar putea manifesta.
 • 9. CE ESTE EDUCAŢIA INCLUZIVĂ/ ŞCOALA INCLUZIVĂ? EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ŞCOALA INCLUZIVĂ  Este o provocare pentru schimbarea atitudinilor, a mentalităţilor, a politicilor şi practicilor de excludere şi segregare.  Este mediul în care se învaţă acceptarea diversităţii fizice, psihice, economice, sociale, culturale.  Este şcoala care pune accent pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile dintre elevi;  Este şcoala în care se obişnuieşte învăţarea prin cooperare, elevii/copiii sunt încurajaţi să se ajute unii pe ceilalţi;  Este şcoala care propune curriculum diferenţiat pentru nevoi speciale şi grupuri diferite;  Este şcoala în care se folosesc în mod curent resursele comunităţii, părinţii, pentru a transmite elevilor lecţii pe viu despre oameni şi culturi diferite.
 • 10. Abordarea în şcoala tradiţională Abordarea în şcoala incluzivă Prioritatea o constituie”elevii buni” Toţi elevii sunt consideraţi la fel de importanţi; Colaborează cu părinţii şi cu comunitatea pentru a îmbunătăţi frecvenţa şi a reduce abandonul. Dacă un elev se confruntă cu bariere în învăţare deoarece părinţii săi nu au urmat o şcoală şi îl încurajează să lipsească de la şcoală, nu poate face faţă curriculumului, este paralizat de emoţii sau înfruntă alte situaţii....este problema elevului. Creează un mediu afectiv pozitiv în care elevii au încredere în profesorii lor şi care se adaptează la nevoile elevilor. Şcolile sunt judecate după rezultatele obţinute de cei mai buni elevi (de exemplu la olimpiade, concursuri...etc.) Şcolile sunt judecate după progresul înregistrat de toţi elevii. Cei mai buni profesori instruiesc cei mai buni elevi. Cei mai buni profesori sunt aceia care pot obţine progres cu toţi elevii.
 • 11. CARACTERISTICILE ŞCOLII INCLUZIVE  Diversitatea este văzută ca o realitate şi deci ca o resursă menită să sprijine educaţia.  Fiecare copil are acces la cunoaştere, formare de deprinderi.  Învăţarea este individualizată.  Se fac pregătiri şi amenajări speciale.  Se colaborează cu familiile, ONG-uri, alţi membri ai comunităţii.  Se promovează flexibilitate la toate nivelurile.  Există mari aşteptări pentru asigurarea succesului tuturor elevilor.  Există preocupare pentru perfecţionare.  Contribuie la construirea comunităţii incluzive.
 • 12. ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE COMBĂTUTE ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ  ETICHETAREA – esenţializarea subiectivă a caracteristicilor persoanei, de obicei negative;  Prejudecăţile - opinii , idei preconcepute, adesea nefavorabile;  Stereotipurile – justificări ale atitudinilor şi comportamentelor faţă de ceilalţi;  Discriminarea – nedreptăţirea, punerea în acţiune a prejudecăţilor;  Marginalizarea – desconsiderarea, neglijarea mai mult sau mai puţin voită;  Segregarea – formă gravă de discriminare, separare fizică.
 • 13. Metode de predare-învăţare  Activităţi desfăşurate individual sau în grupe de lucru  Criterii folosite pentru formarea grupelor de lucru: - elevi cu aptitudini diferite - elevi care se pot susţine reciproc - elevi care pot îndeplini roluri diferite.  Avantaje ale lucrului în echipă: - cultivarea toleranţei, a spiritului de întrajutorare, a încrederii reciproce, a colaborării, a respectului colegial, a înţelegerii naturii umane.
 • 14. Metode de predare-învăţare Diferenţierea Diferenţierea sarcinii de lucru şi a timpului alocat - Gradarea sarcinilor de la uşoare la complexe - Combinarea sarcinilor “pas cu pas” cu sarcinile de dezvoltare - Sarcini de lucru deschise - Sarcini de lucru diferite pentru grupuri sau elevi diferiţi Diferenţierea cunoştinţelor elevilor - Abordarea tuturor stilurilor de învăţare - Fişe de lucru ajutătoare pentru elevii care au nevoie - Lucrul în echipă
 • 15. Metode de predare-învăţare  Diferenţierea răspunsului - individualizarea răspunsurilor elevilor - stabilirea de către elevi a obiectivelor proprii şi autoevaluare în funcţie de acestea - feed-back individualizat constructiv - plan de dezvoltare cu implicarea elevului
 • 16. DE CE SĂ FIM INCLUZIVI ŞI SĂ REALIZĂM EDUCAŢIE INCLUZIVĂ?  PENTRU CĂ INCLUZIUNEA ESTE STRÂNS LEGATĂ DE RECUNOAŞTEREA ŞI ACCEPTAREA DIVERSITĂŢII, CARE, LA RÂNDUL EI, STĂ LA BAZA DEMOCRAŢIEI.  PENTRU A NU PIERDE CALITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE ACELOR INDIVIZI DE VALOARE EGALĂ CU ALŢII CARE, DIN DIVERSE MOTIVE, SUNT AMENINŢAŢI CU EXCLUDEREA. (În acest sens, conştiinţa copiilor, de la cea mai fragedă vârstă trebuie formată, dezvoltată, învăţându-i că primirea celor „diferiţi”alături de ei înşişi trebuie făcută nu doar din obligaţie sau milă, ci pentru că fiecare individ are dreptul de a participa la acţiuni comune care să conducă la dezvoltarea ulterioară şi la dezvoltarea comunităţii în care trăieşte).
 • 17. CONCLUZII  Între conceptele de incluziune şi integrare există o diferenţă de nuanţă, primul subsumându-l pe al doilea.  Argumentele care justifică educaţia incluzivă pot fi sintetizate astfel: Din perspectivă educaţională – în şcolile incluzive toţi copiii învaţă împreună, fiind dezvoltate modalităţi de predare care să corespundă diferenţelor individuale, pentru ca toţi copiii să aibă de câştigat; Din perspectivă socială – şcolile incluzive pot schimba atitudinea faţă de DIVERSITATE, prin faptul că permit tuturor elevilor să înveţe împreună, punând astfel bazele unei societăţi deschise, democratice şi nondiscriminatorii, care îi încurajează pe oameni să trăiască împreună şi să se respecte reciproc