SlideShare a Scribd company logo
1
| ISSUE 32
Contents
From Mr Paul Holyome 		 1
Upcoming events			 2
From Ms Rosy Clark		 3
From Mr Oliver Sargent		 4
From Gavin Brown		 5
F2’s Fire Station Trip		 6-7
EYFS Coffee Morning		 8-9
From Mr Simon Graves 		 10
From Mr Stuart Reid		 11
Secondary Clubs		 	 12
BVIS vs VUS			 13
Communications			 14
22 MAY 2015
From Mr Paul Holyome - Principal of BVIS HCMC
Thông điệp từ thầy Paul Holyome - Hiệu trưởng Trường Quốc tế BVIS Tp.HCM
As our Year 11,12 and 13 students are
racing through their examinations it is
become acutely evident that the final
term is going to fly by at a brisk pace.
Nevertheless we still have much work
to do and we have five very valuable
weeks of learning left to fulfil.
Thank you to all the parents who
attended my Principal question and
answer session on Tuesday. As always I found this
session hugely beneficial in helping me to fully develop
my understanding of what you as parents desire to see in
our school. Yet again I have taken away many good ideas
to further enhance the learning environment for your
children.
As I write this piece we are looking forward to one of the
main highlights of the academic year. The graduation
ceremony for the ‘Class of 2015’ will be taking place at the
Sheraton Hotel on Saturday and many staff, students, and
their families are looking forward to what promises to be
a very special event. We will be saying farewell to our Year
13 students who are moving on to Universities around the
world.
With such a busy end of term, we have included all the
main events and activities on the calendar page in the
newsletter this week. I hope to see many of you at these
events over the coming weeks.
Finally, may I take this opportunity to thank all the parents
who completed the questionnaire about the school. This
will serve as a valuable tool in helping me to understand
the views of our parents when planning the next stage in
the exciting journey of our school.
Trong khi các em lớp 11, 12 và 13 đang cố gắng để hoàn
thành kỳ thi cuối năm, một điều hiển nhiên là học kỳ cuối
này sẽ kết thúc với một tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên chúng
ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm và vẫn còn 5 tuần với
những bài học giá trị phải hoàn thành.
Nhà Trường xin chân thành cám ơn Quý phụ huynh đã
tham dự buổi Hỏi và Đáp cùng tôi vào thứ Ba vừa qua.
Những buổi thảo luận cùng Quý phụ huynh luôn giúp đỡ
cho Nhà Trường trong việc tìm hiểu những mong muốn
của Quý vị đối với Trường. Tôi đã thu nhận được rất nhiều
ý tưởng từ Quý phụ huynh để có thể nâng cao hơn nữa môi
trường học tập cho con của Quý vị.
Khi tôi viết tuần báo này, tôi đang rất mong đến sự kiện
nổi bật nhất trong năm học này. Buổi lễ tốt nghiệp cho học
sinh niên khóa 2015 sẽ diễn ra tại Khách sạn Sheraton vào
thứ Bảy. Toàn thể giáo viên, học sinh cùng gia đình của các
em đều mong chờ đến sự kiện đặc biệt này. Nhà Trường
sẽ phải nói lời chia tay các em lớp 13 và chúc các em thành
công trên những chặng đường kế tiếp bước vào Đại học
trên thế giới.
Học kỳ cuối của năm học kết thúc với rất nhiều sự kiện,
Nhà Trường đã bao gồm những hoạt động và sự kiện nổi
bật trong những tuần kế tiếp ở phần “Những ngày cần ghi
nhớ” trong tuần báo này.
Cuối cùng, tôi muốn nhân cơ hội này được gửi lời cám ơn
đến Quý phụ huynh đã dành thời gian hoàn thành cuộc
khảo sát ý kiến phụ huynh. Đây sẽ là một công cụ có giá trị
trong việc giúp Nhà Trường hiểu được quan điểm của Quý
phụ huynh để có thể lên kế hoạch cho cuộc hành trình vào
năm học sau.
2
May - June
Thursday 11th June – Music concert at 18:00 in the Main Hall
Friday 12th June – Clubs end
Monday 15th June – Y6 ‘Transition Day’ in the Secondary School
Tuesday 16th June – Y6 parents meeting about Y7 at 15:30 in
room 337
Wednesday 17th June – KS1 Swim Galas 08:30 – 12:15
Thursday 18th June – KS2 Swim Galas
Thursday 18th June – BVIS Sports Award Evening
Friday 19th June – End of year reports are issued to parents
Monday 22nd June – EYFS parents meeting
Tuesday 23rd June – ‘Farewell to Y6’ evening
Friday 26th June – BVIS End of Year Celebration at 08:45 in the
Main Hall
Tháng 05 - 06
Thứ Năm, ngày 11 tháng 06 – Buổi hòa nhạc vào lúc 18:00 tại
Hội trường
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 06 – Các CLB kết thúc
Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 – Các em lớp 6 chuyển tiếp lên Trung
học
Thứ Ba, ngày 16 tháng 06 – Họp phụ huynh lớp 6 về việc chuyển
tiếp lên lớp 7 vào lúc 15:30 tại phòng 337
Thứ Tư, ngày 17 tháng 06 – Cuộc thi bơi của khối KS1 vào lúc
08:30 – 12:15
Thứ Năm, ngày 18 tháng 06 – Cuộc thi bơi của khối KS2
Thứ Năm, ngày 18 tháng 06 – Lễ trao giải thưởng thể thao
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 – Báo cáo học tập sẽ được gửi cho
Quý phụ huynh
Thứ Hai, ngày 22 tháng 06 – Họp Phụ huynh khối Mầm non
Thứ Ba, ngày 23 tháng 06 – Tiệc chia tay các em lớp 6
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 – Lễ kết thúc năm học vào lúc 08:45
tại Hội trường
May - June
Saturday, 23 May – Year 13 Graduation
Monday, 8 June – Exam Week for students in years 7-10
Friday 12th June – Clubs end
Monday, 15 June – Year 11 Careers Trip to ERC
Tuesday, 16 June – Careers Day in school for year 11
Thursday 18th June – BVIS Sports Award Evening
Friday 26th June – BVIS End of Year Celebration at 08:45 in the
Main Hall
Tháng 05 - 06
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 05 – Lễ tốt nghiệp của các em lớp 13
Thứ Hai, ngày 08 tháng 06 – Tuần lễ thi của các em lớp 7 – 10
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 06 – Các CLB kết thúc
Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 – Chuyến tham quan đến trường
ERC của các em lớp 11
Thứ Ba, ngày 16 tháng 06 – Ngày hội nghề nghiệp tại Trường
cho các em lớp 11
Thứ Năm, ngày 18 tháng 06 – Lễ trao giải thưởng thể thao
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 – Lễ kết thúc năm học vào lúc 08:45
tại Hội trường
Upcoming Events | Sự kiện sắp tới
Primary | Tiểu học Secondary | Trung học
2
3
EYFS and Primary Coffee Morning
Programme – Outdoor Learning
We are nearing the end of the academic
year and today we welcomed Early Years
parents to our final coffee morning. It was
a very informative session as Ms Sarah and
Ms Linh shared some of the educational
research about outdoor learning as well
as explained how our special outdoor area for Early Years
children at BVIS was developed.
You may be interested to know that there are entire movements
dedicated to highlighting the educational value of bringing
children closer to nature. Two such movements are “Forest
Schools” in the UK and “school greening” in Australia and
the USA. As mentioned in a previous newsletter, BVIS is an
“Eco School”, an international award programme and we
hold annual Green Days in the Primary School to heighten
awareness and develop understanding about environmental
issues.
Two weeks ago in our weekly newsletter, I shared with you
how we have developed our unique Early Years outdoor area
and the benefits of outdoor learning. Today parents could see
outdoor learning at BVIS for themselves during the coffee
morning. Here are some examples of how children learn in our
outdoor area:
Buổi Cà phê Sáng dành cho phụ huynh khối Mầm non và
Tiểu học
Chúng ta đang tiến điến gần cuối năm học và hôm nay Nhà
Trường chào đón Quý phụ huynh của khối Mầm non cho buổi
Cà phê Sáng cuối cùng của năm học này. Chương trình này đã
có rất nhiều thông tin bổ ích được truyền đạt bới cô Sarah và cô
Linh, các cô đã chia sẻ một số nghiên cứu giáo dục về học tập
ngoài trời cũng như giải thích quá trình phát triển của khu vực
ngoài trời đặc biệt của trường BVIS.
Có thể Quý phụ huynh chưa biết rằng toàn bộ phong trào này
được hình thành để giáo dục các bé gần gũi hơn với thiên
nhiên. Hai phong trào chủ yếu là “Khu rừng tại Trường” được
thực hiện ở Anh và “Ngôi trường Xanh” được thực hiện tại
Úc và Mỹ. Như đã đề cập đến trong tuần báo trước, trường
BVIS là “Ngôi trường Xanh”, đây là một chương trình được
giải thưởng quốc tế và Nhà Trường cũng tổ chức ngày “Môi
trường Xanh” hằng năm tại khối Tiểu học, để nâng cao nhận
thức và phát triển sự hiểu biết về những vấn đề môi trường.
Trong tuần báo của Trường vào hai tuần trước, Nhà Trường
đã chia sẻ cùng Quý phụ huynh những phát triển của khu vực
ngoài trời độc đáo của khối Mầm non và những lợi ích có được
từ việc học tập ngoài trời. Hôm này, Quý phụ huynh được tận
mắt tham quan khu vực ngoài trời của trường BVIS trong buổi
Cà phê Sáng. Sau đây là một số ví dụ về cách các bé học tập tại
khu vực ngoài trời:
From Ms Rosy Clark, Primary Headteacher
Thông điệp từ Cô Rosy Clark, Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học
The Pebbled Area is used for exploration, role
play and art activities.
Khu vực trải đái cuội là nơi bé có thể khám
phá, chơi đóng vai và các vẽ tranh.
The Sandpit is used for exploration, maths
activities, working together and role play
Hồ cát là nơi bé tha hồ khám phá, là nơi thực
hiện các hoạt động Toán học, cùng nhau làm
việc , cùng chơi đóng vai.
The Grassy Area is used for going for walks,
sitting and enjoying books, a setting for small
world activities, cutting natural materials
and the pathway as a roadway for trikes and
scooters .
Khu vực trồng cỏ được sử dụng làm nơi
đọc sách, thiết kế hoạt động cho trò chơi thế
giới thu nhỏ, cắt những vật liệu thiên nhiên.
Đường lát xi măng là đường đi, dành cho xe
đạp ba bánh.
The Gravel area is used for construction,
exploration and role play
Khu vực đá cuội được sử dụng cho những trò
chơi xây dựng, khám phá, góc đóng vai.
The Crazy Paving area is home to a Mud
Kitchen, where children use natural and non-
natural materials in role play and exploration.
Khu vực lát đá là nơi bé chơi trò nấu ăn sử
dụng vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo,
bé hòa mình vào các vai trò khác nhau và thỏa
sức khám phá.
The Climbing Castle offers children physical
activities, a place to be private, to socialise
with friends, to role play, to imagine and to
explore.
Lâu đài vận động tạo cơ hội cho bé vận động,
bé có một nơi riêng tư, bé có cơ hội giao tiếp và
chơi cùng bạn, bé chơi đóng vai, giúp bé phát
huy trí tưởng tượng và tạo cơ hội bé khám phá.
4
Fundinotots The School is delighted to announce that Fundinotots is open with three sessions on offer (2 sessions
for children aged 0 – 36 months and 1 session for children over 18 months old). We are hoping to
offer a fourth session on Fridays in the near future depending on demand.
Interested families can make the registration through the Admissions Office at
(08) 3758 0709 – 111/888 or Admissions@bvisvietnam.com
Nhà Trường vui mừng thông báo là lớp học làm quen Fundinotots được mở trở lại. Năm học này,
chúng tôi sẽ bắt đầu với ba buổi làm quen (2 buổi dành cho các bé từ 0 – 36 tháng tuổi và 1 buổi dành
cho các bé từ 18 tháng tuổi trở lên) và sẽ mở thêm buổi thứ tư theo nhu cầu về sau.
Quý phụ huynh và các bé quan tâm tới khóa học làm quen này xin vui lòng liên hệ với bộ phận
Tuyển sinh của Nhà Trường tại (08) 3758 0709 – 111/888 hoặc Admissions@bvisvietnam.com
From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary
Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý học thuật Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học
The Great BVIS Spelling Bee
This morning, our children from Year 3, 4,
5 and 6 and a teacher competed for their
house in the first ever BVIS Spelling Bee.
The competition consisted of 5 challenging
rounds, all with difficult age-related
spellings, including a fun ‘anagram’ round,
where the children had to unscramble letters
to reveal an animal. There was also time for a
very popular teacher round. Congratulations to Hue house, who
managed to win the competition, earning 300 house points in the
process.
In recent years, with the emergence of text messaging, email and
social networking there have been questions raised about the
importance of teaching spelling. People ask whether spelling is
important to children in a modern age of fast, technologically
based communication. However, there is a great deal of research
that suggests that learning to spell is important to your child’s
future because it can help lay the basic foundations that they will
need throughout their education and life.
One of key messages is this: spelling is important because it aids
reading. It helps cement the connection that is shared between
sounds and letters. Learning high frequency sight words has also
been shown to help with both reading and writing. This is why
students learn sight words when first learning to read and write.
Spelling and reading also have a common factor - proficiency
with language. As a result, at BVIS we teach children to spell,
read and write through a focussed programme of English and
Vietnamese phonics that develops both their segmenting and
blending skills in Year 1 and 2 and then we continue to teach
spelling throughout the rest of the Primary School as part of the
children’s Literacy programme.
Cuộc thi đánh vần trường BVIS
Vào buổi sáng hôm nay, các em lớp 3, 4, 5 và 6 cùng một giáo
viên của các đội nhà đã tham gia cuộc thi đánh vần đầu tiên của
trường BVIS. Cuộc thi có tất cả 5 vòng thi, ở mỗi vòng độ khó sẽ
tương ứng với trình độ ở từng độ tuổi của các em, bao gồm cả
phần thi đảo chữ thú vị, trong vòng thi này các em sẽ phải sắp
xếp lại thứ tự của chữ để có được tên của một loài động vật. Sau
vòng thi của các em là thời gian cho phần thi của các giáo viên.
Xin chúc mừng đội Huế, đã giành chiến thắng mang về 300 điểm
cho đội nhà.
Vào những năm gần đây, với sự xuất hiện của tin nhắn, e-mail
và mạng xã hội, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về tầm quan
trọng của việc giảng dạy chính tả. Quý phụ huynh thường đặt ra
vấn đề giỏi chính tả có quan trọng không khi các em đang sống
trong một thế giới hiện đại phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, có
rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc học đánh vần là rất quan
trọng cho tương lai của các em vì nó có thể giúp các em có nền
tảng cơ bản vững vàng để có thể sử dụng trong suốt quá trình
giáo dục và trong cuộc sống của các em.
Một trong những thông điệp chính là: chính tả rất quan trọng
vì nó góp phần giúp các em trong việc đọc. Nó còn giúp các em
củng cố các mối liên kết được chia sẻ bới âm thanh và chữ cái.
Học những từ có tính tượng hình cao sẽ hỗ trợ cho các em về
phần đọc và viết. Vì vậy các em sẽ học những từ này khi mới bắt
đầu học đọc và viết. Đánh vần và đọc có cùng một yếu tố đó là
thành thạo với ngôn ngữ. Kết quả cho thấy, các em trường BVIS
được Nhà Trường dạy đánh vần, đọc và viết xuyên suốt chương
trình tiếng Anh và đánh vần tiếng Việt để phát triển cả hai kỹ
năng của các em trong lớp 1 và lớp 2. Sau đó Nhà Trường tiếp tục
dạy các em đánh vần trong suốt những năm Tiểu học như một
phần của chương trình Ngữ Văn.
5
On Wednesday the U11 boys’ football team competed in the
city championship tournament. BVIS started the day with
a committed performance against CIS and, after finishing
normal time at 0-0, were unfortunate to concede an extra-
time goal in what finished as a 1-0 defeat. Our team showed
great belief in their next game, which they convincingly
won 2-0 against eventual tournament winners AIS. In our
third game we took the lead against BIS-TX but, after their
equaliser, we eventually lost 3-2 in a cruel penalty shoot-out
defeat. Despite this setback, our boys demonstrated excellent
perseverance, as they came from behind to win their final
game 3-2 against hosts SSIS, finishing in 5th position overall.
Whilst our players were disappointed not to win all of their
games, they can be extremely proud of their performances,
especially when considering we had the youngest team in
the whole tournament. All of our children behaved well
and showed the sportsmanship that BVIS students are
known for, shaking hands with all opposition players and
applauding the eventual winners. This experience will be
valuable for all of our players, as they look to develop their
skills in preparation for next year’s tournament.
Vào thứ Tư vừa qua, đội tuyển bóng đá nam U11 đã hoàn
thành giải bóng đá thành phố. Trường BVIS đã có một trận
đấu quyết liệt với trường Quốc tế CIS và trận đấu kết thúc
với tỷ số 0 – 0, nhưng thật không may trường CIS đã có một
bàn thắng quyết định trận đấu trong hiệp đấu phụ và giành
chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. Các em đã quyết tâm
giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo và đã giành chiến
thắng ngoạn mục trước trường AIS, đội đã giành chức vô
địch, với tỷ số 2-0. Trong trận đấu thứ Ba, các em đã dẫn đầu
trước trường BIS-TX, sau khi cân bằng tỷ số, trường BIS-TX
đã giành chiến thắng với tỷ số suýt sao 3-2 trong loạt đá
phạt đền gay cấn. Các em trong đội tuyển Trường chúng ta
không vì những trận thua mà ảnh hưởng đến tinh thần thi
đấu kiên trì, các em đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối
cùng của mùa giải với tỷ số 3-2 trước trường SSIS, và giành
hạng 5 trong giải đấu.
Trong khi các em có vẻ thất vọng khi không giành chiến
thắng trong tất cả các trận, các em nên tự hào về phong cách
chơi bóng và thành tích mà các em đạt được khi các em là
đội tuyển nhỏ tuổi nhất trong giải đấu. Các em đã có cư xử
rất tốt và đã thể hiện tinh thần thể thao cao mà học sinh
trường BVIS được biết đến, các em đã bắt tay các cầu thủ
của đội bạn và vỗ tay cổ vũ cho đội được chức vô địch. Đây
là những kinh nghiệm đáng giá cho các em, và các em rất
mong muốn được phát huy thêm kỹ năng để chuẩn bị cho
giải đấu năm sau.
From Mr Gavin Brown – ICT Teacher
Thông điệp từ Thầy Gavin Brown – Giáo viên CNTT
6
F2’s Fire Station Trip
7
F2’s Fire Station Trip
8
EYFS
COFFEE MORNING
EYFS
COFFEE MORNING
9
EYFS
COFFEE MORNING
10
This is a very special week for BVIS,
with our second ever group of year 13s
formally graduating from secondary
school. The six students – Minh, Duc
Anh, Tri Anh, Tamie, Lucy and Vi –
have been wonderful students and
ambassadors for the school and they
leave with our very best hopes and
wishes for the future. I am sure that the
event will be a very special one.
Minh heads off to Dubai, Vi to Singapore, Duc Anh and
Tri Anh to Tokyo, whilst Tamie and Lucy will be studying
here in Ho Chi Minh City at RMIT. I know that they will
do extremely well at university, and go on to have fantastic
careers in their chosen fields.
They are again examples of what students can achieve at
BVIS: for younger students coming through, they can look
at the photos of the graduates with pride, knowing that one
day soon, with hard work and diligence, they too will be
heading off into the world with their dreams in their hands.
With exams coming thick and fast, those futures are very
much in the minds of all our students in years 11, 12 and 13.
Congratulations on your conduct and efforts so far – you’re
nearly there! Can I please remind all of those students on
study leave, however, that it is vital that you sign in and out
of school at the secondary office every day.
With clubs having started up again, it is also important that
students attend everything they have signed up for. For
their own safety, we need to know where students are at
any time.
Thank you for all your continued support, and have a
wonderful weekend.
From Mr Simon Graves – Head of Secondary School
Thông điệp từ Thầy Simon Graves – Trưởng cơ sở Trung Học
101010
Tuần này là một tuần lễ rất đặc biệt tại trường BVIS, với lễ
tốt nghiệp của thế hệ học sinh thứ hai. Các em – Minh, Đức
Anh, Trí Anh, Tamie, Lucy và Vi – là những học sinh xuất
sắc và là những người đại diện tuyệt vời của Trường, các em
sẽ bước tiếp mang theo những lời chúc và hy vọng các em
sẽ có được thành công trong tương lai. Tôi tin rằng sự kiện
này sẽ rất đặc biệt.
Minh sẽ đến Dubai, Vi sẽ đi Singapore, Đức Anh và Trí Anh
đến Tokyo, trong khi Tamie và Lucy sẽ học tại trường đại
học RMIT ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng các em
sẽ học rất tốt ở Đại học và sẽ có một sự nghiệp vững vàng
trong lĩnh vực mà các em đã chọn.
Các em là những minh chứng cụ thể về những gì học sinh
của trường BVIS có thể đạt được: đối với các em học sinh
đang học tại Trường, các em có thể nhìn vào những bức
ảnh của các anh chị tốt nghiệp với niềm tự hào, biết rằng
vào một ngày không xa, với nỗ lực học tập chăm chỉ, các em
cũng có thể tiến vào tương lai với ước mơ nằm trong tầm
với của mình.
Với kỳ thi đang diễn ra một cách bận rộn và nhanh chóng,
hẳn là trong tâm trí các em lớp 11, 12 và 13 đang suy nghĩ
rất nhiều về tương lai. Xin chúc mừng các em về những nỗ
lực và cách cư xử của các em trong suốt thời gian qua – các
em đã gần đến đích rồi! Tôi xin được nhắc nhở các em đang
trong thời gian nghỉ ôn tập, các em phải nhớ đăng nhập khi
đến và rời khỏi Trường tại văn phòng Trung học mỗi ngày.
Các CLB đã bắt đầu hoạt động lại, các em nhớ đến học ở các
CLB mà các em đã đăng ký. Vì sự an toàn của các em, Nhà
Trường cần biết sự có mặt của các em ở mọi lúc mọi nơi.
Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của Quý phụ huynh, kính
chúc Quý vị một cuối tuần vui vẻ.
11
From Mr Stuart Reid - Key Stage 4 Coordinator
Thông điệp từ Thầy Stuart Reid - Điều phối khối KS4
Year 10 students used the Question Time format to hotly
debate topical issues during PSHE this week. The level of
debate was particularly impressive and it was clear that the
work done by tutors to improve our students’ English and
discourse over the last few weeks has really paid dividends.
Our student panellists: NGUYEN Huyen Bao Tran (Tracy),
NGUYEN Quoc An , NGUYEN Minh Khang (Harry), and
HOANG Duc Gia Hoa (John), were joined on stage by
tutors Mr Blair and Mr Livesey.
The debate had a distinctly philosophical nature it to it
as the panel discussed whether Artificial Intelligence will
ultimatelyhaveapositiveornegativeinfluenceonhumanity,
and also whether it is right that sportsmen earn more than
doctors. It was also refreshing to hear how compassionate
our panel and audience were as they discussed the current
humanitarian crisis in Nepal.
I wish to thank everyone involved for their contributions
and I am already looking forward to the next one after the
summer break.
Các em lớp 10 đã sử dụng phương pháp thời gian chất vấn
để tranh luận những chủ điểm của môn GDCD tuần này.
Mức độ của cuộc tranh luận thật sự rất ấn tượng, thể hiện
sự nhiệt tình và chuẩn bị chu đáo của các thầy cô trong
việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho các em. Sự chuẩn
bị chu đáo này trong suốt vài tuần qua đã được đền đáp
xứng đáng qua cách thể hiện của các em. Các em tham gia
buổi tranh luận gồm có: Nguyễn Huyền Bảo Trân (Tracy),
Nguyễn Quốc An, Nguyễn Minh Khang (Harry), và Hoàng
Đức Gia Hòa (John) cùng thầy Blair và thầy Livesey.
Buổi tranh luận mang tính chất triết học và các em tranh
luận về vấn đề trí tuệ nhân tạo sẽ có ảnh hưởng tiêu cực hay
tích cực đến nhân loại. Ngoài ra chủ đề tranh luận về việc
vận động viên thể thao được trả lương cao hơn bác sĩ cũng
rất sôi nổi. Một chủ đề có tính cấp bách khác được các em
tranh luận rất hăng hái là về trận động đất ở Nepal. Các em
tham gia tranh luận cũng như ban giám khảo đều bày tỏ
sự thương cảm khi thảo luận về những gì Nepal đang phải
gánh chịu sau thiên tai.
Tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã tham gia đóng góp
và tôi mong đến buổi tranh luận tiếp theo diễn ra sau khi
kết thúc kỳ nghỉ hè.
Headteacher’s Awards
Ho Nguyen Minh Thi (Tamie), 13B – Class of 2015
Ho Thi Minh Thanh, 13B – Class of 2015
Le Duc Anh, 13B – Class of 2015
Le Tri Anh, 13B – Class of 2015
Le Vu Minh, 13B – Class of 2015
Vuong Hieu Vi, 13B – Class of 2015
Phan Thai Bao An (Annie), 12V – mentoring in business
studies and raising a student’s grade from a D to an A!
Hoang, Duc Gia Hoa (John) 10I - great effort in ICT in the
run up to the mock exams
NGUYEN Huyen Bao Tran (Tracy) – 10b
NGUYEN Quoc An – 10v
NGUYEN Minh Khang (Harry) – 10i
HOANG Duc Gia Hoa (John) – 10i – all for appearing in the
Year 10 Question Time panel
Tuyên dương học sinh xuất sắc
Hồ Nguyễn Minh Thi (Tamie), 13B – Tốt nghiệp năm 2015
Hồ Thị Minh Thanh, 13B – Tốt nghiệp năm 2015
Lê Đức Anh, 13B – Tốt nghiệp năm 2015
Lê Trí Anh, 13B – Tốt nghiệp năm 2015
Lê Vũ Minh, 13B – Tốt nghiệp năm 2015
Vương Hiểu Vi, 13B – Tốt nghiệp năm 2015
Phan Thái Bảo An (Annie), 12V – em đã giúp đỡ một học
sinh từ điểm D lên điểm A trong môn Nghiên cứu Kinh
doanh.
Hoàng, Đức Gia Hòa (John), 10I – sự nỗ lực trong môn
CNTT ở kỳ thi thử
Nguyễn Huyền Bảo Trân (Tracy), 10B
Nguyễn Quốc An, 10V
Nguyễn Minh Khang (Harry), 10I
Hoàng Đức Gia Hòa (John), 10I – các em đã tham gia trong
chương trình Hỏi và Đáp của lớp 10.
12
Practical Science Skills
Electronics Club
Art
Aqua Fitness
Secondary Clubs
13
BVIS
vs
VUS
14
Communication
Good communication is important to us and we would like
to ensure that you have the correct contact information in
order for you to call the school:
School Number:
Primary: (08) 37580709
Secondary: (08) 37580717
Extention number:
Receptionist: 0
(For all general enquiries)
Principal’s Office: 203
Jacynguyen@bvisvietnam.com
(If you wish to contact the School Principal)
Deputy General Director’s Office: 110
huongngo@bvisvietnam.com
(If you wish to contact the Deputy General Director)
Primary Office: 111
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding the Primary Section)
Secondary Office: 0/211
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding the Secondary Section)
Admissions Department: 888
admissionsmanager@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Admissions)
Marketing Department: 216
anhnguyen@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Marketing)
Finance Department: 220
(For all enquiries regarding school fees)
Medical Room: 109
trangnguyen@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Medical Issues)
Uniform Shop: 214
(For all enquiries regarding School Uniform)
School Buses: (08) 35141714/15
vinhlinh@vinhlinhcorp.com
or School contact: 111
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding School Buses)
Thông tin liên hệ với nhà trường:
Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất
quan trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ
huynh có được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần
thiết:
Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh:
Tiểu học: (08) 37580709
Trung học: (08) 37580717
Số máy lẻ:
Lễ tân: 0
(Đối với những câu hỏi chung)
Văn phòng Hiệu trưởng: 203
Jacynguyen@bvisvietnam.com
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua
thư ký Hiệu trưởng)
Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 110
huongngo@bvisvietnam.com
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua
Thư ký PTGĐ)
Văn phòng khối Tiểu học: 111
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học)
Văn phòng khối Trung học: 0/211
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học)
Phòng Tuyển sinh: 888
admissionsmanager@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh)
Phòng Marketing: 216
anhnguyen@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing)
Phòng Kế toán: 220
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí)
Phòng y tế: 109
trangnguyen@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế)
Cửa hàng đồng phục: 214
(Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh)
Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15
vinhlinh@vinhlinhcorp.com
hoặc số máy lẻ của Trường: 111
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học
sinh)
14

More Related Content

What's hot

Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015
bvisvietnam
 
Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8
BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Ha Noi
 
Issue3
Issue3Issue3
Issue3
bvisvietnam
 
Issue36
Issue36Issue36
Issue36
bvisvietnam
 
Issue9
Issue9Issue9
Issue9
BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
bvisvietnam
 
Issue37
Issue37Issue37
Issue37
bvisvietnam
 
Issue15
Issue15Issue15
Issue15
bvisvietnam
 
Issue18
Issue18Issue18
Issue18
bvisvietnam
 
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
bvisvietnam
 
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
bvisvietnam
 
Issue26
Issue26Issue26
Issue26
bvisvietnam
 
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
bvisvietnam
 
Issue17
Issue17Issue17
Issue17
bvisvietnam
 
Issue8
Issue8Issue8
Issue8
BIS Ha Noi
 
Issue26
Issue26Issue26
Issue26
bvisvietnam
 
BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016 BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016
bvisvietnam
 
BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Ha Noi
 
Issue14
Issue14Issue14
Issue14
BIS Ha Noi
 

What's hot (20)

Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015
 
Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8
 
BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015
 
Issue3
Issue3Issue3
Issue3
 
Issue36
Issue36Issue36
Issue36
 
Issue9
Issue9Issue9
Issue9
 
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
 
Issue37
Issue37Issue37
Issue37
 
Issue15
Issue15Issue15
Issue15
 
Issue18
Issue18Issue18
Issue18
 
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
 
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
 
Issue26
Issue26Issue26
Issue26
 
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
 
Issue17
Issue17Issue17
Issue17
 
Issue8
Issue8Issue8
Issue8
 
Issue26
Issue26Issue26
Issue26
 
BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016 BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016
 
BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015
 
Issue14
Issue14Issue14
Issue14
 

Viewers also liked

Issue 11
Issue 11Issue 11
Issue 11
bvisvietnam
 
Giao duc hoa nhap
Giao duc hoa nhapGiao duc hoa nhap
Giao duc hoa nhap
foreman
 
Fm 403 Mod 11 Buillding Accessibility
Fm 403 Mod 11  Buillding AccessibilityFm 403 Mod 11  Buillding Accessibility
Fm 403 Mod 11 Buillding Accessibility
ehamer
 
Universal Design from NC State
Universal Design from NC StateUniversal Design from NC State
Universal Design from NC State
Scott Rains
 
BARRIER FREE DESIGN WASHROOMS
BARRIER FREE DESIGN WASHROOMSBARRIER FREE DESIGN WASHROOMS
BARRIER FREE DESIGN WASHROOMS
Abhinaina Bhatia
 
barrier-free-built-environment
barrier-free-built-environmentbarrier-free-built-environment
barrier-free-built-environment
Shankharupa Damle
 
Workshop Universal Design Principles.
Workshop Universal Design Principles. Workshop Universal Design Principles.
Workshop Universal Design Principles.
Vladimir Tomberg
 
Barrier free architecture in hospitals
Barrier free architecture in hospitals Barrier free architecture in hospitals
Barrier free architecture in hospitals
Abhishek Singh
 
Designing for the Visually Impaired
Designing for the Visually ImpairedDesigning for the Visually Impaired
Designing for the Visually Impaired
wow!systems
 
Barrier free architectural design
Barrier free architectural design Barrier free architectural design
Barrier free architectural design
jitendra jain
 
Barrier free school facilities
Barrier free school facilities Barrier free school facilities
Barrier free school facilities
Abhishek Singh
 
Physically Challanged Provisions in Architecture
Physically Challanged Provisions in ArchitecturePhysically Challanged Provisions in Architecture
Physically Challanged Provisions in Architecture
Varun Jain
 
Visually impaired as a design challenge
Visually impaired as a design challenge Visually impaired as a design challenge
Visually impaired as a design challenge
Husam AlMuzainy
 

Viewers also liked (13)

Issue 11
Issue 11Issue 11
Issue 11
 
Giao duc hoa nhap
Giao duc hoa nhapGiao duc hoa nhap
Giao duc hoa nhap
 
Fm 403 Mod 11 Buillding Accessibility
Fm 403 Mod 11  Buillding AccessibilityFm 403 Mod 11  Buillding Accessibility
Fm 403 Mod 11 Buillding Accessibility
 
Universal Design from NC State
Universal Design from NC StateUniversal Design from NC State
Universal Design from NC State
 
BARRIER FREE DESIGN WASHROOMS
BARRIER FREE DESIGN WASHROOMSBARRIER FREE DESIGN WASHROOMS
BARRIER FREE DESIGN WASHROOMS
 
barrier-free-built-environment
barrier-free-built-environmentbarrier-free-built-environment
barrier-free-built-environment
 
Workshop Universal Design Principles.
Workshop Universal Design Principles. Workshop Universal Design Principles.
Workshop Universal Design Principles.
 
Barrier free architecture in hospitals
Barrier free architecture in hospitals Barrier free architecture in hospitals
Barrier free architecture in hospitals
 
Designing for the Visually Impaired
Designing for the Visually ImpairedDesigning for the Visually Impaired
Designing for the Visually Impaired
 
Barrier free architectural design
Barrier free architectural design Barrier free architectural design
Barrier free architectural design
 
Barrier free school facilities
Barrier free school facilities Barrier free school facilities
Barrier free school facilities
 
Physically Challanged Provisions in Architecture
Physically Challanged Provisions in ArchitecturePhysically Challanged Provisions in Architecture
Physically Challanged Provisions in Architecture
 
Visually impaired as a design challenge
Visually impaired as a design challenge Visually impaired as a design challenge
Visually impaired as a design challenge
 

Similar to BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32

Issue29
Issue29Issue29
Issue29
bvisvietnam
 
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
bvisvietnam
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
bvisvietnam
 
Issue22
Issue22Issue22
Issue22
bvisvietnam
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
bvisvietnam
 
Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015
bvisvietnam
 
Issue 4
Issue 4Issue 4
Issue 4
bvisvietnam
 
Issue7
Issue7Issue7
Issue7
bvisvietnam
 
Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015
bvisvietnam
 
Issue14
Issue14Issue14
Issue14
BVIS Ha Noi
 
Issue12
Issue12Issue12
Issue12
bvisvietnam
 
Issue26 vn
Issue26 vnIssue26 vn
Issue26 vn
Quang Dang
 
Issue16
Issue16Issue16
Issue16
bvisvietnam
 
BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Ha Noi
 
Issue 33 vnm
Issue 33 vnmIssue 33 vnm
Issue 33 vnm
Quang Dang
 
Issue19 vn
Issue19 vnIssue19 vn
Issue19 vn
tannguyenbishanoi
 
Issue29
Issue29Issue29
Issue29
BIS Ha Noi
 
Issue11
Issue11Issue11
Issue11
bvisvietnam
 
Issue3
Issue3Issue3
Issue3
BIS Ha Noi
 
Issue28
Issue28Issue28
Issue28
bvisvietnam
 

Similar to BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32 (20)

Issue29
Issue29Issue29
Issue29
 
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
 
Issue22
Issue22Issue22
Issue22
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
 
Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015
 
Issue 4
Issue 4Issue 4
Issue 4
 
Issue7
Issue7Issue7
Issue7
 
Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015
 
Issue14
Issue14Issue14
Issue14
 
Issue12
Issue12Issue12
Issue12
 
Issue26 vn
Issue26 vnIssue26 vn
Issue26 vn
 
Issue16
Issue16Issue16
Issue16
 
BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015
 
Issue 33 vnm
Issue 33 vnmIssue 33 vnm
Issue 33 vnm
 
Issue19 vn
Issue19 vnIssue19 vn
Issue19 vn
 
Issue29
Issue29Issue29
Issue29
 
Issue11
Issue11Issue11
Issue11
 
Issue3
Issue3Issue3
Issue3
 
Issue28
Issue28Issue28
Issue28
 

More from bvisvietnam

BVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochure
bvisvietnam
 
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh cityRevision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
bvisvietnam
 
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
bvisvietnam
 
Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter
bvisvietnam
 
BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014
bvisvietnam
 
BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014 BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014
bvisvietnam
 
Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015
bvisvietnam
 
Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015
bvisvietnam
 
Pdf newsletter
Pdf newsletterPdf newsletter
Pdf newsletter
bvisvietnam
 
Issue27
Issue27Issue27
Issue27
bvisvietnam
 
Issue30
Issue30Issue30
Issue30
bvisvietnam
 
Issue31
Issue31Issue31
Issue31
bvisvietnam
 
Issue34
Issue34Issue34
Issue34
bvisvietnam
 

More from bvisvietnam (15)

BVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochure
 
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh cityRevision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
 
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
 
Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter
 
BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014
 
BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014 BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014
 
Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015
 
Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015
 
Pdf newsletter
Pdf newsletterPdf newsletter
Pdf newsletter
 
Issue27
Issue27Issue27
Issue27
 
Issue30
Issue30Issue30
Issue30
 
Issue31
Issue31Issue31
Issue31
 
Issue32
Issue32Issue32
Issue32
 
Issue33
Issue33Issue33
Issue33
 
Issue34
Issue34Issue34
Issue34
 

Recently uploaded

Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
williamminerva131
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
nnguyenthao204
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
Luận Văn Uy Tín
 
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdfTRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
Man_Ebook
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
linhlevietdav
 
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
NhNguynTQunh
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Nguyntrnhnganh
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docxLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
Luận Văn Uy Tín
 

Recently uploaded (20)

Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
 
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdfTRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ.pdf
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
 
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docxLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
 

BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32

 • 1. 1 | ISSUE 32 Contents From Mr Paul Holyome 1 Upcoming events 2 From Ms Rosy Clark 3 From Mr Oliver Sargent 4 From Gavin Brown 5 F2’s Fire Station Trip 6-7 EYFS Coffee Morning 8-9 From Mr Simon Graves 10 From Mr Stuart Reid 11 Secondary Clubs 12 BVIS vs VUS 13 Communications 14 22 MAY 2015 From Mr Paul Holyome - Principal of BVIS HCMC Thông điệp từ thầy Paul Holyome - Hiệu trưởng Trường Quốc tế BVIS Tp.HCM As our Year 11,12 and 13 students are racing through their examinations it is become acutely evident that the final term is going to fly by at a brisk pace. Nevertheless we still have much work to do and we have five very valuable weeks of learning left to fulfil. Thank you to all the parents who attended my Principal question and answer session on Tuesday. As always I found this session hugely beneficial in helping me to fully develop my understanding of what you as parents desire to see in our school. Yet again I have taken away many good ideas to further enhance the learning environment for your children. As I write this piece we are looking forward to one of the main highlights of the academic year. The graduation ceremony for the ‘Class of 2015’ will be taking place at the Sheraton Hotel on Saturday and many staff, students, and their families are looking forward to what promises to be a very special event. We will be saying farewell to our Year 13 students who are moving on to Universities around the world. With such a busy end of term, we have included all the main events and activities on the calendar page in the newsletter this week. I hope to see many of you at these events over the coming weeks. Finally, may I take this opportunity to thank all the parents who completed the questionnaire about the school. This will serve as a valuable tool in helping me to understand the views of our parents when planning the next stage in the exciting journey of our school. Trong khi các em lớp 11, 12 và 13 đang cố gắng để hoàn thành kỳ thi cuối năm, một điều hiển nhiên là học kỳ cuối này sẽ kết thúc với một tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm và vẫn còn 5 tuần với những bài học giá trị phải hoàn thành. Nhà Trường xin chân thành cám ơn Quý phụ huynh đã tham dự buổi Hỏi và Đáp cùng tôi vào thứ Ba vừa qua. Những buổi thảo luận cùng Quý phụ huynh luôn giúp đỡ cho Nhà Trường trong việc tìm hiểu những mong muốn của Quý vị đối với Trường. Tôi đã thu nhận được rất nhiều ý tưởng từ Quý phụ huynh để có thể nâng cao hơn nữa môi trường học tập cho con của Quý vị. Khi tôi viết tuần báo này, tôi đang rất mong đến sự kiện nổi bật nhất trong năm học này. Buổi lễ tốt nghiệp cho học sinh niên khóa 2015 sẽ diễn ra tại Khách sạn Sheraton vào thứ Bảy. Toàn thể giáo viên, học sinh cùng gia đình của các em đều mong chờ đến sự kiện đặc biệt này. Nhà Trường sẽ phải nói lời chia tay các em lớp 13 và chúc các em thành công trên những chặng đường kế tiếp bước vào Đại học trên thế giới. Học kỳ cuối của năm học kết thúc với rất nhiều sự kiện, Nhà Trường đã bao gồm những hoạt động và sự kiện nổi bật trong những tuần kế tiếp ở phần “Những ngày cần ghi nhớ” trong tuần báo này. Cuối cùng, tôi muốn nhân cơ hội này được gửi lời cám ơn đến Quý phụ huynh đã dành thời gian hoàn thành cuộc khảo sát ý kiến phụ huynh. Đây sẽ là một công cụ có giá trị trong việc giúp Nhà Trường hiểu được quan điểm của Quý phụ huynh để có thể lên kế hoạch cho cuộc hành trình vào năm học sau.
 • 2. 2 May - June Thursday 11th June – Music concert at 18:00 in the Main Hall Friday 12th June – Clubs end Monday 15th June – Y6 ‘Transition Day’ in the Secondary School Tuesday 16th June – Y6 parents meeting about Y7 at 15:30 in room 337 Wednesday 17th June – KS1 Swim Galas 08:30 – 12:15 Thursday 18th June – KS2 Swim Galas Thursday 18th June – BVIS Sports Award Evening Friday 19th June – End of year reports are issued to parents Monday 22nd June – EYFS parents meeting Tuesday 23rd June – ‘Farewell to Y6’ evening Friday 26th June – BVIS End of Year Celebration at 08:45 in the Main Hall Tháng 05 - 06 Thứ Năm, ngày 11 tháng 06 – Buổi hòa nhạc vào lúc 18:00 tại Hội trường Thứ Sáu, ngày 12 tháng 06 – Các CLB kết thúc Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 – Các em lớp 6 chuyển tiếp lên Trung học Thứ Ba, ngày 16 tháng 06 – Họp phụ huynh lớp 6 về việc chuyển tiếp lên lớp 7 vào lúc 15:30 tại phòng 337 Thứ Tư, ngày 17 tháng 06 – Cuộc thi bơi của khối KS1 vào lúc 08:30 – 12:15 Thứ Năm, ngày 18 tháng 06 – Cuộc thi bơi của khối KS2 Thứ Năm, ngày 18 tháng 06 – Lễ trao giải thưởng thể thao Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 – Báo cáo học tập sẽ được gửi cho Quý phụ huynh Thứ Hai, ngày 22 tháng 06 – Họp Phụ huynh khối Mầm non Thứ Ba, ngày 23 tháng 06 – Tiệc chia tay các em lớp 6 Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 – Lễ kết thúc năm học vào lúc 08:45 tại Hội trường May - June Saturday, 23 May – Year 13 Graduation Monday, 8 June – Exam Week for students in years 7-10 Friday 12th June – Clubs end Monday, 15 June – Year 11 Careers Trip to ERC Tuesday, 16 June – Careers Day in school for year 11 Thursday 18th June – BVIS Sports Award Evening Friday 26th June – BVIS End of Year Celebration at 08:45 in the Main Hall Tháng 05 - 06 Thứ Bảy, ngày 23 tháng 05 – Lễ tốt nghiệp của các em lớp 13 Thứ Hai, ngày 08 tháng 06 – Tuần lễ thi của các em lớp 7 – 10 Thứ Sáu, ngày 12 tháng 06 – Các CLB kết thúc Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 – Chuyến tham quan đến trường ERC của các em lớp 11 Thứ Ba, ngày 16 tháng 06 – Ngày hội nghề nghiệp tại Trường cho các em lớp 11 Thứ Năm, ngày 18 tháng 06 – Lễ trao giải thưởng thể thao Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 – Lễ kết thúc năm học vào lúc 08:45 tại Hội trường Upcoming Events | Sự kiện sắp tới Primary | Tiểu học Secondary | Trung học 2
 • 3. 3 EYFS and Primary Coffee Morning Programme – Outdoor Learning We are nearing the end of the academic year and today we welcomed Early Years parents to our final coffee morning. It was a very informative session as Ms Sarah and Ms Linh shared some of the educational research about outdoor learning as well as explained how our special outdoor area for Early Years children at BVIS was developed. You may be interested to know that there are entire movements dedicated to highlighting the educational value of bringing children closer to nature. Two such movements are “Forest Schools” in the UK and “school greening” in Australia and the USA. As mentioned in a previous newsletter, BVIS is an “Eco School”, an international award programme and we hold annual Green Days in the Primary School to heighten awareness and develop understanding about environmental issues. Two weeks ago in our weekly newsletter, I shared with you how we have developed our unique Early Years outdoor area and the benefits of outdoor learning. Today parents could see outdoor learning at BVIS for themselves during the coffee morning. Here are some examples of how children learn in our outdoor area: Buổi Cà phê Sáng dành cho phụ huynh khối Mầm non và Tiểu học Chúng ta đang tiến điến gần cuối năm học và hôm nay Nhà Trường chào đón Quý phụ huynh của khối Mầm non cho buổi Cà phê Sáng cuối cùng của năm học này. Chương trình này đã có rất nhiều thông tin bổ ích được truyền đạt bới cô Sarah và cô Linh, các cô đã chia sẻ một số nghiên cứu giáo dục về học tập ngoài trời cũng như giải thích quá trình phát triển của khu vực ngoài trời đặc biệt của trường BVIS. Có thể Quý phụ huynh chưa biết rằng toàn bộ phong trào này được hình thành để giáo dục các bé gần gũi hơn với thiên nhiên. Hai phong trào chủ yếu là “Khu rừng tại Trường” được thực hiện ở Anh và “Ngôi trường Xanh” được thực hiện tại Úc và Mỹ. Như đã đề cập đến trong tuần báo trước, trường BVIS là “Ngôi trường Xanh”, đây là một chương trình được giải thưởng quốc tế và Nhà Trường cũng tổ chức ngày “Môi trường Xanh” hằng năm tại khối Tiểu học, để nâng cao nhận thức và phát triển sự hiểu biết về những vấn đề môi trường. Trong tuần báo của Trường vào hai tuần trước, Nhà Trường đã chia sẻ cùng Quý phụ huynh những phát triển của khu vực ngoài trời độc đáo của khối Mầm non và những lợi ích có được từ việc học tập ngoài trời. Hôm này, Quý phụ huynh được tận mắt tham quan khu vực ngoài trời của trường BVIS trong buổi Cà phê Sáng. Sau đây là một số ví dụ về cách các bé học tập tại khu vực ngoài trời: From Ms Rosy Clark, Primary Headteacher Thông điệp từ Cô Rosy Clark, Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học The Pebbled Area is used for exploration, role play and art activities. Khu vực trải đái cuội là nơi bé có thể khám phá, chơi đóng vai và các vẽ tranh. The Sandpit is used for exploration, maths activities, working together and role play Hồ cát là nơi bé tha hồ khám phá, là nơi thực hiện các hoạt động Toán học, cùng nhau làm việc , cùng chơi đóng vai. The Grassy Area is used for going for walks, sitting and enjoying books, a setting for small world activities, cutting natural materials and the pathway as a roadway for trikes and scooters . Khu vực trồng cỏ được sử dụng làm nơi đọc sách, thiết kế hoạt động cho trò chơi thế giới thu nhỏ, cắt những vật liệu thiên nhiên. Đường lát xi măng là đường đi, dành cho xe đạp ba bánh. The Gravel area is used for construction, exploration and role play Khu vực đá cuội được sử dụng cho những trò chơi xây dựng, khám phá, góc đóng vai. The Crazy Paving area is home to a Mud Kitchen, where children use natural and non- natural materials in role play and exploration. Khu vực lát đá là nơi bé chơi trò nấu ăn sử dụng vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo, bé hòa mình vào các vai trò khác nhau và thỏa sức khám phá. The Climbing Castle offers children physical activities, a place to be private, to socialise with friends, to role play, to imagine and to explore. Lâu đài vận động tạo cơ hội cho bé vận động, bé có một nơi riêng tư, bé có cơ hội giao tiếp và chơi cùng bạn, bé chơi đóng vai, giúp bé phát huy trí tưởng tượng và tạo cơ hội bé khám phá.
 • 4. 4 Fundinotots The School is delighted to announce that Fundinotots is open with three sessions on offer (2 sessions for children aged 0 – 36 months and 1 session for children over 18 months old). We are hoping to offer a fourth session on Fridays in the near future depending on demand. Interested families can make the registration through the Admissions Office at (08) 3758 0709 – 111/888 or Admissions@bvisvietnam.com Nhà Trường vui mừng thông báo là lớp học làm quen Fundinotots được mở trở lại. Năm học này, chúng tôi sẽ bắt đầu với ba buổi làm quen (2 buổi dành cho các bé từ 0 – 36 tháng tuổi và 1 buổi dành cho các bé từ 18 tháng tuổi trở lên) và sẽ mở thêm buổi thứ tư theo nhu cầu về sau. Quý phụ huynh và các bé quan tâm tới khóa học làm quen này xin vui lòng liên hệ với bộ phận Tuyển sinh của Nhà Trường tại (08) 3758 0709 – 111/888 hoặc Admissions@bvisvietnam.com From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý học thuật Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học The Great BVIS Spelling Bee This morning, our children from Year 3, 4, 5 and 6 and a teacher competed for their house in the first ever BVIS Spelling Bee. The competition consisted of 5 challenging rounds, all with difficult age-related spellings, including a fun ‘anagram’ round, where the children had to unscramble letters to reveal an animal. There was also time for a very popular teacher round. Congratulations to Hue house, who managed to win the competition, earning 300 house points in the process. In recent years, with the emergence of text messaging, email and social networking there have been questions raised about the importance of teaching spelling. People ask whether spelling is important to children in a modern age of fast, technologically based communication. However, there is a great deal of research that suggests that learning to spell is important to your child’s future because it can help lay the basic foundations that they will need throughout their education and life. One of key messages is this: spelling is important because it aids reading. It helps cement the connection that is shared between sounds and letters. Learning high frequency sight words has also been shown to help with both reading and writing. This is why students learn sight words when first learning to read and write. Spelling and reading also have a common factor - proficiency with language. As a result, at BVIS we teach children to spell, read and write through a focussed programme of English and Vietnamese phonics that develops both their segmenting and blending skills in Year 1 and 2 and then we continue to teach spelling throughout the rest of the Primary School as part of the children’s Literacy programme. Cuộc thi đánh vần trường BVIS Vào buổi sáng hôm nay, các em lớp 3, 4, 5 và 6 cùng một giáo viên của các đội nhà đã tham gia cuộc thi đánh vần đầu tiên của trường BVIS. Cuộc thi có tất cả 5 vòng thi, ở mỗi vòng độ khó sẽ tương ứng với trình độ ở từng độ tuổi của các em, bao gồm cả phần thi đảo chữ thú vị, trong vòng thi này các em sẽ phải sắp xếp lại thứ tự của chữ để có được tên của một loài động vật. Sau vòng thi của các em là thời gian cho phần thi của các giáo viên. Xin chúc mừng đội Huế, đã giành chiến thắng mang về 300 điểm cho đội nhà. Vào những năm gần đây, với sự xuất hiện của tin nhắn, e-mail và mạng xã hội, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về tầm quan trọng của việc giảng dạy chính tả. Quý phụ huynh thường đặt ra vấn đề giỏi chính tả có quan trọng không khi các em đang sống trong một thế giới hiện đại phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc học đánh vần là rất quan trọng cho tương lai của các em vì nó có thể giúp các em có nền tảng cơ bản vững vàng để có thể sử dụng trong suốt quá trình giáo dục và trong cuộc sống của các em. Một trong những thông điệp chính là: chính tả rất quan trọng vì nó góp phần giúp các em trong việc đọc. Nó còn giúp các em củng cố các mối liên kết được chia sẻ bới âm thanh và chữ cái. Học những từ có tính tượng hình cao sẽ hỗ trợ cho các em về phần đọc và viết. Vì vậy các em sẽ học những từ này khi mới bắt đầu học đọc và viết. Đánh vần và đọc có cùng một yếu tố đó là thành thạo với ngôn ngữ. Kết quả cho thấy, các em trường BVIS được Nhà Trường dạy đánh vần, đọc và viết xuyên suốt chương trình tiếng Anh và đánh vần tiếng Việt để phát triển cả hai kỹ năng của các em trong lớp 1 và lớp 2. Sau đó Nhà Trường tiếp tục dạy các em đánh vần trong suốt những năm Tiểu học như một phần của chương trình Ngữ Văn.
 • 5. 5 On Wednesday the U11 boys’ football team competed in the city championship tournament. BVIS started the day with a committed performance against CIS and, after finishing normal time at 0-0, were unfortunate to concede an extra- time goal in what finished as a 1-0 defeat. Our team showed great belief in their next game, which they convincingly won 2-0 against eventual tournament winners AIS. In our third game we took the lead against BIS-TX but, after their equaliser, we eventually lost 3-2 in a cruel penalty shoot-out defeat. Despite this setback, our boys demonstrated excellent perseverance, as they came from behind to win their final game 3-2 against hosts SSIS, finishing in 5th position overall. Whilst our players were disappointed not to win all of their games, they can be extremely proud of their performances, especially when considering we had the youngest team in the whole tournament. All of our children behaved well and showed the sportsmanship that BVIS students are known for, shaking hands with all opposition players and applauding the eventual winners. This experience will be valuable for all of our players, as they look to develop their skills in preparation for next year’s tournament. Vào thứ Tư vừa qua, đội tuyển bóng đá nam U11 đã hoàn thành giải bóng đá thành phố. Trường BVIS đã có một trận đấu quyết liệt với trường Quốc tế CIS và trận đấu kết thúc với tỷ số 0 – 0, nhưng thật không may trường CIS đã có một bàn thắng quyết định trận đấu trong hiệp đấu phụ và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. Các em đã quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo và đã giành chiến thắng ngoạn mục trước trường AIS, đội đã giành chức vô địch, với tỷ số 2-0. Trong trận đấu thứ Ba, các em đã dẫn đầu trước trường BIS-TX, sau khi cân bằng tỷ số, trường BIS-TX đã giành chiến thắng với tỷ số suýt sao 3-2 trong loạt đá phạt đền gay cấn. Các em trong đội tuyển Trường chúng ta không vì những trận thua mà ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu kiên trì, các em đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với tỷ số 3-2 trước trường SSIS, và giành hạng 5 trong giải đấu. Trong khi các em có vẻ thất vọng khi không giành chiến thắng trong tất cả các trận, các em nên tự hào về phong cách chơi bóng và thành tích mà các em đạt được khi các em là đội tuyển nhỏ tuổi nhất trong giải đấu. Các em đã có cư xử rất tốt và đã thể hiện tinh thần thể thao cao mà học sinh trường BVIS được biết đến, các em đã bắt tay các cầu thủ của đội bạn và vỗ tay cổ vũ cho đội được chức vô địch. Đây là những kinh nghiệm đáng giá cho các em, và các em rất mong muốn được phát huy thêm kỹ năng để chuẩn bị cho giải đấu năm sau. From Mr Gavin Brown – ICT Teacher Thông điệp từ Thầy Gavin Brown – Giáo viên CNTT
 • 10. 10 This is a very special week for BVIS, with our second ever group of year 13s formally graduating from secondary school. The six students – Minh, Duc Anh, Tri Anh, Tamie, Lucy and Vi – have been wonderful students and ambassadors for the school and they leave with our very best hopes and wishes for the future. I am sure that the event will be a very special one. Minh heads off to Dubai, Vi to Singapore, Duc Anh and Tri Anh to Tokyo, whilst Tamie and Lucy will be studying here in Ho Chi Minh City at RMIT. I know that they will do extremely well at university, and go on to have fantastic careers in their chosen fields. They are again examples of what students can achieve at BVIS: for younger students coming through, they can look at the photos of the graduates with pride, knowing that one day soon, with hard work and diligence, they too will be heading off into the world with their dreams in their hands. With exams coming thick and fast, those futures are very much in the minds of all our students in years 11, 12 and 13. Congratulations on your conduct and efforts so far – you’re nearly there! Can I please remind all of those students on study leave, however, that it is vital that you sign in and out of school at the secondary office every day. With clubs having started up again, it is also important that students attend everything they have signed up for. For their own safety, we need to know where students are at any time. Thank you for all your continued support, and have a wonderful weekend. From Mr Simon Graves – Head of Secondary School Thông điệp từ Thầy Simon Graves – Trưởng cơ sở Trung Học 101010 Tuần này là một tuần lễ rất đặc biệt tại trường BVIS, với lễ tốt nghiệp của thế hệ học sinh thứ hai. Các em – Minh, Đức Anh, Trí Anh, Tamie, Lucy và Vi – là những học sinh xuất sắc và là những người đại diện tuyệt vời của Trường, các em sẽ bước tiếp mang theo những lời chúc và hy vọng các em sẽ có được thành công trong tương lai. Tôi tin rằng sự kiện này sẽ rất đặc biệt. Minh sẽ đến Dubai, Vi sẽ đi Singapore, Đức Anh và Trí Anh đến Tokyo, trong khi Tamie và Lucy sẽ học tại trường đại học RMIT ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng các em sẽ học rất tốt ở Đại học và sẽ có một sự nghiệp vững vàng trong lĩnh vực mà các em đã chọn. Các em là những minh chứng cụ thể về những gì học sinh của trường BVIS có thể đạt được: đối với các em học sinh đang học tại Trường, các em có thể nhìn vào những bức ảnh của các anh chị tốt nghiệp với niềm tự hào, biết rằng vào một ngày không xa, với nỗ lực học tập chăm chỉ, các em cũng có thể tiến vào tương lai với ước mơ nằm trong tầm với của mình. Với kỳ thi đang diễn ra một cách bận rộn và nhanh chóng, hẳn là trong tâm trí các em lớp 11, 12 và 13 đang suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Xin chúc mừng các em về những nỗ lực và cách cư xử của các em trong suốt thời gian qua – các em đã gần đến đích rồi! Tôi xin được nhắc nhở các em đang trong thời gian nghỉ ôn tập, các em phải nhớ đăng nhập khi đến và rời khỏi Trường tại văn phòng Trung học mỗi ngày. Các CLB đã bắt đầu hoạt động lại, các em nhớ đến học ở các CLB mà các em đã đăng ký. Vì sự an toàn của các em, Nhà Trường cần biết sự có mặt của các em ở mọi lúc mọi nơi. Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của Quý phụ huynh, kính chúc Quý vị một cuối tuần vui vẻ.
 • 11. 11 From Mr Stuart Reid - Key Stage 4 Coordinator Thông điệp từ Thầy Stuart Reid - Điều phối khối KS4 Year 10 students used the Question Time format to hotly debate topical issues during PSHE this week. The level of debate was particularly impressive and it was clear that the work done by tutors to improve our students’ English and discourse over the last few weeks has really paid dividends. Our student panellists: NGUYEN Huyen Bao Tran (Tracy), NGUYEN Quoc An , NGUYEN Minh Khang (Harry), and HOANG Duc Gia Hoa (John), were joined on stage by tutors Mr Blair and Mr Livesey. The debate had a distinctly philosophical nature it to it as the panel discussed whether Artificial Intelligence will ultimatelyhaveapositiveornegativeinfluenceonhumanity, and also whether it is right that sportsmen earn more than doctors. It was also refreshing to hear how compassionate our panel and audience were as they discussed the current humanitarian crisis in Nepal. I wish to thank everyone involved for their contributions and I am already looking forward to the next one after the summer break. Các em lớp 10 đã sử dụng phương pháp thời gian chất vấn để tranh luận những chủ điểm của môn GDCD tuần này. Mức độ của cuộc tranh luận thật sự rất ấn tượng, thể hiện sự nhiệt tình và chuẩn bị chu đáo của các thầy cô trong việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho các em. Sự chuẩn bị chu đáo này trong suốt vài tuần qua đã được đền đáp xứng đáng qua cách thể hiện của các em. Các em tham gia buổi tranh luận gồm có: Nguyễn Huyền Bảo Trân (Tracy), Nguyễn Quốc An, Nguyễn Minh Khang (Harry), và Hoàng Đức Gia Hòa (John) cùng thầy Blair và thầy Livesey. Buổi tranh luận mang tính chất triết học và các em tranh luận về vấn đề trí tuệ nhân tạo sẽ có ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến nhân loại. Ngoài ra chủ đề tranh luận về việc vận động viên thể thao được trả lương cao hơn bác sĩ cũng rất sôi nổi. Một chủ đề có tính cấp bách khác được các em tranh luận rất hăng hái là về trận động đất ở Nepal. Các em tham gia tranh luận cũng như ban giám khảo đều bày tỏ sự thương cảm khi thảo luận về những gì Nepal đang phải gánh chịu sau thiên tai. Tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã tham gia đóng góp và tôi mong đến buổi tranh luận tiếp theo diễn ra sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè. Headteacher’s Awards Ho Nguyen Minh Thi (Tamie), 13B – Class of 2015 Ho Thi Minh Thanh, 13B – Class of 2015 Le Duc Anh, 13B – Class of 2015 Le Tri Anh, 13B – Class of 2015 Le Vu Minh, 13B – Class of 2015 Vuong Hieu Vi, 13B – Class of 2015 Phan Thai Bao An (Annie), 12V – mentoring in business studies and raising a student’s grade from a D to an A! Hoang, Duc Gia Hoa (John) 10I - great effort in ICT in the run up to the mock exams NGUYEN Huyen Bao Tran (Tracy) – 10b NGUYEN Quoc An – 10v NGUYEN Minh Khang (Harry) – 10i HOANG Duc Gia Hoa (John) – 10i – all for appearing in the Year 10 Question Time panel Tuyên dương học sinh xuất sắc Hồ Nguyễn Minh Thi (Tamie), 13B – Tốt nghiệp năm 2015 Hồ Thị Minh Thanh, 13B – Tốt nghiệp năm 2015 Lê Đức Anh, 13B – Tốt nghiệp năm 2015 Lê Trí Anh, 13B – Tốt nghiệp năm 2015 Lê Vũ Minh, 13B – Tốt nghiệp năm 2015 Vương Hiểu Vi, 13B – Tốt nghiệp năm 2015 Phan Thái Bảo An (Annie), 12V – em đã giúp đỡ một học sinh từ điểm D lên điểm A trong môn Nghiên cứu Kinh doanh. Hoàng, Đức Gia Hòa (John), 10I – sự nỗ lực trong môn CNTT ở kỳ thi thử Nguyễn Huyền Bảo Trân (Tracy), 10B Nguyễn Quốc An, 10V Nguyễn Minh Khang (Harry), 10I Hoàng Đức Gia Hòa (John), 10I – các em đã tham gia trong chương trình Hỏi và Đáp của lớp 10.
 • 12. 12 Practical Science Skills Electronics Club Art Aqua Fitness Secondary Clubs
 • 14. 14 Communication Good communication is important to us and we would like to ensure that you have the correct contact information in order for you to call the school: School Number: Primary: (08) 37580709 Secondary: (08) 37580717 Extention number: Receptionist: 0 (For all general enquiries) Principal’s Office: 203 Jacynguyen@bvisvietnam.com (If you wish to contact the School Principal) Deputy General Director’s Office: 110 huongngo@bvisvietnam.com (If you wish to contact the Deputy General Director) Primary Office: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Primary Section) Secondary Office: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Secondary Section) Admissions Department: 888 admissionsmanager@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Admissions) Marketing Department: 216 anhnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Marketing) Finance Department: 220 (For all enquiries regarding school fees) Medical Room: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Medical Issues) Uniform Shop: 214 (For all enquiries regarding School Uniform) School Buses: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com or School contact: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding School Buses) Thông tin liên hệ với nhà trường: Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất quan trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ huynh có được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần thiết: Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh: Tiểu học: (08) 37580709 Trung học: (08) 37580717 Số máy lẻ: Lễ tân: 0 (Đối với những câu hỏi chung) Văn phòng Hiệu trưởng: 203 Jacynguyen@bvisvietnam.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua thư ký Hiệu trưởng) Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 110 huongngo@bvisvietnam.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua Thư ký PTGĐ) Văn phòng khối Tiểu học: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học) Văn phòng khối Trung học: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học) Phòng Tuyển sinh: 888 admissionsmanager@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh) Phòng Marketing: 216 anhnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing) Phòng Kế toán: 220 (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí) Phòng y tế: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế) Cửa hàng đồng phục: 214 (Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh) Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com hoặc số máy lẻ của Trường: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học sinh) 14