Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö

Kommenttipuheenvuoro Lapsen kaksi kotia – vuoroasumisen ja sosiaaliturvan solmukohdat -seminaarissa 26.11.2020.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Liisa Siika-aho, sosiaali- ja terveysministeriö

  1. 1. VUOROASUMINEN Liisa Siika-aho Kommenttipuheenvuoro 26.11.2020
  2. 2. TIETOPOHJA • Vuoroasuvista lapsista ei ole ollut tietoa, uudistuksia on ollut hankala tehdä • Saamme kansainvälistä vertailua, lukumäärätietoja sekä yksittäisten perheiden näkemyksiä tämän tutkimuksen kautta • Sosiaaliturvaa uudistava parlamentaarinen komitea on aloittanut työnsä • Sosiaaliturva on suunniteltu aikana, jolloin ydinperhe on ollut normi • Monenlaiset perhemallit pakottavat ajattelemaan rakenteita uudestaan 26.11.2020 Etunimi Sukunimi2
  3. 3. LAPSI KESKIÖÖN • Vuoroasumisessa on keskeistä lapsen oikeus vanhempiinsa • Tutkimuksessa ei oteta kantaa vuoroasumiseen sinällään. Jos vanhemmat valitsevat lapselle tämän asumismuodon, järjestelmän ei pitäisi sitä estää • Lapsi ei valitse perhemuotoaan, yhteiskunnan olisi hyvä kohdella kaikkia perheitä tasapuolisesti • Osa ehdotuksista ehkä toteutettavissa hyviä käytäntöjä levittämällä, esim. tiedonkulku varhaiskasvatuksesta tai koulusta 26.11.2020 Etunimi Sukunimi3
  4. 4. SOSIAALITURVAUUDISTUS • Ei voi vain paikata pieniä yksityiskohtia • Alaikäisten sosiaaliturvaa olisi hyvä miettiä kokonaisuutena: rakennetaanko kaikkiin etuuksiin erikseen vai tuetaanko yhdellä etuudella? • Perhekäsite kaikkiaan pohdinnassa, siirrymmekö kohti yksilökohtaisempaa sosiaaliturvaa? • Tässäkin mallissa alaikäisten turva olisi järjestettävä osana huoltajan/huoltajien sosiaaliturvaa • Huomiot kohdentuvat paljolti asumistukeen ja lapsilisään • Asumistuen kokonaisuus pohdittavana sosiaaliturvauudistuksessa • Lapsilisän koko rakenne luotu erilaiseen tilanteeseen, kaipaisi koko järjestelmän läpikäyntiä, voisiko esim. jo lähtökohtaisesti maksaa kahdelle huoltajalle, onko asumisratkaisu relevantti etuuden maksamisen kannalta? • Voisiko vuoroasumista / yksinhuoltajuutta tukea vain yhden etuuden kautta? 26.11.2020 Etunimi Sukunimi4
  5. 5. JATKOTOIMIA • Selvitys on poikkihallinnollinen, sisältää ehdotuksia monen ministeriön alalle • Huomioiminen käynnissä olevissa hankkeissa • Sosiaaliturvauudistus • Lapsistrategia • SOTE-uudistus, LAPE-hanke… • Tarkoitus varmistua yhdessä hanketta ohjanneiden ministeriöiden kanssa, että kaikille asioille löytyy oikea vastuutaho, joka voi pohtia tarpeita muutoksiin 26.11.2020 Etunimi Sukunimi5
  6. 6. Liisa Siika-aho Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi Twitter: @LSiikaaho Kiitos!

×