SlideShare a Scribd company logo

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf

.

1 of 24
Download to read offline
Робота Криворізької гімназії №124 КМР у 2022/2023 навчальному році була
спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України
«Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про
внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу
Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27
серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14
січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року
№462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного
стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017
р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від
14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №
904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального
закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 №
1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під
час карантину», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти,
вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян,
утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти
міста.
У 2022/2023 навчальному році освітній процес було організовано згідно Законів
«Про правовий режим воєнного стану», постанови КМУ від 24 червня 2022 року № 711
«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»
на виконання наказу ДОН ДОДА від 25.08.2022 № 321 /0/212-22 «Про початок 2022-2023
навчального року, протоколу №10 позачергового засідання Криворізької міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконком міської
ради від 26.08.2022, протоколу засідання Ради оборони міста Кривого Рогу від 26.08.2022,
ураховуючи продовження воєнного стану в Україні до 21 листопада 2022 року,
рекомендації Міністерства освіти і науки України, визначені у листі від 30.06.2022 №
1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року», наказу департаменту освіти і
науки виконкому Криворізької міської ради від 26.08.2022 № 187 «Про організацію
освітнього процесу з 01.09.2022, наказу відділу освіти виконкому Саксаганської районної
у місті ради» від 29.08.2022 р. № 123 «Про організацію освітнього процесу в 2022-2023
н.р. в умовах воєнного стану».
Педагогічний колектив гімназії працював над реалізацією педагогічної проблеми
обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку
самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»,
проведення I етапу дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою
«Розробка моделі школи ментального здоров’я для різнобічного розвитку, виховання і
соціалізації самодостатньої особистості»та виховної проблеми школи: «Розбудова
ефективної загальноосвітньої школи з максимально сприятливими умовами для
розвитку особистості кожної дитини, як громадянина - патріота України, її
життєтворчих компетенцій, у відповідності з природними здібностями і
фізичними можливостями». З вересня 2022 року почалась робота ще в одному
обласному експерименті за темою «Розроблення та впровадження навчально-
методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі»на
базі закладів освіти Дніпропетровської областіта обрали собі напрямок у ньому
«Створення інноваційної моделі освітнього середовища із впровадженням STEM-
освіти в умовах реформування української школи».
На початку навчального року в гімназії навчалося 444 учня у 16 класах. На кінець
навчального року – 432 учня у 16 класах. Середня наповнюваність учнів у класах складала
– 27 осіб. Мова навчання – українська.
Проєктна потужність закладу – 711 учнів.
У гімназії є адміністративні, навчальні кабінети, спеціалізовані кабінети: хімії,
фізики, біології, майстерні, методичний кабінет, два комп’ютерних класи, бібліотека,
актова зала, їдальня, харчоблок, спортивні зали (велика і мала). Споруда відповідає
паспортним даним і санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються
упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.
Заклад є юридичною особою, за своєю організаційно-правовою формою є
комунальною власністю міста. Місцева влада фінансує заклади зі своїх бюджетів. Заклад
має ліцензію, за результатами ліцензування місцеві органи управління освітою у межах
своїх повноважень надають закладу право на здійснення освітньої діяльності.
Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність гімназії,
відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу. Вся освітня робота закладу
сконцентрована в перспективному плані розвитку та планах роботи на рік.
Гімназія діє за Статутом. Статут гімназії розроблено на основі типового,
затвердженого наказом №204-ум УКВМ Криворізької міської ради та зареєстрованого від
03.08.2022. У закладі відсутня автономія у фінансово-господарській діяльності. Всі
функції виконує централізована бухгалтерія відділу освіти Саксаганської районної у місті
ради. Директор гімназії не є розпорядником коштів. Головним плановим фінансовим
документом закладу, як бюджетної організації, є кошторис.
У навчальному закладі створено умови для успішної реалізації завдань сучасної
освіти, маємо відповідне навчально-матеріальне та кадрове забезпечення, від яких
залежить якість освітнього процесу. Заклад працює в стабільному режимі функціонування
і функціонує згідно з установленими правилами, має відповідну структуру, діяльність
спрямовано на досягнення конкретної мети. Акцент діяльності зосереджено на
удосконаленні діяльності закладу та створенні умов для самоорганізації діяльності учнів,
учителів, працівників, адміністрації.
1. Впровадження ІКТ.
Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів
Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх
інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти»,
Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо
організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»,
наказу департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 22.07.2022
№165 «Щодо впровадження електронних класних журналів у закладах загальної середньої
освіти міста», пріоритетними напрямками діяльності гімназії у 2022/2023 навчальному
році щодо впровадження ІКТ були:
• впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
• використання освітніх платформ «Нові знання», «Хюман», «Всеосвіта», «На урок»,
месенджерів "Viber», «Telegram», під час організації дистанційного навчання в умовах
карантинних обмежень під час поширення коронавірусної інфекції та військового стану в
Україні;
• формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників,
забезпечення їх інформаційних потреб;
• удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
• оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних
інформаційних технології в управлінській діяльності.
Головна мета закладу в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій -
надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання
наступних складових:
• створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними
та комунікаційними технологіями;
• підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів
Internet;
• інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності
учнів;
• створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в
освітній процес (особливо під час дистанційного навчання);
• підвищення ефективності управління закладом загальної освіти;
• створення умов для активації закладу в електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО»,
«АІКОМ».
Впродовж 2022/2023 навчального року здійснено наступні заходи щодо
інформатизації та комп’ютеризації гімназії:
• продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту гімназії та
персональних сайтів учителів;
• використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу
інформатики;
• заохочується навчання вчителів-предметників «Користувач ПК» щодо
використання комп’ютера;
• використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби
з історії, географії, математики, фізики, природознавства, SТЕМ-освіти тощо;
• вводиться в практику проведення відкритих уроків та позакласних заходів
вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій.
Таким чином, у гімназії проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але
серед незначних недоліків слід назвати: недостатнє володіння ІКТ повною мірою всіма
педагогічними працівниками.
Тому в 2023/2024 навчальному році буде продовжено:
• навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами
дистанційного навчання;
• забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для
використання у освітньому процесі;
• забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних
ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».
• приведення матеріальної бази естетичного та навчально-методичного забезпечення
кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів (при
наявності коштів).
2. Реалізація освітньої програми та навчального плану за 2022/2023 навчальний рік.
У 2022/2023 навчальному році освітній процес в закладі освіти був організований
відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального
плану і річного плану роботи закладу.
Навчальний план закладу на 2022/2023 навчальний рік було складено на підставі
рекомендацій та листів Міністерства освіти і науки України.
Навчальний план закладу на 2022/2023 навчальний рік складено:
для 1-2 класів - за Типовою освітньою програмою для 1-2 х класів (автор Савченко
О.Я.), затвердженими наказом МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження
типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої
освіти»
( додатки 1, 2);
для 3-4 класів - за Типовою освітньою програмою для 3-4 х класів (автор Савченко
О.Я.), затвердженими наказом МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження
типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої
освіти» (додатки 1, 2);
наказу МОН Україн від 19 лютого 2021р. № 235 «Про затвердження типової
освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»
для 5-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 №405 «Про
затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»
(додаток 10);
для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 №405 «Про
затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»
(додаток 11));
Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні.
Предмети інваріантної складової навчального плану викладалися за державними
програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в
закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.
Відповідно до річного плану в грудні 2022 року та в травні 2023 року адміністрацією
гімназії було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з
навчальних предметів, під час яких враховувались результати різних видів контролю
(фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), а також характеру контролю
(попереднього, поточного, перспективного). Під час перевірки зверталась увага на якість і
своєчасність виконання навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми
і запис виконання його в класному електронному журналі, проведення передбаченого
мінімуму контрольних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, умінь та
навичок учнів, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення,
обов’язкових практичних робіт з фізики, хімії, біології, географії, використання
міжпредметних зв’язків.
У ході перевірки було виявлено, що вчителі дотримувались робочих навчальних
планів і програм. Під час календарного планування дотримувались принципу
послідовності викладання навчального матеріалу. Виконання практичної частини програм
відповідає вимогам державних стандартів освіти. Витримана кількість контрольних робіт
щодо мовних знань і мовленнєвої діяльності учнів з української, російської, іноземних
мов, домашніх та класних творів з української та російської літератур, здійснюється
перевірка робочих зошитів, про що свідчать певні записи та оцінки в класних журналах.
У зв’язку з карантином та початком військової агресії частина навчання було
організовано дистанційно за допомогою інтернет-ресурсів.
У результаті аналізу встановлено, що робочі навчальні плани вчителів 1-9 класів
складено відповідно до чинних Типових освітніх програм:
Наказ МОН України “Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти ” від 08.10.2019 №1272
Наказ МОН України “Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів
закладів загальної середньої освіти ” від 08.10.2019 №1273
Наказ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів
загальної середньої освіти І ступеня” від 20.04.2018 №407
Наказ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня” від 20.04.2018 №405
«Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної
середньої освіти у 2022-2023 навчальному році»
Учителі працюють за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством
освіти і науки України. Навчальні програми для предметів інваріантної та варіативної
складових робочого навчального плану затверджені у встановленому порядку,
відповідають переліку чинних для використання у 2022/2023 навчальному році. Кількість
годин інваріантної складової робочих навчальних планів, відведених на вивчення
навчальних предметів, спеціальних і факультативних курсів відповідає кількості
нормативно встановлених годин у Типових освітніх програмах на поточний навчальний
рік.
Ознайомлення зі змістом календарних планів учителів-предметників, відповідності
їх змістовної частини чинним навчальним програмам, кількості годин, розподілених на
вивчення тем, свідчить, що зазначена робота проведена ефективно: обсяг вивченого
учнями матеріалу з навчальних предметів відповідав запланованому в календарних
планах. У 2022 – 2023 навчальному році освітній процес не скорочувався карантинами та
святковими днями, тому програмний матеріал не оптимізовувався. Освітній процес
відбувався в онлайн-форматі.
Кількість обов’язкового мінімуму контрольних, лабораторних, практичних робіт,
кількість уроків зв’язного мовлення, уроків позакласного читання, усних та письмових
переказів, усних та письмових творів, диктантів, мовних тем відповідає освітнім
програмам.
Індивідуальна форма навчання організована відповідно до Положення про
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до
абзацу частини першої,частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про освіту», наказу
Міністерства освіти і науки України №955 від 10.07.2019 р., листа МОН України №1/9-
525 від 20.08.2019року. Освітній рівень учнів, що навчаються за індивідуальною формою,
відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та
Державному стандарту початкової загальної освіти. Організацію індивідуальної форми
(сімейна(домашня)форма).
Навчання було організована відповідно до законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року
№ 955, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 р. за № 852/33823
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року
№ 8» .
Поступово, протягом навчального року 15 учнів гімназії долучились до сімейної
форми навчання, через виїзд на проживання за кордон України. 1 учениця з ІІ семестру
розпочала індивідуальне навчання за формою патронаж.
У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі
навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили
педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу
відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Всього адміністрацією
школи було відвідано 68 уроків. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень
навчальних досягнень наступних предметів:
- математика 1-6 кл.
- алгебра 7-9 кл.
- геометрія 7-9 кл.
- музичне мистецтво 1-7 кл.
- фізична культура 1-9 кл.
- літературне читання 1-4 кл.
Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по закладу.
Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю
завершена.
3. БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ
3.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.
Протягом 2022/2023 н.р. освітній процес проходив у дистанційному форматі.
Проте, наступна інформація:
Будівля гімназії відповідає вимогам освітнього процесу і меті функціонування
закладу. На одному із входів до закладу встановлено пандус, кнопку виклику в
приміщення та розпізнавальний знак. У закладі є робочі місця для педагогічних
працівників, облаштовані осередки для відпочинку учасників освітнього процесу.
Навчальний заклад має учительську кімнату, кабінет психолога та соціального
педагога, медичний кабінет та ізолятор, кабінет директора, офісного службовця, кабінети
заступників директора, кабінет педагога-організатора, методичний кабінет, приміщення
для технічного персоналу, три роздягальні для учнів на уроках з фізичної культури.
У закладі забезпечено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог,
епідеміологічного, повітряного режимів. Приміщення забезпечені штучним освітленням.
Коридори, вестибюлі поступово поповнюються новими сучасними стендами, класні
кімнати та навчальні кабінети відремонтовані та забезпечені меблями.
Подвір’я, гімназії, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя і
здоров’я учнів. Щоденно проводиться обхід та огляд території закладу, прибирання та
видалення, за необхідністю зайвих паростків.
Учасники освітнього процесу ознайомлені з вимогами щодо охорони праці, БЖД,
пожежної безпеки. Наказом по закладу відповідальність за охорону праці покладено на
заступника директора з НВР. Систематично проводяться заходи з БЖД здобувачів освіти,
а саме:
- розроблено Комплексний план основних заходів з безпеки життєдіяльності на
2022-2023 н. рік;
- діє Комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на зміцнення
протипожежного стану на 2023 рік;
- затверджено Комплексний план заходів із безпеки життєдіяльності дітей,
учнівської молоді на 2022-2023 навчальний рік;
- проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед здобувачів освіти.
Також у закладі розроблено: Інструкції з БЖД для здобувачів освіти, програму
вступного інструктажу для працівників та здобувачів освіти, програму первинного
інструктажу з БЖД здобувачів освіти.
Для працівників закладу проведено навчання з охорони праці, відповідно до
«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці» (наказ №269 від 11.11.2021року та наказ № 310 від 10.12.2021 року).
На базі КГ №124 КМР створено тимчасове укриття на 400 чоловік, а також Пункт
Незламності.
3.2. Створення освітнього середовища, вільного від булінгу.
У закладі діє антибулінгова політика. Вона складається з:
- плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування),
попередження насильства в освітньому середовищі;
- алгоритмів дій педагогів, працівників закладу в разі виявлення випадку булінгу або
насильства над дитиною,
- порядку подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування), порядок реагування
на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до нього.
Протягом 2022-2023 навчального року відбулися заходи: розроблено План заходів
щодо організації роботи з превентивного виховання, затверджено Порядок дій щодо
профілактики (запобігання, попередження) і протидії булінгу, затверджено Порядок дій у
разі вчинення учнями правопорушень і злочинів, розроблено Порядок реагування на
випадки булінгу працівників школи, комісії з розгляду випадків булінгу, Порядок дій у
разі вчинення учнями правопорушень та злочинів, Порядок подання та розгляду заяви про
випадки булінгу в КГ № 124, складено План заходів спрямованих на профілактику
(запобігання, попередження) та протидію булінгу, попередження насильства в освітньому
середовищі, затверджено склад комісії з розгляду булінгу (цькування).
3.3. Формування інклюзивного, розвивального, мотивуючого освітнього простору.
У закладі освіти продовжено інклюзивне навчання, яке проваджується з 2022-2023
н.р., що дає дітям з особливими освітніми потребами (ООП) можливість здобувати освіту
відповідно до своїх індивідуальних здібностей, вільно спілкуватися та займатися
спільними справами з однолітками.
Інклюзивне навчання здійснювалось для учнів 3-Б та 6-Б класів. Навчання дітей за
інклюзивною формою за бажанням батьків здійснювало за дистанційною формою із

Recommended

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
 
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЮля Яловая
 
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЮля Яловая
 
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptxPIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptxProGamer12
 
zvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdfzvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdfOstap Vuschna
 
Звіт 21-22директора.docx
Звіт 21-22директора.docxЗвіт 21-22директора.docx
Звіт 21-22директора.docxssuserabf80b
 
The results of the school
The results of the schoolThe results of the school
The results of the schoolkzsh22
 

More Related Content

Similar to звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxdjyamaha
 
Osvitn programa
Osvitn programaOsvitn programa
Osvitn programajulia2778
 
Osvitnay programa 2020 2021 kzsh 122
Osvitnay programa 2020 2021 kzsh 122Osvitnay programa 2020 2021 kzsh 122
Osvitnay programa 2020 2021 kzsh 122Юля Яловая
 
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptxДергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptxrussoua
 
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"djyamaha
 
Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022ssuser962a39
 
стратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвкстратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвкssusera53477
 
Освітня програма 2023 2024.docx
Освітня програма 2023 2024.docxОсвітня програма 2023 2024.docx
Освітня програма 2023 2024.docxVitaChernousSharko
 
Звіт 22-23директора.docx
Звіт 22-23директора.docxЗвіт 22-23директора.docx
Звіт 22-23директора.docxssuserf01cb3
 
план роботи на 2017 2018
план роботи на 2017 2018план роботи на 2017 2018
план роботи на 2017 2018Gymn2
 
2019 2020
2019 20202019 2020
2019 2020kzsh22
 

Similar to звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf (20)

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
 
22_23zvit.pdf
22_23zvit.pdf22_23zvit.pdf
22_23zvit.pdf
 
zvit 22-23 nr.pdf
zvit 22-23 nr.pdfzvit 22-23 nr.pdf
zvit 22-23 nr.pdf
 
Osvitn programa
Osvitn programaOsvitn programa
Osvitn programa
 
Osvitnay programa 2020 2021 kzsh 122
Osvitnay programa 2020 2021 kzsh 122Osvitnay programa 2020 2021 kzsh 122
Osvitnay programa 2020 2021 kzsh 122
 
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptxДергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
 
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
Стратегія розвитку КЗ "Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти"
 
Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022
 
стратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвкстратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвк
 
Освітня програма 2023 2024.docx
Освітня програма 2023 2024.docxОсвітня програма 2023 2024.docx
Освітня програма 2023 2024.docx
 
Inf karta josyfiv
Inf karta josyfivInf karta josyfiv
Inf karta josyfiv
 
Звіт 22-23директора.docx
Звіт 22-23директора.docxЗвіт 22-23директора.docx
Звіт 22-23директора.docx
 
c....
c....c....
c....
 
Osvitnya programa 2020 21
Osvitnya programa 2020 21Osvitnya programa 2020 21
Osvitnya programa 2020 21
 
2019 2021
2019 20212019 2021
2019 2021
 
план роботи на 2017 2018
план роботи на 2017 2018план роботи на 2017 2018
план роботи на 2017 2018
 
2019 2020
2019 20202019 2020
2019 2020
 
21-22.pdf
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdf
 
21-22.pdf
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdf
 
Kzsh122
Kzsh122Kzsh122
Kzsh122
 

More from ssuser46127c

Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdfНаказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdfssuser46127c
 
зображення_viber_2024-02-19_14-59-28-021.pdf
зображення_viber_2024-02-19_14-59-28-021.pdfзображення_viber_2024-02-19_14-59-28-021.pdf
зображення_viber_2024-02-19_14-59-28-021.pdfssuser46127c
 
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdfІнформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdfssuser46127c
 
Стратегія популяризації української мови.pdf
Стратегія популяризації української мови.pdfСтратегія популяризації української мови.pdf
Стратегія популяризації української мови.pdfssuser46127c
 
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfssuser46127c
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfssuser46127c
 
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfssuser46127c
 
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfssuser46127c
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfssuser46127c
 
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfСтаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfssuser46127c
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfssuser46127c
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfssuser46127c
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfssuser46127c
 
зображення_viber_2024-02-07_12-08-43-721.pdf
зображення_viber_2024-02-07_12-08-43-721.pdfзображення_viber_2024-02-07_12-08-43-721.pdf
зображення_viber_2024-02-07_12-08-43-721.pdfssuser46127c
 
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdfСайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdfssuser46127c
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdfssuser46127c
 
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptxФотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptxssuser46127c
 
зображення_viber_2024-02-07_12-15-48-738.pdf
зображення_viber_2024-02-07_12-15-48-738.pdfзображення_viber_2024-02-07_12-15-48-738.pdf
зображення_viber_2024-02-07_12-15-48-738.pdfssuser46127c
 
зображення_viber_2024-02-07_07-44-03-298.pdf
зображення_viber_2024-02-07_07-44-03-298.pdfзображення_viber_2024-02-07_07-44-03-298.pdf
зображення_viber_2024-02-07_07-44-03-298.pdfssuser46127c
 

More from ssuser46127c (20)

Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdfНаказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
 
зображення_viber_2024-02-19_14-59-28-021.pdf
зображення_viber_2024-02-19_14-59-28-021.pdfзображення_viber_2024-02-19_14-59-28-021.pdf
зображення_viber_2024-02-19_14-59-28-021.pdf
 
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdfІнформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
 
Стратегія популяризації української мови.pdf
Стратегія популяризації української мови.pdfСтратегія популяризації української мови.pdf
Стратегія популяризації української мови.pdf
 
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
 
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
 
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
 
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfСтаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
 
зображення_viber_2024-02-07_12-08-43-721.pdf
зображення_viber_2024-02-07_12-08-43-721.pdfзображення_viber_2024-02-07_12-08-43-721.pdf
зображення_viber_2024-02-07_12-08-43-721.pdf
 
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdfСайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
 
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptxФотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
 
зображення_viber_2024-02-07_12-15-48-738.pdf
зображення_viber_2024-02-07_12-15-48-738.pdfзображення_viber_2024-02-07_12-15-48-738.pdf
зображення_viber_2024-02-07_12-15-48-738.pdf
 
зображення_viber_2024-02-07_07-44-03-298.pdf
зображення_viber_2024-02-07_07-44-03-298.pdfзображення_viber_2024-02-07_07-44-03-298.pdf
зображення_viber_2024-02-07_07-44-03-298.pdf
 

Recently uploaded

Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptSvitlana Skydan
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxssuser87759f
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxssuser38d5f2
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxЛариса Іовженко
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 

Recently uploaded (15)

Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
 
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptx
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf

 • 1. Робота Криворізької гімназії №124 КМР у 2022/2023 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти міста. У 2022/2023 навчальному році освітній процес було організовано згідно Законів «Про правовий режим воєнного стану», постанови КМУ від 24 червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» на виконання наказу ДОН ДОДА від 25.08.2022 № 321 /0/212-22 «Про початок 2022-2023 навчального року, протоколу №10 позачергового засідання Криворізької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконком міської ради від 26.08.2022, протоколу засідання Ради оборони міста Кривого Рогу від 26.08.2022, ураховуючи продовження воєнного стану в Україні до 21 листопада 2022 року, рекомендації Міністерства освіти і науки України, визначені у листі від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року», наказу департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 26.08.2022 № 187 «Про організацію освітнього процесу з 01.09.2022, наказу відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради» від 29.08.2022 р. № 123 «Про організацію освітнього процесу в 2022-2023 н.р. в умовах воєнного стану». Педагогічний колектив гімназії працював над реалізацією педагогічної проблеми обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи», проведення I етапу дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за темою «Розробка моделі школи ментального здоров’я для різнобічного розвитку, виховання і соціалізації самодостатньої особистості»та виховної проблеми школи: «Розбудова ефективної загальноосвітньої школи з максимально сприятливими умовами для розвитку особистості кожної дитини, як громадянина - патріота України, її життєтворчих компетенцій, у відповідності з природними здібностями і фізичними можливостями». З вересня 2022 року почалась робота ще в одному обласному експерименті за темою «Розроблення та впровадження навчально- методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі»на базі закладів освіти Дніпропетровської областіта обрали собі напрямок у ньому «Створення інноваційної моделі освітнього середовища із впровадженням STEM- освіти в умовах реформування української школи».
 • 2. На початку навчального року в гімназії навчалося 444 учня у 16 класах. На кінець навчального року – 432 учня у 16 класах. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 27 осіб. Мова навчання – українська. Проєктна потужність закладу – 711 учнів. У гімназії є адміністративні, навчальні кабінети, спеціалізовані кабінети: хімії, фізики, біології, майстерні, методичний кабінет, два комп’ютерних класи, бібліотека, актова зала, їдальня, харчоблок, спортивні зали (велика і мала). Споруда відповідає паспортним даним і санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані. Заклад є юридичною особою, за своєю організаційно-правовою формою є комунальною власністю міста. Місцева влада фінансує заклади зі своїх бюджетів. Заклад має ліцензію, за результатами ліцензування місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень надають закладу право на здійснення освітньої діяльності. Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність гімназії, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу. Вся освітня робота закладу сконцентрована в перспективному плані розвитку та планах роботи на рік. Гімназія діє за Статутом. Статут гімназії розроблено на основі типового, затвердженого наказом №204-ум УКВМ Криворізької міської ради та зареєстрованого від 03.08.2022. У закладі відсутня автономія у фінансово-господарській діяльності. Всі функції виконує централізована бухгалтерія відділу освіти Саксаганської районної у місті ради. Директор гімназії не є розпорядником коштів. Головним плановим фінансовим документом закладу, як бюджетної організації, є кошторис. У навчальному закладі створено умови для успішної реалізації завдань сучасної освіти, маємо відповідне навчально-матеріальне та кадрове забезпечення, від яких залежить якість освітнього процесу. Заклад працює в стабільному режимі функціонування і функціонує згідно з установленими правилами, має відповідну структуру, діяльність спрямовано на досягнення конкретної мети. Акцент діяльності зосереджено на удосконаленні діяльності закладу та створенні умов для самоорганізації діяльності учнів, учителів, працівників, адміністрації. 1. Впровадження ІКТ. Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», наказу департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 22.07.2022 №165 «Щодо впровадження електронних класних журналів у закладах загальної середньої освіти міста», пріоритетними напрямками діяльності гімназії у 2022/2023 навчальному році щодо впровадження ІКТ були: • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес; • використання освітніх платформ «Нові знання», «Хюман», «Всеосвіта», «На урок», месенджерів "Viber», «Telegram», під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення коронавірусної інфекції та військового стану в Україні; • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб; • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу; • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності. Головна мета закладу в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій - надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:
 • 3. • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями; • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet; • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів; • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес (особливо під час дистанційного навчання); • підвищення ефективності управління закладом загальної освіти; • створення умов для активації закладу в електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО», «АІКОМ». Впродовж 2022/2023 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації та комп’ютеризації гімназії: • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту гімназії та персональних сайтів учителів; • використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики; • заохочується навчання вчителів-предметників «Користувач ПК» щодо використання комп’ютера; • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби з історії, географії, математики, фізики, природознавства, SТЕМ-освіти тощо; • вводиться в практику проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій. Таким чином, у гімназії проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед незначних недоліків слід назвати: недостатнє володіння ІКТ повною мірою всіма педагогічними працівниками. Тому в 2023/2024 навчальному році буде продовжено: • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання; • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі; • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА». • приведення матеріальної бази естетичного та навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів (при наявності коштів). 2. Реалізація освітньої програми та навчального плану за 2022/2023 навчальний рік. У 2022/2023 навчальному році освітній процес в закладі освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи закладу. Навчальний план закладу на 2022/2023 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій та листів Міністерства освіти і науки України. Навчальний план закладу на 2022/2023 навчальний рік складено: для 1-2 класів - за Типовою освітньою програмою для 1-2 х класів (автор Савченко О.Я.), затвердженими наказом МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» ( додатки 1, 2); для 3-4 класів - за Типовою освітньою програмою для 3-4 х класів (автор Савченко О.Я.), затвердженими наказом МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти» (додатки 1, 2);
 • 4. наказу МОН Україн від 19 лютого 2021р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» для 5-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (додаток 10); для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (додаток 11)); Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Предмети інваріантної складової навчального плану викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. Відповідно до річного плану в грудні 2022 року та в травні 2023 року адміністрацією гімназії було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), а також характеру контролю (попереднього, поточного, перспективного). Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми і запис виконання його в класному електронному журналі, проведення передбаченого мінімуму контрольних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, обов’язкових практичних робіт з фізики, хімії, біології, географії, використання міжпредметних зв’язків. У ході перевірки було виявлено, що вчителі дотримувались робочих навчальних планів і програм. Під час календарного планування дотримувались принципу послідовності викладання навчального матеріалу. Виконання практичної частини програм відповідає вимогам державних стандартів освіти. Витримана кількість контрольних робіт щодо мовних знань і мовленнєвої діяльності учнів з української, російської, іноземних мов, домашніх та класних творів з української та російської літератур, здійснюється перевірка робочих зошитів, про що свідчать певні записи та оцінки в класних журналах. У зв’язку з карантином та початком військової агресії частина навчання було організовано дистанційно за допомогою інтернет-ресурсів. У результаті аналізу встановлено, що робочі навчальні плани вчителів 1-9 класів складено відповідно до чинних Типових освітніх програм: Наказ МОН України “Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти ” від 08.10.2019 №1272 Наказ МОН України “Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти ” від 08.10.2019 №1273 Наказ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня” від 20.04.2018 №407 Наказ МОН України “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня” від 20.04.2018 №405 «Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році» Учителі працюють за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Навчальні програми для предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану затверджені у встановленому порядку, відповідають переліку чинних для використання у 2022/2023 навчальному році. Кількість годин інваріантної складової робочих навчальних планів, відведених на вивчення навчальних предметів, спеціальних і факультативних курсів відповідає кількості нормативно встановлених годин у Типових освітніх програмах на поточний навчальний рік.
 • 5. Ознайомлення зі змістом календарних планів учителів-предметників, відповідності їх змістовної частини чинним навчальним програмам, кількості годин, розподілених на вивчення тем, свідчить, що зазначена робота проведена ефективно: обсяг вивченого учнями матеріалу з навчальних предметів відповідав запланованому в календарних планах. У 2022 – 2023 навчальному році освітній процес не скорочувався карантинами та святковими днями, тому програмний матеріал не оптимізовувався. Освітній процес відбувався в онлайн-форматі. Кількість обов’язкового мінімуму контрольних, лабораторних, практичних робіт, кількість уроків зв’язного мовлення, уроків позакласного читання, усних та письмових переказів, усних та письмових творів, диктантів, мовних тем відповідає освітнім програмам. Індивідуальна форма навчання організована відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до абзацу частини першої,частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України №955 від 10.07.2019 р., листа МОН України №1/9- 525 від 20.08.2019року. Освітній рівень учнів, що навчаються за індивідуальною формою, відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Державному стандарту початкової загальної освіти. Організацію індивідуальної форми (сімейна(домашня)форма). Навчання було організована відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року № 955, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 р. за № 852/33823 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8» . Поступово, протягом навчального року 15 учнів гімназії долучились до сімейної форми навчання, через виїзд на проживання за кордон України. 1 учениця з ІІ семестру розпочала індивідуальне навчання за формою патронаж. У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Всього адміністрацією школи було відвідано 68 уроків. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів: - математика 1-6 кл. - алгебра 7-9 кл. - геометрія 7-9 кл. - музичне мистецтво 1-7 кл. - фізична культура 1-9 кл. - літературне читання 1-4 кл. Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по закладу. Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. 3. БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ 3.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. Протягом 2022/2023 н.р. освітній процес проходив у дистанційному форматі. Проте, наступна інформація: Будівля гімназії відповідає вимогам освітнього процесу і меті функціонування закладу. На одному із входів до закладу встановлено пандус, кнопку виклику в приміщення та розпізнавальний знак. У закладі є робочі місця для педагогічних працівників, облаштовані осередки для відпочинку учасників освітнього процесу. Навчальний заклад має учительську кімнату, кабінет психолога та соціального педагога, медичний кабінет та ізолятор, кабінет директора, офісного службовця, кабінети
 • 6. заступників директора, кабінет педагога-організатора, методичний кабінет, приміщення для технічного персоналу, три роздягальні для учнів на уроках з фізичної культури. У закладі забезпечено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, епідеміологічного, повітряного режимів. Приміщення забезпечені штучним освітленням. Коридори, вестибюлі поступово поповнюються новими сучасними стендами, класні кімнати та навчальні кабінети відремонтовані та забезпечені меблями. Подвір’я, гімназії, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя і здоров’я учнів. Щоденно проводиться обхід та огляд території закладу, прибирання та видалення, за необхідністю зайвих паростків. Учасники освітнього процесу ознайомлені з вимогами щодо охорони праці, БЖД, пожежної безпеки. Наказом по закладу відповідальність за охорону праці покладено на заступника директора з НВР. Систематично проводяться заходи з БЖД здобувачів освіти, а саме: - розроблено Комплексний план основних заходів з безпеки життєдіяльності на 2022-2023 н. рік; - діє Комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану на 2023 рік; - затверджено Комплексний план заходів із безпеки життєдіяльності дітей, учнівської молоді на 2022-2023 навчальний рік; - проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед здобувачів освіти. Також у закладі розроблено: Інструкції з БЖД для здобувачів освіти, програму вступного інструктажу для працівників та здобувачів освіти, програму первинного інструктажу з БЖД здобувачів освіти. Для працівників закладу проведено навчання з охорони праці, відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ №269 від 11.11.2021року та наказ № 310 від 10.12.2021 року). На базі КГ №124 КМР створено тимчасове укриття на 400 чоловік, а також Пункт Незламності. 3.2. Створення освітнього середовища, вільного від булінгу. У закладі діє антибулінгова політика. Вона складається з: - плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування), попередження насильства в освітньому середовищі; - алгоритмів дій педагогів, працівників закладу в разі виявлення випадку булінгу або насильства над дитиною, - порядку подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування), порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до нього. Протягом 2022-2023 навчального року відбулися заходи: розроблено План заходів щодо організації роботи з превентивного виховання, затверджено Порядок дій щодо профілактики (запобігання, попередження) і протидії булінгу, затверджено Порядок дій у разі вчинення учнями правопорушень і злочинів, розроблено Порядок реагування на випадки булінгу працівників школи, комісії з розгляду випадків булінгу, Порядок дій у разі вчинення учнями правопорушень та злочинів, Порядок подання та розгляду заяви про випадки булінгу в КГ № 124, складено План заходів спрямованих на профілактику (запобігання, попередження) та протидію булінгу, попередження насильства в освітньому середовищі, затверджено склад комісії з розгляду булінгу (цькування). 3.3. Формування інклюзивного, розвивального, мотивуючого освітнього простору. У закладі освіти продовжено інклюзивне навчання, яке проваджується з 2022-2023 н.р., що дає дітям з особливими освітніми потребами (ООП) можливість здобувати освіту відповідно до своїх індивідуальних здібностей, вільно спілкуватися та займатися спільними справами з однолітками. Інклюзивне навчання здійснювалось для учнів 3-Б та 6-Б класів. Навчання дітей за інклюзивною формою за бажанням батьків здійснювало за дистанційною формою із
 • 7. присутністю асистентів вдома у дитини. Для цього вдома у дітей були створені відповідні умови. Навчання відбувалось з урахуванням потреб дітей з ООП, особливостей їх психофізичного розвитку та Методичних рекомендацій щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2022/2023 н.р. Були створені команди психолого-педагогічного супроводу дітей та розроблено індивідуальні програми розвитку. Класні керівники та асистенти вчителя спільно з учителями-предметниками, які викладають у цих класах, вели портфоліо дітей, де відображались навчальні досягнення та розвиток їх інтересів, забезпечували особистісно зорієнтований підхід до організації освітнього процесу, диференційоване викладання з урахуванням освітніх потреб дитини. Заклад постійно взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами під час здобуття освіти. Батькам систематично надавались консультації, педагогічна та психологічна підтримка, відбувався взаємний обмін інформацією про виконання ІПР щодо ефективності навчання та відомостями про прогрес. Також для учнів проводились корекційно-розвиткові заняття для подолання вад розвитку (згідно висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку, виданих Криворізьким ІРЦ №1). Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя. На індивідуальній формі навчання - патронаж протягом ІІ семетру 2022/2023 н.р. перебувала 1 учениця. Для дитини складено розклад занять, 16 годин на тиждень, згідно яких учителі проводили уроки. 4. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 4.1. Наявність прозорої системи оцінювання навчальних досягнень. Реформування загальної середньої освіти передбачає зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів. Система оцінювання в закладі сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання, в основі якого покладено ключові компетентності. Оцінювання учнів ґрунтується на позитивному підході, що передбачає врахування рівня досягнень учнів. Учителі оцінюють не лише результат роботи, але й процес навчання, індивідуальний поступ кожного учня, рівень аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку. В закладі освіти критерії оцінювання навчальних досягнень учнів оприлюднено на сайті гімназії і розміщено на стенді у вестибюлі, класних кімнатах,а також учителі на уроках систематично інформують учнів про зміст даних критеріїв. Вони реалізуються в нормах оцінок та є показником оцінки в балах. Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання. Формувальне оцінювання покладене в основу оцінювання Нової української школи, і учні перших та других класів оцінюються саме за цим принципом. При формувальному оцінюванні акцентується увага лише на позитивній динаміці досягнень учнів, враховується, що оцінюється не учень, а його робота. За рішенням серпневої педагогічної ради оцінювання учнів 3-4 класів було вербальним. Педагоги не порівнюють навчальні досягнення різних учнів, а прослідковують поступ кожного здобувача освіти. Під час проведення навчальних занять учителі закладу визначають індивідуальні досягнення кожного учня, складають диференційовані завдання різного рівня складності, з якими можуть впоратись всі учні, самостійно оцінивши рівень, якого змогли досягти, та розуміючи, у якому напрямку їм рухатися далі. Вчителі закладу з метою впровадження формувального оцінювання використовують наступні технології: ● ставлять перед учнями виклики у вигляді пошуку причинно-наслідкових зв’язків, розгляду проблемних задач, реалізації проектів; ● спонукають учнів до самостійного мислення і конструювання відповіді; ● заохочують до обґрунтування думок і способу міркування;
 • 8. ● формують в учнів розуміння, що будь-яке явище або процес потрібно розглядати всебічно; ● розвивають критичне мислення учнів. У 2022-2023 н.р. здійснювався аналіз результатів навчання здобувачів освіти за допомогою моніторингу навчальних досягнень учнів у вигляді тестів або у інших формах завдань та підсумкового оцінювання учнів у класному журналі. Педагоги закладу користуються критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими МОН України (100%). З інформацією про критерії оцінювання учнів ознайомлюють, як правило, на початку навчального року, семестру (100 %), а також при вивченні навчальних тем та окремих видів освітньої діяльності (45 %). Педагоги закладу акцентують увагу на позитівній динаміці досягнень учнів. Учителі гімназії для оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти використовують поточне оцінювання, підсумкове, формувальне, самооцінювання. Педагоги акцентують увагу на досягненнях учнів, підтримують бажання вчитися, добирають завдання творчого характеру, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями. Учителі забезпечують зворотний звязок під час виконання учнями завдань, спрямовують оцінювання навчальних досягнень на індивідуальний поступ учня. Здобувачі освіти відзначають наявність чіткого зворотного зв’язку, який їм надають педагоги у процесі освітньої діяльності. 4.2. Аналіз результатів навчання здобувачів освіти. Упровадження дистанційного навчання. Заклад сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання. Освітній процес зосереджений на оволодіння учнями ключовими компетентностями, а не на відтворенні інформації. Вчителі заохочують і позитивно оцінюють роботу учнів, надають конструктивний відгук на їх роботу. У закладі отримання інформації щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за результатами моніторингових досліджень, оскільки головний результат освітньої діяльності учнів є їх навчальні досягнення. Одним із важливих об’єктивних показників порівняльного аналізу за результатами моніторингу навчальних досягнень учні є визначення рівня знань учнів. Так, наприклад, відповідно до річного плану роботи закладу та з метою виявлення об’єктивного та раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних досягнень було здійснено моніторингове дослідження, що стосується системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Зарахування та відрахування учнів для здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі заяв батьків і медичних документів, ніяких інших вимог школа не виставляє. Переведення учнів до наступного класу та випуску з гімназії здійснюється на підставі результатів підсумкового оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та базової), згідно з рішенням педагогічної ради та наказу. У 2022-2023 навчальному році, учнів 4, 9 класів наказами МОН звільнено від проходження ДПА. Здійснювався контроль за виконанням програм, календарно-тематичним плануванням, якістю викладання предметів. Навчальний процес у базовій ланці, направлений на реалізацію базового навчання, виконував дві функції: функцію підготовки учнів до самостійного оволодіння знаннями та вміння трансформувати набуті знання в загально навчальні та життєві компетентності. Під час дистанційного навчання учасники освітнього процесу користувалися електронними таблицями, системою тестування, відеоуроками. Педагогами було вибрано декілька програмних засобів, які використовувалися в дистанційному навчанні: Viber- групи, ZOOM, HUMAN.
 • 9. Для комунікації з батьками педагоги використовують Viber-групи. Із здобувачами освіти більшість педагогів працювали в HUMAN, проводилися конференції в ZOOM. Всі педагоги закладу успішно перейшли на дистанційне навчання зі своїми учнями. Налагоджено зв'язок між усіма учасниками освітнього процесу, обрано ресурси, методи та форми навчання, ознайомили учнів та батьків із чіткими інструкціями щодо виконання завдань, термінів здачі та оцінюванням. Протягом 2022–2023 н.р. в гімназії продовжувалася робота з обдарованими дітьми на основі плідної співпраці учнів та вчителів. Гімназисти залучалися до участі у конкурсах, вікторинах, змаганнях, творчих заходах. Така діяльність налагоджена та має взаємозв’язок й високу ефективність. Гімназисти брали участь у районному етапі XIІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика взяли участь 8 дітей (1 дитина з паралелі), За підсумками підсумки проведення ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка у 2022/2023 навчальному роціперемогу отримала учениця 6-а класу Дребот Марія, яка посіла 2 місце, вчителька Денисенко Н.К. З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, підвищення рівня якості формування міських команд для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у закладі було проведено І етап олімпіади з базових предметів. Протягом року учні гімназії брали активну участь у предметних олімпіадах, конкурсах, Всеукраїнських онлайн-олімпіадах і конкурсах, спортивних змаганнях. В закладі не працювали гуртки протягом навчального року, тому участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях відбувалась через діяльність вчителів-предметників та класних керівників.. В предметних олімпіадах І туру брали участь 115 учнів 5 – 9 класів, які мають високий рівень знань та бажання брати участь у олімпіадах. Про результати проведення олімпіад по кожному предмету вчителі склали звіти, які розміщені на googl диску. Аналіз виконання робіт та рекомендації викладено у звітах ПС. Переможці I етапу олімпіад в листопаді-грудні місяці брали участь у II (міському) етапі олімпіад. Брали участь 13 учнів. Згідно з рішенням журі та оргкомітету переможцем визнано Мороза Владислава, який посів призові місця з декількох предметів. Для учнів 4-х класів була організована пілотна мультипредметна олімпіада з мовно- літературної, математичної та природничої освітніх галузей, за результатами якої учень 4-б класу Ситник отримав 2 місце вчителька Шевченко Т.В. Аналіз результатів районного етапу олімпіад показав, що 15 % учасників упорались із запропонованими завданнями, виявили високу теоретичну підготовку, вміння відстоювати власну думку та застосовувати свої знання в нестандартних умовах і ситуаціях. Результати районних олімпіад засвідчили наявність ефективної роботи з обдарованими дітьми та відповідального ставлення при підготовці учнів до олімпіад учителів фізики Шиль С.В., української мови Кушнеренко Г.В., географії Герули В.М., початкових класів Шевченко Т.В. Досягнення учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях ПІБ учня повністю Дата проведення олімпіади Клас Предмет Місце ПІБ вчителя Мороз Владислав Сергійович 09.12.2022 8 -А Укр. Мов. ІІІ Кушнеренко Г.В. Олійник Андрій Валерійович 9-А Укр. Мов. Не брав участь Миронова С.М. Федько Кирило Миколайович 01.12.2022 9 Англ. Мов. Не брав участь Борисова О. І.
 • 10. Щорічно учні школи беруть участь у мовних конкурсах ім. П. Яцика та ім. Т. Шевченка. Також учні 5-9 класів взяли участь в ІI етапі ХІІІ Міжнародного мовно- літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. Переможницею у цьому конкурсі стала учениця 6а класу Дребот Марія, яка посіла 2 місце, та вчителька Денисенко Н.К. Вчителі кафедр вели роботу з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських конкурсів: «Геліантус»: 35 учасників побажали взяти участь– вчитель Шиль С. В.. На жаль конкурс не відбувся через початок війни. «Грінвіч» - 25 учнів. 2 учня отримали 1 місце. Учні гімназії вже п’ятий рік поспіль беруть участь в Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер». В цьому році взяли участь в конкурсі 23 учні 3-9 класів., з них 17 учнів отримали добрий результат. Учні 5-9 класів взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру - 2023». Це 233 учні 3-9 класів, (вчителі Карабут Л.М., Шадріна Т.М., Шиль С.В., Переходько Т.М.) Підготовка переможців XI Всеукраїнська інтернет-олімпіади "На урок" з математики Диплом І, ІІ, ІІІ ступеня Підготовка переможців Всеукраїнської інтернет - олімпіади "На Урок" з інформатики Осіння сесія Дипломи 1, 2 3ступеня Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу Колосок -2022", Золотий сертифікат І ступеня. 5. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ 5.1. Планування педагогічними працівниками своєї діяльності. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування Фомін Дмитро Євгенович 21.12.2022 8-А Математика Без місця Шадріна Т.М. Федько Кирило Миколайович 9 Математика Без місця Переходько Т.М. Мороз Владислав Сергійович 05.12.2022 8-А Географія ІІІ Герула В.М. Верхоломчук Єгор Валерійович 08.12.2022 8-А Біологія Без місця Провоженко М.А. Мороз Владислав Сергійович 15.12.2022 8-А Фізика ІІ Шиль С.В. Мороз Владислав Сергійович 07.12.2022 8-A Хімія Не брав участь Швидка Т.О. Верхоломчук Єгор Валерійович 14.12.2022 8-Б Історія Не брав участь Мітюк М.М. Олійник Андрій Валерійович 06.12.2022 9-А Право Не брав участь Мітюк М.М. Мороз Владислав Сергійович 18.11.2022 8-А Астрономія Найвищий бал серед 8 кл. у районі Шиль С.В. Ходченко Олександр Сергійович 11.12.2022 9А Інформаційні технології Без місця Дребот О.В.
 • 11. ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. Педагоги закладу приділяють значну увагу плануванню та прогнозуванню власної діяльності.Усі вчителі мають розроблені календарно-тематичні плани, що відповідають наскрізній освітній програмі закладу, експериментальній роботі по створенню моделв щколи ментального здоровя, та навчальним програмам. Календарно-тематичні плани розробляються з урахуванням Державних стандартів початкової школи та загальної середньої освіти. Деякі вчителі розробили власні блоги, педагоги мають багато публікації у фахових електронних виданнях, розробки уроків, завдань , тестів, дидактичних матеріалів. Педагогічні працівники закладу застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. Педагогічні працівники закладу беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти. 5.2. Підвищення професійного рівня, методична робота вчителів, співпраця з працівниками, здобувачами освіти. Сучасний учитель має бути готовим до сприйняття і засвоєння нових педагогічних технологій та їх застосування в освітньому процесі, тобто до інноваційної педагогічної діяльності. Носіями педагогічних інновацій можуть стати лише творчі особистості, які здатні до рефлексії, саморозвитку, самоактуалізації, професійного самовдосконалення. Пріоритетними завданнями у методичній роботі у 2022/2023 навчальному році: Забезпечення навчання учнів 1 – 4, 5-6 класів за Концепцією НУШ. Забезпечення впровадження інклюзивної освіти. Розробка та реалізація заходів щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання. Продовження впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Реалізація Концепції національно – патріотичного виховання. Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, над інформатизацією освітнього процесу. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, напрямків експериментальної роботи. Забезпечення якісної підготовки та проведення ДПА та підсумкових оцінювань учнів гімназії. Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя. Здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Створення належних умови для адаптації до навчання в початковій школі учням 1-го класу, в основній школі учням 5-го класу. Перед початком нового рівня експериментальної роботи із «Створення інноваційної моделі освітнього середовища із впровадженням STEM-освіти в умовах реформування української школи» та продовженням роботи над обласним експериментом «Моделі школи ментального здоров’я» було проведено анкетуваня щодо готовності до інноваційної діяльності. Проаналізувавши результати анкетування, були зроблені наступні висновки. Готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою, що формує інноваційну позицію педагога. Джерела готовності до інноваційної діяльності сягають проблематики особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й самовиховання, професійного самовизначення педагога.
 • 12. Інноваційна діяльність дає можливість професійного зростання кожного педагога, допомагає прогнозувати результати навчання, спонукає вчителя до саморозвитку. Педагогічний колектив впроваджує інноваційні технології в освітній процес, проєктує освітнє середовище. В практичній діяльності використовуємо та впроваджуємо у закладі інноваційні форми роботи, зокрема: співбесіди, індивідуальні програми розвитку, психолого- педагогічні семінари та семінари-практикуми, консультації, проведення засідань методичних об’єднань, розв’язування педагогічних ситуацій, майстер-класів, конкурсів педагогічної майстерності, педагогічне порт фоліо, комп’ютерні презентації, педагогічні мости тощо. Відносини з педагогами будуємо на принципах партнерства, інформаційної доступності. Проводили анкетування, методичні ринги, засідання «круглих столів», навчальні тренінги тощо. Із традиційних форм методичної роботи практикували у закладі: ділові ігри, семінари для педагогів з питань упровадження інноваційних технологій в освітній процес, проблемні семінари, методичні практикуми, круглі столи тощо. Як засвідчили результати проведеного анкетування, для педагогів закладу важлива особистісна та професійна мотивація. Педагогічний колектив готовий до інноваційної діяльності за мотиваційним компонентом, менше – за практичним. Саме власна ініціатива, бажання педагога є умовою впровадження нових технологій. Спираючись на результати опитування, можна зазначити, що близько 95 ℅ педагогів готові до інноваційної діяльності. Здійснюючи інноваційну діяльність у закладі, дбаємо про інтелектуальне підживлення процесів інноваційного розвитку. Педагоги налагодили співпрацю з науковцями та закладами освіти, що працюють в інноваційному руслі. Протягом звітного періоду проводилася плідна методична робота над реалізацією науково-методичного проєкту закладу. Для забезпечення спілкування та взаємодопомоги педагогам було організовано роботу консультаційно-інформаційного пункту для надання допомоги з питань: планування методичної роботи, організації проектної діяльності, психологічної діагностики школярів, психолого-педагогічного супроводу з розвитку самоефективної особистості, формування аналітичного і критичного мислення учнів. Протягом 2022-2023 навчального року у закладі були проведені: ✔ Засідання педагогічної ради: № Питання, які розглядаються Дата проведення Відповідальні 1. Про організацію освітнього процесу в закладі у І семестрі 2022-2023 н.р. Вересень, 2022 Директор 2. Про організацію та проведення Дня відкритих дверей і Свята першого дзвоника в закладі. Заступник директора з ВР 3. Про курсову перепідготовку педпрацівників у 2022-2023 навчальному році. Заступник директора з НВР 4. Про роботу зі зверненнями громадян. Директор 5. Про недопущення заборгованості за житлово- комунальні послуги, порядку погашення існуючої заборгованості. Директор 6. Про нормативне забезпечення % вакцинованого персоналу закладу Директор 1. Про виконання рішень попередньої наради. Жовтень, 2022 Секретар 2. Про організацію та проведення заходів у період осінніх канікул. Заступник директора з ВР 3. Про організацію роботи з обдарованими дітьми. Заступник директора з НВР
 • 13. 4. Про дотримання лімітної дисципліни в закладі. Директор 5. Про стан готовності закладу до осінньо- зимового періоду. Завідувач господарством 1. Про виконання рішень попередньої наради. Листопад, 2022 Секретар 2. Про результати перевірки ведення документації вчителями-предметниками. Заступник директора з НВР 3. Рівень та забезпечення збереження учнівського контингенту. Заступник директора з НВР 4. Про діяльність Закладу щодо реалізації завдань в напрямку роботи над новим обласним проєктом. Заступник директора з НВР 5. Дотримання правил внутрішнього розпорядку Директор 1. Про виконання рішень попередньої наради. Грудень, 2022 Секретар 2. Стан дитячого травматизму під час освітнього процесу, виробничого та невиробничого травматизму серед працівників закладу. Заступник директора з НВР 3. Про організацію та проведення заходів у період зимових канікул. Заступник директора з ВР 4. Про здачу звітності за І семестр 2022-2023 н.р. Заступник директора з НВР, ВР 5. 1. Про дотримання правил внутрішнього розпорядку Голова ПК 1. Про виконання рішень попередньої наради. Січень, 2023 Секретар 2. Аналіз моніторингу діяльності закладу за І півріччя 2022 – 2023 н.р. Заступник директора з НВР, ВР 3. Стан виконання навчальних програм за І семестр 2022 - 2023 н.р. Заступник директора з НВР 4. Про стан реалізації плану заходів в закладі з військово-патріотичного виховання молоді. Заступник директора з НВР 5. Про стан техніки безпеки та протипожежного режиму. Заступник директора з НВР, завідувач господарством 6. Про результативність участі учнів у конкурсах, олімпіадах, акціях, змаганнях різних рівнів за І семестр 2022-2023 н. р. Заступник директора з НВР, ВР 1. Про виконання рішень попередньої наради. Лютий, 2023 Секретар 2. Стан роботи з дітьми облікових категорій. Заступник директора з НВР, ВР 3. Про проведення заходів у межах декади оборонно-масової роботи, присвяченої дню визволення м. Кривий Ріг. Заступник директора з ВР 4. Про стан методичної роботи в закладі. Заступник директора з НВР 5. Про організації ведення обліку відвідування та харчування учнів за «Карткою криворіжця» Снєгова Л.В. 6. Про роботу бібліотеки гімназії. Завідувач бібліотекою
 • 14. 1. Про виконання рішень попередньої наради. Березень, 2023 Секретар 2. Про стан ведення ділової документації в закладі. Директор 3. Про організацію та проведення заходів у період весняних канікул. Заступник директора з ВР 4. Про місячник благоустрою. Завідувач господарством 5. Про проходження медичного огляду працівниками КГ №124 КМР у 2022 році. Офісний працівник 1. Про виконання рішень попередньої наради. Квітень, 2023 Секретар 2. Про стан роботи з охорони праці в закладі. Заступник директора з НВР 3. Робота з обдарованими дітьми. Звіт про участь обдарованих учнів у заходах різних рівнів. Заступник директора з НВР, ВР 4. Про стан роботи закладу з Цивільного захисту. Завідувач господарством 5. Обговорення проєкту річного навчального плану на наступний рік. Директор 1. Про виконання рішень попередньої наради Травень, 2023 Секретар 2. Про організоване закінчення навчального року. Директор 3. Аналіз результатів роботи за веденням усіх видів документації. Директор 4. Підготовка до складання моніторингу участі та результативності за 2022-2023 н. р. Заступник директора з НВР, ВР 5. Про організацію та проведення заходів у період літніх канікул 2023 року. Заступник директора з НВР, ВР ✓ Засідання науково-методичної ради: ✓ ✓ І засідання (вересень) ✓ 1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Організація методичної роботи педколективу на 2022-2023 н.р. Обговорення і затвердження планів роботи ШМК на 2022-2023 н.р. ✓ 2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради. ✓ 3. Вивчення нормативних документів щодо організації освітнього процесу у 2022-2023 н.р. ✓ 4. Концепція «Нова українська школа» - 5ті класи. ✓ 5. Організація проведення предметних тижнів (термін проведення). ✓ 6. Про організацію роботи на ІІІ етапі над новим обласним науково-методичним проєктом. “Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи” ✓ 7. Про Державний стандарт базової середньої освіти ✓ 8. Про хід атестації та перепідготовки вчителів. ✓ ІІ засідання (листопад) ✓ 1. Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків. ✓ 2. Стан ведення шкільної документації. ✓ 3. Концептуальні основи діяльності навчального закладу щодо творчої реалізації завдань міської програми інноваційного розвитку освіти регіону. ✓ 4. Корекційні технології, методики та методи у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • 15. ✓ ІІІ засідання (січень) ✓ 1. Виконання планів ШМК за І семестр, стан методичної роботи ✓ 2. Стан курсової перепідготовки педагогічних кадрів за 2022 рік. ✓ 3. Аналіз участі учнів в конкурсах тощо. ✓ 4. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр, виконання навчальних програм за І семестр. ✓ 5. Стан викладання предметів за І семестр 2022/2023 навчального року.. ✓ ІV засідання (березень) ✓ 1. Про стан роботи з молодими вчителями. ✓ 2. Узагальнення матеріалів щодо оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються. Стан самоосвіти вчителів. ✓ 3. Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2022-2023 н.р. та проведення ДПА. ✓ ✓ V засідання (червень) ✓ 1. Оцінка методичної роботи закладу за 2022-2023 н.р., шляхи реалізації педагогічної теми, планування методичної роботи на 2023-2024 н.р. Обмін документами та пропозиціями щодо складання плану роботи закладу та планування методичної роботи на наступний навчальний рік. ✓ 2. Стан виконання навчальних програм, моніторинг навчальних досягнень учнів за ІІ семестр, рік. ✓ 3. Підбиття підсумків підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік. ✓ 4. Обговорення робочого навчального плану на 2023-2024н.р.(варіативна складова). Протягом року кожна комісія працювала за окремим планом згідно своїх науково- методичних проєктів. Пошук напрацьованого досвіду спонукав до взаємодії з педагогічною спільнотою. Учителі гімназії активно брали участь у професійних конкурсах та методичних заходах: районних науково-практичних семінарах; міських семінарах; вебінарах різного рівня. Педагоги активно діляться досвідом, друкуючи власні розробки у педагогічних виданнях: журнал «Відкритий урок»; «На урок», «Всеосвіта», сайт «Вчительский онлайн- журнал»; сайт «Методичний портал». Також учителі публікували свої матеріали на персональних блогах. Отже, виступи та презентації власних надбань педагогічних працівників шляхом залучення до різних форм районної та міської методичної роботи, публікації у фахових виданнях, участю у конкурсах педагогічної майстерності вчителя сприяли впровадженню в практику роботи елементів перспективного досвіду. Готуючись до уроків, вчителі закладу прагнуть зацікавлювати, концентрувати увагу учнів на вивченні свого предмету. Вони використовують в своїй роботі три способи мультимедійних технологій на уроках: ілюстративний спосіб, схематичний спосіб, інтерактивний спосіб. Використання даних технологій активізувало учителів різних за досвідом роботи, рівнем технічної підготовки до оволодіння знань, вмінь роботи із засобами ІКТ, Internetом. Уроки з використанням мультимедійних технологій потребують не лише високого рівня матеріально-технічного забезпечення, а й значної підготовки педагога до інноваційної діяльності. На сьогоднішній день вчителі закладу використовують як готові програмні педагогічні засоби, так і власні презентації, електронні проєкти, відеоматеріали, забезпечуючи мультимедійний супровід на уроках та під час проведення позакласних, виховних заходів. Новітні мультимедійні засоби навчання відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості як вчителям, так і учням. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (формальне, неформальне, інформальне) організовували в 2022-2023 н.р. та проводили згідно з планом-графіком,
 • 16. який є складовою плану роботи по створенню системи внутрішнього забезпечення якості освіти, індивідуальною участю вчителів у заходах різного рівня. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося за такими видами: курси, семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося за такими видами: • довгострокове підвищення кваліфікації: курси; • короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо. На виконання договору про функціонування курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників м. Кривого Рогу, укладеного між закладом та ДАНО ДОДА, перепідготовку пройшло 4 вчителі. Мета перепідготовки педагогічних кадрів: активізувати діяльність вчителів у міжкурсовий період, підвищити ефективність навчальної роботи, виявити науково-методичний рівень підготовки кадрів, їх інтереси та запити, спрямувати увагу педагогів на аналіз особистого досвіду викладання. Всі вчителі гімназії пройшли курсову перепідготовку згідно графіку. Також після проходження курсової перепідготовки кожним вчителем було складено звіт, який заслуховувався на методичних оперативках протягом року. Важливим стимулом інноваційної діяльності є методична робота в закладі. Саме методична робота сприяла опануванню новими технологіями. Педагоги закладу проінформовані про новітні технології, постійно займалися самоосвітою, опановували методики творчої діяльності. Але вони вважають, що вибір нових технологій є їх особистим бажанням. Професійна майстерність педагогів базується на систематичній методичній роботі вчителя. Методичну роботу в цьому навчальному році спрямовано на реалізацію проблеми, над якою працює заклад, що знаходить своє відображення в тематиці засідань методичних об’єднань. Основні завдання методичної роботи: • удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами через упровадження сучасних освітніх управлінських технологій; • консультативна підтримка педагогічних працівників з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм; • організація науково-методичного супроводу підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів в умовах реформування освітньої галузі відповідно до Концепції «Нова українська школа», • впровадження Державних стандартів освіти, оновлених навчальних програм і вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів; • проведення дослідно-експериментальної роботи за темою З вересня 2022 року участь у обласному проекті: «Розробка моделі школи ментального здоров’я для різнобічного розвитку, виховання і соціалізації самодостатньої особистості» та у обласному проєкті «Створення інноваційної моделі освітнього середовища із впровадженням STEM- освіти в умовах реформування української школи» • забезпечення науково-методичного супроводу реалізації обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку само ефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи»; • підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку; • вдосконалення системи виявлення талановитих і обдарованих учнів, здійснення їх підтримки та розвитку; • забезпечення науково-обґрунтованого моніторингу освітнього процесу, використання його результатів у науково-методичній роботі з педагогічними кадрами, поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення закладу;