Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa

107 views

Published on

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto. Tuumasta toimeen - LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy! 26.–27.1.2017 -seminaarin esitys.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa

 1. 1. Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi | www.lskl.fi Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa Hanna Heinonen, Anna Moring & Pauliina Lampinen 31.1.2017
 2. 2. www.lskl.fi Järjestöt ja niiden rooli • Kansalaisyhteiskunta luo pohjaa hyvinvoinnille. • Järjestöt vahvistavat kansalaisten hyvinvointia: • Mahdollistamalla osallisuuden ja yhteisöllisyyden. • Pitämällä yllä kansalaisten aktiivisuutta. • Mahdollistamalla ja tekemällä muutoksen. • Tuomalla vertais- ja vapaaehtoistyön osaamista yhteistyöhön. • Kansalaisyhteiskunta ei ole pelkästään julkisten palvelujen täydentäjä, vaan maaperä aktiiviselle kehittämiselle ja innovoinnille. • Järjestöissä on vahvaa vaikuttamisen asiantuntijuutta ja myös vaikuttamisen väylät. 31.1.2017Etunimi Sukunimi
 3. 3. www.lskl.fi Järjestöjen lisäarvo LAPE:n muutostyössä • Lapsi-ja perhejärjestöt tuovat LAPE-muutostyöhön monenlaisia vahvuuksia • Väylä kansalaisten osallistumiseen, lasten ja nuorten tavoittamiseen, erityisryhmien kuulemiseen • Järjestöt aktivoivat lapsia ja perheitä mukaan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. • Esim. THL:n selvityksen (62/2012) mukaan Perhekeskuksissa, joissa järjestöt ovat mukana, on enemmän ryhmätoimintaa, perheitä osallistavaa toimintaa, perheiden keskinäistä tukea ja omaehtoista toimintaa kuin perhekeskuksissa, joissa järjestöt eivät ole mukana. • Järjestöjen toiminta pohjautuu usein avustuksiin, ei palvelujen myyntiin. • Avustuksiin pohjautuva rahoitusmalli tulee säilyttää ja kehittää sitä edelleen. 19.5.2016
 4. 4. www.lskl.fi Keskustelua: • Mitä hyötyä maakunnalliselle LAPE-hankkeelle voi olla järjestöyhteistyöstä? • Miten järjestöjen rooli omassa LAPE-hankkeessanne on ajateltu? 31.1.2017Etunimi Sukunimi
 5. 5. www.lskl.fi Järjestöyhteistyö LAPEssa • Järjestöt ovat (olleet) mukana: • LAPEn ohjausryhmässä • LAPEn suunnittelutyössä laajalla rintamalla • LAPE:n ohjausryhmässä olevat järjestöt tavoittelevat mahdollisimman laajaa lapsi- ja perhejärjestöjen mukaan ottamista LAPE-muutostyöhön. Tästä syystä on koordinoitu ehdotuksia LAPE:n maakunnallisiin ryhmiin. 31.1.2017Etunimi Sukunimi
 6. 6. www.lskl.fi Järjestöt maakunnallisissa rakenteissa • Maakunnilla myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä, järjestöyhteistyö tulee tästä syystä kirjata maakunnallisiin tehtäviin. • Järjestöjen tulee olla edustettuina maakunnallisissa rakenteissa, lapsi- ja perhejärjestöt avainasemassa palvelujen kehittämisen näkökulmasta • Maakunnalliset kumppanuusstrategiat tuovat jatkuvuutta, suuntaa ja sisältöä järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön. • Järjestöt voivat sitoutua tuottamaan palautetta ja tietoa toiminnan koetuista vaikutuksista ja osallistamaan perheitä palvelujen kehittämiseen. Toimintamalleja tähän löytyy järjestöistä. 19.5.2016
 7. 7. www.lskl.fi Keskustelua • Käsiäänestys: kuinka monessa maakunnassa on jo nimetty LAPE-ryhmä? • Miten sen järjestöedustus on organisoitu? • Tiedänkö, minkälaisia valmiita yhteistyörakenteita maakunnassani ja siihen kuuluvissa kunnissa on järjestöjen kanssa? 31.1.2017Etunimi Sukunimi
 8. 8. www.lskl.fi Lapsivaikutusten arviointi •Lapsen oikeuksien sopimus on väline lasten hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamiseksi. •Lapsen etu on lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan arvioitava ja otettava huomioon lapsia koskevissa päätöksissä. •Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten edun selvittämiseen. 19.5.2016
 9. 9. www.lskl.fi Välineitä lapsivaikutusten arviointiin • Lapsenoikeudet.fi -palvelun ohjeet lapsivaikutusten arviointiin • https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsivaikutusten- arviointi/ • THL:n ohjeet lapsivaikutusten arviointiin • https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja- perheet/johtamisen_tueksi/miten_arvioida/lapsivaikutusten_arviointi • Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä – työväline kunnille • https://www.julkari.fi/handle/10024/80048 • SOTE-uudistuksen lapsivaikutusten arviointi (Iivonen & Pollari) • https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Sote-ja- maakuntauudistuksen-lapsivaikutusten-arviointi-20.10.2016.pdf 31.1.2017Etunimi Sukunimi
 10. 10. www.lskl.fi Mieti kotimatkalla: • Miten varmistetaan, että lapsivaikutusten arviointi on mukana maakuntasi LAPE-prosessin kaikissa olennaisissa vaiheissa? 31.1.2017Etunimi Sukunimi

×