SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Artık ‘EĞİTİM’
değil
‘ATÖLYE’
yapıyoruz
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
Neden “ATÖLYE”?
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
“ATÖLYE” ÇALIŞMALARI
• İş Modeli
• İş Planı
• BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ
• NAKİT AKIM ATÖLYESİ
ŞİRKETLER İÇİN
• YalınMBA – Girişimciler İçin
• YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin
AÇIK EĞİTİMLER
ŞİRKETLER İÇİN
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
İŞ MODELİ
AMAÇ:
İş modelinin farklı tanımları olsa da genel anlamda bir
şirketin nasıl değer yarattığını ve bu değerden ne elde
ettiğini belirler. Modelin özellikleri; müşteri değer teklifini
ve fiyatlandırma mekanizmasını tanımlar, şirketin kendini
nasıl organize edeceğini ve değer yaratma anlamında
kimlerle iş ortaklığı yapacağını ve tedarik zincirini nasıl
yapılandıracağını belirtir. Temelde bir iş modelinin çeşitli
özellikleri, çoğu zaman da karmaşık bir biçimde
etkileşime girerek şirketin başarısında belirleyici olur.
İş Modelini ortaya koymadan büyüme ve inovasyon
çalışması yapmak nerede ise imkansızdır.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
İŞ MODELİ
KAZANIM:
Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal
olarak “İş Modeli”nin ne olduğunu, neden şart
olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını anlayacaklar ve
şirketin İŞ MODELİ’nı yapmış olarak bitireceklerdir
program.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
İŞ MODELİ
İÇERİK:
İş modelinin yapıtaşları
‘İş Modeli, bir şirketin “değeri” nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve
finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan mantık modelidir’.
Bu tanımlama, işin nasıl para kazanmayı amaçladığını gösteren ve
işin dört ana ögesi olan müşteri, öneri altyapı ve finansal sürekliliği
kapsayan dokuz temel yapıtaşından oluşur. Bu yapıtaşları:
1. Müşteri Grupları,
2. Değer Önerisi (satılan şeyler),
3. Kanallar,
4. Müşteri İlişkileri,
5. Gelir Akışı,
6. Temel Kaynaklar,
7. Temel Faaliyetler,
8. Temel Ortaklıklar,
9. Maliyet Yapısı olarak sıralanır.
İş Modeli’nden İş Planı’na geçiş
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
İŞ MODELİ
SÜRE:
3 saat
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
İŞ PLANI
AMAÇ:
Türkiye’de yeni kurulan işletmelerin;
%24’ünün iki yıl içerisinde,
%51’inin dört yıl içerisinde ve
%63’ünün altı yıl içerisinde kapanmaktadır.
Bunun en önemli nedenlerinden biri bu şirketlerin bir İş Planı
olmamasında yatar. İş Planı, bir şirketin geçmişini, gelecek için vizyonunu
ve bu vizyondaki hedeflere varmak için uygulayacağı planları anlatan çok
önemli bir stratejik planlama dokümanı (aracı) ve şirketinizin yol
haritasıdır. Yol haritası belirlenmemesi halinde gidecek yol da bilinmez.
Bu programın amacı girişimcilere ve KOBİ’lere İŞ PLANI’nın yararlarını
anlatarak nasıl yapılacağını uygulamalı bir şekilde göstermektir.
İŞ PLANI
KAZANIM:
Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak iş planının ne
olduğunu, neden şart olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını anlayacaklar
ve şirketin iş planını yaparak bitirecelerdir program.
İŞ PLANI
İÇERİK:
 İŞ PLANINA GİRİŞ VE ÖN HAZIRLIKLAR
 İŞ PLANI NEDİR?
 Kimin Tarafından Hazırlanır?
 Kimi İçin Hazırlanır
 ŞİRKET TANITIMI
 VİZYON
 MİSYON
 Misyonunuz Vizyonunuzu Destekliyor Mu?
 HEDEF PAZAR
 REKABET
 PAZARLAMA VE SATIŞ PLANLARI
 FAALİYETLER
 YÖNETİM YAPISI
 ZAMAN İÇİNDE BEKLENEN GELİŞMELER
 FİNANSAL ANALİZLER
 Nakit Akım Tablosu
 Proforma Bilanço
 Proforma Kar Zarar
 YÖNETİCİ ÖZETİ
 İŞ PLANINI SUNUMU
 İŞ PLANI KONTROL LİSTESİ
 İŞ PLANINI YAZDIKTAN SONRA
İŞ PLANI
SÜRE:
Ardışık olmayan 3 gün, günde 3 saat.
BELİRSİZLİK
(VUCA Dünyası)
İÇERİSİNDE
YÖNETİM
ATÖLYESİ
AMAÇ:
Yaşadığımız dünya artık VUCA dünyası olarak adlandırılıyor. VUCA, soğuk
savaşın bitmesinden ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ABD Askeri
Akademilerinde dünyanın bulunduğu durumu tanımlamak için kullanmaya
başladığı bir terim. İlk kullanımı ise 1987’de Warren Bennis ve Burt Nanus’un
liderlik teorilerinde.
İngilizce, değişken (Volatile), belirsiz (Uncertain), karmaşık (Complex) ve
muğlak (Ambigious) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavram.
İçinde bulunduğumuz dünya, özellikle son 20 yılda çok değişken, belirsiz,
karmaşık ve muğlak bir dünya haline gelmiştir, hele son dönemde yaşamakta
olduğumuz pandemi ve hızla üzerimize gelen küresel krizler şartları daha da
ağırlaştırmıştır.
VUCA nedir? Nasıl başlamıştır? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Sorularını
yanıtladıktan sonra hep birlikte bu karanlık süreçte karar verme işlevinin nasıl
yapılması gerektiği birlikte ortaya çıkartmaya çalışacağız.
BELİRSİZLİK
(VUCA Dünyası)
İÇERİSİNDE
YÖNETİM
ATÖLYESİ
KAZANIM:
Katılımcılar, bu çalışmadan sonra yaşadığımız dünyaya daha
değişik ve anlamlı bir şekilde bakabilecekler ve
yorumlayabileceklerdir. Ayrıca tüm bu karmaşıklık içerisinde
zorlaşan karar verme sürecine daha sıcak yaklaşabilme
yetisini edineceklerdir.
BELİRSİZLİK
(VUCA Dünyası)
İÇERİSİNDE
YÖNETİM
ATÖLYESİ
İÇERİK:
VUCA nedir?
Nasıl başlamıştır?
Neredeyiz?
Nereye gidiyoruz?
Tüm bu karmaşada nasıl karar verebiliriz?
BELİRSİZLİK
(VUCA Dünyası)
İÇERİSİNDE
YÖNETİM
ATÖLYESİ
SÜRE:
3 saat
NAKİT AKIM
ATÖLYESİ
AMAÇ:
Bir şirketin yaşamını sürdürebilmesi için en önemli fonksiyon nakit
akımının yönetiminde yatar. Özellikle de kriz dönemleri nakit akım
analizinin çok dikkatli yapılması gereken dönemlerdir.
Üzeyir Garih bir toplantıda yöneticiliği top cambazlığına benzetmiştir.
Yöneticini elinde de üç top vardır;
• Satışlar,
• Kârlılık ve
• Nakit akışı.
Topların iki tanesi lastikten diğeri ise kristal. Lastik topun birisi
işletmenin satışlarını diğeri de işletme kârını temsil ediyor. Kristal top ise
nakit akışını temsil ediyor. Sayın Garih şirketlerin satış ve kârlılıklarının
dönemsel olarak düşüş gösterebileceğini ya da zarar edebileceklerini
buna rağmen ayakta kalmaya devam edip toparlayabileceklerinin altını
çizmiştir. Oysa nakit akışını temsil eden top kristaldir ve düştüğünde
kırılır. Oyun bitmiş olur. Tıpkı nakit sıkışıklığına giren bir şirketin borçlarını
ödeyemeyip iflas etmesi gibi.
NAKİT AKIM
ATÖLYESİ
KAZANIM:
Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “Nakit Akım
Analizi”nin ne olduğunu, neden şart olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını
anlayacaklardır.
NAKİT AKIM
ATÖLYESİ
İÇERİK:
Finansal süreklilik nasıl öngörülebilir?
Nakit girişleri,
Nakit çıkışları
Farklar nasıl kapatılır?
Kümülatif farklar bize ne anlatır?
NAKİT AKIM
ATÖLYESİ
SÜRE:
3 saat
HERKESE AÇIK “ATÖLYE”
ÇALIŞMALARI
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
YalınMBA – Girişimciler İçin
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
YalınMBA – Girişimciler İçin
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
AMAÇ:
Girişimciler, yeni mezunlar, yönetici adayları ve
yöneticilere kısa sürede bir işin nasıl kurulacağı ve
kurulmakta olan ve kurulmuş şirketlerde yönetim için
gereli ancak okullarda öğretilmeyen temel konular
hakkında bilgi ve eğitim vermek..
YalınMBA – Girişimciler İçin
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
KAZANIM:
Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal
olarak “GİRİŞİM” ve “STARTUP – YENİ İŞ KURMA”’nın
ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve kısaca nasıl
yönetileceğini anlayaca ve öğreneceklerdir.
YalınMBA – Girişimciler İçin
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
İçerik:
1. Giriş
2. Değişim
3. Neden Girişimci Olacağız?
4. Girişimcilik Nedir
5. Girişimciliğin Önemi
6. Girişimciliğin gerçeğe dönüşmesi
7. Kavram Kargaşası
1. Fizibilite
2. İş Modeli
3. İş Planı
8. Yalın Girişim
1. Yalın Yönetim
9. İş Modeli
10. İş Planı Hazırlıkları
1. ROI
2. Başabaş Noktası Analizi
3. PEST
4. SWOT
11. İş planı
1. İş Planı Kimler İçin Yapılır
2. İş Planında Bulunması Gerekenler
3. Naki Akım Tablosu
4. Proforma Bilanço
5. Proforma Kar Zarar
6. İş Planının Sunumu
7. Çıkış Stratejisi
12. Proje Yönetimi
13. Zaman Yönetimi
14. Toplantı Yönetimi
15. Kriz Yönetimi
16. Müzakere Teknikleri
17. İş Etiği ve İtibar
YalınMBA – Girişimciler İçin
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
SÜRE:
Ardışık olmayan 3 gün, günde 3 saat.
YalınMBA – Şirketler ve
Çalışanlar İçin
AMAÇ:
Teni mezunlar, yönetici adayları ve
yöneticilere kısa sürede bir işin yönetimi
yapılırken kullanmaları gereken, ancak
daha önce okullarda okutulmamış olan
temel becerilerin neler olduğunu ve nasıl
kullanılacağı hakkında bilgi ve eğitim
vermek..
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
YalınMBA – Şirketler ve
Çalışanlar İçin
KAZANIM:
Katılımcılar bu programı izledikten
sonra kavramsal olarak “YÖNETİM”
kılanılması gereken temel
yetkinliklerianlayarak öğreneceklerdir.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
YalınMBA – Şirketler ve
Çalışanlar İçin
İÇERİK:
1. Proje Yönetimi (Proje yöneticisi
olmayan yöneticiler için)
2. Zaman Yönetimi
3. Toplantı Yönetimi
4. Kriz Yönetimi
5. Müzakere Teknikleri
6. İş Etiği ve İtibar
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
YalınMBA – Şirketler ve
Çalışanlar İçin
SÜRE:
Ardışık olmayan 2 gün, günde 3 saat.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
İLETİŞİM BİLGİLER
www.tkaraca.com
www.isplani.com
karaca@tkaraca.com
+90 533 560 5220

More Related Content

What's hot

Yatırımcı sunumunda neler olmalı
Yatırımcı sunumunda neler olmalıYatırımcı sunumunda neler olmalı
Yatırımcı sunumunda neler olmalı
Taylan Demirkaya
 

What's hot (20)

İş Modeli Geliştirme
İş Modeli Geliştirme İş Modeli Geliştirme
İş Modeli Geliştirme
 
İş Modeli Kanvası
İş Modeli Kanvasıİş Modeli Kanvası
İş Modeli Kanvası
 
Basarili bir is plani hazirlama klavuzu
Basarili bir is plani hazirlama klavuzuBasarili bir is plani hazirlama klavuzu
Basarili bir is plani hazirlama klavuzu
 
Kişisel İş Modeli - Yeniden Başla
Kişisel İş Modeli - Yeniden BaşlaKişisel İş Modeli - Yeniden Başla
Kişisel İş Modeli - Yeniden Başla
 
İş Modeli
İş Modeliİş Modeli
İş Modeli
 
Etkili Yatırımcı Sunumu
Etkili Yatırımcı SunumuEtkili Yatırımcı Sunumu
Etkili Yatırımcı Sunumu
 
4 i̇şplanı hazırlama
4 i̇şplanı hazırlama4 i̇şplanı hazırlama
4 i̇şplanı hazırlama
 
Değer inovasyonu ve iş modeli kanvası
Değer inovasyonu ve iş modeli kanvasıDeğer inovasyonu ve iş modeli kanvası
Değer inovasyonu ve iş modeli kanvası
 
İş kurma süreci
İş kurma süreciİş kurma süreci
İş kurma süreci
 
İş Modeli Tuvali - Açıklamalı
İş Modeli Tuvali - Açıklamalıİş Modeli Tuvali - Açıklamalı
İş Modeli Tuvali - Açıklamalı
 
Yalin ve Hizli Girisim
Yalin ve Hizli GirisimYalin ve Hizli Girisim
Yalin ve Hizli Girisim
 
Bilgi teknolojileri alanında girisimcilik
Bilgi teknolojileri alanında girisimcilik Bilgi teknolojileri alanında girisimcilik
Bilgi teknolojileri alanında girisimcilik
 
Sabanci university startup company league sucool kuluçka & hızlandırıcı sunum...
Sabanci university startup company league sucool kuluçka & hızlandırıcı sunum...Sabanci university startup company league sucool kuluçka & hızlandırıcı sunum...
Sabanci university startup company league sucool kuluçka & hızlandırıcı sunum...
 
Yatırımcı sunumunda neler olmalı
Yatırımcı sunumunda neler olmalıYatırımcı sunumunda neler olmalı
Yatırımcı sunumunda neler olmalı
 
Girisimcilik-Yalin-adiloran
Girisimcilik-Yalin-adiloranGirisimcilik-Yalin-adiloran
Girisimcilik-Yalin-adiloran
 
New8 i̇s modeli
New8 i̇s modeliNew8 i̇s modeli
New8 i̇s modeli
 
Değer inovasyonu kavramının iş modeli kanvası üzerinden tartışılması
Değer inovasyonu kavramının iş modeli kanvası üzerinden tartışılmasıDeğer inovasyonu kavramının iş modeli kanvası üzerinden tartışılması
Değer inovasyonu kavramının iş modeli kanvası üzerinden tartışılması
 
Uygulamalı girişimcilik eğitimi
Uygulamalı girişimcilik eğitimiUygulamalı girişimcilik eğitimi
Uygulamalı girişimcilik eğitimi
 
Girişimcilik - İş Planı Sunumu
Girişimcilik - İş Planı SunumuGirişimcilik - İş Planı Sunumu
Girişimcilik - İş Planı Sunumu
 
SwoT Analizi
SwoT Analizi SwoT Analizi
SwoT Analizi
 

Similar to Eğitimlerimiz artık "ATÖLYE ÇALIŞMASI"

PMI-Turkiye-E-Dergi-October
PMI-Turkiye-E-Dergi-OctoberPMI-Turkiye-E-Dergi-October
PMI-Turkiye-E-Dergi-October
Petek Kabakci
 
Can Cirisoglu Ltd
Can Cirisoglu LtdCan Cirisoglu Ltd
Can Cirisoglu Ltd
gueste3fae6
 
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleriToplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
feldispat
 
Network marketing sifreleri
Network marketing sifreleriNetwork marketing sifreleri
Network marketing sifreleri
Emel Öztürk
 
Network marketing şifreleri
Network marketing şifreleriNetwork marketing şifreleri
Network marketing şifreleri
İbrahim Sigirci
 

Similar to Eğitimlerimiz artık "ATÖLYE ÇALIŞMASI" (20)

Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli GeliştirmeNovida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
 
5 ADIMDA PROJE YÖNETİMİNİ PROJE EKİBİNİZE SEVDİRİN
5 ADIMDA PROJE YÖNETİMİNİ PROJE EKİBİNİZE SEVDİRİN5 ADIMDA PROJE YÖNETİMİNİ PROJE EKİBİNİZE SEVDİRİN
5 ADIMDA PROJE YÖNETİMİNİ PROJE EKİBİNİZE SEVDİRİN
 
Örnek Olaylarla İşletmelerde Strateji
Örnek Olaylarla İşletmelerde StratejiÖrnek Olaylarla İşletmelerde Strateji
Örnek Olaylarla İşletmelerde Strateji
 
PMI-Turkiye-E-Dergi-October
PMI-Turkiye-E-Dergi-OctoberPMI-Turkiye-E-Dergi-October
PMI-Turkiye-E-Dergi-October
 
Surdurulebilir Kocluk İs Modeli
Surdurulebilir Kocluk İs ModeliSurdurulebilir Kocluk İs Modeli
Surdurulebilir Kocluk İs Modeli
 
İnternet Stratejileri ve E-Ticaret - 5
İnternet Stratejileri ve E-Ticaret - 5İnternet Stratejileri ve E-Ticaret - 5
İnternet Stratejileri ve E-Ticaret - 5
 
Can Cirisoglu Ltd
Can Cirisoglu LtdCan Cirisoglu Ltd
Can Cirisoglu Ltd
 
BiGG Proje Sunumu
BiGG Proje SunumuBiGG Proje Sunumu
BiGG Proje Sunumu
 
Harvard Business Review Leading The Digital Era
Harvard Business Review Leading The Digital EraHarvard Business Review Leading The Digital Era
Harvard Business Review Leading The Digital Era
 
Düşün.Planla.Yap.
Düşün.Planla.Yap.Düşün.Planla.Yap.
Düşün.Planla.Yap.
 
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleriToplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
 
Organizasyon Şeması Nasıl Yaratılır?
Organizasyon Şeması Nasıl Yaratılır?Organizasyon Şeması Nasıl Yaratılır?
Organizasyon Şeması Nasıl Yaratılır?
 
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
 
Işletmenizin büyümesindeki gerçek_engel
Işletmenizin büyümesindeki gerçek_engelIşletmenizin büyümesindeki gerçek_engel
Işletmenizin büyümesindeki gerçek_engel
 
Agile Çalışma Felsefesiyle Organizasyonların Dönüşümü
Agile Çalışma Felsefesiyle Organizasyonların DönüşümüAgile Çalışma Felsefesiyle Organizasyonların Dönüşümü
Agile Çalışma Felsefesiyle Organizasyonların Dönüşümü
 
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
 
Lean startup yalin girisim giris
Lean startup yalin girisim girisLean startup yalin girisim giris
Lean startup yalin girisim giris
 
Antalya İnsan Kaynakları
Antalya İnsan Kaynakları Antalya İnsan Kaynakları
Antalya İnsan Kaynakları
 
Network marketing sifreleri
Network marketing sifreleriNetwork marketing sifreleri
Network marketing sifreleri
 
Network marketing şifreleri
Network marketing şifreleriNetwork marketing şifreleri
Network marketing şifreleri
 

More from Tufan Karaca

VUCA Dünyasında Becerilerin Önemi Nedir?
VUCA Dünyasında Becerilerin Önemi Nedir?VUCA Dünyasında Becerilerin Önemi Nedir?
VUCA Dünyasında Becerilerin Önemi Nedir?
Tufan Karaca
 

More from Tufan Karaca (20)

VUCA Dünyasında Becerilerin Önemi Nedir?
VUCA Dünyasında Becerilerin Önemi Nedir?VUCA Dünyasında Becerilerin Önemi Nedir?
VUCA Dünyasında Becerilerin Önemi Nedir?
 
SunTzu.pptx
SunTzu.pptxSunTzu.pptx
SunTzu.pptx
 
VUCA seçim motor.pptx
VUCA seçim motor.pptxVUCA seçim motor.pptx
VUCA seçim motor.pptx
 
Sosyal Beceriler
Sosyal BecerilerSosyal Beceriler
Sosyal Beceriler
 
VUCAveYONETIM.pptx
VUCAveYONETIM.pptxVUCAveYONETIM.pptx
VUCAveYONETIM.pptx
 
DRUCKER her zaman DRUCKER'dır
DRUCKER her zaman DRUCKER'dırDRUCKER her zaman DRUCKER'dır
DRUCKER her zaman DRUCKER'dır
 
2020
20202020
2020
 
Lee Iacocca
Lee IacoccaLee Iacocca
Lee Iacocca
 
Gelecek burada
Gelecek buradaGelecek burada
Gelecek burada
 
Peter Drucker’dan seçmeler
Peter Drucker’dan seçmelerPeter Drucker’dan seçmeler
Peter Drucker’dan seçmeler
 
Some Firsts / Bazı İlkler
Some Firsts / Bazı İlklerSome Firsts / Bazı İlkler
Some Firsts / Bazı İlkler
 
Tazedirekt Spekülasyonlarına Katkılarımız
Tazedirekt Spekülasyonlarına Katkılarımız Tazedirekt Spekülasyonlarına Katkılarımız
Tazedirekt Spekülasyonlarına Katkılarımız
 
İş Planı'mı İş Modeli'mi
İş Planı'mı İş Modeli'miİş Planı'mı İş Modeli'mi
İş Planı'mı İş Modeli'mi
 
Seth Godin'den10 seçme
Seth Godin'den10 seçmeSeth Godin'den10 seçme
Seth Godin'den10 seçme
 
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
26 Zaman yönetimi taktiği, keşke 20 yaşında iken bilseydim.
 
Peter Drucker’dan seçmeler
Peter Drucker’dan seçmelerPeter Drucker’dan seçmeler
Peter Drucker’dan seçmeler
 
Global Peter Drucker Forumu 2015
Global Peter Drucker Forumu 2015Global Peter Drucker Forumu 2015
Global Peter Drucker Forumu 2015
 
Toplantı VE YÖNETİMİ
Toplantı VE YÖNETİMİToplantı VE YÖNETİMİ
Toplantı VE YÖNETİMİ
 
Başarılı/Başarısız - Lider/Yönetici
Başarılı/Başarısız - Lider/YöneticiBaşarılı/Başarısız - Lider/Yönetici
Başarılı/Başarısız - Lider/Yönetici
 
İşimizin Geleceği
İşimizin Geleceğiİşimizin Geleceği
İşimizin Geleceği
 

Eğitimlerimiz artık "ATÖLYE ÇALIŞMASI"

 • 1. Artık ‘EĞİTİM’ değil ‘ATÖLYE’ yapıyoruz This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
 • 2. Neden “ATÖLYE”? This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
 • 3. “ATÖLYE” ÇALIŞMALARI • İş Modeli • İş Planı • BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ • NAKİT AKIM ATÖLYESİ ŞİRKETLER İÇİN • YalınMBA – Girişimciler İçin • YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin AÇIK EĞİTİMLER
 • 4. ŞİRKETLER İÇİN This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 5. İŞ MODELİ AMAÇ: İş modelinin farklı tanımları olsa da genel anlamda bir şirketin nasıl değer yarattığını ve bu değerden ne elde ettiğini belirler. Modelin özellikleri; müşteri değer teklifini ve fiyatlandırma mekanizmasını tanımlar, şirketin kendini nasıl organize edeceğini ve değer yaratma anlamında kimlerle iş ortaklığı yapacağını ve tedarik zincirini nasıl yapılandıracağını belirtir. Temelde bir iş modelinin çeşitli özellikleri, çoğu zaman da karmaşık bir biçimde etkileşime girerek şirketin başarısında belirleyici olur. İş Modelini ortaya koymadan büyüme ve inovasyon çalışması yapmak nerede ise imkansızdır. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 6. İŞ MODELİ KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “İş Modeli”nin ne olduğunu, neden şart olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını anlayacaklar ve şirketin İŞ MODELİ’nı yapmış olarak bitireceklerdir program. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 7. İŞ MODELİ İÇERİK: İş modelinin yapıtaşları ‘İş Modeli, bir şirketin “değeri” nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan mantık modelidir’. Bu tanımlama, işin nasıl para kazanmayı amaçladığını gösteren ve işin dört ana ögesi olan müşteri, öneri altyapı ve finansal sürekliliği kapsayan dokuz temel yapıtaşından oluşur. Bu yapıtaşları: 1. Müşteri Grupları, 2. Değer Önerisi (satılan şeyler), 3. Kanallar, 4. Müşteri İlişkileri, 5. Gelir Akışı, 6. Temel Kaynaklar, 7. Temel Faaliyetler, 8. Temel Ortaklıklar, 9. Maliyet Yapısı olarak sıralanır. İş Modeli’nden İş Planı’na geçiş This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 8. İŞ MODELİ SÜRE: 3 saat This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 9. İŞ PLANI AMAÇ: Türkiye’de yeni kurulan işletmelerin; %24’ünün iki yıl içerisinde, %51’inin dört yıl içerisinde ve %63’ünün altı yıl içerisinde kapanmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu şirketlerin bir İş Planı olmamasında yatar. İş Planı, bir şirketin geçmişini, gelecek için vizyonunu ve bu vizyondaki hedeflere varmak için uygulayacağı planları anlatan çok önemli bir stratejik planlama dokümanı (aracı) ve şirketinizin yol haritasıdır. Yol haritası belirlenmemesi halinde gidecek yol da bilinmez. Bu programın amacı girişimcilere ve KOBİ’lere İŞ PLANI’nın yararlarını anlatarak nasıl yapılacağını uygulamalı bir şekilde göstermektir.
 • 10. İŞ PLANI KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak iş planının ne olduğunu, neden şart olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını anlayacaklar ve şirketin iş planını yaparak bitirecelerdir program.
 • 11. İŞ PLANI İÇERİK:  İŞ PLANINA GİRİŞ VE ÖN HAZIRLIKLAR  İŞ PLANI NEDİR?  Kimin Tarafından Hazırlanır?  Kimi İçin Hazırlanır  ŞİRKET TANITIMI  VİZYON  MİSYON  Misyonunuz Vizyonunuzu Destekliyor Mu?  HEDEF PAZAR  REKABET  PAZARLAMA VE SATIŞ PLANLARI  FAALİYETLER  YÖNETİM YAPISI  ZAMAN İÇİNDE BEKLENEN GELİŞMELER  FİNANSAL ANALİZLER  Nakit Akım Tablosu  Proforma Bilanço  Proforma Kar Zarar  YÖNETİCİ ÖZETİ  İŞ PLANINI SUNUMU  İŞ PLANI KONTROL LİSTESİ  İŞ PLANINI YAZDIKTAN SONRA
 • 12. İŞ PLANI SÜRE: Ardışık olmayan 3 gün, günde 3 saat.
 • 13. BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ AMAÇ: Yaşadığımız dünya artık VUCA dünyası olarak adlandırılıyor. VUCA, soğuk savaşın bitmesinden ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ABD Askeri Akademilerinde dünyanın bulunduğu durumu tanımlamak için kullanmaya başladığı bir terim. İlk kullanımı ise 1987’de Warren Bennis ve Burt Nanus’un liderlik teorilerinde. İngilizce, değişken (Volatile), belirsiz (Uncertain), karmaşık (Complex) ve muğlak (Ambigious) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavram. İçinde bulunduğumuz dünya, özellikle son 20 yılda çok değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak bir dünya haline gelmiştir, hele son dönemde yaşamakta olduğumuz pandemi ve hızla üzerimize gelen küresel krizler şartları daha da ağırlaştırmıştır. VUCA nedir? Nasıl başlamıştır? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Sorularını yanıtladıktan sonra hep birlikte bu karanlık süreçte karar verme işlevinin nasıl yapılması gerektiği birlikte ortaya çıkartmaya çalışacağız.
 • 14. BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ KAZANIM: Katılımcılar, bu çalışmadan sonra yaşadığımız dünyaya daha değişik ve anlamlı bir şekilde bakabilecekler ve yorumlayabileceklerdir. Ayrıca tüm bu karmaşıklık içerisinde zorlaşan karar verme sürecine daha sıcak yaklaşabilme yetisini edineceklerdir.
 • 15. BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ İÇERİK: VUCA nedir? Nasıl başlamıştır? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Tüm bu karmaşada nasıl karar verebiliriz?
 • 17. NAKİT AKIM ATÖLYESİ AMAÇ: Bir şirketin yaşamını sürdürebilmesi için en önemli fonksiyon nakit akımının yönetiminde yatar. Özellikle de kriz dönemleri nakit akım analizinin çok dikkatli yapılması gereken dönemlerdir. Üzeyir Garih bir toplantıda yöneticiliği top cambazlığına benzetmiştir. Yöneticini elinde de üç top vardır; • Satışlar, • Kârlılık ve • Nakit akışı. Topların iki tanesi lastikten diğeri ise kristal. Lastik topun birisi işletmenin satışlarını diğeri de işletme kârını temsil ediyor. Kristal top ise nakit akışını temsil ediyor. Sayın Garih şirketlerin satış ve kârlılıklarının dönemsel olarak düşüş gösterebileceğini ya da zarar edebileceklerini buna rağmen ayakta kalmaya devam edip toparlayabileceklerinin altını çizmiştir. Oysa nakit akışını temsil eden top kristaldir ve düştüğünde kırılır. Oyun bitmiş olur. Tıpkı nakit sıkışıklığına giren bir şirketin borçlarını ödeyemeyip iflas etmesi gibi.
 • 18. NAKİT AKIM ATÖLYESİ KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “Nakit Akım Analizi”nin ne olduğunu, neden şart olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını anlayacaklardır.
 • 19. NAKİT AKIM ATÖLYESİ İÇERİK: Finansal süreklilik nasıl öngörülebilir? Nakit girişleri, Nakit çıkışları Farklar nasıl kapatılır? Kümülatif farklar bize ne anlatır?
 • 21. HERKESE AÇIK “ATÖLYE” ÇALIŞMALARI This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 22. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
 • 23. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY AMAÇ: Girişimciler, yeni mezunlar, yönetici adayları ve yöneticilere kısa sürede bir işin nasıl kurulacağı ve kurulmakta olan ve kurulmuş şirketlerde yönetim için gereli ancak okullarda öğretilmeyen temel konular hakkında bilgi ve eğitim vermek..
 • 24. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “GİRİŞİM” ve “STARTUP – YENİ İŞ KURMA”’nın ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve kısaca nasıl yönetileceğini anlayaca ve öğreneceklerdir.
 • 25. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY İçerik: 1. Giriş 2. Değişim 3. Neden Girişimci Olacağız? 4. Girişimcilik Nedir 5. Girişimciliğin Önemi 6. Girişimciliğin gerçeğe dönüşmesi 7. Kavram Kargaşası 1. Fizibilite 2. İş Modeli 3. İş Planı 8. Yalın Girişim 1. Yalın Yönetim 9. İş Modeli 10. İş Planı Hazırlıkları 1. ROI 2. Başabaş Noktası Analizi 3. PEST 4. SWOT 11. İş planı 1. İş Planı Kimler İçin Yapılır 2. İş Planında Bulunması Gerekenler 3. Naki Akım Tablosu 4. Proforma Bilanço 5. Proforma Kar Zarar 6. İş Planının Sunumu 7. Çıkış Stratejisi 12. Proje Yönetimi 13. Zaman Yönetimi 14. Toplantı Yönetimi 15. Kriz Yönetimi 16. Müzakere Teknikleri 17. İş Etiği ve İtibar
 • 26. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY SÜRE: Ardışık olmayan 3 gün, günde 3 saat.
 • 27. YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin AMAÇ: Teni mezunlar, yönetici adayları ve yöneticilere kısa sürede bir işin yönetimi yapılırken kullanmaları gereken, ancak daha önce okullarda okutulmamış olan temel becerilerin neler olduğunu ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi ve eğitim vermek.. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 28. YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “YÖNETİM” kılanılması gereken temel yetkinliklerianlayarak öğreneceklerdir. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 29. YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin İÇERİK: 1. Proje Yönetimi (Proje yöneticisi olmayan yöneticiler için) 2. Zaman Yönetimi 3. Toplantı Yönetimi 4. Kriz Yönetimi 5. Müzakere Teknikleri 6. İş Etiği ve İtibar This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 • 30. YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin SÜRE: Ardışık olmayan 2 gün, günde 3 saat. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA