SlideShare a Scribd company logo
Kuntoutukseen osallistuminen
eri osajärjestelmissä
Rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018
Kela tutkii kuntoutusta –seminaari 27.4.2022
Hanna Rinne, Kelan tutkimus
Hanna.Rinne@Kela.fi
Twitter: @Hanna_Rinne
Johdanto
• Suomessa hajanainen ja osin sekava
kuntoutusjärjestelmä
• Vastuu usealla taholla, tuotanto hajautettu, tehtävät osin
päällekkäisiä
• Kuntoutuspalveluihin pääsy vaihtelee
osajärjestelmien välillä
• Kuntoutuksen eri osajärjestelmillä eri kriteerit, vastuualueet
ja kohderyhmät
• Kuntoutujien kokonaismäärästä vaikea saada
luotettavaa tietoa
• Valtioneuvoston kuntoutusselonteko (STM 2002), Rissanen &
Pulkki (2013) ja Pulkki ym. (2011a; 2011b)
• Myös kuntoutukseen osallistuneiden
sosioekonomisista tietoa heikosti
• Tarkasteluja tehty jossain osajärjestelmissä esim. Kela
(Ristikari ym. 2016; Suoyrjö ym. 2007; Saltychev ym. 2011),
työeläkekuntoutus (Laaksonen ym. 2019), fysioterapia
(Hakulinen 2004)
Tavoite
• Selvittää kuntoutukseen osallistumisen
yleisyyttä kaiken kaikkiaan ja eri
osajärjestelmissä
• Tarkastella kuntoutukseen osallistumisen eroja
sosioekonomisen taustan mukaan 25-64-
vuotiailla
• Laaja rekisteriaineisto kaikista Oulun asukkaista
vuonna 2018 (N=192 844) sekä heidän sosiaali-
ja terveyspalveluiden ja etuuksien käytöstään
(Blomgren & Jäppinen 2020)
Muuttujat
Vaste: Kuntoutukseen osallistuminen
• Osallistunut vähintään yhden kerran
johonkin tarkastelluista toimenpiteistä
vähintään yhdessä osajärjestelmässä
vuoden 2018 aikana
• Julkisen terveyspalvelujärjestelmän kuntoutus
(Oulun kaupunki ja THL:n hoitoilmoitusrekistit)
• Kelan kuntoutus (Kela)
• Työeläkekuntoutus (ETK)
• Työterveyshuollon fysioterapia (4 suurinta
työterveyshuoltoyritystä)
• Kelan korvaama yksityinen fysioterapia (Kela)
Sosioekonomiset tekijät vuoden 2017 lopusta
• Koulutus: korkea-aste, keskiaste, perusaste
• Ammattiasema: yl. toimihlö, al. toimihlö.,
työntekijä, yrittäjä, työtön, opiskelija, muu
• Opiskelijoille haettu takautuvasti vuoden 2016
lopusta
• Tulot: tuloneljännekset
Muut vakioitavat tekijät
• ikä, sukupuoli, siviilisääty, lääkkeiden
erityiskorvausoikeus, sairauspoissaolot
Kuntoutukseen osallistuneet (%) koko Oulun
väestössä kuntoutuksen eri osajärjestelmissä (N=192 844)
0 5 10 15 20 25
Kuntoutus yhteensä
Julkisen palvelujärjestelmän kuntoutus
Kelan kuntoutus
Työeläkekuntoutus
Työterveyshuollon fysioterapia
Yksityinen fysioterapia
Kuntoutukseen osallistuneet (%)
Kaikki Naiset Miehet
Kuntoutukseen osallistuneet (%) koko Oulun väestössä
iän ja sukupuolen mukaan (N=192 844)
0 5 10 15 20 25 30
0–15-vuotiaat
16–24-vuotiaat
25–44-vuotiaat
45–64-vuotiaat
65+ -vuotiaat
Kuntoutukseen osallistuneet, %
Naiset Miehet
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018
Johtopäätökset
• Kuntoutuksen ulkopuolelle jäävät muita useammin juuri ne ryhmät, joiden terveys ja
toimintakyky lienee muita heikompi: vain perusasteen suorittaneet, työttömät ja
pienituloiset.
• Koko väestön näkökulmasta kuntoutukseen pääsy ei siis vaikuta yhdenvertaiselta.
• Sen sijaan jos kuntoutusjärjestelmän tavoitteena on työllisten työkyvyn ja opiskelijoiden
opiskelukyvyn ylläpito, kuntoutuksen voidaan sanoa kohdentuvan oikein.
• Kuntoutuksen sosioekonomisista eroista saatavaan kuvaan vaikuttaa se, mikä kaikki
kuntoutus rekistereistä on mahdollista tunnistaa.
• Rekisteritietoja kuntoutuksesta on hankala koota kattavasti, sillä järjestelmä on hyvin
hajanainen ja toimijoita ja rekisterinpitäjiä on lukuisia.
• Yhtenäiset tietojärjestelmät kuntoutuksesta palvelisivat paitsi tutkijoita, myös kuntoutujia.
Julkaisut
Tieteelliset artikkelit
• Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2022) Kuntoutukseen osallistumisen sosioekonomiset erot –
rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 59(1):16-33.
• Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2020) Kuntoutukseen osallistuminen ja eri osajärjestelmien
ristikkäiskäyttö – rekisteritarkastelu Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 43(4):6-20.
Blogikirjoitukset
• Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2022) Kelan kuntoutukseen osallistuminen vaihtelee etenkin
ammattiaseman mukaan. Kirjoitus Kelan Tutkimusblogissa 10.3.2022.
• Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2022) Matalassa sosioekonomisessa asemassa olevat
osallistuvat muita harvemmin kuntoutukseen. Kirjoitus Kelan tutkimusblogissa 8.3.2022.
• Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2020) Lähes viidennes väestöstä osallistuu kuntoutukseen.
Kirjoitus Kelan Tutkimusblogissa 9.12.2020.

More Related Content

Similar to Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018

Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli
Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malliKuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli
Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli
THL
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslaitos
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
THL
 
Kippola-Pääkkönen: Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos onnistui?
Kippola-Pääkkönen: Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos onnistui?Kippola-Pääkkönen: Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos onnistui?
Kippola-Pääkkönen: Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos onnistui?
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki Suoyrjö
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki SuoyrjöKUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki Suoyrjö
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki Suoyrjö
Kuntoutusportti
 
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyslaitos
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluistaTulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
Sitra / Hyvinvointi
 
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossaOsallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Tuulia Rotko
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL
 
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
THL
 
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänäErvasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Kouluterveyskysely
 
Ammattikuntoon.fi palvelu
Ammattikuntoon.fi palveluAmmattikuntoon.fi palvelu
Ammattikuntoon.fi palvelu
SmartMoves_UKK
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
HALO-suositus: Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivises...
HALO-suositus: Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivises...HALO-suositus: Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivises...
HALO-suositus: Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivises...
THL
 

Similar to Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018 (20)

Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli
Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malliKuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli
Kuntoutuksen uusia tuulia. Sijoita ja valmenna -malli
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
 
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
Karhula & Heiskanen: Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus - siirtyykö opi...
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
 
Kippola-Pääkkönen: Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos onnistui?
Kippola-Pääkkönen: Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos onnistui?Kippola-Pääkkönen: Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos onnistui?
Kippola-Pääkkönen: Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos onnistui?
 
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki Suoyrjö
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki SuoyrjöKUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki Suoyrjö
KUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki Suoyrjö
 
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluistaTulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
 
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
Juvonen-Posti ja Henriksson: Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpa...
 
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossaOsallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
 
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänäErvasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
 
Ammattikuntoon.fi palvelu
Ammattikuntoon.fi palveluAmmattikuntoon.fi palvelu
Ammattikuntoon.fi palvelu
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
HALO-suositus: Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivises...
HALO-suositus: Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivises...HALO-suositus: Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivises...
HALO-suositus: Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivises...
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedollaEtäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Kelan tutkimus / Research at Kela
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsausRaha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Raha ja digipeliongelmaisten kuntoutus – Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedollaEtäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
 

Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018

  • 1. Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä Rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018 Kela tutkii kuntoutusta –seminaari 27.4.2022 Hanna Rinne, Kelan tutkimus Hanna.Rinne@Kela.fi Twitter: @Hanna_Rinne
  • 2. Johdanto • Suomessa hajanainen ja osin sekava kuntoutusjärjestelmä • Vastuu usealla taholla, tuotanto hajautettu, tehtävät osin päällekkäisiä • Kuntoutuspalveluihin pääsy vaihtelee osajärjestelmien välillä • Kuntoutuksen eri osajärjestelmillä eri kriteerit, vastuualueet ja kohderyhmät • Kuntoutujien kokonaismäärästä vaikea saada luotettavaa tietoa • Valtioneuvoston kuntoutusselonteko (STM 2002), Rissanen & Pulkki (2013) ja Pulkki ym. (2011a; 2011b) • Myös kuntoutukseen osallistuneiden sosioekonomisista tietoa heikosti • Tarkasteluja tehty jossain osajärjestelmissä esim. Kela (Ristikari ym. 2016; Suoyrjö ym. 2007; Saltychev ym. 2011), työeläkekuntoutus (Laaksonen ym. 2019), fysioterapia (Hakulinen 2004) Tavoite • Selvittää kuntoutukseen osallistumisen yleisyyttä kaiken kaikkiaan ja eri osajärjestelmissä • Tarkastella kuntoutukseen osallistumisen eroja sosioekonomisen taustan mukaan 25-64- vuotiailla • Laaja rekisteriaineisto kaikista Oulun asukkaista vuonna 2018 (N=192 844) sekä heidän sosiaali- ja terveyspalveluiden ja etuuksien käytöstään (Blomgren & Jäppinen 2020)
  • 3. Muuttujat Vaste: Kuntoutukseen osallistuminen • Osallistunut vähintään yhden kerran johonkin tarkastelluista toimenpiteistä vähintään yhdessä osajärjestelmässä vuoden 2018 aikana • Julkisen terveyspalvelujärjestelmän kuntoutus (Oulun kaupunki ja THL:n hoitoilmoitusrekistit) • Kelan kuntoutus (Kela) • Työeläkekuntoutus (ETK) • Työterveyshuollon fysioterapia (4 suurinta työterveyshuoltoyritystä) • Kelan korvaama yksityinen fysioterapia (Kela) Sosioekonomiset tekijät vuoden 2017 lopusta • Koulutus: korkea-aste, keskiaste, perusaste • Ammattiasema: yl. toimihlö, al. toimihlö., työntekijä, yrittäjä, työtön, opiskelija, muu • Opiskelijoille haettu takautuvasti vuoden 2016 lopusta • Tulot: tuloneljännekset Muut vakioitavat tekijät • ikä, sukupuoli, siviilisääty, lääkkeiden erityiskorvausoikeus, sairauspoissaolot
  • 4. Kuntoutukseen osallistuneet (%) koko Oulun väestössä kuntoutuksen eri osajärjestelmissä (N=192 844) 0 5 10 15 20 25 Kuntoutus yhteensä Julkisen palvelujärjestelmän kuntoutus Kelan kuntoutus Työeläkekuntoutus Työterveyshuollon fysioterapia Yksityinen fysioterapia Kuntoutukseen osallistuneet (%) Kaikki Naiset Miehet
  • 5. Kuntoutukseen osallistuneet (%) koko Oulun väestössä iän ja sukupuolen mukaan (N=192 844) 0 5 10 15 20 25 30 0–15-vuotiaat 16–24-vuotiaat 25–44-vuotiaat 45–64-vuotiaat 65+ -vuotiaat Kuntoutukseen osallistuneet, % Naiset Miehet
  • 8. Johtopäätökset • Kuntoutuksen ulkopuolelle jäävät muita useammin juuri ne ryhmät, joiden terveys ja toimintakyky lienee muita heikompi: vain perusasteen suorittaneet, työttömät ja pienituloiset. • Koko väestön näkökulmasta kuntoutukseen pääsy ei siis vaikuta yhdenvertaiselta. • Sen sijaan jos kuntoutusjärjestelmän tavoitteena on työllisten työkyvyn ja opiskelijoiden opiskelukyvyn ylläpito, kuntoutuksen voidaan sanoa kohdentuvan oikein. • Kuntoutuksen sosioekonomisista eroista saatavaan kuvaan vaikuttaa se, mikä kaikki kuntoutus rekistereistä on mahdollista tunnistaa. • Rekisteritietoja kuntoutuksesta on hankala koota kattavasti, sillä järjestelmä on hyvin hajanainen ja toimijoita ja rekisterinpitäjiä on lukuisia. • Yhtenäiset tietojärjestelmät kuntoutuksesta palvelisivat paitsi tutkijoita, myös kuntoutujia.
  • 9. Julkaisut Tieteelliset artikkelit • Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2022) Kuntoutukseen osallistumisen sosioekonomiset erot – rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 59(1):16-33. • Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2020) Kuntoutukseen osallistuminen ja eri osajärjestelmien ristikkäiskäyttö – rekisteritarkastelu Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 43(4):6-20. Blogikirjoitukset • Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2022) Kelan kuntoutukseen osallistuminen vaihtelee etenkin ammattiaseman mukaan. Kirjoitus Kelan Tutkimusblogissa 10.3.2022. • Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2022) Matalassa sosioekonomisessa asemassa olevat osallistuvat muita harvemmin kuntoutukseen. Kirjoitus Kelan tutkimusblogissa 8.3.2022. • Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2020) Lähes viidennes väestöstä osallistuu kuntoutukseen. Kirjoitus Kelan Tutkimusblogissa 9.12.2020.