SlideShare a Scribd company logo
1 of 75
Talous tutuksi osa 2:
Maailmantalous
koronan jälkeen
Henna Mikkonen, pääekonomisti
HennaMikkonen1
Talous tutuksi osa 2: Maailmantalous koronan
jälkeen, 10.9.2020
Tiina Helenius
Pääekonomisti, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Globaali talousdata vahvistui reippaasti kesällä
Elokuussa talousdatan elpyminen hiipunut muualla kuin USA:ssa
Globaalin talouden ennusteet 2020-22
Talouskasvu tästä eteenpäin: kaikki riippuu koronasta!
2. korona-aalto on jo käynnissä, kysymys on nyt siitä, miten se saadaan nopeasti aisoihin ilman suuria
rajoitustoimia? Tämä on keskeisin tekijä lähiajan talousnäkymille.
Suomen talous pärjännyt toistaiseksi hyvin
verrattuna muihin maihin
Huolenaiheita: vaikutus vientiin viiveellä?
Ei tämä ehkä olekaan ”sodanjälkeisen ajan
pahin kriisi” – mutta vakava paikka silti
Säästöpankin
ennusteet:
2020: -4,5 %
2021: 2,5 %
• Lomautukset laskussa,
mutta työttömyys nousussa
• Työpaikan säilyttäneillä
ansiotasot nousseet
• Kulutus piristynyt selvästi
kevään pohjista
• Kulutuksen rakenne muuttui,
jääkö pysyviä vaikutuksia?
• Asuntokauppa piristynyt kevään
pudotuksen jälkeen, hinnoissa ei
suuria liikkeitä
• Muuttuuko asumispreferenssit?
• Säästämisaste noussut
• Talletuksiin virrannut lisää rahaa
• Osakekurssit toipuneet kevään
pudotuksesta, nyt kehitys
tasaantunut
• Kotitalouksien velkaantuminen on
kasvanut viime vuosina –
lyhennysvapaat tuovat
lyhytaikaista helpotusta
• Rahapolitiikka pysyy
elvyttävänä pitkään
Millainen on uusi
normaali koronan
jälkeen?
Kuvan lähde: Financial Times
Tuottavuuskasvu – kirosana vai siunaus?
Tuottavuus on pitkässä juoksussa kasvun
tärkein lähde
Tuottavuuden kasvutrendi on hidastunut
Ilmiölle löytyy moninaiset selitykset, jotka kaikki yhdessä todennäköisesti vaikuttavat
yhdessä tuottavuuden kasvua heikentävästi
Kootut selitykset sille, miksi tuottavuuskasvu on hidastunut:
• Finanssikriisin jälkeinen kotitaloussektorin velka-asteen
lasku
• Globaalin kaupan penetraatioasteen nousun
päättyminen
• Mittausongelmia
• Palveluvaltaistuneissa talouksissa tuottavuutta on
vaikea mitata, kun ei ole aina olemassa yksiselitteisen
selkeästi mitattavissa olevaa tuotantomäärää
• Ongelmia hintakorjauksen kanssa
• Yrityssektorilla yksittäisten yritysten markkinavoiman
kasvu ja kilpailun väheneminen
• Väestön vanhenemisen aikaansaama inhimillisen
pääoman kasvun hidastuminen
Pre-korona noususuhdanne modernin historian pisin,
mutta myös heikoin
Finanssikriisi synnytti pysyviä tuotantomenetyksiä
Yksityinen sektori ei ole ollut kykenevä laittamaan
keskuspankkirahaa kiertoon
Keskuspankkiraha ei ole paisuttanut luotonantona, kulutusta ja investointeja.
Finanssimarkkinat vs. reaalimaailma – keskuspankkiraha
on ajanut varallisuusarvot ylös
Nettovaralliset hyötyneet
Kiinan rooli globaalin kysynnän piristäjänä muuttunut
Voisiko kriisistä seurata kuitenkin myös jotain
hyvää?
1810.9.2020
Tutkimus ja ideoiden
jakaminen lisää tuottavuutta
pitkällä aikavälillä. Jo ennen
koronaa ideoiden jakaminen
globaalisti oli kasvussa. Kriisit ovat myös
oppimisen paikkoja. Pakon
edessä voi syntyä uutta.
Taaksepäin katsomalla tulevaisuus näyttää deflatoriselta,
mutta…
Deflaatio vs. Inflaatio
-
• Riittämätön kysyntä
• Globalisaation jatkuminen
• Heikko tuottavuus
• Heikko palkkakehitys
• Digitalisaatio, robotiikka,
automatisaatio
• Verkkokauppa
• Tulonjaon eriytymisen jatkuminen
Deflaatio vs. Inflaatio
+
• Kevyt rahapolitiikka
• Elvyttävä finanssipolitiikka
• Deglobalisaatio ja tuotantoketjujen
lokalisoituminen
• Työikäisen väestön supistuminen ja
työntekijöiden neuvotteluvoiman
kasvu
• Tasaisempi tulonjako
…mutta, mitä jos talouden kasvu- ja inflaatioparadigma
muuttuu?
Muutoksen ajurina oltava keskuspankit ja hallitukset
yhdessä!
Miksi muutos ja miksi nyt?
• Poliittinen paine tulonjaon tasaamiseen =>
populismin uhka & nousu
• Korona-kriisi itsessään -->
• Korkea velka
• Systeemin puhdistaminen deflaatiolla ei ole
poliittisesti mahdollista, kun poliitikot eivät halua
lamaa
Miten se tehdään?
• Suuret ja pitkäaikaiset julkisen sektorin alijäämät
yhdistyneenä de facto keskuspankkien
alijäämärahoitukseen
• Eli velat sulatetaan kasvamalla niistä nimellisesti
ulos, eli nopeamman inflaation/nimelliskasvun
kautta.
• ”Financial repression” on osa tätä ratkaisua
• Globalisaation peruutus
Miksi sillä, onko edessä inflaatiota vai deflaatiota on
merkitystä tavallisen ihmisen elämään
Inflaation hyötyjä:
•Palkkataso nousee, mikä hyödyttää palkansaajia.
•Talous kasvaa tiettyyn pisteeseen saakka.
•Ihmisten halukkuus kuluttaa rahaa voi hyödyttää
yrityksiä.
•Kiinteistöjen arvo nousee, minkä myötä osa
sijoittajista hyötyy.
Inflaation haittoja:
•Ihmisten ja yritysten keskuuteen voi syntyä
taloudellista epävarmuutta.
•Yritysten investointihalukkuus laskee.
•Ostovoima heikkenee, kun hinnat nousevat.
•Säästöjen reaaliarvo laskee.
•Maan kilpailukyky ulkomaankaupassa voi kärsiä.
Yleinen vastaus on, että jos kuluttajat
odottavat hintojen laskevan, he lykkäävät
ostoksiaan ja kysyntä hiipuu. Deflaation
oloissa ei kannata investoida tuotantoon,
koska investoinnin rahamääräinen tuotto
pienenee. Oikeastaan kyse on siitä, että
deflaation oloissa reaalikorko pyrkii
nousemaan, koska nimelliskorot eivät voi
laskea alle nollan, mikä heikentää
investointien kannattavuutta. Asuntolainan
ottaminenkin on vähän huono asia, koska
velan reaaliarvo kasvaa ehkä jopa
nopeammin kuin velkaa pystyy
lyhentämään.
Mikä deflaatiossa on vaarallista?
Osmo Soininvaara / 8.1.2015
Tiinan pääviesti
• Talousdata selvästi vahvistunut kaikilla päämarkkinoilla kesä-heinäkuussa, kun talouksia on avattu ja
ihmisten liikkuminen kasvanut lockdownien päättymisten myötä. Koronan 2. aalto on kuitenkin
tosiasia, ja ratkaisevaa nyt on, miten se saadaan aisoihin ilman tiukkoja talouskasvua rajoittavia
rajoitustoimia ja toisaalta miten paljon ihmisten varovaisuus jälleen kasvaa.
• Viruksen 2. aalto on nyt aikaisempaa keskeisempi riski loppuvuoden talouskasvulle.
• Tällä hetkellä vallitsee suuri epävarmuus, millaisena talouskasvu käynnistyy ja millaisena se jatkuu
hieman pidemmällä aikavälillä, eli millaisia pysyviä jälkiä koronakriisi jättää talousiin. Yksimielisyys
siitä, että velka-asteet nousevat.
• Hidasta globaalia kasvua ylläpitävät voimat eivät kenties ole kadonneet mihinkään. Tällöin
talouskasvu ja inflaatio pysyisivät hitaana ja korot matalana keskuspankkien elvyttävän
rahapolitiikan takia. Tämä ylläpitäisi korkeita varallisuusarvoja ja korkeita tuloeroja.
• Talouspolitiikan linja voi olla muuttumassa, kun korkeiden velka-asteista selviäminen edellyttää
riittävää talouskasvua ja inflaatiota. Rahapolitiikan keinot eivät ehkä tepsi ja talouspolitiikassa
pääpaino tulee olemaan finanssipolitiikan keinoissa. Maailmasta voi tulla aikaisempaa merkittävästi
inflatorisempi.
Hennan pääviestit
• Miksi seurata taloutta?
• Taloustilanne vaikuttaa moneen asiaan niin opettajien kuin
oppilaidenkin arjessa, nyt ja tulevaisuudessa.
• Epävarmuutta on paljon, mitä tehdä?
• Kouluttaudu, pidä yllä osaamistasi ja suhtaudu tulevaan avoimin mielin!
• Oman talouden hallinta tärkeä osa hyvinvointia. Omaa talouttaan voi
hoitaa hyvin, vaikkei makrotalous kiinnostaisikaan.
• Voi hyvin olla, että tulevaisuudessa taloudenhallinnan merkitys
korostuu entisestään
KORONAKRIISI
OSAKEMARKKINOILLA
Sari Lounasmeri
10.9.2020
Pörssisäätiö edistää
arvopaperisäästämistä ja
arvopaperimarkkinoita
Toiminta rahoitetaan
säätiön omistaman
Pörssitalon vuokratuotoilla
Yli 800 000 suomalaista
omistaa pörssiosakkeita
suoraan omissa nimissään
10.9.202028
Talletukset
100 mrd eur
10.9.202029
Kiinteistöt
300 mrd eur
Metsä
50 mrd eur
Pörssiosakkeet
35 mrd eur
Sijoitusrahastot
20 mrd eur
Koronakriisi keskeytti
pitkän nousukauden
• Osakekurssit nousivat lähes koko
2010-luvun
• Matala korkotaso sai säästäjät
etsimään tuottoja
osakemarkkinoilta
• Nousukauden lopulla oli jo
syksystä 2018 merkkejä
hermostuneisuudesta
10.9.202030
Osakekurssien lasku -
terminologiaa
• ”Markkinakorjaus”
• Osakekurssit laskevat yli 10 prosenttia
• Kesto historiallisesti yleensä pari kuukautta
• ”Karhumarkkina”
• Osakekurssit laskevat yli 20 prosenttia
• Kesto historiallisesti yleensä pari vuotta
10.9.202031
Vuosi 2020
10.9.202032
Vuosi 2020
Osakesäästötili + historiallisen lyhyt
karhumarkkina
10.9.202033
Osakesäästötilit käyttöön
1.1.2020
• Tavoite edistää kotimaista
omistajuutta ja kotitalouksien
vaurastumista
• Neutraali verokohtelu
finanssituotteille
• sijoitusrahasto, sijoitusvakuutus,
osakesäästötili
• Osakesäästötilin sisällä ei veroa,
verotetaan vasta nostettaessa
= lykkäyshyöty + ei raportointia
• Max alkupääoma 50.000 euroa
10.9.202034
Osakesäästötilit käyttöön
1.1.2020
• Tammikuun loppuun mennessä
avattiin 60 000 osakesäästötiliä
• 3.2.2020 sijoitettu 116 milj. eur
• Osakesäästäjien lukumäärä
kasvoi, tammikuun aikana 18 711
suomalaista aloitti
osakesäästämisen
• 31.12.2019 807 567
• 31.1.2020 826 278
• Neljännes tilin avaajista naisia
10.9.202035
31.1.2020
yli 826 000 suomalaista
omisti pörssiosakkeita
Lähes 19 000 osakesäästötilin avaajaa
oli uusia sijoittajia joilla ei ollut
vanhastaan arvo-osuustiliä
10.9.202036
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
1/2/2020
1/4/2020
1/6/2020
1/8/2020
1/10/2020
1/12/2020
1/14/2020
1/16/2020
1/18/2020
1/20/2020
1/22/2020
1/24/2020
1/26/2020
1/28/2020
1/30/2020
2/1/2020
2/3/2020
2/5/2020
2/7/2020
2/9/2020
2/11/2020
2/13/2020
2/15/2020
2/17/2020
2/19/2020
2/21/2020
2/23/2020
2/25/2020
2/27/2020
2/29/2020
3/2/2020
3/4/2020
3/6/2020
3/8/2020
3/10/2020
3/12/2020
3/14/2020
3/16/2020
OMXHCAPGI
- 30,4 %
Osakekurssien kehitys 1.1.-16.3.2020 / Helsinki
Kolme vaihtoehtoa kuinka
toimia kurssilaskussa
• Myy heti kurssien laskiessa
”panic first”
• Älä tee mitään, odota
• Osta vähitellen lisää
alhaisemmalla kurssitasolla
Noudata omaa
sijoitussuunnitelmaasi
10.9.202038
Kuinka yksityissijoittajat
kertoivat toimineensa
kriisitilanteessa
Sijoittajabarometri 1/2020
Tietoykkönen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön
toimeksiannosta, 2589 vastaajaa 24.3.-5.4.
10.9.202039
10.9.202040
8 % vähensi osakepainoa
33 % lisäsi osakepainoa
31.3.2020
jo yli 855 000 suomalaista
omisti pörssiosakkeita
Osakesäästötilin lykätty verotus ja helppous
sekä osakekurssien lasku houkuttelivat uusia
sijoittajia markkinoille
10.9.202041
Kun sijoitat
osingot uudelleen
sijoitus kasvaa
korkoa korolle
Osakesäästötili
PÖRSSIOSAKKEET
Osingot
Myyntivoitot
€
VEROSijoituksia ei lukita
verotuksen pelossa,
parempi hajautus
1.1.2020 alkaen
Yksinkertainen rakenne,
tilin sisällä ei verotusta
max 50.000 €
Nostettaessa
maksetaan
tuotosta
30-34 % vero
1.1.2012 1.9.2017 1.1.2019 1.1.2020
Ruotsi Norja Tanska Suomi
Sijoitussäästötili Osakesäästötili Osakesäästötili Osakesäästötili
Vaikutukset pörssiyhtiöiden
osingonjakoon
• EKP:n ja Finanssivalvonnan
suositus (=käsky) luottolaitoksille
pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021
saakka
• Koronakriisin vaikutus erityisesti
palvelusektorin yritysten
maksuvalmiuteen
10.9.202043
Pörssiyhtiöiden
yhtiökokoukset
• Osakkeenomistajan oikeudet:
• Osallistuminen
• Puhe- ja kyselyoikeus
• Äänestäminen
• Osakeyhtiölakia muutettiin jo
vuonna 2009 sallimaan
etäosallistuminen
• Poikkeuslaki helpottamaan
yhtiökokousjärjestelyjä
10.9.202044
Osakesäästäjien lukumäärän kehitys
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
Yksityishenkilöt pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina
Yksityishenkilöt pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina
10.9.202045
Yhtiöveron
hyvitysjärjestelmästä
luopuminen
Osinkoveron kiristys
Finanssikriisi
Osakesäästötili +
koronakriisi
Yli 100 000 suomalaisella
on jo osakesäästötili
• Toukokuun alussa yli 100 000
suomalaista oli avannut
osakesäästötilin
• 31.7. osakesäästötilejä 118 000
• Sijoitusten arvo 453 milj. euroa
• Uusia sijoittajia (joilla ei
aikaisemmin arvo-osuustiliä)
vuoden alusta yli 33 000
10.9.202046
Maaliskuun kurssilasku oli poikkeuksellisen lyhyt
10.9.202047
Lähde: Hannu Angervuo
Tilastotietoa nousukausista
• Edellinen nousukausi kesti peräti 7,5
vuotta vuosina 1992–2000.
Pörssikurssit nousivat yhteensä 842
prosenttia.
• Muut nousut ovat olleet maltillisempia
ja pysyneet pääosin kestoltaan 4-6
vuodessa.
 Kasvuprosentit ovat vaihdelleet noin
100 prosentista suurimmillaan yli 800
prosenttiin.
10.9.202048
Tilastot: Hannu Angervuo, eQ
Tilastotietoa laskukausista
viime vuosikymmeninä
 Laskukausista pitkäkestoisin on ollut noin
neljä vuotta aikavälillä 1973–1977. Silloin
pudotus pörssissä oli 51 prosentin
suuruinen.
 Lyhyimmillään lasku oli 15 kuukauden
mittainen eli vain vähän yli vuoden 1984–
1985, jolloin pudotusta tuli 24 prosentin
verran.
 Finanssikriisin aikaan kurssilasku kesti 20
kuukautta 2007-2009 ja kurssit laskivat 61
prosenttia.
 Kurssilaskut ovat olleet prosentteina 24–
72 prosentin välillä.
10.9.202049
Tilastot: Hannu Angervuo, eQ
Toimivatko yksityissijoittajat viisaasti?
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
Yksityishenkilöt pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina
Yksityishenkilöt pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina
10.9.202050
Yhtiöveron
hyvitysjärjestelmästä
luopuminen
Osinkoveron kiristys
Finanssikriisi
Osakesäästötili +
koronakriisi
Voidaanko
osakemarkkinoiden
tuottoja ennustaa?
Kysyimme rahoitustieteen tutkijalta
(prof. Kaustia):
• Rajuista kurssiliikkeistä ei voi
ennustaa tulevaa
• Lähimenneisyyden
markkinakehitys ei ennusta
tulevaa
10.9.202051
Rahoitustutkimus kertoo ennustamisesta
• Yksittäisten osakkeiden kohdalla mennyt tuotto ennustaa tulevaa
parin kuukauden tähtäimellä (momentum)
• Pitkällä tähtäimellä (yli 5 v.) koko osakemarkkinan alhainen P/E-luku
ennustaa hyvää kurssikehitystä
• Taloussuhdanne vaikuttaa tuottoihin: lama-aikana tehdyn sijoituksen
tuotto-odotus on korkeampi
• Eniten laskeneet alat ovat myös toipuneet hyvin
Lähde: professori Markku Kaustia
10.9.202052
Sijoittajan peruskysymykset kurssimyllerryksessä
• Mikä on sijoitusaikahorisonttini?
• Mikä on oman talouden tilanne?
• Olenko sijoittanut vain kärsivällistä rahaa?
• Olenko tyytyväinen sijoitussalkkuni hajautukseen?
• Vastaavatko sijoitukset sijoitussuunnitelmaani?
• Mistä kurssilasku johtuu – kuinka ilmiö vaikuttaa omistamiini
yhtiöihin?
• Koronaviruksen aiheuttamien sairastumisten, karanteenien ja tuotantokatkosten
vaikutukset yhtiöihin – uhat ja mahdollisuudet
10.9.202053
Noudata omaa
sijoitussuunnitelmaa
Sijoitussuunnitelmapohja: www.porssisaatio.fi
10.9.202054
Kiitos!
www.porssisaatio.fi
10.9.202055
Maksujärjestelmät-osasto, Suomen Pankki
Kryptovaluutat ja digitaalinen keskuspankkiraha –
Mistä oikein on kyse?
Talous tutuksi –koulutus 10.9.2020
Aleksi Grym
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Virtuaalivaluutat ja kryptovarat
• Virtuaalivaluuttoja on ollut jo pitkään erilaisissa peleissä
• Ei yhteyttä reaalimaailmaan
• Bitcoin aloitti uudentyyppisten virtuaalivaluuttojen aikakauden:
• Ei liity mihinkään yksittäiseen peliin tai virtuaaliympäristöön
• Hajautettu verkosto, jolla ei keskitettyä ylläpitoa
• Avoin lähdekoodi
• Jälkimarkkinat (voi ostaa ja myydä oikealla rahalla)
• Bitcoinin tekniikalla toteutetuista virtuaalivaluutoista käytetään
nimeä ”kryptovaluutat”, mutta ”kryptovarat” olisi parempi sana
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Raha, maksuväline, rahoitusväline vai hyödyke?
• Maksuväline
• Mikä tahansa, jolla maksetaan
• Osapuolet voivat keskenään sopia, mitä
käytetään maksuvälineenä
• Laillinen maksuväline on lailla suojattu
maksuväline, jolla on erityisasema
• Maksaminen tarkoittaa velan selvittämistä
• Kaupassa syntyy aina ensin velkasaatava,
joka selvitetään maksamalla
• Aineellinen tai aineeton
• Rahoitusväline
• Sopimukseen perustuva saatava
• Rahoitusvälineessä on aina vastapuoli
• Esim. osake, velkakirja, johdannainen
• Rahoitusvälineellä voi olla jälkimarkkinat
• Aineeton
• Raha (myös valuutta)
• Laillinen maksuväline
• Yleisesti hyväksytty maksuväline
• Rahalla on ostovoimaa
• Arvon, hintojen ja velkasaatavien mittayksikkö
• Aineellinen tai aineeton
• Hyödyke
• Aineellinen omaisuuserä, jolla on jälkimarkkinat
• Yleensä teollisesti hyödynnettävä materiaali
• Ei vastapuolta, ei saatavaa
• Esim. kulta, kupari, maataloustuotteet
• Virtuaalivaluutta (myös kryptovaluutta)
• Aineeton omaisuuserä, jolla on jälkimarkkinat
• Ei vastapuolta, ei saatavaa
10.9.2020 58
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahaa on kahdessa muodossa
10.9.2020 59
SETELIT JA KOLIKOT
+
PANKKITALLETUKSET
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahajärjestelmä
10.9.2020 60
YLEISÖ
PANKIT
KESKUSPANKKI
KÄTEINEN RAHA
TALLETETTU RAHA
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Raha, maksuväline, rahoitusväline vai hyödyke?
10.9.2020 61
Aineellinen vai
aineeton?
Seteli/kolikko?
Käteisrahaa
Hyödyke tai
tavara
Saaminen
vastapuolelta?
Vastapuoli on
pankki?
Tilirahaa
Muu saaminen,
mahdollisesti
rahoitusväline
Jälkimarkkinat?
Virtuaalivaluutta
Ei mitään
AINEELLINEN
AINEETON
KYLLÄ
EI
KYLLÄ
EI
KYLLÄ
EI
KYLLÄ
EI
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Miten maksujärjestelmät toimivat?
• Koska tiliraha on käteissaaminen pankilta, sen voi siirtää toiselle tilinhaltijalle
sen sijaan, että maksu suoritetaan käteisellä
• Periaatteessa ainoastaan käteisraha on laillinen maksuväline, mutta käytännössä
tilisiirrolla on nykypäivänä laillista maksuvälinettä vastaava asema
• Huom! Tämä ei tarkoita, etteikö käteisrahalla olisi enää merkitystä, sillä tilirahan
tapauksessa ilman käteistä ei olisi myöskään saamista
• Sähköinen maksaminen tarkoittaa aina saamisten uudelleenjärjestelyä
• Maksujärjestelmät ovat viestijärjestelmiä
• Maksutapahtuma on viesti maksutapahtuman käynnistäjältä tilipankille
• Viestin vastaanottavat tilipankit järjestelevät saamisia uudestaan
• Viestiketju voi olla pitkä ja monimutkainen ja se voi koskettaa monta osapuolta
10.9.2020 62
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Esimerkki: korttimaksut
10.9.2020 63
Kortinhaltija Kauppias
SAAMISET: 1000 €SAAMISET: 100 €
Kortin liikkeeseenlaskija
(kortinhaltijan pankki)
Tapahtumahyvittäjä
(kauppiaan pankki)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Esimerkki: korttimaksut
10.9.2020 64
Kortinhaltija
Kortin liikkeeseenlaskija
(kortinhaltijan pankki)
Kauppias
Tapahtumahyvittäjä
(kauppiaan pankki)
OSTOS KORTTIMAKSULLA: 10 €
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Esimerkki: korttimaksut
10.9.2020 65
Kortinhaltija Kauppias
Kortin liikkeeseenlaskija
(kortinhaltijan pankki)
Tapahtumahyvittäjä
(kauppiaan pankki)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Esimerkki: korttimaksut
10.9.2020 66
Kortinhaltija Kauppias
SAAMISET: 1010 €SAAMISET: 90 €
Kortin liikkeeseenlaskija
(kortinhaltijan pankki)
Tapahtumahyvittäjä
(kauppiaan pankki)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mikä on Bitcoin?
• Bitcoin on sekä järjestelmä että arvoyksikkö (virtuaalivaluutta)
• Bitcoin-järjestelmä pitää kirjaa, kuinka paljon bitcoin-yksiköitä on eri tileillä
• Bitcoin-tilejä hallitaan salausavaimien avulla (muistuttaa salasanaa)
• Järjestelmä on hajautettu vertaisverkoksi
• Bitcoin on kryptovaluuttojen tyyppiesimerkki
10.9.2020 67
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mistä Bitcoinin markkina-arvo muodostuu?
• Bitcoin-yksiköitä voi saada haltuunsa kolmella tavalla:
• ”Louhimalla” eli osallistumalla Bitcoin-verkon ylläpitoon
• Siirtona joltain toiselta haltijalta
• Ostamalla vapailta markkinoilta
• Bitcoin-markkinat ovat kasvaneet suureksi kansainväliseksi toimialaksi
• Verkossa on kymmeniä kauppapaikkoja, joissa Bitcoin-yksiköitä voi ostaa ja myydä
• Kauppapaikoilla Bitcoinille muodostuu markkinahinta kysynnän ja tarjonnan mukaan
• Bitcoinin markkinahinta on altis hintamanipulaatiolle
• Miksi Bitcoinia kysytään?
• Keräilymotiivi ja yhteisöllisyys
• Rikollinen toiminta (esim. huumekauppa, kiristyshaittaohjelmat, rahanpesu)
• Keinottelu ja uhkapeli (ostaminen ja myyminen myyntivoittojen saavuttamiseksi)
10.9.2020 68
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mitä on ”digitaalinen raha”?
• Raha voi olla joko käteisen, pankkitalletusten tai sähköisen rahan muodossa
• Kaikki muu kuin käteinen raha on ”digitaalista rahaa”
• Mikään ”uusi teknologia” ei ole tuomassa asiaan muutosta
• Sähköinen raha keksittiin jo vuosikymmeniä sitten, ja sille on olemassa hyvä sääntelykehikko
(sähkörahadirektiivi eli 2009/110/EY (EMD2))
• Sähköinen raha eroaa talletusrahasta siinä, miten asiakasvaroja käsitellään
• Maksaminen on jo nyt siirtynyt pitkälti sähköisiin välineisiin, ja ne ovat pääosin luotto- ja
maksulaitosten sekä muiden yritysten tarjoamia kaupallisia palveluja
• Digitaalinen keskuspankkiraha olisi julkisen toimijan tarjoama vaihtoehto
10.9.2020 69
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU10.9.2020 70
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mitä keskuspankkien digirahalta toivotaan?
• Kaikkien saatavilla
• Käytön helppous (kaikissa tilanteissa)
• Halpa ja nopea
• Yksityisyyden suoja
• Turvasatama
• Riippumattomuus kaupallisista toimijoista
10.9.2020 71
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Voisiko käteisrahan korvata kokonaan digirahalla?
Ongelma 1: Uuden maksuvälineen ostovoima
Ongelma 2: Nykyisten pankkitalletusten asema
Ongelma 3: Maksajan tunnistaminen
Ongelma 4: Riippuvuus sähköstä ja tietoverkoista
Ongelma 5: Riippuvuus yksityisten yritysten tuottamista välineistä ja palveluista
Ongelma 6: Käteiselle on edelleen paljon kysyntää
10.9.2020 72
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kierrossa oleva setelistö euroalueella
10.9.2020 73
Lähde: EKP
0 €
200,000,000,000 €
400,000,000,000 €
600,000,000,000 €
800,000,000,000 €
1,000,000,000,000 €
1,200,000,000,000 €
1,400,000,000,000 €
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Yhteensä 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Raha on jo pitkälti ”digitaalista”: tiliraha, maksusovellukset, jne.
• ”Digitaalinen valuutta” on oikeastaan vain huono synonyymi sähköiselle
maksujärjestelmälle
• Virtuaalivaluutta on jotain ihan muuta, muistuttaa pelimerkkejä
• Käteisellä on tärkeä merkitys myös digitalisoituvassa taloudessa:
laillinen maksuväline, valuuttayksikkö, yksityisyyden suoja, varajärjestelmä
• Digitaalinen keskuspankkiraha voisi olla valtiollisen toimijan tarjoama
ei-kaupallinen vaihtoehto nykyisille sähköisille maksutavoille
10.9.2020 74
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU10.9.2020 75
Kiitos!
Aleksi Grym
Suomen Pankki
@aleksigrym

More Related Content

What's hot

Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?Turun Talouspäivät
 
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteen
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteenTuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteen
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteenTurun Talouspäivät
 
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
 
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteille
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteilleHannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteille
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteilleTurun Talouspäivät
 
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteet
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteetMika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteet
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteetTurun Talouspäivät
 
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
 
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Nordnet Suomi
 
Markkinakatsaus esitys helmikuu 2013 final fi
Markkinakatsaus esitys helmikuu 2013 final fiMarkkinakatsaus esitys helmikuu 2013 final fi
Markkinakatsaus esitys helmikuu 2013 final fiVictoria Media
 
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
 
Oksaharju Sijoittajan vuosi 2019 NordNet
Oksaharju Sijoittajan vuosi 2019 NordNet Oksaharju Sijoittajan vuosi 2019 NordNet
Oksaharju Sijoittajan vuosi 2019 NordNet Suomen metsäkeskus
 
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Turun Talouspäivät
 
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetNordnet Suomi
 
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaaliNäin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaaliSäästöpankki Sparbanken
 
Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulu Turun Talouspäivät 2019
Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulu Turun Talouspäivät 2019Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulu Turun Talouspäivät 2019
Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulu Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
 
Suvi Tuppurainen Nordnet Turun Talouspäivät 2019
Suvi Tuppurainen Nordnet Turun Talouspäivät 2019Suvi Tuppurainen Nordnet Turun Talouspäivät 2019
Suvi Tuppurainen Nordnet Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
 
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
 
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0Turun Talouspäivät
 
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...Sijoittaja.fi
 

What's hot (20)

Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?
 
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteen
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteenTuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteen
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteen
 
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
 
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteille
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteilleHannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteille
Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi - Vaihtoehdot listatuille sijoituskohteille
 
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteet
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteetMika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteet
Mika Vaihekoski, Turun kauppakorkeakoulu - Pääomaturvatut sijoitustuotteet
 
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
Jyri Suonpää Ålandsbanken Turun Talouspäivät 2019
 
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
 
EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun
EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuunEU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun
EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun
 
Markkinakatsaus esitys helmikuu 2013 final fi
Markkinakatsaus esitys helmikuu 2013 final fiMarkkinakatsaus esitys helmikuu 2013 final fi
Markkinakatsaus esitys helmikuu 2013 final fi
 
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
 
Oksaharju Sijoittajan vuosi 2019 NordNet
Oksaharju Sijoittajan vuosi 2019 NordNet Oksaharju Sijoittajan vuosi 2019 NordNet
Oksaharju Sijoittajan vuosi 2019 NordNet
 
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
 
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
 
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaaliNäin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
 
Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulu Turun Talouspäivät 2019
Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulu Turun Talouspäivät 2019Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulu Turun Talouspäivät 2019
Mika Vaihekoski Turun kauppakorkeakoulu Turun Talouspäivät 2019
 
Suvi Tuppurainen Nordnet Turun Talouspäivät 2019
Suvi Tuppurainen Nordnet Turun Talouspäivät 2019Suvi Tuppurainen Nordnet Turun Talouspäivät 2019
Suvi Tuppurainen Nordnet Turun Talouspäivät 2019
 
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
Elisa Saarinen ja Lauri Ketoja Vauraus Turun Talouspäivät 2019
 
Raine Luomanen Invesdor
Raine Luomanen InvesdorRaine Luomanen Invesdor
Raine Luomanen Invesdor
 
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
 
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
 

Similar to Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat

Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Pörssisäätiö
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019Pörssisäätiö
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Suomen Pankki
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Työeläkeyhtiö Elo
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
 
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen Pankki
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...Suomen Pankki
 

Similar to Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat (20)

Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Talouden näkymät Nordea Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
 
Talous ja Yhteiskunta 3/2007
Talous ja Yhteiskunta 3/2007Talous ja Yhteiskunta 3/2007
Talous ja Yhteiskunta 3/2007
 
Ty32007
Ty32007Ty32007
Ty32007
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Euroalueen tila ja tulevaisuus
Euroalueen tila ja tulevaisuusEuroalueen tila ja tulevaisuus
Euroalueen tila ja tulevaisuus
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Ty22003
Ty22003Ty22003
Ty22003
 
Talous ja Yhteiskunta 2/2003
Talous ja Yhteiskunta 2/2003Talous ja Yhteiskunta 2/2003
Talous ja Yhteiskunta 2/2003
 
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssiala ry - Finance Finland
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021Finanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenFinanssiala ry - Finance Finland
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFinanssiala ry - Finance Finland
 
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?Finanssiala ry - Finance Finland
 
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?Finanssiala ry - Finance Finland
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
 
Finance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectives
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
 
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
 
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
 
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
 
Commissions sustainability action plan
Commissions sustainability action planCommissions sustainability action plan
Commissions sustainability action plan
 
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittelyFinanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
 
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainatKotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
 
FFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyoneFFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyone
 
FA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessaFA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessa
 
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
 
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
 
Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?
 
Finanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppaniFinanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppani
 
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
 
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
 
Katsaus asuntolainamarkkinoihin
Katsaus asuntolainamarkkinoihinKatsaus asuntolainamarkkinoihin
Katsaus asuntolainamarkkinoihin
 

Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat

 • 1. Talous tutuksi osa 2: Maailmantalous koronan jälkeen Henna Mikkonen, pääekonomisti HennaMikkonen1
 • 2. Talous tutuksi osa 2: Maailmantalous koronan jälkeen, 10.9.2020 Tiina Helenius Pääekonomisti, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
 • 3. Globaali talousdata vahvistui reippaasti kesällä Elokuussa talousdatan elpyminen hiipunut muualla kuin USA:ssa
 • 5. Talouskasvu tästä eteenpäin: kaikki riippuu koronasta! 2. korona-aalto on jo käynnissä, kysymys on nyt siitä, miten se saadaan nopeasti aisoihin ilman suuria rajoitustoimia? Tämä on keskeisin tekijä lähiajan talousnäkymille.
 • 6. Suomen talous pärjännyt toistaiseksi hyvin verrattuna muihin maihin
 • 8. Ei tämä ehkä olekaan ”sodanjälkeisen ajan pahin kriisi” – mutta vakava paikka silti Säästöpankin ennusteet: 2020: -4,5 % 2021: 2,5 %
 • 9. • Lomautukset laskussa, mutta työttömyys nousussa • Työpaikan säilyttäneillä ansiotasot nousseet • Kulutus piristynyt selvästi kevään pohjista • Kulutuksen rakenne muuttui, jääkö pysyviä vaikutuksia? • Asuntokauppa piristynyt kevään pudotuksen jälkeen, hinnoissa ei suuria liikkeitä • Muuttuuko asumispreferenssit? • Säästämisaste noussut • Talletuksiin virrannut lisää rahaa • Osakekurssit toipuneet kevään pudotuksesta, nyt kehitys tasaantunut • Kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut viime vuosina – lyhennysvapaat tuovat lyhytaikaista helpotusta • Rahapolitiikka pysyy elvyttävänä pitkään
 • 10. Millainen on uusi normaali koronan jälkeen? Kuvan lähde: Financial Times
 • 12. Tuottavuus on pitkässä juoksussa kasvun tärkein lähde
 • 13. Tuottavuuden kasvutrendi on hidastunut Ilmiölle löytyy moninaiset selitykset, jotka kaikki yhdessä todennäköisesti vaikuttavat yhdessä tuottavuuden kasvua heikentävästi Kootut selitykset sille, miksi tuottavuuskasvu on hidastunut: • Finanssikriisin jälkeinen kotitaloussektorin velka-asteen lasku • Globaalin kaupan penetraatioasteen nousun päättyminen • Mittausongelmia • Palveluvaltaistuneissa talouksissa tuottavuutta on vaikea mitata, kun ei ole aina olemassa yksiselitteisen selkeästi mitattavissa olevaa tuotantomäärää • Ongelmia hintakorjauksen kanssa • Yrityssektorilla yksittäisten yritysten markkinavoiman kasvu ja kilpailun väheneminen • Väestön vanhenemisen aikaansaama inhimillisen pääoman kasvun hidastuminen
 • 14. Pre-korona noususuhdanne modernin historian pisin, mutta myös heikoin Finanssikriisi synnytti pysyviä tuotantomenetyksiä
 • 15. Yksityinen sektori ei ole ollut kykenevä laittamaan keskuspankkirahaa kiertoon Keskuspankkiraha ei ole paisuttanut luotonantona, kulutusta ja investointeja.
 • 16. Finanssimarkkinat vs. reaalimaailma – keskuspankkiraha on ajanut varallisuusarvot ylös Nettovaralliset hyötyneet
 • 17. Kiinan rooli globaalin kysynnän piristäjänä muuttunut
 • 18. Voisiko kriisistä seurata kuitenkin myös jotain hyvää? 1810.9.2020 Tutkimus ja ideoiden jakaminen lisää tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Jo ennen koronaa ideoiden jakaminen globaalisti oli kasvussa. Kriisit ovat myös oppimisen paikkoja. Pakon edessä voi syntyä uutta.
 • 19. Taaksepäin katsomalla tulevaisuus näyttää deflatoriselta, mutta…
 • 20. Deflaatio vs. Inflaatio - • Riittämätön kysyntä • Globalisaation jatkuminen • Heikko tuottavuus • Heikko palkkakehitys • Digitalisaatio, robotiikka, automatisaatio • Verkkokauppa • Tulonjaon eriytymisen jatkuminen
 • 21. Deflaatio vs. Inflaatio + • Kevyt rahapolitiikka • Elvyttävä finanssipolitiikka • Deglobalisaatio ja tuotantoketjujen lokalisoituminen • Työikäisen väestön supistuminen ja työntekijöiden neuvotteluvoiman kasvu • Tasaisempi tulonjako
 • 22. …mutta, mitä jos talouden kasvu- ja inflaatioparadigma muuttuu? Muutoksen ajurina oltava keskuspankit ja hallitukset yhdessä! Miksi muutos ja miksi nyt? • Poliittinen paine tulonjaon tasaamiseen => populismin uhka & nousu • Korona-kriisi itsessään --> • Korkea velka • Systeemin puhdistaminen deflaatiolla ei ole poliittisesti mahdollista, kun poliitikot eivät halua lamaa Miten se tehdään? • Suuret ja pitkäaikaiset julkisen sektorin alijäämät yhdistyneenä de facto keskuspankkien alijäämärahoitukseen • Eli velat sulatetaan kasvamalla niistä nimellisesti ulos, eli nopeamman inflaation/nimelliskasvun kautta. • ”Financial repression” on osa tätä ratkaisua • Globalisaation peruutus
 • 23. Miksi sillä, onko edessä inflaatiota vai deflaatiota on merkitystä tavallisen ihmisen elämään Inflaation hyötyjä: •Palkkataso nousee, mikä hyödyttää palkansaajia. •Talous kasvaa tiettyyn pisteeseen saakka. •Ihmisten halukkuus kuluttaa rahaa voi hyödyttää yrityksiä. •Kiinteistöjen arvo nousee, minkä myötä osa sijoittajista hyötyy. Inflaation haittoja: •Ihmisten ja yritysten keskuuteen voi syntyä taloudellista epävarmuutta. •Yritysten investointihalukkuus laskee. •Ostovoima heikkenee, kun hinnat nousevat. •Säästöjen reaaliarvo laskee. •Maan kilpailukyky ulkomaankaupassa voi kärsiä. Yleinen vastaus on, että jos kuluttajat odottavat hintojen laskevan, he lykkäävät ostoksiaan ja kysyntä hiipuu. Deflaation oloissa ei kannata investoida tuotantoon, koska investoinnin rahamääräinen tuotto pienenee. Oikeastaan kyse on siitä, että deflaation oloissa reaalikorko pyrkii nousemaan, koska nimelliskorot eivät voi laskea alle nollan, mikä heikentää investointien kannattavuutta. Asuntolainan ottaminenkin on vähän huono asia, koska velan reaaliarvo kasvaa ehkä jopa nopeammin kuin velkaa pystyy lyhentämään. Mikä deflaatiossa on vaarallista? Osmo Soininvaara / 8.1.2015
 • 24. Tiinan pääviesti • Talousdata selvästi vahvistunut kaikilla päämarkkinoilla kesä-heinäkuussa, kun talouksia on avattu ja ihmisten liikkuminen kasvanut lockdownien päättymisten myötä. Koronan 2. aalto on kuitenkin tosiasia, ja ratkaisevaa nyt on, miten se saadaan aisoihin ilman tiukkoja talouskasvua rajoittavia rajoitustoimia ja toisaalta miten paljon ihmisten varovaisuus jälleen kasvaa. • Viruksen 2. aalto on nyt aikaisempaa keskeisempi riski loppuvuoden talouskasvulle. • Tällä hetkellä vallitsee suuri epävarmuus, millaisena talouskasvu käynnistyy ja millaisena se jatkuu hieman pidemmällä aikavälillä, eli millaisia pysyviä jälkiä koronakriisi jättää talousiin. Yksimielisyys siitä, että velka-asteet nousevat. • Hidasta globaalia kasvua ylläpitävät voimat eivät kenties ole kadonneet mihinkään. Tällöin talouskasvu ja inflaatio pysyisivät hitaana ja korot matalana keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan takia. Tämä ylläpitäisi korkeita varallisuusarvoja ja korkeita tuloeroja. • Talouspolitiikan linja voi olla muuttumassa, kun korkeiden velka-asteista selviäminen edellyttää riittävää talouskasvua ja inflaatiota. Rahapolitiikan keinot eivät ehkä tepsi ja talouspolitiikassa pääpaino tulee olemaan finanssipolitiikan keinoissa. Maailmasta voi tulla aikaisempaa merkittävästi inflatorisempi.
 • 25. Hennan pääviestit • Miksi seurata taloutta? • Taloustilanne vaikuttaa moneen asiaan niin opettajien kuin oppilaidenkin arjessa, nyt ja tulevaisuudessa. • Epävarmuutta on paljon, mitä tehdä? • Kouluttaudu, pidä yllä osaamistasi ja suhtaudu tulevaan avoimin mielin! • Oman talouden hallinta tärkeä osa hyvinvointia. Omaa talouttaan voi hoitaa hyvin, vaikkei makrotalous kiinnostaisikaan. • Voi hyvin olla, että tulevaisuudessa taloudenhallinnan merkitys korostuu entisestään
 • 27. 10.9.2020 Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Toiminta rahoitetaan säätiön omistaman Pörssitalon vuokratuotoilla
 • 28. Yli 800 000 suomalaista omistaa pörssiosakkeita suoraan omissa nimissään 10.9.202028
 • 29. Talletukset 100 mrd eur 10.9.202029 Kiinteistöt 300 mrd eur Metsä 50 mrd eur Pörssiosakkeet 35 mrd eur Sijoitusrahastot 20 mrd eur
 • 30. Koronakriisi keskeytti pitkän nousukauden • Osakekurssit nousivat lähes koko 2010-luvun • Matala korkotaso sai säästäjät etsimään tuottoja osakemarkkinoilta • Nousukauden lopulla oli jo syksystä 2018 merkkejä hermostuneisuudesta 10.9.202030
 • 31. Osakekurssien lasku - terminologiaa • ”Markkinakorjaus” • Osakekurssit laskevat yli 10 prosenttia • Kesto historiallisesti yleensä pari kuukautta • ”Karhumarkkina” • Osakekurssit laskevat yli 20 prosenttia • Kesto historiallisesti yleensä pari vuotta 10.9.202031
 • 33. Vuosi 2020 Osakesäästötili + historiallisen lyhyt karhumarkkina 10.9.202033
 • 34. Osakesäästötilit käyttöön 1.1.2020 • Tavoite edistää kotimaista omistajuutta ja kotitalouksien vaurastumista • Neutraali verokohtelu finanssituotteille • sijoitusrahasto, sijoitusvakuutus, osakesäästötili • Osakesäästötilin sisällä ei veroa, verotetaan vasta nostettaessa = lykkäyshyöty + ei raportointia • Max alkupääoma 50.000 euroa 10.9.202034
 • 35. Osakesäästötilit käyttöön 1.1.2020 • Tammikuun loppuun mennessä avattiin 60 000 osakesäästötiliä • 3.2.2020 sijoitettu 116 milj. eur • Osakesäästäjien lukumäärä kasvoi, tammikuun aikana 18 711 suomalaista aloitti osakesäästämisen • 31.12.2019 807 567 • 31.1.2020 826 278 • Neljännes tilin avaajista naisia 10.9.202035
 • 36. 31.1.2020 yli 826 000 suomalaista omisti pörssiosakkeita Lähes 19 000 osakesäästötilin avaajaa oli uusia sijoittajia joilla ei ollut vanhastaan arvo-osuustiliä 10.9.202036
 • 38. Kolme vaihtoehtoa kuinka toimia kurssilaskussa • Myy heti kurssien laskiessa ”panic first” • Älä tee mitään, odota • Osta vähitellen lisää alhaisemmalla kurssitasolla Noudata omaa sijoitussuunnitelmaasi 10.9.202038
 • 39. Kuinka yksityissijoittajat kertoivat toimineensa kriisitilanteessa Sijoittajabarometri 1/2020 Tietoykkönen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön toimeksiannosta, 2589 vastaajaa 24.3.-5.4. 10.9.202039
 • 40. 10.9.202040 8 % vähensi osakepainoa 33 % lisäsi osakepainoa
 • 41. 31.3.2020 jo yli 855 000 suomalaista omisti pörssiosakkeita Osakesäästötilin lykätty verotus ja helppous sekä osakekurssien lasku houkuttelivat uusia sijoittajia markkinoille 10.9.202041
 • 42. Kun sijoitat osingot uudelleen sijoitus kasvaa korkoa korolle Osakesäästötili PÖRSSIOSAKKEET Osingot Myyntivoitot € VEROSijoituksia ei lukita verotuksen pelossa, parempi hajautus 1.1.2020 alkaen Yksinkertainen rakenne, tilin sisällä ei verotusta max 50.000 € Nostettaessa maksetaan tuotosta 30-34 % vero 1.1.2012 1.9.2017 1.1.2019 1.1.2020 Ruotsi Norja Tanska Suomi Sijoitussäästötili Osakesäästötili Osakesäästötili Osakesäästötili
 • 43. Vaikutukset pörssiyhtiöiden osingonjakoon • EKP:n ja Finanssivalvonnan suositus (=käsky) luottolaitoksille pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka • Koronakriisin vaikutus erityisesti palvelusektorin yritysten maksuvalmiuteen 10.9.202043
 • 44. Pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset • Osakkeenomistajan oikeudet: • Osallistuminen • Puhe- ja kyselyoikeus • Äänestäminen • Osakeyhtiölakia muutettiin jo vuonna 2009 sallimaan etäosallistuminen • Poikkeuslaki helpottamaan yhtiökokousjärjestelyjä 10.9.202044
 • 45. Osakesäästäjien lukumäärän kehitys 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 Yksityishenkilöt pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina Yksityishenkilöt pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina 10.9.202045 Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopuminen Osinkoveron kiristys Finanssikriisi Osakesäästötili + koronakriisi
 • 46. Yli 100 000 suomalaisella on jo osakesäästötili • Toukokuun alussa yli 100 000 suomalaista oli avannut osakesäästötilin • 31.7. osakesäästötilejä 118 000 • Sijoitusten arvo 453 milj. euroa • Uusia sijoittajia (joilla ei aikaisemmin arvo-osuustiliä) vuoden alusta yli 33 000 10.9.202046
 • 47. Maaliskuun kurssilasku oli poikkeuksellisen lyhyt 10.9.202047 Lähde: Hannu Angervuo
 • 48. Tilastotietoa nousukausista • Edellinen nousukausi kesti peräti 7,5 vuotta vuosina 1992–2000. Pörssikurssit nousivat yhteensä 842 prosenttia. • Muut nousut ovat olleet maltillisempia ja pysyneet pääosin kestoltaan 4-6 vuodessa.  Kasvuprosentit ovat vaihdelleet noin 100 prosentista suurimmillaan yli 800 prosenttiin. 10.9.202048 Tilastot: Hannu Angervuo, eQ
 • 49. Tilastotietoa laskukausista viime vuosikymmeninä  Laskukausista pitkäkestoisin on ollut noin neljä vuotta aikavälillä 1973–1977. Silloin pudotus pörssissä oli 51 prosentin suuruinen.  Lyhyimmillään lasku oli 15 kuukauden mittainen eli vain vähän yli vuoden 1984– 1985, jolloin pudotusta tuli 24 prosentin verran.  Finanssikriisin aikaan kurssilasku kesti 20 kuukautta 2007-2009 ja kurssit laskivat 61 prosenttia.  Kurssilaskut ovat olleet prosentteina 24– 72 prosentin välillä. 10.9.202049 Tilastot: Hannu Angervuo, eQ
 • 50. Toimivatko yksityissijoittajat viisaasti? 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 Yksityishenkilöt pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina Yksityishenkilöt pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina 10.9.202050 Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopuminen Osinkoveron kiristys Finanssikriisi Osakesäästötili + koronakriisi
 • 51. Voidaanko osakemarkkinoiden tuottoja ennustaa? Kysyimme rahoitustieteen tutkijalta (prof. Kaustia): • Rajuista kurssiliikkeistä ei voi ennustaa tulevaa • Lähimenneisyyden markkinakehitys ei ennusta tulevaa 10.9.202051
 • 52. Rahoitustutkimus kertoo ennustamisesta • Yksittäisten osakkeiden kohdalla mennyt tuotto ennustaa tulevaa parin kuukauden tähtäimellä (momentum) • Pitkällä tähtäimellä (yli 5 v.) koko osakemarkkinan alhainen P/E-luku ennustaa hyvää kurssikehitystä • Taloussuhdanne vaikuttaa tuottoihin: lama-aikana tehdyn sijoituksen tuotto-odotus on korkeampi • Eniten laskeneet alat ovat myös toipuneet hyvin Lähde: professori Markku Kaustia 10.9.202052
 • 53. Sijoittajan peruskysymykset kurssimyllerryksessä • Mikä on sijoitusaikahorisonttini? • Mikä on oman talouden tilanne? • Olenko sijoittanut vain kärsivällistä rahaa? • Olenko tyytyväinen sijoitussalkkuni hajautukseen? • Vastaavatko sijoitukset sijoitussuunnitelmaani? • Mistä kurssilasku johtuu – kuinka ilmiö vaikuttaa omistamiini yhtiöihin? • Koronaviruksen aiheuttamien sairastumisten, karanteenien ja tuotantokatkosten vaikutukset yhtiöihin – uhat ja mahdollisuudet 10.9.202053
 • 56. Maksujärjestelmät-osasto, Suomen Pankki Kryptovaluutat ja digitaalinen keskuspankkiraha – Mistä oikein on kyse? Talous tutuksi –koulutus 10.9.2020 Aleksi Grym
 • 57. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Virtuaalivaluutat ja kryptovarat • Virtuaalivaluuttoja on ollut jo pitkään erilaisissa peleissä • Ei yhteyttä reaalimaailmaan • Bitcoin aloitti uudentyyppisten virtuaalivaluuttojen aikakauden: • Ei liity mihinkään yksittäiseen peliin tai virtuaaliympäristöön • Hajautettu verkosto, jolla ei keskitettyä ylläpitoa • Avoin lähdekoodi • Jälkimarkkinat (voi ostaa ja myydä oikealla rahalla) • Bitcoinin tekniikalla toteutetuista virtuaalivaluutoista käytetään nimeä ”kryptovaluutat”, mutta ”kryptovarat” olisi parempi sana
 • 58. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Raha, maksuväline, rahoitusväline vai hyödyke? • Maksuväline • Mikä tahansa, jolla maksetaan • Osapuolet voivat keskenään sopia, mitä käytetään maksuvälineenä • Laillinen maksuväline on lailla suojattu maksuväline, jolla on erityisasema • Maksaminen tarkoittaa velan selvittämistä • Kaupassa syntyy aina ensin velkasaatava, joka selvitetään maksamalla • Aineellinen tai aineeton • Rahoitusväline • Sopimukseen perustuva saatava • Rahoitusvälineessä on aina vastapuoli • Esim. osake, velkakirja, johdannainen • Rahoitusvälineellä voi olla jälkimarkkinat • Aineeton • Raha (myös valuutta) • Laillinen maksuväline • Yleisesti hyväksytty maksuväline • Rahalla on ostovoimaa • Arvon, hintojen ja velkasaatavien mittayksikkö • Aineellinen tai aineeton • Hyödyke • Aineellinen omaisuuserä, jolla on jälkimarkkinat • Yleensä teollisesti hyödynnettävä materiaali • Ei vastapuolta, ei saatavaa • Esim. kulta, kupari, maataloustuotteet • Virtuaalivaluutta (myös kryptovaluutta) • Aineeton omaisuuserä, jolla on jälkimarkkinat • Ei vastapuolta, ei saatavaa 10.9.2020 58
 • 59. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahaa on kahdessa muodossa 10.9.2020 59 SETELIT JA KOLIKOT + PANKKITALLETUKSET
 • 60. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahajärjestelmä 10.9.2020 60 YLEISÖ PANKIT KESKUSPANKKI KÄTEINEN RAHA TALLETETTU RAHA
 • 61. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Raha, maksuväline, rahoitusväline vai hyödyke? 10.9.2020 61 Aineellinen vai aineeton? Seteli/kolikko? Käteisrahaa Hyödyke tai tavara Saaminen vastapuolelta? Vastapuoli on pankki? Tilirahaa Muu saaminen, mahdollisesti rahoitusväline Jälkimarkkinat? Virtuaalivaluutta Ei mitään AINEELLINEN AINEETON KYLLÄ EI KYLLÄ EI KYLLÄ EI KYLLÄ EI
 • 62. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miten maksujärjestelmät toimivat? • Koska tiliraha on käteissaaminen pankilta, sen voi siirtää toiselle tilinhaltijalle sen sijaan, että maksu suoritetaan käteisellä • Periaatteessa ainoastaan käteisraha on laillinen maksuväline, mutta käytännössä tilisiirrolla on nykypäivänä laillista maksuvälinettä vastaava asema • Huom! Tämä ei tarkoita, etteikö käteisrahalla olisi enää merkitystä, sillä tilirahan tapauksessa ilman käteistä ei olisi myöskään saamista • Sähköinen maksaminen tarkoittaa aina saamisten uudelleenjärjestelyä • Maksujärjestelmät ovat viestijärjestelmiä • Maksutapahtuma on viesti maksutapahtuman käynnistäjältä tilipankille • Viestin vastaanottavat tilipankit järjestelevät saamisia uudestaan • Viestiketju voi olla pitkä ja monimutkainen ja se voi koskettaa monta osapuolta 10.9.2020 62
 • 63. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Esimerkki: korttimaksut 10.9.2020 63 Kortinhaltija Kauppias SAAMISET: 1000 €SAAMISET: 100 € Kortin liikkeeseenlaskija (kortinhaltijan pankki) Tapahtumahyvittäjä (kauppiaan pankki)
 • 64. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Esimerkki: korttimaksut 10.9.2020 64 Kortinhaltija Kortin liikkeeseenlaskija (kortinhaltijan pankki) Kauppias Tapahtumahyvittäjä (kauppiaan pankki) OSTOS KORTTIMAKSULLA: 10 €
 • 65. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Esimerkki: korttimaksut 10.9.2020 65 Kortinhaltija Kauppias Kortin liikkeeseenlaskija (kortinhaltijan pankki) Tapahtumahyvittäjä (kauppiaan pankki)
 • 66. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Esimerkki: korttimaksut 10.9.2020 66 Kortinhaltija Kauppias SAAMISET: 1010 €SAAMISET: 90 € Kortin liikkeeseenlaskija (kortinhaltijan pankki) Tapahtumahyvittäjä (kauppiaan pankki)
 • 67. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mikä on Bitcoin? • Bitcoin on sekä järjestelmä että arvoyksikkö (virtuaalivaluutta) • Bitcoin-järjestelmä pitää kirjaa, kuinka paljon bitcoin-yksiköitä on eri tileillä • Bitcoin-tilejä hallitaan salausavaimien avulla (muistuttaa salasanaa) • Järjestelmä on hajautettu vertaisverkoksi • Bitcoin on kryptovaluuttojen tyyppiesimerkki 10.9.2020 67
 • 68. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mistä Bitcoinin markkina-arvo muodostuu? • Bitcoin-yksiköitä voi saada haltuunsa kolmella tavalla: • ”Louhimalla” eli osallistumalla Bitcoin-verkon ylläpitoon • Siirtona joltain toiselta haltijalta • Ostamalla vapailta markkinoilta • Bitcoin-markkinat ovat kasvaneet suureksi kansainväliseksi toimialaksi • Verkossa on kymmeniä kauppapaikkoja, joissa Bitcoin-yksiköitä voi ostaa ja myydä • Kauppapaikoilla Bitcoinille muodostuu markkinahinta kysynnän ja tarjonnan mukaan • Bitcoinin markkinahinta on altis hintamanipulaatiolle • Miksi Bitcoinia kysytään? • Keräilymotiivi ja yhteisöllisyys • Rikollinen toiminta (esim. huumekauppa, kiristyshaittaohjelmat, rahanpesu) • Keinottelu ja uhkapeli (ostaminen ja myyminen myyntivoittojen saavuttamiseksi) 10.9.2020 68
 • 69. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä on ”digitaalinen raha”? • Raha voi olla joko käteisen, pankkitalletusten tai sähköisen rahan muodossa • Kaikki muu kuin käteinen raha on ”digitaalista rahaa” • Mikään ”uusi teknologia” ei ole tuomassa asiaan muutosta • Sähköinen raha keksittiin jo vuosikymmeniä sitten, ja sille on olemassa hyvä sääntelykehikko (sähkörahadirektiivi eli 2009/110/EY (EMD2)) • Sähköinen raha eroaa talletusrahasta siinä, miten asiakasvaroja käsitellään • Maksaminen on jo nyt siirtynyt pitkälti sähköisiin välineisiin, ja ne ovat pääosin luotto- ja maksulaitosten sekä muiden yritysten tarjoamia kaupallisia palveluja • Digitaalinen keskuspankkiraha olisi julkisen toimijan tarjoama vaihtoehto 10.9.2020 69
 • 70. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU10.9.2020 70
 • 71. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä keskuspankkien digirahalta toivotaan? • Kaikkien saatavilla • Käytön helppous (kaikissa tilanteissa) • Halpa ja nopea • Yksityisyyden suoja • Turvasatama • Riippumattomuus kaupallisista toimijoista 10.9.2020 71
 • 72. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Voisiko käteisrahan korvata kokonaan digirahalla? Ongelma 1: Uuden maksuvälineen ostovoima Ongelma 2: Nykyisten pankkitalletusten asema Ongelma 3: Maksajan tunnistaminen Ongelma 4: Riippuvuus sähköstä ja tietoverkoista Ongelma 5: Riippuvuus yksityisten yritysten tuottamista välineistä ja palveluista Ongelma 6: Käteiselle on edelleen paljon kysyntää 10.9.2020 72
 • 73. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kierrossa oleva setelistö euroalueella 10.9.2020 73 Lähde: EKP 0 € 200,000,000,000 € 400,000,000,000 € 600,000,000,000 € 800,000,000,000 € 1,000,000,000,000 € 1,200,000,000,000 € 1,400,000,000,000 € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Yhteensä 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
 • 74. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Raha on jo pitkälti ”digitaalista”: tiliraha, maksusovellukset, jne. • ”Digitaalinen valuutta” on oikeastaan vain huono synonyymi sähköiselle maksujärjestelmälle • Virtuaalivaluutta on jotain ihan muuta, muistuttaa pelimerkkejä • Käteisellä on tärkeä merkitys myös digitalisoituvassa taloudessa: laillinen maksuväline, valuuttayksikkö, yksityisyyden suoja, varajärjestelmä • Digitaalinen keskuspankkiraha voisi olla valtiollisen toimijan tarjoama ei-kaupallinen vaihtoehto nykyisille sähköisille maksutavoille 10.9.2020 74
 • 75. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU10.9.2020 75 Kiitos! Aleksi Grym Suomen Pankki @aleksigrym

Editor's Notes

 1. Citin talouden toteutuneen aggregoidun datan kuvaaja ”Economic Data Change Index” on indikaattori, joka koostuu toteutuneesta datasta ja jota vastaan Bloombergin mediaaniennusteita verrataan. Tämä data-indeksi on päivittäin julkaistava indikaattori, joka antaa mahdollisimman ajantasaista signaalia siitä, mitä talouden aktiviteetille on tapahtunut juuri nyt.
 2. Onnistunut taudinhallinta Lievemmät talouden sulkutoimet Talouden rakenne (palvelusektori pienempi) Digivalmiudet ja etätyön nopea käyttöönotto
 3. Miksi tuottavuuden kasvu on hidasta ja miksi se on niin tärkeää kansantaloudelle (mistä talouskasvu syntyy), mitä tuottavuus on ylipäätään? Miksi tuottavuus on ratkaisevan tärkeää tavalliselle ihmiselle? Tuottavuuden hidastumisen syitä ei tarkkaan tiedetä. Esitettyjä syitä: uusia ideoita ei synny, ne eivät ole yhtä ”vallankumouksellisia”, hyvät ideat eivät leviä, mittausongelmat, vanheneva väestö, palveluiden merkityksen kasvu… On suhdannevaihteluja, pitkässä juoksussa
 4. Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään on helmikuun 2020 alkuun mennessä avattu 60 042 osakesäästötiliä, joille suomalaiset yksityissijoittajat ovat tammikuun alusta lukien voineet hankkia osakkeita. 3.2.2020 näillä tileillä olevien säilytysten arvo oli 116 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 0,29 % kotitalouksien omistamien suomalaisten pörssiosakkeiden kokonaisarvosta. Tammikuun lopussa 826 278 suomalaista omisti pörssiosakkeita. Kun joulukuussa 2019 osakkeenomistajia oli 807 567, on tammikuun aikana 18 711 suomalaista aloittanut osakesäästämisen. Naiset ovat avanneet 24, 4% osakesäästötileistä. Markkina-arvosta naisten osakesäästötileillä on 15,0 % sijoituksista.
 5. Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään on helmikuun 2020 alkuun mennessä avattu 60 042 osakesäästötiliä, joille suomalaiset yksityissijoittajat ovat tammikuun alusta lukien voineet hankkia osakkeita. 3.2.2020 näillä tileillä olevien säilytysten arvo oli 116 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 0,29 % kotitalouksien omistamien suomalaisten pörssiosakkeiden kokonaisarvosta. Tammikuun lopussa 826 278 suomalaista omisti pörssiosakkeita. Kun joulukuussa 2019 osakkeenomistajia oli 807 567, on tammikuun aikana 18 711 suomalaista aloittanut osakesäästämisen. Naiset ovat avanneet 24, 4% osakesäästötileistä. Markkina-arvosta naisten osakesäästötileillä on 15,0 % sijoituksista.
 6. Helmikuussa kurssit romahtivat, mutta sijoittajien kokonaismäärä vaan jatkoi kasvuaan. Maaliskuun lopussa jo yli 855 000 suomalaista omisti pörssiosakkeita suoraan omissa nimissään. Kun sijoittaa kärsivällistä rahaa pitkällä sijoitusajalla, voi rauhassa tehdä sijoituksia vähitellen.
 7. Helmikuussa kurssit romahtivat, mutta sijoittajien kokonaismäärä vaan jatkoi kasvuaan. Maaliskuun lopussa jo yli 855 000 suomalaista omisti pörssiosakkeita suoraan omissa nimissään. Kun sijoittaa kärsivällistä rahaa pitkällä sijoitusajalla, voi rauhassa tehdä sijoituksia vähitellen.
 8. Suomessa on 800 000 ihmistä, jotka omistavat itse pörssiyritysten osakkeita. Keskimäärin yksi osakesäästäjä omistaa kolmen tai neljän yrityksen osakkeita. Tutkimusten mukaan myyntivoittoverotus vähentää halukkuutta myydä voitolla olevia sijoituksia. Riskien hallitsemisen kannalta olisi parempi hajauttaa säästöt useamman yrityksen osakkeisiin. Osakesäästötilillä rahoja voi sijoittaa kuten itse näkee viisaimmaksi, koska veroa ei makseta myyntihetkellä.
 9. Markkinan arvostustaso suhteessa yritysten tuloksiin
 10. Markkinan arvostustaso suhteessa yritysten tuloksiin