SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Suomen talous kesän korvalla 2020:
Pahin ei toteutunut, mutta
turnauskestävyyttä tarvitaan
Euro & talous -tiedotustilaisuus 9.6.2020
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Euroalue kyntää syvässä taantumassa tänä vuonna
• EKP:n elvyttävä rahapolitiikka pitää rahoitusolot kevyinä pitkään
• Yhteiseurooppalaiset toimet: kokonaisarvio, ei puolinaisarvio!
• Suomen kustannuskilpailukyky uhkaa heikentyä uudelleen
• Elpymisvaiheessa työllisyyden edellytysten syytä olla kunnossa
• Kasvun edellytysten ja julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen
29.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen bruttokansantuote supistuu jyrkästi
ja alkaa toipua asteittain
39.6.2020
75
80
85
90
95
100
105
110
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun ennuste
Lievä EKP:n kesäkuun ennuste
Ankara
2019Q4 = 100
Käyrän yläpuolella olevat luvut ovat vuosikasvuja, %.
Lähde: EKP:n laskelmat ja Suomen Pankki. 35781@MMS2(2004)(2)
1,2
-5,9
-8,7
-12,6
6,8
5,2
3,3
0,8 1,3
1,4
2,2
3,3
3,8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskuspankkien ja valvojien vastaukset
koronakriisiin
• Rahapolitiikkaa kevennetty uudelleen – rahoitusvakaus ja
likviditeetti
• Pankkien pääomavaatimuksia kevennetty – ylläpitää
lainoituskykyä
• Keskuspankkien globaali yhteistyö dollarilikviditeetin
turvaamiseksi suotuisilla valuutanvaihtojärjestelyillä (USD
swap lines): Fed, EKP ja 4 muuta keskuspankkia, ym.
• Suomen Pankki ostanut suomalaisia yritystodistuksia
osana sijoitustoimintaansa
49.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio hidastunut euroalueella ja
tulevatkin näkymät vaimeat
59.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Heikentynyt kysyntä painanut inflaationäkymiä
Samalla hintojen
laskun todennäköisyys
seuraavien 5 vuoden
aikana on kasvanut
optiohintojen mukaan.
69.6.2020
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Markkinaodotukset, 1 vuoden inflaatio 2 vuoden kuluttua
Markkinaodotukset, 5 vuoden inflaatio 5 vuoden kuluttua
SPF-kyselytutkimus, inflaatio 1 vuoden kuluttua
SPF-kyselytutkimus, inflaatio 5 vuoden kuluttua
%
* Painotettu kahdentoista kuukauden rullaava horisontti.
Markkinaodotukset laskettu inflaatioswapeista.
Lähteet: EKP, Bloomberg, Consensus ja Suomen Pankin laskelmat. 32426@odotusSPF(2)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP pitää rahoitusolot erittäin kevyinä ja tukee
siten euroalueen talouksia kriisin ylitse
• EKP päätti 18.3. pandemiaan liittyvästä
750 mrd. euron osto-ohjelmasta (PEPP)
vuoden 2020 loppuun asti.
• 4.6. EKP päätti kasvattaa ja pidentää
pandemiaan liittyvää ohjelmaa
• Ostoja 600 mrd. eurolla, yhteensä
1350 mrd. euroon. (pun. viiva)
• Ostoja voidaan jatkaa ainakin
kesäkuun 2021 loppuun asti.
• Ohjelma sijoituksia investoidaan
uudelleen ainakin v. 2022 loppuun.
• Omaisuuserien osto-ohjelmassa jatke-
taan ostoja nettomääräisesti 20 mrd.
eurolla kk. ja lisäostoihin on varattu 120
mrd. euroa vuoden loppuun mennessä
(musta viiva). 79.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot auttavat
kanavoimaan rahoitusta kotitalouksille ja yrityksille
89.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Osa EU-maista on ajautumassa vakaviin
vaikeuksiin
• Euroopan taantuma uhkaa myös Suomea, etenkin vientiä
• Monet jäsenmaat ryhtyneet mittaviin finanssipoliittisiin toimiin –
kaikilla ei liikkumavaraa
• Tarvitaan myös yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja: väliaikaisia,
nopeita ja riittävän suuria – kestävä kehitys, digitalous
• Ehdotettu elpymisväline toisi finanssipolitiikan kriisinhoidon
eturintamaan, rahapolitiikan rinnalle
• Pitäisikö siitä tehdä puolinaisarvion sijaan kokonaisarvio?
99.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen velka kasvaa uudelle tasolle tänä
vuonna
• Kestävän
talouskasvun
edellytysten
parantaminen:
uudistukset ja
investoinnit
• Finanssipoliittisen
elvytyksen oikea
ajoitus ja
kohdistuminen
• Hyvinä aikoina
varauduttava
huonompiin
60
70
80
90
100
110
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
Prosenttia suhteessa BKT:hen
Lähde: EKP. 39557
Ennuste: Eurojärjestelmä, kesäkuu 2020.
Euroalueen julkinen velka
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Saksa Ranska Italia Espanja
% suhteessa BKT:hen
Julkinen velka vuonna 2020
Lähde: Euroopan komission ennuste,
toukokuu 2020.
109.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Koronakriisin talouspolitiikka ja julkisen talouden
tuki: painopisteitä eri vaiheissa
Kun tiukat rajoitukset
voimassa
Luotonanto ja
suorat tuet
Heti rajoitusten
poistamisen jälkeen
Myös kokonaiskysyntää
tukeva elvytys
Julkisen talouden tila
heikentynyt
Kasvanut tarve
vahvistaa kestävyyttä
119.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työllisyyden turvaaminen ja vahvistaminen
elpymisvaiheessa
• Kriisit ovat usein jättäneet pitkän jäljen työllisyyteen
• Osa työpaikkansa menettäneistä voi jäädä sivuun
• Nuoret eivät löydä paikkaansa työmarkkinoilla
• Elpymisvaiheessa työllistymisen kannustimien pitää olla
kohdallaan
• Työmarkkinaosapuolet ottivat vastuuta kriisin alussa:
lomautusmenettelyjen nopeuttamisella todennäköisesti
estettiin monta konkurssia ja vältyttiin irtisanomisilta
129.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yritysdata: lomautuksilla on vältetty irtisanomisia
Työvoimakustannusten sopeuttamisen suuruus
yrityksissä, joiden liikevaihto on supistunut
60 %
40 %
20 %
0 %
Petri Mäki-Fränti ja Juuso Vanhala: Yritykset vastaavat koronakriisiin työkustannuksia sopeuttamalla. www.eurojatalous.fi
139.6.2020
Tilanne maalis-huhtikuussa 2020 vuotta aiempaan verrattuna
Liikevaihdon muutos, % Liikevaihdon muutos, %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Yritysten jakautuminen liikevaihdon muutoksen mukaan
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Jos ennusteet toteutuvat, Suomen
kustannuskilpailukyky heikkenee
80
90
100
110
120
130
140
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022
Suomi Euroalue
Indeksi, 2005 = 100
Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat sekä Suomen Pankin ja EKP:n kesäkuun 2020 ennusteet.
9.6.2020
eurojatalous.fi
38284@Kustannuskilpailukyky (E)
• Ennuste kertoo riskistä, jonka
toteutumista syytä seurata
• Epävarmuus tulevasta nyt suuri:
• Miten palkkakehitys sopeutuu
muissa maissa?
• Miten nopeasti taloudet
elpyvät?
• Vuodenvaihteessa näkymät olivat
kokonaan toisenlaiset
• Jos kustannuskilpailukyky uhkaa
heikentyä, löytyykö
sopimusjärjestelmän kautta
helpotusta?
Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset
149.6.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Koronakeväänä pahin ei toteutunut, mutta tulevaan liittyy
paljon epävarmuutta ja turnauskestävyyttä tarvitaan
• Edessä nyt toivottavasti vaihe, jossa rajoitusten purkamista
voidaan eri maissa jatkaa ja tuotanto kääntyy kasvuun
• Suomessa talouspolitiikka toiminut monella saralla, eikä pahin
ole toteutunut
• Ei ole koettu suurta konkurssiaaltoa
• Irtisanomisten määrä on jäänyt pelättyä pienemmäksi
lomautusjärjestelmän toimiessa
• Tuleva kehitys on silti epävarma
• Tuleeko epidemian toinen aalto?
• Kotimainen kysyntä on elpymässä, mutta viennin näkymät heikot
• Luottotappioiden kasvun uhka
9.6.2020 15
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Nyt on talouspolitiikassa säädettävä kohdalleen
sekä elvytysvaihe että kestävä kasvu
• Talouspolitiikan pitää vastata onnistuneesti
• Ajankohtaiseen tilanteeseen: elvytyksen ajoitus, kohdentuminen ja mitoitus
• Tarpeeseen tukea heikentyneitä pidemmän aikavälin näkymiä
• Keskeisiä uudistukset, joilla ylläpidetään hyvinvointivaltiota
ja vahvistetaan julkisen talouden kestävyyttä:
• Työllisyysasteen nostaminen pitkäjänteisesti
• Menoja hillitsevän sote-uudistuksen toteuttaminen
• Samalla edessä huomisen haasteet, mutta jo tänään:
• Kansantalouden tuottavuuskehitys
• Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos
169.6.2020
suomenpankki.fi
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki
 
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Suomen Pankki
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
 
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut, mutta turnauskestävyyttä tarvitaan, Euro & talous -tiedotustilaisuus 9.6.2020

Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Suomen Pankki
 
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarinen
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut, mutta turnauskestävyyttä tarvitaan, Euro & talous -tiedotustilaisuus 9.6.2020 (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
 
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
 

More from Suomen Pankki

Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut, mutta turnauskestävyyttä tarvitaan, Euro & talous -tiedotustilaisuus 9.6.2020

 • 1. Suomen Pankki Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut, mutta turnauskestävyyttä tarvitaan Euro & talous -tiedotustilaisuus 9.6.2020 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Euroalue kyntää syvässä taantumassa tänä vuonna • EKP:n elvyttävä rahapolitiikka pitää rahoitusolot kevyinä pitkään • Yhteiseurooppalaiset toimet: kokonaisarvio, ei puolinaisarvio! • Suomen kustannuskilpailukyky uhkaa heikentyä uudelleen • Elpymisvaiheessa työllisyyden edellytysten syytä olla kunnossa • Kasvun edellytysten ja julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen 29.6.2020
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen bruttokansantuote supistuu jyrkästi ja alkaa toipua asteittain 39.6.2020 75 80 85 90 95 100 105 110 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun ennuste Lievä EKP:n kesäkuun ennuste Ankara 2019Q4 = 100 Käyrän yläpuolella olevat luvut ovat vuosikasvuja, %. Lähde: EKP:n laskelmat ja Suomen Pankki. 35781@MMS2(2004)(2) 1,2 -5,9 -8,7 -12,6 6,8 5,2 3,3 0,8 1,3 1,4 2,2 3,3 3,8
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskuspankkien ja valvojien vastaukset koronakriisiin • Rahapolitiikkaa kevennetty uudelleen – rahoitusvakaus ja likviditeetti • Pankkien pääomavaatimuksia kevennetty – ylläpitää lainoituskykyä • Keskuspankkien globaali yhteistyö dollarilikviditeetin turvaamiseksi suotuisilla valuutanvaihtojärjestelyillä (USD swap lines): Fed, EKP ja 4 muuta keskuspankkia, ym. • Suomen Pankki ostanut suomalaisia yritystodistuksia osana sijoitustoimintaansa 49.6.2020
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio hidastunut euroalueella ja tulevatkin näkymät vaimeat 59.6.2020
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Heikentynyt kysyntä painanut inflaationäkymiä Samalla hintojen laskun todennäköisyys seuraavien 5 vuoden aikana on kasvanut optiohintojen mukaan. 69.6.2020 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Markkinaodotukset, 1 vuoden inflaatio 2 vuoden kuluttua Markkinaodotukset, 5 vuoden inflaatio 5 vuoden kuluttua SPF-kyselytutkimus, inflaatio 1 vuoden kuluttua SPF-kyselytutkimus, inflaatio 5 vuoden kuluttua % * Painotettu kahdentoista kuukauden rullaava horisontti. Markkinaodotukset laskettu inflaatioswapeista. Lähteet: EKP, Bloomberg, Consensus ja Suomen Pankin laskelmat. 32426@odotusSPF(2)
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP pitää rahoitusolot erittäin kevyinä ja tukee siten euroalueen talouksia kriisin ylitse • EKP päätti 18.3. pandemiaan liittyvästä 750 mrd. euron osto-ohjelmasta (PEPP) vuoden 2020 loppuun asti. • 4.6. EKP päätti kasvattaa ja pidentää pandemiaan liittyvää ohjelmaa • Ostoja 600 mrd. eurolla, yhteensä 1350 mrd. euroon. (pun. viiva) • Ostoja voidaan jatkaa ainakin kesäkuun 2021 loppuun asti. • Ohjelma sijoituksia investoidaan uudelleen ainakin v. 2022 loppuun. • Omaisuuserien osto-ohjelmassa jatke- taan ostoja nettomääräisesti 20 mrd. eurolla kk. ja lisäostoihin on varattu 120 mrd. euroa vuoden loppuun mennessä (musta viiva). 79.6.2020
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot auttavat kanavoimaan rahoitusta kotitalouksille ja yrityksille 89.6.2020
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Osa EU-maista on ajautumassa vakaviin vaikeuksiin • Euroopan taantuma uhkaa myös Suomea, etenkin vientiä • Monet jäsenmaat ryhtyneet mittaviin finanssipoliittisiin toimiin – kaikilla ei liikkumavaraa • Tarvitaan myös yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja: väliaikaisia, nopeita ja riittävän suuria – kestävä kehitys, digitalous • Ehdotettu elpymisväline toisi finanssipolitiikan kriisinhoidon eturintamaan, rahapolitiikan rinnalle • Pitäisikö siitä tehdä puolinaisarvion sijaan kokonaisarvio? 99.6.2020
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkinen velka kasvaa uudelle tasolle tänä vuonna • Kestävän talouskasvun edellytysten parantaminen: uudistukset ja investoinnit • Finanssipoliittisen elvytyksen oikea ajoitus ja kohdistuminen • Hyvinä aikoina varauduttava huonompiin 60 70 80 90 100 110 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Prosenttia suhteessa BKT:hen Lähde: EKP. 39557 Ennuste: Eurojärjestelmä, kesäkuu 2020. Euroalueen julkinen velka 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Saksa Ranska Italia Espanja % suhteessa BKT:hen Julkinen velka vuonna 2020 Lähde: Euroopan komission ennuste, toukokuu 2020. 109.6.2020
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Koronakriisin talouspolitiikka ja julkisen talouden tuki: painopisteitä eri vaiheissa Kun tiukat rajoitukset voimassa Luotonanto ja suorat tuet Heti rajoitusten poistamisen jälkeen Myös kokonaiskysyntää tukeva elvytys Julkisen talouden tila heikentynyt Kasvanut tarve vahvistaa kestävyyttä 119.6.2020
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työllisyyden turvaaminen ja vahvistaminen elpymisvaiheessa • Kriisit ovat usein jättäneet pitkän jäljen työllisyyteen • Osa työpaikkansa menettäneistä voi jäädä sivuun • Nuoret eivät löydä paikkaansa työmarkkinoilla • Elpymisvaiheessa työllistymisen kannustimien pitää olla kohdallaan • Työmarkkinaosapuolet ottivat vastuuta kriisin alussa: lomautusmenettelyjen nopeuttamisella todennäköisesti estettiin monta konkurssia ja vältyttiin irtisanomisilta 129.6.2020
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yritysdata: lomautuksilla on vältetty irtisanomisia Työvoimakustannusten sopeuttamisen suuruus yrityksissä, joiden liikevaihto on supistunut 60 % 40 % 20 % 0 % Petri Mäki-Fränti ja Juuso Vanhala: Yritykset vastaavat koronakriisiin työkustannuksia sopeuttamalla. www.eurojatalous.fi 139.6.2020 Tilanne maalis-huhtikuussa 2020 vuotta aiempaan verrattuna Liikevaihdon muutos, % Liikevaihdon muutos, % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Yritysten jakautuminen liikevaihdon muutoksen mukaan
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Jos ennusteet toteutuvat, Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee 80 90 100 110 120 130 140 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 Suomi Euroalue Indeksi, 2005 = 100 Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat sekä Suomen Pankin ja EKP:n kesäkuun 2020 ennusteet. 9.6.2020 eurojatalous.fi 38284@Kustannuskilpailukyky (E) • Ennuste kertoo riskistä, jonka toteutumista syytä seurata • Epävarmuus tulevasta nyt suuri: • Miten palkkakehitys sopeutuu muissa maissa? • Miten nopeasti taloudet elpyvät? • Vuodenvaihteessa näkymät olivat kokonaan toisenlaiset • Jos kustannuskilpailukyky uhkaa heikentyä, löytyykö sopimusjärjestelmän kautta helpotusta? Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset 149.6.2020
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Koronakeväänä pahin ei toteutunut, mutta tulevaan liittyy paljon epävarmuutta ja turnauskestävyyttä tarvitaan • Edessä nyt toivottavasti vaihe, jossa rajoitusten purkamista voidaan eri maissa jatkaa ja tuotanto kääntyy kasvuun • Suomessa talouspolitiikka toiminut monella saralla, eikä pahin ole toteutunut • Ei ole koettu suurta konkurssiaaltoa • Irtisanomisten määrä on jäänyt pelättyä pienemmäksi lomautusjärjestelmän toimiessa • Tuleva kehitys on silti epävarma • Tuleeko epidemian toinen aalto? • Kotimainen kysyntä on elpymässä, mutta viennin näkymät heikot • Luottotappioiden kasvun uhka 9.6.2020 15
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Nyt on talouspolitiikassa säädettävä kohdalleen sekä elvytysvaihe että kestävä kasvu • Talouspolitiikan pitää vastata onnistuneesti • Ajankohtaiseen tilanteeseen: elvytyksen ajoitus, kohdentuminen ja mitoitus • Tarpeeseen tukea heikentyneitä pidemmän aikavälin näkymiä • Keskeisiä uudistukset, joilla ylläpidetään hyvinvointivaltiota ja vahvistetaan julkisen talouden kestävyyttä: • Työllisyysasteen nostaminen pitkäjänteisesti • Menoja hillitsevän sote-uudistuksen toteuttaminen • Samalla edessä huomisen haasteet, mutta jo tänään: • Kansantalouden tuottavuuskehitys • Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos 169.6.2020