SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
31
Module 3
6666
Filipino
Halina’t Gumawa ng Babala
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
32
Kumusta ka na? Maayos ba ang pakiramdam mo ngayon?
Handa ka na ba sa panibagong gawain ngayon? Sana’y masiyahan
ka sa pagsusulat ng malinaw na patalastas o kaya ay babala.
Matutuhan mo sa modyul na ito ang pagsulta ng babala o
patalastas.
Basahin mo nang maayos ang maikling usapan sa ibaba at
sagutin ang mga sumusunod na mga tanong:
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
33
Sa ating mga gawain araw-araw sa buhay ay may mga babala
tayong sinusunod.
Mga Tanong:
1. Para kani-kanino ang patalastas na nabasa sa usapan?
2. Kailan dapat magparehistro ang mga tinatawagan?
3. Saan-saan dapat magparehistro ang mga tinatawagan?
4. Anong uri ng patalastas ang nabasa ng dalawang bata?
5. Saan nila nabasa ang patalastas?
“Nabibilang ba kayo sa mga Pilipinong may
kapansanan? Kung gayon, magparehistro sa
Nobyembre 17 hanggang 21. Bukas lahat ng
Barangay Hall, Barangay Health Center at
barangay school.”
Salamat sa balita mo. Sasabihin ko sa lolo
ko. Paralisado kasi ang kanang paa niya.
Hindi, Ikaw
nabasa mo ba?
Liza, nabasa mo ba
ang patalastas para
sa mga Pilipinong
may kapansanan?
Oo, eto o
basahin mo.
34
Tatay, ano po ba ang
ibig sabihin niyong mga
nakikita natin habang
tayo ay naglalakbay?
Ano naman po ang
patalastas?
Ang patalastas o babala ay
nagpapahayag ng bagay na nais
ipaalam upang maiwasan ang
aksidente o kaya naman ay
maisaayos ang mga bagay sa
paligid. Katulad niyon. Nakikita
mo ba?
MAGTANIM NG MGA
PUNO. IWASAN ANG
BAHA SA PAMAYANAN.
Mga Patalastas
Pag-aralan Natin
35
Mga Tanong:
1. Bakit pinapaalalahanan ang mga taong bayan tungkol sa
pagputol ng mga punongkahoy sa bundok at kagubatan?
2. Bakit mahalaga ang mga babala o patalastas?
Pagtatalakay:
Pinapaalalahanan ang mga mamamayan na iwasan ang
pagputol ng mga puno sa bundok at kagubatan dahil unti-unti
nang nakakalbo ang gubat. Kung iyong matatandaan, ito ang
dahilan sa panay na pagbaha na nagdudulot ng sakuna.
Nangyayari ito dahil ng kawalan na ng mga punong pipigil sa
tubig. Kaya kaunting ulan lang ay babaha kaagad. Naging dahilan
din ito sa labis na init tuwing tag-init. Ito’y dahil sa hindi na
balanseng kapaligiran.
Mahalagang-mahalaga na malaman ito ng taong bayan, kaya
nangangailangan ng paalala at babala.
Unawain mo na ang patalastas ay maikling mensahe na
nagpapahatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa:
gaganaping palatuntunan/iba pang gawain, panawagan sa madla,
kautusan ng bayan/paaralan, pangangailangan sa hanapbuhay at
nawawala.
Dapat tandaan na: kailangang tiyak ang paksa ng isang
babala o patalastas, kailangang maikli ang patalastas at
maliwanag ang mensaheng sumasagot sa mga tanong na Ano,
Sino, Saan at Kailan. Gamitin din nang wasto ang mga sangkap
sa pagsulat gaya ng malaking titik, bantas, pasok at palugit.
Sa isang malinis na papel, gumawa ng babala tungkol sa
mga sumusunod na paksa. Pagandahin ito upang
magmumukhang kaakit-akit sa mambabasa.
1. Bawal Manigarilyo
2. Mag-ingat sa Aso
3. Mag-ingat: Ginagawa ang Daan
Gawin Natin
36
Pag-aralan ang bawat larawan sa Hanay B. Sabihin ang ibig
ipahiwatig ng bawat larawan. Hanapin sa Hanay A ang angkop na
babala o patalastas para rito. Isulat sa kuwaderno ang titik ng
iyong sagot.
A B
1. Pook-Paaralan a.
2. Lahat ng upuan ay b.
puno na
3. Bawal ang likong U c.
4. Madulas ang daan d.
kapag basa
5. Pook-Pagamutan e.
Mga Dagdag na Gawain
37
Ang babala ay maikling pagbabalita tungkol sa isang
mahahalagang pangyayaring maaaring magbunga ng sakuna
kung hindi agad maipaalam sa mga tao.
Halimbawa: May asong nangangagat!
Ang patalastas ay nagpapahayag ng isang bagay na nais
ipaalam agad sa maraming tao.
Halimbawa:
A. Sumulat ng isang patalastas tungkol sa sitwasyon sa ibaba:
Boy Scout Camping na gaganapin sa Lake Agco, Illumavis,
Kidapawan City ngayong ika-25 ng Oktubre 2008. Ang sinumang
nagnanais sumali ay magpatala lamang sa tanggapan ng punong-
guro.
Sariling Pagsusulit
Tandaan Natin
Mga Kasapi ng Samahang Filipino
Ano: Pulong
Kailan: Biyernes, 4:00 n.h.
Saan: Oditoryum
38
B. Piliin sa kahon ang mga babalang angkop sa mga
nasasabing lugar sa ibaba:
1. paaralan
2. pader
3. daan
4. parke
5. sasakyang pampubliko
Mga Batayan:
Tingnan sa “Gabay sa Pagwawasto” ang tamang sagot at
iwasto ang sariling pagtataya.
Kung ang iyong iskor ay 8-10 tumuloy na sa susunod na
leksyon.
Kapag ang iyong iskor ay 5-7 gawin ang susunod na
gawain.
Kapag ang iyong iskor ay 4, 3, 2, 1 o kaya ay 0 balikan uli
ang buong modyul. Sikaping mapaghusayan ang pagbasa
at pag-unawa sa iyong binasa, at sagutin nang may pag-
iingat ang bawat tanong.
Sa lahat na interesadong Boy Scout:
Ano: _______________________________________________
Sino: _______________________________________________
Kailan: _______________________________________________
Saan: _______________________________________________
Paano: _______________________________________________
Barya lang po sa umaga.
Bawal magtapon ng basura!
No U-Turn
Speak English
Bawal Umihi Dito!
39
Isulat sa kwaderno ang isang talata tungkol sa sumusunod
na anunsyo:
___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________.
Pagyamanin Natin
Sa lahat ng Girl Scout sa Ika-6 na Baitang:
Ano: Tree Planting
Sino: Girl Scout sa Ika-6 na Baitang
Kailan: Ika- 15 ng Nobyembre, 2008
Saan: Brgy. Little Baguio, Malita, Davao del Sur
Paano: Magdala ng tig-1 punlang puno
40
Subukin Natin
1. Ang patalastas ay para sa mga Pilipinong may kapansanan.
2. Kailangang magparehistro sa Nobyembre 17 hanggang 21.
3. Maaaring magparehistro sa Barangay Hall, Barangay Helath
Center at paaralan.
4. Ito ay isang panawagan o isang anunsyo.
5. Nabasa nila ang patalastas sa pahayagan.
Gawin Natin
Ang sagot sa “Gawin Natin” ay maaaring kagaya ng nasa
ibaba, ngunit maaari ring iba ang pagkagawa.
Mga Dagdag na Gawain
1. d 2. c 3. a 4. e 5. b
Gabay sa Pagwawasto
NO-SMOKING ZONE
SLIPPERY WHEN
WET
BEWARE OF DOGS
41
Sariling Pagsusulit
A.
B.
1. Speak English
2. Bawal Umihi Dito
3. No U-Turn
4. Bawal Magtapon ng Basura!
5. Barya ng po sa umaga.
Pagyamanin Natin
Magkakaroon ng gawaing Tree Planting ang Girl Scout sa
Ika-6 na Baitang ngayong Ika-15 ng Nobyembre, 2008 sa Brgy.
Little Baguio, Malita, Davao del Sur. Ang lahat na lalahok ay
inaasahang magdala ng tig-isang punlang puno.
Sa lahat na interesadong Boy Scout:
Ano: Boy Scout Camping
Sino: Interesadong Boy Scout
Kailan: Ika 25 ng Oktubre, 2008
Saan: Lake Agco, Illumavis, Kidapawan City
Paano: Magpatala sa tangapan ng punong-guro

More Related Content

What's hot

Banghay-Aralin-sa-Filipino-I-COT2.docx
Banghay-Aralin-sa-Filipino-I-COT2.docxBanghay-Aralin-sa-Filipino-I-COT2.docx
Banghay-Aralin-sa-Filipino-I-COT2.docx
CharmaineJoieGutierr
 
lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan
Mhelane Herebesi
 
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
cye castro
 

What's hot (20)

Esp 4 unit 2 aralin 4
Esp 4 unit 2 aralin 4 Esp 4 unit 2 aralin 4
Esp 4 unit 2 aralin 4
 
Maikling kwento (2).pdf
Maikling kwento (2).pdfMaikling kwento (2).pdf
Maikling kwento (2).pdf
 
Filipino 3 lp aralin 8-10
Filipino 3 lp  aralin 8-10Filipino 3 lp  aralin 8-10
Filipino 3 lp aralin 8-10
 
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
 
Banghay-Aralin-sa-Filipino-I-COT2.docx
Banghay-Aralin-sa-Filipino-I-COT2.docxBanghay-Aralin-sa-Filipino-I-COT2.docx
Banghay-Aralin-sa-Filipino-I-COT2.docx
 
lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
 
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
Liham pangkaibigan
Liham pangkaibiganLiham pangkaibigan
Liham pangkaibigan
 
Bahagi ng aklat
Bahagi ng aklatBahagi ng aklat
Bahagi ng aklat
 
ESP module
ESP module ESP module
ESP module
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
 

Similar to Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala

1st ARALIN PANLIPUNAN Activity Sheet.docx
1st ARALIN PANLIPUNAN Activity Sheet.docx1st ARALIN PANLIPUNAN Activity Sheet.docx
1st ARALIN PANLIPUNAN Activity Sheet.docx
JocelynRavelo1
 
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxQ2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
JonilynUbaldo1
 
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdfAP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
Angelika B.
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
MariaFeIntina
 
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Homer Barrientos
 
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Crystal Lynn Gonzaga
 

Similar to Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala (20)

Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptxAralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx
 
Sanhi at Bunga Demo teaching- Filipino 5.pptx
Sanhi at Bunga Demo teaching- Filipino 5.pptxSanhi at Bunga Demo teaching- Filipino 5.pptx
Sanhi at Bunga Demo teaching- Filipino 5.pptx
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
 
1st ARALIN PANLIPUNAN Activity Sheet.docx
1st ARALIN PANLIPUNAN Activity Sheet.docx1st ARALIN PANLIPUNAN Activity Sheet.docx
1st ARALIN PANLIPUNAN Activity Sheet.docx
 
Q1 Week 2_Kasalukuyang Kalagayang Pangkapaligiran ng Pilipinas.pptx
Q1 Week 2_Kasalukuyang Kalagayang Pangkapaligiran ng Pilipinas.pptxQ1 Week 2_Kasalukuyang Kalagayang Pangkapaligiran ng Pilipinas.pptx
Q1 Week 2_Kasalukuyang Kalagayang Pangkapaligiran ng Pilipinas.pptx
 
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxQ2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
 
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdfAP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
 
DLL ESP (MELCs) W1.docxaaaaaaaaaaaaaaaaa
DLL ESP (MELCs) W1.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaDLL ESP (MELCs) W1.docxaaaaaaaaaaaaaaaaa
DLL ESP (MELCs) W1.docxaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Pinkaw
Pinkaw Pinkaw
Pinkaw
 
ESP YIII Aralin 6 Nagkakaisang Lahi^J Mundo'y Maisasalba.pptx
ESP YIII Aralin 6 Nagkakaisang Lahi^J Mundo'y Maisasalba.pptxESP YIII Aralin 6 Nagkakaisang Lahi^J Mundo'y Maisasalba.pptx
ESP YIII Aralin 6 Nagkakaisang Lahi^J Mundo'y Maisasalba.pptx
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
 
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
 
Filipino v 4th grading
Filipino v 4th gradingFilipino v 4th grading
Filipino v 4th grading
 
Tamang Impormasyon sa.pptx
Tamang Impormasyon sa.pptxTamang Impormasyon sa.pptx
Tamang Impormasyon sa.pptx
 
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
 
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...
 
3 fil lm q3
3 fil lm q33 fil lm q3
3 fil lm q3
 

More from Alice Failano

Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 

Recently uploaded (7)

ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptxuri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 

Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala

 • 1. 31 Module 3 6666 Filipino Halina’t Gumawa ng Babala A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 32 Kumusta ka na? Maayos ba ang pakiramdam mo ngayon? Handa ka na ba sa panibagong gawain ngayon? Sana’y masiyahan ka sa pagsusulat ng malinaw na patalastas o kaya ay babala. Matutuhan mo sa modyul na ito ang pagsulta ng babala o patalastas. Basahin mo nang maayos ang maikling usapan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong: Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 33 Sa ating mga gawain araw-araw sa buhay ay may mga babala tayong sinusunod. Mga Tanong: 1. Para kani-kanino ang patalastas na nabasa sa usapan? 2. Kailan dapat magparehistro ang mga tinatawagan? 3. Saan-saan dapat magparehistro ang mga tinatawagan? 4. Anong uri ng patalastas ang nabasa ng dalawang bata? 5. Saan nila nabasa ang patalastas? “Nabibilang ba kayo sa mga Pilipinong may kapansanan? Kung gayon, magparehistro sa Nobyembre 17 hanggang 21. Bukas lahat ng Barangay Hall, Barangay Health Center at barangay school.” Salamat sa balita mo. Sasabihin ko sa lolo ko. Paralisado kasi ang kanang paa niya. Hindi, Ikaw nabasa mo ba? Liza, nabasa mo ba ang patalastas para sa mga Pilipinong may kapansanan? Oo, eto o basahin mo.
 • 4. 34 Tatay, ano po ba ang ibig sabihin niyong mga nakikita natin habang tayo ay naglalakbay? Ano naman po ang patalastas? Ang patalastas o babala ay nagpapahayag ng bagay na nais ipaalam upang maiwasan ang aksidente o kaya naman ay maisaayos ang mga bagay sa paligid. Katulad niyon. Nakikita mo ba? MAGTANIM NG MGA PUNO. IWASAN ANG BAHA SA PAMAYANAN. Mga Patalastas Pag-aralan Natin
 • 5. 35 Mga Tanong: 1. Bakit pinapaalalahanan ang mga taong bayan tungkol sa pagputol ng mga punongkahoy sa bundok at kagubatan? 2. Bakit mahalaga ang mga babala o patalastas? Pagtatalakay: Pinapaalalahanan ang mga mamamayan na iwasan ang pagputol ng mga puno sa bundok at kagubatan dahil unti-unti nang nakakalbo ang gubat. Kung iyong matatandaan, ito ang dahilan sa panay na pagbaha na nagdudulot ng sakuna. Nangyayari ito dahil ng kawalan na ng mga punong pipigil sa tubig. Kaya kaunting ulan lang ay babaha kaagad. Naging dahilan din ito sa labis na init tuwing tag-init. Ito’y dahil sa hindi na balanseng kapaligiran. Mahalagang-mahalaga na malaman ito ng taong bayan, kaya nangangailangan ng paalala at babala. Unawain mo na ang patalastas ay maikling mensahe na nagpapahatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa: gaganaping palatuntunan/iba pang gawain, panawagan sa madla, kautusan ng bayan/paaralan, pangangailangan sa hanapbuhay at nawawala. Dapat tandaan na: kailangang tiyak ang paksa ng isang babala o patalastas, kailangang maikli ang patalastas at maliwanag ang mensaheng sumasagot sa mga tanong na Ano, Sino, Saan at Kailan. Gamitin din nang wasto ang mga sangkap sa pagsulat gaya ng malaking titik, bantas, pasok at palugit. Sa isang malinis na papel, gumawa ng babala tungkol sa mga sumusunod na paksa. Pagandahin ito upang magmumukhang kaakit-akit sa mambabasa. 1. Bawal Manigarilyo 2. Mag-ingat sa Aso 3. Mag-ingat: Ginagawa ang Daan Gawin Natin
 • 6. 36 Pag-aralan ang bawat larawan sa Hanay B. Sabihin ang ibig ipahiwatig ng bawat larawan. Hanapin sa Hanay A ang angkop na babala o patalastas para rito. Isulat sa kuwaderno ang titik ng iyong sagot. A B 1. Pook-Paaralan a. 2. Lahat ng upuan ay b. puno na 3. Bawal ang likong U c. 4. Madulas ang daan d. kapag basa 5. Pook-Pagamutan e. Mga Dagdag na Gawain
 • 7. 37 Ang babala ay maikling pagbabalita tungkol sa isang mahahalagang pangyayaring maaaring magbunga ng sakuna kung hindi agad maipaalam sa mga tao. Halimbawa: May asong nangangagat! Ang patalastas ay nagpapahayag ng isang bagay na nais ipaalam agad sa maraming tao. Halimbawa: A. Sumulat ng isang patalastas tungkol sa sitwasyon sa ibaba: Boy Scout Camping na gaganapin sa Lake Agco, Illumavis, Kidapawan City ngayong ika-25 ng Oktubre 2008. Ang sinumang nagnanais sumali ay magpatala lamang sa tanggapan ng punong- guro. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin Mga Kasapi ng Samahang Filipino Ano: Pulong Kailan: Biyernes, 4:00 n.h. Saan: Oditoryum
 • 8. 38 B. Piliin sa kahon ang mga babalang angkop sa mga nasasabing lugar sa ibaba: 1. paaralan 2. pader 3. daan 4. parke 5. sasakyang pampubliko Mga Batayan: Tingnan sa “Gabay sa Pagwawasto” ang tamang sagot at iwasto ang sariling pagtataya. Kung ang iyong iskor ay 8-10 tumuloy na sa susunod na leksyon. Kapag ang iyong iskor ay 5-7 gawin ang susunod na gawain. Kapag ang iyong iskor ay 4, 3, 2, 1 o kaya ay 0 balikan uli ang buong modyul. Sikaping mapaghusayan ang pagbasa at pag-unawa sa iyong binasa, at sagutin nang may pag- iingat ang bawat tanong. Sa lahat na interesadong Boy Scout: Ano: _______________________________________________ Sino: _______________________________________________ Kailan: _______________________________________________ Saan: _______________________________________________ Paano: _______________________________________________ Barya lang po sa umaga. Bawal magtapon ng basura! No U-Turn Speak English Bawal Umihi Dito!
 • 9. 39 Isulat sa kwaderno ang isang talata tungkol sa sumusunod na anunsyo: ___________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________. Pagyamanin Natin Sa lahat ng Girl Scout sa Ika-6 na Baitang: Ano: Tree Planting Sino: Girl Scout sa Ika-6 na Baitang Kailan: Ika- 15 ng Nobyembre, 2008 Saan: Brgy. Little Baguio, Malita, Davao del Sur Paano: Magdala ng tig-1 punlang puno
 • 10. 40 Subukin Natin 1. Ang patalastas ay para sa mga Pilipinong may kapansanan. 2. Kailangang magparehistro sa Nobyembre 17 hanggang 21. 3. Maaaring magparehistro sa Barangay Hall, Barangay Helath Center at paaralan. 4. Ito ay isang panawagan o isang anunsyo. 5. Nabasa nila ang patalastas sa pahayagan. Gawin Natin Ang sagot sa “Gawin Natin” ay maaaring kagaya ng nasa ibaba, ngunit maaari ring iba ang pagkagawa. Mga Dagdag na Gawain 1. d 2. c 3. a 4. e 5. b Gabay sa Pagwawasto NO-SMOKING ZONE SLIPPERY WHEN WET BEWARE OF DOGS
 • 11. 41 Sariling Pagsusulit A. B. 1. Speak English 2. Bawal Umihi Dito 3. No U-Turn 4. Bawal Magtapon ng Basura! 5. Barya ng po sa umaga. Pagyamanin Natin Magkakaroon ng gawaing Tree Planting ang Girl Scout sa Ika-6 na Baitang ngayong Ika-15 ng Nobyembre, 2008 sa Brgy. Little Baguio, Malita, Davao del Sur. Ang lahat na lalahok ay inaasahang magdala ng tig-isang punlang puno. Sa lahat na interesadong Boy Scout: Ano: Boy Scout Camping Sino: Interesadong Boy Scout Kailan: Ika 25 ng Oktubre, 2008 Saan: Lake Agco, Illumavis, Kidapawan City Paano: Magpatala sa tangapan ng punong-guro