Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anyo o kayarian ng pangngalan

Anyo o Kayarian ng Pangngalan
Ang pangngalan ay may apat na anyo o kayarian
1.Payak
2.Maylapi
3.Inuulit
4.Tambalan
2 Uri ng Pangngalan
a.Tambalang Ganap
b.Tambalang-Di-Ganap

 • Be the first to comment

Anyo o kayarian ng pangngalan

 1. 1. Anyo o Kayarian ng Pangngalan 11/29/2016 Denzel Mathew 1 -Ang pangngalan ay may apat na anyo o kayarian.
 2. 2. 1.Payak -Pangngalan binubuo ng salitang ugat. 11/29/2016 Denzel Mathew 2
 3. 3. Halimbawa: 11/29/2016 Denzel Mathew 3
 4. 4. 11/29/2016 Denzel Mathew 4 2.Maylapi -Pangngalan binubuo ng salitang ugat at panlapi.
 5. 5. 11/29/2016 Denzel Mathew 5 Halimbawa:
 6. 6. 11/29/2016 Denzel Mathew 6 3.Inuulit -Pangngalan binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng unang dalawang pantig ng salitang ugat o buong salitang ugat na maaaring mayroong o walang dagdag na panlapi.
 7. 7. 11/29/2016 Denzel Mathew 7 Halimbawa:
 8. 8. 11/29/2016 Denzel Mathew 8 4.Tambalan -Pangngalang binubuo ng pagsasama ng dalawang magkaibang salita.
 9. 9. 2 Uri ng Pangngalan 11/29/2016 Denzel Mathew 9
 10. 10. 11/29/2016 Denzel Mathew 10 -Pagsasama ng dalawang magkaibang salita sa pagkakaroon ng bagong kahulugan ang salitang nabuo. a.Tambalang Ganap
 11. 11. 11/29/2016 Denzel Mathew 11 Halimbawa:
 12. 12. 11/29/2016 Denzel Mathew 12 b.Tambalang-Di-Ganap -Nanatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagsama-sama.
 13. 13. 11/29/2016 Denzel Mathew 13 Halimbawa:
 14. 14. 11/29/2016 Denzel Mathew 14 -Ang pangngalan tambalan ay maaaring dalawang salita pinag- isa o pinagdugtong ng gitling (-)
 15. 15. 11/29/2016 Denzel Mathew 15 Ipinasa ni: Denzel Mathew Buenaventura

×