SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
Miten talouslama näkyy
lasten arjessa ja
lastensuojelussa?
28.9.2016 Jyväskylä
Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
1
Talouslama vaikutukset lapsiin
Taloudellinen ahdinko -> työttömyys, ylivelkaantuminen, köyhyys
Vanhempien ongelmat -> lasten ongelmat
Julkisten palveluiden säästöt -> lasten ongelmat
Ongelmat näkyvät viiveellä: edellinen lama kertoo nykylaman vaikutuksista
Tietopohja: ylivelkaantumistutkimuksia, kohorttitutkimus 1987, Sotkanet
Velkaongelmien hallinta
1990-luvun lamassa ylivelkaantuneiden määrä kasvoi hurjasti ja
velkaongelmaan havahduttiin
Velkaantumista koskeva lainsäädäntö kehittyi
1990- ja 2000-luvuilla
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 1993
Laki talous- ja velkaneuvonnasta 2000
Laki sosiaalisesta luototuksesta 2002
Ulosottokaari 2007  velka vanhenee 15 (-20) vuodessa
Luottotietolaki 2007
Laki luottotietolain muuttamisesta 2009, voimaan 2010
 vanhentuneen velan merkintä poistettava rekisteristä
4
Aineisto
Suomen Asiakastiedolta hankittu tiedot henkilöistä,
joiden maksuhäiriömerkinnät poistettiin huhtikuun 2010
alkupäivinä
Noin 37 000 veloista vapautettua = ylivelkaantunutta
Huomaa rajoite: kaikki olivat hengissä vielä 2010
Ylivelkaantuneille poimittiin iän, sukupuolen ja
asuinkunnan mukaan kaltaistetut verrokit
5
6
Erityiskorvausoikeuden alkamisen vakioidut riskisuhteet
(HR:t / Cox proportional hazards): ylivelkaantuneet vs.
verrokit
1.0
1.2
1.6
1.2
1.2
0.8
1.4
2.3
1.9
1.8
1.6
1.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Kaikkierityiskorvaus-oikeudet
Diabetes
Psykoosit
Sepelvaltimotauti
KeuhkoastmajaCOPD
Verenpainetauti
Hazard ratio Miehet Naiset
”Kuinka
moninkertainen
oli
lääkekorvausoike
uden alkamisen
riski
ylivelkaantuneilla
verrokkeihin
verrattuna?”
 Esim. naiset,
kaikki
korvausoikeudet:
1,4-kertainen.
Vakioitu: ikä, alue,
seurantaa edeltävät
sairauspäivärahat ja
työkyvyttömyyseläke
7
Vakioitu: ikä, alue,
seurantaa edeltävät
sairauspäivärahapäivät ja
lääkekorvausoikeudet
”Kuinka
moninkertainen
oli
työkyvyttömyys
-eläkkeelle
siirtymisen riski
ylivelkaantuneill
a verrokkeihin
verrattuna?”
 Esim.
miehet, kaikki
eläkkeet:
3,6-kertainen.
3.6
5.3
3.5
3.0
2.5
2.5
4.0
4.0
4.4
7.5
4.6
4.0
2.7
3.6
5.4
4.7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kaikkityökyvyttömyys-eläkkeet
Hermostonsairaudet
Mielenterveydenjakäytt.häiriöt
Verenkiertoelintensairaudet
Tuki-jaliikuntaelintensairaudet
Masennus
Muutmielenterv.jakäytt.häiriöt
Muutpääryhmät
Hazard ratio
Miehet Naiset
Vanhempien ylivelkaantuminen oli yhteydessä
lasten taloudelliseen huono-osaisuuteen.
Vanhempien sukupuolen perusteella äidin
ylivelkaantumisella oli isän ylivelkaantumista
suurempi merkitys lasten toimeentulotuen
saamiselle. Vanhempien ylivelkaantumisen yhteys
toimeentulotuen saamiseen, säilyi myös sen
jälkeen, kun muut toimeentulotuen saantia
ennustavat, vanhempien taustaan liittyvät, tekijät
vakioitiin.
Parental long term over-indebtedness as a predictor for children’s later
psychiatric morbidity
A 13 year follow-up of the 1987 birth cohort.
Jonni Tanskanen
Pro gradu –tutkielma
Väestötiede
Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
2008 alkanut taantuma tilastoissa
Kunnan yleinen ja lapsiperheiden
pienituloisuus
Lapsiperheet keskimäärin eivät ole
kärsineet muita enemmän lamasta.
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheis
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä
Elatustukea saaneet lapset, % 0 - 17-vuotiaista
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 0 - 17-
vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet
0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä
0 - 17-vuotiaat lapset, joista on tehty lasten-
suojeluilmoitus, % vastaavan ikäisestä väestöstä
13.11.2014 Lastensuojelu 2013 – Tilastoraportti 26/2014 30
Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret vuosina
1996–2013
Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
1996 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Lastenjanuortenlkm
Asiakkaina ollet lapset ja nuoret joista uudet asiakkaat
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, %
vastaavan ikäisestä väestöstä
13.11.2014 Lastensuojelu 2013 – Tilastoraportti 26/2014 32
Vuoden aikana huostassa olleet lapset suhteutettuna vastaavanikäiseen
väestöön vuosina 1991–2013, %
Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
%
16–17-vuotiaat
13–15-vuotiaat
7–12-vuotiaat
3–6-vuotiaat
0–2-vuotiaat
Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita
lapsiperheitä, % lapsiperheistä
Johtopäätöksiä
Taantuma näkyy eniten jo ennestään vaikeimmassa asemassa olevien
lasten ja nuorten elämässä
Vanhempien ongelmien yhteys lasten ja nuorten ongelmiin on selvä,
Vähemmän tietoa palveluiden muutosten vaikutuksista lapsiin ja
nuoriin
Palveluilla voidaan parantaa tilannetta!
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-
vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

More Related Content

What's hot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...THL
 
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana THL
 
Hanna Heikkilä: Lähiyhteisöt voimavaroina ja toimintakenttinä
Hanna Heikkilä: Lähiyhteisöt voimavaroina ja toimintakenttinäHanna Heikkilä: Lähiyhteisöt voimavaroina ja toimintakenttinä
Hanna Heikkilä: Lähiyhteisöt voimavaroina ja toimintakenttinäTHL
 
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Matti Rimpelä
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissaHanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissaTHL
 
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...THL
 
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtäväLasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtäväTHL
 
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusRiittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusTHL
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana THL
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 THL
 
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastollaKänkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastollaLastensuojelun Keskusliitto
 
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiKuopionkaupunki
 
TF-KKT esittely
TF-KKT esittelyTF-KKT esittely
TF-KKT esittelyTHL
 
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...THL
 
Vanhemmuuden tuen työkalupakki
Vanhemmuuden tuen työkalupakkiVanhemmuuden tuen työkalupakki
Vanhemmuuden tuen työkalupakkiTHL
 
Samuli Kangaslampi: Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuo...
Samuli Kangaslampi: Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuo...Samuli Kangaslampi: Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuo...
Samuli Kangaslampi: Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuo...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Veturointi: Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnasta
Veturointi: Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnastaVeturointi: Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnasta
Veturointi: Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnastaLastensuojelun Keskusliitto
 

What's hot (20)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
 
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
Perhe ja turvallinen kasvuympäristö hyvän kehityksen turvaajana
 
Hanna Heikkilä: Lähiyhteisöt voimavaroina ja toimintakenttinä
Hanna Heikkilä: Lähiyhteisöt voimavaroina ja toimintakenttinäHanna Heikkilä: Lähiyhteisöt voimavaroina ja toimintakenttinä
Hanna Heikkilä: Lähiyhteisöt voimavaroina ja toimintakenttinä
 
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
 
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissaHanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
 
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
 
Minna Salmi (THL): Politiikkatoimet ja lapsiperheet
Minna Salmi (THL): Politiikkatoimet ja lapsiperheetMinna Salmi (THL): Politiikkatoimet ja lapsiperheet
Minna Salmi (THL): Politiikkatoimet ja lapsiperheet
 
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtäväLasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen ydintehtävä
 
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusRiittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
 
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastollaKänkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
Känkänen, Stolt, Enroos: Lapsi vankilan perheosastolla
 
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointiLanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
Lanu osa2 lastenjanuortenkasvuolotjahyvinvointi
 
TF-KKT esittely
TF-KKT esittelyTF-KKT esittely
TF-KKT esittely
 
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
 
Vanhemmuuden tuen työkalupakki
Vanhemmuuden tuen työkalupakkiVanhemmuuden tuen työkalupakki
Vanhemmuuden tuen työkalupakki
 
Samuli Kangaslampi: Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuo...
Samuli Kangaslampi: Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuo...Samuli Kangaslampi: Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuo...
Samuli Kangaslampi: Traumatisoitumisen vaikutusten huomioiminen lasta tai nuo...
 
Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa
Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessaLasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa
Lasten ja perheiden hyvinvointi tulevaisuudessa
 
Veturointi: Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnasta
Veturointi: Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnastaVeturointi: Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnasta
Veturointi: Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnasta
 

Viewers also liked

Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen pe...
Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen pe...Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen pe...
Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen pe...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassaJotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassaLastensuojelun Keskusliitto
 
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection PropertyCongruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Propertyfilipke85
 
Lasten osallisuus lapsen oikeuksien sopimuksessa
Lasten osallisuus lapsen oikeuksien sopimuksessaLasten osallisuus lapsen oikeuksien sopimuksessa
Lasten osallisuus lapsen oikeuksien sopimuksessaLastensuojelun Keskusliitto
 
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 versionBCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 versionudalltawfeek
 
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth Connect Labs
 
ทองหยิบ ทองหยอด
ทองหยิบ ทองหยอดทองหยิบ ทองหยอด
ทองหยิบ ทองหยอดpearbear97
 
ASSIGNMENT
ASSIGNMENTASSIGNMENT
ASSIGNMENTAnuPlr
 
Smurfit Business School China Careers Testimonial Book FINAL
Smurfit Business School China Careers Testimonial Book FINALSmurfit Business School China Careers Testimonial Book FINAL
Smurfit Business School China Careers Testimonial Book FINALCarole Deering UCD ??. ??
 

Viewers also liked (17)

Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen pe...
Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen pe...Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen pe...
Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen pe...
 
esteban alexis
esteban alexisesteban alexis
esteban alexis
 
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassaJotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
Jotain rajaa? - lasten arkaluonteiset tiedot digitaalisessa mediassa
 
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection PropertyCongruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
 
Isyyden monet roolit
Isyyden monet roolitIsyyden monet roolit
Isyyden monet roolit
 
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
 
Lasten osallisuus lapsen oikeuksien sopimuksessa
Lasten osallisuus lapsen oikeuksien sopimuksessaLasten osallisuus lapsen oikeuksien sopimuksessa
Lasten osallisuus lapsen oikeuksien sopimuksessa
 
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 versionBCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
BCOM 275 Final Exam VERSION 2 2015 version
 
bdNOG Report
bdNOG Report bdNOG Report
bdNOG Report
 
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
Sales and Marketing Alignment for Revenue Growth
 
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
Mikä on isämies & mihin häntä tarvitaan?
 
ทองหยิบ ทองหยอด
ทองหยิบ ทองหยอดทองหยิบ ทองหยอด
ทองหยิบ ทองหยอด
 
Ebintl it staffing
Ebintl it staffingEbintl it staffing
Ebintl it staffing
 
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
Quitoseeecuadormay2009 presentation-090701064739-phpapp02
 
Decreto 1477 del_5_de_agosto_de_2014_ ep
Decreto 1477 del_5_de_agosto_de_2014_ epDecreto 1477 del_5_de_agosto_de_2014_ ep
Decreto 1477 del_5_de_agosto_de_2014_ ep
 
ASSIGNMENT
ASSIGNMENTASSIGNMENT
ASSIGNMENT
 
Smurfit Business School China Careers Testimonial Book FINAL
Smurfit Business School China Careers Testimonial Book FINALSmurfit Business School China Careers Testimonial Book FINAL
Smurfit Business School China Careers Testimonial Book FINAL
 

Similar to Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...Satakunnan sairaanhoitopiiri
 
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminenKainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminenMatti Heikkinen
 
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyNuorten syrjäytymisen ehkäisy
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyKristian Wahlbeck
 
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäKöyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäTHL
 
Nuorten mielenterveyden trendit
Nuorten mielenterveyden trenditNuorten mielenterveyden trendit
Nuorten mielenterveyden trenditKristian Wahlbeck
 
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? Tilastokeskus
 
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLastensuojelun Keskusliitto
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Matti Rimpelä
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetStrateginen tutkimus
 
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...THL
 

Similar to Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? (20)

Huittinen-nuorisolaki
Huittinen-nuorisolakiHuittinen-nuorisolaki
Huittinen-nuorisolaki
 
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...
 
Lahti nuorisolaki
Lahti nuorisolakiLahti nuorisolaki
Lahti nuorisolaki
 
Nuorisolaki aanekoski
Nuorisolaki aanekoskiNuorisolaki aanekoski
Nuorisolaki aanekoski
 
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminenKainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
 
Rimpelä 21.2.2011
Rimpelä 21.2.2011Rimpelä 21.2.2011
Rimpelä 21.2.2011
 
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyNuorten syrjäytymisen ehkäisy
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
 
Nuorisolaki muuttui – tulisiko työn muuttua
Nuorisolaki muuttui – tulisiko työn muuttuaNuorisolaki muuttui – tulisiko työn muuttua
Nuorisolaki muuttui – tulisiko työn muuttua
 
Lanuosio4 lastensuojelu
Lanuosio4 lastensuojeluLanuosio4 lastensuojelu
Lanuosio4 lastensuojelu
 
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäKöyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
 
Nuorten mielenterveyden trendit
Nuorten mielenterveyden trenditNuorten mielenterveyden trendit
Nuorten mielenterveyden trendit
 
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
 
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
 
Yhteinen isänmaa2
Yhteinen isänmaa2Yhteinen isänmaa2
Yhteinen isänmaa2
 
pori-nuorisolaki
pori-nuorisolakipori-nuorisolaki
pori-nuorisolaki
 
pori-nuorisolaki
pori-nuorisolakipori-nuorisolaki
pori-nuorisolaki
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
 
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
 
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaLastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäLastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaLastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?

 • 1. Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? 28.9.2016 Jyväskylä Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto 1
 • 2.
 • 3. Talouslama vaikutukset lapsiin Taloudellinen ahdinko -> työttömyys, ylivelkaantuminen, köyhyys Vanhempien ongelmat -> lasten ongelmat Julkisten palveluiden säästöt -> lasten ongelmat Ongelmat näkyvät viiveellä: edellinen lama kertoo nykylaman vaikutuksista Tietopohja: ylivelkaantumistutkimuksia, kohorttitutkimus 1987, Sotkanet
 • 4. Velkaongelmien hallinta 1990-luvun lamassa ylivelkaantuneiden määrä kasvoi hurjasti ja velkaongelmaan havahduttiin Velkaantumista koskeva lainsäädäntö kehittyi 1990- ja 2000-luvuilla Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta 2000 Laki sosiaalisesta luototuksesta 2002 Ulosottokaari 2007  velka vanhenee 15 (-20) vuodessa Luottotietolaki 2007 Laki luottotietolain muuttamisesta 2009, voimaan 2010  vanhentuneen velan merkintä poistettava rekisteristä 4
 • 5. Aineisto Suomen Asiakastiedolta hankittu tiedot henkilöistä, joiden maksuhäiriömerkinnät poistettiin huhtikuun 2010 alkupäivinä Noin 37 000 veloista vapautettua = ylivelkaantunutta Huomaa rajoite: kaikki olivat hengissä vielä 2010 Ylivelkaantuneille poimittiin iän, sukupuolen ja asuinkunnan mukaan kaltaistetut verrokit 5
 • 6. 6 Erityiskorvausoikeuden alkamisen vakioidut riskisuhteet (HR:t / Cox proportional hazards): ylivelkaantuneet vs. verrokit 1.0 1.2 1.6 1.2 1.2 0.8 1.4 2.3 1.9 1.8 1.6 1.2 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Kaikkierityiskorvaus-oikeudet Diabetes Psykoosit Sepelvaltimotauti KeuhkoastmajaCOPD Verenpainetauti Hazard ratio Miehet Naiset ”Kuinka moninkertainen oli lääkekorvausoike uden alkamisen riski ylivelkaantuneilla verrokkeihin verrattuna?”  Esim. naiset, kaikki korvausoikeudet: 1,4-kertainen. Vakioitu: ikä, alue, seurantaa edeltävät sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläke
 • 7. 7 Vakioitu: ikä, alue, seurantaa edeltävät sairauspäivärahapäivät ja lääkekorvausoikeudet ”Kuinka moninkertainen oli työkyvyttömyys -eläkkeelle siirtymisen riski ylivelkaantuneill a verrokkeihin verrattuna?”  Esim. miehet, kaikki eläkkeet: 3,6-kertainen. 3.6 5.3 3.5 3.0 2.5 2.5 4.0 4.0 4.4 7.5 4.6 4.0 2.7 3.6 5.4 4.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kaikkityökyvyttömyys-eläkkeet Hermostonsairaudet Mielenterveydenjakäytt.häiriöt Verenkiertoelintensairaudet Tuki-jaliikuntaelintensairaudet Masennus Muutmielenterv.jakäytt.häiriöt Muutpääryhmät Hazard ratio Miehet Naiset
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16. Vanhempien ylivelkaantuminen oli yhteydessä lasten taloudelliseen huono-osaisuuteen. Vanhempien sukupuolen perusteella äidin ylivelkaantumisella oli isän ylivelkaantumista suurempi merkitys lasten toimeentulotuen saamiselle. Vanhempien ylivelkaantumisen yhteys toimeentulotuen saamiseen, säilyi myös sen jälkeen, kun muut toimeentulotuen saantia ennustavat, vanhempien taustaan liittyvät, tekijät vakioitiin.
 • 17. Parental long term over-indebtedness as a predictor for children’s later psychiatric morbidity A 13 year follow-up of the 1987 birth cohort. Jonni Tanskanen Pro gradu –tutkielma Väestötiede Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. 2008 alkanut taantuma tilastoissa
 • 23. Kunnan yleinen ja lapsiperheiden pienituloisuus Lapsiperheet keskimäärin eivät ole kärsineet muita enemmän lamasta.
 • 26. Elatustukea saaneet lapset, % 0 - 17-vuotiaista
 • 27. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 0 - 17- vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
 • 28. Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä
 • 29. 0 - 17-vuotiaat lapset, joista on tehty lasten- suojeluilmoitus, % vastaavan ikäisestä väestöstä
 • 30. 13.11.2014 Lastensuojelu 2013 – Tilastoraportti 26/2014 30 Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret vuosina 1996–2013 Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 1996 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Lastenjanuortenlkm Asiakkaina ollet lapset ja nuoret joista uudet asiakkaat
 • 31. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
 • 32. 13.11.2014 Lastensuojelu 2013 – Tilastoraportti 26/2014 32 Vuoden aikana huostassa olleet lapset suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön vuosina 1991–2013, % Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 % 16–17-vuotiaat 13–15-vuotiaat 7–12-vuotiaat 3–6-vuotiaat 0–2-vuotiaat
 • 33. Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, % lapsiperheistä
 • 34. Johtopäätöksiä Taantuma näkyy eniten jo ennestään vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämässä Vanhempien ongelmien yhteys lasten ja nuorten ongelmiin on selvä, Vähemmän tietoa palveluiden muutosten vaikutuksista lapsiin ja nuoriin Palveluilla voidaan parantaa tilannetta!
 • 35. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24- vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä