Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iş Planı Geliştirme

5,741 views

Published on

7. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı 04 - 05 - 06 Mayıs 2013 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesinde yapılan "İş Planı Geliştirme" sunumu.

Published in: Business
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Iş Planı Geliştirme

 1. 1. Tufan Karacawww.tkaraca.comwww.işplanı.comwww.isplani.eukaraca@tkaraca.com
 2. 2. İŞ PLANI GELİŞTİRME
 3. 3. İŞ PLANI NE DEĞİLDİR ?
 4. 4. FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
 5. 5. İŞ MODELİ
 6. 6. FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI‘Bu iş yapılabilir mi ?’Teknolojik ve finansal olarakyapılabilirlik araştırmasıdır.
 7. 7. İŞ MODELİ‘İş Modeli, bir şirketin “değeri” nasılyaratıp, nasıl dağıttığını ve finansalsürekliliğini kazandığını tanımlayanmantık modelidir.’
 8. 8. Bu tanımlama, işin nasıl para kazanmayıamaçladığını gösteren ve işin dört anaögesi olan müşteri, öneri (satılan şey),altyapı ve finansal sürekliliği kapsayandokuz temel yapıtaşından oluşur.Alexander OsterwalderBusiness Model Generation
 9. 9. İŞ PLANIİş Planı, şirketinizin geçmişini, gelecekiçin vizyonunuzu ve bu vizyondakihedeflerinize varmak içinuygulayacağınız planları anlatan çokönemli bir stratejik planlamadokümanı (aracı) ve şirketinizin yolharitasıdır.
 10. 10. SÜREÇFİKİRFİZİBİLİTEİŞMODELİİŞ PLANI
 11. 11. NEDEN İŞ PLANI
 12. 12. NEDEN İŞ PLANIDaha iyi anlamak ve anlatmak için.İş ortaklarımızın ve çalışanlarınkatılımını sağlamak için.
 13. 13. Baktığın yeregidersin….
 14. 14. NEDEN İŞ PLANIDaha iyi anlamak ve anlatmak içinİş ortaklarımızın ve çalışanlarınkatılımını sağlamak içinİleriyi Görebilmek İçin
 15. 15. NEDEN İŞ PLANIDaha iyi anlamak ve anlatmak içinİş ortaklarımızın ve çalışanlarınkatılımını sağlamak içinİleriyi Görebilmek İçin
 16. 16. NEDEN İŞ PLANI“Kazanan savaşçılar, önce kazanır, sonra savaşagiderler, kaybedenler ise önce savaşa giderlerve sonra nasıl kazanacaklarını düşünürler.”Sun Tzu
 17. 17. İş Planı kimler için hazırlanır ?• Kendimiz için• Ekibimiz için• Borç verenler veya ortak olmak isteyenleriçin• Tedarikçilerimiz için• Müşterilerimiz için• Diğer üçüncü şahıslar için
 18. 18. Şirketinizin yol haritasıdır. ...
 19. 19. İş Planını “bir şirketin geçmişini,gelecek için vizyonunu ve buvizyondaki hedeflere varmak içinuygulayacağı planları anlatanönemli bir stratejik planlamaaracı” olarak tanımlıyoruz.
 20. 20. STRATEJİPEST ANALİZİstratejik planlama yaparken içinde yeraldığımız çevresel faktörleri irdelememizeyarayan, bunların bizim üzerimizdeki etkilerininneler olduğunu ve olacağını görmektekullandığımız ve Politik, Ekonomik, Sosyal veTeknolojik anlamda çevrenin ne olduğunu venereye gitmekte olduğunu gösteren biranalizdir.
 21. 21. SWOT ANALİZİPEST Analizinin çevreselfaktörleri ele almasına karşılıkSWOT Analizi içsel faktörleri vebunların dışsal faktörlerledengelenmesi açısındanönemlidir.
 22. 22. SWOT ANALİZİ(S)trengths – Güçlü olduğu,(W)eaknesses – Zayıf olduğu noktaları,(O)pportunities – Dışsal fırsatlar ve,(T)hreats – Dışsal tehditleriOrtaya koyan bir matriks şeklinde yapılır.
 23. 23. HEDEF PAZARBu bölümdeki amacımız, iş planını okuyan kişileri:1.Bu müşterilerin gerçekten var olduğuna,2.Bu müşterilerin kimler olduğunu ve ne istediklerinibildiğimize,3.Bu müşterilerin, işimizi sürdürecek sayıda olduğuna,4.Bu müşterilerin sunduğumuz mal veya hizmeti satınalmaya hazır olduklarına ikna etmek olacaktır.
 24. 24. HEDEF PAZARGüçlü bir hedef pazar tanıtımı:Belirgin: Potansiyel müşterilerin ortak özelliklerinibelirtir.Anlamlı: Bu ortak özellikler satın alma kararları iledoğrudan ilintilidir.Boyutlu: Potansiyel müşterilerin sayısı, işiniziyürütebilecek boyuttadır.Ulaşılabilir: Bu müşterilere etkin ve kabul edilebilirmaliyetlerle ulaşılabileceğini gösterir.
 25. 25. REKABETHangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin rekabetiçine gireceksiniz.İş planında, “karşımızda HİÇ BİR REKABET YOK”diyorsanız bu ya pazarın gerçeklerini kavramadığınızınya da böyle bir pazarın olmadığının göstergesidir. Eğerbir pazar varsa kesinlikle rekabet de vardır.
 26. 26. PAZARLAMA VE SATIŞPLANLARIÜrün ve/veya hizmetinizin iyi ve güvenilir olduğunubiz biliyoruz;ancak müşterileriniz de ürününüzü satın almak içinbunu bilmelidirler.
 27. 27. FİNANSAL ANALİZLERBu bölüm, özellikle fon arayışındaysanızen önemli bölümlerden biridir; çünkü sizeborç verecek olan kişi veya kuruluşlar,öncelikle bu bölüme bakarak, verdikleriparanın nereye gideceğini ve ne zaman,nasıl ödeneceğini görmek isteyeceklerdir.

×