SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ Nº72
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОГ РАДИ
• ЄДРПОУ 33416402
вул. Катеринівська, 8а, м. Кривий Ріг, Криворізький район
Дніпропетровська область, 50071
тел. 38(097)555-35-02, e-mail kscola72@gmail.com
HAKA3
від 06.09.2023 р. Nº 271-09
Про створення складу атестаційної
комісії в 2024 році
Керуючись Положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 N:805, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.12.2022 Nº1649/38985, наказами департаменту освіти і науки
Криворізької міської ради від 31.08.2023 Nº 267 «Про проведення атестації педагогічних
працівників закладів освітиMICTA Кривого Рогу у 2024 році», від 10.10.2023
Nº233-ктр «Про проведення атестації керівників закладів освіти міста в 2023/2024 навчальному
році», відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від 01.09.2023 Лº134 «Про
організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
та склад районної атестаційної комісії» та з метою стимулювання підвищення якості роботи
педагогічних працівників, визначення фактичного рівня професійної компетентності
педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету,
забезпечення ефективності освітнього процесу,
НАКАЗУЮ:
1. Створити атестаційну комісію для проведення атестації педагогічних кадрів закладу та
затвердити такий її склад (додаток 1):
Голова атестаційної комісії: Ничипорук В.В. - директор закладу;
Секретар атестаційної комісії: Євдокимова Н.В. - заступник директора з НВР.
Члени комісії:
Шляхтич Т.А. - в.о. голови ПК;
Белова О.С - заступник директора з
Ізбаш Л.В. - учитель іноземної мови.
2. Завершити формування списків педагогічних працівників, які підлягають черговій, заяв
про перенесення строку атестації, ознайомити педагогічний колектив з наказом про
атестацію педагогічних працівників до 10.10.23 року.
3. Надати атестаційній комісії ІІ рівня департаменту освіти і науки виконкому Криворізької
міської ради документи, що свідчать про педагогічну майстерність та професійні
досягення, свідоцтво про підвищення кваліфікації за 5 років перед атестацією на керівника
закладу до 26.10.2023 року.
Завершити формування списків педагогічних працівників, які підлягають, позачерговій
атестації, прийом заяв від педпрацівників щодо проходження позачергової атестації,
ознайомити педагогічний колектив з наказом про атестацію педагогічних працівників
20.12.23 року.
5. Розглянути заяви про перенесення строку атестації педагогічних працівників у випадках,
передбачених п.7 Положення про атестацію педагогічних працівників та прийняти рішення
атестаційної комісії до 10.10.2023 року.
6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Євдокимовій Н.В., секретарю
атестаційної комісії закладу:
6.1. Отримати, зареєструвати та зберігати документи, поданих педагогічними
працівниками, до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією.
протягом пʼяти робочих днів з дні
оприлюдненні інформації
педагогічним працівникам
6.2. Організовувати роботу атестаційної комісії, вести та підписувати протоколи засідань
атестаційної комісії.
6.3. Скласти характеристики педагогічної майстерності та професійні досягення
педагогічних працівників до 15.03.2024 року.
6.4. Оформити атестаційні листи в 2-х примірниках до 01.04.2024 року.
6.5. Повідомляти своєчасно педагогічним працівникам про місце і час проведення
засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на
засідання).
6.6. Забезпечувати оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії
розміщення її на офіційному вебсайті закладу освіти.
6.7. Оформити клопотання про нагородження грамотами департаменту Дніпропетровської
облдержадміністрації, департаменту освіти Криворізької міської ради, відділу освіти
Саксаганської районної у місті ради за наслідками атестації.
6.8. Узагальнити цифрову інформацію про підсумки атестації 2024 року; інформацію про
хід атестації в навчальному закладі, що розкриває порядок проведення та технологію
атестації, рівень інформованості педагогічних працівників, аналіз реалізації основних
завдань в поточному начальному роц.
7. Атестаційній комісії:
7.1. Завершити організаційну роботу зі створення необхідних умов для атестації
педагогічних працівників. Розглянути подані документи, затвердити списки
педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії,
прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації, затвердити графік
атестації (індивідуальні графіки), довести їх під розпис до відома осіб які атестуються.
до 20.12.2023 року.
7.2. Організувати вивчення системи й досвіду роботи кожного педагогічного працівника,
який атестується, періодично заслуховуючи дані питання під час засідань педагогічних
рад, методичних обʼєднань, виробничих нарад з розгляду атестаційних питань.
3 20.10.2023 року по 15.03.2024 року.
7.3. Забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог чинного Положення
про атестацію педагогічних працівників зі змінами та доповненнями.
7.4. Завершити вивчення професійної діяльності осіб які атестуються.
до 15.03.2024 року
7.5. Узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової
компетентності та загальної культури педагогічних працівників які атестуються.
Забезпечити обʼєктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів
атестації педагогічних працівників до 17.03.2024 року.
7.6. Завершити роботу з атестації педагогічних працівників закладу, яка здійснювалась
атестаційними комісіями І рівня до 31.03.2024 року.
8. Видати наказ по закладу «Про результати атестації педагогічних працівників 2024 року».
Наказом на підставі рішення атестаційної комісії освітнього закладу, оформленого
протоколом,встановлюються (підтверджуються) тарифні розряди, присвоюються
кваліфікаційні категорії (педагогічні звання), встановлюється відповідальність раніше
присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням) з дня прийняття кожного
відповідного рішення.
не пізніше трьох робочих днів з дня рішення атестаційної комісії І рівня
9. Затвердити графік засідань та план роботи атестаційної комісії закладу на 2023-2024 н.р.
(додаток 2).
10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з начально-
виховної роботи Євдокимову Н.В.
11. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
УКРАІНА
Директор КГ 72 пиная
КРИВОРОКА М
КРИВОРЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентис пец ян.-"
код 3347 54:2
З наказом ознайомлені:
Євдокимова Н.В. С
Белова О.С. Ост
Шляхтич Т.А.9
Ізбаш Л.В. J
comf- Вікторія НИЧИПОРУК
Наказ отримано:
Євдокимова Н. в. 2f
Додаток 1
до наказу Nº 271-09
від 06.09.2023 року
СКЛАД
атестаційної комісії закладу
Голова атестаційної комісії: Ничипорук В.В. - директор закладу;
Секретар атестаційної комісії: Євдокимова Н.В. - заступник директора з НВР.
Члени комісії:
- Шляхтич Т.А. - в.о. голови ПК;
- Белова О.С. - заступник директора з ВР;
- Ізбаш Л.В. - учитель іноземної мови.
Додаток 2
до наказу Nº 2Н-віД 06.09 2023р.
Графік та план роботи атестаційної комісії КГ Nº72 КМР
Дата
06.09.2023
09.10.2023
19.12.2023
10.01.2024
29.03.2024
Порядок денний
1. Про регламент роботи атестаційної комісії 33СО У 2023-2024 н. р.
відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних
працівників.
2. Про розподіл функціональних обовʼязків між членами
атестаційної комісії.
3. Про затвердження графіка та плану роботи атестаційної комісії.
1. Про затвердження списку педагогів, як підлягають черговій
атестації.
2. Про визначення строків проведення їх атестації.
3. Про визначення строку та адресу електронної пошти для подання
педагогічними працівниками документів (у разі подання в
електронній формі).
4. Про перенесення чергової атестації педпрацівників, у разі
тимчасової непрацездатності, або настання інших обставин, що
перешкоджають проходженню ним атестації на один рік (за
потреби).
1. Про включення до списку, за заявою, педагогічних працівників,
які підлягають черговій атестації, але не були включені до списку.
2. Про затвердження списку педагогів, які підлягають позачерговій
атестації, визначення строків проведення атестації,
документів педагогів, які атестуються позачергово.
1. Про розгляд, перевірку достовірності документів педагогічних
працівників, які атестуються, встановлення дотримання вимог п. 8.9
Положення по атестацію.
2. Про оцінку професійних компетентностей педагогічних
працівників з урахуванням їх посадових обовʼязків і вимог
професійного стандарту (за наявності).
3. Про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника для
належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного
працівника, визначення зі складу членів атестаційної комісії членів,
які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного
працівника,затвердження графіку заходів з його проведення (за
потреби).
1. Про порядок голосування
2. Про результати атестації педагогічних працівників у 2023/2024
навчальному році.
Секретар Надія ЄВДОКИМОВА

More Related Content

Similar to Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році

План роботи.docx
План роботи.docxПлан роботи.docx
План роботи.docx
Rebbit2015
 
накз про атестацію
накз про атестаціюнакз про атестацію
накз про атестацію
Rebbit2015
 
Документи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівниківДокументи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівників
yakusheva
 
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
olha1koval
 
атестація.20142015
атестація.20142015атестація.20142015
атестація.20142015
michaelsokal
 
вимоги до атестації
вимоги до атестаціївимоги до атестації
вимоги до атестації
Oxana Grabenko
 
Порядок призначення керівників навчальних закладів БМР Київської області
Порядок призначення керівників навчальних закладів БМР Київської областіПорядок призначення керівників навчальних закладів БМР Київської області
Порядок призначення керівників навчальних закладів БМР Київської області
tatum_p
 

Similar to Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році (20)

План роботи.docx
План роботи.docxПлан роботи.docx
План роботи.docx
 
накз про атестацію
накз про атестаціюнакз про атестацію
накз про атестацію
 
Документи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівниківДокументи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівників
 
Проведення атестації педагогів
Проведення атестації педагогівПроведення атестації педагогів
Проведення атестації педагогів
 
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
№160, 18.09.2023, атестація педпрацівників,.pdf
 
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdfІваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
 
атестація 2022
атестація  2022атестація  2022
атестація 2022
 
технологія проведення атестаціі педкадрів в днз
технологія проведення атестаціі педкадрів в днзтехнологія проведення атестаціі педкадрів в днз
технологія проведення атестаціі педкадрів в днз
 
атестація.20142015
атестація.20142015атестація.20142015
атестація.20142015
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Nakaz pro stvorennja atestac komisii
Nakaz pro stvorennja atestac komisiiNakaz pro stvorennja atestac komisii
Nakaz pro stvorennja atestac komisii
 
2022-2023 навчальний рік ЗВІТ про формування внут. сист. з.я.о..pptx
2022-2023 навчальний рік ЗВІТ про формування внут. сист. з.я.о..pptx2022-2023 навчальний рік ЗВІТ про формування внут. сист. з.я.о..pptx
2022-2023 навчальний рік ЗВІТ про формування внут. сист. з.я.о..pptx
 
ппдSeminar zastupniki 10.02.2015
ппдSeminar zastupniki 10.02.2015ппдSeminar zastupniki 10.02.2015
ппдSeminar zastupniki 10.02.2015
 
вимоги до атестації
вимоги до атестаціївимоги до атестації
вимоги до атестації
 
Nakaz pro stv. komisii
Nakaz pro stv. komisiiNakaz pro stv. komisii
Nakaz pro stv. komisii
 
Nakaz
NakazNakaz
Nakaz
 
Plan robotu
Plan robotuPlan robotu
Plan robotu
 
Про організацію роботи приймальної комісії в 2020 році
Про організацію роботи приймальної комісії в 2020 роціПро організацію роботи приймальної комісії в 2020 році
Про організацію роботи приймальної комісії в 2020 році
 
Порядок призначення керівників навчальних закладів БМР Київської області
Порядок призначення керівників навчальних закладів БМР Київської областіПорядок призначення керівників навчальних закладів БМР Київської області
Порядок призначення керівників навчальних закладів БМР Київської області
 
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptxзвіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
звіт Чорноморського ліцею №3 2022-2023.pptx
 

More from AleksSaf

Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullyingNakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz191 School orders for systemic prevention of bullying
 
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullyingNakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
Nakaz 190 School orders for systemic prevention and combating bullying
 

Recently uploaded

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
OASISENGLISHOFFICIAL
 

Recently uploaded (11)

Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищСпектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 

Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році

 • 1. КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ Nº72 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОГ РАДИ • ЄДРПОУ 33416402 вул. Катеринівська, 8а, м. Кривий Ріг, Криворізький район Дніпропетровська область, 50071 тел. 38(097)555-35-02, e-mail kscola72@gmail.com HAKA3 від 06.09.2023 р. Nº 271-09 Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році Керуючись Положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 N:805, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 Nº1649/38985, наказами департаменту освіти і науки Криворізької міської ради від 31.08.2023 Nº 267 «Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освітиMICTA Кривого Рогу у 2024 році», від 10.10.2023 Nº233-ктр «Про проведення атестації керівників закладів освіти міста в 2023/2024 навчальному році», відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від 01.09.2023 Лº134 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році та склад районної атестаційної комісії» та з метою стимулювання підвищення якості роботи педагогічних працівників, визначення фактичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу, НАКАЗУЮ: 1. Створити атестаційну комісію для проведення атестації педагогічних кадрів закладу та затвердити такий її склад (додаток 1): Голова атестаційної комісії: Ничипорук В.В. - директор закладу; Секретар атестаційної комісії: Євдокимова Н.В. - заступник директора з НВР. Члени комісії: Шляхтич Т.А. - в.о. голови ПК; Белова О.С - заступник директора з Ізбаш Л.В. - учитель іноземної мови. 2. Завершити формування списків педагогічних працівників, які підлягають черговій, заяв про перенесення строку атестації, ознайомити педагогічний колектив з наказом про атестацію педагогічних працівників до 10.10.23 року. 3. Надати атестаційній комісії ІІ рівня департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради документи, що свідчать про педагогічну майстерність та професійні досягення, свідоцтво про підвищення кваліфікації за 5 років перед атестацією на керівника закладу до 26.10.2023 року. Завершити формування списків педагогічних працівників, які підлягають, позачерговій атестації, прийом заяв від педпрацівників щодо проходження позачергової атестації,
 • 2. ознайомити педагогічний колектив з наказом про атестацію педагогічних працівників 20.12.23 року. 5. Розглянути заяви про перенесення строку атестації педагогічних працівників у випадках, передбачених п.7 Положення про атестацію педагогічних працівників та прийняти рішення атестаційної комісії до 10.10.2023 року. 6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Євдокимовій Н.В., секретарю атестаційної комісії закладу: 6.1. Отримати, зареєструвати та зберігати документи, поданих педагогічними працівниками, до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією. протягом пʼяти робочих днів з дні оприлюдненні інформації педагогічним працівникам 6.2. Організовувати роботу атестаційної комісії, вести та підписувати протоколи засідань атестаційної комісії. 6.3. Скласти характеристики педагогічної майстерності та професійні досягення педагогічних працівників до 15.03.2024 року. 6.4. Оформити атестаційні листи в 2-х примірниках до 01.04.2024 року. 6.5. Повідомляти своєчасно педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання). 6.6. Забезпечувати оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії розміщення її на офіційному вебсайті закладу освіти. 6.7. Оформити клопотання про нагородження грамотами департаменту Дніпропетровської облдержадміністрації, департаменту освіти Криворізької міської ради, відділу освіти Саксаганської районної у місті ради за наслідками атестації. 6.8. Узагальнити цифрову інформацію про підсумки атестації 2024 року; інформацію про хід атестації в навчальному закладі, що розкриває порядок проведення та технологію атестації, рівень інформованості педагогічних працівників, аналіз реалізації основних завдань в поточному начальному роц. 7. Атестаційній комісії: 7.1. Завершити організаційну роботу зі створення необхідних умов для атестації педагогічних працівників. Розглянути подані документи, затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації, затвердити графік атестації (індивідуальні графіки), довести їх під розпис до відома осіб які атестуються. до 20.12.2023 року. 7.2. Організувати вивчення системи й досвіду роботи кожного педагогічного працівника, який атестується, періодично заслуховуючи дані питання під час засідань педагогічних рад, методичних обʼєднань, виробничих нарад з розгляду атестаційних питань. 3 20.10.2023 року по 15.03.2024 року. 7.3. Забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог чинного Положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами та доповненнями. 7.4. Завершити вивчення професійної діяльності осіб які атестуються. до 15.03.2024 року 7.5. Узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників які атестуються. Забезпечити обʼєктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів атестації педагогічних працівників до 17.03.2024 року. 7.6. Завершити роботу з атестації педагогічних працівників закладу, яка здійснювалась атестаційними комісіями І рівня до 31.03.2024 року.
 • 3. 8. Видати наказ по закладу «Про результати атестації педагогічних працівників 2024 року». Наказом на підставі рішення атестаційної комісії освітнього закладу, оформленого протоколом,встановлюються (підтверджуються) тарифні розряди, присвоюються кваліфікаційні категорії (педагогічні звання), встановлюється відповідальність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням) з дня прийняття кожного відповідного рішення. не пізніше трьох робочих днів з дня рішення атестаційної комісії І рівня 9. Затвердити графік засідань та план роботи атестаційної комісії закладу на 2023-2024 н.р. (додаток 2). 10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з начально- виховної роботи Євдокимову Н.В. 11. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою. УКРАІНА Директор КГ 72 пиная КРИВОРОКА М КРИВОРЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентис пец ян.-" код 3347 54:2 З наказом ознайомлені: Євдокимова Н.В. С Белова О.С. Ост Шляхтич Т.А.9 Ізбаш Л.В. J comf- Вікторія НИЧИПОРУК Наказ отримано: Євдокимова Н. в. 2f
 • 4. Додаток 1 до наказу Nº 271-09 від 06.09.2023 року СКЛАД атестаційної комісії закладу Голова атестаційної комісії: Ничипорук В.В. - директор закладу; Секретар атестаційної комісії: Євдокимова Н.В. - заступник директора з НВР. Члени комісії: - Шляхтич Т.А. - в.о. голови ПК; - Белова О.С. - заступник директора з ВР; - Ізбаш Л.В. - учитель іноземної мови.
 • 5. Додаток 2 до наказу Nº 2Н-віД 06.09 2023р. Графік та план роботи атестаційної комісії КГ Nº72 КМР Дата 06.09.2023 09.10.2023 19.12.2023 10.01.2024 29.03.2024 Порядок денний 1. Про регламент роботи атестаційної комісії 33СО У 2023-2024 н. р. відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних працівників. 2. Про розподіл функціональних обовʼязків між членами атестаційної комісії. 3. Про затвердження графіка та плану роботи атестаційної комісії. 1. Про затвердження списку педагогів, як підлягають черговій атестації. 2. Про визначення строків проведення їх атестації. 3. Про визначення строку та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі). 4. Про перенесення чергової атестації педпрацівників, у разі тимчасової непрацездатності, або настання інших обставин, що перешкоджають проходженню ним атестації на один рік (за потреби). 1. Про включення до списку, за заявою, педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, але не були включені до списку. 2. Про затвердження списку педагогів, які підлягають позачерговій атестації, визначення строків проведення атестації, документів педагогів, які атестуються позачергово. 1. Про розгляд, перевірку достовірності документів педагогічних працівників, які атестуються, встановлення дотримання вимог п. 8.9 Положення по атестацію. 2. Про оцінку професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обовʼязків і вимог професійного стандарту (за наявності). 3. Про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, визначення зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника,затвердження графіку заходів з його проведення (за потреби). 1. Про порядок голосування 2. Про результати атестації педагогічних працівників у 2023/2024 навчальному році. Секретар Надія ЄВДОКИМОВА