SlideShare a Scribd company logo
КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ Nº72
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЄДРПОУ 33416402
вул. Катеринівська, 8а, м. Кривий Ріг, Криворізький район
Дніпропетровська область,
тел. 38(097)555-35-02, e-mail kscola72@gmail. com
НАКАЗ
від 09.10.2023 р. Nº 304 -од
Про проведення атестації педагогічних
працівників у 2024 році
Керуючись Положенням про атестацію педагогічних працівників України,
наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 Nº805, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.12.2022 Nº1649/38985, наказами департаменту освіти і науки
Криворізької міської ради від 31.08.2023 Nº 267 «Про проведення атестації педагогічних
працівників закладів освіти міста Кривого Рогу у 2024 році», від 10.10.2023
Nº233-ктр «Про проведення атестації керівників закладів освітиміста в 2023/2024
навчальному році», відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від
01.09.2023 Nº134 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2023-
2024 навчальному році та склад районної атестаційної комісії» та з метою стимулювання
підвищення якості роботи педагогічних працівників, визначення фактичного рівня
професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи,
підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу та з метою
стимулювання підвищення якостіроботи педагогічних працівників, визначення фактичного
рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи,
підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу,
НАКАЗУЮ:
1. Провести атестацію педагогічних працівників закладу в 2024 році відповідно до вимог
Положення про атестацію педагогічних працівників України.
2. Затвердити список педагогічних працівників які підлягають черговій атестації у 2024 році
комісією І рівня (додаток 1).
3. Затвердити список педагогічних працівників які підлягають черговій атестації у 2024
комісією II рівня (додаток 2).
4. Затвердити графік проведення атестації педагогічних працівників (додаток 3).
5. Затвердити графік проходження атестації для кожного педагога й довести до відома під
особистий підпис педагогічних працівників які атестуються у 2024 році (додаток 4).
6. Затвердити електронну пошту закладу kscola72@gmail.com у разі подання педагогічними
працівниками в електронній формі документів, що свідчать про їх педагогічну майстерність
та професійні досягнення.
7. Заступнику директора з НВР Євдокимовій Н.В., секретарю атестаційної комісії:
7.1. Забезпечити своєчасне отримання з підтвердженням, реєстрацію та зберігання документів
щодо педагогічної майстерності та професійних досягнень педагогічних працівників,
поданих ними в паперовому або електронному вигляді.
7.2. Забезпечити своєчасне відправлення з підтвердженням до атестаційної комісії II рівня
департаменту освіти та науки виконкому Криворізької міської ради на електронну пошту.
uon-kr539@ukr.net, документів що свідчать про педагогічну майстерність та професійні
досягнення керівника закладу Ничипорук В.В. на посаді вчителя хімії.
7.3. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання
формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників.
7.4. Забезпечити проходження курсової перепідготовки педпрацівниками, які атестуються,
підсумкового засідання атестаційної комісії (не менше 150 годин).
7.5. Надати необхідну консультацію педпрацівникам, які підлягають атестації.
7.6. Здійснити обʼєктивне оцінювання наробок з науково-методичної, науково-дослідницької
діяльності педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання.
8. Педагогічним працівникам які атестуються в 2024 році:
8.1. Підготувати та надати в паперовому або електронному вигляді (на електрону пошту
закладу kscola72@gmail.com) необхідні документи, що свідчать про педагогічну
майстерність та професійні досягення педагогічних працівників.
до 16.10.2023 року
8.2. Виконувати заходи відповідно графіку проходження атестації для кожного педагога
(додаток 4).
9. Заслуховувати питання виконання заходів щодо атестації педкадрів на очних та онлайн
нарадах при директорові, педрадах.
10. Подати на нагородження педагогічних працівників закладів освіти за підсумками атестації.
11. Закінчити всю роботу з питань атестації педкадрів до 01.04.2024 року.
12. Про підсумки атестації видати наказ по закладу.
13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Євдокимову Н.В.
Директор КГ Nº72
КРИВОЛЗЬ:
10
АЗІЯ Вікторія НИЧИПОРУК
З наказом ознайомлені:
Євдокимова Н.В. С
Белова А.С. АБА
Шляхтич Т.А. Ш
Ізбаш Л.В. ЛубА
Вдовиченко Н. Л.
К34 034104
Наказ отримано:
Свдокимова H B 6f
Шаповалова О. О.
3/n
ПІБ
працівника(повністю)
Вдовиченко Надія
Львівна
Подлевський Єгор
Олександрович
Додаток 1
до наказу Nº 304-0д
від 09.10.2023 р.
Список педагогічних працівників
Криворізької гімназії Nº72 Криворізької міської ради
(повна назва закладу)
які підлягають черговій атестації у 2024 році атестаційною комісією І рівня
Посада, який
предметвикладає
Учител
ь
початкових
класів,
початкові
класі
Учител
ь
польськоЇ
мови,
польська,
англійська
МОВИ
Педстаж
Освіта
(що і коли закінчив,
фах за освітою)
посадіна
11 р.
1 M.
Рік та місце
перепідготовки,
Nº посвідчения/ кількість годин
Рік та результати попередньої
атестації
Повна вища,
спеціаліст, КДПУ,
2006, HP
Nº28520196,
учитель початкових
класів
Повна вища,
магістр, КДПУ,
2021,
M21
Nº124323, учитель
англійської мови та
зарубіжноїлітератури,
сертифікат знання
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
(B1)
12 р.
9 м.
2023,03 ДОР.
СПК
NºДН
41682253/1089/
76
год.
2018, присвоєно
кваліфікаційну категорію
«спеціаліст першої
категорії»
5 p.
1 м.
5 p.1
м.
Заплановано
жовтень 2023
Не атестувався
На що претендує
На присвоєння
кваліфікаційної
категорії
"спецаліст
вищої категорії"
На присвоєння
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
другої категорії»
3.
Торбік Вікторія
Вікторівна
Чернякова Наталя
Анатоліївна
5.
Шаповалова Оксана
Олександрівна
Учитель
початкових
класів,
початкові
класі
Учитель
української
мови та
літератури
, українськ
а
мова та
література
Учитель
початкових
класів,
початкові
класі
Повна вища,
магістр, ХДУ, 2021,
NºM21 074490,
школи
Повна вища,
PB Nº781037,
учитель української
мови та літератури
9 p.1
м.
1 р. 1 м.
33 р.
6 м.
25 р.7 M.
Повна вища,
спеціаліст,
1086,
MB Nº997197,
учитель початкових
класів
30 р.
7 M.
1 р.
11 м.
Заплановані з
02.02.2024-
23.03.2024
2019, КДПУ,
Nº23-549/120
ГОД.
Заплановані з
05.02.24 по
09.02.2024
2023, КЗВО
«ДАНО» ДОР,
02.10.2023-
13.10.2023
Не атестувалася
2019, відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вишої
категорії» та педагогічному
званню «старший учитель»
2019,
присвоєно
кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вишої
категорії»
На присвоєння
кваліфікаційної
категорії «спеціаліст
другої категорії» На відповідність
раніше присвоєній
категорії «спеціаліст
вищої категорії»,
присвоєння
педагогічного звання
«учитель методист»
На відповідність
раніше присвоєній
категорії «спеціаліст
вищої категорії»
Керівник закладу
117 19272
Incarbie.
thank
Вікторія НИЧИПОРУК
М.П.
Виконавець: Євдокимова Надія Володимирівна, 0674982922
Nº
працівника
(повністю)
Ничипорук Вікторія
Володимирівна
Список педагогічних працівників
Криворізької гімназії Nº72 Криворізької міської ради
(повна назва закладу)
які підлягають черговій атестації у 2024 році атестаційною комісією II рівня
Посада, який
предмет
викладає
Учитель
хімії, хімія
Освіта
(що і коли
закінчив, фах
за освітою)
Повна вища,
спеціаліст,
КДПІ, 1997,
ЛД ВЕ
учитель
хімії та
Педстаж
загальний
посаді
26 р.
5 м.
22 р.
Рік та місце
перепідготовки,
Nº посвідчення/
кількість годин
2023, КЗВО
«ДАНО» ДОР,
18.09.2023
-29.09.202
3
Рік та результати попередньої
атестації
2019, відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційнійкатегорії «спеціаліст вищої
категорії», присвоєно
педагогічне звання
«учитель методист»
HADIA RET?
d'
Керівник закладу
КРИВОРІЗЬКОЇ
М.П. , ськоїгАди
Ідентий кен""лий
Виконавець: Євдокимова Надія Володимирівна, 0674982922
shaf
Вікторія НИЧИПОРУК
Додаток 2
до наказу Nº
304-0g
ВіД 09.10.2023
р.
На що претендус
На відповідність
раніше присвоєній
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічному
званню «учитель
методист»
ПОГОДЖЕНО
головрю в.о. иК 413107
ШЛ
ПРОФСПЛКОВИЙ
«09» жовтня
Додаток 3
до наказу Nº 304-09
від 09.10.2023 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор К./Nº72 KMP
В. НИЧИПОРУК
«09» жовтня 2023 р. 13101
Криворізької гімназії Nº 72 Криворізької міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
Заходи
Створення атестаційної комісії
Форма
Наказ
Дата
До 20.09
(06.09.2023)
До 10.10
(09.10.2023)
Скласти і затвердити список
педагогічних працівників, які
підлягають черговій атестації в
наступному календарному році;
- Визначити строки проведення їх
атестації;
- Затвердити графік та план
проведення засідань атестаційної
комісії;
- Визначити строк та адресу
електронної пошти для подання
педагогічними працівниками
документів (у разі подання в
електронній формі).
Список
Протокол
Протокол
Відповідальні
Директор закладу
В. Ничипорук
Атестаційна
комісія:
Євдокимова Н.В.
Белова А.С.
Шляхтич Т.А.
Ізбаш Л.В.
Протокол Атестаційна
комісія
Атестаційна
комісія
Атестаційна
комісія
Не пізніше 5 днів
після засідання
(10.10.2023)
- Оприлюднити інформацію на веб
сайті закладу (відповідно пунктів 1,2
III розділу Положення: список
чергової атестації, графік засідань
АК, строки, адресу електронної
пошти для подання документів)
Інформація Секретар
Н. Євдокимова
Протягом п'яти
робочих днів з
дня
оприлюднення
інформації на
сайті
(3 10.10 до
16.10.2023)
(3 10.10 до
16.10.2023)
До 20.12
- Подаються документи, в паперовій Портфоліо
чи електронній формі, що свідчать
про педагогічну майстерність та/або
професійні досягнення педагогічного
працівника, що атестується чергово.
(Документи, які зберігаються B
особові справі педагогічного
працівника, не подаються до
атестаційної комісії)
- Реєструються документи.
Електронний варіант
Журнал
реєстрації
(формат pdf, кожен документ в
окремому файлі) надсилається
адресу електронної пошти
kscola72@gmail.com для подання
педагогічними працівниками
документів в електронній формі з
підтвердженням про отримання.
- Прийняти заяву від педагогічного
• Заява
працівника, який підлягає
атестації, але не включений до списку
та включити до списків (за потреби);
- Прийняти заяву від педагогічного
працівникадля
проведення
позачергової атестації за
Заява
наведеною в додатку 1 Положення
про атестацію (за дотримання умов
п.6 розділу 1 Положення);
Затвердити окремий список
педагогічних працівників,
підлягають позачерговій атестації (за Список
потреби);
- Визначити строки проведення їх
атестації, подання ними документів
та у разі потреби внести зміни до Протокол
графіка засідань (за потреби)
Не пізніше 5 днів
після засідання
(21.12.2023)
- Оприлюднюється інформація на
вебсайті закладу (доповнений список
на чергову атестацію, список
позачергової атестації, строки, адресу
електронної пошти для подання
документів)
Інформація
Педагогічний
працівники,
атестуються:
Вдовиченко Н.Л.,
Подлевський Є.О.,
Торок B.B.,
Чернякова Н.А.,
Шаповалова
Секретар
Н. Євдокимова
Секретар
Н.
Секретар
Н. Євдокимова
Атестаційна
комісія
Атестаційна
комісія
Секретар
Н. Євдокимова
Протягом п'яти
робочих днів з
ДНЯ
оприлюднення
Інформації на
сайті
(3 21.12
26.12.2023)
(3 21.12
26.12.2023)
До 15.01.2024
До 01.03.2024
До 01.04.2024
(29.03.2024)
- Подаються документи, в паперовій
чи електронній формі, що свідчать
про педагогічну майстерність та/або
професійні досягнення педагогів, .
(Документи, які зберігаються в
особові справ педагогічног
працівника, не подаються до
атестаційної комісії)
- Реєструються документи.
Електронний варіант
(формат РВЕ, кожен документ в
окремому файлі) надсилається на
адресу пошти для
подання педагогічними
працівниками документів
електронній формі з підтвердженням
про отримання.
- Розгляд документів педагогічних
працівників, які атестуються;
- Перевірка їх достовірності, за
потреби, встановлення дотримання
вимог пунктів 8, 9розділу І
Положення;
-
Оцінка професійних
компетентностей педагогічного
працівниказ урахуванням його
посадових обовʼязків
i
вимог
професійного стандарту (за
наявності);
- Прийняття рішення, за потреби, для
належного оцінювання професійних
компетентностей педагогічног
працівника про вивчення
практичного досвіду його роботи,
визначає зі складу членів
атестаційної комісії членів, які
аналізуватимуть практичний досвід
роботи педагогічного працівника, а
також затверджує графік заходів з
його проведення.
Аналіз практичного досвіду роботи
педагогічного працівника (за
потреби).
Прийняти рішення про результати
атестації педагогічних
Портфоліо
Журнал
реєстрації
Протокол
Довідка
Протокол
Педагогічні
працівники, які
атестуються:
Коваль М.М.,
Лагута Г.Л.
Секретар
Н. Євдокимова
Атестаційна
комісія
Атестаційна
КОМіСіЯ
Атестаційна
комісія
Впродовж трьох
днів
(29.03.2024)
- Надання атестаційних листів
педагогічним працівникам
підпис/надсилання на електронну
адресу із підтвердженням про
отримання;
- Видання наказу про результати
атестації;
- Подання наказу до бухгалтерії
відділу освіти;
- Проведення тарифікації (за
потреби)
Журнал
реєстрації
Наказ
Наказ
Тарифікація
Секретар
Н.
Директор
В. Ничипорук
Директор
В. Ничипорук
Директор
В. Ничипорук
Додаток 4
до наказу Nº 304-09
від 09.10.2023 р
ПОГОДЖЕНО
в.о. голови ПК КГ
«09» жовтня
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор KF Nº72 KMP
Дли КВ. НИЧИПОРУК
«09» жовтня 2023 рістрАди
1920G0
КГ Nº72
uro Pory
Графі
проходження чергової атестації вчителя початкових класів
кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
Вдовиченко Надії Львівни,
яка атестується у 2024 року
Дата
09.10.2023 року
Час
Nº
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
Захід
Ознайомлення з наказом про
проведення атестації
працівників у 2024 році
Співбесіда щодо проходження атестації
Вивчення Положення про атестацію
педагогічних працівників України,
затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 09.09.2022 року Nº
805, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21 грудня 2022 року за
Nº 1649/38985
Підготовка та надання в паперовому або
електронному вигляді (на електрону
пошту закладу kscola72@gmail.com)
необхідні документи, що свідчать про
педагогічну майстерність та професійні
досягення педагогічних працівників.
Внесення інформації на офіційний сайт
закладу (посилання на авторский сайт,
блог тощо)
Участь у засіданні атестаційної комісії
Вивчення стану викладання навчальної
дисципліни
Відвідування уроків членами
атестаційної комісії закладу з метою
вивчення системи роботи вчителя
Примітка
10.10.2023 року 15.30
до 16.10.2023 року
до 16.10.2023 року
протягом
атестаційного
період
19.10.2023 року
протягом
атестаційного
періоду
01.11.2023 року-
15.03.2024 року
15.30
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Контроль за роботою як класного
керівника
Проведення кваліметрії
Створення портфоліо вчителя
Тренінг - тестування вчителів, які
атестуються
"Відмінювання іменників"
(українська мова)
"Утворюємо багатоцифрові числа
різними
(математика)
Виступ на РМО
"Вчительська майстерня"
"Від першокласників до супергероїв"
Виступи на засіданнях комісій закладу,
районних методичних заходах
Вивчення атестаційною комісією
начально-методичного
вчителя на його робочому місці
Творчий звіт на педраді
Ознайомлення з характеристиками (під
підпис)
протягом
атестаційного
періоду
жовтень -
жовтень - лютий
07.12.2023 року
01.12.2023 року
06.12.2023 року
15.30
1-й урок
9.00
3-й урок
11.00
листопад-лютий
05.03.2024 року
протягом
атестаційного
періоду
лютий 2024 року
12.00
21.
22.
Участь у підсумковому засіданні
атестаційної комісії
Отримання атестаційного листа 3
рішенням комісії відповідного рівня
23. Ознайомлення з наказом про результати
атестації
березень 2024 року
за 10 днів до
засідання
атестаційної
комісії
березень 2024 року
упродовж трьох
робочих днів з
дати прийняття
відповідного
рішення
атестаційної
комісії І рівня
триденний строк
після видачі
наказу
З графіком проходження атестації ознайомлена Н. ВДОВИЧЕНКО
Додаток 4
до наказу Nº 304-од
від 09.10.2023 р
ПОГОДЖЕНЕ
В.О. ГОЛОВИУЖ КГ Nº72 1) MP
Пооспіковий
«09»
ковтня 2029 В?
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КУ
/Nº 72 KMP.
"12
В. НИЧИПОРУК
«09» жовтня 2023 р.
93a0
Графі
проходження чергової атестації вчителя польської мови
кваліфікаційної категорії «спеціаліст»
Подлєвського Єгора
який атестується у 2024 року
Дата
09.10.2023 року
Час
Nº
1
2
3
Примітка
10.10.2023 року 15.30
до 16.10.2023 року
до 16.10.2023 року
5.
6.
Захід
Ознайомлення з наказом про
проведення атестації
працівників у 2024 році
Співбесіда щодо проходження
атестації
Вивчення Положення про атестацію
педагогічних працівників України,
затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 09.09.2022 року Nº
805, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21 грудня 2022 року
за Nº 1649/38985
Підготовка та надання в паперовому
або електронному вигляді (на
електрону пошту закладу
kscola72@gmail.com) необхідні
документи, що свідчать про
педагогічну майстерність та
професійні досягення педагогічних
працівників.
Внесення інформації на офіційний
сайт закладу (посилання на
авторський сайт, блог тощо)
Участь у засіданні атестаційної
комісії
Вивчення стану викладання
навчальної дисципліни
протягом
атестаційного
періоду
19.10.2023 року
протягом
атестаційного
періоду
15.30
9.
Відвідування уроків членами
атестаційної комісії закладу з метою
вивчення системи роботи вчителя
Контроль за роботою як класного
керівника
10.
11.
12.
13.
Проведення кваліметрії вчителя
Створення портфоліо вчителя
Тренінг - тестування вчителів, які
атестуються
Historia Polski. Stan wojenny, 9-Б
14. Виступ на РМО
"Вчительська майстерня"
15. "Moja Polska" 7-Б
16.
17.
18.
Виступи на засіданнях комісій
закладу, районних методичних
заходах
Вивчення атестаційною комісією
начально-методичного комплексу
вчителя на його робочому місці
Творчий звіт на педраді
19. Ознайомлення з характеристиками
(під підпис)
01.11.2023 року-
15.03.2024 року
протяго
атестаційного
періоду
жовтень -
жовтень - лютий
07.12.2023 року
13.12.2023 року
листопад-лютий
12.03.2024 року
протягом
атестаційного
періоду
лютий 2024 року
15.3
1-й урок
09.00
10.00
20.
21.
Участь у підсумковому засіданні
атестаційної комісії
Отримання атестаційного листа
рішенням комісії відповідного рівня
22. Ознайомлення з наказом про
результати атестації
березень 2024 року
за 10 днів до
засідання
атестаційної
КОМІСіЇ
березень 2024 року
упродовж трьох
робочих днів з
дати прийняття
відповідного
рішення
атестаційної
комісії І
триденний строк
після видачі
наказу
З графіком проходження атестації Є. подлевський
Додаток 4
до наказу Nº 304-09
від 09.10.2023
ПОГОДЖЕН ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КІ//Nº/2 KMP
В. НИЧИПОРУК
«09» жортня 2023 р.
¿КО1
«09» жовтни 2023 руг нет.
Nº
1.
Графік
проходження чергової атестації вчителя початкових класів
кваліфікаційної категорії «спеціаліст»
Торбік Вікторії Вікторівни,
яка атестується у 2024 року
Дата Час
09.10.2023 року
3.
5
6.
7.
Захід
Ознайомлення з наказом про
проведення атестації
працівників у 2024 році
Співбесіда щодо проходження
атестації
Вивчення Положення про атестацію
педагогічних працівників України,
затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 09.09.2022 року
805, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21 грудня 2022 року
за Nº 1649/38985
Підготовка та надання в
або електронному вигляді (на
електрону пошту закладу
kscola72@gmail.com) необхідні
документи, що свідчать про
педагогічну майстерність та
професійні досягення педагогічних
працівників.
Внесення інформації на офіційний
сайт закладу (посилання на
авторський сайт, блог тощо)
Участь у засіданні атестаційної
комісії
Вивчення стану викладання
навчальної дисципліни
Примітка
10.10.2023 року 15.30
до 16.10.2023 року
до 16.10.2023 року
протягом
атестаційного
періоду
19.10.2023 року
протягом
атестаційного
періоду
15.30
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Відвідування уроків членами
атестаційної комісії закладу з метою
вивчення системи роботи вчителя
Контроль за роботою як класного
керівника
Проведення кваліметрії вчителя
Створення портфоліо вчителя
Тренінг - тестування вчителів, які
атестуються
1.Галина Малик "Чому папуга
навчився
.Перевіряємо додавання і віднімання
(математика)
Виступ на РМО
"Розвиток зв'язного мовлення з
використанням технології "6
цеглинок"
"Борці за волю України"
01.11.2023 року-
15.03.2024 року
протягом
атестаційного
періоду
жовтень - січень
жовтень - лютий
07.12.2023 року
08.11.2023 року
15.30
1-й урок
09.00
2-й урок
09.50
грудень 2023 року
листопад-лютий
грудень 2023 року 9.00
Виступи на засіданнях комісій
закладу, районних методичних
заходах
Вивчення атестаційною комісією
начально-методичного комплексу
вчителя на його робочому місці
Творчий звіт на педраді
Ознайомлення з характеристиками
(під підпис)
протягом
атестаційного
періоду
лютий 2024 року
Участь у підсумковому засіданні
атестаційної комісії
Отримання атестаційного листа з
рішенням комісії відповідного рівня
Ознайомлення з наказом про
результати атестації
3 графіком проходження атестації ознайомлена
березень 2024 року
за 10 днів до
засідання
атестаційної
комісії
березень 2024 року
упродовж трьох
робочих днів з
дати прийняття
відповідного
рішення
атестаційної
комісії 1 рівня
триденний строк
після видачі наказу
Тора_В. ТОРБІК
Додаток 4
до наказу
від 09.10.2023 р
ПОГОДЖЕНО
в.о. голови ПК КТУ 72 КМЕ
Porv
«09р жовтни 2023 ркг Nº72
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КСГ Nº72 KMP
В. НИЧИПОРУК
«09» жовтня 2023 Вкої ни
Nº
2.
3.
4.
5
6
7
Графік
проходження чергової атестації вчителя української мови та літератури
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
з педагогічним званням «старший учитель»
Чернякової Наталі Анатоліївни,
яка атестується у 2024 року
Захід Дата Час
Ознайомлення з наказом про 09.10.2023 року
проведення атестації педагогічних
працівників у 2024 році
Співбесіда щодо проходження 10.10.2023 року 15.30
атестації
Вивчення Положення про атестацію
педагогічних працівників України,
затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 09.09.2022 року Nº
до 16.10.2023 року
805, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21 грудня 2022 року
за Nº 1649/38985
Підготовка та надання в
або електронному вигляді (на
електрону пошту закладу
kscola72@gmail.com) необхідні
до 16.10.2023 року
документи, що свідчать про
педагогічну майстерність та
професійні досягення педагогічних
працівників.
Внесення інформації на офіційний
сайт закладу (посилання на
авторський сайт, блог тощо)
У часть у засіданні атестаційної
комісії
Вивчення стану викладання
навчальної
протягом
атестаційного
періоду
19.10.2023 року
протягом
атестаційного
періоду
15.30
Примітка
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році

More Related Content

What's hot

Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл.
Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл.Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл.
Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл.
Adriana Himinets
 
Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Атестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptxАтестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptx
lenusik7000
 
Атестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptxАтестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptx
lenusik7000
 
постанова № 305 щодо норм харчування
постанова № 305 щодо норм харчуванняпостанова № 305 щодо норм харчування
постанова № 305 щодо норм харчування
Нина Ибрагимова
 
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
 «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам... «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
270479
 
семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.
Andy Levkovich
 
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
ssuser34622d
 
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
Нина Ибрагимова
 
Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.
Ковпитська ЗОШ
 
презентація евристичне навчання
презентація евристичне навчанняпрезентація евристичне навчання
презентація евристичне навчання
Alusya
 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
djyamaha
 
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Змішане навчання запитання батьків.pptx
Змішане навчання запитання батьків.pptxЗмішане навчання запитання батьків.pptx
Змішане навчання запитання батьків.pptx
ssusere7353a
 
Dom zavdannya
Dom zavdannyaDom zavdannya
Dom zavdannya
metodist_selid
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу урокуkarnafelka
 
портфоліо учня
портфоліо учняпортфоліо учня
портфоліо учня
liliya1983
 
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Center_Inspiration
 
Презентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботиПрезентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботи
ludmylaiv
 
Презентація "Моніторинг якості освіти"
Презентація "Моніторинг якості освіти"Презентація "Моніторинг якості освіти"
Презентація "Моніторинг якості освіти"Nataliya Shulgan
 

What's hot (20)

Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл.
Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл.Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл.
Програми факультативних курсів із зарубіжної літ.для 5-7 кл.
 
Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
 
Атестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptxАтестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptx
 
Атестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptxАтестація - 2024.pptx
Атестація - 2024.pptx
 
постанова № 305 щодо норм харчування
постанова № 305 щодо норм харчуванняпостанова № 305 щодо норм харчування
постанова № 305 щодо норм харчування
 
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
 «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам... «Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
«Програма для складання розкладу уроків» (Рекомендації молодим заступникам...
 
семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.
 
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
 
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
 
Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.
 
презентація евристичне навчання
презентація евристичне навчанняпрезентація евристичне навчання
презентація евристичне навчання
 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
 
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходуМоделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
Моделюванні уроків української мови на засадах компетентнісного підходу
 
Змішане навчання запитання батьків.pptx
Змішане навчання запитання батьків.pptxЗмішане навчання запитання батьків.pptx
Змішане навчання запитання батьків.pptx
 
Dom zavdannya
Dom zavdannyaDom zavdannya
Dom zavdannya
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу уроку
 
портфоліо учня
портфоліо учняпортфоліо учня
портфоліо учня
 
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
 
Презентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботиПрезентація заступника з навчально виховної роботи
Презентація заступника з навчально виховної роботи
 
Презентація "Моніторинг якості освіти"
Презентація "Моніторинг якості освіти"Презентація "Моніторинг якості освіти"
Презентація "Моніторинг якості освіти"
 

Similar to Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році

Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
наказ курси 2017 2018
наказ курси 2017 2018наказ курси 2017 2018
наказ курси 2017 2018
solom_nmc
 
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptxзвіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
ssuserb90919
 
наказ_атест.doc
наказ_атест.docнаказ_атест.doc
наказ_атест.doc
Rebbit2015
 
Заходи_план_атестація.doc
Заходи_план_атестація.docЗаходи_план_атестація.doc
Заходи_план_атестація.doc
Rebbit2015
 
накз про атестацію
накз про атестаціюнакз про атестацію
накз про атестацію
Rebbit2015
 
N2017 2018
N2017 2018N2017 2018
N2017 2018
rmk-resh
 
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
olha1koval
 
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdfІваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
home
 
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docxПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ssuserac8ec11
 
наказ курси на 2016 2017
наказ курси на 2016 2017наказ курси на 2016 2017
наказ курси на 2016 2017
rmk-resh
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
home
 
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdfМАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
ZhannaStruk
 
список.pdf
список.pdfсписок.pdf
список.pdf
home
 
Nakaz kursi 2018
Nakaz kursi 2018Nakaz kursi 2018
Nakaz kursi 2018
rmk-resh
 
освітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdf
ssuser46127c
 
Список вчителів , які атестуються у 2023 2024_1710746087.docx
Список вчителів , які атестуються у 2023 2024_1710746087.docxСписок вчителів , які атестуються у 2023 2024_1710746087.docx
Список вчителів , які атестуються у 2023 2024_1710746087.docx
Ostap Vuschna
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Ndon 15112021 367
Ndon 15112021 367Ndon 15112021 367
Ndon 15112021 367
Ostap Vuschna
 

Similar to Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році (20)

Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
наказ курси 2017 2018
наказ курси 2017 2018наказ курси 2017 2018
наказ курси 2017 2018
 
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptxзвіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
 
наказ_атест.doc
наказ_атест.docнаказ_атест.doc
наказ_атест.doc
 
Заходи_план_атестація.doc
Заходи_план_атестація.docЗаходи_план_атестація.doc
Заходи_план_атестація.doc
 
накз про атестацію
накз про атестаціюнакз про атестацію
накз про атестацію
 
N2017 2018
N2017 2018N2017 2018
N2017 2018
 
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
 
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdfІваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
 
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docxПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
 
наказ курси на 2016 2017
наказ курси на 2016 2017наказ курси на 2016 2017
наказ курси на 2016 2017
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdfМАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
 
список.pdf
список.pdfсписок.pdf
список.pdf
 
Nakaz kursi 2018
Nakaz kursi 2018Nakaz kursi 2018
Nakaz kursi 2018
 
освітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdf
 
Список вчителів , які атестуються у 2023 2024_1710746087.docx
Список вчителів , які атестуються у 2023 2024_1710746087.docxСписок вчителів , які атестуються у 2023 2024_1710746087.docx
Список вчителів , які атестуються у 2023 2024_1710746087.docx
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Ndon 15112021 367
Ndon 15112021 367Ndon 15112021 367
Ndon 15112021 367
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
 

Recently uploaded

Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ssuser46127c
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
ssuser46127c
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
yevheniiakhyzhuk
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
ssuser172ac3
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
gravebabyjohn
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 

Recently uploaded (18)

Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 

Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році

 • 1. КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ Nº72 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ 33416402 вул. Катеринівська, 8а, м. Кривий Ріг, Криворізький район Дніпропетровська область, тел. 38(097)555-35-02, e-mail kscola72@gmail. com НАКАЗ від 09.10.2023 р. Nº 304 -од Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році Керуючись Положенням про атестацію педагогічних працівників України, наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 Nº805, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 Nº1649/38985, наказами департаменту освіти і науки Криворізької міської ради від 31.08.2023 Nº 267 «Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста Кривого Рогу у 2024 році», від 10.10.2023 Nº233-ктр «Про проведення атестації керівників закладів освітиміста в 2023/2024 навчальному році», відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від 01.09.2023 Nº134 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2023- 2024 навчальному році та склад районної атестаційної комісії» та з метою стимулювання підвищення якості роботи педагогічних працівників, визначення фактичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу та з метою стимулювання підвищення якостіроботи педагогічних працівників, визначення фактичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу, НАКАЗУЮ: 1. Провести атестацію педагогічних працівників закладу в 2024 році відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників України. 2. Затвердити список педагогічних працівників які підлягають черговій атестації у 2024 році комісією І рівня (додаток 1). 3. Затвердити список педагогічних працівників які підлягають черговій атестації у 2024 комісією II рівня (додаток 2). 4. Затвердити графік проведення атестації педагогічних працівників (додаток 3). 5. Затвердити графік проходження атестації для кожного педагога й довести до відома під особистий підпис педагогічних працівників які атестуються у 2024 році (додаток 4). 6. Затвердити електронну пошту закладу kscola72@gmail.com у разі подання педагогічними працівниками в електронній формі документів, що свідчать про їх педагогічну майстерність та професійні досягнення. 7. Заступнику директора з НВР Євдокимовій Н.В., секретарю атестаційної комісії:
 • 2. 7.1. Забезпечити своєчасне отримання з підтвердженням, реєстрацію та зберігання документів щодо педагогічної майстерності та професійних досягнень педагогічних працівників, поданих ними в паперовому або електронному вигляді. 7.2. Забезпечити своєчасне відправлення з підтвердженням до атестаційної комісії II рівня департаменту освіти та науки виконкому Криворізької міської ради на електронну пошту. uon-kr539@ukr.net, документів що свідчать про педагогічну майстерність та професійні досягнення керівника закладу Ничипорук В.В. на посаді вчителя хімії. 7.3. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників. 7.4. Забезпечити проходження курсової перепідготовки педпрацівниками, які атестуються, підсумкового засідання атестаційної комісії (не менше 150 годин). 7.5. Надати необхідну консультацію педпрацівникам, які підлягають атестації. 7.6. Здійснити обʼєктивне оцінювання наробок з науково-методичної, науково-дослідницької діяльності педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання. 8. Педагогічним працівникам які атестуються в 2024 році: 8.1. Підготувати та надати в паперовому або електронному вигляді (на електрону пошту закладу kscola72@gmail.com) необхідні документи, що свідчать про педагогічну майстерність та професійні досягення педагогічних працівників. до 16.10.2023 року 8.2. Виконувати заходи відповідно графіку проходження атестації для кожного педагога (додаток 4). 9. Заслуховувати питання виконання заходів щодо атестації педкадрів на очних та онлайн нарадах при директорові, педрадах. 10. Подати на нагородження педагогічних працівників закладів освіти за підсумками атестації. 11. Закінчити всю роботу з питань атестації педкадрів до 01.04.2024 року. 12. Про підсумки атестації видати наказ по закладу. 13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Євдокимову Н.В. Директор КГ Nº72 КРИВОЛЗЬ: 10 АЗІЯ Вікторія НИЧИПОРУК З наказом ознайомлені: Євдокимова Н.В. С Белова А.С. АБА Шляхтич Т.А. Ш Ізбаш Л.В. ЛубА Вдовиченко Н. Л. К34 034104 Наказ отримано: Свдокимова H B 6f Шаповалова О. О.
 • 3. 3/n ПІБ працівника(повністю) Вдовиченко Надія Львівна Подлевський Єгор Олександрович Додаток 1 до наказу Nº 304-0д від 09.10.2023 р. Список педагогічних працівників Криворізької гімназії Nº72 Криворізької міської ради (повна назва закладу) які підлягають черговій атестації у 2024 році атестаційною комісією І рівня Посада, який предметвикладає Учител ь початкових класів, початкові класі Учител ь польськоЇ мови, польська, англійська МОВИ Педстаж Освіта (що і коли закінчив, фах за освітою) посадіна 11 р. 1 M. Рік та місце перепідготовки, Nº посвідчения/ кількість годин Рік та результати попередньої атестації Повна вища, спеціаліст, КДПУ, 2006, HP Nº28520196, учитель початкових класів Повна вища, магістр, КДПУ, 2021, M21 Nº124323, учитель англійської мови та зарубіжноїлітератури, сертифікат знання ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ (B1) 12 р. 9 м. 2023,03 ДОР. СПК NºДН 41682253/1089/ 76 год. 2018, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 5 p. 1 м. 5 p.1 м. Заплановано жовтень 2023 Не атестувався На що претендує На присвоєння кваліфікаційної категорії "спецаліст вищої категорії" На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
 • 4. 3. Торбік Вікторія Вікторівна Чернякова Наталя Анатоліївна 5. Шаповалова Оксана Олександрівна Учитель початкових класів, початкові класі Учитель української мови та літератури , українськ а мова та література Учитель початкових класів, початкові класі Повна вища, магістр, ХДУ, 2021, NºM21 074490, школи Повна вища, PB Nº781037, учитель української мови та літератури 9 p.1 м. 1 р. 1 м. 33 р. 6 м. 25 р.7 M. Повна вища, спеціаліст, 1086, MB Nº997197, учитель початкових класів 30 р. 7 M. 1 р. 11 м. Заплановані з 02.02.2024- 23.03.2024 2019, КДПУ, Nº23-549/120 ГОД. Заплановані з 05.02.24 по 09.02.2024 2023, КЗВО «ДАНО» ДОР, 02.10.2023- 13.10.2023 Не атестувалася 2019, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вишої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» 2019, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вишої категорії» На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» На відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання «учитель методист» На відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» Керівник закладу 117 19272 Incarbie. thank Вікторія НИЧИПОРУК М.П. Виконавець: Євдокимова Надія Володимирівна, 0674982922
 • 5. Nº працівника (повністю) Ничипорук Вікторія Володимирівна Список педагогічних працівників Криворізької гімназії Nº72 Криворізької міської ради (повна назва закладу) які підлягають черговій атестації у 2024 році атестаційною комісією II рівня Посада, який предмет викладає Учитель хімії, хімія Освіта (що і коли закінчив, фах за освітою) Повна вища, спеціаліст, КДПІ, 1997, ЛД ВЕ учитель хімії та Педстаж загальний посаді 26 р. 5 м. 22 р. Рік та місце перепідготовки, Nº посвідчення/ кількість годин 2023, КЗВО «ДАНО» ДОР, 18.09.2023 -29.09.202 3 Рік та результати попередньої атестації 2019, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційнійкатегорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель методист» HADIA RET? d' Керівник закладу КРИВОРІЗЬКОЇ М.П. , ськоїгАди Ідентий кен""лий Виконавець: Євдокимова Надія Володимирівна, 0674982922 shaf Вікторія НИЧИПОРУК Додаток 2 до наказу Nº 304-0g ВіД 09.10.2023 р. На що претендус На відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель методист»
 • 6. ПОГОДЖЕНО головрю в.о. иК 413107 ШЛ ПРОФСПЛКОВИЙ «09» жовтня Додаток 3 до наказу Nº 304-09 від 09.10.2023 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Директор К./Nº72 KMP В. НИЧИПОРУК «09» жовтня 2023 р. 13101 Криворізької гімназії Nº 72 Криворізької міської ради на 2023-2024 навчальний рік Заходи Створення атестаційної комісії Форма Наказ Дата До 20.09 (06.09.2023) До 10.10 (09.10.2023) Скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році; - Визначити строки проведення їх атестації; - Затвердити графік та план проведення засідань атестаційної комісії; - Визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі). Список Протокол Протокол Відповідальні Директор закладу В. Ничипорук Атестаційна комісія: Євдокимова Н.В. Белова А.С. Шляхтич Т.А. Ізбаш Л.В. Протокол Атестаційна комісія Атестаційна комісія Атестаційна комісія Не пізніше 5 днів після засідання (10.10.2023) - Оприлюднити інформацію на веб сайті закладу (відповідно пунктів 1,2 III розділу Положення: список чергової атестації, графік засідань АК, строки, адресу електронної пошти для подання документів) Інформація Секретар Н. Євдокимова
 • 7. Протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення інформації на сайті (3 10.10 до 16.10.2023) (3 10.10 до 16.10.2023) До 20.12 - Подаються документи, в паперовій Портфоліо чи електронній формі, що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення педагогічного працівника, що атестується чергово. (Документи, які зберігаються B особові справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії) - Реєструються документи. Електронний варіант Журнал реєстрації (формат pdf, кожен документ в окремому файлі) надсилається адресу електронної пошти kscola72@gmail.com для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання. - Прийняти заяву від педагогічного • Заява працівника, який підлягає атестації, але не включений до списку та включити до списків (за потреби); - Прийняти заяву від педагогічного працівникадля проведення позачергової атестації за Заява наведеною в додатку 1 Положення про атестацію (за дотримання умов п.6 розділу 1 Положення); Затвердити окремий список педагогічних працівників, підлягають позачерговій атестації (за Список потреби); - Визначити строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби внести зміни до Протокол графіка засідань (за потреби) Не пізніше 5 днів після засідання (21.12.2023) - Оприлюднюється інформація на вебсайті закладу (доповнений список на чергову атестацію, список позачергової атестації, строки, адресу електронної пошти для подання документів) Інформація Педагогічний працівники, атестуються: Вдовиченко Н.Л., Подлевський Є.О., Торок B.B., Чернякова Н.А., Шаповалова Секретар Н. Євдокимова Секретар Н. Секретар Н. Євдокимова Атестаційна комісія Атестаційна комісія Секретар Н. Євдокимова
 • 8. Протягом п'яти робочих днів з ДНЯ оприлюднення Інформації на сайті (3 21.12 26.12.2023) (3 21.12 26.12.2023) До 15.01.2024 До 01.03.2024 До 01.04.2024 (29.03.2024) - Подаються документи, в паперовій чи електронній формі, що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення педагогів, . (Документи, які зберігаються в особові справ педагогічног працівника, не подаються до атестаційної комісії) - Реєструються документи. Електронний варіант (формат РВЕ, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу пошти для подання педагогічними працівниками документів електронній формі з підтвердженням про отримання. - Розгляд документів педагогічних працівників, які атестуються; - Перевірка їх достовірності, за потреби, встановлення дотримання вимог пунктів 8, 9розділу І Положення; - Оцінка професійних компетентностей педагогічного працівниказ урахуванням його посадових обовʼязків i вимог професійного стандарту (за наявності); - Прийняття рішення, за потреби, для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічног працівника про вивчення практичного досвіду його роботи, визначає зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затверджує графік заходів з його проведення. Аналіз практичного досвіду роботи педагогічного працівника (за потреби). Прийняти рішення про результати атестації педагогічних Портфоліо Журнал реєстрації Протокол Довідка Протокол Педагогічні працівники, які атестуються: Коваль М.М., Лагута Г.Л. Секретар Н. Євдокимова Атестаційна комісія Атестаційна КОМіСіЯ Атестаційна комісія
 • 9. Впродовж трьох днів (29.03.2024) - Надання атестаційних листів педагогічним працівникам підпис/надсилання на електронну адресу із підтвердженням про отримання; - Видання наказу про результати атестації; - Подання наказу до бухгалтерії відділу освіти; - Проведення тарифікації (за потреби) Журнал реєстрації Наказ Наказ Тарифікація Секретар Н. Директор В. Ничипорук Директор В. Ничипорук Директор В. Ничипорук
 • 10. Додаток 4 до наказу Nº 304-09 від 09.10.2023 р ПОГОДЖЕНО в.о. голови ПК КГ «09» жовтня ЗАТВЕРДЖЕНО Директор KF Nº72 KMP Дли КВ. НИЧИПОРУК «09» жовтня 2023 рістрАди 1920G0 КГ Nº72 uro Pory Графі проходження чергової атестації вчителя початкових класів кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» Вдовиченко Надії Львівни, яка атестується у 2024 року Дата 09.10.2023 року Час Nº 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. Захід Ознайомлення з наказом про проведення атестації працівників у 2024 році Співбесіда щодо проходження атестації Вивчення Положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.09.2022 року Nº 805, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року за Nº 1649/38985 Підготовка та надання в паперовому або електронному вигляді (на електрону пошту закладу kscola72@gmail.com) необхідні документи, що свідчать про педагогічну майстерність та професійні досягення педагогічних працівників. Внесення інформації на офіційний сайт закладу (посилання на авторский сайт, блог тощо) Участь у засіданні атестаційної комісії Вивчення стану викладання навчальної дисципліни Відвідування уроків членами атестаційної комісії закладу з метою вивчення системи роботи вчителя Примітка 10.10.2023 року 15.30 до 16.10.2023 року до 16.10.2023 року протягом атестаційного період 19.10.2023 року протягом атестаційного періоду 01.11.2023 року- 15.03.2024 року 15.30
 • 11. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Контроль за роботою як класного керівника Проведення кваліметрії Створення портфоліо вчителя Тренінг - тестування вчителів, які атестуються "Відмінювання іменників" (українська мова) "Утворюємо багатоцифрові числа різними (математика) Виступ на РМО "Вчительська майстерня" "Від першокласників до супергероїв" Виступи на засіданнях комісій закладу, районних методичних заходах Вивчення атестаційною комісією начально-методичного вчителя на його робочому місці Творчий звіт на педраді Ознайомлення з характеристиками (під підпис) протягом атестаційного періоду жовтень - жовтень - лютий 07.12.2023 року 01.12.2023 року 06.12.2023 року 15.30 1-й урок 9.00 3-й урок 11.00 листопад-лютий 05.03.2024 року протягом атестаційного періоду лютий 2024 року 12.00 21. 22. Участь у підсумковому засіданні атестаційної комісії Отримання атестаційного листа 3 рішенням комісії відповідного рівня 23. Ознайомлення з наказом про результати атестації березень 2024 року за 10 днів до засідання атестаційної комісії березень 2024 року упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії І рівня триденний строк після видачі наказу З графіком проходження атестації ознайомлена Н. ВДОВИЧЕНКО
 • 12. Додаток 4 до наказу Nº 304-од від 09.10.2023 р ПОГОДЖЕНЕ В.О. ГОЛОВИУЖ КГ Nº72 1) MP Пооспіковий «09» ковтня 2029 В? ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КУ /Nº 72 KMP. "12 В. НИЧИПОРУК «09» жовтня 2023 р. 93a0 Графі проходження чергової атестації вчителя польської мови кваліфікаційної категорії «спеціаліст» Подлєвського Єгора який атестується у 2024 року Дата 09.10.2023 року Час Nº 1 2 3 Примітка 10.10.2023 року 15.30 до 16.10.2023 року до 16.10.2023 року 5. 6. Захід Ознайомлення з наказом про проведення атестації працівників у 2024 році Співбесіда щодо проходження атестації Вивчення Положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.09.2022 року Nº 805, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року за Nº 1649/38985 Підготовка та надання в паперовому або електронному вигляді (на електрону пошту закладу kscola72@gmail.com) необхідні документи, що свідчать про педагогічну майстерність та професійні досягення педагогічних працівників. Внесення інформації на офіційний сайт закладу (посилання на авторський сайт, блог тощо) Участь у засіданні атестаційної комісії Вивчення стану викладання навчальної дисципліни протягом атестаційного періоду 19.10.2023 року протягом атестаційного періоду 15.30
 • 13. 9. Відвідування уроків членами атестаційної комісії закладу з метою вивчення системи роботи вчителя Контроль за роботою як класного керівника 10. 11. 12. 13. Проведення кваліметрії вчителя Створення портфоліо вчителя Тренінг - тестування вчителів, які атестуються Historia Polski. Stan wojenny, 9-Б 14. Виступ на РМО "Вчительська майстерня" 15. "Moja Polska" 7-Б 16. 17. 18. Виступи на засіданнях комісій закладу, районних методичних заходах Вивчення атестаційною комісією начально-методичного комплексу вчителя на його робочому місці Творчий звіт на педраді 19. Ознайомлення з характеристиками (під підпис) 01.11.2023 року- 15.03.2024 року протяго атестаційного періоду жовтень - жовтень - лютий 07.12.2023 року 13.12.2023 року листопад-лютий 12.03.2024 року протягом атестаційного періоду лютий 2024 року 15.3 1-й урок 09.00 10.00 20. 21. Участь у підсумковому засіданні атестаційної комісії Отримання атестаційного листа рішенням комісії відповідного рівня 22. Ознайомлення з наказом про результати атестації березень 2024 року за 10 днів до засідання атестаційної КОМІСіЇ березень 2024 року упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії І триденний строк після видачі наказу З графіком проходження атестації Є. подлевський
 • 14. Додаток 4 до наказу Nº 304-09 від 09.10.2023 ПОГОДЖЕН ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КІ//Nº/2 KMP В. НИЧИПОРУК «09» жортня 2023 р. ¿КО1 «09» жовтни 2023 руг нет. Nº 1. Графік проходження чергової атестації вчителя початкових класів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» Торбік Вікторії Вікторівни, яка атестується у 2024 року Дата Час 09.10.2023 року 3. 5 6. 7. Захід Ознайомлення з наказом про проведення атестації працівників у 2024 році Співбесіда щодо проходження атестації Вивчення Положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.09.2022 року 805, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року за Nº 1649/38985 Підготовка та надання в або електронному вигляді (на електрону пошту закладу kscola72@gmail.com) необхідні документи, що свідчать про педагогічну майстерність та професійні досягення педагогічних працівників. Внесення інформації на офіційний сайт закладу (посилання на авторський сайт, блог тощо) Участь у засіданні атестаційної комісії Вивчення стану викладання навчальної дисципліни Примітка 10.10.2023 року 15.30 до 16.10.2023 року до 16.10.2023 року протягом атестаційного періоду 19.10.2023 року протягом атестаційного періоду 15.30
 • 15. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Відвідування уроків членами атестаційної комісії закладу з метою вивчення системи роботи вчителя Контроль за роботою як класного керівника Проведення кваліметрії вчителя Створення портфоліо вчителя Тренінг - тестування вчителів, які атестуються 1.Галина Малик "Чому папуга навчився .Перевіряємо додавання і віднімання (математика) Виступ на РМО "Розвиток зв'язного мовлення з використанням технології "6 цеглинок" "Борці за волю України" 01.11.2023 року- 15.03.2024 року протягом атестаційного періоду жовтень - січень жовтень - лютий 07.12.2023 року 08.11.2023 року 15.30 1-й урок 09.00 2-й урок 09.50 грудень 2023 року листопад-лютий грудень 2023 року 9.00 Виступи на засіданнях комісій закладу, районних методичних заходах Вивчення атестаційною комісією начально-методичного комплексу вчителя на його робочому місці Творчий звіт на педраді Ознайомлення з характеристиками (під підпис) протягом атестаційного періоду лютий 2024 року Участь у підсумковому засіданні атестаційної комісії Отримання атестаційного листа з рішенням комісії відповідного рівня Ознайомлення з наказом про результати атестації 3 графіком проходження атестації ознайомлена березень 2024 року за 10 днів до засідання атестаційної комісії березень 2024 року упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії 1 рівня триденний строк після видачі наказу Тора_В. ТОРБІК
 • 16. Додаток 4 до наказу від 09.10.2023 р ПОГОДЖЕНО в.о. голови ПК КТУ 72 КМЕ Porv «09р жовтни 2023 ркг Nº72 ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КСГ Nº72 KMP В. НИЧИПОРУК «09» жовтня 2023 Вкої ни Nº 2. 3. 4. 5 6 7 Графік проходження чергової атестації вчителя української мови та літератури кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» з педагогічним званням «старший учитель» Чернякової Наталі Анатоліївни, яка атестується у 2024 року Захід Дата Час Ознайомлення з наказом про 09.10.2023 року проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році Співбесіда щодо проходження 10.10.2023 року 15.30 атестації Вивчення Положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.09.2022 року Nº до 16.10.2023 року 805, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року за Nº 1649/38985 Підготовка та надання в або електронному вигляді (на електрону пошту закладу kscola72@gmail.com) необхідні до 16.10.2023 року документи, що свідчать про педагогічну майстерність та професійні досягення педагогічних працівників. Внесення інформації на офіційний сайт закладу (посилання на авторський сайт, блог тощо) У часть у засіданні атестаційної комісії Вивчення стану викладання навчальної протягом атестаційного періоду 19.10.2023 року протягом атестаційного періоду 15.30 Примітка