Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018

175 views

Published on

Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018

 1. 1. Catedra Științe reale Darea de seamă a. î. 2017-2018 Irina VRANCEAN, șefa catedră Ştiinţa este calea cea mai scurtă şi cea mai sigură spre success în orice domeniu al vieţii.” Charles Givens
 2. 2. 1. Cooperarea profesorilor în realizarea Standardului comun : ,,Asigurarea creșterii calității procesului educațional prin promovarea interdisciplinarității.” a) Proiect de tip constructiv cu tema „Planeta Pământ – casa tuturor” Genericul proiectului ,, Iubesc Natura” ANALIZA SWOT PUNCTE TARI: Nr. Tematica Data /grupa Responsabili/pro fesori 1. ,,Conflictul dintre urbanizare și ecologie, soluții de protejare a mediului urban” (dezbateri) 08.11.17 FȚ 513 MT 513 I. Vrancean Z. Dolință I . Noroc N.Cojocari 2. ,,Un pahar cu apă vie o schimbare vrem să fie”. ( Investigație ) 22.03.18 M 721 M 612 I. Vrancean 3. Excursii în natură ( Vizita AO Moldo-italiană“Floribel”) Iunie 2018 M 711 Z. Dolință
 3. 3. b) Proiect de tip constructiv cu genericul ,, Arta de a trăi sănătos” Nr. Tematica Data /grupa Responsabili/pr ofesori 1. ,,Siguranţa alimentară în viaţa cotidiană!” (oră educativă) 15.11.17 SSM 612 I. Vrancean M. Proca 2. ,, Alimentația –suicid sau longevitate” (dezbatere) 05.12.17 MT 513 I. Vrancean 3. „ Eu spun ,, Nu” E-urilor” ( masă rotundă interactivă) 23.03.18 M 513 MT 513 I. Vrancean Z. Dolință
 4. 4. Tematica Data Responsabili/profesori ,,VIVAT ACADEMIA! VIVANT PROFESSORES!” August- septembire Z. Dolință N.Cojocari I.Vrancean M. Florean L. Diaconu c) CONCURS INTERN d) TRAINING PENTRU PROFESORI Tematica Data /grupa Responsabili/profesori ,,Eficientizarea calculilor statistice utilizînd aplicații MS Excel.” 11.12.17 profesorii din colegiu M. Florean e) VICTORINĂ Nr. Tematica Data /grupa Responsabili 1. ,, Clubul erudiților” 18.10.17, gr. M 612, F 612 A. Corcinschi 2. ,, Matematica face ordine în minte” 29.03.18, gr. M 711 A. Corcinschi
 5. 5. 2. EXISTENȚA PERFORMERILOR Olimpiadă Zonală( Zona Nord) Nr.crt Numele, prenumeleelevului Grupa Performanța Notă 1. Naforniță Cristina SSSM 711 Diplomă de gradul I Concursul școlar zonal, Zona Nord, Biologie, USARB 10 Februarie, 2018 2. Guranda Natalia SSM-612 Diplomă de gradul III Concursul școlar zonal, Zona Nord, Biologie, USARB 10 Februarie, 2018 3. Guțan Elena F-513 Diplomă de gradul III Concursul școlar zonal, Zona Nord, Biologie, USARB 10 Februarie, 2018 4. Meleștean Daria M 711 Mențiune Concursul școlar zonal, Zona Nord, Chimie, USARB 10 Februarie, 2018 5. Guranda Adrian SSM-612 Diplomă de gradul III Concursul școlar zonal, Zona Nord, Chimie, USARB 10 Februarie, 2018 6. Pavliuc Cătălina M 513 Diplomă de gradul II Concursul școlar zonal, Zona Nord, Chimie, USARB 10 Februarie, 2018
 6. 6. 3. STIMULAREA VALORILOR, A TALENTELOR, A CREATIVITĂȚII PRIN PARTICIPAREA LA PROIECTE/ CONCURSURI NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE CONCURSURI NAȚIONALE Nr. Numele şi prenumele elevului Titlul lucrării 1. Nacladă Lilia, gr. MT 513 Cojocaru Mihaela, gr. MT 513 Curuliuc Ana, gr. MT 513 Chimia în viaţa societăţii 2. Guranda Adrian, gr. SSM 612 E-urile (aditivii alimentari) în alimentaţie. Avantaje şi riscuri. 3 Guranda Natalia, gr. SSM 612 Alcoolii cu importanță practică şi biologică 4 Guțan Elena, gr.F 513 Sorocean Ana –Maria, gr. F 513 Compușii halogenați – utilizarea și acțiunea lor fiziologică • Concursul lucrărilor de cercetare a elevilorcu genericul ,,Chimia în viața cotodiană” 17 martie 2018, USARB
 7. 7. Concurs Național ,,Ecologia în proză, versuri și culori”, ediția II, 2018. Secțiunea: Pictură, secțiunea versuri, secțiunea proză. SECȚIUNEA PICTURĂ Numele şi prenumele elevului Titlul lucrării Vusatîii Nichita, gr. M 721 ,,Вода –источник жизни” Paladi Cristina, gr. M 711 ,, Apa –sursa Vieții” Meleștean Daria, gr. M 711 ,, Viața-un vals al apelor” Țăhman Alina, g r FȚ 711 ,, Apa –sursa umanității” Nacladă Diana, F 711 ,, Apa rîului trece – deșeurile rămân” ,, Frumisețea apei se află deasupra, însă rădăcina poluării este in adâncul apei” Țîmbalariu Daniela, gr. M 523 ,, Apa –sursa Vieții” Parea Mihail, gr. MA 513 ,, Apa Răitului trce-deșeurile rămân” Ivanova Anastasia, gr.F 523 ,, ,,Вода – начало жизни” ,, Мы в ответе за жизнъ” SECȚIUNEA VERSURI Numele şi prenumele elevului Titlul lucrării Guranda Adrian, gr. SSM 612 ,, Apa –sensul vieții” Guranda Natalia, gr. SSM 612 ,, Apa –sensul vieții” Zara Cătălina, gr. F 513 ,, Apa –sensul vieții” Baxan Mihaela, gr. F 513 ,, Apa –sensul vieții” Răilean Cristina, gr. F 513 ,, Apa – izvorulvieții”
 8. 8. CONCURSURI INTERNE Concurs al fotografiei digitale ediția a 2-a, aprilie 2018: ,, Momente de neuitat din viața colegiului”. Turcan Rozalina, gr.F612 Guranda Andrian, gr.SSM 612 Smirnov Ana, gr. M721 Palenciuc Angela, gr.F612 Prodan Dumitrita, gr.F612 Palamarciuc Mihaela, gr.F612 Copchilet Alexandra, gr. M721 Marinenco Antonina, gr. M721 Osic Anastasia, gr. M721 Macovei Victoria, gr. M721 Pasat Andreia, gr.F612 Concursul gazetelor de perete la fizică: ,, A. Einstein și fizica contemporană”, 26.0318 -05.04.18. Grupa Nume prenume Corelova Alexandra M-721 Vusatîi Nichita M 721 Podvîsoţchi Emilia M 721 Gonţa Daniela F-622 Meleştean Daria M-711 Palade Cristina M- 711 Palcinschi Tatiana M 721
 9. 9. 4. Realizarea/Continuarea parteneriatului cu parteneri educaţionali / comunitari/ONG pentru stimularea valorilor, a talentelor, a creativitatea elevilor prin participarea la proiecte naționale/internaționale. PROIECT ,, Studiem: Step up for Democracy” în pareteneriat cu A.O. ,, Centrul pentru educație ecologică și dezvoltare durabilă” 03.01.17-31.01.18. Elevii participanți: Turcu Crsitina și Scripnic Mihaela, gr. M 612, prof. Vrancean Irina.
 10. 10. 5. Impulsionarea cerctării științifice de către profesori prin identificarea și promovarea celor mai eficiente metode de predare, utilizînd cercetările proprii Disciplina /forma de activitate Conținutul Numărul si data procesului verbal Responsabili/profesori Raport Analiza rezultatelor la sesiunea de BAC 2017 în a.î 2016-2017 la disciplinele: matematica, biologia, fizica, și chimia. nr.3 din 30.10.2017 Irina Vrancean F. Focșa M Florean Proiect de cercetare didactică- științifică Rezolvarea ecuațiilor cu modul și parametru nr.4 din 30.11.17 N. Baibarac Proiect de cercetare didactică- științifică Analiza – forma de organizare a activității de învățatre a fizicii. nr 6 din 30.01.18 E. Colesnicenco Proiect de cercetare didactico- științific: Prelucrare metodică la informatică Rezolvarea problemelor ,, Elipsa” Metode și tehnici deevaluare la informatică nr.7 din 28.02.18 nr.7 din 28.02.18 N. Rozimovschi A. Corcinschi Proiect de cercetare didactico- științific Aplicații ale matematicii, abordări disciplinare și transdisciplinare nr. 8 din 27.03.18 F. Focșa Proiect de cercetare științifico- metodic Eficacitatea procesului de predare și învățare a materiei la orele de matematică nr.9 din19.04.18 A. Corcinschi Proiect de cercetare științifico- metodic Lecțiile de chimie și biologie- spaţiu didactic de formare a competenţei acțional strategice nr.10 din 29.05.18 I.Vrancean Proiect de cercetare științifico- metodic: Impactul negativ al substanțelor toxice din produsele cosmetice asupra sănătății omului. nr.10 din 29.05.18 Z. Dolință
 11. 11. Ore publice Disciplina Conținutul Data /Grupa Profesor Biologia Subiectul: ,, Reproducerea celulară”. 26.09.18 M 513 Z. Dolință. Informatică Subiectul: ,,Erori în calcule numerice: eroarea absolută/eroarea relativă; clasificarea erorilor.” 25.10.17 gr. MA 513 M Florean Fizică/astron omie Subielctul lecției: Transportul enegiei electrice la distanțe mari. Rezolvarea problemelor. 25.10.17 gr. MA 513 M Florean Matematica Subiectul: ,, Binomul lui Newton 05.10.17 gr. FȚ-711 A. Corchinschi Matematica Subiectul: ,,Relații neutrice în triungiul dreptunghic. Aplicații” 25.10.17 gr. M -711 A. Corchinschi Matematica Subiectul:,,Ecuații de gradul II și reductibile la acestea. Relații lui Viete. Inecuații de gradul II și reductibile la acestea 30.11.17 gr FȚ-711. A. Corchinschi Chimie Subiectul: Surse naturale de hidrocarburi” 03.03.18 gr. FȚ 612 I. Vrancean
 12. 12. 6. Cadre didactice bine pregătite, interesate de perfecționarea continua de specialitate Participarea la Cursuri de formare continuă: • F. Florean, Institul de Formare Conitinuă din Chișinău,la specialitatea: fizică și informatică, perioada 13.01.18-02.02.18; • A. Corcinschi, Institul de Formare Conitinuă din Chișinău,la specialitatea: matematică și informatică, perioada 13.01.18-02.02.18. Şcoala de iarnă a cadrelor didactice. Activitate de instruire în Domeniul “Managementului Proiectelor de pateneriat educaţional”- prof. I. Vrancean și Z. Dolință. Seminarul republican metodic,, Educație pentru integritate”( Liceul Academiei de Științe a Moldovei)- prof. I. Vrancean. Conferință internațională ,, Educație pentru științe”( Biblioteca Națională a României, București) - prof. I. Vrancean . Conferință națională a învățătorilor cu genericul ,, Inovații educaționale în lume. Perspective de implementare astăzi- un atu competitiv mâine.” Liceul Teoretic ,, M. Eminescu”, AGIRoMd, 02.06.18, Bălți. prof. I. Vrancean și Z. Dolință. Seminar în cadrul Proiectului Reforma Structurală în Învăţământul Profesional Tehnic în Republica Moldova ”Managementul Instituţiilor de Învăţământ în contextual învăţămîntului dual”, prof. Z. Dolință.
 13. 13. PUNCTE SLABE • Număr mic de ore/săptămânal la disciplinele biologia , chimia , fizica și informatica, conform planului cadru ( nu este suficient pentru o bună pregătire per examenele de BAC); • Număr mic de performeri; • Numărul mare de restanțieri la examenle de BAC; • Motivaţia slabă din parte elevilor; • Absențe nemotivate de la ore; • Elevii și părinții nu sunt conștienți de puterea lor de decizie asupra parcursurilor școlare; • Utilizarea insuficienta a unui material didactic modern în cadrul orelor.
 14. 14. OPURTUNITĂȚI • Tendința de micșorare a numărului de restanțieri la discipline. • Stimularea materială a profesorilor și a elevilor cu deosebite performanțe. • Încadrarea elevilor în activități științifice .

×