SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Suomen Pankki
Rahapolitiikan kiristämisellä EKP
palauttaa inflaation tavoitteeseen
Euro ja talous -tiedotustilaisuus 3.10.2023
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen talouskasvu on seisahtunut, taantuman
sijaan ennustetaan kuitenkin paluuta kasvu-uralle
3.10.2023 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio lähestyy 2 %:n tavoitetta EKP:n koronnostojen
ja energiahintojen laskun ansiosta
• Inflaation ennustetaan
asteittain hidastuvan edelleen
• Tuottajahinnat kääntyneet laskuun
• Pohjainflaatio on alkanut hidastua
• Keskeiset ennustajat näkevät
inflaation pysyvän sitkeästi yli
2 %:ssa
• Palkkojen nousuvauhti
ylläpitää yhä palveluinflaatiota
• Inflaatio-odotukset 2 %:n
tuntumassa, mutta riski odotusten
noususta todellinen
3.10.2023 3
3,2
2,1
5,6
2,9
2,2
5,1
-2
0
2
4
6
8
10
12
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inflaatio (YKHI) Pohjainflaatio Inflaatio (YKHI), EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta, %
Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(3)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palauttaa inflaation
tavoitteeseen
• EKP nostanut korkojaan 4,5 prosenttiyksiköllä
• Ohjauskorot on nyt nostettu tasolle, jolla riittävän pitkään pidettyinä, ne edistävät
tuntuvasti inflaation palaamista tavoitteen mukaiseksi kohtuullisessa ajassa
• Jatkossa korkopäätökset perustuvat:
1. taloudesta ja rahoitusmarkkinoilta saatavien tietojen pohjalta laadittaviin
inflaationäkymiin,
2. pohjainflaation dynamiikkaan ja
3. arvioon rahapolitiikan vaikutuksen välittymisestä talouteen.
• Eurojärjestelmän tase supistuu asteittain ja hallitusti
• Rahapoliittisissa ohjelmissa hankittujen arvopapereiden erääntyessä takaisin
maksettavaa pääomaa ei enää uudelleen sijoiteta kokonaan
• Pitempiaikaiset halpakorkoiset rahoitusoperaatiot erääntyvät ensi vuoden mittaan
3.10.2023 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan kiristyssykli ollut samankaltainen eri
länsimaissa
• Poikkeukselliset inflaatiopaineet
vaatineet poikkeuksellista
rahapolitiikan kiristämistä:
1. Ohjauskorkoja nostettu
voimakkaammin kuin kertaakaan
euroalueen historiassa.
2. Kiristyssykli ollut länsimaissa hyvin
samankaltainen.
3. Koronnostojen lisäksi ollaan
irtautumassa rahapolitiikan
epätavanomaisista toimista.
3.10.2023 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen pohjainflaation kiihtyminen ja
koronnostosykli aiempaa nopeampia
• Euroalueella pohjainflaation kiihtyminen ollut poikkeuksellista
aikaisempiin koronnostosykleihin verrattuna
• Energian ja ruoan hinnasta puhdistettu inflaatio kiihtyi pitkään ensimmäisten
koronnostojen jälkeen.
• Lyhyiden korkojen lisäksi myös pidemmät korot nousseet
voimakkaasti
• Taustalla muutokset sekä odotuksissa liittyen tulevaan korkouraan että
rahapolitiikan epätavanomaisista toimista luopuminen
• Kiristynyt rahapolitiikka on välittynyt voimakkaasti rahoitusoloihin
• Kotitalouksien ja yritysten lainakorot ovat nousseet koronnostojen myötä
• Kiristyneet rahoitusolot näkyvät lainakantojen kasvun pysähtymisenä
3.10.2023 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiristynyt rahapolitiikka välittynyt luotonantoon
voimakkaasti
• Kotitalouksien ja yritysten
lainakantojen kasvu
pysähdyksissä
• Lavea raha-aggregaatti supistuu
• Taustalla:
1. Lainakantojen supistuminen
2. Rahapolitiikan saatavien
erääntyminen
3.10.2023 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikka välittynyt lainakorkoihin eri vauhtia
euroalueen maissa
3.10.2023 8
0
1
2
3
4
5
6
Uusien asuntolainojen keskikorko (%)
heinäkuussa maittain
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan toimilla vahvistettu inflaatio-odotusten
ankkuroitumista
• Inflaatio-odotusten merkitys
• EKP sitoutunut 2 % inflaatiotavoitteeseen
• Odotusten ankkuroituminen lähes välttämätön ehto
tavoitteen saavuttamiseksi
• Mitä ankkuroituminen tarkoittaa?
• Pitkän aikavälin odotukset linjassa tavoitteen
kanssa, eivätkä reagoi lyhytkestoisiin sokkeihin
• Onko ankkuri pitänyt?
• Odotusten taso noussut ja volatiilisuus kasvanut.
Odotukset herkempiä inflaatioyllätyksille /
muutoksille inflaationäkymissä
 Riskit ankkurin heikentymisestä sekä odotusten
pysyvämmästä noususta kasvaneet
EKP:n reaktiot ovat kuitenkin edesauttaneet
inflaatio-odotusten ankkuroitumista. Jos
irtautumista jatkossa tapahtuisi, EKP reagoisi
kehitykseen voimakkaasti.
3.10.2023 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Korkeaksi kohonnut inflaatio on hidastunut, sillä energian hinnat ovat
laskeneet viime vuodesta ja EKP on kiristänyt rahapolitiikkaansa.
• Koronnostot välittyvät lainojen hintoihin ja hidastavat lainakannan
kasvua voimakkaasti, ja vähentävät kokonaiskysyntää.
• Ohjauskorot on nyt nostettu tasolle, jolla riittävän pitkään pidettyinä, ne
edistävät tuntuvasti inflaation palaamista tavoitteen mukaiseksi
kohtuullisessa ajassa.
• Euroalueen rahapolitiikkaa tehdään koko euroalueelle, ja EKP:n
tavoitteen mukainen euroalueen hintavakaus on myös Suomen etu.
3.10.2023 10
suomenpankki.fi
Kiitos!
e-mail: tuomas.valimaki@bof.fi
X: @TuomasValimaki

More Related Content

Similar to Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palauttaa inflaation tavoitteeseen, 3.10.2023

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätSuomen Pankki
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Suomen Pankki
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Suomen Pankki
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Suomen Pankki
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Suomen Pankki
 
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020Mauri Kotamäki
 

Similar to Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palauttaa inflaation tavoitteeseen, 3.10.2023 (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
 
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020
Kauppakamarin talouskatsaus huhtikuu 2020
 

More from Suomen Pankki

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
 

Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palauttaa inflaation tavoitteeseen, 3.10.2023

 • 1. Suomen Pankki Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palauttaa inflaation tavoitteeseen Euro ja talous -tiedotustilaisuus 3.10.2023 Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen talouskasvu on seisahtunut, taantuman sijaan ennustetaan kuitenkin paluuta kasvu-uralle 3.10.2023 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio lähestyy 2 %:n tavoitetta EKP:n koronnostojen ja energiahintojen laskun ansiosta • Inflaation ennustetaan asteittain hidastuvan edelleen • Tuottajahinnat kääntyneet laskuun • Pohjainflaatio on alkanut hidastua • Keskeiset ennustajat näkevät inflaation pysyvän sitkeästi yli 2 %:ssa • Palkkojen nousuvauhti ylläpitää yhä palveluinflaatiota • Inflaatio-odotukset 2 %:n tuntumassa, mutta riski odotusten noususta todellinen 3.10.2023 3 3,2 2,1 5,6 2,9 2,2 5,1 -2 0 2 4 6 8 10 12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Inflaatio (YKHI) Pohjainflaatio Inflaatio (YKHI), EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Prosenttimuutos edellisestä vuodesta, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(3)
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palauttaa inflaation tavoitteeseen • EKP nostanut korkojaan 4,5 prosenttiyksiköllä • Ohjauskorot on nyt nostettu tasolle, jolla riittävän pitkään pidettyinä, ne edistävät tuntuvasti inflaation palaamista tavoitteen mukaiseksi kohtuullisessa ajassa • Jatkossa korkopäätökset perustuvat: 1. taloudesta ja rahoitusmarkkinoilta saatavien tietojen pohjalta laadittaviin inflaationäkymiin, 2. pohjainflaation dynamiikkaan ja 3. arvioon rahapolitiikan vaikutuksen välittymisestä talouteen. • Eurojärjestelmän tase supistuu asteittain ja hallitusti • Rahapoliittisissa ohjelmissa hankittujen arvopapereiden erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää uudelleen sijoiteta kokonaan • Pitempiaikaiset halpakorkoiset rahoitusoperaatiot erääntyvät ensi vuoden mittaan 3.10.2023 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristyssykli ollut samankaltainen eri länsimaissa • Poikkeukselliset inflaatiopaineet vaatineet poikkeuksellista rahapolitiikan kiristämistä: 1. Ohjauskorkoja nostettu voimakkaammin kuin kertaakaan euroalueen historiassa. 2. Kiristyssykli ollut länsimaissa hyvin samankaltainen. 3. Koronnostojen lisäksi ollaan irtautumassa rahapolitiikan epätavanomaisista toimista. 3.10.2023 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen pohjainflaation kiihtyminen ja koronnostosykli aiempaa nopeampia • Euroalueella pohjainflaation kiihtyminen ollut poikkeuksellista aikaisempiin koronnostosykleihin verrattuna • Energian ja ruoan hinnasta puhdistettu inflaatio kiihtyi pitkään ensimmäisten koronnostojen jälkeen. • Lyhyiden korkojen lisäksi myös pidemmät korot nousseet voimakkaasti • Taustalla muutokset sekä odotuksissa liittyen tulevaan korkouraan että rahapolitiikan epätavanomaisista toimista luopuminen • Kiristynyt rahapolitiikka on välittynyt voimakkaasti rahoitusoloihin • Kotitalouksien ja yritysten lainakorot ovat nousseet koronnostojen myötä • Kiristyneet rahoitusolot näkyvät lainakantojen kasvun pysähtymisenä 3.10.2023 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiristynyt rahapolitiikka välittynyt luotonantoon voimakkaasti • Kotitalouksien ja yritysten lainakantojen kasvu pysähdyksissä • Lavea raha-aggregaatti supistuu • Taustalla: 1. Lainakantojen supistuminen 2. Rahapolitiikan saatavien erääntyminen 3.10.2023 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka välittynyt lainakorkoihin eri vauhtia euroalueen maissa 3.10.2023 8 0 1 2 3 4 5 6 Uusien asuntolainojen keskikorko (%) heinäkuussa maittain
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan toimilla vahvistettu inflaatio-odotusten ankkuroitumista • Inflaatio-odotusten merkitys • EKP sitoutunut 2 % inflaatiotavoitteeseen • Odotusten ankkuroituminen lähes välttämätön ehto tavoitteen saavuttamiseksi • Mitä ankkuroituminen tarkoittaa? • Pitkän aikavälin odotukset linjassa tavoitteen kanssa, eivätkä reagoi lyhytkestoisiin sokkeihin • Onko ankkuri pitänyt? • Odotusten taso noussut ja volatiilisuus kasvanut. Odotukset herkempiä inflaatioyllätyksille / muutoksille inflaationäkymissä  Riskit ankkurin heikentymisestä sekä odotusten pysyvämmästä noususta kasvaneet EKP:n reaktiot ovat kuitenkin edesauttaneet inflaatio-odotusten ankkuroitumista. Jos irtautumista jatkossa tapahtuisi, EKP reagoisi kehitykseen voimakkaasti. 3.10.2023 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Korkeaksi kohonnut inflaatio on hidastunut, sillä energian hinnat ovat laskeneet viime vuodesta ja EKP on kiristänyt rahapolitiikkaansa. • Koronnostot välittyvät lainojen hintoihin ja hidastavat lainakannan kasvua voimakkaasti, ja vähentävät kokonaiskysyntää. • Ohjauskorot on nyt nostettu tasolle, jolla riittävän pitkään pidettyinä, ne edistävät tuntuvasti inflaation palaamista tavoitteen mukaiseksi kohtuullisessa ajassa. • Euroalueen rahapolitiikkaa tehdään koko euroalueelle, ja EKP:n tavoitteen mukainen euroalueen hintavakaus on myös Suomen etu. 3.10.2023 10