SlideShare a Scribd company logo
Euroalueen tila ja tulevaisuus


Aki Kangasharju
KTT, dos.
Tutkimusjohtaja
Nordea Markets
juoni

•  Eurokriisin tausta
   – Euroopan sisäiset epätasapainot•  Ongelma ja sen ratkaisutapa
   – Julkisen sektorin velka ja talouden kilpailukyvyn puute
   – Tuki ja sen vastineeksi tehtävät uudistukset•  Mitä jos ei onnistuta?
   – Break-up skenaariot


•  Tulevien kriisien ehkäisy
   – Vireillä olevia hankkeita
Euroalue kokonaisuudessaan hyvässä vedossa

 •   Vienti kasvaa kuin hyvinä aikoina                     •  Tienataan enemmän kuin kulutetaan

25           Euroalueen viennin kasvu
   % v/v
20
15
10
 5
 0
 -5
-10
-15
-20
-25
    02   03  04  05  06  07    08   09    10   11   12

                   Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin
                 3       7.6.2012
Ongelmana epätasapainoista syntynyt kriisi
Kansantalouksiin kertynyt ulkoisen nettovelan määrä (NIIP)                               Kansantalous =

                               Kotitaloudet +

                               Yritykset +

                               Julkinen sektori
    •  Lähde: Eurostat
Kriisi lisää julkisen sektorin vastuita, jottei talous
  romahda


•   Julkinen tasap.  =  yksityinen tasap.   +   ulkoinen tasap.
•   (G-T)       =  (S-I)         +   (tuonti-vienti)


•   Ulkoinen tasapaino = vaihtotase


•   Vaihtotase = tavaroiden ja palveluiden viennin ja tuonnin erotus +
           pääomakorvaukset (osingot + korot + tulonsiirrot)
            5
Julkinen velka kriisin kuluessa, %/ bkt
    Lähteet: Euroopan komission kevätennusteet 2012; Nordea


          7
Valtionlainojen korot kertovat tulevaisuuden näkymät
                            7%
                            kriittinen
                            raja
         8  9.11.2012
Ongelma ja sen ratkaisu

Ongelma
•  Pääsy yksityiseen rahoitukseen loppunut tai muuttunut sietämättömän kalliiksi


Ratkaisu
•  Pienennetään uuden velan tarvetta
   – Verot ylös ja menot alas
   – Hidastaa talouskasvua -> vähentää verotuloja


•  Kilpailukyky kuntoon
   – Vienti vetämään -> Lisää verotuloja


•  Tarvitaan tukirahoitusta siihen saakka kunnes uudistukset ehtivät vaikuttaa
Julkiset saamiset ja tukipaketit: Nyt EVM (eli ESM)
Euroopan keskuspankin saamiset: seuraavaksi OMT
                      Euro n 20 % maailman
                      bkt:sta

                      Euroalueen pankkien
                      saamiset 35 %
                      kaikkien pankkien
                      saamisista
Euromaiden kohtalot nivoutuneet tosiinsa EKP:n kautta
yhä vahvemmin


  Kriisimaan      Lainan takaisinmaksu  Ydinmaan
   Pankki         Talletuspako    Pankki
                  EKP
         12  9.11.2012
Saamiset keskuspankkijärjestelmässä
Myös pankeilla ja yrityksillä saamisia ongelmamaista: saamisia
vähennetty ja kirjattu alas (vrt. Kreikan velkajärjestely)
      Tilanne maaliskuussa 2012
Mitä on kilpailukyky?
Ongelman ratkaisu: vienti vetämään.
Mitä on kilpailukyky?
Talouksien alijäämät pienentyneet reippaasti
       17  9.11.2012
Mutta vienti vasta hitaassa nousussa
       18  9.11.2012
Samalla sisäinen tasapaino heikkenee
       19  9.11.2012
Hyvä muistaa talouskasvun merkitys
velkakestävyydelle
           260%          Velka / BKT -kehitys, kun velkaa alussa
           240%          100% BKT:sta ja julkisen sektorin vaje
                             3% BKT:sta
           220%

           200%
    Velka / BKT
           180%

           160%

           140%

           120%

           100%

           80%

           60%
               0        10        20     30      40      50
                                Aika / vuotta

                 4% vuotuinen nimelliskasvu       2% vuotuinen nimelliskasvu
                 Ei nimellistä talouskasvua
               20
Jos euromaan annetaan luhistua seurauksena olisi:
      Kriisimaan
   yritykset, kotitaloudet


                      Ydinmaan
  Kriisimaan               Pankki
   Pankki
                   EKP
         21   9.11.2012
Kuinka käy? Euroskenaariot
http://research.nordeamarkets.com/en/files/Euroskenaariot_10102012.pdf
Eurosta vielä tykätään
Varsinkin Kreikassa
Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Varmaa

•   Kreikka sopii 2013 budjetista                        11.11.

•   Troikka antaa lisää aikaa/rahaa                       12.11.

•   Katalonian vaalit                              25.11.Todennäköistä

•   Espanja hakee tukea ja OMT aktivoituu           marras-joulukuu

•   Kilpailukyky paranee pikku hiljaa

•   Mikään maa ei poistu eurojärjestelmästäEhkä

•   Latvia liittyy euroon                            2014

•   Tsekki ja Puola liittyvät

•   Katalonia ja Baskimaa ja Flaamit eroavat emämaista ja liittyvä euroon? ;-)Vireillä olevia hankkeita…
Vireillä olevia hankkeita
  Yhteinen sääntökirja                Rahoitusmarkkinavero
   (Single Rule Book)              (Financial Transaction Tax, FTT)

                 Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely
 Pankkiunioni
               (Vakavaraisuusasetus ja –direktiivi, CRR & CRD IV)

    Yhteinen pankkivalvonta        EMIR
 (Single Supervisory Mechanism, SSM)              Pankkivero


   Liikasen ryhmän ehdotukset           Talletussuojadirektiivi
 (Liikanen High Level Expert Group)      (Deposit Guarantee Scheme, DGS)


                 Yhteinen kriisinhallintamekanismi
                (Single Resolution Mechanism, SRM)

          Kriisinhallintadirektiivi
    (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)
Ei eurobondeja ainakaan vielä, mutta entäs saksaisten
ERP (European Redemption Pact)?
    180
               Valtionvelka 2012, % BKT:sta
    160

    140
                  Jälleenrahoitetaan ERP:n avulla
    120

    100

    80            Jälleenrahoitetaan kotimaisilla
                     velkakirjoilla
    60

    40

    20

     0
   Lähteet: Euroopan komission kevätennusteet 2012; Nordea


         28
Yhteenveto

•  Eurokriisin tausta
   – Euroopan sisäiset epätasapainot•  Ongelma ja sen ratkaisutapa
   – Julkisen sektorin velka ja talouden kilpailukyvyn puute
   – Tuki ja sen vastineeksi tehtävät uudistukset•  Mitä jos ei onnistuta?
   – Break-up skenaariot


•  Tulevien kriisien ehkäisy
   – Vireillä olevia hankkeita
Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ),
Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-
toimintojen yhteinen nimi.

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen
käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin
mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai
siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman
vastaanottajan omaa harkintaa.

Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai
kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä.
                                              Kiitos!
Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan
sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen
sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia
                                              Aki Kangasharju
kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää           tutkimusjohtaja
muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.            Nordea Markets
Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen        +358 9 165 5952
neuvonantaja missään toimipaikassaan.                        aki.kangasharju@nordea.com
Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa
ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

More Related Content

What's hot

Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?
Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?
Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemysYritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Nordnetin tuloskausietkot 20.1.2015: analyytikko Sauli Vilén, Inderes
Nordnetin tuloskausietkot 20.1.2015: analyytikko Sauli Vilén, InderesNordnetin tuloskausietkot 20.1.2015: analyytikko Sauli Vilén, Inderes
Nordnetin tuloskausietkot 20.1.2015: analyytikko Sauli Vilén, Inderes
Nordnet Suomi
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki
 
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Finanssivalvonta
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki
 
Nordea Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
Nordea Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019Nordea Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
Nordea Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
Pörssisäätiö
 
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017. Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Suomen Pankki
 
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Työeläkeyhtiö Elo
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki
 
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Suomen Pankki
 
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitysSäästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitysSäästöpankki Sparbanken
 
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019 Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Työeläkeyhtiö Elo
 

What's hot (20)

Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?
Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?
Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?
 
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemysYritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
 
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
 
Nordnetin tuloskausietkot 20.1.2015: analyytikko Sauli Vilén, Inderes
Nordnetin tuloskausietkot 20.1.2015: analyytikko Sauli Vilén, InderesNordnetin tuloskausietkot 20.1.2015: analyytikko Sauli Vilén, Inderes
Nordnetin tuloskausietkot 20.1.2015: analyytikko Sauli Vilén, Inderes
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
 
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissaMita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
Mita tietoja-sijoitustuotteista-tulisi-kertoa-kestavan-rahoituksen-kohteissa
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
 
Nordea Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
Nordea Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019Nordea Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
Nordea Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
 
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017. Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
 
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
 
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitysSäästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
 
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019 Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
Elo osavuosiraportin esitys 31.3.2019
 

Similar to Euroalueen tila ja tulevaisuus

Osavuosikatsaus 19.10.2011
Osavuosikatsaus 19.10.2011Osavuosikatsaus 19.10.2011
Osavuosikatsaus 19.10.2011Nordea Bank
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Suomen Pankki
 
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 1.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 1.9.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 1.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 1.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Suomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Yritysrahoituksen ajankohtaiskatsaus - marraskuu 2016
Yritysrahoituksen ajankohtaiskatsaus - marraskuu 2016Yritysrahoituksen ajankohtaiskatsaus - marraskuu 2016
Yritysrahoituksen ajankohtaiskatsaus - marraskuu 2016
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Suomen Pankki
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-LohiluomaMahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-LohiluomaTehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Pörssisäätiö
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 

Similar to Euroalueen tila ja tulevaisuus (20)

Osavuosikatsaus 19.10.2011
Osavuosikatsaus 19.10.2011Osavuosikatsaus 19.10.2011
Osavuosikatsaus 19.10.2011
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
 
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 1.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 1.9.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 1.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 1.9.2020
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Yritysrahoituksen ajankohtaiskatsaus - marraskuu 2016
Yritysrahoituksen ajankohtaiskatsaus - marraskuu 2016Yritysrahoituksen ajankohtaiskatsaus - marraskuu 2016
Yritysrahoituksen ajankohtaiskatsaus - marraskuu 2016
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-LohiluomaMahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Mäki-Lohiluoma
 
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-LohiluomaTehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Mäki-Lohiluoma
 
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 

More from Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus

Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EU energiakriisissä
EU energiakriisissäEU energiakriisissä
EU energiakriisissä
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiEU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case Turkki
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Yhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EUYhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EU
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Saksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talousSaksa ja EU:n talous
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Brexit – To be confirmed
Brexit – To be confirmedBrexit – To be confirmed
Brexit – To be confirmed
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Saksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talousSaksa ja EU:n talous
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisemaKeski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EUKansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EUKansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikkaTapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeenJuha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymätTuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeenTimo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Juha Raitio: Brexit
Juha Raitio: BrexitJuha Raitio: Brexit

More from Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus (20)

Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?
 
EU energiakriisissä
EU energiakriisissäEU energiakriisissä
EU energiakriisissä
 
EU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiEU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case Turkki
 
Yhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EUYhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EU
 
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
 
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
 
Saksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talousSaksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talous
 
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
Demokratia ja oikeusvaltioperiaate uhattuina – mitä EU voi tehdä?
 
Brexit – To be confirmed
Brexit – To be confirmedBrexit – To be confirmed
Brexit – To be confirmed
 
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
 
Saksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talousSaksa ja EU:n talous
Saksa ja EU:n talous
 
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisemaKeski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
Keski- ja Itä-Euroopan poliittiset trendit ja sielunmaisema
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EUKansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
 
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EUKansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja EU
 
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikkaTapio Raunio: Suomen EU-politiikka
Tapio Raunio: Suomen EU-politiikka
 
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeenJuha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
Juha Jokela: EU Saksan vaalien jälkeen
 
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
 
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymätTuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät
 
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeenTimo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
 
Juha Raitio: Brexit
Juha Raitio: BrexitJuha Raitio: Brexit
Juha Raitio: Brexit
 

Euroalueen tila ja tulevaisuus

 • 1. Euroalueen tila ja tulevaisuus Aki Kangasharju KTT, dos. Tutkimusjohtaja Nordea Markets
 • 2. juoni • Eurokriisin tausta – Euroopan sisäiset epätasapainot • Ongelma ja sen ratkaisutapa – Julkisen sektorin velka ja talouden kilpailukyvyn puute – Tuki ja sen vastineeksi tehtävät uudistukset • Mitä jos ei onnistuta? – Break-up skenaariot • Tulevien kriisien ehkäisy – Vireillä olevia hankkeita
 • 3. Euroalue kokonaisuudessaan hyvässä vedossa • Vienti kasvaa kuin hyvinä aikoina • Tienataan enemmän kuin kulutetaan 25 Euroalueen viennin kasvu % v/v 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin 3 7.6.2012
 • 4. Ongelmana epätasapainoista syntynyt kriisi Kansantalouksiin kertynyt ulkoisen nettovelan määrä (NIIP) Kansantalous = Kotitaloudet + Yritykset + Julkinen sektori • Lähde: Eurostat
 • 5. Kriisi lisää julkisen sektorin vastuita, jottei talous romahda • Julkinen tasap. = yksityinen tasap. + ulkoinen tasap. • (G-T) = (S-I) + (tuonti-vienti) • Ulkoinen tasapaino = vaihtotase • Vaihtotase = tavaroiden ja palveluiden viennin ja tuonnin erotus + pääomakorvaukset (osingot + korot + tulonsiirrot) 5
 • 6.
 • 7. Julkinen velka kriisin kuluessa, %/ bkt Lähteet: Euroopan komission kevätennusteet 2012; Nordea 7
 • 8. Valtionlainojen korot kertovat tulevaisuuden näkymät 7% kriittinen raja 8 9.11.2012
 • 9. Ongelma ja sen ratkaisu Ongelma • Pääsy yksityiseen rahoitukseen loppunut tai muuttunut sietämättömän kalliiksi Ratkaisu • Pienennetään uuden velan tarvetta – Verot ylös ja menot alas – Hidastaa talouskasvua -> vähentää verotuloja • Kilpailukyky kuntoon – Vienti vetämään -> Lisää verotuloja • Tarvitaan tukirahoitusta siihen saakka kunnes uudistukset ehtivät vaikuttaa
 • 10. Julkiset saamiset ja tukipaketit: Nyt EVM (eli ESM)
 • 11. Euroopan keskuspankin saamiset: seuraavaksi OMT Euro n 20 % maailman bkt:sta Euroalueen pankkien saamiset 35 % kaikkien pankkien saamisista
 • 12. Euromaiden kohtalot nivoutuneet tosiinsa EKP:n kautta yhä vahvemmin Kriisimaan Lainan takaisinmaksu Ydinmaan Pankki Talletuspako Pankki EKP 12 9.11.2012
 • 14. Myös pankeilla ja yrityksillä saamisia ongelmamaista: saamisia vähennetty ja kirjattu alas (vrt. Kreikan velkajärjestely) Tilanne maaliskuussa 2012
 • 16. Ongelman ratkaisu: vienti vetämään. Mitä on kilpailukyky?
 • 17. Talouksien alijäämät pienentyneet reippaasti 17 9.11.2012
 • 18. Mutta vienti vasta hitaassa nousussa 18 9.11.2012
 • 19. Samalla sisäinen tasapaino heikkenee 19 9.11.2012
 • 20. Hyvä muistaa talouskasvun merkitys velkakestävyydelle 260% Velka / BKT -kehitys, kun velkaa alussa 240% 100% BKT:sta ja julkisen sektorin vaje 3% BKT:sta 220% 200% Velka / BKT 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 0 10 20 30 40 50 Aika / vuotta 4% vuotuinen nimelliskasvu 2% vuotuinen nimelliskasvu Ei nimellistä talouskasvua 20
 • 21. Jos euromaan annetaan luhistua seurauksena olisi: Kriisimaan yritykset, kotitaloudet Ydinmaan Kriisimaan Pankki Pankki EKP 21 9.11.2012
 • 25.
 • 26. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Varmaa • Kreikka sopii 2013 budjetista 11.11. • Troikka antaa lisää aikaa/rahaa 12.11. • Katalonian vaalit 25.11. Todennäköistä • Espanja hakee tukea ja OMT aktivoituu marras-joulukuu • Kilpailukyky paranee pikku hiljaa • Mikään maa ei poistu eurojärjestelmästä Ehkä • Latvia liittyy euroon 2014 • Tsekki ja Puola liittyvät • Katalonia ja Baskimaa ja Flaamit eroavat emämaista ja liittyvä euroon? ;-) Vireillä olevia hankkeita…
 • 27. Vireillä olevia hankkeita Yhteinen sääntökirja Rahoitusmarkkinavero (Single Rule Book) (Financial Transaction Tax, FTT) Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely Pankkiunioni (Vakavaraisuusasetus ja –direktiivi, CRR & CRD IV) Yhteinen pankkivalvonta EMIR (Single Supervisory Mechanism, SSM) Pankkivero Liikasen ryhmän ehdotukset Talletussuojadirektiivi (Liikanen High Level Expert Group) (Deposit Guarantee Scheme, DGS) Yhteinen kriisinhallintamekanismi (Single Resolution Mechanism, SRM) Kriisinhallintadirektiivi (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)
 • 28. Ei eurobondeja ainakaan vielä, mutta entäs saksaisten ERP (European Redemption Pact)? 180 Valtionvelka 2012, % BKT:sta 160 140 Jälleenrahoitetaan ERP:n avulla 120 100 80 Jälleenrahoitetaan kotimaisilla velkakirjoilla 60 40 20 0 Lähteet: Euroopan komission kevätennusteet 2012; Nordea 28
 • 29. Yhteenveto • Eurokriisin tausta – Euroopan sisäiset epätasapainot • Ongelma ja sen ratkaisutapa – Julkisen sektorin velka ja talouden kilpailukyvyn puute – Tuki ja sen vastineeksi tehtävät uudistukset • Mitä jos ei onnistuta? – Break-up skenaariot • Tulevien kriisien ehkäisy – Vireillä olevia hankkeita
 • 30. Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets- toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Kiitos! Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia Aki Kangasharju kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää tutkimusjohtaja muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen +358 9 165 5952 neuvonantaja missään toimipaikassaan. aki.kangasharju@nordea.com Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.