SlideShare a Scribd company logo
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Криворізької
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 72
Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
на 2021-2022 навчальний рік
Кривий Ріг 2021
СХВАЛЕНО
Рішення педагогічної ради
Криворізькоїзагальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №72
(протокол№ 7 від
31 травня 2021 року)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №72
від 31 травня 2021 року№ 191-од
______________В.Ничипорук
Структура освітньої програми
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.............................................................................4
1.1. Перелік нормативнихдокументівщодо організаціїдіяльностізакладу
освіти...........................................................................................................................4
1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)............................................5
1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад............................................7
1.4. Опис моделі випускника школи........................................................................8
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ...................................................9
2.1. Напрями діяльності закладу ..............................................................................9
2.2. Структура навчального року...........................................................................10
2.3. Розподіл годин інваріантної та варіативної складової навчального плану.13
2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів...............................14
РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ................................................................15
3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів ...............................15
3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-11 (12)-х класів (груп)...........17
РОЗДІЛ ІV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ......................................................................................23
4.1. Наскрізні лінії здобувачів освіти 2-4-х класів................................................24
4.2. Наскрізні лінії здобувачів освіти 5-11 класів..................................................24
РОЗДІЛ V. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ .......................................................................................25
5.1. Освітні галузі здобувачів освіти 1-х класів.....................................................25
5.2. Освітні галузі здобувачів освіти 5-9 класів (груп)..........................................26
5.3. Предмети для 10-11 класів................................................................................27
РОЗДІЛ VI. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕС.....................................28
6.1. Типи уроків........................................................................................................28
6.2. Нестандартні уроків..........................................................................................28
6.3. Наукове товариство А-Еліта............................................................................28
РОЗДІЛ VII. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.............................................................................29
1.1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності ....................................................29
1.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності.............................30
7.3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності.............................31
7.4. Якість проведення навчальних занять...........................................................32
Робота з молодими вчителями...................................................................................34
7.5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) 34
РОЗДІЛ VIII. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ....................................................34
8.1. Навчальні програми для учнів початкової школи........................................34
8.2. Навчальні програми для учнів основної та старшої школи .......................34
8.3. Перелік навчальнихпрограм дляфакультативів, курсів за вибором,
спецкурсів, які реалізуються через варіативну складову навчальних планів...36
IX. ДОДАТКИ...............................................................................................................38
Додаток1. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 початкової освітидля 1 класу на
2021-2022 навчальний рік складений відповідно Типової освітньоїпрограмидля
початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272) .38
Додаток2. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 початкової освітидля 2 класу на
2021-2022 навчальний рік складений відповідно Типової освітньоїпрограмидля
початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272) .39
Додаток3. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 початкової освітидля 3 класу на
2021-2022 навчальний рік складений відповідно Типової освітньоїпрограмидля
початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 08.10.2019 №1273)..40
Додаток4. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 початкової освітидля 4 класу на
2021-2022 навчальний рік складений відповідно Типової освітньоїпрограмидля
початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 08.10.2019 №1273)..41
ЗАТВЕРДЖУЮ.........................................................................................................41
Додаток5. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 5-х класів на 2021 - 2022 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України
від 20.04.2018 №405) .................................................................................................42
Додаток6. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 6-х класів на 2021 - 2022 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України
від 20.04.2018 №405) .................................................................................................42
Додаток7. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 7-х класів на 2021 – 2022 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України
від 20.04.2018 №405) .................................................................................................43
Додаток8. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 8-х класів на 2021 - 2022 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України
від 20.04.2018 №405) .................................................................................................44
Додаток9. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з
вивченням двох іноземних мов для 9-х класів на 2021 - 2022 навчальний рік
складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України
від 20.04.2018 №405) .................................................................................................46
Додаток10. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання для
11 класу на 2021-2022 навчальний рік складений відповідно таблиць 2,3 Типової
освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 № 408)...........................47
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 Криворізької міської ради Дніпропетровської
області – це заклад з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов, починаючи з п’ятого
класу, з інформаційно-технологічним профілем навчання в школі ІІІ ступеня. Заклад освіти здійснює свою
діяльність відповідно до Статуту затвердженого наказом управління комунальної власності міста
виконкому Криворізької міської ради № 239 від 21.12.2016 року, який відповідає сучасним
нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів:
 Конституція України (ст.53);
 Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988
 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження
плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
 постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження
Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 «Про
затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із
змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538 та від
26.02.2020 № 143);
 наказ МОН України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції
профільного навчання у старшій школі»;
 наказ МОН України від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх та
навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;
 наказ МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх та
навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;
 наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 наказ МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;
 наказ МОН України від 15.07.2016 №834 «Про проведення дослідноекспериментальної
роботи на базі ЗНЗ Київської, Дніпропетровської, Чернігівської областей»;
 лист МОН України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11
класів»;
 наказ МОН України від 21.02.2019 №236 «Про внесення змін до навчальних програм з
історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»;
 наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»;
 наказ МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;
 лист МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в
освітній галузі»;
 лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 р. №1/9-190 «Щодо скороченої
тривалості уроку для учнів початкової школи»;
 наказ МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для
здобуття повної загальної середньої освіти»;
 лист МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на
групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції
різних освітніх галузей»;
 лист МОН №1/9-525 від 20.08.2019 «Щодо організації форм здобуття загальної
середньої освіти»;
 наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про
дистанційне навчання» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і
науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015, №1115 від 08.09.2020);
 постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанова
КМУ від 09.08.2017 №588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";
 Лист МОН України від 30.08.2021 №1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з
особливими потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному
році»;
 наказ МОН України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про
індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» (у редакції наказу МОН
України від 10.07.2019 №955) «Про внесення змін до наказу МОН України від
12.01.2016 №8»;
 Наказ МОЗ від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для
закладів загальної середньої освіти» (зареєстровано 10.11.2020 за №1111/35394);
 Лист МОН України від 28.08.2021 №1/9-433 «Про окремі питання діяльності закладів
загальної середньої освіти у новому 2021-2022 навчальному році»;
 Постанова головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку
поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)»;
 Лист МОН України від 23.07.2021 № 1/10-3101 «Щодо особливостей організації
навчання».
Мета освітньої програми: забезпечення реалізації права дітей на здобуття повної загальної
середньої освіти, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення здоров'я здобувачів
освіти, виховання самодостатньої особистості через систему життєвого самоврядування,
впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання та інноваційних
методик.
1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)
Повна назва закладу: Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області.
Юридична адреса: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50071, вул.. Катеринівська, 8а, тел..
(0564)64-25-15
Ліцензований обсяг прийому – 753 особи.
Середня загальноосвітня школа №72 створена 01.09.1962 року. Рішенням МВК від 11.05.1994 №179 (4)
«Про реєстрацію середньої загальноосвітньої школи №72» заклад зареєстровано. Наказом УКВ Криворізької
міської ради від 21.12.2016 №239 змінено назву на «Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72».
У Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 у 28 класах навчаються 878 учень. Станом на
31 травня 2021 року в закладі працюють - 55 педагогічних працівника. З них з вищою категорією – 25 чол.,
першою категорією – 12 чол., другою категорією – 6 чол., спеціалістів – 9 чол., бакалавр – 1, неповною вищою
освітою –2 чол., зі званням «Вчитель-методист» - 8чол., «Старший вчитель» - 9 чол.
Головною метою роботи Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 є забезпечення
реалізації права дітей наздобуття повної середньої освіти.
Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.
Підготовчою ланкою закладу є загальноосвітній навчальний заклад І ступеню 1-4 класів – 12 класів (377
чол.).
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів – заклад з допрофільною та профільною підготовкою
інформаційно-технологічного напрямку – це учні 5-11 класів (501 чол.).
В закладі створені всі умови для навчання і виховання не тільки обдарованих дітей, а й дітей з
особливими освітніми потребами: обладнано пандус та встановлено кнопку виклику.
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - це заклад, в якому вивчають на високому рівні дві
іноземні мови.
З 2019 року заклад бере участь в обласній експериментальній роботі «Науково-методичні засади
створення інноваційної моделі STEM-освіти».
Як інноваційний навчальний заклад Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 забезпечує
високий рівень якості освіти, створює сприятливі умови для збереження і зміцнення здоров’я учнів, виховує
всебічно розвинену особистість через систему життєвого самоврядування, створює умови рівного доступу до
якісної освіти через профільне навчання, впроваджує сучасні педагогічні технології навчання і виховання,
інноваційні методики.
Учні школи є постійними учасниками регіональних та міжнародних конкурсів: «Колосок», «Кенгуру»,
«Бобер», «Грінвіч», «Соняшник», «Патріот», «Левеня», «Пазл», «Олімпус».
Школяри є активними юними дослідниками, які за 10 років участі в Малій академії наук та Конгресу
юних науковців подали до захисту 9 власних наукових розробок, а 1 учениця стала стипендіаткою Малої
академії наук.
Педагогічний колектив результативно працює над підготовкою учнів до Всеукраїнських учнівських
олімпіад. За останні 5років 55 учнів стали призерами обласної учнівської олімпіади з офісного програмування.
У 2020 році заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. була доповідачем у рамках Міжнародної
виставки «Сучасні заклади освіти».
Протягом 8 років у закладі проводиться шкільний конкурс «Конгрес юних науковців», у якому беруть
участь усі учнівські колективи. Переможці отримують грошові гранти, цінні подарунки (телевізори,
металопластикові вікна, двері, натяжні стелі, відеокамери, фотоапарати, принтери, енергозберігаючі лампи). За
допомогою меценатських залучень фінансових інвестицій за даним напрямком класні кімнати суттєво
поповнили матеріально-технічні можливості.
У 2015 році директор школи здобула перемогу в міському конкурсі грантових проєктів компанії
«Метінвест» на кращий соціальний проєкт у рамках програми «Місто нашими руками», результатом якого є
сучасна багатофункціональна теплиця на території закладу. Саме проведення бінарних уроків та екскурсій
дають змогу дітям 1-11 класів поглибити знання з предметів природничого циклу.
У червні 2019 року на території закладу відкрито звіринець, тваринне представництво якого налічує
більше 50 особин. Згідно з графіком здійснюються екскурсії для учнів Саксаганського району та міста.
Педагогічний колектив є постійним переможцем у щорічному конкурсі проєктів місцевого розвитку
«Громадський бюджет». Були реалізовані наступні проекти:
Рік Назва проєкту
2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії»
2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії», «Територія безпеки»
2018 «Арт-майданчик науки та творчостіпід відкритим небом»
2019 «Stem-лабораторія»
2020 «Інформатизація освітнього простору»
Перемогив конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет»
Рік Назва проєкту Що зроблено Сума
2016 «Шкільне подвір’я моєї
мрії»
Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття,
вимощення бруківкою
центрального ґанку закладу
1 299 815 грн.
2017 «Шкільне подвір’я моєї
мрії»
Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття –
вимощення бруківкою
пішохідних доріжок та під’їзних
шляхів
445 800 грн.
«Територія безпеки» Встановлення огорожі по
периметру території закладу
449 970 грн.
2018 «Арт-майданчик науки та
творчостіпід відкритим
небом»
Критий майданчик як зони для
розвитку інтелектуальних видів
спорту, розвитку науки та
творчості, організації дозвілля
школярів у весняний, літній та
475 000 грн.
осінній періоди;
2019 «Stem-лабораторія» Окрема споруда на території
закладу
1 329 050 грн.
2020 «Інформатизація освітнього
простору»
Протягом квітня 2021 планується
закупівля обладнання в «Stem-
лабораторію» (ноутбуки,
інтерактивна дошка, проєктор,
фрезувальний станок з ЧП-
забезпеченням,CamTouch Pro з
двома стілусами, базові набори
LEGO MINDSTORMS Education
EV3, тренувальний стіл з Lego-
пластинами з ігровим полем)
499000 грн.
Учні закладу є переможцями та учасниками районних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів.
Учителі закладу використовують дистанційну та Google Education форми навчання, спілкуються з учнями
через Zoom, Meet, Skype. Створенні віртуальні кабінети на платформах Classroom (1-4 класи), планується
впровадження платформи Human (5-11 класи). Обладнані два комп’ютерні класи. У приміщенні закладу
проведено високошвидкісний локальний інтернет, наявні дві Wi-Fi зони. Всі вчителі закладу 100% володіють
навичками роботи з комп’ютерами, працюють творчо, використовуючи інноваційні технології, інтерактивні
техніки, що дозволяє свідомо, раціонально, цілеспрямовано й, головне, результативно впроваджувати
профільне навчання як нову освітню модель.
У позаурочний час учні школи мають можливість самореалізуватися у 8 гуртках та секціях. Практична ж
реалізація утвердження національних цінностей, ідеалів свободи, рівності, справедливості, глибоке вивчення
учнями української історії, життя, діяльності українського козацтва, виховання в учнів лицарських чеснот,
керуючись заповітами українських козаків, відбувається завдяки спільній роботі школи з представництвом
Всеукраїнської громадської організації «Лицарський орден ім. І. Сірка». В закладі функціонують 4 класи
козацько-лицарського спрямування.
В школі функціонують сучасна бібліотека, тренінговий кабінет, музей бойової слави воїнів- визволителів
міста Кривого Рогу та меморіальний камінь «Пам’яті та Слави», гордість навчального закладу, на базі якого
проходять районні та міські заходи.
Директор: Ничипорук Вікторія Володимирівна, педагогічний стаж – 24 роки, «учитель методист»,
14 років 8 місяців працює директором закладу. Має державні та відомчі нагороди, нагрудний знак «За заслуги
перед містом» ІІІ ступеню, грамоти та подяки міського та обласного рівнів, медалі Всеукраїнської громадської
організації «Лицарський орден ім. І. Сірка».
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 за багатьма критеріями визначається кращою в
районі, місті. Так, заклад вже багато років є опорним в районі з питань цивільного захисту та опорним закладом
серед загальноосвітніх шкіл міста з національно-патріотичного виховання школярів.
1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад
Робочий навчальний план 1-11 класів на 2021-2022 навчальний рік розроблено відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного
стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України, а саме:
- для початкової школи 1-2 класів – за Базового навчального плану початкової освіти
Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1-
х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 р. № 1272);
- для початкової школи 3-4 класів – за Базового навчального плану початкової освіти
Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1-
х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 № 1273);
- для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ
ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №10);
- для 11 класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (таблиці 2, 3).
1.4. Опис моделі випускника школи
Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних
кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише
наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.
Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем,
тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.
Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у
житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти
ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.
Випускник Криворізької ЗОШ I-III ступенів №72 – це людина освічена, що
самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Отже, сучасний
випускник вміє усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої
особистості), особисту самоцінність. Вміє здійснювати вибір, жити й працювати в різновіковому
колективі. Здатний планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення. Має життєвий
досвід діяльності в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з
приладами, з комп’ютером.
Основні характерологічні орієнтири особистості випускника - вільна особистість. Особистість,
що має високий рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе,
усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою
та суспільством. Гуманна особистість, яка проявляє милосердя, доброту, здатність до
співпереживання, терпимість і доброзичливість, готова надати допомогу, прагне до миру й розуміє
цінність людського життя. Духовна особистість, яка має потребу до пізнання й самопізнання,
рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні. Творча особистість, яка наділена розвинутими
здібностями, зананнями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом. Практична особистість, яка
знає основи комп’ютерної гармотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери,
знає й поважає. Це людина, яка є прихильником здорового способу життя.
Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом
початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,
вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття
самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови; знає основи особистої
гігієни і здорового способу життя.
Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог
державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів
шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз,
синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої
громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних
цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя;
готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.
Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів,
що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє
іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування,
навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає
культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;
дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності;
веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і
соціального добробуту.
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено
завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні
робити внесок у формування ключових компетентностей учнів початкової школи. Такі ключові
компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і
здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу
засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових
компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів
здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка
передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-
пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише
показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й, по можливості, перевіряти його на практиці
й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє
встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків:
змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання
посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури,
створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні
набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
Таким чином, педагогічний колектив Криворізької ЗОШ I-III ступенів №72 повинен виховувати
випускника, який здатний до самовизначення й самореалізації.
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Напрями діяльності закладу
1. Забезпечити своєчасне та повне виконання заходів щодо впровадження нового Держстандарту
початкової загальної середньої освіти.
2. Забезпечити методичний супровід нових навчальних курсів та предметів за новими навчальними
програмами.
3. Продовжити діяльність школи у Єдиній інформаційній системі управління освітою через
функціонування системи сайтів загальноосвітніх шкіл, налагодити дистанційне спілкування
учасників навчально-виховного процесу в формі чатів, форумів, вебінарів, телеконференцій,
телемостів тощо.
4. Оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний
процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту; підвищити
ефективність освітньої діяльності школи шляхом впровадження інформаційно-комунікативних
технологій в управлінську діяльність закладу.
5. Продовжити оновлення технологічного обладнання школи. Привести матеріально-технічну базу
закладу до рівня, який гарантує безпеку життя й здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
6. Використовувати сучасні технології навчання для профільної та допрофільної підготовки учнів.
Забезпечити наступність у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання; розробити й
запровадити технології педагогічної підтримки учнів у виборі профілю навчання.
7. Забезпечити формування здоров'язберігаючої компетентності педагогів, учнів та їх батьків,
досягнути позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя.
8. Створити розвитковий освітній простір навчального закладу для врахування індивідуальних
особливостей і можливостей самоактуалізації і самореалізації учнів.
9. Створити умови для виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному
середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому
просторах.
10. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто
виховується у неблагополучних, кризових сім’ях; схильним до протиправної поведінки, суїциду,
проявів жорстокості та насилля; дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи
переживають втрати, стреси; дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи
однолітків.
11. Організувати цілеспрямовану роботу над обласним науково-методичним проектом «Освітні
стратегії соціалізації громадянського суспільства» (ІV етап).
12. Забезпечити навчання вчителів щодо нових форм початкової освіти.
13. Застосовувати методичні матеріали для нових форм початкової освіти.
14. Створити умови для отримання освіти, що задовольняє потреби учнів та батьків та сприяє
самореалізації компетентної життєво успішної особистості.
2.2. Структура навчального року
РЕЖИМ РОБОТИ КЗШ № 72
на 2021-2022 н.р.
Навчальний рік починається з 01 вересня 2021 року, триває не менше 175 навчальних днів і
закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Школа працює за 5-денним робочим тижнем. Учні працюють за семестрами:
І семестр – 01.09.2021 – 27.12.2021
ІІ семестр – 10.01.2022 – 31.05.2022
Канікули:
осінні – 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 днів)
зимові – 28.12.2021 – 09.01.2022 (13 днів)
весняні – 28.03.2022 – 03.04.2022 (7 днів)
Уроки:
З 9.00 – 15.35 год.
Тривалість уроків та розклад дзвінків:
1 кл. – 35 хв. 2,3,4 кл.– 40 хв. 5-11 кл. – 45 хв.
Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж
через 45-хвилинної перерви після останнього уроку
Розклад дзвінків для учнів 1 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва)
5-й урок – 12.35 -13.10
Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.30 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.50 - 11.30 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.50 - 12.30 (10 хв. перерва)
5-й урок – 12.40 - 13.20 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.30 - 14.10
Розклад дзвінків для 5 – 11 класів:
1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.55 - 10.40 (20 хв. перерва)
3-й урок – 11.00 - 11.45 (20 хв. перерва)
4-й урок – 12.05 - 12.50 (10 хв. перерва)
5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва)
7-й – урок – 14.50 - 15.35
Розклад харчування учнів 1-11 класів:
1 класи – 09.35 – 09.50
2-4 класи – 10.30 – 10.50
5 класи – 10.40 – 11.00
6-11 класи – 11.45 – 12.05
В умовах посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Рух учнів здійснюється за затвердженими схемами (додаються: схема руху учнів по території
закладу; маршрути руху учнів по поверхах).
Уроки:
З 08.30-15.05 – І група, з 09.00 – 15.35 год. – ІІ група
І група ІІ група
1-А, 1-Б, 1-В, 2-Б, 3-А, 3-В, 4-А, 5-А, 5-Б,
6-В, 7-А, 7-В, 9-А, 9-В
2-А, 2-В, 3-Б, 4-Б, 4-В, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-Б,
8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б, 11
Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж
через 45-хвилинноїперерви після останнього уроку
Розклад дзвінків для учнів 1 класів,
І група:
1-й урок – 08.30 - 9.05 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.20 - 09.55 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.15 - 10.50 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.10 - 11.45 (20 хв. перерва)
5-й урок – 12.05 -12.40
Розклад дзвінків для 5 – 11 класів,
І група:
1-й урок – 08.30 - 9.15 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.25 - 10.10 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.30 - 11.15 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.35 - 12.20 (10 хв. перерва)
5-й урок – 12.30 - 13.15 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.25 - 14.10 (10 хв. перерва)
7-й – урок – 14.20 - 15.05
Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів,
І група:
1-й урок – 08.30 - 9.10 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.20 - 10.00 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.20 - 11.00 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.20 -12.00 (10 хв. перерва)
5-й урок – 12.10 - 12.50 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.00 - 13.40
Розклад харчування учнів 1-11 класів,
І група:
1-А, 1-Б, 1-В – 09.05 - 9.20
2-Б, 3-А, 3-В – 10.00 - 10.15
4-А, 5-А, 5-Б – 10.15 - 10.30
6-В, 7-А, 7-В – 11.15 - 11.35
9-А, 9-В – 12.20 - 12.30
Розклад дзвінків для учнів 1 класів,
ІІ група:
1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва)
5-й урок – 12.35 -13.10
Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів,
ІІ група:
1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.30 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.50 - 11.30 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.50 - 12.30 (10 хв. перерва)
5-й урок – 12.40 - 13.20 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.30 - 14.10
Розклад дзвінків для 5 – 11 класів,
ІІ група:
1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва)
2-й урок – 09.55 - 10.40 (20 хв. перерва)
3-й урок – 11.00 - 11.45 (20 хв. перерва)
4-й урок – 12.05 - 12.50 (10 хв. перерва)
5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва)
6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва)
7-й – урок – 14.50 - 15.35
Розклад харчування учнів 1-11 класів,
ІІ група:
2-А, 2-В, 3-Б – 09.35 - 09.50
4-Б, 4-В, 5-В – 10.30 - 10.45
6-А, 6-Б, 7-Б – 10.45 - 11.00
8-А, 8-Б, 8-В – 11.45 - 12.05
9Б, 11 – 12.50 - 13.00
Розклад дзвінків для учнів 1 класів,
ІІ група:
1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва)
2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва)
3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва)
4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва)
5-й урок – 12.35 -13.10
Режим роботи ГПД КЗШ № 72
на 2021-2022 н.р.
Навантаження на 1 учня вважати:
1 класи – 19 год. (інваріантна та варіативна складові), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
2-А, 2-В класи – 21 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
2-Б – 21,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
3-А клас – 22 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
3-Б – 23 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
3-В – 22,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
4-А клас – 22 год.(інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
4-Б клас – 23 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
4-В клас – 22,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
5-А клас – 26,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
5-Б клас – 25,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
5-В клас – 26 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
6-А – 29,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
6-Б, 6-В – 28,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
7 класи – 30 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
8 класи – 30,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
9-А клас – 32 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
9-Б клас – 31 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
9-В клас – 31, 5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень;
11 клас – інформаційно-технологічного профілю 30,5 год. (інваріантна та варіативна складова),
в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень.
Години роботи 1 класи
12.00-12.15 Прийом дітей, співбесіди з ними
12.15-13.00 Спортивні ігри, прогулянки на свіжому повітрі
13.00-13.30 Обід
13.30-15.00 Тиха година, післяобідній сон
15.00-16.00 Виховні заходи, розвивальні заняття, заняття за інтересами
16.00-17.45 Клубна година, прогулянка на свіжому повітрі
18.00 Вихід дітей додому
Години роботи 2 класи
12.00-12.15 Прийом дітей, співбесіди з ними
12.15-12.45 Спортивна година, прогулянка
12.45-13.30 Спокійні ігри
13.30-14.15 Обід
14.15-16.00 Прогулянка
16.00-17.00 Підготовка домашніх завдань
17.00-17.45 Клубна година
17.45-18.00 Індивідуальна робота з дітьми, прогулянка на свіжому повітрі
18.00 Вихід дітей додому
Години роботи 3-4 класи
12.30-12.45 Прийом дітей, співбесіди з ними
12.45-13.30 Спортивна година
13.30-14.00 Обід
14.00-16.00 Прогулянки
16.00-17.15 Підготовка домашніх завдань
17.15-18.30 Індивідуальна робота з дітьми, прогулянка на свіжому повітрі
18.30 Вихід дітей додому
2.3. Розподіл годин інваріантної та варіативної складової навчального плану
Інваріантна складова типового навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту шкільної
освіти на рівні Державного стандарту.
Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне навчання, яке має на меті
забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них
сформувались стійкі інтереси і здібності. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 з інформаційно-
технологічним профілем навчання. Основними напрямами диференціації навчання є незначне розширення
вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами
та курсами за вибором учнів, факультативами.
При плануванні варіативної частини дотримувались гранично допустимого навчального навантаження
учнів, встановленого відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», де
години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Варіативна складова спланована з урахуванням особливостей школи, індивідуальних освітніх потреб та запитів
школярів.
У 1-4-х, 5-7 класах освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована викладанням окремих курсів:
«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8-х та 9-х класах – курс «Мистецтво». У
межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України» («Вступ до історії»),
у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». В 11 класі реалізація змісту освіти,
визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами
інформатика (1,5 години з інваріантної складової) і технології (1, 5з інваріантної складової).
Варіативна складова робочого навчального плану
Зміст варіативної складової робочого навчального плану визначено з урахуванням особливості регіону,
освітніх запитів учнів та їх батьків, за наявності відповідної навчально – матеріальної бази, програмно-
методичного та кадрового забезпечення.
Варіативна частина робочого навчального плану використана для поглиблення змісту окремих
предметів інваріантної частини і викладання курсів за вибором, факультативних занять. Години варіативної
складової розподілені таким чином:
З метою ознайомлення учнів із законами та формами правильного мислення введено курс
«Логіка», (Митник О.Я.) в 2-Б- 0,5 год. 3-Б – год., 3-В – 0,5 год., 4-Б – 1 год., 4-В – 0,5 год. на
тиждень.
В 5-а класі – 1 год., 5-В – 0,5 год. на тиждень введено факультативний курс «Орфографічний
практикум з української мови» (Т.Д. Гнаткович, М.І. Шкурда) з метою відновлення й поглиблення,
закріплення й розширення, узагальнення й систематизація правописних знань з основних розділів
української мови; вироблення практичних умінь і навичок удосконалення власного й чужого усного
та письмового мовлення; формування орфографічної грамотності, що є основою розвитку
комунікативної компетенції особистості школяра.
В 6-а – 1 год., 6-б – 1 год. класах введено факультативний курс для 6 класу «Культура
мовлення. Стилістичні особливості морфології» з метою засвоєння учнями знань про основні
морфології одиниці та їхні функції в мовленні; формування умінь та навичок доречно й стилістично
виправдало вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, офіційно-ділового,
наукового та художнього стилів. В 6-А – 1 год., 6-В – 1 год. на тиждень з метою формування
математичних навичок введено факультативний курс «Цікава математика» (Бондар Л.М.).
В 7-а – 1 год. на тиждень з метою формування STEM-компетентності учнів 5-9 класів шляхом
інтеграції та пропедевтики інваріантних дисциплін через застосування методу проєктів введено курс
для учнів 5-9 класів «Стем-лаб» (авт. О.В. Бутурліна, О.Є.Артем’єва); в 7-Б – 1 год. на тиждень з
метою формування в учнів знання про базові принципи проектування роботехнічних комплексів,
сприяння розвитку інтересів учнів до техніки, конструювання, програмування, до високих технологій
введено курс за вибором «Робототехніка»; в 7-В – 1 год. на тиждень введено з метою формування
математичних вмінь введено факультативний курс для учнів «Вибрані питання алгебри» (авт.
Гартфіль О.Р., Показій А.П.).
В 8-А, 8-Б класах – 1 год. на тиждень з метою формування в учнів знання про базові принципи
проектування роботехнічних комплексів, сприяння розвитку інтересів учнів до техніки,
конструювання, програмування, до високих технологій введено курс за вибором «Робототехніка»; в
8-В класі 1 год. на тиждень курсу за вибором «Подільність цілих чисел» (Белешко Д.Т.).
У 9-А класі – 1 год., 9-В класі – 0,5 год. на тиждень з метою поглиблення знань з української
мови введено факультативний курс за вибором «Українознавство» для учнів 9 класу
(авт. Головай І. А.).
У 11 класі введено 0,5 годин на тиждень курсу за вибором «Застосування похідної для розв’язування
задач» з метою підготовки з зовнішнього незалежного оцінювання; 0,5 годин курсу за вибором «Обчислення в
системі комп’ютерної алгебри».
2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження
Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого
типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів для
посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи:
- у 1-11-х класах – при вивченні української мови (більше 27 учнів);
- у 5-11-х класах – при проведенні уроків з трудового навчання (технології) (більше 27 учнів, окремо
для хлопців і дівчат, але не менше 8 учнів у групі);
- у 2-11-х класах – при вивченні іноземної (англійської) мови (більше 27 учнів), а також при
вивченні німецької та англійської мови в одному класі;
- у 2-11 класах- при вивченні інформатики (не менше 8 учнів у групі);
- у 10-11-х класах – при проведенні уроків з фізичної культури (більше 27 учнів, окремо для хлопців
і дівчат, але не менше 8 учнів у групі);
- у 10-11 класах - при проведенні занять з предмету «Захист Вітчизни» (окремо для хлопців і дівчат,
не менше 5 учнів у групі).
Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості
годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме:
4 класи
Українська мова – І семестр 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень;
5 класи
Українська мова – І семестр 3 години на тиждень; ІІ семестр – 4 години на тиждень;
6 класи
Українська мова – І семестр 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень;
7 класи
Українська мова – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень;
Хімія – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень.
8- класи
Історія України – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень;
9Б, 9В - класи
Історія України – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 година на тиждень;
Географія – І семестр – 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень;
11-А клас
Історія України - І семестр – 1 години на тиждень; ІІ семестр – 2 година на тиждень;
Художня культура – І семестр 1 година на тиждень;
Людина і світ - І семестр 1 година на тиждень;
Астрономія – ІІ семестр – 1 година на тиждень;
Біологія – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 година на тиждень;
Екологія - ІІ семестр – 1 година на тиждень;
Захист Вітчизни - І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 година на тиждень.
РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів
Відповідно до Державного стандарту початкової освіти затвердженого постановою КМУ від 21
лютого 2018 р. № 87 вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів 1 класів 2021/2022 н.р.
визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено
ключові компетентності.
До ключових компетентностей належать:
вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої
думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси
слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження,
готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, що передбачає активне
використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі,
культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою,
спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних
залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням
математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в
особистому і суспільному житті людини;
компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають
формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі
спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених
дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому
середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою
компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити
професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного
природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання
природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою
цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання
засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними
для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової
інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних
навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості,
рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і
можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети,
активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях,
пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та
ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження
здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості
(образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей,
творчого вираження особистості;
підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність
брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення
цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя
ініційованих ідей, прийняття власних рішень.
Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які
мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі,
родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння
висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість,
ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями,
оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.
Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових
компетентностей.
Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в
цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для
їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.
Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури
відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту.
Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів
і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових
компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої
діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і
національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися
ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого
досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.
Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для
безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших
ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.
Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових
компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з
повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також
здатності робити усвідомлений вибір.
Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих
наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування
знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з
природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення
відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на
основі усвідомлення принципів сталого розвитку.
Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і
технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами
сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної
самореалізації, культурного і національного самовираження.
Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної
компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з
використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного
мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок
безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.
Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування соціальної
компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції,
підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі
здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та
сталого розвитку.
Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших
компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між
минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і
свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з
урахуванням демократичних принципів.
Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей,
цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та
суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.
Здобувач освіти:
- виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності
через образотворче, музичне та інші види мистецтва;
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022
освітня програма кзш72 2022

More Related Content

What's hot

Звіт директора
Звіт директораЗвіт директора
Звіт директора
ymcmb_ua
 
Conf 30 11_21_prezent (1)
Conf 30 11_21_prezent (1)Conf 30 11_21_prezent (1)
Conf 30 11_21_prezent (1)
VitaliyTovmash1
 
Conf 11 01_22_prezent
Conf 11 01_22_prezentConf 11 01_22_prezent
Conf 11 01_22_prezent
VitaliyTovmash1
 
Ndon 15112021 367
Ndon 15112021 367Ndon 15112021 367
Ndon 15112021 367
Ostap Vuschna
 
наказ 149
наказ 149наказ 149
наказ 149
ssuser6fc40e
 
Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5
ssuser9f0893
 
економічна складова угоди про асоціацію
економічна складова угоди про асоціаціюекономічна складова угоди про асоціацію
економічна складова угоди про асоціацію
Ruslan Sivoplyas
 
наказ 141
наказ 141наказ 141
наказ 141
ssuser6fc40e
 

What's hot (11)

1
11
1
 
Звіт директора
Звіт директораЗвіт директора
Звіт директора
 
Conf 30 11_21_prezent (1)
Conf 30 11_21_prezent (1)Conf 30 11_21_prezent (1)
Conf 30 11_21_prezent (1)
 
Conf 11 01_22_prezent
Conf 11 01_22_prezentConf 11 01_22_prezent
Conf 11 01_22_prezent
 
Nakaz 141
Nakaz 141Nakaz 141
Nakaz 141
 
Ndon 15112021 367
Ndon 15112021 367Ndon 15112021 367
Ndon 15112021 367
 
наказ 149
наказ 149наказ 149
наказ 149
 
Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5Nkpetl pr2019-1.5
Nkpetl pr2019-1.5
 
економічна складова угоди про асоціацію
економічна складова угоди про асоціаціюекономічна складова угоди про асоціацію
економічна складова угоди про асоціацію
 
наказ 141
наказ 141наказ 141
наказ 141
 
1
11
1
 

Similar to освітня програма кзш72 2022

Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdfОсвітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
school_inform72
 
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfОсвітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
school_inform72
 
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docxосвітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
ssuserb89685
 
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docxосвітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
ssuserb89685
 
osvprogramm.pdf
osvprogramm.pdfosvprogramm.pdf
osvprogramm.pdf
Ostap Vuschna
 
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
Klinova Oxana
 
Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22
Юля Яловая
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c
 
Nakaz 226
Nakaz 226Nakaz 226
Nakaz 226
SsHh8
 
освітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdf
ssuser46127c
 
Educational program for 2020 2021
Educational program for 2020 2021Educational program for 2020 2021
Educational program for 2020 2021
kzsh22
 
Організація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.pptОрганізація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.ppt
Nataliya Persikova
 
Osvitnya programa 2020 21
Osvitnya programa 2020 21Osvitnya programa 2020 21
Osvitnya programa 2020 21
Юля Яловая
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c
 
Наказ від 22.12.2020 №222
Наказ від 22.12.2020 №222Наказ від 22.12.2020 №222
Наказ від 22.12.2020 №222
Andrey Podgayko
 
zvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdfzvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdf
Ostap Vuschna
 
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
Юля Яловая
 
Освітня програма КЗШ № 122
Освітня програма КЗШ № 122Освітня програма КЗШ № 122
Освітня програма КЗШ № 122
Юля Яловая
 
zvit 2022-2023.pdf
zvit 2022-2023.pdfzvit 2022-2023.pdf
zvit 2022-2023.pdf
Ostap Vuschna
 

Similar to освітня програма кзш72 2022 (20)

Освітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdfОсвітня програма КГ72_2023.pdf
Освітня програма КГ72_2023.pdf
 
Освітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdfОсвітня програма КГ72_2024.pdf
Освітня програма КГ72_2024.pdf
 
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docxосвітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
 
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docxосвітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
 
osvprogramm.pdf
osvprogramm.pdfosvprogramm.pdf
osvprogramm.pdf
 
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
план заходIв на_2017_2029_роки_(1)
 
Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22Osvitnya programa2021 22
Osvitnya programa2021 22
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
 
Nakaz 226
Nakaz 226Nakaz 226
Nakaz 226
 
освітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdf
 
Educational program for 2020 2021
Educational program for 2020 2021Educational program for 2020 2021
Educational program for 2020 2021
 
Організація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.pptОрганізація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.ppt
 
Osvitnya programa 2020 21
Osvitnya programa 2020 21Osvitnya programa 2020 21
Osvitnya programa 2020 21
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
 
2875 02.01 15
2875 02.01 152875 02.01 15
2875 02.01 15
 
Наказ від 22.12.2020 №222
Наказ від 22.12.2020 №222Наказ від 22.12.2020 №222
Наказ від 22.12.2020 №222
 
zvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdfzvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdf
 
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
 
Освітня програма КЗШ № 122
Освітня програма КЗШ № 122Освітня програма КЗШ № 122
Освітня програма КЗШ № 122
 
zvit 2022-2023.pdf
zvit 2022-2023.pdfzvit 2022-2023.pdf
zvit 2022-2023.pdf
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 

Recently uploaded

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 

Recently uploaded (7)

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 

освітня програма кзш72 2022

 • 1. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 72 Криворізької міської ради Дніпропетровської області на 2021-2022 навчальний рік Кривий Ріг 2021 СХВАЛЕНО Рішення педагогічної ради Криворізькоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 (протокол№ 7 від 31 травня 2021 року) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 від 31 травня 2021 року№ 191-од ______________В.Ничипорук
 • 2. Структура освітньої програми РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.............................................................................4 1.1. Перелік нормативнихдокументівщодо організаціїдіяльностізакладу освіти...........................................................................................................................4 1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування)............................................5 1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад............................................7 1.4. Опис моделі випускника школи........................................................................8 РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ...................................................9 2.1. Напрями діяльності закладу ..............................................................................9 2.2. Структура навчального року...........................................................................10 2.3. Розподіл годин інваріантної та варіативної складової навчального плану.13 2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів...............................14 РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ................................................................15 3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів ...............................15 3.2. Ключові компетентності здобувачів освіти 5-11 (12)-х класів (груп)...........17 РОЗДІЛ ІV. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ......................................................................................23 4.1. Наскрізні лінії здобувачів освіти 2-4-х класів................................................24 4.2. Наскрізні лінії здобувачів освіти 5-11 класів..................................................24 РОЗДІЛ V. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ .......................................................................................25 5.1. Освітні галузі здобувачів освіти 1-х класів.....................................................25 5.2. Освітні галузі здобувачів освіти 5-9 класів (груп)..........................................26 5.3. Предмети для 10-11 класів................................................................................27 РОЗДІЛ VI. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕС.....................................28 6.1. Типи уроків........................................................................................................28 6.2. Нестандартні уроків..........................................................................................28 6.3. Наукове товариство А-Еліта............................................................................28 РОЗДІЛ VII. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.............................................................................29 1.1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності ....................................................29 1.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності.............................30 7.3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності.............................31 7.4. Якість проведення навчальних занять...........................................................32 Робота з молодими вчителями...................................................................................34 7.5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) 34 РОЗДІЛ VIII. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ....................................................34 8.1. Навчальні програми для учнів початкової школи........................................34 8.2. Навчальні програми для учнів основної та старшої школи .......................34 8.3. Перелік навчальнихпрограм дляфакультативів, курсів за вибором, спецкурсів, які реалізуються через варіативну складову навчальних планів...36 IX. ДОДАТКИ...............................................................................................................38 Додаток1. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 початкової освітидля 1 класу на 2021-2022 навчальний рік складений відповідно Типової освітньоїпрограмидля початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272) .38 Додаток2. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 початкової освітидля 2 класу на 2021-2022 навчальний рік складений відповідно Типової освітньоїпрограмидля початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272) .39
 • 3. Додаток3. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 початкової освітидля 3 класу на 2021-2022 навчальний рік складений відповідно Типової освітньоїпрограмидля початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 08.10.2019 №1273)..40 Додаток4. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 початкової освітидля 4 класу на 2021-2022 навчальний рік складений відповідно Типової освітньоїпрограмидля початкової школи (автор Шиян Р.Б.) (наказ МОН України від 08.10.2019 №1273)..41 ЗАТВЕРДЖУЮ.........................................................................................................41 Додаток5. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 5-х класів на 2021 - 2022 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України від 20.04.2018 №405) .................................................................................................42 Додаток6. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 6-х класів на 2021 - 2022 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України від 20.04.2018 №405) .................................................................................................42 Додаток7. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 7-х класів на 2021 – 2022 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України від 20.04.2018 №405) .................................................................................................43 Додаток8. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 8-х класів на 2021 - 2022 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України від 20.04.2018 №405) .................................................................................................44 Додаток9. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов для 9-х класів на 2021 - 2022 навчальний рік складений відповідно таблиці 10 Типової освітньої програми(наказ МОН України від 20.04.2018 №405) .................................................................................................46 Додаток10. Робочийнавчальнийплан КЗШ №72 з українською мовою навчання для 11 класу на 2021-2022 навчальний рік складений відповідно таблиць 2,3 Типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 № 408)...........................47
 • 4. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Перелік нормативних документів щодо організації діяльності закладу освіти Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 Криворізької міської ради Дніпропетровської області – це заклад з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов, починаючи з п’ятого класу, з інформаційно-технологічним профілем навчання в школі ІІІ ступеня. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до Статуту затвердженого наказом управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради № 239 від 21.12.2016 року, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів:  Конституція України (ст.53);  Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;  розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988  «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;  розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».  постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;  постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538 та від 26.02.2020 № 143);  наказ МОН України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»;  наказ МОН України від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказ МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;  наказ МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;  наказ МОН України від 15.07.2016 №834 «Про проведення дослідноекспериментальної роботи на базі ЗНЗ Київської, Дніпропетровської, Чернігівської областей»;  лист МОН України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»;  наказ МОН України від 21.02.2019 №236 «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»;  наказ МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;  лист МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»;  лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 р. №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»;  наказ МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;  лист МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей»;  лист МОН №1/9-525 від 20.08.2019 «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти»;
 • 5.  наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015, №1115 від 08.09.2020);  постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанова КМУ від 09.08.2017 №588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах";  Лист МОН України від 30.08.2021 №1/9-436 «Щодо організації навчання осіб з особливими потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році»;  наказ МОН України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 №955) «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.01.2016 №8»;  Наказ МОЗ від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» (зареєстровано 10.11.2020 за №1111/35394);  Лист МОН України від 28.08.2021 №1/9-433 «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021-2022 навчальному році»;  Постанова головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)»;  Лист МОН України від 23.07.2021 № 1/10-3101 «Щодо особливостей організації навчання». Мета освітньої програми: забезпечення реалізації права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, створення сприятливих умов для збереження і зміцнення здоров'я здобувачів освіти, виховання самодостатньої особистості через систему життєвого самоврядування, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання та інноваційних методик. 1.2. Інформаційна довідка (документи ліцензування) Повна назва закладу: Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Юридична адреса: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50071, вул.. Катеринівська, 8а, тел.. (0564)64-25-15 Ліцензований обсяг прийому – 753 особи. Середня загальноосвітня школа №72 створена 01.09.1962 року. Рішенням МВК від 11.05.1994 №179 (4) «Про реєстрацію середньої загальноосвітньої школи №72» заклад зареєстровано. Наказом УКВ Криворізької міської ради від 21.12.2016 №239 змінено назву на «Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72». У Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 у 28 класах навчаються 878 учень. Станом на 31 травня 2021 року в закладі працюють - 55 педагогічних працівника. З них з вищою категорією – 25 чол., першою категорією – 12 чол., другою категорією – 6 чол., спеціалістів – 9 чол., бакалавр – 1, неповною вищою освітою –2 чол., зі званням «Вчитель-методист» - 8чол., «Старший вчитель» - 9 чол. Головною метою роботи Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №72 є забезпечення реалізації права дітей наздобуття повної середньої освіти. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова. Підготовчою ланкою закладу є загальноосвітній навчальний заклад І ступеню 1-4 класів – 12 класів (377 чол.). Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів – заклад з допрофільною та профільною підготовкою інформаційно-технологічного напрямку – це учні 5-11 класів (501 чол.). В закладі створені всі умови для навчання і виховання не тільки обдарованих дітей, а й дітей з особливими освітніми потребами: обладнано пандус та встановлено кнопку виклику. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - це заклад, в якому вивчають на високому рівні дві іноземні мови.
 • 6. З 2019 року заклад бере участь в обласній експериментальній роботі «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти». Як інноваційний навчальний заклад Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 забезпечує високий рівень якості освіти, створює сприятливі умови для збереження і зміцнення здоров’я учнів, виховує всебічно розвинену особистість через систему життєвого самоврядування, створює умови рівного доступу до якісної освіти через профільне навчання, впроваджує сучасні педагогічні технології навчання і виховання, інноваційні методики. Учні школи є постійними учасниками регіональних та міжнародних конкурсів: «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Грінвіч», «Соняшник», «Патріот», «Левеня», «Пазл», «Олімпус». Школяри є активними юними дослідниками, які за 10 років участі в Малій академії наук та Конгресу юних науковців подали до захисту 9 власних наукових розробок, а 1 учениця стала стипендіаткою Малої академії наук. Педагогічний колектив результативно працює над підготовкою учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад. За останні 5років 55 учнів стали призерами обласної учнівської олімпіади з офісного програмування. У 2020 році заступник директора з НВР Євдокимова Н.В. була доповідачем у рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». Протягом 8 років у закладі проводиться шкільний конкурс «Конгрес юних науковців», у якому беруть участь усі учнівські колективи. Переможці отримують грошові гранти, цінні подарунки (телевізори, металопластикові вікна, двері, натяжні стелі, відеокамери, фотоапарати, принтери, енергозберігаючі лампи). За допомогою меценатських залучень фінансових інвестицій за даним напрямком класні кімнати суттєво поповнили матеріально-технічні можливості. У 2015 році директор школи здобула перемогу в міському конкурсі грантових проєктів компанії «Метінвест» на кращий соціальний проєкт у рамках програми «Місто нашими руками», результатом якого є сучасна багатофункціональна теплиця на території закладу. Саме проведення бінарних уроків та екскурсій дають змогу дітям 1-11 класів поглибити знання з предметів природничого циклу. У червні 2019 року на території закладу відкрито звіринець, тваринне представництво якого налічує більше 50 особин. Згідно з графіком здійснюються екскурсії для учнів Саксаганського району та міста. Педагогічний колектив є постійним переможцем у щорічному конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет». Були реалізовані наступні проекти: Рік Назва проєкту 2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії» 2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії», «Територія безпеки» 2018 «Арт-майданчик науки та творчостіпід відкритим небом» 2019 «Stem-лабораторія» 2020 «Інформатизація освітнього простору» Перемогив конкурсі проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет» Рік Назва проєкту Що зроблено Сума 2016 «Шкільне подвір’я моєї мрії» Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, вимощення бруківкою центрального ґанку закладу 1 299 815 грн. 2017 «Шкільне подвір’я моєї мрії» Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття – вимощення бруківкою пішохідних доріжок та під’їзних шляхів 445 800 грн. «Територія безпеки» Встановлення огорожі по периметру території закладу 449 970 грн. 2018 «Арт-майданчик науки та творчостіпід відкритим небом» Критий майданчик як зони для розвитку інтелектуальних видів спорту, розвитку науки та творчості, організації дозвілля школярів у весняний, літній та 475 000 грн.
 • 7. осінній періоди; 2019 «Stem-лабораторія» Окрема споруда на території закладу 1 329 050 грн. 2020 «Інформатизація освітнього простору» Протягом квітня 2021 планується закупівля обладнання в «Stem- лабораторію» (ноутбуки, інтерактивна дошка, проєктор, фрезувальний станок з ЧП- забезпеченням,CamTouch Pro з двома стілусами, базові набори LEGO MINDSTORMS Education EV3, тренувальний стіл з Lego- пластинами з ігровим полем) 499000 грн. Учні закладу є переможцями та учасниками районних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів. Учителі закладу використовують дистанційну та Google Education форми навчання, спілкуються з учнями через Zoom, Meet, Skype. Створенні віртуальні кабінети на платформах Classroom (1-4 класи), планується впровадження платформи Human (5-11 класи). Обладнані два комп’ютерні класи. У приміщенні закладу проведено високошвидкісний локальний інтернет, наявні дві Wi-Fi зони. Всі вчителі закладу 100% володіють навичками роботи з комп’ютерами, працюють творчо, використовуючи інноваційні технології, інтерактивні техніки, що дозволяє свідомо, раціонально, цілеспрямовано й, головне, результативно впроваджувати профільне навчання як нову освітню модель. У позаурочний час учні школи мають можливість самореалізуватися у 8 гуртках та секціях. Практична ж реалізація утвердження національних цінностей, ідеалів свободи, рівності, справедливості, глибоке вивчення учнями української історії, життя, діяльності українського козацтва, виховання в учнів лицарських чеснот, керуючись заповітами українських козаків, відбувається завдяки спільній роботі школи з представництвом Всеукраїнської громадської організації «Лицарський орден ім. І. Сірка». В закладі функціонують 4 класи козацько-лицарського спрямування. В школі функціонують сучасна бібліотека, тренінговий кабінет, музей бойової слави воїнів- визволителів міста Кривого Рогу та меморіальний камінь «Пам’яті та Слави», гордість навчального закладу, на базі якого проходять районні та міські заходи. Директор: Ничипорук Вікторія Володимирівна, педагогічний стаж – 24 роки, «учитель методист», 14 років 8 місяців працює директором закладу. Має державні та відомчі нагороди, нагрудний знак «За заслуги перед містом» ІІІ ступеню, грамоти та подяки міського та обласного рівнів, медалі Всеукраїнської громадської організації «Лицарський орден ім. І. Сірка». Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 за багатьма критеріями визначається кращою в районі, місті. Так, заклад вже багато років є опорним в районі з питань цивільного захисту та опорним закладом серед загальноосвітніх шкіл міста з національно-патріотичного виховання школярів. 1.3. Навчальні плани, за якими працюватиме заклад Робочий навчальний план 1-11 класів на 2021-2022 навчальний рік розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України, а саме: - для початкової школи 1-2 класів – за Базового навчального плану початкової освіти Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1- х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 р. № 1272); - для початкової школи 3-4 класів – за Базового навчального плану початкової освіти Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 (додаток 2 до Стандарту), Типова освітня програма для 1- х класів (автор Шиян Р.Б.) (затверджено наказом МОН від 08.10.2019 № 1273); - для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №10); - для 11 класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (таблиці 2, 3).
 • 8. 1.4. Опис моделі випускника школи Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими. Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення. Випускник Криворізької ЗОШ I-III ступенів №72 – це людина освічена, що самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Отже, сучасний випускник вміє усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту самоцінність. Вміє здійснювати вибір, жити й працювати в різновіковому колективі. Здатний планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення. Має життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером. Основні характерологічні орієнтири особистості випускника - вільна особистість. Особистість, що має високий рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе, усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою та суспільством. Гуманна особистість, яка проявляє милосердя, доброту, здатність до співпереживання, терпимість і доброзичливість, готова надати допомогу, прагне до миру й розуміє цінність людського життя. Духовна особистість, яка має потребу до пізнання й самопізнання, рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні. Творча особистість, яка наділена розвинутими здібностями, зананнями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом. Практична особистість, яка знає основи комп’ютерної гармотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери, знає й поважає. Це людина, яка є прихильником здорового способу життя. Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови; знає основи особистої гігієни і здорового способу життя. Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах. Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів початкової школи. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
 • 9. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально- пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й, по можливості, перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. Таким чином, педагогічний колектив Криворізької ЗОШ I-III ступенів №72 повинен виховувати випускника, який здатний до самовизначення й самореалізації. РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2.1. Напрями діяльності закладу 1. Забезпечити своєчасне та повне виконання заходів щодо впровадження нового Держстандарту початкової загальної середньої освіти. 2. Забезпечити методичний супровід нових навчальних курсів та предметів за новими навчальними програмами. 3. Продовжити діяльність школи у Єдиній інформаційній системі управління освітою через функціонування системи сайтів загальноосвітніх шкіл, налагодити дистанційне спілкування учасників навчально-виховного процесу в формі чатів, форумів, вебінарів, телеконференцій, телемостів тощо. 4. Оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту; підвищити ефективність освітньої діяльності школи шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій в управлінську діяльність закладу. 5. Продовжити оновлення технологічного обладнання школи. Привести матеріально-технічну базу закладу до рівня, який гарантує безпеку життя й здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 6. Використовувати сучасні технології навчання для профільної та допрофільної підготовки учнів. Забезпечити наступність у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання; розробити й запровадити технології педагогічної підтримки учнів у виборі профілю навчання. 7. Забезпечити формування здоров'язберігаючої компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнути позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя. 8. Створити розвитковий освітній простір навчального закладу для врахування індивідуальних особливостей і можливостей самоактуалізації і самореалізації учнів. 9. Створити умови для виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторах. 10. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто виховується у неблагополучних, кризових сім’ях; схильним до протиправної поведінки, суїциду, проявів жорстокості та насилля; дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи переживають втрати, стреси; дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи однолітків. 11. Організувати цілеспрямовану роботу над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства» (ІV етап). 12. Забезпечити навчання вчителів щодо нових форм початкової освіти. 13. Застосовувати методичні матеріали для нових форм початкової освіти. 14. Створити умови для отримання освіти, що задовольняє потреби учнів та батьків та сприяє самореалізації компетентної життєво успішної особистості.
 • 10. 2.2. Структура навчального року РЕЖИМ РОБОТИ КЗШ № 72 на 2021-2022 н.р. Навчальний рік починається з 01 вересня 2021 року, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Школа працює за 5-денним робочим тижнем. Учні працюють за семестрами: І семестр – 01.09.2021 – 27.12.2021 ІІ семестр – 10.01.2022 – 31.05.2022 Канікули: осінні – 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 днів) зимові – 28.12.2021 – 09.01.2022 (13 днів) весняні – 28.03.2022 – 03.04.2022 (7 днів) Уроки: З 9.00 – 15.35 год. Тривалість уроків та розклад дзвінків: 1 кл. – 35 хв. 2,3,4 кл.– 40 хв. 5-11 кл. – 45 хв. Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж через 45-хвилинної перерви після останнього уроку Розклад дзвінків для учнів 1 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва) 5-й урок – 12.35 -13.10 Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.30 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.50 - 11.30 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.50 - 12.30 (10 хв. перерва) 5-й урок – 12.40 - 13.20 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.30 - 14.10 Розклад дзвінків для 5 – 11 класів: 1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.55 - 10.40 (20 хв. перерва) 3-й урок – 11.00 - 11.45 (20 хв. перерва) 4-й урок – 12.05 - 12.50 (10 хв. перерва) 5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва) 7-й – урок – 14.50 - 15.35 Розклад харчування учнів 1-11 класів: 1 класи – 09.35 – 09.50 2-4 класи – 10.30 – 10.50 5 класи – 10.40 – 11.00 6-11 класи – 11.45 – 12.05
 • 11. В умовах посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Рух учнів здійснюється за затвердженими схемами (додаються: схема руху учнів по території закладу; маршрути руху учнів по поверхах). Уроки: З 08.30-15.05 – І група, з 09.00 – 15.35 год. – ІІ група І група ІІ група 1-А, 1-Б, 1-В, 2-Б, 3-А, 3-В, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-В, 7-А, 7-В, 9-А, 9-В 2-А, 2-В, 3-Б, 4-Б, 4-В, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-Б, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б, 11 Факультативи, курси за вибором та гуртки проводяться за окремим розкладом не раніше ніж через 45-хвилинноїперерви після останнього уроку Розклад дзвінків для учнів 1 класів, І група: 1-й урок – 08.30 - 9.05 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.20 - 09.55 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.15 - 10.50 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.10 - 11.45 (20 хв. перерва) 5-й урок – 12.05 -12.40 Розклад дзвінків для 5 – 11 класів, І група: 1-й урок – 08.30 - 9.15 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.25 - 10.10 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.30 - 11.15 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.35 - 12.20 (10 хв. перерва) 5-й урок – 12.30 - 13.15 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.25 - 14.10 (10 хв. перерва) 7-й – урок – 14.20 - 15.05 Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів, І група: 1-й урок – 08.30 - 9.10 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.20 - 10.00 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.20 - 11.00 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.20 -12.00 (10 хв. перерва) 5-й урок – 12.10 - 12.50 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.00 - 13.40 Розклад харчування учнів 1-11 класів, І група: 1-А, 1-Б, 1-В – 09.05 - 9.20 2-Б, 3-А, 3-В – 10.00 - 10.15 4-А, 5-А, 5-Б – 10.15 - 10.30 6-В, 7-А, 7-В – 11.15 - 11.35 9-А, 9-В – 12.20 - 12.30 Розклад дзвінків для учнів 1 класів, ІІ група: 1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва) 5-й урок – 12.35 -13.10 Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів, ІІ група: 1-й урок – 09.00 - 09.40 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.30 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.50 - 11.30 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.50 - 12.30 (10 хв. перерва) 5-й урок – 12.40 - 13.20 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.30 - 14.10 Розклад дзвінків для 5 – 11 класів, ІІ група: 1-й урок – 09.00 - 09.45 (10 хв. перерва) 2-й урок – 09.55 - 10.40 (20 хв. перерва) 3-й урок – 11.00 - 11.45 (20 хв. перерва) 4-й урок – 12.05 - 12.50 (10 хв. перерва) 5-й урок – 13.00 - 13.45 (10 хв. перерва) 6-й урок – 13.55 - 14.40 (10 хв. перерва) 7-й – урок – 14.50 - 15.35 Розклад харчування учнів 1-11 класів, ІІ група: 2-А, 2-В, 3-Б – 09.35 - 09.50 4-Б, 4-В, 5-В – 10.30 - 10.45 6-А, 6-Б, 7-Б – 10.45 - 11.00 8-А, 8-Б, 8-В – 11.45 - 12.05 9Б, 11 – 12.50 - 13.00 Розклад дзвінків для учнів 1 класів, ІІ група: 1-й урок – 09.00 - 09.35 (15 хв. перерва) 2-й урок – 09.50 - 10.25 (20 хв. перерва) 3-й урок – 10.45 - 11.20 (20 хв. перерва) 4-й урок – 11.40 - 12.15 (20 хв. перерва) 5-й урок – 12.35 -13.10
 • 12. Режим роботи ГПД КЗШ № 72 на 2021-2022 н.р. Навантаження на 1 учня вважати: 1 класи – 19 год. (інваріантна та варіативна складові), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 2-А, 2-В класи – 21 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 2-Б – 21,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 3-А клас – 22 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 3-Б – 23 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 3-В – 22,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 4-А клас – 22 год.(інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 4-Б клас – 23 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 4-В клас – 22,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 5-А клас – 26,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 5-Б клас – 25,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 5-В клас – 26 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 6-А – 29,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 6-Б, 6-В – 28,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 7 класи – 30 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 8 класи – 30,5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 9-А клас – 32 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 9-Б клас – 31 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 9-В клас – 31, 5 год. (інваріантна та варіативна складова),в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень; 11 клас – інформаційно-технологічного профілю 30,5 год. (інваріантна та варіативна складова), в т.ч фізкультури 3 год. на тиждень. Години роботи 1 класи 12.00-12.15 Прийом дітей, співбесіди з ними 12.15-13.00 Спортивні ігри, прогулянки на свіжому повітрі 13.00-13.30 Обід 13.30-15.00 Тиха година, післяобідній сон 15.00-16.00 Виховні заходи, розвивальні заняття, заняття за інтересами 16.00-17.45 Клубна година, прогулянка на свіжому повітрі 18.00 Вихід дітей додому Години роботи 2 класи 12.00-12.15 Прийом дітей, співбесіди з ними 12.15-12.45 Спортивна година, прогулянка 12.45-13.30 Спокійні ігри 13.30-14.15 Обід 14.15-16.00 Прогулянка 16.00-17.00 Підготовка домашніх завдань 17.00-17.45 Клубна година 17.45-18.00 Індивідуальна робота з дітьми, прогулянка на свіжому повітрі 18.00 Вихід дітей додому Години роботи 3-4 класи 12.30-12.45 Прийом дітей, співбесіди з ними 12.45-13.30 Спортивна година 13.30-14.00 Обід 14.00-16.00 Прогулянки 16.00-17.15 Підготовка домашніх завдань 17.15-18.30 Індивідуальна робота з дітьми, прогулянка на свіжому повітрі 18.30 Вихід дітей додому
 • 13. 2.3. Розподіл годин інваріантної та варіативної складової навчального плану Інваріантна складова типового навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне навчання, яке має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 з інформаційно- технологічним профілем навчання. Основними напрямами диференціації навчання є незначне розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами. При плануванні варіативної частини дотримувались гранично допустимого навчального навантаження учнів, встановленого відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», де години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Варіативна складова спланована з урахуванням особливостей школи, індивідуальних освітніх потреб та запитів школярів. У 1-4-х, 5-7 класах освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована викладанням окремих курсів: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8-х та 9-х класах – курс «Мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України» («Вступ до історії»), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». В 11 класі реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами інформатика (1,5 години з інваріантної складової) і технології (1, 5з інваріантної складової). Варіативна складова робочого навчального плану Зміст варіативної складової робочого навчального плану визначено з урахуванням особливості регіону, освітніх запитів учнів та їх батьків, за наявності відповідної навчально – матеріальної бази, програмно- методичного та кадрового забезпечення. Варіативна частина робочого навчального плану використана для поглиблення змісту окремих предметів інваріантної частини і викладання курсів за вибором, факультативних занять. Години варіативної складової розподілені таким чином: З метою ознайомлення учнів із законами та формами правильного мислення введено курс «Логіка», (Митник О.Я.) в 2-Б- 0,5 год. 3-Б – год., 3-В – 0,5 год., 4-Б – 1 год., 4-В – 0,5 год. на тиждень. В 5-а класі – 1 год., 5-В – 0,5 год. на тиждень введено факультативний курс «Орфографічний практикум з української мови» (Т.Д. Гнаткович, М.І. Шкурда) з метою відновлення й поглиблення, закріплення й розширення, узагальнення й систематизація правописних знань з основних розділів української мови; вироблення практичних умінь і навичок удосконалення власного й чужого усного та письмового мовлення; формування орфографічної грамотності, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості школяра. В 6-а – 1 год., 6-б – 1 год. класах введено факультативний курс для 6 класу «Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології» з метою засвоєння учнями знань про основні морфології одиниці та їхні функції в мовленні; формування умінь та навичок доречно й стилістично виправдало вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів. В 6-А – 1 год., 6-В – 1 год. на тиждень з метою формування математичних навичок введено факультативний курс «Цікава математика» (Бондар Л.М.). В 7-а – 1 год. на тиждень з метою формування STEM-компетентності учнів 5-9 класів шляхом інтеграції та пропедевтики інваріантних дисциплін через застосування методу проєктів введено курс для учнів 5-9 класів «Стем-лаб» (авт. О.В. Бутурліна, О.Є.Артем’єва); в 7-Б – 1 год. на тиждень з метою формування в учнів знання про базові принципи проектування роботехнічних комплексів, сприяння розвитку інтересів учнів до техніки, конструювання, програмування, до високих технологій введено курс за вибором «Робототехніка»; в 7-В – 1 год. на тиждень введено з метою формування математичних вмінь введено факультативний курс для учнів «Вибрані питання алгебри» (авт. Гартфіль О.Р., Показій А.П.).
 • 14. В 8-А, 8-Б класах – 1 год. на тиждень з метою формування в учнів знання про базові принципи проектування роботехнічних комплексів, сприяння розвитку інтересів учнів до техніки, конструювання, програмування, до високих технологій введено курс за вибором «Робототехніка»; в 8-В класі 1 год. на тиждень курсу за вибором «Подільність цілих чисел» (Белешко Д.Т.). У 9-А класі – 1 год., 9-В класі – 0,5 год. на тиждень з метою поглиблення знань з української мови введено факультативний курс за вибором «Українознавство» для учнів 9 класу (авт. Головай І. А.). У 11 класі введено 0,5 годин на тиждень курсу за вибором «Застосування похідної для розв’язування задач» з метою підготовки з зовнішнього незалежного оцінювання; 0,5 годин курсу за вибором «Обчислення в системі комп’ютерної алгебри». 2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи: - у 1-11-х класах – при вивченні української мови (більше 27 учнів); - у 5-11-х класах – при проведенні уроків з трудового навчання (технології) (більше 27 учнів, окремо для хлопців і дівчат, але не менше 8 учнів у групі); - у 2-11-х класах – при вивченні іноземної (англійської) мови (більше 27 учнів), а також при вивченні німецької та англійської мови в одному класі; - у 2-11 класах- при вивченні інформатики (не менше 8 учнів у групі); - у 10-11-х класах – при проведенні уроків з фізичної культури (більше 27 учнів, окремо для хлопців і дівчат, але не менше 8 учнів у групі); - у 10-11 класах - при проведенні занять з предмету «Захист Вітчизни» (окремо для хлопців і дівчат, не менше 5 учнів у групі). Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме: 4 класи Українська мова – І семестр 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень; 5 класи Українська мова – І семестр 3 години на тиждень; ІІ семестр – 4 години на тиждень; 6 класи Українська мова – І семестр 4 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень; 7 класи Українська мова – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 3 години на тиждень; Хімія – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень. 8- класи Історія України – І семестр 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень; 9Б, 9В - класи Історія України – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 година на тиждень; Географія – І семестр – 1 година на тиждень; ІІ семестр – 2 години на тиждень; 11-А клас Історія України - І семестр – 1 години на тиждень; ІІ семестр – 2 година на тиждень; Художня культура – І семестр 1 година на тиждень; Людина і світ - І семестр 1 година на тиждень; Астрономія – ІІ семестр – 1 година на тиждень; Біологія – І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 година на тиждень; Екологія - ІІ семестр – 1 година на тиждень; Захист Вітчизни - І семестр 2 години на тиждень; ІІ семестр – 1 година на тиждень.
 • 15. РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 3.1. Ключові компетентності здобувачів освіти 1-4-х класів Відповідно до Державного стандарту початкової освіти затвердженого постановою КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87 вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів 1 класів 2021/2022 н.р. визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. До ключових компетентностей належать: вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.
 • 16. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей. Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти. Мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту. Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти. Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір. Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку. Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження. Метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві. Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку. Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів. Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини. Здобувач освіти: - виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва;