Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia
confecţiilor din ţesături”
1) Profilul
2) Durata studiilor
3) Forma de învăță...
Descrierea generală a domeniului
Specialiştii în domeniul tehnologiei industriei
uşoare sînt pregătiţi pentru a activa în ...
Domeniul de
activitate
 Sectorul experimental
 Sectorul de pregătire
 Sectorul de croire
 Sectorul de coasere
 Sector...
Funcțiile pe care le poate îndeplini tehnicianul –
tehnolog în industria confecţiilor
311931 Tehnician în industria confec...
Finalități de studiu
Proiect de diplomă
Descrierea calificării
Specialistul în domeniul tehnologiei industriei uşoare
supraveghează procesul tehnologic de fabrica...
Componentele de formare în specialitate
S.05.O.023 Proiectarea îmbrăcămintei
S.06.O.024 Elaborarea documentaţiei tehnice
S...
Competențe generale
Competenţe de comunicare în limba română
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
Competenţe de...
Competențe fundamentale
1. Rezolvarea de sarcini complexe, specifice Ingineriei
Industriale, folosind cunoştinţe avansate ...
Competențe specifice
1. Competenţe de dobândire a unui sistem structurat de informaţii şi cunoştinţe în
domeniul confecţii...
Stagii de practică
1. Practica de iniţiere în specialitate
2. Practica de specialitate I
3. Practica de specialitate II
4....
Industria de confecții
Industria de confecţii în Moldova este una dintre
ramurile economice cele mai dezvoltate. Majoritat...
Sectoarele de bază ale întreprinderii de confecții
Sectorul experimental Sectorul de croire
Sectoarele de bază ale întreprinderii de confecții
Sectorul de coasere Sectorul tratamentului
umidotermic
Sectoarele de bază ale întreprinderii de confecții
Depozitul produselor finite
Practica de iniţiere în specialitate
Activităţi extracuriculare
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”

2,680 views

Published on

72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”

 1. 1. 72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături” 1) Profilul 2) Durata studiilor 3) Forma de învățământ 4) Calificarea 5) Modalități de evaluare finală 6) Certificare 7) Limba de instruire 8) Numărul total de credite de studii 2300 Tehnologia Industriei ușoare 4 ani în baza studiilor gimnaziale De zi Tehnician tehnolog în industria confecţiilor Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă Diplomă de studii profesionale postsecundar română / rusă 120
 2. 2. Descrierea generală a domeniului Specialiştii în domeniul tehnologiei industriei uşoare sînt pregătiţi pentru a activa în cadrul întreprinderilor industriale mici şi mijlocii, în ateliere de producţie individuală, ateliere de creaţie. Scopul pregătirii specialiştilor este de a contribui la satisfacerea necesităţilor agenţilor economici prin formarea unor profesionişti, care să coordoneze activitatea la întreprinderile de profil.
 3. 3. Domeniul de activitate  Sectorul experimental  Sectorul de pregătire  Sectorul de croire  Sectorul de coasere  Sectoru de finisare  Î.C.S. ,,ITEX-GRUP,, SRL, Bălți  Î.M. ,,BĂLȚEANCA,, SA, Bălți  B.M. ,,PORTATIVA,, SRL Bălți  I.C.S. ,, NEW TREND,, SRL Bălți  ,,STIP,, SRL, Bălți Întreprinderile de producere
 4. 4. Funcțiile pe care le poate îndeplini tehnicianul – tehnolog în industria confecţiilor 311931 Tehnician în industria confecţiilor 311927 Tehnician în gestiunea producţiei 312204 Maistru controlor 312217 Maistru secţie 313906 Tehnician asigurarea calităţii 313904 Controlor proces tehnologic 311942 Tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei 432204 Lansator de produse 432202 Dispecer pentru eliberarea produselor finite 432206 Programator producţie 311805 Tehnician-constructor 311931 Tehnician-laborant
 5. 5. Finalități de studiu Proiect de diplomă
 6. 6. Descrierea calificării Specialistul în domeniul tehnologiei industriei uşoare supraveghează procesul tehnologic de fabricare a ţesăturilor, urmăreşte respectarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite. Întocmeşte documentaţia normativ-tehnică,necesară executării produsului,efectuează studii pentru determinarea consumului de timp, realizării operaţiilor de fabricație a produselor, studii pe baza cărora elaborează normele de muncă aferente proceselor tehnologice proiectate, determină manopera directă. Tehnicianul stabileşte măsuri şi participă la aplicarea acestora în vederea asigurării condiţiilor tehnice organizatorice necesare realizării normelor de producţie.
 7. 7. Componentele de formare în specialitate S.05.O.023 Proiectarea îmbrăcămintei S.06.O.024 Elaborarea documentaţiei tehnice S.06.O.025 Tehnologia confecţiilor exterioare S.07.O.026 Proiectarea îmbrăcămintei de diverse sortimente S.07.O.027 Tehnologia confecţiilor din diverse materiale S.07.O.028 Proiectăria proceselor tehnologice S.08.O.029 Curs avansat în proiectarea îmbrăcămintei S.08.O.030 Curs avansat în tehnologia confecţiilor S.08.O.031 Proiectarea şi organizarea producţiei S.08.O.032 Compoziţia costumului Componenta de specialitate F.04.O.020 Studiul materialelor
 8. 8. Competențe generale Competenţe de comunicare în limba română Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare Competenţe interpersonale, civice, morale Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) Competenţe acționar - strategice Competenţe de comunicare într-o limbă străină Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) Competenţe antreprenoriale Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
 9. 9. Competențe fundamentale 1. Rezolvarea de sarcini complexe, specifice Ingineriei Industriale, folosind cunoştinţe avansate din cadrul ştiinţelor inginereşti. 2. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a cunoştinţelor, principiilor şi metodelor pentru analiza, caracterizarea şi selectarea proceselor şi tehnologiilor necesare realizării produselor textile. 3. Utilizarea cunoştinţelor de bază din tehnologiile digitale şi a sistemelor informatice.
 10. 10. Competențe specifice 1. Competenţe de dobândire a unui sistem structurat de informaţii şi cunoştinţe în domeniul confecţiilor textile; 2. Competenţe de identificare şi utilizare a conceptelor, noţiunilor, terminologiei specifice în diverse contexte; 3. Competenţe de argumentare, descriere şi clasificare a elementelor studiate pentru a selecta din mulţimea de variante constructive a datelor necesare pentru soluţionarea problemei concrete; 4. Competenţe de utilizare a celor mai avansate metode, tehnologii şi utilaje de producere; 5. Competenţe de rezolvare a situaţiilor de problemă, realizare a investigaţiilor ştiinţifice în cadrul diverselor activităţi pentru soluţionarea unor probleme din viaţa cotidiană; 6. Competenţe de evaluare şi autoevaluare a activităţilor realizate din punctul de vedere al îmbunătăţirii cunoştinţelor şi performanţelor.
 11. 11. Stagii de practică 1. Practica de iniţiere în specialitate 2. Practica de specialitate I 3. Practica de specialitate II 4. Practica constructiv-tehnologică 5. Practica ce precede probe de absolvire
 12. 12. Industria de confecții Industria de confecţii în Moldova este una dintre ramurile economice cele mai dezvoltate. Majoritatea partenerilor de afaceri sunt italieni, germani şi olandezi, inclusiv branduri de top precum Dolce & Gabbana şi Trussardi. Firmele de confecții s-au specializat în producția fast-faşhion. Pentru a satisface cerințele şi exigenţele populaţiei trebuie să se ţină seama, permanent, de evoluţia modei. Varietatea sortimentelor de confecţii cu marea lor diversitate de caracteristici estetice şi tehnice, impune pregătirea tehnică a producţiei fiecărui model, înainte de intrarea lui în fabricaţie.
 13. 13. Sectoarele de bază ale întreprinderii de confecții Sectorul experimental Sectorul de croire
 14. 14. Sectoarele de bază ale întreprinderii de confecții Sectorul de coasere Sectorul tratamentului umidotermic
 15. 15. Sectoarele de bază ale întreprinderii de confecții Depozitul produselor finite
 16. 16. Practica de iniţiere în specialitate
 17. 17. Activităţi extracuriculare

×