SlideShare a Scribd company logo
Рекомендації щодо
організації програм з
надолуження освітніх втрат
ВСТУП	 3
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ	 4
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГРАМ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ	 4
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ	 5
ЗМІСТ ПРОГРАМ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ	 6
МЕХАНІЗМИ ТА СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ	 6
СУБ’ЄКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ 7
МОНІТОРИНГ	 8
Зміст
Обкладинка: Іванка, 8 років, на уроці в школі в Житомирі.
Фото: ЮНІСЕФ/O. Філіппов
2
Освіта в Україні сьогодні переживає не найкращі часи. За час пандемії COVID-19 та далі від початку
повномасштабного вторгнення Росії в Україну діти зазнали значних втрат у навчанні. Спершу дистанційне
навчання, а згодом тимчасова окупація, бойові дії, повітряні тривоги й перебування в укриттях, відсутність
електроенергії та нестабільний психологічний стан — ось неповний перелік зовнішніх чинників, які впливали і
продовжують залишати свій слід на якості освіти дітей і сформованості в них необхідних навичок. Тож зараз
гостро стоїть питання створення та впровадження програм з надолуження освітніх втрат.
Ці рекомендації призначені для громадських організацій та інших стейкхолдерів (наприклад, закладів освіти,
органів управління освітою), які вже впроваджують або планують впроваджувати програми з надолуження
освітніх втрат. Документ створений за результатами обговорення викликів упровадження програм з надолуження
освітніх втрат, яке було організоване 7 червня 2023 року за ініціативи Міністерства освіти і науки України. Він
відображає спільне бачення учасників обговорення щодо впровадження таких програм.
В обговоренні взяли участь представники таких освітніх організацій: Український центр оцінювання якості освіти,
Інститут модернізації змісту освіти, Український інститут розвитку освіти, Державна служба якості освіти, Служба
освітнього омбудсмена України, а також UNICEF
, INGO Plan International,WorldVision International, People in Need,
Save the Children, Norwegian Refugee Council, GoGlobal NGO, «Навчай для України», ГС «Ре: Освіта», ГО «Жіночий
консорціум України», Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Центр освіти «Оптіма», БО «БФ ПОСМІШКА
ЮА», ГО «Смарт освіта», ICF savED, ГС «Освіторія», ГО «ДоброДім Дніпро», Street Child Ukraine.
Документ має рекомендаційний характер і пріоритизує географію та навчальні предмети для програм з
надолуження освітніх втрат. Наприклад, якщо громадська організація (ГО) працює в регіоні зі школою, де діти в
початкових класах не можуть читати, то пріоритет — навчити їх читати, бо це базова навичка, без якої дитина не
зможе сприймати інформацію, обробляти її, використовувати отримані знання з користю для себе тощо.
Вступ
3
Визначення програми з надолуження освітніх втрат
Міжвідомча мережа співпраці з питань освіти в умовах надзвичайних ситуацій (INEE) визначає програму з надолуження освіт-
ніх втрат як короткострокову освітню програму для дітей та молоді, які активно відвідували школу до перерви в навчанні.
Така програма надає учням можливість засвоїти пропущений матеріал для їх повернення до формальної системи освіти.
Програма з надолуження освітніх втрат в українському контексті, за визначенням, прийнятим робочою групою під час
заходу 7 червня 2023 року, присвяченого розробленню рамки для впровадження програм з надолуження освітніх втрат
в Україні, — це комплекс заходів для здобувачів загальної середньої освіти, спрямований на визначення прогалин у
навчанні та їх компенсацію, а також на адаптацію, пріоритезацію предметів (знань та компетентностей), надання пси-
хологічної та соціально-емоційної підтримки.
Принципи організації програм з надолуження
освітніх втрат
10 принципів організації програм з надолуження освітніх втрат були розроблені Робочою групою з питань прискореного
навчання (Accelerated EducationWorking Group — AEWG)1
Міжвідомчої мережі з питань освіти з надзвичайних ситуацій (Inter-
Agency Network for Education in Emergencies — INEE). Вони є вичерпними та відповідають українському контексту. Ці принципи
були розроблені з метою підтримати міністерства, виконавців, донорів та інших суб’єктів у створенні та оцінюванні програм з
надолуження освітніх втрат для того, щоб вони могли підвищити їхню якість, що також вплине на якість освітньої системи зага-
лом і допоможе учням, які мають прогалини в навчанні, надолужити пропущене та продовжити навчання.
УЧНІ
Принцип 1: Програма з надолуження освітніх втрат відповідає всебічним потребам учнів.
Принцип 2: Освітнє середовище є фізично та емоційно безпечним; у ньому існують плани запобігання,
готовності та реагування на надзвичайні ситуації.
Принцип 3: Навчальна програма з надолуження освітніх втрат скорочена; пріоритет надається найважливішим
компетенціям, їхній інтеграції та закріпленню.
Принцип 4: Навчальний час, форма навчання та іспити можуть бути адаптовані.
Принцип 5: Програма з надолуження освітніх втрат ефективно використовує індивідуальний підхід до навчання
УЧИТЕЛІ
Принцип 6: Вчителі повертаються до освітнього процесу; їхнє благополуччя підтримується після перерви у викладанні.
Принцип 7: Учителям надаються можливості та ресурси для залучення всіх учнів та впровадження програми з
надолуження освітніх втрат.
УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ
Принцип 8: Учні, їхні сім’ї та громади отримують інформацію, залучаються до консультацій та беруть активну участь
у розробленні та реалізації програми з надолуження освітніх втрат.
ВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИМ ОСВІТНІМ СТРАТЕГІЯМ
Принцип 9: Програма з надолуження освітніх втрат визнана та узгоджена з національною системою освіти
та має чіткі шляхи реалізації.
Принцип 10: Програма з надолуження освітніх втрат інтегрована в національну систему освіти та відповідну стратегію.
1
https://inee.org/resources/catch-programmes-10-principles-helping-learners-catch-and-return-learning
4
Цільова аудиторія
Цільовою аудиторією програм з надолуження освітніх втрат є діти молодшого та середнього шкільного віку, які
тривалий час мали обмежений доступ до очної та/або дистанційної освіти або не мали такого доступу взагалі. До
них зокрема належать:
• діти, які перебувають на деокупованих територіях;
• діти, які перебувають на територіях, де тривають бойові дії, або в районах, розташованих неподалік місць бойових дій;
• діти з прикордонних територій, де заклади освіти не працюють в очному форматі через безпекову ситуацію;
• діти, які повертаються з-за кордону;
• діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які з тих чи інших причин тривалий час не мали доступу до очної та/або
дистанційної освіти.
Пріоритетнірегіонидляреалізаціїпрограмзнадолуження
освітніх втрат, де тривають (тривали) активні бойові дії та
переважає дистанційна форма освіти:
• Дніпропетровська область;
• Донецька область;
• Запорізька область;
• Луганська область;
• Миколаївська область;
• Одеська область;
• Сумська область;
• Харківська область;
• Херсонська область;
• окремі громади в інших, крім зазначених вище,
областях, що межують із Російською Федерацією та
Білоруссю, де заклади освіти працюють дистанційно
через безпекову ситуацію.
З огляду на обмежені ресурси для реалізації програм з
надолуження освітніх втрат необхідно пріоритизувати
дітей із вразливих категорій для участі в таких програмах,
а саме:
• дітей із малозабезпечених сімей;
• дітей із багатодітних сімей, які не мають достатньої
кількості пристроїв для дистанційної освіти;
• дітей із особливими освітніми потребами;
• дітей представників національних меншин;
• дітей, які не зареєстровані в закладах загальної
середньої освіти.
Ще одна категорія дітей, що першочергово потребує залучення до програм з надолуження освітніх втрат, — це діти, які
повертаються з Російської Федерації та тимчасово окупованих територій. Під час розроблення програм для них потрібно
враховувати факт їхнього навчання за програмами Російської Федерації та можливу потребу в психоемоційній підтримці.
Діти продовжують навчання в укритті під час тривоги.
Фото: Європейський Союз/О. Ратушняк
5
Зміст програм з надолуження освітніх втрат
Фокусом програм з надолуження освітніх втрат у наведених вище регіонах мають бути базові предмети.
Початкова школа:
• українська мова (читання та письмо);
• математика.
Середня школа (фокус на НУШ, 5-6 класи):
• українська мова та література;
• математика.
Діагностичне тестування
Для ефективного впровадження програм необхідно підготувати діагностичні тести. Починаючи з вересня 2023 року на
платформі ВШО для учнів 5-9 класів будуть доступні тести з усіх предметів.
ПЗПСП (психічне здоров’я та психосоціальна підтримка) як частина програм з надолуження освітніх втрат
має передбачати:
• навчання вчителів надання психосоціальної та психоемоційної підтримки;
• інтеграцію соціально-емоційного навчання в освітній процес;
• відслідковування психічного стану дітей;
• перенаправлення до професійної допомоги у складних випадках;
• супервізію для вчителів.
Програми з надолуження освітніх втрат в умовах війни мають базуватися на глибокому розумінні психології та
мотивації учнів, учителів і батьків. Потрібно передбачити використання тих інструментів, які дають школярам право
вибору, забезпечують можливість проявляти свої сильні сторони та вміння, залучають до суспільно важливих справ
через проєктні завдання, які стосуються відбудови своїх громад або волонтерства, тощо.
Механізми та способи впровадження програм
з надолуження освітніх втрат
Спосіб*
(механізм реалізації)
Можливі труднощі та ризики Шляхи розв’язання
Робота вчителя під час
освітнього процесу та поза
ним заради надолуження
освітніх втрат учнів
Труднощі з індивідуалізацією навчання у
великих класах.
Потребує розв’язання на державному
рівні; буде враховано під час створення
національної стратегії.
Відсутність коштів на проведення
додаткових занять у позаурочний час.
Потребує розв’язання на державному
рівні; буде враховано під час створення
національної стратегії.
Перевантаження вчителів та учнів, низька
мотивація.
Програми лише довкола ключових тем
і предметів.
Недостатні навички у вчителів для роботи з
дітьми, що мають освітні втрати; недостатні
вміння для адаптування програм тощо.
Програми з підвищення кваліфікації,
які пропонують різні суб’єкти.
Недостатня кількість корекційних
і педагогічних занять для дітей із
особливими освітніми потребами.
Доплати вчителям за ці заняття.
Відсутність навчально-методичних
матеріалів для роботи з подолання освітніх
втрат і розривів (матеріали з ключових тем,
діагностичні інструменти тощо).
Розроблення матеріалів з ключових тем,
діагностичних інструментів; навчання
вчителів ними користуватися.
6
Залучення волонтерів,
студентів, додаткових
учителів для роботи з дітьми
Брак волонтерів і вчителів, які вміють та
хочуть проводити такі заняття.
Промоція з широкою кампанією
залучення.
Відсутність моделі адміністрування таких
програм.
ГО та інші суб’єкти, які вже впроваджують
або планують впроваджувати програми
з надолуження освітніх втрат, можуть
підготувати свої рішення та моделі, які
будуть розглянуті та враховані під час
розроблення національної стратегії.
Літні програми з
надолуження освітніх втрат
Брак фінансів. Пошук міжнародних партнерів.
Низька мотивація учнів і вчителів. Формат таборів може зацікавити учнів.
* Усі ці способи можуть бути впроваджені в онлайн-, очному та змішаному форматах.
Суб’єкти впровадження програм з надолуження
освітніх втрат
Можуть упроваджувати:
• заклади загальної середньої освіти;
• заклади позашкільної освіти;
• громадські організації;
• органи управління освітою на рівні громади.
Можуть викладати:
• учителі;
• запрошені тренери;
• волонтери;
• батьки;
• студенти педагогічних закладів освіти (у межах практики), інших вищих або професійних закладів освіти за умови
методичної підтримки та/або супроводу;
• сильні учні (за підтримки або наставництва вчителя).
Вимоги до кваліфікації викладача програм з надолуження освітніх втрат:
• знання теоретичних і практичних засад фасилітації освітнього процесу;
• методична підготовка щодо реалізації програм з надолуження освітніх втрат;
• володіння основами психологічних знань і травма-інформованого підходу;
• володіння стратегіями формувального та підсумкового оцінювання;
• володіння цифровими технологіями.
Усі викладачі (тьютори, волонтери тощо), залучені до впровадження програм за участю дітей, мають дотримуватися
основних принципів щодо захисту дітей від будь-яких форм жорстокого поводження, насильства, а також політики
абсолютної нетерпимості до будь-якої форми сексуального домагання, сексуальної експлуатації та наруги.
7
Моніторинг
Рекомендовані індикатори для моніторингу програм з надолуження освітніх втрат
Для оцінювання ефективності програм з надолуження освітніх втрат пропонуємо використовувати такі індикатори:
• кількість дівчаток і хлопчиків, які взяли участь у програмі;
• відсоток дітей, які покращили свої знання принаймні з одного предмета / вдосконалили щонайменше одну
ключову компетентність / наскрізне вміння за результатами участі у програмі з надолуження освітніх втрат.
Дані рекомендуємо збирати в таких розрізах:
• стать (хлопчики / дівчатка);
• вік (діти дошкільного віку / початкової (1-4 класи) / базової (5-9 класи) / старшої школи (10-12 класи);
• категорія вразливості (діти з числа внутрішньо переміщених осіб / з багатодітних сімей / з особливими освітніми
потребами тощо);
• географія (область, район, громада, школа, де зареєстрована дитина).
Під час підрахунку кількості дітей, які взяли участь у програмі з надолуження освітніх втрат, потрібно визначити
критерії, за якими здійснюється такий підрахунок. Наприклад, це може бути відсоток відвіданих занять і включення до
підрахунку лише тих дітей, які відвідали не менше 50% занять, передбачених програмою з надолуження освітніх втрат.
Важливо також збирати дані про те, у якому закладі освіти зареєстрована дитина. Це допоможе забезпечити
ефективну координацію під час реалізації програм з надолуження освітніх втрат, сприятиме обміну даними між
партнерами та дасть змогу порахувати всіх дітей, які візьмуть участь у таких програмах, без дублювання даних.
Освітній кластер збирає інформацію про те, які проєкти й де втілюються. На його сторінці є посилання на форму, яку
можна заповнити й надіслати кластеру для уникнення дублювання.
Учень Херсонської школи Гліб, 8 років, підключається до своїх уроків онлайн за допомогою планшета, отриманого від ЮНІСЕФ.
Фото: ЮНІСЕФ/O. Філіппов
8
9
Міністерство освіти і науки України
м. Київ, пр-кт Берестейський, 10
ez@mon.gov.ua
UAMON
MON_UKRAINE
mon.ua.official
@mon_ukraine
@MONUKRAINE
UAmonogram
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
м. Київ, вул. М. Грушевського, 9Б
kyiv@unicef.org
UNICEFUkraine
unicef_ukraine
@unicef_ukraine
@UNICEFUkraine1997
unicef_ukraine
КОНТАКТИ

More Related Content

Similar to unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf

Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвиткуМетодичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Ковпитська ЗОШ
 
Lr2 3 2.2-pozniak
Lr2 3 2.2-pozniakLr2 3 2.2-pozniak
Lr2 3 2.2-pozniak
tivriv
 
Lr4 5.1 pozniak
Lr4 5.1 pozniakLr4 5.1 pozniak
Lr4 5.1 pozniaktivriv
 
Здоров’я учня та педагога — стратегія і тактика сучасної освіти
Здоров’я учня та педагога — стратегія і тактика сучасної освіти Здоров’я учня та педагога — стратегія і тактика сучасної освіти
Здоров’я учня та педагога — стратегія і тактика сучасної освіти
Електронні книги Ранок
 
тема 9. особливості організації інклюзивного навчання
тема 9. особливості організації інклюзивного навчаннятема 9. особливості організації інклюзивного навчання
тема 9. особливості організації інклюзивного навчанняnatalia0803
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
презентація зднвр1+
презентація зднвр1+презентація зднвр1+
презентація зднвр1+
270479
 
Навчальні програми 2021 2022
Навчальні програми 2021 2022Навчальні програми 2021 2022
Навчальні програми 2021 2022
Оксана Козачек
 
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗ
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗС.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗ
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Ulyana_M
 
виступ на секційному аналіз програм
виступ на секційному аналіз програмвиступ на секційному аналіз програм
виступ на секційному аналіз програмАнастасия Сазонова
 
Metod rec poippo_2018-2019
Metod rec poippo_2018-2019Metod rec poippo_2018-2019
Metod rec poippo_2018-2019
rmk-resh
 
інклюзія
інклюзіяінклюзія
інклюзіяolga_ruo
 
робота вч. пк по створенню умов для повноцінного розвитку учнів в умовах нуш....
робота вч. пк по створенню умов для повноцінного розвитку учнів в умовах нуш....робота вч. пк по створенню умов для повноцінного розвитку учнів в умовах нуш....
робота вч. пк по створенню умов для повноцінного розвитку учнів в умовах нуш....
ssuser389ffd
 
іпр моя
іпр мояіпр моя
іпр моя
Tamara Emec
 
Інклюзія
ІнклюзіяІнклюзія
Інклюзія
kyshtimlena
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 

Similar to unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf (20)

Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвиткуМетодичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
Методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної програми розвитку
 
Lr2 3 2.2-pozniak
Lr2 3 2.2-pozniakLr2 3 2.2-pozniak
Lr2 3 2.2-pozniak
 
Lr4 5.1 pozniak
Lr4 5.1 pozniakLr4 5.1 pozniak
Lr4 5.1 pozniak
 
Здоров’я учня та педагога — стратегія і тактика сучасної освіти
Здоров’я учня та педагога — стратегія і тактика сучасної освіти Здоров’я учня та педагога — стратегія і тактика сучасної освіти
Здоров’я учня та педагога — стратегія і тактика сучасної освіти
 
1. tipova-osvitnya-programa-proekt-1
1. tipova-osvitnya-programa-proekt-11. tipova-osvitnya-programa-proekt-1
1. tipova-osvitnya-programa-proekt-1
 
тема 9. особливості організації інклюзивного навчання
тема 9. особливості організації інклюзивного навчаннятема 9. особливості організації інклюзивного навчання
тема 9. особливості організації інклюзивного навчання
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
участь
участьучасть
участь
 
презентація зднвр1+
презентація зднвр1+презентація зднвр1+
презентація зднвр1+
 
Навчальні програми 2021 2022
Навчальні програми 2021 2022Навчальні програми 2021 2022
Навчальні програми 2021 2022
 
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗ
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗС.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗ
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗ
 
64
6464
64
 
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
 
виступ на секційному аналіз програм
виступ на секційному аналіз програмвиступ на секційному аналіз програм
виступ на секційному аналіз програм
 
Metod rec poippo_2018-2019
Metod rec poippo_2018-2019Metod rec poippo_2018-2019
Metod rec poippo_2018-2019
 
інклюзія
інклюзіяінклюзія
інклюзія
 
робота вч. пк по створенню умов для повноцінного розвитку учнів в умовах нуш....
робота вч. пк по створенню умов для повноцінного розвитку учнів в умовах нуш....робота вч. пк по створенню умов для повноцінного розвитку учнів в умовах нуш....
робота вч. пк по створенню умов для повноцінного розвитку учнів в умовах нуш....
 
іпр моя
іпр мояіпр моя
іпр моя
 
Інклюзія
ІнклюзіяІнклюзія
Інклюзія
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz193 School orders for systemic prevention of bullying
 

Recently uploaded

ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ssuser46127c
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
gravebabyjohn
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
ssuser172ac3
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
ssuser46127c
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
yevheniiakhyzhuk
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 

Recently uploaded (18)

ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
 
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
Розпад колоніальних імперій. Країни Азії, Африки, Латинської Америки (1945 р....
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографіяКриптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
Криптографія КриптографіяКриптографіяКриптографія
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
 
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
Звіт керівника Залав'єцького ЗДО перед громадськістю та колективом за 2023-20...
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 

unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf

 • 1. Рекомендації щодо організації програм з надолуження освітніх втрат
 • 2. ВСТУП 3 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ 4 ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГРАМ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ 4 ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 5 ЗМІСТ ПРОГРАМ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ 6 МЕХАНІЗМИ ТА СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ 6 СУБ’ЄКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ З НАДОЛУЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ 7 МОНІТОРИНГ 8 Зміст Обкладинка: Іванка, 8 років, на уроці в школі в Житомирі. Фото: ЮНІСЕФ/O. Філіппов 2
 • 3. Освіта в Україні сьогодні переживає не найкращі часи. За час пандемії COVID-19 та далі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діти зазнали значних втрат у навчанні. Спершу дистанційне навчання, а згодом тимчасова окупація, бойові дії, повітряні тривоги й перебування в укриттях, відсутність електроенергії та нестабільний психологічний стан — ось неповний перелік зовнішніх чинників, які впливали і продовжують залишати свій слід на якості освіти дітей і сформованості в них необхідних навичок. Тож зараз гостро стоїть питання створення та впровадження програм з надолуження освітніх втрат. Ці рекомендації призначені для громадських організацій та інших стейкхолдерів (наприклад, закладів освіти, органів управління освітою), які вже впроваджують або планують впроваджувати програми з надолуження освітніх втрат. Документ створений за результатами обговорення викликів упровадження програм з надолуження освітніх втрат, яке було організоване 7 червня 2023 року за ініціативи Міністерства освіти і науки України. Він відображає спільне бачення учасників обговорення щодо впровадження таких програм. В обговоренні взяли участь представники таких освітніх організацій: Український центр оцінювання якості освіти, Інститут модернізації змісту освіти, Український інститут розвитку освіти, Державна служба якості освіти, Служба освітнього омбудсмена України, а також UNICEF , INGO Plan International,WorldVision International, People in Need, Save the Children, Norwegian Refugee Council, GoGlobal NGO, «Навчай для України», ГС «Ре: Освіта», ГО «Жіночий консорціум України», Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Центр освіти «Оптіма», БО «БФ ПОСМІШКА ЮА», ГО «Смарт освіта», ICF savED, ГС «Освіторія», ГО «ДоброДім Дніпро», Street Child Ukraine. Документ має рекомендаційний характер і пріоритизує географію та навчальні предмети для програм з надолуження освітніх втрат. Наприклад, якщо громадська організація (ГО) працює в регіоні зі школою, де діти в початкових класах не можуть читати, то пріоритет — навчити їх читати, бо це базова навичка, без якої дитина не зможе сприймати інформацію, обробляти її, використовувати отримані знання з користю для себе тощо. Вступ 3
 • 4. Визначення програми з надолуження освітніх втрат Міжвідомча мережа співпраці з питань освіти в умовах надзвичайних ситуацій (INEE) визначає програму з надолуження освіт- ніх втрат як короткострокову освітню програму для дітей та молоді, які активно відвідували школу до перерви в навчанні. Така програма надає учням можливість засвоїти пропущений матеріал для їх повернення до формальної системи освіти. Програма з надолуження освітніх втрат в українському контексті, за визначенням, прийнятим робочою групою під час заходу 7 червня 2023 року, присвяченого розробленню рамки для впровадження програм з надолуження освітніх втрат в Україні, — це комплекс заходів для здобувачів загальної середньої освіти, спрямований на визначення прогалин у навчанні та їх компенсацію, а також на адаптацію, пріоритезацію предметів (знань та компетентностей), надання пси- хологічної та соціально-емоційної підтримки. Принципи організації програм з надолуження освітніх втрат 10 принципів організації програм з надолуження освітніх втрат були розроблені Робочою групою з питань прискореного навчання (Accelerated EducationWorking Group — AEWG)1 Міжвідомчої мережі з питань освіти з надзвичайних ситуацій (Inter- Agency Network for Education in Emergencies — INEE). Вони є вичерпними та відповідають українському контексту. Ці принципи були розроблені з метою підтримати міністерства, виконавців, донорів та інших суб’єктів у створенні та оцінюванні програм з надолуження освітніх втрат для того, щоб вони могли підвищити їхню якість, що також вплине на якість освітньої системи зага- лом і допоможе учням, які мають прогалини в навчанні, надолужити пропущене та продовжити навчання. УЧНІ Принцип 1: Програма з надолуження освітніх втрат відповідає всебічним потребам учнів. Принцип 2: Освітнє середовище є фізично та емоційно безпечним; у ньому існують плани запобігання, готовності та реагування на надзвичайні ситуації. Принцип 3: Навчальна програма з надолуження освітніх втрат скорочена; пріоритет надається найважливішим компетенціям, їхній інтеграції та закріпленню. Принцип 4: Навчальний час, форма навчання та іспити можуть бути адаптовані. Принцип 5: Програма з надолуження освітніх втрат ефективно використовує індивідуальний підхід до навчання УЧИТЕЛІ Принцип 6: Вчителі повертаються до освітнього процесу; їхнє благополуччя підтримується після перерви у викладанні. Принцип 7: Учителям надаються можливості та ресурси для залучення всіх учнів та впровадження програми з надолуження освітніх втрат. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ Принцип 8: Учні, їхні сім’ї та громади отримують інформацію, залучаються до консультацій та беруть активну участь у розробленні та реалізації програми з надолуження освітніх втрат. ВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИМ ОСВІТНІМ СТРАТЕГІЯМ Принцип 9: Програма з надолуження освітніх втрат визнана та узгоджена з національною системою освіти та має чіткі шляхи реалізації. Принцип 10: Програма з надолуження освітніх втрат інтегрована в національну систему освіти та відповідну стратегію. 1 https://inee.org/resources/catch-programmes-10-principles-helping-learners-catch-and-return-learning 4
 • 5. Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програм з надолуження освітніх втрат є діти молодшого та середнього шкільного віку, які тривалий час мали обмежений доступ до очної та/або дистанційної освіти або не мали такого доступу взагалі. До них зокрема належать: • діти, які перебувають на деокупованих територіях; • діти, які перебувають на територіях, де тривають бойові дії, або в районах, розташованих неподалік місць бойових дій; • діти з прикордонних територій, де заклади освіти не працюють в очному форматі через безпекову ситуацію; • діти, які повертаються з-за кордону; • діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які з тих чи інших причин тривалий час не мали доступу до очної та/або дистанційної освіти. Пріоритетнірегіонидляреалізаціїпрограмзнадолуження освітніх втрат, де тривають (тривали) активні бойові дії та переважає дистанційна форма освіти: • Дніпропетровська область; • Донецька область; • Запорізька область; • Луганська область; • Миколаївська область; • Одеська область; • Сумська область; • Харківська область; • Херсонська область; • окремі громади в інших, крім зазначених вище, областях, що межують із Російською Федерацією та Білоруссю, де заклади освіти працюють дистанційно через безпекову ситуацію. З огляду на обмежені ресурси для реалізації програм з надолуження освітніх втрат необхідно пріоритизувати дітей із вразливих категорій для участі в таких програмах, а саме: • дітей із малозабезпечених сімей; • дітей із багатодітних сімей, які не мають достатньої кількості пристроїв для дистанційної освіти; • дітей із особливими освітніми потребами; • дітей представників національних меншин; • дітей, які не зареєстровані в закладах загальної середньої освіти. Ще одна категорія дітей, що першочергово потребує залучення до програм з надолуження освітніх втрат, — це діти, які повертаються з Російської Федерації та тимчасово окупованих територій. Під час розроблення програм для них потрібно враховувати факт їхнього навчання за програмами Російської Федерації та можливу потребу в психоемоційній підтримці. Діти продовжують навчання в укритті під час тривоги. Фото: Європейський Союз/О. Ратушняк 5
 • 6. Зміст програм з надолуження освітніх втрат Фокусом програм з надолуження освітніх втрат у наведених вище регіонах мають бути базові предмети. Початкова школа: • українська мова (читання та письмо); • математика. Середня школа (фокус на НУШ, 5-6 класи): • українська мова та література; • математика. Діагностичне тестування Для ефективного впровадження програм необхідно підготувати діагностичні тести. Починаючи з вересня 2023 року на платформі ВШО для учнів 5-9 класів будуть доступні тести з усіх предметів. ПЗПСП (психічне здоров’я та психосоціальна підтримка) як частина програм з надолуження освітніх втрат має передбачати: • навчання вчителів надання психосоціальної та психоемоційної підтримки; • інтеграцію соціально-емоційного навчання в освітній процес; • відслідковування психічного стану дітей; • перенаправлення до професійної допомоги у складних випадках; • супервізію для вчителів. Програми з надолуження освітніх втрат в умовах війни мають базуватися на глибокому розумінні психології та мотивації учнів, учителів і батьків. Потрібно передбачити використання тих інструментів, які дають школярам право вибору, забезпечують можливість проявляти свої сильні сторони та вміння, залучають до суспільно важливих справ через проєктні завдання, які стосуються відбудови своїх громад або волонтерства, тощо. Механізми та способи впровадження програм з надолуження освітніх втрат Спосіб* (механізм реалізації) Можливі труднощі та ризики Шляхи розв’язання Робота вчителя під час освітнього процесу та поза ним заради надолуження освітніх втрат учнів Труднощі з індивідуалізацією навчання у великих класах. Потребує розв’язання на державному рівні; буде враховано під час створення національної стратегії. Відсутність коштів на проведення додаткових занять у позаурочний час. Потребує розв’язання на державному рівні; буде враховано під час створення національної стратегії. Перевантаження вчителів та учнів, низька мотивація. Програми лише довкола ключових тем і предметів. Недостатні навички у вчителів для роботи з дітьми, що мають освітні втрати; недостатні вміння для адаптування програм тощо. Програми з підвищення кваліфікації, які пропонують різні суб’єкти. Недостатня кількість корекційних і педагогічних занять для дітей із особливими освітніми потребами. Доплати вчителям за ці заняття. Відсутність навчально-методичних матеріалів для роботи з подолання освітніх втрат і розривів (матеріали з ключових тем, діагностичні інструменти тощо). Розроблення матеріалів з ключових тем, діагностичних інструментів; навчання вчителів ними користуватися. 6
 • 7. Залучення волонтерів, студентів, додаткових учителів для роботи з дітьми Брак волонтерів і вчителів, які вміють та хочуть проводити такі заняття. Промоція з широкою кампанією залучення. Відсутність моделі адміністрування таких програм. ГО та інші суб’єкти, які вже впроваджують або планують впроваджувати програми з надолуження освітніх втрат, можуть підготувати свої рішення та моделі, які будуть розглянуті та враховані під час розроблення національної стратегії. Літні програми з надолуження освітніх втрат Брак фінансів. Пошук міжнародних партнерів. Низька мотивація учнів і вчителів. Формат таборів може зацікавити учнів. * Усі ці способи можуть бути впроваджені в онлайн-, очному та змішаному форматах. Суб’єкти впровадження програм з надолуження освітніх втрат Можуть упроваджувати: • заклади загальної середньої освіти; • заклади позашкільної освіти; • громадські організації; • органи управління освітою на рівні громади. Можуть викладати: • учителі; • запрошені тренери; • волонтери; • батьки; • студенти педагогічних закладів освіти (у межах практики), інших вищих або професійних закладів освіти за умови методичної підтримки та/або супроводу; • сильні учні (за підтримки або наставництва вчителя). Вимоги до кваліфікації викладача програм з надолуження освітніх втрат: • знання теоретичних і практичних засад фасилітації освітнього процесу; • методична підготовка щодо реалізації програм з надолуження освітніх втрат; • володіння основами психологічних знань і травма-інформованого підходу; • володіння стратегіями формувального та підсумкового оцінювання; • володіння цифровими технологіями. Усі викладачі (тьютори, волонтери тощо), залучені до впровадження програм за участю дітей, мають дотримуватися основних принципів щодо захисту дітей від будь-яких форм жорстокого поводження, насильства, а також політики абсолютної нетерпимості до будь-якої форми сексуального домагання, сексуальної експлуатації та наруги. 7
 • 8. Моніторинг Рекомендовані індикатори для моніторингу програм з надолуження освітніх втрат Для оцінювання ефективності програм з надолуження освітніх втрат пропонуємо використовувати такі індикатори: • кількість дівчаток і хлопчиків, які взяли участь у програмі; • відсоток дітей, які покращили свої знання принаймні з одного предмета / вдосконалили щонайменше одну ключову компетентність / наскрізне вміння за результатами участі у програмі з надолуження освітніх втрат. Дані рекомендуємо збирати в таких розрізах: • стать (хлопчики / дівчатка); • вік (діти дошкільного віку / початкової (1-4 класи) / базової (5-9 класи) / старшої школи (10-12 класи); • категорія вразливості (діти з числа внутрішньо переміщених осіб / з багатодітних сімей / з особливими освітніми потребами тощо); • географія (область, район, громада, школа, де зареєстрована дитина). Під час підрахунку кількості дітей, які взяли участь у програмі з надолуження освітніх втрат, потрібно визначити критерії, за якими здійснюється такий підрахунок. Наприклад, це може бути відсоток відвіданих занять і включення до підрахунку лише тих дітей, які відвідали не менше 50% занять, передбачених програмою з надолуження освітніх втрат. Важливо також збирати дані про те, у якому закладі освіти зареєстрована дитина. Це допоможе забезпечити ефективну координацію під час реалізації програм з надолуження освітніх втрат, сприятиме обміну даними між партнерами та дасть змогу порахувати всіх дітей, які візьмуть участь у таких програмах, без дублювання даних. Освітній кластер збирає інформацію про те, які проєкти й де втілюються. На його сторінці є посилання на форму, яку можна заповнити й надіслати кластеру для уникнення дублювання. Учень Херсонської школи Гліб, 8 років, підключається до своїх уроків онлайн за допомогою планшета, отриманого від ЮНІСЕФ. Фото: ЮНІСЕФ/O. Філіппов 8
 • 9. 9 Міністерство освіти і науки України м. Київ, пр-кт Берестейський, 10 ez@mon.gov.ua UAMON MON_UKRAINE mon.ua.official @mon_ukraine @MONUKRAINE UAmonogram Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) м. Київ, вул. М. Грушевського, 9Б kyiv@unicef.org UNICEFUkraine unicef_ukraine @unicef_ukraine @UNICEFUkraine1997 unicef_ukraine КОНТАКТИ