SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

Imię i nazwisko ucznia PK
Klasa I wiek 13 lat
Wychowawca XX, pedagog wspierający YY
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2011/2012
Nr orzeczenia bb/2010/2011
Rodzaj niepełnosprawności: zaburzenia zachowania


              Cele edukacyjne                          Cele terapeutyczne
Tożsame z celami całej klasy                    Ogólne:
oraz:                               kształcenie umiejętności wnioskowania moralnego, radzenia sobie
    ukazanie i wykorzystanie potencjału intelektualnego    z emocjami i komunikacji interpersonalnej
    rozbudzenie i ugruntowanie zainteresowao poznawczych    Szczegółowe:
                                  kształcenie umiejętności analizowania sytuacji społecznych,
                                  zwiększenie poczucia własnej wartości,
                                  posługiwanie się empatią,
                                  kształcenie umiejętności wyrażania i radzenia sobie z uczuciami
                                  własnymi i innych ludzi,
                                  kształcenie umiejętności poprawnej komunikacji,
                                  kształcenie umiejętności podejmowania decyzji
Zakres dostosowao      Rodzaj i zakres     Formy metody pracy z    Rodzaj i zakres   Działania   Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
             zintegrowanych działao       uczniem        współpracy     wspierające  współdziałania   współdziałania
             nauczycieli i specjalistów                 nauczycieli i    rodziców    z poradniami    z innymi
                                          specjalistów z    ucznia    psychologiczno-   instytucjami
                                           rodzicami            pedagogicznymi
                                                               itp.
Oddziaływania      - nauczyciele        Specjalistyczne zajęcia  Rodzice       Porady     W razie    Obiady szkolne
terapeutyczne w     przedmiotów zwracają     terapeutyczne –      zapewniają opiekę  i konsultacje  potrzeby
zaburzonych sferach   szczególną uwagę na     spotkania z psychologiem  medyczną i      prowadzone   konsultacje
osobowości,       właściwe zachowania     1 raz w tygodniu;     informują      przez      z
korygowanie       dziecka,           Zajęcia dydaktyczno -   nauczycieli     wychowawcę   pracownikami
nieprawidłowych postaw  dostrzegają i doceniają   wyrównawcze z       o stanie zdrowia   klasy,     poradni
i przekonao.       jego wysiłek,        matematyki – 1 raz     ucznia i aktualnie  pedagoga    psychologiczno
                           w tygodniu         przyjmowanych    wspierającego  -pedagogicznej
Bieżąca pomoc      − psycholog prowadzi                  przez niego lekach  i psychologa
w rozwiązywaniu     zajęcia terapeutyczne    Wykorzystywanie      wpływających na   szkolnego
konfliktów        dotyczące          codziennych szkolnych   funkcjonowanie    w miarę
z rówieśnikami      wnioskowania         sytuacji, zajęd      chłopca w szkole.  potrzeb
i dorosłymi.       moralnego, radzenia     wychowawczych i innego
             sobie z emocjami i      rodzaju zajęd do      Rodzice utrzymują
Wygaszanie        komunikacji         wspierania rozwoju,    systematyczny
negatywnych emocji.   interpersonalnej       kształtowania       kontakt
                           akceptowanych postaw,   z wychowawcą
Motywowanie do pracy   - wychowawca klasy      zapobiegania        klasy
na lekcji.        i pedagog wspierający    zagrożeniom, korekcję   i pedagogiem
             budują klimat        niewłaściwych zachowao.  wspierającym
Wspieranie        akceptacji, wspierają                  biorąc udział
w uzupełnianiu braków  ucznia w rozwoju       Rozmowy wychowawcze,    w comiesięcznych
edukacyjnych.      emocjonalnym, kontroli    egzekwowanie        zebraniach
             wyrażania silnych      przestrzegania norm    klasowych
             emocji, budowaniu      współżycia społecznego.  i indywidualnych
             relacji z rówieśnikami                 konsultacjach.
                                         W miarę potrzeb
                                         rodzice
Zakres dostosowao       Rodzaj i zakres    Formy metody pracy z    Rodzaj i zakres  Działania   Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
              zintegrowanych działao      uczniem        współpracy    wspierające  współdziałania   współdziałania
              nauczycieli i specjalistów                nauczycieli i   rodziców    z poradniami    z innymi
                                          specjalistów z   ucznia   psychologiczno-   instytucjami
                                           rodzicami           pedagogicznymi
                                                              itp.
                                        współpracują
                                        z psychologiem
                                        szkolnym
                                        prowadzącym
                                        zajęcia z uczniem.
Data
Podpisy członków Zespołu                     Podpis rodziców

More Related Content

What's hot

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Aga Szajda
 
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki SherborneMetoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Katarzyna Borys
 
Pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi
Pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymiPomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi
Pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi
Alicja Wujec Kaczmarek
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
Aga Szajda
 
Wiek przedszkolny prezentacja
Wiek przedszkolny prezentacjaWiek przedszkolny prezentacja
Wiek przedszkolny prezentacja
Anna Zięty
 
Rodzina jako srodowisko wychowawcze
Rodzina jako srodowisko wychowawczeRodzina jako srodowisko wychowawcze
Rodzina jako srodowisko wychowawcze
knbb_mat
 
Etapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowiekaEtapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowieka
malbor25
 
Kompetencje nauczyciela prezentacja
Kompetencje nauczyciela prezentacjaKompetencje nauczyciela prezentacja
Kompetencje nauczyciela prezentacja
GrzegorzP
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Aga Szajda
 
Особливості організації гурткової роботи в світлі викликів ХХІ століття
Особливості організації гурткової роботи в світлі викликів ХХІ століттяОсобливості організації гурткової роботи в світлі викликів ХХІ століття
Особливості організації гурткової роботи в світлі викликів ХХІ століття
Єгор Пилипенко
 

What's hot (20)

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
 
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki SherborneMetoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
 
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieżyZaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
 
Pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi
Pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymiPomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi
Pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi
 
Koncepcje psychologiczne
Koncepcje psychologiczneKoncepcje psychologiczne
Koncepcje psychologiczne
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
 
Procesy grupowe
Procesy grupoweProcesy grupowe
Procesy grupowe
 
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dziecidiagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
diagnoza przypadków przemocy i zaniedbywania dzieci
 
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkolediagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole
 
Wiek przedszkolny prezentacja
Wiek przedszkolny prezentacjaWiek przedszkolny prezentacja
Wiek przedszkolny prezentacja
 
Rodzina jako srodowisko wychowawcze
Rodzina jako srodowisko wychowawczeRodzina jako srodowisko wychowawcze
Rodzina jako srodowisko wychowawcze
 
Gotowość szkolna sześciolatków
Gotowość szkolna sześciolatkówGotowość szkolna sześciolatków
Gotowość szkolna sześciolatków
 
Etapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowiekaEtapy rozwoju człowieka
Etapy rozwoju człowieka
 
Kompetencje nauczyciela prezentacja
Kompetencje nauczyciela prezentacjaKompetencje nauczyciela prezentacja
Kompetencje nauczyciela prezentacja
 
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів
 
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniówdiagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
 
Plan jenajski
Plan jenajskiPlan jenajski
Plan jenajski
 
Особливості організації гурткової роботи в світлі викликів ХХІ століття
Особливості організації гурткової роботи в світлі викликів ХХІ століттяОсобливості організації гурткової роботи в світлі викликів ХХІ століття
Особливості організації гурткової роботи в світлі викликів ХХІ століття
 
Młodszy wiek szkolny
Młodszy wiek szkolnyMłodszy wiek szkolny
Młodszy wiek szkolny
 

Similar to Ipet zaburzenia zachowania

Program wychowawczy
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczy
themewa
 
Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudności
Aga Szajda
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Aga Szajda
 
Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
szczypek96
 
Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....
Angelika Skiba
 
Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły
Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkołyPotrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły
Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły
sylwusienkusia
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
admin16
 
Rola pełnosprawnych rówieśników
Rola pełnosprawnych rówieśnikówRola pełnosprawnych rówieśników
Rola pełnosprawnych rówieśników
crisma61
 
Program wychowawczy prezentacja k.
Program wychowawczy prezentacja k.Program wychowawczy prezentacja k.
Program wychowawczy prezentacja k.
Aga Szajda
 
Program wychowawczy prezentacja
Program wychowawczy prezentacja Program wychowawczy prezentacja
Program wychowawczy prezentacja
Aga Szajda
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
wiosenka
 
Psychol aspekty oceniania
Psychol aspekty ocenianiaPsychol aspekty oceniania
Psychol aspekty oceniania
przybyslawice
 
Wczesne wspomaganie dzieci
Wczesne wspomaganie dzieciWczesne wspomaganie dzieci
Wczesne wspomaganie dzieci
crisma61
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Sebastian Wasiolka
 

Similar to Ipet zaburzenia zachowania (20)

Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018
 
Program wychowawczy
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczy
 
Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudności
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
 
Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....
 
Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły
Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkołyPotrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły
Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 
Rola pełnosprawnych rówieśników
Rola pełnosprawnych rówieśnikówRola pełnosprawnych rówieśników
Rola pełnosprawnych rówieśników
 
Program wychowawczy prezentacja k.
Program wychowawczy prezentacja k.Program wychowawczy prezentacja k.
Program wychowawczy prezentacja k.
 
Program wychowawczy prezentacja
Program wychowawczy prezentacja Program wychowawczy prezentacja
Program wychowawczy prezentacja
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
 
Przedszkole
PrzedszkolePrzedszkole
Przedszkole
 
Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających
 
Myślę - nie, mówię - nie
Myślę - nie, mówię - nieMyślę - nie, mówię - nie
Myślę - nie, mówię - nie
 
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSPKoncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
 
Kipu
KipuKipu
Kipu
 
Psychol aspekty oceniania
Psychol aspekty ocenianiaPsychol aspekty oceniania
Psychol aspekty oceniania
 
Wczesne wspomaganie dzieci
Wczesne wspomaganie dzieciWczesne wspomaganie dzieci
Wczesne wspomaganie dzieci
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
 

More from Aga Szajda

Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

Ipet zaburzenia zachowania

 • 1. ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO Imię i nazwisko ucznia PK Klasa I wiek 13 lat Wychowawca XX, pedagog wspierający YY Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2011/2012 Nr orzeczenia bb/2010/2011 Rodzaj niepełnosprawności: zaburzenia zachowania Cele edukacyjne Cele terapeutyczne Tożsame z celami całej klasy Ogólne: oraz: kształcenie umiejętności wnioskowania moralnego, radzenia sobie ukazanie i wykorzystanie potencjału intelektualnego z emocjami i komunikacji interpersonalnej rozbudzenie i ugruntowanie zainteresowao poznawczych Szczegółowe: kształcenie umiejętności analizowania sytuacji społecznych, zwiększenie poczucia własnej wartości, posługiwanie się empatią, kształcenie umiejętności wyrażania i radzenia sobie z uczuciami własnymi i innych ludzi, kształcenie umiejętności poprawnej komunikacji, kształcenie umiejętności podejmowania decyzji
 • 2. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy z Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli i rodziców z poradniami z innymi specjalistów z ucznia psychologiczno- instytucjami rodzicami pedagogicznymi itp. Oddziaływania - nauczyciele Specjalistyczne zajęcia Rodzice Porady W razie Obiady szkolne terapeutyczne w przedmiotów zwracają terapeutyczne – zapewniają opiekę i konsultacje potrzeby zaburzonych sferach szczególną uwagę na spotkania z psychologiem medyczną i prowadzone konsultacje osobowości, właściwe zachowania 1 raz w tygodniu; informują przez z korygowanie dziecka, Zajęcia dydaktyczno - nauczycieli wychowawcę pracownikami nieprawidłowych postaw dostrzegają i doceniają wyrównawcze z o stanie zdrowia klasy, poradni i przekonao. jego wysiłek, matematyki – 1 raz ucznia i aktualnie pedagoga psychologiczno w tygodniu przyjmowanych wspierającego -pedagogicznej Bieżąca pomoc − psycholog prowadzi przez niego lekach i psychologa w rozwiązywaniu zajęcia terapeutyczne Wykorzystywanie wpływających na szkolnego konfliktów dotyczące codziennych szkolnych funkcjonowanie w miarę z rówieśnikami wnioskowania sytuacji, zajęd chłopca w szkole. potrzeb i dorosłymi. moralnego, radzenia wychowawczych i innego sobie z emocjami i rodzaju zajęd do Rodzice utrzymują Wygaszanie komunikacji wspierania rozwoju, systematyczny negatywnych emocji. interpersonalnej kształtowania kontakt akceptowanych postaw, z wychowawcą Motywowanie do pracy - wychowawca klasy zapobiegania klasy na lekcji. i pedagog wspierający zagrożeniom, korekcję i pedagogiem budują klimat niewłaściwych zachowao. wspierającym Wspieranie akceptacji, wspierają biorąc udział w uzupełnianiu braków ucznia w rozwoju Rozmowy wychowawcze, w comiesięcznych edukacyjnych. emocjonalnym, kontroli egzekwowanie zebraniach wyrażania silnych przestrzegania norm klasowych emocji, budowaniu współżycia społecznego. i indywidualnych relacji z rówieśnikami konsultacjach. W miarę potrzeb rodzice
 • 3. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy z Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli i rodziców z poradniami z innymi specjalistów z ucznia psychologiczno- instytucjami rodzicami pedagogicznymi itp. współpracują z psychologiem szkolnym prowadzącym zajęcia z uczniem. Data Podpisy członków Zespołu Podpis rodziców