SlideShare a Scribd company logo
kamay
Pagtambalin ng larawan
upang maipakita ang ugnayan
ng bawat isa. Isulat ang sagot
sa sagutang papel.
Basahin ang teksto.
Sagutin ang mga
sumusunod na
tanong.
Dahil sa hagupit ng bagyo, ang pamilya ni
Mang Karyo ay tila nawalan ng pag-asa para
bumangon muli, sapagkat nasira lahat ng
kanilang ari-arian at kabuhayan. Hindi nila alam
kung paano mag uumpisa sa kanilang
panibagong buhay. Malalim ang iniisip ng
bawat miyembro ng pamilya kung paano sila
magsisimula.
Si Marco ang bunsong anak ay
nakaisip kung paano kumita ng pera,
lahat ng mga patapon na bagay sa
kanilang lugar dahil sa nagdaan na
bagyo ay kaniyang inipon at ipinagbili.
Mula sa kaniyang pinagbilihan
nakaipon si Marco, kaya nakaisipp siya ng
munting negosyo. Nagtinda siya ng fishball
at kikiam sa harap ng kanilang bahay
upang makatulong sa mga gastusin sa
pamilya, laking tuwa ng kaniyang mga
magulang ang abilidad ni Marco.
Lumipas pa ang mga araw at
buwan ang munting negosyo ni
Marco ay lumago at naging isang
karenderya. Dahil sa sipag ni Marco
ang kabuhayan ng pamilya ay unti-
unting nakabangon.
“Walang nakakaalam kung kailan
darating ang sakuna. Dapat maging
handa sa lahat ng or”s"
pagmamalaking wika ni Marco.
Motive Question:
1. Sino ang tinutukoy sa teksto na maabilidad?
2. Ano ang dahilan kung bakit nawalan ng
kabuhayan ang pamilya?
3. Saan nanggaling ang perang naipon ni Marco?
4. Ano-ano ang mga itinitinda ni Marco sa harap ng
kanilang bahay?
5. Paano nakabangon sa sakuna ang pamilya ni
Mang Karyo?
UGNAYANG SANHI AT BUNGA AT
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA
GAMIT
AKTIBITI: DIFFERENTIATED ACTIVITIES
Ibibigay sa bawat pangkat ang pangkatang gawain. Mayroon lamang kayong 3
minuto para tapusin ang inyong gawain.
PANGKAT 1: Matching Type
Panuto:
Pagtambalin ang mga
larawan sa kolumn A
at kolumn B ayon sa
Sanhi at Bunga.
AKTIBITI: DIFFERENTIATED ACTIVITIES
Ibibigay sa bawat pangkat ang pangkatang gawain. Mayroon lamang
kayong 3 minuto para tapusin ang inyong gawain.
PANGKAT 2: Venn Diagram
Panuto:
Gamit ang Venn
Diagram, Isulat ang
mga Sanhi at Bunga.
SANHI BUNGA
1.
2.
3.
4.
5.
1. Paggamit ng dinamita A. Pag-init ng paligid
2. Panghuhuli ng hayop B. Pagdumi ng ilog
3. Pagpuputol ng punong kahoy C. Pagkamatay ng mga isda
4. Pagsunog sa kabundukan D. Pagdami ng mga tao
5. Pagtatapon ng basura sa ilog E. Pag-abuso sa mga hayop
Pagkakalbo ng kabundukan
AKTIBITI: DIFFERENTIATED ACTIVITIES
Ibibigay sa bawat pangkat ang pangkatang gawain. Mayroon lamang
kayong 3 minuto para tapusin ang inyong gawain.
PANGKAT 3: DIAGRAM
Panuto: Isulat ang
sanhi at bunga sa
pamamagitan ng
dayagram.
Buhay Sa Ibang Bansa
ni Estifanio P. Asinas Jr. Angel C.
Manglicmot Memorial E/S
Buhay Sa Ibang Bansa
ni Estifanio P. Asinas Jr.
Angel C. Manglicmot Memorial E/S
Sa labis, na kahirapan maraming Pilipino ang
nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang kumita ng pera
para sa pamilya.
Tinitiis ang hirap at pangungulila upang mabigyan nang
maayos na buhay ang pamilya.
Ngunit bakit nga ba maraming Pilipino ang nais
magtrabaho sa ibang bansa at pinili na mawalay sa
kanilang pamilya? Isa lang ang sagot, oportunidad, na
baka sakaling guminhawa at makahaon sa kahirapan.
Buhay Sa Ibang Bansa
ni Estifanio P. Asinas Jr.
Angel C. Manglicmot Memorial E/S
Mahirap ang magtrabaho sa ibang bansa ngunit kinakaya
ng marami para sa kinabukasan. Maraming sakripisyo
ang ginagawa ng mga OFW mabigyan lang ng
pangangailangan ang kanilang pamilya.
Ngunit sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan sa
ibang bansa ay patuloy pa rin ang pakikipagsapalaran.
Dahil sa pagiging matatag ng mga Pilipino ang
magandang katangian na maipagmamalaki.
RUBRIKS:
KRITERYA 5 3
KAWASTUHAN Lahat ng sagot ay
tama.
1 o4 na sagot ay
mali
PAGTUTULUNGAN Lahat ng miyembro ay
nagtutulungan.
2 or higit pa ay
hindi tumulong sa
gawain.
PRESENTASYON Ang tagabahagi ay
may kumpiyansa.
Ang tagabahagi
ay
nagaalinlangan.
ORAS Natapos bago ang
itinakdang oras.
Natapos
pagkatapos ng
oras.
Pagsusuri/Analysis
Panuto: Sagutin ang mga katanungan sa ibaba.
1.Ano ang iyong nararamdaman ating
gawain?
2.Ano ang sanhi at bunga?
3.Paano mo natutukoy ang mga sanhi at
bunga?
Pagsusuri/Analysis
Panuto: Sagutin ang mga katanungan sa ibaba.
4.Bakit mahalaga na malaman natin ang
mga sanhi at bunga? Ipaliwanag.
5. Paano mo maiuugnay ang sanhi at
bunga sa ating buhay?
Nagtinda ng fishball at kikiam sa harap ng
kanilang bahay upang makatulong sa gastusin
sa pamilya
Ang sanhi ay nagsasaad ng kadahilanan
ng pangyayaring naganap at ang epekto nito
ay pangyayaring tinatawag na resulta o
bunga. Sa madaling salita may pinag-ugatan
ang pangyayari at dahilan dito ay
nagkakaroon ng ugnayan ang bawat
pangungusap.
Ang dalawang ito ay pinag-
uugnay ng mga sumusunod na
hudyat tulad ng dahil, kung, kaya,
kasi, at kapag.
Halimbawa:
Dahil sa hagupit ng bagyo, ang pamilya ni
mang Karyo ay tila nawalan ng pag-asa
para bumangon muli, sapagkat nasira
lahat ng kanilang ari arian at kabuhayan.
Narito pa ang isang halimbawa:
Madalas manigarilyo si Mang Panyong
kaya lagi siyang inuubo at nilalagnat,
humihina na ang kaniyang immune
system at nawawala na rin ang panlasa
sa pagkain.
Pag-aralan mo ang dayagram ng ugnayang sanhi at bunga
- ay kalipunan ng mga salitang
nagsasaad ng isang buong diwa.
-nagbibigay ito ng impormasyon o naglalahad
ng isang katotohanan. Nagtatapos ito sa
tuldok (.).
Halimbawa:
Ang pagpila sa community pantry ay
nagsisimula ng alas singko ng madaling araw.
-Nagtatanong ito o humihingi ng kasagutan.
Nagtatapos sa tandang pananong (?).
Halimbawa:
Bakit pansamantalang ipinatigil ang
community pantry sa ilang lugar sa bansa?
-Nag-uutos o nakikiusap ito. Nagtatapos din
sa tuldok (.).
Halimbawa:
Sumunod at makiisa sa mga patakaran
habang nakapila sa community pantry. (Nag-
utos)
Pakitapon ang mga plastic at iba pang
basura sa tamang lagayan bilang pakikiisa
sa community pantry. (Nakikiusap)
-Nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng
tuwa, luungkot, pagkagulat, at iba pa.
Nagtatapos ito sa tandang padamdam (!).
Halimbawa:
Naku! Tambak ang basura nang lumisan ang mga
pumila para sa ayuda.
Punan ang patlang ng
wastong salita upang mabuo
ang diwang nais ipahatid.
Isulat ang sagot sa iyong
sagutang papel.
Madaling maunawaan ang kuwentong
binasa o napakinggan kung mapag-uugnay
natin ang 1.______ at 2. ______ ng mga
pangyayari. Ang apat na uri ng pangungusap
ayon sa gamit ay ang 3. _______ , 4. _______,
5. _______, at 6. _______
Sa parehong pangkat ng unang
pangkatang gawain sa aktibiti, tutukuyin ang
sanhi at bunga sa bawat
pangungusap.Salungguhitan ang sanhi at
bilungan naman ang bunga. Bibigyan ang
bawat pangkat ng tatlong minuto upang
tapusin ang gawain.
PANGKATANG GAWAIN:
“FLIP THE CUP CHALLENGE”
Tayo ay maglaro ng flip the cup
challenge. Upang ang bawat isa ay
makasagot sa pisara kailangan ninyo
munang mapatayo ang baso.
PANGKATANG GAWAIN:
“FLIP THE CUP CHALLENGE”
1.Ang labis na pagpuputol ng punong kahoy ay nagdudulot ng matinding init.
2.Maayos na ang pagdaloy ng tubig sa kanal tuwing tagulan dahil nilinisan ito ng mga
residente ng barangay Kagawasan.
3.Dahil sa matinding hangin at pagulan, nasira ang bahay ni Mang Kanor.
4.Naglaro ng patintero ang mga bata sa labas sapagkat ang panahon ay maaraw.
5.Tumataas ang typhoon signal dahil sa bilis ng hangin.
Muling nanawagan si Senadora Cynthia Villar sa publiko
na magtanim sa kanilang mga bakuran o gumawa ng
community garden sa gitna ng mga nagsulputang
community pantrios sa bansa. Sinabi ni Villar, chairman ng
Senate Committee on Agriculture and Food, na ang
community gardens ay mas kapaki pakinabang at mabisang
paraan para sa pagbibigay ng araw-araw na pagkain sa mga
miyembro ng komunidad, lalo na sa mga mahihirap.
Ang tanging kailangan lamang umano dito ay
binhi ng gulay at mga prutas, organic fertilizers,
mallit na lupa o mga nasa likod bahay o open
spaces sa mga subdivisions sa mga pampublikon?
lugar kung soon manoring maglagay ang local
governmont units (LGUs),
Ang senadora ay tagapagtaguyod ng urban farming
o vegetable gardening kaya sinimulan niya ang
pamamahagi ng mga buto ng gulay at organic fertilizers
sa kanyang bayan sa Las Piñas at ngayon ay sa buong
Pilipinas na. Sa pamamagitan ng SIPAG, ay namahagi din
sila ng organic fertilizer sa mga hardinero at magsasaka
sa buong bansa, habang ang fortilizers ay mula sa kusina
ng Senador at garden wastes composting facilities.
Ayon sa isinasaad ng mga pangyayari
sa inyong napakinggan, punan ang
convept map sa ibaba. Ilagay ang
sanhi at ang mga bunga sa bawat
bilang. Piliin ang angkop na mga
salita sa kahon.
Isulat ang B kung ang
parirala ay bunga at S
kung ito ay sanhi.
1. _____ Nag-aral mabuti si Alex
_____ kaya mataas ang marka niya sa
pagsususlit
2. _____ Bumagsak si Joshua sa pagsusulit
_____ Dahil hindi siya nag-aral
3. _____ May sugat si Andi
_____ Kaya iyak siya ng iyak
4. _____ Bumaha sa EDSA
_____ Dahil sa Malakas na ulan
5. _____ Nasa hospital si Jessa
_____ Dahil mataas ang lagnat
Sanhi at Bunga Demo teaching- Filipino 5.pptx

More Related Content

Similar to Sanhi at Bunga Demo teaching- Filipino 5.pptx

AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDFAP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
yrrallarry
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
addelleOrendain
 
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptxFILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
evafecampanado1
 
ESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptxESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptx
LovelyAnnSalisidLpt
 
Fil6 week2
Fil6 week2Fil6 week2
This is detailed lesso plan in aralin p.
This is detailed lesso plan in aralin p.This is detailed lesso plan in aralin p.
This is detailed lesso plan in aralin p.
anaroseringor1
 
February-22-2021-Lesson.pptx
February-22-2021-Lesson.pptxFebruary-22-2021-Lesson.pptx
February-22-2021-Lesson.pptx
EstherLabaria1
 
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptxMelc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
evafecampanado1
 
Lesson Plan sa Filipino BSED (Sanhi at Bunga)
Lesson Plan sa Filipino BSED (Sanhi at Bunga)Lesson Plan sa Filipino BSED (Sanhi at Bunga)
Lesson Plan sa Filipino BSED (Sanhi at Bunga)
NorfharhanaAbdulbaky
 
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
ArielMusic
 
DLL OKT 2 -6, 2023.docx
DLL OKT 2 -6, 2023.docxDLL OKT 2 -6, 2023.docx
DLL OKT 2 -6, 2023.docx
DivineGraceCarreon
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Alice Failano
 
Sanhi-at-Bunga.pptx
Sanhi-at-Bunga.pptxSanhi-at-Bunga.pptx
Sanhi-at-Bunga.pptx
LyNetteLeopoldoVille
 
PAGBASA.pptx
PAGBASA.pptxPAGBASA.pptx
PAGBASA.pptx
WarrenDula1
 
Aralin 2 likas na yaman ng asya
Aralin 2  likas na yaman ng asyaAralin 2  likas na yaman ng asya
Aralin 2 likas na yaman ng asyaJared Ram Juezan
 
FILIPINO 6 WEEK 2 DAY 1 - PAGBIBIGAY NG BUOD SA TEKSTO
FILIPINO 6 WEEK 2 DAY 1 - PAGBIBIGAY NG BUOD SA TEKSTOFILIPINO 6 WEEK 2 DAY 1 - PAGBIBIGAY NG BUOD SA TEKSTO
FILIPINO 6 WEEK 2 DAY 1 - PAGBIBIGAY NG BUOD SA TEKSTO
VeniaGalasiAsuero
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
JonilynUbaldo1
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
nicagargarita1
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
ronapacibe1
 

Similar to Sanhi at Bunga Demo teaching- Filipino 5.pptx (20)

AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDFAP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
 
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptxFILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
 
ESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptxESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptx
 
Fil6 week2
Fil6 week2Fil6 week2
Fil6 week2
 
This is detailed lesso plan in aralin p.
This is detailed lesso plan in aralin p.This is detailed lesso plan in aralin p.
This is detailed lesso plan in aralin p.
 
February-22-2021-Lesson.pptx
February-22-2021-Lesson.pptxFebruary-22-2021-Lesson.pptx
February-22-2021-Lesson.pptx
 
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptxMelc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
Melc based Pagpapalitan ng Katwiran.pptx
 
1 ap lm tag u2
1 ap lm tag u21 ap lm tag u2
1 ap lm tag u2
 
Lesson Plan sa Filipino BSED (Sanhi at Bunga)
Lesson Plan sa Filipino BSED (Sanhi at Bunga)Lesson Plan sa Filipino BSED (Sanhi at Bunga)
Lesson Plan sa Filipino BSED (Sanhi at Bunga)
 
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
ESP6 WEEK 2 Q3.pptxd:VoSJD:goSDJ;gSDJ:GkJSD:gkvJSD:GKVjD:KLvjD:AKFGjA:DSKJF;
 
DLL OKT 2 -6, 2023.docx
DLL OKT 2 -6, 2023.docxDLL OKT 2 -6, 2023.docx
DLL OKT 2 -6, 2023.docx
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Sanhi-at-Bunga.pptx
Sanhi-at-Bunga.pptxSanhi-at-Bunga.pptx
Sanhi-at-Bunga.pptx
 
PAGBASA.pptx
PAGBASA.pptxPAGBASA.pptx
PAGBASA.pptx
 
Aralin 2 likas na yaman ng asya
Aralin 2  likas na yaman ng asyaAralin 2  likas na yaman ng asya
Aralin 2 likas na yaman ng asya
 
FILIPINO 6 WEEK 2 DAY 1 - PAGBIBIGAY NG BUOD SA TEKSTO
FILIPINO 6 WEEK 2 DAY 1 - PAGBIBIGAY NG BUOD SA TEKSTOFILIPINO 6 WEEK 2 DAY 1 - PAGBIBIGAY NG BUOD SA TEKSTO
FILIPINO 6 WEEK 2 DAY 1 - PAGBIBIGAY NG BUOD SA TEKSTO
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
 

Sanhi at Bunga Demo teaching- Filipino 5.pptx

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 5.
 • 6. Pagtambalin ng larawan upang maipakita ang ugnayan ng bawat isa. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. Basahin ang teksto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
 • 13.
 • 14. Dahil sa hagupit ng bagyo, ang pamilya ni Mang Karyo ay tila nawalan ng pag-asa para bumangon muli, sapagkat nasira lahat ng kanilang ari-arian at kabuhayan. Hindi nila alam kung paano mag uumpisa sa kanilang panibagong buhay. Malalim ang iniisip ng bawat miyembro ng pamilya kung paano sila magsisimula.
 • 15. Si Marco ang bunsong anak ay nakaisip kung paano kumita ng pera, lahat ng mga patapon na bagay sa kanilang lugar dahil sa nagdaan na bagyo ay kaniyang inipon at ipinagbili.
 • 16. Mula sa kaniyang pinagbilihan nakaipon si Marco, kaya nakaisipp siya ng munting negosyo. Nagtinda siya ng fishball at kikiam sa harap ng kanilang bahay upang makatulong sa mga gastusin sa pamilya, laking tuwa ng kaniyang mga magulang ang abilidad ni Marco.
 • 17. Lumipas pa ang mga araw at buwan ang munting negosyo ni Marco ay lumago at naging isang karenderya. Dahil sa sipag ni Marco ang kabuhayan ng pamilya ay unti- unting nakabangon.
 • 18. “Walang nakakaalam kung kailan darating ang sakuna. Dapat maging handa sa lahat ng or”s" pagmamalaking wika ni Marco.
 • 19. Motive Question: 1. Sino ang tinutukoy sa teksto na maabilidad? 2. Ano ang dahilan kung bakit nawalan ng kabuhayan ang pamilya? 3. Saan nanggaling ang perang naipon ni Marco? 4. Ano-ano ang mga itinitinda ni Marco sa harap ng kanilang bahay? 5. Paano nakabangon sa sakuna ang pamilya ni Mang Karyo?
 • 20. UGNAYANG SANHI AT BUNGA AT URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT
 • 21.
 • 22. AKTIBITI: DIFFERENTIATED ACTIVITIES Ibibigay sa bawat pangkat ang pangkatang gawain. Mayroon lamang kayong 3 minuto para tapusin ang inyong gawain. PANGKAT 1: Matching Type Panuto: Pagtambalin ang mga larawan sa kolumn A at kolumn B ayon sa Sanhi at Bunga.
 • 23. AKTIBITI: DIFFERENTIATED ACTIVITIES Ibibigay sa bawat pangkat ang pangkatang gawain. Mayroon lamang kayong 3 minuto para tapusin ang inyong gawain. PANGKAT 2: Venn Diagram Panuto: Gamit ang Venn Diagram, Isulat ang mga Sanhi at Bunga. SANHI BUNGA 1. 2. 3. 4. 5. 1. Paggamit ng dinamita A. Pag-init ng paligid 2. Panghuhuli ng hayop B. Pagdumi ng ilog 3. Pagpuputol ng punong kahoy C. Pagkamatay ng mga isda 4. Pagsunog sa kabundukan D. Pagdami ng mga tao 5. Pagtatapon ng basura sa ilog E. Pag-abuso sa mga hayop Pagkakalbo ng kabundukan
 • 24. AKTIBITI: DIFFERENTIATED ACTIVITIES Ibibigay sa bawat pangkat ang pangkatang gawain. Mayroon lamang kayong 3 minuto para tapusin ang inyong gawain. PANGKAT 3: DIAGRAM Panuto: Isulat ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng dayagram. Buhay Sa Ibang Bansa ni Estifanio P. Asinas Jr. Angel C. Manglicmot Memorial E/S
 • 25. Buhay Sa Ibang Bansa ni Estifanio P. Asinas Jr. Angel C. Manglicmot Memorial E/S Sa labis, na kahirapan maraming Pilipino ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang kumita ng pera para sa pamilya. Tinitiis ang hirap at pangungulila upang mabigyan nang maayos na buhay ang pamilya. Ngunit bakit nga ba maraming Pilipino ang nais magtrabaho sa ibang bansa at pinili na mawalay sa kanilang pamilya? Isa lang ang sagot, oportunidad, na baka sakaling guminhawa at makahaon sa kahirapan.
 • 26. Buhay Sa Ibang Bansa ni Estifanio P. Asinas Jr. Angel C. Manglicmot Memorial E/S Mahirap ang magtrabaho sa ibang bansa ngunit kinakaya ng marami para sa kinabukasan. Maraming sakripisyo ang ginagawa ng mga OFW mabigyan lang ng pangangailangan ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan sa ibang bansa ay patuloy pa rin ang pakikipagsapalaran. Dahil sa pagiging matatag ng mga Pilipino ang magandang katangian na maipagmamalaki.
 • 27. RUBRIKS: KRITERYA 5 3 KAWASTUHAN Lahat ng sagot ay tama. 1 o4 na sagot ay mali PAGTUTULUNGAN Lahat ng miyembro ay nagtutulungan. 2 or higit pa ay hindi tumulong sa gawain. PRESENTASYON Ang tagabahagi ay may kumpiyansa. Ang tagabahagi ay nagaalinlangan. ORAS Natapos bago ang itinakdang oras. Natapos pagkatapos ng oras.
 • 28. Pagsusuri/Analysis Panuto: Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. 1.Ano ang iyong nararamdaman ating gawain? 2.Ano ang sanhi at bunga? 3.Paano mo natutukoy ang mga sanhi at bunga?
 • 29. Pagsusuri/Analysis Panuto: Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. 4.Bakit mahalaga na malaman natin ang mga sanhi at bunga? Ipaliwanag. 5. Paano mo maiuugnay ang sanhi at bunga sa ating buhay?
 • 30. Nagtinda ng fishball at kikiam sa harap ng kanilang bahay upang makatulong sa gastusin sa pamilya
 • 31. Ang sanhi ay nagsasaad ng kadahilanan ng pangyayaring naganap at ang epekto nito ay pangyayaring tinatawag na resulta o bunga. Sa madaling salita may pinag-ugatan ang pangyayari at dahilan dito ay nagkakaroon ng ugnayan ang bawat pangungusap.
 • 32. Ang dalawang ito ay pinag- uugnay ng mga sumusunod na hudyat tulad ng dahil, kung, kaya, kasi, at kapag.
 • 33. Halimbawa: Dahil sa hagupit ng bagyo, ang pamilya ni mang Karyo ay tila nawalan ng pag-asa para bumangon muli, sapagkat nasira lahat ng kanilang ari arian at kabuhayan.
 • 34.
 • 35. Narito pa ang isang halimbawa: Madalas manigarilyo si Mang Panyong kaya lagi siyang inuubo at nilalagnat, humihina na ang kaniyang immune system at nawawala na rin ang panlasa sa pagkain.
 • 36. Pag-aralan mo ang dayagram ng ugnayang sanhi at bunga
 • 37. - ay kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa.
 • 38.
 • 39. -nagbibigay ito ng impormasyon o naglalahad ng isang katotohanan. Nagtatapos ito sa tuldok (.). Halimbawa: Ang pagpila sa community pantry ay nagsisimula ng alas singko ng madaling araw.
 • 40. -Nagtatanong ito o humihingi ng kasagutan. Nagtatapos sa tandang pananong (?). Halimbawa: Bakit pansamantalang ipinatigil ang community pantry sa ilang lugar sa bansa?
 • 41. -Nag-uutos o nakikiusap ito. Nagtatapos din sa tuldok (.). Halimbawa: Sumunod at makiisa sa mga patakaran habang nakapila sa community pantry. (Nag- utos)
 • 42. Pakitapon ang mga plastic at iba pang basura sa tamang lagayan bilang pakikiisa sa community pantry. (Nakikiusap)
 • 43. -Nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng tuwa, luungkot, pagkagulat, at iba pa. Nagtatapos ito sa tandang padamdam (!). Halimbawa: Naku! Tambak ang basura nang lumisan ang mga pumila para sa ayuda.
 • 44. Punan ang patlang ng wastong salita upang mabuo ang diwang nais ipahatid. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
 • 45. Madaling maunawaan ang kuwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang 1.______ at 2. ______ ng mga pangyayari. Ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit ay ang 3. _______ , 4. _______, 5. _______, at 6. _______
 • 46. Sa parehong pangkat ng unang pangkatang gawain sa aktibiti, tutukuyin ang sanhi at bunga sa bawat pangungusap.Salungguhitan ang sanhi at bilungan naman ang bunga. Bibigyan ang bawat pangkat ng tatlong minuto upang tapusin ang gawain.
 • 47. PANGKATANG GAWAIN: “FLIP THE CUP CHALLENGE” Tayo ay maglaro ng flip the cup challenge. Upang ang bawat isa ay makasagot sa pisara kailangan ninyo munang mapatayo ang baso.
 • 48. PANGKATANG GAWAIN: “FLIP THE CUP CHALLENGE” 1.Ang labis na pagpuputol ng punong kahoy ay nagdudulot ng matinding init. 2.Maayos na ang pagdaloy ng tubig sa kanal tuwing tagulan dahil nilinisan ito ng mga residente ng barangay Kagawasan. 3.Dahil sa matinding hangin at pagulan, nasira ang bahay ni Mang Kanor. 4.Naglaro ng patintero ang mga bata sa labas sapagkat ang panahon ay maaraw. 5.Tumataas ang typhoon signal dahil sa bilis ng hangin.
 • 49.
 • 50.
 • 51. Muling nanawagan si Senadora Cynthia Villar sa publiko na magtanim sa kanilang mga bakuran o gumawa ng community garden sa gitna ng mga nagsulputang community pantrios sa bansa. Sinabi ni Villar, chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food, na ang community gardens ay mas kapaki pakinabang at mabisang paraan para sa pagbibigay ng araw-araw na pagkain sa mga miyembro ng komunidad, lalo na sa mga mahihirap.
 • 52. Ang tanging kailangan lamang umano dito ay binhi ng gulay at mga prutas, organic fertilizers, mallit na lupa o mga nasa likod bahay o open spaces sa mga subdivisions sa mga pampublikon? lugar kung soon manoring maglagay ang local governmont units (LGUs),
 • 53. Ang senadora ay tagapagtaguyod ng urban farming o vegetable gardening kaya sinimulan niya ang pamamahagi ng mga buto ng gulay at organic fertilizers sa kanyang bayan sa Las Piñas at ngayon ay sa buong Pilipinas na. Sa pamamagitan ng SIPAG, ay namahagi din sila ng organic fertilizer sa mga hardinero at magsasaka sa buong bansa, habang ang fortilizers ay mula sa kusina ng Senador at garden wastes composting facilities.
 • 54. Ayon sa isinasaad ng mga pangyayari sa inyong napakinggan, punan ang convept map sa ibaba. Ilagay ang sanhi at ang mga bunga sa bawat bilang. Piliin ang angkop na mga salita sa kahon.
 • 55.
 • 56. Isulat ang B kung ang parirala ay bunga at S kung ito ay sanhi.
 • 57. 1. _____ Nag-aral mabuti si Alex _____ kaya mataas ang marka niya sa pagsususlit 2. _____ Bumagsak si Joshua sa pagsusulit _____ Dahil hindi siya nag-aral 3. _____ May sugat si Andi _____ Kaya iyak siya ng iyak
 • 58. 4. _____ Bumaha sa EDSA _____ Dahil sa Malakas na ulan 5. _____ Nasa hospital si Jessa _____ Dahil mataas ang lagnat