Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frizerie și cosmetică

3,426 views

Published on

Frizerie și cosmetică

Published in: Education
 • Be the first to comment

Frizerie și cosmetică

 1. 1. Ministerul Edcației al Republicii Moldova COLEGIUL DE INDUSTRIE UȘOARĂ, m. BĂLȚI Bălți - 2016
 2. 2.  Profilul – Umanist  Durata studiilor: 4 ani în baza studiilor gimnaziale  Forma de învățămînt – cu frecvenţă de zi  Calificarea – Tehnician cosmetică şi frizerie  Modalități de evaluare finală – Examen complex de specialitate  Certificare – diploma  Limba de instruire – română / rusă  Numărul total de credite de studii – 120
 3. 3. Descrierea generală a domeniului Tehnicianul cosmetică şi frizerie este specialist cu studii medii de specialitate care posedă abilităţi şi competenţe generale, de orientare socio – umanistă, de formare fundamentală, precum şi deprinderi şi abilităţi practice în specialitate. Specialistul respectiv posedă competenţe generale de comunicare, tehnologii informaţionale, economie, legislaţia muncii şi iniţierea unei afaceri, etică profesională, protecţia muncii, ş.a.
 4. 4. Domeniul de activitate a absolventului FRIZERUL – COSMETICIAN va activa în domeniul serviciilor de:  îngrijire cosmetică;  Cosmetician;  frizer;  consilier de imagine;  Stilist. În cadrul:  Î.I.;  S.R.L.;  case de deservire socială;  case de model;  teatre;  televiziune;  saloane de frumuseţe, frizerie şi coafare;  cabinetele de masaj, machiaj, şi alte unităţi economice.
 5. 5. Funcțiile pe care le poate îndeplini tehnicianul în cosmetică şi frizerie  Tehnician manichiură / pedichiură;  Tehnician frizerie şi coafare;  Tehnician îngrijire cosmetică.
 6. 6. Tehnicianul cosmetică şi frizerie va poseda următoarele competenţe: a) cognitive: - Cunoştinţe generale teoretice; fundamentale şi specifice; b) profesionale şi integrale: - De comunicare cu clientul; utilizarea şi aplicarea tehnicilor adecvate şi necesare de îngrijire a părului, pielii, tenului, altor părţi ale corpului uman; - Realizarea frizurilor, coafurilor, stilurilor moderne pentru femei, bărbaţi, copii etc.;
 7. 7. Tehnicianul cosmetică şi frizerie este pregătit pentru a lucra în laboratoarele de frizerie, casele de modele, teatre, frizerii, în calitate de frizer – cosmetician. În acest scop elevul studiază tehnologii şi tehnici moderne de îngrijire cosmetică, frizerie, tehnici de lucru cu aparatele specifice domeniului, poate executa lucrări de îngrijire a părului, de frizerie, de coafare, de colorare, este capabil de a executa diverse lucrări şi proceduri de îngrijire cosmetică pentru menţinerea sănătăţii şi frumuseţii corpului uman.
 8. 8. Frizerul – cosmetician va activa în domeniul serviciilor de îngrijire cosmetică şi frizerie în calitate de cosmetician, frizer, consilier de imagine în saloane de frumuseţe, de frizerie şi coafare, cabinetele de masaj, machiaj, stilist la Î.I., S.R.L.,case de deservire socială, case de model, teatre, televiziune şi alte unităţi economice, care deservesc domeniul serviviilor, precum şi în domenii ce ţin de arte: vestimentaţie, arte decorative, industria modei, culturologie, managementul saloanelor şi marketingul produselor şi utilajului cosmetic.
 9. 9. Componentele de formare în specialitate  Anatomia şi fiziologia  Bazele cosmeticii decorative  Igiena şi microbiologia  Dermatologia  Bazele îngrijirii corpului uman  Bazele masajului  Tehnologii digitale  Securitatea şi sănătatea în muncă  Tehnologia lucrărilor de manichiură şi pedichiură  Tehnologia lucrărilor de frizerie I  Tehnologia lucrărilor de frizerie II  Tehnologia lucrărilor de frizerie III  Produse de îngrijire cosmetică  Cosmetologia I  Cosmetologia II  Cosmetologia III
 10. 10. 1. Practica de iniţiere în specialitate 2. Practica tehnologică I 3. Practica tehnologică II 4. Practica tehnologică III 5. Practica ce precede probele de absolvire

×