SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
САМО
ИСУС ХРИСТОС
СПАСУВА
И таа ќе донесе син, и ти ќе го наречеш неговото име ИСУС:
бидејќи тој ќе ги спаси своите луѓе од нивните гревови.
Метју 1:21
Бидејќи Бог толку го сакаше светот, што му го даде својот
единствен заборавен Син, што секој кој верува во него не
треба да исчезне, туку да има вечен живот. ЏОН 3:16
Исус му вели, Јас сум патот, вистината и животот: никој не
доаѓа кај Отецот, туку со Мене. ЏОН 14:6
Ниту спасот во било кој друг: бидејќи нема друго име под
рајот дадено меѓу луѓето, при што мораме да бидеме
спасени. Акти 4:12
Затоа што ти го пренесов најпрво она што го примив, како
Христос умре за нашите гревови според Светите Писања; И
дека бил погребан, и дека повторно се издигнал третиот
ден според Светото писмо: 1 КОРИНТИЈАНИ 15:3-4
Во кого имаме искупување преку неговата крв, прошка на
гревовите, според богатствата на неговата милост;
ЕФЕСЈАНИ 1:7
Постојат четири вистини кои мораме целосно да ги разбереме:
1. Бог те сака толку многу.
Сака да имаш вечен живот во рајот со него.
Бидејќи Бог толку го сакаше светот, што му го даде својот
единствен заборавен Син, што секој кој верува во него не треба
да исчезне, туку да има вечен живот. ЏОН 3:16.
Тој сака да имате изобилство и значаен живот со него.
Крадецот не доаѓа, туку за да краде, и да убива, и да уништи:
Дојдов да имаат живот, и да го имаат пообилно. ЏОН 10:10
И покрај ова, многу луѓе не доживуваат значаен живот и не се
сигурни дали имаат вечен живот бидејќи...
2. ЧОВЕКОТ Е ГРЕВ ОД ПРИРОДАТА. Затоа е одвоен од Бога.
Сите згрешија.
Затоа што сите згрешија, и дојдоа помалку од славата Божја;
Римјани 3:23
За љубовта на парите е коренот на секое зло... 1 ТИМОТЕЈ 6:10
Платите на гревот се смрт.
За платите на гревот е смртта... Римјани 6:23
Библијата спцификува два вида на смрт:
• Физичка смрт
И како што се назначува на луѓето еднаш да умрат, но по
ова пресудата: ХЕБРЕЈ 9:27
• Духовна смрт или вечно одвојување од Бога во пеколот
Но, страшливите, и неверните, и злобните, и убијците, и
луѓето, и волшебниците, и идолопоклонниците, и сите
лажговци, ќе го имаат својот дел во езерото кое гори со
оган и крпа: што е втора смрт. ОТКРОВЕНИЕ 21:8
Ако човекот е одвоен од Бога поради неговиот грев, што е
решението за овој проблем? Често мислиме дека
решенијата се: религија, добри дела и добри манири.
Но има само едно решение од Бога.
3. Исус Христос е единствениот пат кон рајот.
Ова е Божја декларација.
Исус му вели, Јас сум патот, вистината и животот: никој не
доаѓа кај Отецот, туку со Мене. ЏОН 14:6
Тој ја плати целосната казна за нашите гревови.
Бидејќи Христос, исто така, некогаш страдал за гревови, само за
неправедните, за да може да не доведе кај Бога, да биде ставена на
смрт во месо, но брзана од Духот: 1 ПЕТАР 3:18
Во кого имаме искупување преку неговата крв, прошка на
гревовите, според богатствата на неговата милост; ЕФЕСЈАНС 1:7
Тој го има ветувањето за вечен живот.
Оној што верува на Синот има вечноста на животот: и оној што не
верува во Синот, нема да го види животот; но божјиот гнев му се
придржува. ЏОН 3:36
За платите на гревот е смртта; но божјиот дар е вечен живот преку
Исус Христос нашиот Господ. Римјани 6:23
4. Треба да веруваме во Исус Христос за да бидеме спасени.
Нашето спасение се должи на божјата милост преку верата
во Исус Христос.
Затоа што по благодат сте спасени преку верата; и тоа не од
себе: тоа е божјиот дар: Не на делата, да не би требало да
се пофали некој човек. ЕФЕСЈАНИ 2:8-9
Затоа што кој ќе го повика името Господово, ќе биде
спасен. Римјани 10:13
Молитвата на грешникот
Моли се ова со вера:
Господе Исусе, ти благодарам што ме сакаше. Признавам
дека сум грешник и барам ваша прошка. Благодарам за
твојата смрт на крстот, погребот и воскреснувањето да ги
платиш сите мои гревови. Ти верувам како господар и
спасител. Го прифаќам твојот дар на вечниот живот и ти го
предавам животот. Помогни ми да ги испочитувам сите
твои команди и да бидам угоден во твојот вид. АМИН.
Ако сте верувале во Исус Христос, следново ви се случило:
• Сега, ти имаш вечен живот со Бога.
И ова е волјата на оној што ме испрати, секој што го гледа
Синот, и верува во него, може да има вечно животно: и јас
ќе го израснам на последниот ден. ЏОН 6:40
• Сите ваши гревови се платени и простувани.
(МИНАТО, СЕГАШНОСТ, ИДНИНА)
Но овој човек, откако засекогаш принесуваше една жртва
за гревовите, седна од десната божја рака; Хебрејски 10:12
• Вие сте нова креација во Божји поглед. Тоа е почетокот на твојот нов живот.
Затоа, ако некој човек биде во Христа, тој е ново суштество: старите работи се
починати; Види, сите нешта стануваат нови. 2 КОРИНТИЈАНИ 5:17
• Ти стана Божјо дете.
Но, колку што го примиле, на нив им дал моќ да стане син божји, дури и на тие
кои веруваат во неговото име: Јован 1:12
Добрите дела не се начин да бидеме спасени, туку доказ или плод на нашето
спасение.
Затоа што ние сме неговото дело, создадено во Христа Исус до добри дела, кои
Бог ги предомислил дека треба да одиме во нив. ЕФЕСЈАНИ 2:10
ГОСПОД ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ!

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
 
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfThai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTelugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxArabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
 
Samoan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Samoan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSamoan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Samoan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdfTagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdf
 
Swedish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Swedish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSwedish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Swedish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Swahili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Swahili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSwahili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Swahili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Sundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Spanish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Spanish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSpanish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Spanish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSotho (Sesotho) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Somali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Somali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSomali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Somali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx

 • 2. И таа ќе донесе син, и ти ќе го наречеш неговото име ИСУС: бидејќи тој ќе ги спаси своите луѓе од нивните гревови. Метју 1:21 Бидејќи Бог толку го сакаше светот, што му го даде својот единствен заборавен Син, што секој кој верува во него не треба да исчезне, туку да има вечен живот. ЏОН 3:16 Исус му вели, Јас сум патот, вистината и животот: никој не доаѓа кај Отецот, туку со Мене. ЏОН 14:6
 • 3. Ниту спасот во било кој друг: бидејќи нема друго име под рајот дадено меѓу луѓето, при што мораме да бидеме спасени. Акти 4:12 Затоа што ти го пренесов најпрво она што го примив, како Христос умре за нашите гревови според Светите Писања; И дека бил погребан, и дека повторно се издигнал третиот ден според Светото писмо: 1 КОРИНТИЈАНИ 15:3-4 Во кого имаме искупување преку неговата крв, прошка на гревовите, според богатствата на неговата милост; ЕФЕСЈАНИ 1:7
 • 4. Постојат четири вистини кои мораме целосно да ги разбереме: 1. Бог те сака толку многу. Сака да имаш вечен живот во рајот со него. Бидејќи Бог толку го сакаше светот, што му го даде својот единствен заборавен Син, што секој кој верува во него не треба да исчезне, туку да има вечен живот. ЏОН 3:16. Тој сака да имате изобилство и значаен живот со него. Крадецот не доаѓа, туку за да краде, и да убива, и да уништи: Дојдов да имаат живот, и да го имаат пообилно. ЏОН 10:10
 • 5. И покрај ова, многу луѓе не доживуваат значаен живот и не се сигурни дали имаат вечен живот бидејќи... 2. ЧОВЕКОТ Е ГРЕВ ОД ПРИРОДАТА. Затоа е одвоен од Бога. Сите згрешија. Затоа што сите згрешија, и дојдоа помалку од славата Божја; Римјани 3:23 За љубовта на парите е коренот на секое зло... 1 ТИМОТЕЈ 6:10 Платите на гревот се смрт. За платите на гревот е смртта... Римјани 6:23
 • 6. Библијата спцификува два вида на смрт: • Физичка смрт И како што се назначува на луѓето еднаш да умрат, но по ова пресудата: ХЕБРЕЈ 9:27 • Духовна смрт или вечно одвојување од Бога во пеколот Но, страшливите, и неверните, и злобните, и убијците, и луѓето, и волшебниците, и идолопоклонниците, и сите лажговци, ќе го имаат својот дел во езерото кое гори со оган и крпа: што е втора смрт. ОТКРОВЕНИЕ 21:8
 • 7. Ако човекот е одвоен од Бога поради неговиот грев, што е решението за овој проблем? Често мислиме дека решенијата се: религија, добри дела и добри манири. Но има само едно решение од Бога. 3. Исус Христос е единствениот пат кон рајот. Ова е Божја декларација. Исус му вели, Јас сум патот, вистината и животот: никој не доаѓа кај Отецот, туку со Мене. ЏОН 14:6
 • 8. Тој ја плати целосната казна за нашите гревови. Бидејќи Христос, исто така, некогаш страдал за гревови, само за неправедните, за да може да не доведе кај Бога, да биде ставена на смрт во месо, но брзана од Духот: 1 ПЕТАР 3:18 Во кого имаме искупување преку неговата крв, прошка на гревовите, според богатствата на неговата милост; ЕФЕСЈАНС 1:7 Тој го има ветувањето за вечен живот. Оној што верува на Синот има вечноста на животот: и оној што не верува во Синот, нема да го види животот; но божјиот гнев му се придржува. ЏОН 3:36 За платите на гревот е смртта; но божјиот дар е вечен живот преку Исус Христос нашиот Господ. Римјани 6:23
 • 9. 4. Треба да веруваме во Исус Христос за да бидеме спасени. Нашето спасение се должи на божјата милост преку верата во Исус Христос. Затоа што по благодат сте спасени преку верата; и тоа не од себе: тоа е божјиот дар: Не на делата, да не би требало да се пофали некој човек. ЕФЕСЈАНИ 2:8-9 Затоа што кој ќе го повика името Господово, ќе биде спасен. Римјани 10:13
 • 10. Молитвата на грешникот Моли се ова со вера: Господе Исусе, ти благодарам што ме сакаше. Признавам дека сум грешник и барам ваша прошка. Благодарам за твојата смрт на крстот, погребот и воскреснувањето да ги платиш сите мои гревови. Ти верувам како господар и спасител. Го прифаќам твојот дар на вечниот живот и ти го предавам животот. Помогни ми да ги испочитувам сите твои команди и да бидам угоден во твојот вид. АМИН.
 • 11. Ако сте верувале во Исус Христос, следново ви се случило: • Сега, ти имаш вечен живот со Бога. И ова е волјата на оној што ме испрати, секој што го гледа Синот, и верува во него, може да има вечно животно: и јас ќе го израснам на последниот ден. ЏОН 6:40 • Сите ваши гревови се платени и простувани. (МИНАТО, СЕГАШНОСТ, ИДНИНА) Но овој човек, откако засекогаш принесуваше една жртва за гревовите, седна од десната божја рака; Хебрејски 10:12
 • 12. • Вие сте нова креација во Божји поглед. Тоа е почетокот на твојот нов живот. Затоа, ако некој човек биде во Христа, тој е ново суштество: старите работи се починати; Види, сите нешта стануваат нови. 2 КОРИНТИЈАНИ 5:17 • Ти стана Божјо дете. Но, колку што го примиле, на нив им дал моќ да стане син божји, дури и на тие кои веруваат во неговото име: Јован 1:12 Добрите дела не се начин да бидеме спасени, туку доказ или плод на нашето спасение. Затоа што ние сме неговото дело, создадено во Христа Исус до добри дела, кои Бог ги предомислил дека треба да одиме во нив. ЕФЕСЈАНИ 2:10 ГОСПОД ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ!