SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
11
FINANSSIALAN ROOLI JA
MERKITYS
Piia-Noora Kauppi
Haaga-Helia
11.1.2016
22
pankkeja
vakuutusyhtiöitä
työeläkeyhtiöitä
rahoitusyhtiöitä
arvopaperinvälittäjiä
sijoitusrahastoyhtiöitä ja
finanssialan työnantajia
Osa jäsenistä hoitaa lakisääteisiä
sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia.
FINANSSIALAN KESKUSLIITTO (FK)
EDUSTAA
500 kamua
33
SUOMESSA TOIMIVAN
FINANSSIALAN EDUNVALVOJA
Finanssiala on vahva ja vastuullinen
hyvinvoinnin rakentaja.
FK rakentaa jäsenyrityksilleen
toimintaympäristöä, jossa ne voivat
liiketoiminnallaan lisätä suomalaista
hyvinvointia.
44
Tuomme kantamme avoimesti ja rohkeasti esille
Asiallinen ja luotettava keskustelija
Vuoropuhelua kriittisten voimien kanssa
55
FINANSSIALAN
ROOLI JA MERKITYS
66
Ohjaamme säästöjä lainoina kuluttajille ja yrityksille
Huolehdimme maksujen
siirtymisestä
Olemme
digitalisaation
draiveri
Katamme riskejä vakuutuksilla
FINANSSIALA IHMISTEN ARJESSA
77
Ei perustu alan suureen BKT-osuuteen
tai merkittävyyteen, esim.
työllistäjänä…
…vaan alan strategiseen
merkittävyyteen koko kansantalouden
kasvun ja kansakunnan hyvinvoinnin
näkökulmasta…
…sekä välttämättömien
peruspalvelujen tuottamiseen
kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille.
FINANSSIALAN MERKITTÄVYYS
88
FINANSSIALALTA VEROTULOJA
VALTIOLLE 1,7 MRD. EUROA
OP Ryhmä 330
Nordea 174
Sampo 71
Danske Bank 59
LähiTapiola 48
Lähteet: Verohallinto, tilinpäätöstiedot
16
19
29
133
303
443
724
0 200 400 600 800
Sijoituspalveluyritysten maksamat
yhteisöverot
Rahastoyhtiöiden maksamat
yhteisöverot
Muut vakuutusyhtiöiden maksamat
veroluonteiset maksut
Pankkivero
Vakuutusyhtiöiden maksamat
yhteisöverot
Luottolaitosten maksamat
yhteisöverot
Vakuutusmaksuvero
99
1897
YKSITYISEN SEKTORIN JA VALTIOVALLAN
KUMPPANUUDELLA ON PITKÄT PERINTEET
valtion asutuslainojen
välittäminen siirtolaisväestölle
sotien jälkeen
PS-uudistus, kannustaminen
taloudelliseen varautumiseen
korkotuelliset
opintolainat
YEL-järjestelmä
lakisääteinen
tapaturma-
vakuutus
1925
pakollinen
liikennevakuutus
1950-luku
1960-luku
TEL-
järjestelmä
1970-luku
2010
Keinoja ja
innovaatioita
kestävyysvajeen
hoitamiseen
• Ratkaisut ikääntyvän
väestön tarpeisiin
• ”PPP”-yhteishankkeet
• ???
1980-luku
yhteistyö julkisten
investointien
rahoituksessa
työsuhteeseen perustuva
lisäeläketurva
ASP-järjestelmä
yksilöllisen eläkevakuutuksen
kannustava verotus
vapaaehtoinen työeläketurva
2002
TUPAS-tunnistaminen
2009
asunto-
rahoituksen
välimalli
1990-luku
Finnvera-
yhteistyö
2015
Ajoneuvorekisteröinti,
lyhennys-vapaat
2014
Rakennusalan
harmaan talouden
vähentäminen
e-laskun työmaa-
avaimella
1010
Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdeksi
ympäristöystävälliseksi tapahtumaksi
Rekisteröinnin voi tehdä vakuuttamisen yhteydessä
vakuutusyhtiön toimipisteessä tai nettisivuilla
Rekisteri-ilmoituksia tehdään vuosittain 2,2 miljoonaa. Nyt
paperista todistusta ei tarvita.
CO2-päästöjen arvioidaan vähentyvän puoleen
ESIM: FINANSSIALA MUKANA KANSAKUNNAN
HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ -
REKISTERÖINNIN JA VAKUUTTAMISEN UUDISTUS
1111
PANKIT SUOMESSA
1212
Pankit / pankkikonsernit Tase,
milj. €
Henkilöstö
(konserni)
Konttorit Suomessa
OP Ryhmä 110 427 12 356 459
Nordea Pankki Suomi Oyj 346 198 7 434 190
Kuntarahoitus Oyj 30 009 90 1
Danske Bank Oyj 29 692 2 343 62
Aktia ryhmä 10 707 1 068 52
Säästöpankkiryhmä 8 401 1 161 151
POP Pankit 4 974 717 107
Ålandsbanken 4 292 667 11
S-Pankki 4 762 715 55
Suomen Hypoteekkiyhdistys 1 500 55 1
Oma Säästöpankki 1 620 198 38
Evli Pankki 490 242 2
Yhteensä 553 072 27 046 1 129
SUOMESSA TOIMIVAT LUOTTOLAITOKSET
31.12.2014
1313
Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit Henkilöstö Konttorit
Suomessa
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta 642 46
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 241 1
Forex Bank Aktiebolag filial i Finland 130 15
Nordnet Bank AB Suomen Sivuliike 49 1
Swedbank AB (publ), Filial i Finland 31 1
Resurs Bank AB Suomen sivuliike 21 2
BIGBANK AS Suomen sivuliike 20 1
Citibank International plc, sivuliike Suomessa 16 1
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori 19 1
DnB Bank ASA, filial Finland 14 1
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 12 1
TF Bank Ab 11 1
Avida Finans Ab, filial i Finland 9 1
AS LHV Pank, sivuliike Suomessa 8 1
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsingin sivukonttori 4 1
Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 4 1
Yhteensä 1 231 76
SUOMESSA TOIMIVAT ULKOMAISTEN PANKKIEN
SIVUKONTTORIT 31.12.2014
1414
70.5
59.2
20.2
12.0
6.4
5.6
3.7
2.3
1.2
24.8
0 10 20 30 40 50 60 70 80
OP Ryhmä
Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni
Danske Bank Oyj
Handelsbanken-ryhmä
Aktia Pankki Oyj -konserni
Säästöpankit
POP Pankki -ryhmä
Ålandsbanken Abp
Hypo
Muut
mrd. euroa
LAINAT YLEISÖLLE SUOMESSA -
MARKKINAOSUUDET 31.12.2014
34,2 %
28,8%
9,8%
5,8 %
3,1 %
2,7%
1,8 %
1,1 %
0,6 %
12,0 %
Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa
asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle.
ml. Danske Bank A/S, Helsinki Branch
1515
PANKKISEKTORIN VAKAVARAISUUS SUOMESSA
1616
KOTIMAISTEN TALLETUSPANKKIEN LIIKEVOITTO
Mrd. EUR
1717
SUOMALAISPANKKIEN TUOTTOJEN JAKAUMA
31.12.2014
1818
156
miljardin euron
säästöt pyörittävät
talouden rattaita
EUROT EIVÄT MAKAA TILEILLÄ
1919
YLEISÖN LAINAT JA TALLETUKSET
Mrd. EUR
20
21
PANKKILAINAT KATTAVAT PUOLET SUOMALAIS-
YRITYSTEN KOROLLISESTA RAHOITUKSESTA
*ei sisällä asuntoyhteisöjä
2222
LUOTTOLAITOSTEN LAINANANTO YRITYKSILLE
JATKANUT KASVUAAN SUOMESSA
*ml. asuntoyhteisöt
Luottokannan kasvu, %
2323
SUOMESSA PANKKILAINA ON EDULLISTA
Pankkien uusien yrityslainasopimusten keskikorko, %
2424
PANKKITOIMINNAN
TULEVAISUUS
2525
Asiakaskäyttäytymisen
muutos
Digitalisaation vaikutukset
Luottamus
Osaava henkilöstö
Tuottavuus, kilpailukyky ja
työhyvinvointi
PANKKIEN ROOLI TULEVAISUUDESSA
2626
MOBIILI JYRÄÄ…
http://www.ebfdigitalbanking.eu/EBFDB_2.html
2727
1. The Rise of
Cryptocurrencies
2. The Success of
Peer-to-Peer Lending
3. Unbundling
Banking Services to
Reduce Fees
THREE DISRUPTERS OF RETAIL BANKING
Kuva: Redi/Shutterstock.com
2828
Increased competition.
Unbundling will continue.
More open, more APIs.
Increased specialization.
Remain dominant.
Competing beyond financial services.
Better functionality in some areas, worse in others.
Remain ‘trusted advisors.’
More flexibility, more context-awareness.
The blockchain will reign.
Aggregators of services.
Customer-centric.
Unchanged.
STATE OF BANKING IN 2020 -SURVEY Q3/2015
http://bankinnovation.net/2015/10/top-13-predictions-for-the-future-of-banking/
Kuva: Redi/Shutterstock.com
3030
FINANSSIALAN TAVOITTEET
TÄLLE VAALIKAUDELLE
Toimivat finanssimarkkinat
synnyttävät työtä ja
yrittäjyyttä
Yksityinen varallisuus
tukee hyvinvointipalvelujen
rahoitusta
Finanssiala vauhdittaa
tehokkaita ja turvallisia
digitaalisia palveluita
3131
Pankkiunioni
(Banking Union)
Yhteinen pankkivalvonta
(Single Supervisory Mechanism, SSM)
Yhteinen kriisinratkaisumekanismi
(Single Resolution Mechanism, SRM)
Talletussuojadirektiivi
(Deposit Guarantee Scheme, DGS)
Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely
(Vakavaraisuusasetus ja –direktiivi, CRR & CRD IV)
Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi
(Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)
Pankkien rakennerajoitukset
(”Liikasen ryhmä”)
Tappioiden kokonaissietokyky
(Total Loss Absorbency Capacity, TLAC)
Yhteinen sääntökirja
(Single Rule Book)
FINANSSIKRIISI KÄYNNISTI SÄÄNTELYVYÖRYN –
PANKKISEKTORI ENSISIJAISENA KOHTEENA…
Makrovakauspolitiikka
(”Tanskasen ryhmä”)
3232
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Aiemmin Jatkossa
EBA:n ohjeet
Komission asetukset:
raportointi
Komission asetukset:
muut asiat
Parlamentin ja
neuvoston asetus
Direktiivi
LÄHES 4 000 SIVUA PANKKIEN
VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYÄ (CRD IV)
Sivumäärä
3333
MENEEKÖ SÄÄNTELY LIIAN PITKÄLLE?
3434
71% Suomen ei tulisi ottaa käyttöön muita EU-maita
tiukempaa finanssialan sääntelyä
TIUKEMPAA FINANSSIALAN SÄÄNTELYÄ
SUOMEEN ? (Päättäjäkartoitus, Aula Research 11 / 14)
3535
PANKKIUNIONIN PALASET
Vakavaraisuus- ja
maksuvalmius-
sääntely
(”Basel III”)
Elvytys- ja
kriisinratkaisu-
direktiivi
Talletussuoja-
direktiivi
Yhteinen pankkivalvonta
Yhteinen kriisinratkaisumekanismi
Yhteinen talletussuoja?
Unioniin kuuluvat pankit ja muut luottolaitokset
(yli 3 500)
3636
Kannatamme yhteismarkkinoiden kehittämistä EU:ssa. Tämä on tehtävä
ensisijaisesti esteitä poistamalla, ei luomalla uutta sääntelyä.
Kannatamme yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistamista
Haluamme samanlaisen sääntelyn samanlaiselle toiminnalle
Haluamme samanlaisen sijoittajansuojan samankaltaisille tuotteille
Vastustamme huonoa sääntelyä (”one-size-fits-all” –ajattelu,
yksityiskohtaiset vaatimukset, tietojen päällekkäinen raportointi, lyhyet
valmistelu- ja siirtymäajat, toimialan riittämätön kuuleminen)
Vastustamme julkisen vallan puuttumista markkinoiden sijoituspäätöksiin
Vastustamme markkinoiden toimintaa heikentäviä vero- ja muita
sääntelyhankkeita (FTT, pankkien rakennerajoitukset)
FK:N KANTA PÄÄOMAMARKKINAUNIONIIN
3737
FK ON EDUNVALVONTA-
ORGANISAATIO –
MITÄ LOBBAUS ON?
3838
Edunvalvontaa eli lobbausta on tehty Suomessa pitkään (pankkialalla jo yli sata vuotta)
• Edunvalvontatyö kuuluu kaikkien FK:n asiantuntijoiden tehtäviin.
• Meillä ei ole jaettu rooleja siten, että joku tekisi vain sisältötyötä ja toinen lobbaamista.
Lobbaus ja valmisteltavista asioista käytävä keskustelu on olennainen osa demokratiaa.
• FK haluaa olla se taho, joka tuo arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi markkinavaikutuksista ja käytänteistä.
• Päättäjät tarvitsevat tietoa valmisteltavien asioiden vaikutuksista ja eri näkökulmista.
• Faktat vaikuttavat päättäjien ja kansalaisten asenteisiin.
Keskustelukumppaneinamme ovat ministeriöt, Finanssivalvonta, virastot, muut julkiset
tahot, kansanedustajat, poliittinen koneisto ja media.
• Helsingin Sanomat totesi syksyn 2013 laskelmiensa perusteella, että FK oli yksi eniten eduskunnan valiokunnissa
kuultuja etujärjestöjä.
• Olemme jäsenenä useissa ministeriöiden työryhmissä ja tapaamme virkamiehiä.
• Vapaamuotoisia yhteydenottoja tehdään hankkeiden kaikissa vaiheissa. Käymme myös ennakoivia keskusteluja jo
ennen kuin hankkeita on alkamassakaan.
Läpinäkyvyys ja avoimuus yhä tärkeämmässä roolissa
• Esimerkiksi monet kansanedustajat ja mepit pitävät julkisia tapaamispäiväkirjoja.
• On myös pohdittu, pitäisikö laatia lobbarirekistereitä sekä EU-tasolla että kotimaassa.
• FK kannattaa läpinäkyvyyttä ja kaikki tapaamisemme saa julkistaa
EDUNVALVONNASTA YLEENSÄ
3939
YHTEISTYÖSSÄ
4040
MYÖS HAASTEISSA
4141
Kuulemiset Tapaamiset
Työryhmät Uutistuotanto
MITEN VAIKUTAMME?
UUTISTUOTANTO
Extranet
WWW-sivut
Tiedotteet
Uutiset
Videot
TAPAAMISET
Lainsäätäjät
Asiantuntijat
- muissa organisaatioissa
- jäsenyhtiöissä
KUULEMISET
Eduskunta
EU
TYÖRYHMÄT
Kattojärjestöt EU-tasolla
Asiantuntijaryhmät
4242
KIITOS!
@Piianoora
@finanssiala

More Related Content

What's hot

Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Finanssivalvonta
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleTurun Talouspäivät
 
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
 
Realinvest – konkreettista korkotuottoa
Realinvest – konkreettista korkotuottoaRealinvest – konkreettista korkotuottoa
Realinvest – konkreettista korkotuottoaTurun Talouspäivät
 
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?Finanssiala ry - Finance Finland
 
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Finanssivalvonta
 
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Turun Talouspäivät
 
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velkaNeuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velkaSuomen Pankki
 
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonSääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonPiia-Noora Kauppi
 
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Nordnet Suomi
 
Tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle: Milloin velkaa on liikaa
Tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle: Milloin velkaa on liikaaTutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle: Milloin velkaa on liikaa
Tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle: Milloin velkaa on liikaaSuomen Pankki
 
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...K2HEL
 
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...FiBAN
 
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?Finanssivalvonta
 
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, NordnetNordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, NordnetNordnet Suomi
 

What's hot (20)

Esitys lehdistötilaisuus 23012014
Esitys lehdistötilaisuus 23012014Esitys lehdistötilaisuus 23012014
Esitys lehdistötilaisuus 23012014
 
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
 
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
 
Realinvest – konkreettista korkotuottoa
Realinvest – konkreettista korkotuottoaRealinvest – konkreettista korkotuottoa
Realinvest – konkreettista korkotuottoa
 
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
 
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
 
Raine Luomanen Invesdor
Raine Luomanen InvesdorRaine Luomanen Invesdor
Raine Luomanen Invesdor
 
Suomi yritysten toimintaympäristönä
Suomi yritysten toimintaympäristönäSuomi yritysten toimintaympäristönä
Suomi yritysten toimintaympäristönä
 
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
 
Asuntosijoittamisen vaihtoehtoja
Asuntosijoittamisen vaihtoehtojaAsuntosijoittamisen vaihtoehtoja
Asuntosijoittamisen vaihtoehtoja
 
Rahoitusmahdollisuudet Venäjän kaupassa - Finnvera 4.6.2012
Rahoitusmahdollisuudet Venäjän kaupassa - Finnvera 4.6.2012Rahoitusmahdollisuudet Venäjän kaupassa - Finnvera 4.6.2012
Rahoitusmahdollisuudet Venäjän kaupassa - Finnvera 4.6.2012
 
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velkaNeuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
 
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonSääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
 
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016 Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016
Taaleri-aamiaistilaisuus 11.10.2016
 
Tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle: Milloin velkaa on liikaa
Tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle: Milloin velkaa on liikaaTutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle: Milloin velkaa on liikaa
Tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle: Milloin velkaa on liikaa
 
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
 
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
 
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
 
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, NordnetNordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
Nordnetin tuloskausietkot 14.10.2014: talousvalmentaja Martin Paasi, Nordnet
 

Similar to Finanssialan rooli ja merkitys

Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Liedon Säästöpankki vuosikertomus_2015
Liedon Säästöpankki vuosikertomus_2015Liedon Säästöpankki vuosikertomus_2015
Liedon Säästöpankki vuosikertomus_2015Petteri Pietarinen
 
Yhteiskuntavastuu Nordeassa
Yhteiskuntavastuu NordeassaYhteiskuntavastuu Nordeassa
Yhteiskuntavastuu NordeassaNordea Bank
 
Invesdor roadshow 2015
Invesdor roadshow 2015Invesdor roadshow 2015
Invesdor roadshow 2015nestholma
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 

Similar to Finanssialan rooli ja merkitys (20)

Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Liedon Säästöpankki vuosikertomus_2015
Liedon Säästöpankki vuosikertomus_2015Liedon Säästöpankki vuosikertomus_2015
Liedon Säästöpankki vuosikertomus_2015
 
Yhteiskuntavastuu Nordeassa
Yhteiskuntavastuu NordeassaYhteiskuntavastuu Nordeassa
Yhteiskuntavastuu Nordeassa
 
Ylivelkaantuminen toimijat
Ylivelkaantuminen toimijatYlivelkaantuminen toimijat
Ylivelkaantuminen toimijat
 
Invesdor roadshow 2015
Invesdor roadshow 2015Invesdor roadshow 2015
Invesdor roadshow 2015
 
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssiala ry - Finance Finland
 
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenFinanssiala ry - Finance Finland
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021Finanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatFinanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenFinanssiala ry - Finance Finland
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFinanssiala ry - Finance Finland
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
 
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
 
Finance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectives
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
 
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
 
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
 
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
 
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
 
Commissions sustainability action plan
Commissions sustainability action planCommissions sustainability action plan
Commissions sustainability action plan
 
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittelyFinanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
 
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainatKotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
 
FFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyoneFFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyone
 
FA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessaFA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessa
 
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
 
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
 
Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?
 
Finanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppaniFinanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppani
 

Finanssialan rooli ja merkitys

 • 1. 11 FINANSSIALAN ROOLI JA MERKITYS Piia-Noora Kauppi Haaga-Helia 11.1.2016
 • 2. 22 pankkeja vakuutusyhtiöitä työeläkeyhtiöitä rahoitusyhtiöitä arvopaperinvälittäjiä sijoitusrahastoyhtiöitä ja finanssialan työnantajia Osa jäsenistä hoitaa lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO (FK) EDUSTAA 500 kamua
 • 3. 33 SUOMESSA TOIMIVAN FINANSSIALAN EDUNVALVOJA Finanssiala on vahva ja vastuullinen hyvinvoinnin rakentaja. FK rakentaa jäsenyrityksilleen toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
 • 4. 44 Tuomme kantamme avoimesti ja rohkeasti esille Asiallinen ja luotettava keskustelija Vuoropuhelua kriittisten voimien kanssa
 • 6. 66 Ohjaamme säästöjä lainoina kuluttajille ja yrityksille Huolehdimme maksujen siirtymisestä Olemme digitalisaation draiveri Katamme riskejä vakuutuksilla FINANSSIALA IHMISTEN ARJESSA
 • 7. 77 Ei perustu alan suureen BKT-osuuteen tai merkittävyyteen, esim. työllistäjänä… …vaan alan strategiseen merkittävyyteen koko kansantalouden kasvun ja kansakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta… …sekä välttämättömien peruspalvelujen tuottamiseen kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. FINANSSIALAN MERKITTÄVYYS
 • 8. 88 FINANSSIALALTA VEROTULOJA VALTIOLLE 1,7 MRD. EUROA OP Ryhmä 330 Nordea 174 Sampo 71 Danske Bank 59 LähiTapiola 48 Lähteet: Verohallinto, tilinpäätöstiedot 16 19 29 133 303 443 724 0 200 400 600 800 Sijoituspalveluyritysten maksamat yhteisöverot Rahastoyhtiöiden maksamat yhteisöverot Muut vakuutusyhtiöiden maksamat veroluonteiset maksut Pankkivero Vakuutusyhtiöiden maksamat yhteisöverot Luottolaitosten maksamat yhteisöverot Vakuutusmaksuvero
 • 9. 99 1897 YKSITYISEN SEKTORIN JA VALTIOVALLAN KUMPPANUUDELLA ON PITKÄT PERINTEET valtion asutuslainojen välittäminen siirtolaisväestölle sotien jälkeen PS-uudistus, kannustaminen taloudelliseen varautumiseen korkotuelliset opintolainat YEL-järjestelmä lakisääteinen tapaturma- vakuutus 1925 pakollinen liikennevakuutus 1950-luku 1960-luku TEL- järjestelmä 1970-luku 2010 Keinoja ja innovaatioita kestävyysvajeen hoitamiseen • Ratkaisut ikääntyvän väestön tarpeisiin • ”PPP”-yhteishankkeet • ??? 1980-luku yhteistyö julkisten investointien rahoituksessa työsuhteeseen perustuva lisäeläketurva ASP-järjestelmä yksilöllisen eläkevakuutuksen kannustava verotus vapaaehtoinen työeläketurva 2002 TUPAS-tunnistaminen 2009 asunto- rahoituksen välimalli 1990-luku Finnvera- yhteistyö 2015 Ajoneuvorekisteröinti, lyhennys-vapaat 2014 Rakennusalan harmaan talouden vähentäminen e-laskun työmaa- avaimella
 • 10. 1010 Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdeksi ympäristöystävälliseksi tapahtumaksi Rekisteröinnin voi tehdä vakuuttamisen yhteydessä vakuutusyhtiön toimipisteessä tai nettisivuilla Rekisteri-ilmoituksia tehdään vuosittain 2,2 miljoonaa. Nyt paperista todistusta ei tarvita. CO2-päästöjen arvioidaan vähentyvän puoleen ESIM: FINANSSIALA MUKANA KANSAKUNNAN HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ - REKISTERÖINNIN JA VAKUUTTAMISEN UUDISTUS
 • 12. 1212 Pankit / pankkikonsernit Tase, milj. € Henkilöstö (konserni) Konttorit Suomessa OP Ryhmä 110 427 12 356 459 Nordea Pankki Suomi Oyj 346 198 7 434 190 Kuntarahoitus Oyj 30 009 90 1 Danske Bank Oyj 29 692 2 343 62 Aktia ryhmä 10 707 1 068 52 Säästöpankkiryhmä 8 401 1 161 151 POP Pankit 4 974 717 107 Ålandsbanken 4 292 667 11 S-Pankki 4 762 715 55 Suomen Hypoteekkiyhdistys 1 500 55 1 Oma Säästöpankki 1 620 198 38 Evli Pankki 490 242 2 Yhteensä 553 072 27 046 1 129 SUOMESSA TOIMIVAT LUOTTOLAITOKSET 31.12.2014
 • 13. 1313 Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit Henkilöstö Konttorit Suomessa Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta 642 46 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 241 1 Forex Bank Aktiebolag filial i Finland 130 15 Nordnet Bank AB Suomen Sivuliike 49 1 Swedbank AB (publ), Filial i Finland 31 1 Resurs Bank AB Suomen sivuliike 21 2 BIGBANK AS Suomen sivuliike 20 1 Citibank International plc, sivuliike Suomessa 16 1 Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori 19 1 DnB Bank ASA, filial Finland 14 1 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 12 1 TF Bank Ab 11 1 Avida Finans Ab, filial i Finland 9 1 AS LHV Pank, sivuliike Suomessa 8 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsingin sivukonttori 4 1 Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 4 1 Yhteensä 1 231 76 SUOMESSA TOIMIVAT ULKOMAISTEN PANKKIEN SIVUKONTTORIT 31.12.2014
 • 14. 1414 70.5 59.2 20.2 12.0 6.4 5.6 3.7 2.3 1.2 24.8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 OP Ryhmä Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni Danske Bank Oyj Handelsbanken-ryhmä Aktia Pankki Oyj -konserni Säästöpankit POP Pankki -ryhmä Ålandsbanken Abp Hypo Muut mrd. euroa LAINAT YLEISÖLLE SUOMESSA - MARKKINAOSUUDET 31.12.2014 34,2 % 28,8% 9,8% 5,8 % 3,1 % 2,7% 1,8 % 1,1 % 0,6 % 12,0 % Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. ml. Danske Bank A/S, Helsinki Branch
 • 18. 1818 156 miljardin euron säästöt pyörittävät talouden rattaita EUROT EIVÄT MAKAA TILEILLÄ
 • 19. 1919 YLEISÖN LAINAT JA TALLETUKSET Mrd. EUR
 • 20. 20
 • 21. 21 PANKKILAINAT KATTAVAT PUOLET SUOMALAIS- YRITYSTEN KOROLLISESTA RAHOITUKSESTA *ei sisällä asuntoyhteisöjä
 • 22. 2222 LUOTTOLAITOSTEN LAINANANTO YRITYKSILLE JATKANUT KASVUAAN SUOMESSA *ml. asuntoyhteisöt Luottokannan kasvu, %
 • 23. 2323 SUOMESSA PANKKILAINA ON EDULLISTA Pankkien uusien yrityslainasopimusten keskikorko, %
 • 27. 2727 1. The Rise of Cryptocurrencies 2. The Success of Peer-to-Peer Lending 3. Unbundling Banking Services to Reduce Fees THREE DISRUPTERS OF RETAIL BANKING Kuva: Redi/Shutterstock.com
 • 28. 2828 Increased competition. Unbundling will continue. More open, more APIs. Increased specialization. Remain dominant. Competing beyond financial services. Better functionality in some areas, worse in others. Remain ‘trusted advisors.’ More flexibility, more context-awareness. The blockchain will reign. Aggregators of services. Customer-centric. Unchanged. STATE OF BANKING IN 2020 -SURVEY Q3/2015 http://bankinnovation.net/2015/10/top-13-predictions-for-the-future-of-banking/ Kuva: Redi/Shutterstock.com
 • 29. 3030 FINANSSIALAN TAVOITTEET TÄLLE VAALIKAUDELLE Toimivat finanssimarkkinat synnyttävät työtä ja yrittäjyyttä Yksityinen varallisuus tukee hyvinvointipalvelujen rahoitusta Finanssiala vauhdittaa tehokkaita ja turvallisia digitaalisia palveluita
 • 30. 3131 Pankkiunioni (Banking Union) Yhteinen pankkivalvonta (Single Supervisory Mechanism, SSM) Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (Single Resolution Mechanism, SRM) Talletussuojadirektiivi (Deposit Guarantee Scheme, DGS) Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely (Vakavaraisuusasetus ja –direktiivi, CRR & CRD IV) Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) Pankkien rakennerajoitukset (”Liikasen ryhmä”) Tappioiden kokonaissietokyky (Total Loss Absorbency Capacity, TLAC) Yhteinen sääntökirja (Single Rule Book) FINANSSIKRIISI KÄYNNISTI SÄÄNTELYVYÖRYN – PANKKISEKTORI ENSISIJAISENA KOHTEENA… Makrovakauspolitiikka (”Tanskasen ryhmä”)
 • 31. 3232 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Aiemmin Jatkossa EBA:n ohjeet Komission asetukset: raportointi Komission asetukset: muut asiat Parlamentin ja neuvoston asetus Direktiivi LÄHES 4 000 SIVUA PANKKIEN VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYÄ (CRD IV) Sivumäärä
 • 33. 3434 71% Suomen ei tulisi ottaa käyttöön muita EU-maita tiukempaa finanssialan sääntelyä TIUKEMPAA FINANSSIALAN SÄÄNTELYÄ SUOMEEN ? (Päättäjäkartoitus, Aula Research 11 / 14)
 • 34. 3535 PANKKIUNIONIN PALASET Vakavaraisuus- ja maksuvalmius- sääntely (”Basel III”) Elvytys- ja kriisinratkaisu- direktiivi Talletussuoja- direktiivi Yhteinen pankkivalvonta Yhteinen kriisinratkaisumekanismi Yhteinen talletussuoja? Unioniin kuuluvat pankit ja muut luottolaitokset (yli 3 500)
 • 35. 3636 Kannatamme yhteismarkkinoiden kehittämistä EU:ssa. Tämä on tehtävä ensisijaisesti esteitä poistamalla, ei luomalla uutta sääntelyä. Kannatamme yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistamista Haluamme samanlaisen sääntelyn samanlaiselle toiminnalle Haluamme samanlaisen sijoittajansuojan samankaltaisille tuotteille Vastustamme huonoa sääntelyä (”one-size-fits-all” –ajattelu, yksityiskohtaiset vaatimukset, tietojen päällekkäinen raportointi, lyhyet valmistelu- ja siirtymäajat, toimialan riittämätön kuuleminen) Vastustamme julkisen vallan puuttumista markkinoiden sijoituspäätöksiin Vastustamme markkinoiden toimintaa heikentäviä vero- ja muita sääntelyhankkeita (FTT, pankkien rakennerajoitukset) FK:N KANTA PÄÄOMAMARKKINAUNIONIIN
 • 36. 3737 FK ON EDUNVALVONTA- ORGANISAATIO – MITÄ LOBBAUS ON?
 • 37. 3838 Edunvalvontaa eli lobbausta on tehty Suomessa pitkään (pankkialalla jo yli sata vuotta) • Edunvalvontatyö kuuluu kaikkien FK:n asiantuntijoiden tehtäviin. • Meillä ei ole jaettu rooleja siten, että joku tekisi vain sisältötyötä ja toinen lobbaamista. Lobbaus ja valmisteltavista asioista käytävä keskustelu on olennainen osa demokratiaa. • FK haluaa olla se taho, joka tuo arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi markkinavaikutuksista ja käytänteistä. • Päättäjät tarvitsevat tietoa valmisteltavien asioiden vaikutuksista ja eri näkökulmista. • Faktat vaikuttavat päättäjien ja kansalaisten asenteisiin. Keskustelukumppaneinamme ovat ministeriöt, Finanssivalvonta, virastot, muut julkiset tahot, kansanedustajat, poliittinen koneisto ja media. • Helsingin Sanomat totesi syksyn 2013 laskelmiensa perusteella, että FK oli yksi eniten eduskunnan valiokunnissa kuultuja etujärjestöjä. • Olemme jäsenenä useissa ministeriöiden työryhmissä ja tapaamme virkamiehiä. • Vapaamuotoisia yhteydenottoja tehdään hankkeiden kaikissa vaiheissa. Käymme myös ennakoivia keskusteluja jo ennen kuin hankkeita on alkamassakaan. Läpinäkyvyys ja avoimuus yhä tärkeämmässä roolissa • Esimerkiksi monet kansanedustajat ja mepit pitävät julkisia tapaamispäiväkirjoja. • On myös pohdittu, pitäisikö laatia lobbarirekistereitä sekä EU-tasolla että kotimaassa. • FK kannattaa läpinäkyvyyttä ja kaikki tapaamisemme saa julkistaa EDUNVALVONNASTA YLEENSÄ
 • 40. 4141 Kuulemiset Tapaamiset Työryhmät Uutistuotanto MITEN VAIKUTAMME? UUTISTUOTANTO Extranet WWW-sivut Tiedotteet Uutiset Videot TAPAAMISET Lainsäätäjät Asiantuntijat - muissa organisaatioissa - jäsenyhtiöissä KUULEMISET Eduskunta EU TYÖRYHMÄT Kattojärjestöt EU-tasolla Asiantuntijaryhmät